Wrzesień 2016 - Centralna Biblioteka Statystyczna

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień 2016 - Centralna Biblioteka Statystyczna
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Biuletyn Nabytków CBS
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
WRZESIEŃ 2016
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
Biuletyn Nabytków CBS
1
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
A ja lubię .... statystykę. [zespół red. przewodn. Piotr Ryszard Cmela ; Urząd Statystyczny
w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Syg. 207915
województwo łódzkie
statystyka miasta
społeczeństwo
analiza demograficzna
rodzina
dzieci
gospodarstwo domowe
warunki mieszkaniowe
nauka
kultura
turystyka
rynek pracy
ochrona zdrowia
dokument elektroniczny
Agricultural statistics 1955/56 : England and Walles : acreage and production of crops;
numbers of livestock, agricultural workers, and agricultural holdings for 1955/56 : prices
and index numbers of agricultural products, store stock, feeding stuffs and fertilisers for
1951 to 1954. / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. -- London : HMSO, 1957. -228, [2] s. ; 25 cm.
Syg. 207864
rolnictwo
Anglia
Walia
cena produktów rolnych
maszyny rolnicze
zwierzęta gospodarskie
regiony Wielkiej Brytanii
statystyka rolnictwa
Agricultural statistics 1961/62 : United Kingdom : agricultural censuses and production
with separate figures for England and Wales, Scotland, Great Britain and Northern Ireland
Great Britain and Northern Ireland : price indices for main agricultural products and
materials / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Department of Agriculture and
Fisheries for Scotland. Ministry of Agriculture, Northern Ireland. -- London : HMSO,
1964. -- X, 53, [1] s. ; 25 cm.
Syg. 207862
rolnictwo
regiony Wielkiej Brytanii
statystyka rolnictwa
Anglia
2
Walia
Szkocja
Wielka Brytania
Irlandia Północna
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Agricultural statistics 1961/1962 : England and Walles : acreage and production of crops;
numbers of livestock, agricultural workers, agricultural holdings and certain descriptions
of agricultural machinery for 1961/1962: prices of agricultural products, store stock,
feedingstuffs and fertilisers for the year 1961 and the harvest year 1961/1962 / Ministry
of Agriculture, Fisheries and Food. -- London : HMSO, 1963. -- XII, 144 s. ; 25 cm.
Syg. 207865
rolnictwo
Anglia
Walia
cena produktów rolnych
maszyny rolnicze
zwierzęta gospodarskie
regiony Wielkiej Brytanii
statystyka rolnictwa
Agricultural statistics 1963/64 : United Kingdom : agricultural censuses and production
with separate figures for England and Wales, Scotland, Great Britain and Northern Ireland
price indices for main agricultural products and materials / Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food. Department of Agriculture and Fisheries for Scotland. Ministry of
Agriculture, Northern Ireland. -- London : HMSO, 1966. -- X, 53, [1] s. ; 25 cm.
Syg. 207863
rolnictwo
regiony Wielkiej Brytanii
statystyka rolnictwa
Anglia
Walia
Szkocja
Wielka Brytania
Irlandia Północna
Kinsella, Kevin G.
An aging world, 2001 / by Kevin Kinsella and Victoria A. Velkoff. -- Washington, D.C. : U.S.
Dept. of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, 2001. V, 184 s. : il., mapy ; 28 cm. -- ( International Population Reports. Series P-95 01-1 )
Syg. 135409, 207831
starzenie się ludności
osoba starsza
rozkład według wieku
demografia
3
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Analiza procesów ekonomiczno-społecznych w regionie : (na przykładzie województwa
łódzkiego) : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Sucheckiego ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1990. -- 127 s. :
il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 z. 183 )
Syg. 109778- 109790
gospodarka regionalna
polityka społeczna
województwo łódzkie (do 1998)
Giembicki, Stefan.
Analiza sezonowości w wybranych szeregach czasowych / [Stefan Giembicki]. Porównanie
efektywności wybranych metod prognozowania / [Marianna Szatan]. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1970. -- 94 s. :
il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 29 )
Syg. 79284, 79285
szeregi czasowe
analiza statystyczna
metoda statystyczna
prognozowanie
Lonc, Zofia.
Analiza zależności spożycia względem dochodu i siły nabywczej walut : Polska na tle
wybranych krajów zachodnioeuropejskich / Zofia Lonz, Andrzej Romejko ; Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : ZBSE GUS i PAN, 1990. -- 81 s. ; 24 cm. - ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 z. 182 )
Syg. 109731- 109733
siła nabywcza
konsumpcja
dochód
waluta
Polska
studia porównawcze
Annuaire de L'économie politique et de la statistique 1899. Année 56 / fondé par MM.
Guillaumin et Joseph Garnier continué par M. Maurice Block. -- Paris : Guillaumin et Cie,
1899. -- 1133 s. ; 15 cm.
Syg. 207882
Francja
gospodarka
polityka
dane statystyczne
4
historia 19 w
rocznik
Biuletyn Nabytków CBS
Narodowy Bank Polski.
Annual report 2015 / [Narodowy Bank Polski]. -- Warsaw : Narodowy Bank Polski.
Education and Publishing Department, 2016. -- 247 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Syg. 207967
Narodowy Bank Polski
bankowość w Polsce
sprawozdanie z działalności
bank centralny
dane statystyczne
Polska
Wilbrandt, Robert (1875-1954).
Arbeiterinnenschutz und Heimarbeit / Robert Wilbrandt, Mit einem Beitrag von Dora
Landé. -- Jena : Gustav Fischer, 1906. -- [6], 208 s. ; 23 cm.
Syg. 207896
pracownik-kobieta
praca kobiet
zatrudnienie
warunki pracy
Niemcy
Atlas of mortality in Europe : subnational patterns, 1980/1981 and 1990/1991 / World
Health Organization. Regional Office for Europe. -- Copenhagen : World Health
Organization, [1997]. -- XI, 245 s. : il. ; 30 cm. -- ( WHO Regional Publications European
Series 0378-2255 no. 75 )
Syg. 207829
demografia
śmiertelność
Europa
długość życia
struktura ludności
analiza demograficzna
atlas
Frejlich, Józef (1884-1976).
Les bases de l'indépendance économique de la Pologne / Joseph Frejlich. -- Paris :
Imprimerie M. Flinikowski, 1917. -- VIII, 79 s. ; 25 cm.
Syg. 207910
niezależność ekonomiczna
autonomia finansowa
5
2016
historia 19 w
Polska
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Luxenberg, Bruno.
Brotpolitik / Bruno Luxenberg. -- Leipzig : Wilhelm Goldman, [1941]. -- 372 s. : il. ; 23 cm.
Syg. 207879
wypiek chleba
handel
chleb
polityka żywieniowa
Niemcy
historia
Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. / [opracowanie publikacji pod kierunkiem
Piotra Łysonia] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i
Warunków Życia]. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2016. -- 294 s. : il. kolor. ;
30 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny =
Statistical Information and Elaborations - Central Statistical Office )
Syg. 207887, 207884, 207886
budżet rodzinny
gospodarstwo domowe
dochód gospodarstwa domowego
konsumpcja gospodarstwa domowego
dane statystyczne
Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. Household budget surveys in 2015 / [oprac.
pod kier. Piotra Łysonia ; GUS. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. -Warszawa : GUS, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - ( Informacje i Opracowania
Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny )
Syg. 207927- 207929
gospodarstwo domowe
budżet rodzinny
standard życia
dochód gospodarstwa domowego
konsumpcja gospodarstwa domowego
Polska
dokument elektroniczny
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Business cycles in Poland = Badanie cykli koniunktury w polskiej gospodarce / Izabella
Kudrycka, Ronny Nilsson ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1996. -- 40 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu
6
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 120413- 120415
wskaźnik gospodarczy
statystyka gospodarcza
Polska
analiza ekonomiczna
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Business cycles in Poland / Izabella Kudrycka, Ronny Nilsson ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa ;
Paryż : GUS. ZBSE, 1995. -- 46 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 227 )
Syg. 118679 -118681
wskaźnik gospodarczy
Polska
analiza ekonomiczna
statystyka gospodarcza
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Business cycles in the period of transition / Izabella Kudrycka, Ronny Nilsson ; Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE, 1993. -- 36 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 216 )
Syg. 117047- 117049
gospodarka w okresie transformacji
Polska
warunki gospodarcze
statystyka gospodarcza
transformacja gospodarki w Polsce
Hamilton, Louis (1879-1948).
