„Nasz elementarz” ,podręcznik do języka angielskiego oraz zestaw

Komentarze

Transkrypt

„Nasz elementarz” ,podręcznik do języka angielskiego oraz zestaw
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM
2015/2016
KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA
Tytuł podręcznika
Przedmiot
Religia
Edukacja
wczesnoszkolna
„Jesteśmy rodziną Pana
Jezusa”
- Podręcznik
Autor
Wydawnictwo
red. ks. P. Goliszek
Gaudium
„Nasz elementarz” ,podręcznik do języka
angielskiego oraz zestaw dwiczeo uczniowie
otrzymają bezpłatnie.
Język angielski
KLASA II - SZKOŁA PODSTAWOWA
Tytuł podręcznika
Przedmiot
Religia
Edukacja
wczesnoszkolna
Język angielski
„Kochajmy Pana Jezusa”
- podręcznik
Autor
red. ks. P. Goliszek
Wydawnictwo
Gaudium
„Nasza szkoła” ,podręcznik do języka angielskiego
oraz zestaw dwiczeo uczniowie otrzymają
bezpłatnie.
KLASA III - SZKOŁA PODSTAWOWA
Tytuł podręcznika
Przedmiot
Religia
Edukacja
wczesnoszkolna
Język angielski
Autor
„Przyjmujemy Pana
Jezusa”
red. ks. P. Goliszek
Elementarz XXI wieku
Box
,, Treetops 3”
-podręcznik
-zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo
Gaudium
Nowa Era
S. Howell
L. Kester- Dodgson
Oxford
KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA
Przedmiot
Religia
Tytuł podręcznika
„Jestem
chrześcijaninem”
- podręcznik
Autor
Red. Ks. W. Janiga
Wydawnictwo
Gaudum
J. polski
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
J. angielski
Zajęcia techniczne
Plastyka
Muzyka
Podręcznik oraz zestawy dwiczeo uczniowie
otrzymają bezpłatnie.
KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA
Przedmiot
Religia
J. polski
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
J. angielski
Zajęcia techniczne
Zajęcia
komputerowe
Plastyka
Muzyka
Tytuł podręcznika
„Wierzę w Boga”
- podręcznik
„Odkrywamy na nowo 5”
- podręcznik do kształcenia
kulturowo- literackiego
- podręcznik do kształcenia
językowego
Autor
Wydawnictwo
red. ks. W. Janiga
Gaudium
M. Składanek
OPERON
H. Szaniawska
„Klucz do historii 5”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
„Matematyka 5”
- podręcznik (nowa wersja)
numer dopuszczenia
340/2/2013
W. Kalwat
M. Lis
„Matematyka 5” Zbiór
zadań.
„Przyrodo, witaj! dla kl. V
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
Zgodny z nową podstawą
programową.
K. Zarzycka,
P. Zarzycki
E. Gromek
E. Kłos
W. Kofta
,,Team Up2”
-podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
P. Bowen
D. Delaney
D. Newbold
„Odkrywamy na nowo.
Część techniczna.”
-podręcznik
U. Białka
OPERON
„Informatyka IV-VI”
- podręcznik z płytą CD
(obowiązuje podręcznik
z klasy 4)
„Lubię tworzyć 5”
- podręcznik z płytą CD
- ćwiczenia
G. Hermanowska
W. Hermanowski
OPERON
Muzyczny świat 5”
- podręcznik z płytą CD
- ćwiczenia
T. Wójcik
M. Dobrowolska
M. Karpiński
P. Zarzycki
M. Jucewicz
M. Kwiecień
W. Sygut
WSiP
GWO
GWO
WSiP
Oxford
MAC
EDUKACJA
MAC
EDUKACJA
KLASA VI SZKOŁA PODSTAWOWA
Przedmiot
Religia
J. polski
Historia
i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
J. angielski
Zajęcia
komputerowe
Tytuł podręcznika
„Wierzę w Kościół”
- podręcznik
„Czarowanie słowem 6”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
UWAGA! Wydanie I 2014
„Klucz do historii 6”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
„Matematyka 6”
(nowa wersja)
numer dopuszczenia:
340/3/2014
Autor
red. ks. W. Janiga
A. Kania
K. Kwak
J. Majchrzak-Broda
W. Kalwat
M. Lis
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
M. Karpiński
P. Zarzycki
„Matematyka 6”
Zbiór zadań.
„Przyrodo, witaj! dla kl. VI
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
K. Zarzycka,
P. Zarzycki
E. Gromek
E. Kłos
W. Kofta
„Steps in English 3”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
T. Falla
P. Davies
S. Wheeldon
P. Shipton
E. Palczak
„Informatyka IV- VI”
- podręcznik
z płytą CD
(obowiązuje podręcznik
z klasy 5)
G. Hermanowska
W. Hermanowski
Plastyka
„Lubię tworzyć 6”
- podręcznik z płytą CD
- ćwiczenia
M. Kwiecień
W. Sygut
Muzyczny świat 6”
- podręcznik z płytą CD
- ćwiczenia
T. Wójcik
Muzyka
Zajęcia techniczne
„Odkrywamy na nowo.
Część techniczna.”
-podręcznik
