Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu ściennego - Flash

Komentarze

Transkrypt

Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu ściennego - Flash
Sterownik DMX Tuby świetlnej
Sterownik DMX tuby świetlnej lub panelu
ściennego
www.flash-butrym.pl
1
Sterownik DMX Tuby świetlnej
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Nabyty przez państwa produkt - sterownik LED
może być sterowany za pomocą konsoli DMX 512. Nasza zmieniająca kolory tuba LED w
połączeniu ze sterownikiem jest w stanie wygenerować szeroką gamę wielokolorowych,
dynamicznych efektów świetlnych. Urządzenie to posiada szeroką gamę zastosowań, np.:
jak dekoracja scen, holów, klubów i jako zewnętrzna dekoracja budynków i nie tylko.
A. Dane techniczne:
1. Waga: 1.14kg
2. Rozmiar: 210×125.2×44.2(mm)
3. Tryb komunikacji: zastrzeżony protokół DMX
4. Wejście zasilania: DC9V-12V/500 mA
4. 4 pinowa żeńska wtyczka sygnału wychodzącego
5. 3 pionowa wtyczka dla DMX512
B. Tryb/Ustawienia/Dół/Góra
1. Naciśnij przycisk “mode” ażeby wybrać żądane ustawienie:
czarny, nieruchomy czerwony, nieruchomy zielony, nieruchomy żółty, nieruchomy
niebieski, nieruchomy purpurowy, nieruchomy turkusowy, nieruchomy biały, zmiana
koloru, slow flow 1(efekt powolnej dyfuzji koloru), slow flow 2, roll chase, roll chase
2, multi color, fast flow 1(efekt szybkiej zmiany koloru), fast flow 2, 2 color chase, 2
color flow, color fade (opcja blednięcia koloru), opcja auto run, system mode.
2. Naciśnij przycisk “setup” ażeby wybrać żądane ustawienie:
R××G××B×× Wybierz opcję ściemniania “R”“G”“B” poprzez naciśnięcie przycisków
“UP” lub “DOWN”.
Szybkość wyświetlania: 1-100
Częstotliwość błysków: 1-100Hz
Rodzaj koloru: wybierz 2 COLOR FLOW lub 2 COLOR CHASE (zasięg:0-20)
Czas jednostki: czas wyświetlania dla każdego typu wyświetlacza w trybie auto – run
Ustawianie adresu: [Yes]: Proszę ustawić sekwencyjne adresowanie dla wszystkich tub
LED/paneli ściennych (resetowanie adresu podczas pierwszego uruchamiania, korekcja
ustawień wartości ujemnych lub dodatnich wyświetlania) Adresowanie zostanie
zapamiętane przez urządzenie.
•
metoda ustawień adresowych dla podłączenia w kolejności
pierwszy start - ustaw adres jako “1”, następnie ustaw adres tuby LED/panelu
ściennego
•
metoda ustawień adresowych dla podłączenia grupowego
Każdej grupie tub powinien być przydzielony osobny adres.
Np.:
1 grupa: Ustaw adres startowy na “1”
2 grupa: Ustaw wartość adresu startowego zgodnie z liczbą tub/paneli ściennych w
pierwszej grupie
3 grupa: Ustaw wartość adresu startowego zgodnie z liczbą tub/paneli ściennych w
pierwszej i drugiej grupie
[No]: brak adresu
Kanał DMX: [0]: brak kontroli DMX, kontrolowane za pomocą panelu
[1-512]: kontrolowane za pomocą DMX, kanał startowy zgodnie z wartością
www.flash-butrym.pl
2
Sterownik DMX Tuby świetlnej
Liczba tub: ustawienie liczby tub/paneli ściennych obsługiwanych przez sterownik
(1-1000szt., 1M/1szt.)
Np.:
Ustaw wartość adresu pierwszego sterownika jako “1” - zostaną dla niej zarezerwowane
kanały od 1 do 4, następną wartość ustaw jako “2” - zostaną dla niej zarezerwowane
kanały od 5 do 8.
3. Up: parametr dodatni
4. Down: parametr ujemny
5. Tryb RF/DMX
a) Wprowadzanie trybu RF/DMX z sygnałem DMX i odbieranie sygnału DMX 4
kanałów. Dostosuj adres początkowy (1-512) poprzez naciśnięcie przycisków “Up” i
“Down”.
Kanał pierwszy (0~11) może kontrolować wyjście dla czerwonego, zielonego bądź
niebieskiego koloru
Następny kanał DMX kontroluje wyjście czerwonego koloru;
Trzeci kanał DMX kontroluje wyjście zielonego koloru;
Czwarty kanał DMX kontroluje wyjście niebieskiego koloru;
www.flash-butrym.pl
3
Sterownik DMX Tuby świetlnej
Pierwszy kanał (12-255) może kontrolować 20 pozycji tak jak zostało to
przedstawione poniżej.
11-23: czarny