Canada / von Louis Hamilton. -- Gotha : Verlag Friedrich Andreas Perthes A. -G., 1921. -XI, 256 s., 1k złoż. mapa. ; 21 cm. -- ( Perthes' Kleine Völker- und Länderkunde zum
Gebrauch im Praktischen Leben Bd. 8 )
Syg. 207909
Kanada
sytuacja gospodarcza
stosunki gospodarcze
historia
Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r. / [opracowanie pod kierunkiem Doroty Turek] ;
Główny Urząd Statystyczny. [Departament Handlu i Usług], Urząd Statystyczny w Opolu. 7
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2016. -- 482 s., [48] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. -( Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny )
Syg. 207874 -207876
cena
gospodarka narodowa
indeks cen
Polska
Unia Europejska
dane statystyczne
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Cykle koniunktury w Polsce : (analiza wstępna) / Izabella Kudrycka, Ronny Nilsson. -Warszawa : GUS. ZBSE, 1993. -- 62 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 0208-9734 ; z. 209 )
Syg. 116729- 116731
cykl gospodarczy
Polska
wahania cykliczne
statystyka gospodarcza
metoda statystyczna
Demographic statistics : data 1960-99 / Eurostat. -- 1999 ed. -- Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 1999. -- XLI, 267 s. : il. ; 30 cm. -( Theme 3 - Population and Social Conditions Detailed Tables )
Syg. 207827
demografia
kraje UE
statystyka Unii Europejskiej
Biuro Statystyczne WE
Die Deutsche Kali-Industrie 1930 : Weltbedeutung und Entwicklungstendenzen der
Deutschen Kali-Industrie : Aufbau, Entwicklung, Werke, Statistik und Finanzen der Kali
Konzerne: Salzdetfurth - Auschersleben - Westeregein / Burbach /Kali-Chemie A.-G./
Wintershall/ Deutsche Solvay-Werke / Preußische Bergwerks- und Hütten-A.-G. und
deren Konzern-Gesellschaften. / Das Spezial-Archiv der Deutschen Wirtschaff. -- Berlin :
Das Spezial-Archiv der Deutschen Wirtschaff ; Verlag R. & H. Hoppenstedy, 1930. -- 94 s. ;
25 cm.
Syg. 207972
rozwój przemysłowy
przemysł metalurgiczny
potas
metal nieżelazny
8
statystyka przemysłu
Niemcy
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Orłowski, Witold Maciej (1962- ).
Droga do Europy : makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej / Witold M.
Orłowski ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i
Polskiej Akademii Nauk, [Wiedeński Instytut Porównawczych Badań Ekonomicznych]. -Warszawa : GUS. ZBSE, 1996. -- 226 s : 1 mapa, wykr. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 120422 -120424
integracja gospodarcza
polityka UE
polityka gospodarcza
sytuacja gospodarcza w Polsce
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Dyfuzja nowoczesnej techniki i intencje przedsiębiorstw / Izabella Kudrycka ; Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii
Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1994. -- 78, [1] s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 217 )
Syg. 117223- 117225
nowe technologie
przedsiębiorstwo przemysłowe
badania w przedsiębiorstwie
Dzieci w trudnych sytuacjach / aut. Stanisława Golinowska [et al.]. -- Warszawa : IPiSS,
1996. -- 87 s. : tab., wykr. ; 24 cm. -- ( Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych,
1230-2872 ; z. 10 )
Syg. 123318, 192600, 207856
dziecko
młodzież
Polska
poziom życia
jakość życia
odpowiedzialność rodziców
opieka nad dzieckiem
praca dzieci
zatrudnianie młodych
polityka rodzinna
problemy społeczne
dane statystyczne
9
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Eckzahlen in Gesundheit 2000 / European Commission, Eurostat. -- 1999 ed. -Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2000. -[2], 310 s. : il. ; 30 cm. -- ( Theme 3- Population and Social Conditions. Detailed Tables )
Syg. 207828
zdrowie publiczne
ochrona zdrowia
statystyka zdrowia
statystyka Unii Europejskiej
Prokopovič, Sergej Nikolaevič (1871-1955).
The economic condition of Soviet Russia / by S. N. Prokopovitch. -- London : P. S. King and
Son, LTD., 1924. -- [6], 230 s. ; 19 cm.
Syg. 207872
sytuacja gospodarcza w Rosji
polityka gospodarcza
rozwój gospodarczy
gospodarka
Rosja
Economic conditions in Germany to June, 1933 : report/ by J. W. F. Thelwall ; Department
of Overseas Trade. -- London : His Majesty's Stationery Office, 1933. -- 166 s. ; 25 cm.
Syg. 207888
Niemcy
warunki gospodarcze
gospodarka
przemysł
handel zagraniczny
finanse publiczne
dane statystyczne
historyczny aspekt
Żółkiewski, Zbigniew.
Economy-wide and structural effects of market imperfections in economies in transition:
the results for Poland = Ogólnogospodarcze i strukturalne efekty niedoskonałości rynków
w gospodarce przechodzącej transformację: wyniki dla Polski / Zbigniew Żółkiewski ;
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1996. -- 57 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 121516- 121518
sytuacja gospodarcza w Polsce
transformacja gospodarki w Polsce
gospodarka rynkowa
10
`
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym / [redaktorzy tomu Marcin
Wójcik, Konrad Czapiewski]. -- Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie
Towarzystwo Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
Polska Akademia Nauk, 2015. -- 187 s. : il. ; 24 cm. -- ( Studia Obszarów Wiejskich = Rural
Studies, 1642-4689 ; t. 40 )
Syg. 207809
gospodarka regionalna
rozwój regionalny
kapitał intelektualny
nauka
materiały konferencyjne
Eesti statistika aastaraamat 2011. Statistical yearbook of Estonia 2011 / Statistikaamet. -Tallinn : Statistikaamet, 2011. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Syg. 207950
rocznik statystyczny
Estonia
dokument elektroniczny
Ekonometryczna analiza dochodów i wydatków (na podstawie eksperymentalnych badań
budżetów rodzinnych metodą rotacyjną) / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych, 1972. -- 104 s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych z. 47 )
Syg. 86358, 86359
ekonometria
budżet rodzinny
dochód
wydatek
Ekonometryczna analiza efektu postępu organizacyjnego / Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1969. -- 36 s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu
Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 18 )
Syg. 79021
ekonometria
analiza ekonomiczna
Eksperymentalne prognozy statystyczne złożone dla wybranych procesów gospodarczych
/ Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego. -Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych,
1971. -- 94 s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 33 )
11
Syg. 79435, 79436
gospodarka
metoda statystyczna
trzoda chlewna
prognozowanie
Polska
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Dalenius, Tore.