(kontynuacja podręcznika
z kl. 5)
Wydawnictwo
Gaudium
WSiP
WSiP
GWO
GWO
WSiP
Oxford
OPERON
MAC
EDUKACJA
MAC
EDUKACJA
U. Białka
OPERON
KLASA I GIMNAZJUM
Przedmiot
Religia
Tytuł podręcznika
„Spotykam Twoje
Słowo”
- podręcznik
Autor
red. ks. P. Mąkosa
Wydawnictwo
Gaudium
J. polski
Historia
Biologia
Fizyka
Matematyka
Chemia
Geografia
J. niemiecki
J. angielski
Zajęcia techniczne
Informatyka
Zajęcia artystyczne
Podręcznik oraz zestawy dwiczeo uczniowie
otrzymają bezpłatnie.
KLASA II GIMNAZJUM
Przedmiot
Religia
J. polski
Tytuł podręcznika
„Z Tobą idę przez
Życie”
- podręcznik
„Bliżej słowa”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń cz. 1- 2
UWAGA! Podręcznik
Autor
red. ks. P. Mąkosa
Wydawnictwo
Gaudium
E. Horwath,
G. Kiełb
WSiP
T. Małkowski,
J. Rześniowieck,i
GWO
wydanie IV
poprawione 2012r.lub
wydanie V 2013
Historia
WOS
Biologia
Fizyka
Matematyka
„Podróże w czasie”.
Historia 2.
- podręcznik
„Dziś i jutro”
- podręcznik
z ćwiczeniami cz.1
„Puls życia” cz.2.
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
Zgodny z nową podstawą
programową.
„To jest fizyka cz.3”
- podręcznik
numer ewidencyjny
MEN: 73/3/2010
„Matematyka 2”
- podręcznik
Wyd. 2010
I. Janicka
A. Kucia
T. Maćkowski
M. Jefimow
A. Kosinska
M. Braun
W. Śliwa
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
red. M. Dobrowolska
GWO
Numer dopuszczenia
168/2/2010
Chemia
Geografia
J. niemiecki
„Chemia Nowej Ery,
cz.2”
- podręcznik
numer ewidencyjny
MEN: 49/2/2009
„Puls Ziemi 2”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
Zgodny z nową podstawą
programową
+ kontynuacja
podręczniki zeszyt.
ćwiczeń z kl. I
„Aha! Neu 2A i 2B”
– podręcznik
z ćwiczeniami
dla gimnazjum
(2 płyty CD)
kurs podstawowy
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era
B. Dobosik
A. Hibszer
J. Soja
Nowa Era
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
WSiP
J. angielski
Zajęcia techniczne
Informatyka
Zajęcia artystyczne
,,Next Move 3”
-podręcznik
-zeszyt ćwiczeń
F. Beddall
J. Wildman
„Technika
w praktyce zajęcia
mechaniczno –
motoryzacyjne
- podręcznik
z ćwiczeniami
„Informatyka nie tylko
dla uczniów”
- podręcznik
W. Czyżewski
W. Lib
W. Walat
Nowa Era
E. Krawczyński
Z. Talaga
M. Wilk
PWN
Architektura
-zeszyt ćwiczeń
A. Przybyszewska
- Pietrasiak
Pearson
T. Siuta
MAC
EDUKACJA
KLASA III GIMNAZJUM
Przedmiot
Religia
J. polski
Historia
WOS
Biologia
Fizyka
Matematyka
Tytuł podręcznika
„Żyję Twoją miłością”
- podręcznik
„Bliżej słowa”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń 1 -2
UWAGA! Wydanie
poprawione 2013
„Podróże w czasie”
Historia 3.
- podręcznik
„Dziś i jutro”
- podręcznik
z ćwiczeniami cz.2
„Puls życia” cz.3
- podręcznik
– zeszyt ćwiczeń
Zgodny z nową podstawą
programową
„To jest fizyka cz.4”
- podręcznik
numer ewidencyjny
MEN: 73/4/2011
„Matematyka 3”
- podręcznik
Wyd. 2011
Autor
red. ks. P. Mąkosa
E. Horwath
G. Kiełb
T. Małkowski
J. Rześniowiecki
I. Janicka
A. Janicki
A. Kucia
T. Maćkowski
B. Sągin
A. Boczarowski
M. Sęktas
M. Braun
W. Śliwa
red. M. Dobrowolska
Wydawnictwo
Gaudium
WSiP
GWO
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
GWO
Numer dopuszczenia
168/3/2011
Chemia
Geografia
J. niemiecki
„Chemia Nowej Ery,
cz.3”
- podręcznik
numer ewidencyjny
MEN: 49/3/2010
„Puls Ziemi 3”
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
Zgodny z nową podstawą
programową
+ kontynuacja
podręcznika i zeszyt.
ćwiczeń z kl. I
„aha! Neu 3A i 3B”
– podręcznik
z ćwiczeniami
dla gimnazjum
(2 płyty CD)
kurs podstawowy
J. Kulawik
T. Kulawik
M. Litwin
Nowa Era
R. Malarz
Nowa Era
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
WSiP
J. angielski
Plastyka
Edukacja
dla bezpieczeństwa
Muzyka
,,Longman
Repetytorium
Gimnazjalne.”
(2015 r).
Liz Kilbey,
Marta Umińska,
Beata Trapnell
„Sztuka w zasięgu
ręki”
- podręcznik z płytą
multimedialną
D. Stępień
W. Sygut
MAC
EDUKACJA
„Żyję i działam
bezpiecznie. Edukacja
dla bezpieczeństwa”
- podręcznik
z ćwiczeniami
dla klas 1-3 gimnazjum
Muzyczny świat
- podręcznik
- zeszyt ćwiczeń
J. Słoma
G. Zając
G. Cebula
Nowa Era
T. Wójcik
Pearson
MAC
EDUKACJA

Podobne dokumenty