Gorzów Wlkp., dnia 16 grudnia 2006r. Nr 115

Komentarze

Transkrypt

Gorzów Wlkp., dnia 16 grudnia 2006r. Nr 115
Gorzów Wlkp., dnia 16 grudnia 2006r.
Nr 115
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
2072 - Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok…..………………………………………...............
2073 - Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od
środków transportowych na terenie miast Łęknica na 2007 rok…..…….………………………………..
2074 - Nr III/8/06 Rady Gminy Trzebiechowie z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości….………………………………………………………………................................
2075 - Nr III/9/06 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości..…………………………………..……….
2076 - Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej..……….
2077 - Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok…………….....……….
2078 - Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości………………………………………………………………….....……….
2079 - Nr III/12/2006 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości……………………………………………………………………….…………….....……….
2080 - Nr III/7/06 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie wysokości opłaty stawki
miejscowej…………………………………………………………………………………...………….....……….
2081 - Nr III/8/06 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2007…….………………………………...………….....……….
2082 - Nr III/9/2006 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie wysokości opłaty targowej…….………………………………...………….....…………………………………………………………
2083 - Nr III/10/06 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów……...………….....………………………………………………………………………………...
2084 - Nr III/11/2006 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa
Sól…..…….………………………………...………….....…………………………………………………………
2085 - Nr III/12/2006 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości………………………………………………………...…..……………………………
2086 - Nr III/13/2006 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego…………..…………………………………....….……..
2087 - Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
wysokości podatku od nieruchomości………….……………………………………………………..………
2088 - Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych…………………….………..…………………………………
2089 - Nr III/8/2006 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od posiadania psów…..………………………………………………………………………..……....
2090 - Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania………………………………………………….……………...
2091 - Nr III/6/06 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny żyta dla
potrzeb podatku rolnego na rok 2007..................................................................................……………..
2092 - Nr III/7/06 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej…………..
2093 - Nr 15/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych……………..………………………………………..……….
2094 - Nr 16/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości………………………...…………………………..……………………….
2095 - Nr 17/5/III06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od posiadania psów……………………………………………………………………….....
9107
9108
9108
9109
9114
9116
9116
9117
9118
9119
9120
9120
9121
9123
9124
9125
9126
9128
9129
9130
9130
9131
9133
9135
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 115
2096 - Nr III/9/2006 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości…..…………....………………………………………..…………………………………………..
2097 - Nr III/10/2006 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek oraz
wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych……...…..……………………………
2098 - Nr III/6/06 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice……………….
2099 - Nr III/7/2006 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz
z załącznikami………………………………………………………...………………………………………..…..
2100 - Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wzoru deklaracji na
podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz załącznikami...………………
2101 - Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wzoru deklaracji
na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami.………….
2102 - Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2007 roku…………………………………………….……..………………………………………..……….
2103 - Nr III/8/06 Rady miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, od posiadania psów i zasad poboru podatku
od posiadania psów………………………………………………………..………..……………………………
2104 - Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy……………………
2105 - Nr III/13/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości……………………..………..…………………………………..
2106 - Nr III/14/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości………………………………………..…………..………..…………………………………..
2107 - Nr III/15/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru……..………..…………………………………..
2108 - Nr III/16/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej….……..………..…………………………………..
2109 - Nr III/17/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego………………..………..…………………………………..
2110 - Nr III/18/2006 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych…………………..…..………..……………………….
2111 - Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości………………..…..………..………………………………...
2112 - Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie podatku od
środków transportowych……………………………………………………………………………...…………
2113 - Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów……………...…..………..…………….
2114 - Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wysokości
dziennych stawek opłaty targowej……………………...…………...…..………..……………………………
2115 - Nr III/8/06 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku...………..………………………………...
2116 - Nr III/9/06 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy
Lipinki Łużyckie…………..……………………………………………………………………………...…………
2117 - Nr III/10/06 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie podatku od posiadania psów……………...…..………..…………………………………………………………………………
2118 - Nr III/11/06 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty targowej…………………………………...…………...…..………..……………………………
2119 - Nr III/8/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2007 roku oraz określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn..………………...…………
2120 - Nr III/9/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zwolnienia w podatku od
nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn……………………...……………...…..………..…………….
2121 - Nr III/10/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn….………………
2122 - Nr III/11/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn……………………………...
2123 - Nr III/12/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzoru informacji
o lasach oraz deklaracji na podatek leśny na terenie Gminy Lubiszyn...……………………...…………
9136
9137
9139
9141
9151
9163
9172
9172
9174
9176
9178
9179
9179
9180
9181
9183
9184
9187
9188
9189
9190
9193
9193
9194
9201
9201
9207
9209
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 115
2124 - Nr III/13/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy
Lubiszyn….………...…..………..…………………………………………………………………………………
2125 - Nr III/14/06 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek, terminu
płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Lubiszyn...………………
2126 - Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.……………………………………
2127 - Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Skwierzyna na rok 2007...………………………………………………………………………………………..
2128 - Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek
opłat targowych…………...…..………..…………………………………………………………………………
2129 - Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku………………………….....………………
2130 - Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku.………….....………………
2131 - Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2007…………….………………………….....………………
2132 - Nr III/14/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
oraz zasad pobierania opłaty targowej………………………….………………………….....………………
2133 - Nr III/15/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie utraty mocy uchwały
Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty
administracyjnej i zwolnień od tej opłaty……………………….………………………….....………………
2134 - Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od posiadania psów i zwolnień od tego podatku oraz poboru tego podatku
w drodze inkasa……………………………………………….....………………………………………………...
2135 - Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości, rolny, leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
informacji o gruntach i o lasach………………….………………………….....……………………………….
9214
9214
9215
9215
9216
9217
9218
9220
9221
9222
9222
9224
==========================================================================================
2072
UCHWAŁA NR II/5/2006
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r.
Nr 9 poz. 84 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia
się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych kultury i zakładów budżetowych powiązanych z budżetem gminy z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajętych innym użytkownikom, którzy nie są zwolnieni z podatku od nieruchomości a ponadto
zwalnia się nieruchomości będące w posiadaniu organizacji pożytku publicznego;
2) nieruchomości zajęte na działalność: handlową i usługową położone na terenie targowiska miejskiego oraz parkingi prowadzone na
gruntach dzierżawionych od gminy.
§ 2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości,
o którym mowa w § 1 pkt 2 uchwały jest pomocą de
minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji
Nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 10 z 13 stycznia 2001r).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 115

Podobne dokumenty