Elementy metody reprezentacyjnej (wybór)/ Tore Dalenius. Statystyka małych obszarów :
wybrane materiały z Sympozjum w Ottawie (1985) w tym : Dane statystyczne dla małych
obszarów : problemy strategii i wyzwania techniczne / Gordon J. Brackstone ; [całość :
przekł. Tadeusz Walczak ; red. nauk. Jarosław Podgórski] ; Polskie Towarzystwo
Statystyczne. Rada Główna.- Warszawa : Polskie Towarzystwo Statystyczne, 1992.-108 s. :
il. ; 23 cm. -- ( Tłumaczenia - Polskie Towarzystwo Statystyczne. Rada Główna z. 3 )
Syg. 184716, 192171, 207815
statystyka
metoda statystyczna
materiały konferencyjne
Simon, Patrick.
"Ethnic" statistics and data protection in the Council of Europe countries : study report /
by Patrick Simon ; [European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)]. -Strasbourgh : Council of Europe, 2007. -- 122 s. ; 30 cm.
Syg. 162050, 207842
grupa etniczna
kraje Rady Europy
rasizm
ochrona mniejszości
ECRI
European social statistics : demography / Eurostat. -- 2001 ed. -- Luxembourg : Office for
Official Publications of the European Communities, 2001. -- [2], 170, [4] s. : il. ; 30 cm. -( Theme 3 - Population and Social Conditions. Detailed Tables )
Syg. 200711, 207825
demografia
statystyka Unii Europejskiej
przyrost naturalny
prognoza demograficzna
dzietność
małżeństwo
śmiertelność
struktura ludności
statystyka
europejska polityka społeczna
12
Biuletyn Nabytków CBS
European social statistics : demography / European Commission, Eurostat. -- 2000 ed. -Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. -- [2],
168, [6] s. : mapy kolor., wykr. ; 30 cm. -- ( Theme Population and Social Conditions.
Detailed Tables )
Syg. 167360, 207824
statystyka Unii Europejskiej
demografia
przyrost naturalny
struktura ludności
europejska polityka społeczna
Europe's population and labour market beyond 2000. Vol. 1, An assessment of trends
and policy issues / Aidan Punch and David L. Pearce (eds.). -- Strasbourg : Council of
Europe Publ., 2000. -- 130 s. : il. ; 24 cm. -- ( Population Studies no. 33 )
Syg. 200817, 206500, 207820
demografia
rynek pracy
polityka rządowa
ocena
Europa
Holzer, Jerzy Zdzisław (1930-2001).
Fertility and family surveys in countries of the ECE region : standard country report :
Poland / Jerzy Z. Holzer and Irena Kowalska. -- New York ; Genève : United Nations,
1997. -- XII, 99 s. : wykr. ; 30 cm. -- (Economic Studies - United Nations Commission for
Europe, 1014-4994 ; no. 10d )
Syg. 125836, 207830
demografia
planowanie rodziny
Polska
ECE
UNFPA
dzietność
Beveridge, William Henry (1879-1963).
[Full employment in a free society(ang.)]
Full employment in a free society : a report / by William H. Beveridge. -- 3rd impr. -London : George Allen & Unwin, 1945. -- 429 s. : il. ; 22 cm.
Syg. 198752, 207857
pełne zatrudnienie
praca
polityka zatrudnienia
bezrobocie
13
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
społeczeństwo
Wielka Brytania
historyczny aspekt
Kautsch, Marcin.
Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie : raport z badań
/ Marcin Kautsch, Jacek Klich, Waldemar Stylo ; współpraca Maja Nuckowska, Maciej
Więckiewicz ; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. -- Warszawa : CSIOZ,
2001. -- 78 s. ; 21 cm. -- ( Biblioteka Zdrowia Publicznego nr 7 )
Syg. 207841
służba zdrowia
polityka zdrowotna
reforma służby zdrowia
zarządzanie ochroną zdrowia
Polska
Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. / [zespół
redakcyjny przewodniczący Dominik Rozkrut ; redaktor główny Renata Wronkowska ;
opracowanie publikacji pod kierunkiem Magdaleny Mojsiewicz, Dominika Rozkruta] ;
Urząd Statystyczny w Szczecinie. -- Szczecin : Urząd Statystyczny, 2016. -- 111 s. : il. ;
24 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Szczecinie )
Syg. 207919- 207921
gospodarka
gospodarka oparta na wiedzy
przemysł
nowe technologie
społeczeństwo informacyjne
ludność pracująca
województwo zachodniopomorskie
Radziukiewicz, Małgorzata.
Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo w latach 1990-1992 / Małgorzata
Radziukiewicz ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1994. -- 68 s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu
il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 221 )
Syg. 117635 - 117637
ubóstwo
gospodarstwo domowe
Polska
niski dochód
dochód socjalny minimum
budżet rodzinny
14
Biuletyn Nabytków CBS
2016
analiza demograficzna
dane statystyczne
Guide to the analysis and use of household survey and census education data / UNESCO
[et al.]. -- Montreal : UNESCO, 2004. -- 104 s. ; 30 cm.
Syg. 207844
gospodarstwo domowe
nauka
analiza statystyczna
demografia
Hungary in figures 2006 / [Hungarian Central Statistical Office]. - Budapest : HCSO, 2007. 32 s. ; 18 cm.
Syg. 190202, 190676, 207816
warunki społeczno-ekonomiczne
statystyka urzędowa
Węgry
informacja statystyczna
The impact of climate on some sectors of the economy in Poland and Bulgaria and their
adaptation. -- Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy
of Sciences, 2015. -- 109 s. : il. (gł. kolor) ; 24 cm. -- ( Europa XXI - Polska Akademia Nauk.
Centrum Studiów Europejskich, 1429-7132 ; 2015, vol. 29 )
Syg. 207808
zmiany klimatyczne
ekonomia środowiska
Polska
Bułgaria
środowisko naturalne
Melchett, Lord.
Imperial economic unity / by Lord Melchett. -- London [etc.] : George G. Harrap & CO.
LTD., [1930]. -- 194, [2] s. ; 19 cm.
Syg. 207850
gospodarka
produkcja
statystyka międzynarodowa
historia 19 w
Drage, Geoffrey.
The imperial organization of trade / by Geoffrey Drage. -- London : John Murray, 1911. -15
XVIII, 374 s. : il. ; 23 cm.
Syg. 207848
handel
imperializm
polityka handlowa
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Województwo Kujawsko-Pomorskie (Polska). Urząd Statystyczny. Informator Urzędu
Statystycznego w Bydgoszczy / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. -- Bydgoszcz : Urząd
Statystyczny, [2016]. -- 28 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Syg. 207871
statystyka
instytucje statystyczne
Bydgoszcz
wydawnictwo informacyjne
Barcz, Jan (1953- ).
Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta
Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. -- Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. -- 344 s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207953
integracja europejska
współpraca europejska
Unia Europejska
współpraca gospodarcza
ekonomia
Integracja uchodźców w Polsce - w liczbach / [zespół red. Agnieszka Kosowicz et al.]. -Warszawa : Polskie Forum Migracyjne : na zlec. Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), 2007. -- 124 s. : il. ; 23 cm.
Syg. 194515, 207814
uchodźca
integracja społeczna
Polska
International Symposium the Russians in the mirror of statistics : the all-Russia
Population Census 2002, 30-31 March 2004, Moscow, Russian State Statistics Service,
Russian Academy of State Service to the President of the Russian Federation. -- Moscow :
Federal State Statistics Service ; Russian Academy of State Service to the President of the
Russian Federation, 2004. -- 237 s. : il. ; 30 cm.
Syg. 207843
demografia
struktura ludności
warunki społeczno-ekonomiczne
16
poziom życia
stan cywilny
gospodarstwo domowe
migracja
warunki mieszkaniowe
Rosja
materiały konferencyjne
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Siemers, Bruno.