24-35:
36-47:
48-59:
60-71:
czerwony
zielony
żółty
niebieski
72-83: purpurowy
84-95: turkusowy
96-107: biały
108-119: zmiana koloru
120-131: SLOW FLOW
(powolna zmiana koloru)
132-143: SLOW FLOW 2 (efekt
powolnej dyfuzji koloru)
144-155: ROLL CHASE 1
156-167: ROLL CHASE 2
168-179: MULTI COLOR
180-191: FAST FLOW 1 (efekt szybkiej
dyfuzji koloru)
192-203: FAST FLOW 2
204-215: 2 COLOR CHASE
216-227: 2 COLOR FLOW
228-239: COLOR FADE (opcja
blednięcia koloru)
240-255: AUTO RUN
Drugi kanał DMX (0-255) kontroluje szybkość
0: 1 krok/min.
255: 100 kroków/sec.
Trzeci kanał DMX (0-255) kontroluje częstotliwość błysków
0: 1 Hz
255: 20 Hz
Czwarty kanał DMX (0-255) odpowiada za konfiguracje “2 color flow” (efekt dyfuzji
dwóch kolorów) lub “2 color chase” (efekt zmiany dwóch kolorów następujących po
sobie)
0-11: czerwony + zielony
12-23: czerwony + żółty
24-35: czerwony + niebieski
36-47: czerwony + purpurowy
48-59: czerwony + turkusowy
60-71: czerwony + biały
72-83: zielony + żółty
84-95: zielony + niebieski
96-107: zielony + purpurowy
108-119: zielony + turkusowy
132-143: żółty + niebieski
144-155: żółty + purpurowy
156-167: żółty + turkusowy
168-179: żółty + biały
180-191: niebieski + purpurowy
192-203: niebieski + turkusowy
204-215: niebieski + biały
216-227: purpurowy + turkusowy
228-239: purpurowy + biały
240-255: turkusowy + biały
www.flash-butrym.pl
4
Sterownik DMX Tuby świetlnej
120-131: zielony + biały
b) Wprowadzanie trybu DMX bez sygnału DMX.
bezprzewodowym. Funkcje klawiszy opisane są poniżej:
Sterowanie
A: 20 typów wyświetlacza
1: czarny
11: SLOW FLOW (powolna zmiana koloru)
2: czerwony
12: ROLL CHASE 1
3: zielony
13: ROLL CHASE 2
4: żółty
14: MULTI COLOR
5: niebieski
15: FAST FLOW (efekt szybkiej dyfuzji koloru)
6: purpurowy
16: FAST FLOW 2
7: turkusowy
17: 2 COLOR CHASE(efekt zmiany dwóch kolorów
następujących po sobie)
8: biały
18: 2 COLOR FLOW
9: Zmiana koloru
19: COLOR FADE (opcja blednięcia koloru)
10: SLOW FLOW
20: AUTO RUN
B: Kontrolowanie szybkości
5 różnych ustawień
C: Kontrolowanie częstotliwości błysków
5 różnych ustawień szybkości błysków
D: Wybierz“ 2 color flow” lub “ 2 color chase
1: czerwony + zielony
12: żółty + niebieski
2: czerwony + żółty
13: żółty + purpurowy
3: czerwony + niebieski
14: żółty + turkusowy
4: czerwony + purpurowy
15: żółty + biały
5: czerwony + turkusowy
16: niebieski + purpurowy
6: czerwony + biały
17: niebieski + turkusowy
7: zielony + żółty
18: niebieski + biały
8: zielony + niebieski
19: purpurowy + turkusowy
9: zielony + purpurowy
20: purpurowy + biały
10: zielony + turkusowy
21: turkusowy + biały
11: zielony + biały
B. Przyciski sterujące – widok konsoli sterującej z przodu
www.flash-butrym.pl
5
w
trybie
Sterownik DMX Tuby świetlnej
Widok konsoli sterującej z tyłu
A) włącznik zasilania
B) - Minus
C) + Plus
D) ustawianie funkcji
www.flash-butrym.pl
6
Sterownik DMX Tuby świetlnej
E) opcja ustawienia wyświetlacza
F) wyświetlacz LCD
G) wyjście sygnału DMX512
H) wejście sygnału DMX512
I) wyjście sygnału tuby/panelu ściennego
J) wejście zasilania (DC 9V- 12V)
Podłączenie 2 pinowej wtyczki żeńskiej
Opis:
1. Podłącz pierwszą tubę do wtyczki sygnału sterownika LED, następne tuby powinny
być kolejno podłączone do zasilania.
2. Wzmacniacz sygnału musi być podłączony co 60 sztuk tub LED, sygnał pomiędzy 60X
i 60X+1 (X oznacza liczby naturalne) powinien być wzmocniony wzmacniaczem
sygnału.
3. Zmieniająca kolory tuba 90Xth (X oznacza liczby naturalne) musi zostać podłączona do
zasilania (240V/50Hz) i wyjście sygnału z wtyczki ostatniej tuby powinno być
zakończone terminatorem (opornik 1 pc 120Ω wewnątrz). Maksymalnie można
podłączyć 1000 szt. Tub LED`owych.
(Każdy odłączony interfejs powinien być zabezpieczony wodoodporną wtyczką)
www.flash-butrym.pl
7

Podobne dokumenty