Japans Kampe Gegen den USA.-Imperialismus : en Abriss der JapanischUsamerikanischen Beziehungen 1854-1942 / von Bruno Siemers. -- Berlin : Junker und
Dünnhaupt Verlag, 1943. -- 115, [1] s. ; 20 cm. -- ( Schriften zur Weltpolitik Bd. 5 )
Syg. 207918
imperializm
Japonia
stany USA
stosunki dwustronne
polityka międzynarodowa
historia
Frejtag-Mika, Eliza.
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / autorzy: Eliza FrejtagMika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena
Rzemieniak, Joanna Samul, Katarzyna Sieradzka, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda,
Romuald I. Zalewski. -- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. -- 155,
[2] s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207958
konkurencyjność
przedsiębiorstwa małe i średnie
rolnictwo
finanse
Polska
Krajowy rejestr urzędu podziału terytorialnego kraju TERYT/ Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, [2016]. -- 6 s. (harmonijka) : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207968- 207970
system informacyjny
podział administracyjny
wydawnictwo informacyjne
informacja statystyczna
Kraków 2016 - centrum kultury i turystyki. Kraków 2016 - centre of culture and tourism /
[oprac. pod kier. Agnieszki Chochorowskiej ; Urząd Statystyczny w Krakowie]. -- Kraków :
17
Biuletyn Nabytków CBS
2016
US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Syg. 207869
Kraków
statystyka kultury
statystyka turystyki
kultura
nauka
instytucja publiczna
teatr
biblioteka
turystyka
województwo małopolskie
dokument elektroniczny
Kultura w 2015 r. / [opracowanie publikacji po kierunkiem Piotra Łysonia] ; Główny Urząd
Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia], Urząd Statystyczny w
Krakowie. [Ośrodek Statystyki Kultury]. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2016. -151 s. : il. kolor. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM). -- ( Informacje i Opracowania
Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and Elaborations Central Statistical Office )
Syg. 207973- 207975
kultura
sztuka
statystyka kultury
wydatki na kulturę
instytucje kulturalne
biblioteka publiczna
muzeum
teatr
kino
Polska
Orrier, Ch.
Les leçons économiques de la guerre / Ch. Orrier. -- Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1916. -VII, 129 s. ; 23 cm.
Syg. 207912
gospodarka wojenna
skutek ekonomiczny
sytuacja gospodarcza
system gospodarczy
historia
18
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Long-range world population projections : based on the 1998 revision / Population
Division. Department of Economic and Social Affairs. United Nations Secretariat. -- New
York : United Nations, 1999. -- XXII, 100 s. : il. ; 28 cm.
Syg. 207836
demografia
ludność świata
prognoza demograficzna
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2015 r. / [autor
opracowania Zofia Dymek ; zespół redakcyjny przewodniczący Krzysztof Markowski] ;
Urząd Statystyczny w Lublinie. -- Lublin : Urząd Statystyczny, 2016. -- 134 s. : il. kolor. ;
30 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Lublinie )
Syg. 207923- 207925
demografia
migracja
ruch naturalny ludności
struktura ludności
społeczeństwo
województwo lubelskie
dane statystyczne
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2015 r. [aut. oprac. Zofia
Dymek] ; Urząd Statystyczny w Lublinie. -- Lublin : US, 2016. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Lublinie )
Syg. 207936
społeczeństwo
analiza demograficzna
migracja
struktura ludności
ruch naturalny ludności
prognoza demograficzna
województwo lubelskie
dokument elektroniczny
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2015 r. Population, vital
statistics and migration in Łódzkie Voivodship in 2015 / [oprac. pod kier. Anny Jaeschke ;
Urząd Statystyczny w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Łodzi )
Syg. 207913
społeczeństwo
ruch naturalny ludności
migracja
analiza demograficzna
19
Biuletyn Nabytków CBS
2016
małżeństwo
przyrost naturalny
rozwód
śmiertelność
województwo łódzkie
dokument elektroniczny
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2015 r. Population,
vital statistics and migration in Mazowieckie Voivodship in 2015 / [red. gł. Barbara
Czerwińska-Jędrusiak] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. -- Wyd. 15. -- Warszawa : US,
2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne Urząd Statystyczny w Warszawie )
Syg. 207947- 207949
analiza demograficzna
migracja
społeczeństwo
struktura ludności
ruch naturalny ludności
prognoza demograficzna
województwo mazowieckie
dokument elektroniczny
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2015 r. / [autorzy
publikacji Hanna Murawska, Iwona Cieciora, Daniel Koźmiński, Grzegorz Stępień ;
przygotowanie publikacji pod kierunkiem Tomasza Zegara ; redaktor główny Barbara
Czerwińska-Jędrusiak ; tłumaczenie Agnieszka Gromek-Żukowska] ; Urząd Statystyczny w
Warszawie. Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych. -- Warszawa : Urząd Statystyczny,
2016. -- 219 s., [14] s. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne Urząd Statystyczny w Warszawie )
Syg. 207893- 207895
demografia
ruch naturalny ludności
migracja wewnętrzna
migracja zagraniczna
struktura ludności
województwo mazowieckie
dane statystyczne
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie świętokrzyskim w 2015 r. / [nadzór
merytoryczny Agnieszka Piotrowska-Piątek ; opracowanie publikacji Anna Drecka] ; Urząd
Statystyczny w Kielcach. -- Kielce : Urząd Statystyczny, 2016. -- 200 s., [10] s. tabl. : il.
kolor. ; 30 cm.
Syg. 207897- 207899
20
Biuletyn Nabytków CBS
demografia
ruch naturalny ludności
struktura ludności
migracja
województwo świętokrzyskie
dane statystyczne
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r.
Population, vital statistics and migration in Warmińsko-Mazurskie voivodship in 2015 /
[red. gł. Elżbieta Lorek ; Urząd Statystyczny w Olsztynie]. -- Olsztyn : US, 2016. -- 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Olsztynie )
Syg. 207926
społeczeństwo
ruch naturalny ludności
standard życia
migracja
analiza demograficzna
struktura ludności
małżeństwo
przyrost naturalny
rozwód
śmiertelność
województwo warmińsko-mazurskie
dokument elektroniczny
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2015 r. Population,
vital statistics and migration in Wielkopolskie Voivodship in 2015 / [red. gł. Tomasz
Klimanek] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. -- Poznań : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CDROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w
Poznaniu )
Syg. 207941, 207942
analiza demograficzna
migracja
struktura ludności
ruch naturalny ludności
społeczeństwo
prognoza demograficzna
województwo wielkopolskie
Wielkopolska
dokument elektroniczny
21
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku /
[zespół redakcyjny przewodniczący: Dominik Rozkrut ; redaktor główny: Renata
Wronkowska] ; Urząd Statystyczny w Szczecinie. -- Szczecin : Urząd Statystyczny, 2016. -111 s., [15] s. tabl. : il. ; 24 cm. -- (Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Szczecinie )
Syg. 207960- 207962
demografia
ruch naturalny ludności
migracja
małżeństwo
województwo zachodniopomorskie
dane statystyczne
Łódź w liczbach 2007 / Urząd Statystyczny w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi. -- Łódź : US,
[2007?]. -- 13, [6], 13 s. : il. kolor. ; 22x22 cm.
Syg. 203496, 207819
Łódź
statystyka miasta
gospodarka
kultura
turystyka
szkolnictwo
dane statystyczne
Małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 1990-1991 / Józef Chmiel, Zofia Pawłowska,
Zenon Rajewski ; pod kier. nauk. Leszka Zienkowskiego ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1992. -- 118 s. ;
30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 206 )
Syg. 116647- 116649
przedsiębiorstwa małe i średnie
Polska
działalność przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwo przemysłowe
statystyka przedsiębiorstw
Mały rocznik statystyczny 1931. R. 2 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1931. -- XVII, [1], 168 s., [1] k. mapy : il. kolor. ;
17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
22
Biuletyn Nabytków CBS
2016
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1932. R. 3 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1932. -- XVIII, 166 s. : err., [1] s. mapa ; 17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
Mały rocznik statystyczny 1933. R. 4 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1933. -- XVIII, 184 s., [1] k. mapy : il. kolor., err. ;
17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1934. R. 5 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1934. -- XX, 232 s., [1] k. mapy : il. kolor. ; 17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
23
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Mały rocznik statystyczny 1935. R. 6 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1935. -- XXIV, 278 s., [1] k. mapy : il. kolor., err. ;
17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1936. R. 7 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1936. -- XXIV, 310 s., [4] s. map : il. kolor. ; 17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1937. R. 8 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1937. -- XXVIII, 401, [4] s. map : il. kolor., err. ;
17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1938. R. 9 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1938. -- XXIV, 406 s., [4] s. map : il. kolor., err. ;
18 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
24
Biuletyn Nabytków CBS
2016
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny 1939. R. 10 / [kom. red. przewodn. Edward Szturm de Sztrem ;
red. gł. Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. -- Warszawa :
Nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1939. -- XXXII, 424 s., [3] s. map. : il. kolor., err. ;
17 cm.
Syg. 10333, 10333, 10333, 10333
rocznik statystyczny
Polska
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
administracja publiczna
Mały rocznik statystyczny Polski : wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / [Ewa EstreicherGrodzicka, Ludwik Grodzicki ; tł. Beata Jakubczak]. -- Warszawa : Zakład Wydawnictw
Statystycznych, 1990. -- 160, [1] s. ; 20 cm.
Syg. 109715-109717
rocznik statystyczny
Polska
okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza w Polsce
życie kulturalne
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Metody kwartalnych prognoz produktu krajowego brutto na podstawie statystycznych
analiz szeregów czasowych : (metody ekonometryczne) / Izabella Kudrycka, Małgorzata
Radziukiewicz ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1995. -- 40 s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118267 -118269
produkt krajowy brutto
szeregi czasowe
25
Biuletyn Nabytków CBS
2016
prognoza gospodarcza
prognoza krótkoterminowa
metoda statystyczna
model ekonomiczny
Polska
Veneckij, Il'â Grigor'evič.
Metody statystyczne w demografii / I. G. Wieniecki ; [tł. Krzysztof Brdyś]. -- Warszawa :
Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1981. -- 263, [1] s. : il. ; 21 cm.
Syg. 207817
demografia
metoda statystyczna
statystyka
Migrants in Europe : a statistical portrait of the first and second generation / Eurostat,
European Commission. -- 2011 ed. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2011. -- [2], 148, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. -- ( Theme Population and Social
Conditions. Statistical Books )
Syg. 194361- 207813
migracja
cudzoziemiec
polityka migracyjna
zatrudnienie w Europie
bezrobocie migrantów
kraje UE
dane statystyczne
Żółkiewski, Zbigniew.
Model równowagi ogólnej z uwzględnieniem zachowań monopolistycznych / Zbigniew
Żółkiewski ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego
i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych, 1995. -- 68, [1] s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118270- 118272
monopol
badanie rynku
model ekonomiczny
przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym
Polska
Monitoring oczekiwanych efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia / pod red.
Pawła Goryńskiego, Bogdana Wojtyniaka, Krzysztofa Kuszewskiego ; Ministerstwo
26
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Zdrowia. -- Warszawa : Państ. Zakład Higieny, 2004. -- X, 183 s. : wykr. kolor. ; 24 cm.
Syg. 207855
zdrowie publiczne
program działania
Polska
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Możliwości statystycznej oceny postępu naukowo-technicznego i dyfuzji nowoczesnej
techniki / Izabella Kudrycka ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego
Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1990. -- 83, [1] s. : il. ; 24 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 188 )
Syg. 109886- 109888
postęp naukowy
rozwój technologii
badanie statystyczne
Rejn, Bogusław (1930- ).
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce / Bogusław Rejn ; Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii
Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE, 1995. -- 60 s. : wykr. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118682- 118684
budżet na badania
badania i rozwój
Polska
instytucje naukowe
powiązania przemysł-nauka
Rejn, Bogusław (1930- ).
Nakłady placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych w procesie
transformacji społeczno-gospodarczej / Bogusław Rejn ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1994. - 62 s. : il. ;
29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 222 )
Syg. 118096- 118098
budżet na badania
polityka naukowa
instytucje naukowe
rachunek kosztów
Polska
27
Biuletyn Nabytków CBS
The Netherlands on the European scale. -- Voorburg ; Heerlen : Statistics Netherlands,
2004. -- 77 s. : il. kolor. ; 19x19 cm.
Syg. 207839
statystyka urzędowa
Holandia
kraje UE
informacja statystyczna
Chmiel, Józef (ekonometria).
Ocena możliwych kierunków rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w 1990 r. / Józef
Chmiel, Leon Podkaminer, Leszek Zienkowski, Zbigniew Żółkiewski ; Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii
Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1990. -- 65 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych. Studia i Materiały z. 34 )
Syg. 109737- 109739
sytuacja gospodarcza
Polska
rozwój gospodarczy
polityka gospodarcza
metoda badawcza
Opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie łódzkim w latach 2010-2014. [zespół
red. przewodn. Piotr Ryszard Cmela ; Urząd Statystyczny w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Łodzi )
Syg. 207906
zdrowie
opieka nad matką i dzieckiem
analiza demograficzna
rodzina
dzieci
ochrona zdrowia
choroba
pomoc medyczna
świadczenia socjalne
placówka opiekuńczo-wychowawcza
województwo łódzkie
dokument elektroniczny
Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2015 roku / [opracowali: Andrzej Kania,
Małgorzata Łabęcka] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i
Prognoz Aktuarialnych. -- Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. --39 s. :
28
2016
il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207944
orzecznictwo
świadczenia socjalne
renta
statystyka ubezpieczeń
Biuletyn Nabytków CBS
Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS o niezdolności do pracy wydane w 2015 roku /
[opracowali: Małgorzata Łabęcka, Andrzej Kania] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. -- Warszawa : Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, 2016. -- 74 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207943
niezdolność do pracy
orzecznictwo
świadczenia socjalne
renta
statystyka ubezpieczeń
Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu wydane w 2015 roku /
[opracowała Agnieszka Sikora] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament
Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. -- Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2016. -- 48 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207938
odszkodowanie ubezpieczeniowe
ubezpieczenie od wypadków
wypadek przy pracy
orzecznictwo
choroba zawodowa
dane statystyczne
Polska
Ancel, Jacques (1882-1943).
Peuples et nations des Balkans : géographie politique / par Jacques Ancel. -- 2 éd., rev. et
mise à jour. -- Paris : Librairie Armand Colin, 1930. -- 220 s. : mapy, err. ; 17 cm. -( Collection Armand Colin. Section de Géographie )
Syg. 207885
Półwysep Bałkański
demografia
etnologia
geografia społeczna
historia
29
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ).
Polityka antycykliczna Francji i Włoch : (studium porównawcze) / Wiesława PrzybylskaKapuścińska ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE, 1993. -- 231, [1] s. : il. ;
30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 212 )
Syg. 116790- 116792
polityka gospodarcza
Francja
Włochy
studia porównawcze
Falkinger, Josef.
Polityka fiskalna w warunkach transformacji / Josef Falkinger, Kazimierz Łaski, Leon
Podkaminer ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Wiedeński Instytut Porównawczych Badań
Ekonomicznych. -- Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego
Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 1995. -- 115 s. : il. ; 29 cm. --( Z Prac
Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118916- 118918
polityka podatkowa
Niemcy
Polska od 1989 r
Austria
Polityka społeczna i ubezpieczenia / pod red. Haliny Worach-Kardas. -- Łódź :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. -- 179 s. : il. ; 21 cm.
Syg. 207833
ubezpieczenie społeczne
emerytura
polityka społeczna
Polska
Gorczyca, Mirosław.
Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów = Housing disparity in poland
compared to selected countiers / Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1996. -- 238 s. :
il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 121405- 121407
statystyka mieszkaniowa
Polska
warunki mieszkaniowe
budownictwo mieszkaniowe
30
Biuletyn Nabytków CBS
2016
rynek mieszkaniowy
studia porównawcze
Portrety gmin i powiatów województwa opolskiego w latach 2010-2015 / [zespół
redakcyjny przewodniczący Janina Kuźmicka] ; Urząd Statystyczny w Opolu. -- Opole :
Urząd Statystyczny, 2016. -- 230 s., [14] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. -- ( Informacje i
Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Opolu )
Syg. 207976 -2079778
województwo opolskie
powiat
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
podział administracyjny
dane statystyczne
Komornicki, Tomasz (geografia).
Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury : analiza
przestrzenna / Tomasz Komornicki, Jacek Zaucha, Barbara Szejgiec, Rafał Wiśniewski. -Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława
Leszczyckiego, 2015. -- 266 s. : il. kolor. ; 24 cm. -- ( Prace Geograficzne = Geographical
Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Studies / Polska Zagospodarowania
im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 250 )
Syg. 207810
gospodarka regionalna
eksport
handel zagraniczny
sytuacja gospodarcza
koniunktura gospodarcza
Polska
Jarosiński, Wiesław.
Poziom kosztów prac naukowo-badawczych i rozwojowych w Polsce i wybranych krajach
/ Wiesław Jarosiński ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1990. [2], 17 s. : il. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i
Materiały ; z. 35 )
Syg. 109734- 109736
budżet na badania
nauka
badania i rozwój
rachunek kosztów
Polska
kraje OECD
31
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Müssig, Emil.
Preisentwicklung in der Montan-Industrie seit 1870 : mit Berücksichtigung besonderer
Einflüsse, gegeben durch die technischen Fortschritte, sowie durch die Politik der
Einzelwirtschaft und des Staates / Emil Müssig. - [Augsburg : s.n., 1912]. -- VII, 113, [3] s. :
il. ; 23 cm.
Syg. 207971
stal
wegiel
cena
przemysł hutniczy
przemysł węglowy
Niemcy
Nicholson, Joseph Shield (1850-1927).
Principles of political economy. Vol. 2 - Book 3 / by J. Shield Nicholson. -- London : Adam
and Charles Black, 1897. -- XIII, 328 s. ; 24 cm.
Syg. 207873
ekonomia polityczna
podręcznik
Problems of population : being the report of the proceedings of the second general
assembly of the International union for the scientific investigation of population
problems : held at the Royal Society of Arts, London, June 15-18, 1931 / ed. by G. H. L. F.
Pitt-Rivers. -- London : George Allen & Unwin ltd., 1932. -- 378, [1] s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207847
jakość życia
warunki społeczno-ekonomiczne
ludność świata
demografia
analiza demograficzna
materiały konferencyjne
Gorczyca, Mirosław (1937- ).
Problemy gospodarki mieszkaniowej Polski na tle wybranych krajów : (studium
porównawcze) / Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk, 1991. -- 99 s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 z. 186 )
Syg. 115563- 115565
potrzeby mieszkaniowe
Polska
studia porównawcze
32
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Produkcja czysta i koszty materialne w cenach bieżących w przemyśle uspołecznionym
1961 : tablice. Z. 52 / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Departament Statystyki Przemysłu. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego,
1963. -- IV, 53 s. ; 30 cm.
Syg. 207858
produkcja przemysłowa
przedsiębiorstwo produkcyjne
koszty produkcji
przemysł
działalność przedsiębiorstwa
Polska
Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in
buildings : a review of leading public policies in Europe and North America / United
Nations Economic Commission for Europe, Food and Agriculture Organization of the
United Nations. -- Geneva : United Nations, 2016. -- XVI, 104 s. : il. ; 30 cm.
Syg. 207845, 207846
przemysł drzewny
materiały budowlane
produkcja drewna
ochrona środowiska
produkt drzewny
polityka ekologiczna
Europa
Ameryka Południowa
Bartosiewicz, Tadeusz.
Próba ekonometrycznej analizy tendencji zmian pogłowia bydła i trzody chlewnej w
Polsce / Tadeusz Bartosiewicz ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego
Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1990. -- 51 s. : wykr. ; 30 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Materiały, 0208-9734 ;
z. 36 )
Syg. 109851- 109853
bydło
trzoda chlewna
zwierzęta gospodarskie
Polska
ekonometria
Szczerbińska, Lucyna.
Próba prognozowania plonów zbóż w rejonach / [Lucyna Szczerbińska] ; Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd
33
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1973. -- 58, [8] s. : il. ;
29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 64 )
Syg. 91076
plon
uprawa zbóż
prognoza gospodarcza
Chmiel, Józef (ekonometria).
Przedsiębiorstwa przemysłu elektromaszynowego w Polsce i na Węgrzech w 1987 r. /
Józef Chmiel, Zofia Pawłowska. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych, 1991. -- 147 s. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 196 )
Syg. 115867- 115869
przedsiębiorstwo
przemysł elektryczny
maszyny elektryczne
Polska
Węgry
Gorczyca, Mirosław.
Przedsięwzięcia warunkujące rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce / Mirosław
Gorczyca. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1994. -- 115 s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 220 )
Syg. 117383- 117385
potrzeby mieszkaniowe
Polska
polityka mieszkaniowa
polepszenie warunków mieszkaniowych
Glikman, Paweł (1921-2008).
Przekształcenia strukturalne potencjału produkcyjnego w warunkach transformacji
gospodarki polskiej / Paweł Glikman ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny
Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1993. -- 94 s. : il.,
err. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 210 )
Syg. 116768 -116770
produkcja
teoria
transformacja gospodarki
Polska
34
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Giembicki, Stefan.
Przetwarzanie ekonomicznych szeregów czasowych z wykorzystaniem EMC / [Stefan
Giembicki] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych,
1969. - 54 s. : il., err. ; 24 cm. - (Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 17 )
Syg. 71995, 71996
szeregi czasowe
ekonomia
metoda statystyczna
Public policy and social conditions / UNICEF International Child Development Centre. -Florence : UNICEF International Child Development Centre, 1993. -- IV, 89 s. : il. kolor. ;
30 cm. -- ( Regional Monitoring Report no. 1 )
Syg. 207854
polityka społeczna
polityka rodzinna
warunki społeczno-ekonomiczne
Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena
Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, cop.
2012. -- 609, [1] s. : err. ; 21 cm. -- ( Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392 )
Syg. 207908
public relations
administracja publiczna
etyka środków przekazu
dostęp do informacji
podręcznik
Bonnet, Victor (1814-1885).
Questions économiques et financières à propos des crises / par Victor Bonnet. -- Paris :
Guillaumin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1859. -- [4], 206 s. ; 22 cm.
Syg. 207883
recesja gospodarcza
kryzys walutowy
Francja
historia 19 w
Zienkowski, Leszek (1923-2009).
Rachunek przepływów rzeczowo-finansowych / Leszek Zienkowski, Zenon Rajewski ;
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1991. -- 43 s. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno35
Biuletyn Nabytków CBS
Ekonomicznych. Studia i Materiały, 0208-9734 ; z. 37 )
Syg. 115526 -115528
rachunki narodowe
statystyka gospodarcza
analiza statystyczna
analiza ekonomiczna
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 20112014. National accounts by institutional sectors and sub-sectors 2011-2014 / [oprac. pod
kier. Marii Jeznach, Olgi Leszczyńskiej-Luberek] ; GUS. Departament Rachunków
Narodowych]. -- Warszawa : GUS, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Studia i
Analizy Statystyczne )
Syg. 207930- 207932
rachunki narodowe
gospodarka narodowa
finanse publiczne
statystyka narodowa
statystyka gospodarcza
Polska
dokument elektroniczny
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w 2015 r. Report on
the socio-economic situation of Lubelskie Voivodship 2015 / [zespół red. przewodn.
Krzysztof Markowski ; Urząd Statystyczny w Lublinie]. -- Lublin : US, 2016. -- 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- (Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Lublinie )
Syg. 207880
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza
koszty inwestycyjne
ludność miejska
praca
rynek finansowy
standard życia
rodzina
województwo lubelskie
dokument elektroniczny
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2015 r. Report on
the socio-economic situation of Łódzkie Voivodship 2015 / [zespół red. przewodn. Piotr
Ryszard Cmela ; Urząd Statystyczny w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CDROM) ; 12 cm.
Syg. 207914
36
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza
koszty inwestycyjne
ludność miejska
praca
rynek finansowy
standard życia
rodzina
województwo łódzkie
dokument elektroniczny
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w 2015 r. Report
on the socio-economic situation of Małopolskie Voivodship 2015 / [zespół red. przewodn.
Agnieszka Chochorowska ; Urząd Statystyczny w Krakowie]. -- Kraków : US, 2016. -- 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Syg. 207806
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza
koszty inwestycyjne
ludność miejska
praca
rynek finansowy
standard życia
rodzina
województwo małopolskie
dokument elektroniczny
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2015 r.
Report on the socio-economic situation of Świętokrzyskie Voivodship 2015 / [red. gł.
Beata Bielewicz-Kosińska ; Urząd Statystyczny w Kielcach]. -- Kielce : US, 2016. -- 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Kielcach )
Syg. 207804
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza
koszty inwestycyjne
ludność miejska
praca
rynek finansowy
standard życia
rodzina
województwo świętokrzyskie
dokument elektroniczny
37
Biuletyn Nabytków CBS
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego
w 2015 r. Report on the socio-economic situation of Warmińsko-Mazurskie Voivodship
2015 / [zespół red. przewodn. Janusz Pappelbon ; Urząd Statystyczny w Olsztynie]. -Olsztyn : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Syg. 207916
warunki społeczno-ekonomiczne
sytuacja gospodarcza
koszty inwestycyjne
ludność miejska
praca
rynek finansowy
standard życia
rodzina
województwo warmińsko-mazurskie
dokument elektroniczny
Barska, Anetta.
Regionalne aspekty gospodarki / [autorzy Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika
Choroś-Mrozowska, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka,
Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wiażewicz, Joanna Wyrwa, Romuald I. Zalewski ;
recenzenci Tomasz Michalski]. -- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop.
2015. -- 173, [2] : il. ; 24 cm.
Syg. 207959
gospodarka regionalna
regionalizacja
samorząd lokalny
finanse gminy
kraje UE
Chiny
polityka gospodarcza
Gorczyca, Mirosław (1937- ).
Regionalne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w Polsce w latach 1950-1988 /
Mirosław Gorczyca ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : ZBSE GUS i PAN, 1992. -- 95 s. :
wykr. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 z. 198 )
Syg. 116434- 116436
warunki mieszkaniowe
Polska
wyposażenie budynków
zróżnicowanie regionalne
statystyka mieszkaniowa
38
2016
Biuletyn Nabytków CBS
Renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne przyznane w 2015 roku z
powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / [opracował: Andrzej Czajkowski] ;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. -Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2016. -- 88 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207937
renta rodzinna
wypadek przy pracy
niezdolność do pracy
choroba zawodowa
dane statystyczne
Polska
2016
Cwil, Ewa.
Reprezentacyjne indeksy fizycznych rozmiarów produkcji przemysłowej w latach 19701990 :(różne metody badań)/ Ewa Cwil, Teresa Sobecka, Marian Szybkowski.- Warszawa :
ZBSE GUS i PAN, 1992. -- 148 s. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 197 )
Syg. 116431- 116433
produkcja przemysłowa
statystyka produkcji
Polska
Martinez, Albert B. (1868-1925).
L'Argentine au XXe siècle / par Albert B. Martinez, Maurice Lewandowski avec une
préface par M. Émile Levasseur et une introduction par Ch. Pellegrini. -- 3me éd. -Paris : Libraire Armand Colin, 1909. -- XIX, 434 s., [2] k. złoz. mapy. : 19 cm.
Syg. 207878
Argentyna
sytuacja gospodarcza
warunki społeczno-ekonomiczne
rozwój gospodarczy
historia 20 w
Road corridors in the natural, social and economic enviroment / [edited by Tomasz
Komornicki, Rafał Wiśniewski]. -- Warsaw : Institute of Geography and Spatial
Organization, Polish Academy of Sciences, 2015. -- 150 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. -( Europa XXI - Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich, 1429-7132 ; 2015,
vol. 28 )
Syg. 207807
ruch drogowy
infrastruktura miejska
środowisko naturalne
zanieczyszczenie spalinami
transport drogowy
39
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Rocznik statystyczny 1947 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. R. 11. -Warszawa : GUS, 1947. -- XVI, 207 s. : err., [1] s. map ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1948 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. R. 12. -Warszawa : GUS, 1949. -- XVI, 270 s. : err. ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1949 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej R. 13. -Warszawa : GUS, 1950. -- XXII, 313 s. : err., [1] s. map ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1950 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. R. 14. -Warszawa : GUS, 1951. -- XVIII, 201 s. ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1955. R. 15 / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. -- Warszawa : GUS, 1956. -- XIX, 287 s., [24] s. tabl. : err. ; 17 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1956. R. 16 / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1956. -- XXIV, 476 s.,
[22] s. tabl. : il. kolor., err. ; 17 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1957. R. 17 / [red. Krystyna Michnowska] ; Główny Urząd
Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu
Statystycznego, 1957. -- XXXVI, 531 s., [18] s. tabl. : il. kolor. ; 17 cm.
40
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1958. R. 18 / [pr. red. Józef Gluziński, Andrzej Junak] ; Główny
Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego
Urzędu Statystycznego, 1958. -- XLIII, 602 s., [16] s. tabl. : il. kolor. ; 18 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1959. R. 19 / [pr. red. Józef Gluziński, Andrzej Junak] ; Główny
Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego
Urzędu Statystycznego, 1959. -- XXXV, 464 s., [18] s. tabl. : il. kolor., err. ; 25 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1960. R. 20 / [pr. red. Józef Gluziński, Andrzej Junak] ; Główny
Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego
Urzędu Statystycznego, 1960. -- XXXVII, 532 s., [19] s. tabl. : il. kolor., err. ; 25 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1961. R. 21 / [pr. red. Józef Gluziński, Andrzej Junak] ; Główny Urząd
Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu
Statystycznego, 1961. -- XXV, 540 s., [18] s. tabl., [1] k. mapy : il. kolor., err. ; 24 cm +
wkładka : [2], 38 s. ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1962. R. 22 / [pr. red. Józef Gluziński, Andrzej Junak] ; Główny Urząd
Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu
Statystycznego, 1962. -- LVII, 565 s., [18] s. tabl. : il. kolor., err. ; 25 cm + 2 wkładki :
24, [2], 38 s. ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
41
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Rocznik statystyczny 1963. R. 23 / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1963. -- LIX, 608 s., [18] s.
tabl., [1] k. mapy złoż. : il. kolor. ; 25 cm + wkładka : [2], 41 s. ; 21 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rocznik statystyczny 1964. R. 24 / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. -- Warszawa : nakł. Głównego Urzędu Statystycznego, 1964. -- LXIII, 640 s.,
[18] s., [1] k. mapy : il. kolor., err. ; 24 cm.
Syg. 10333
rocznik statystyczny
Polska
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej /
oprac. wykonane pod kier. naukowym Leszka Zienkowskiego ; [aut.] Krzysztof Berger
[et al.]. -- Warszawa : GUS ZBSE, 1992. -- 191 s. : mapy ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głownego
Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, 0208-9734 ; z. 195 )
Syg. 115957- 115959
przedsiębiorstwa małe i średnie
transformacja gospodarki
gospodarka narodowa
Polska
Rolnictwo w województwie lubelskim w 2015 r. [zespół red. przewodn. Krzysztof
Markowski ; Urząd Statystyczny w Lublinie]. -- Lublin : US, 2016. -- 1 dysk optyczny
(CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w
Lublinie )
Syg. 207881
rolnictwo
statystyka rolnictwa
produkcja zwierzęca
produkcja roślinna
cena produktów rolnych
rynek rolny
skup
województwo lubelskie
dokument elektroniczny
Rolnictwo w województwie łódzkim w 201 r.[zespół red. przewodn. Piotr Ryszard Cmela ;
Urząd Statystyczny w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -42
Biuletyn Nabytków CBS
( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Łodzi )
Syg. 207907
rolnictwo
statystyka rolnictwa
produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
gospodarstwo rolne
rynek rolny
cena rolna
województwo łódzkie
dokument elektroniczny
2016
Rolnictwo w województwie małopolskim w 2015 r. Agriculture in Małopolskie Voivodship
in 2015 / [oprac. pod kier. Agnieszki Chochorowskiej ; Urząd Statystyczny w Krakowie]. -Kraków : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania
Statystyczne - Urząd Statystyczny w Krakowie )
Syg. 207868
rolnictwo
statystyka rolnictwa
produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
gospodarstwo rolne
rynek rolny
cena rolna
województwo małopolskie
dokument elektroniczny
Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2015 r. Agriculture in the Wielkopolskie
Voivodship in 2015 / [red. gł. Tomasz Klimanek] ; Urząd Statystyczny w Poznaniu. -Poznań : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania
Statystyczne - Urząd Statystyczny w Poznaniu )
Syg. 207939, 207940
rolnictwo
produkcja rolnicza
produkcja roślinna
produkcja zwierzęca
cena produktów rolnych
gospodarstwo rolne
województwo wielkopolskie
dokument elektroniczny
Russia in figures 2016 : statistical handbook / Federal State Statistics Service. -- Moscow :
Rosstat, 2016. -- 543 s. : il. ; 17 cm.
Syg. 207966
43
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Rosja
statystyka gospodarcza
rocznik statystyczny
Keynes, John Neville (1852-1949).
The scope and method of political economy / John Neville Keynes. -- 4th edition. -London : Macmillan and CO., 1930. -- XIV, 382 s. ; 19 cm.
Syg. 207849
ekonomia polityczna
metoda badawcza
Szulc, Adam (statystyka).
Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1990 i 1991 / Adam Szulc. -- Warszawa : GUS. ZBSE,
1993. -- 44 s. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych / Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii
Nauk, 0208-9734 ; z. 214 )
Syg. 116926 -116928
ubóstwo
Polska
Small area statistics an international symposium '85 : (contributed papers) / edited by R.
Platek and M. P. Singh. -- Ottawa : Laboratory for Reserch in Statistics and Probability,
1986. -- VIII, 245 s. : il. ; 27 cm.
Syg. 204638, 207832
statystyka
metoda statystyczna
materiały konferencyjne
Żółkiewski, Zbigniew.
Social accounting matrix for Poland, 1990 : application to income distribution analyses /
Zbigniew Żółkiewski ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu
Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1993. -- 41, [1], 12 s., [2] s. złoż. : il. ; 29 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 215 )
Syg. 117033- 117035
rachunki narodowe
dochód gospodarstwa domowego
Polska
budżet rodzinny
dochód
44
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Społeczny fundusz spożycia : (seminarium dyskusyjne). -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1969. -- 88 s. ; 24 cm. -- ( Z Prac
Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 13 )
Syg. 71871, 71872
konsumpcja
dochód gospodarstwa domowego
standard życia
poziom życia
Polska
Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich / [redaktorzy tomu Krystian Heffner,
Brygida Klemens]. -- Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo
Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia
Nauk, 2016. -- 262 s. : il. ; 24 cm. -- ( Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, 1642
4689 t. 41 )
Syg. 207811
gospodarka regionalna
rozwój regionalny
kapitał intelektualny
nauka
materiały konferencyjne
The Statesman's year-book 1905 : statistical and historical annual of the states of the
world for the year 1905 / ed. by John Scott Keltie, I. P. A. Renwick. -- 42nd ed. -- London :
Macmillan, 1905. -- LV, 1424 s., [2] k. złoż. mapy ; 18 cm.
Syg. 207861
sytuacja finansowa
sytuacja gospodarcza
sytuacja polityczna
historia
gospodarka
Ameryka
Afryka
Azja
Europa
rocznik
The Statesman's year-book 1926 : statistical and historical annual of the states of the
world for the year 1926 / ed. by John Scott Keltie and M. Epstein. -- 63rd ed. -- London :
Macmillan, 1926. -- XXXVI, 1496 s., [2] k. złoż. mapy ; 18 cm.
Syg. 207859
sytuacja finansowa
sytuacja gospodarcza
45
Biuletyn Nabytków CBS
2016
sytuacja polityczna
historia
gospodarka
Ameryka
Afryka
Azja
Europa
Oceania
rocznik
The statesman's yearbook 2017 : the politics, cultures and economies of the world /
Nicholas Heath-Brown. - 153rd ed. - [London] : Palgrave Macmillan, 2017. -- XXXII, 1524 s.
[1] k. tab. złoż. : il. kolor. ; 26 cm.
Syg. 207951
geografia polityczna
nauki polityczne
polityka kulturalna
ekonomia
gospodarka
wydawnictwo informacyjne
rocznik
Statistical yearbook of the Netherlands 2009 / Statistics Netherlands. -- Hague ; Heerlen :
Statistics Netherlands, 2009. -- 265 s. ; 21 cm.
Syg. 178030, 207812
rocznik statystyczny
Holandia
Bailey, William Bacon (1873- ).
Statistics / by William B. Bailey and John Cummings. -- Chicago : A. C. McClurg & CO.,
1917. -- [11], 153 s. : il. ; 18 cm. -- ( The National Social Science Series )
Syg. 207851
statystyka
metoda statystyczna
Statistique des chemins de fer français au 31 Décembre 1905 : documents principaux /
Ministère des Travaux Publics. Direction des Chemins de fer. -- Melun : Imprimerie
Administrative, 1907. -- IV, 595 s. ; 29 cm.
Syg. 207892
transport kolejowy
Francja
statystyka transportu
46
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Statistique des chemins de fer français au 31 Décembre 1907. Vol. 1, France - intérêt
général / Ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes. Direction des
Chemins de fer. -- Melun : Imprimerie Administrative, 1909. -- [2], 512 s. ; 29 cm.
Syg. 207891
transport kolejowy
Francja
statystyka transportu
Statystyka : zbiór zadań / red. nauk. Helena Kassyk-Rokicka. -- Wyd. 4 zm. -- Warszawa :
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. -- 263, [1] s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207957
statystyka
zadania i ćwiczenia
podręcznik
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2015
roku / [opracowanie publikacji kierujący Mirosław Błażej] ; Główny Urząd Statystyczny.
[Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów]. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny, 2016. -- 230 s. : il. kolor., err. ; 30 cm.
Syg. 207954- 207956
gospodarka Polski
gospodarka światowa
rynek pracy
polityka finansowa
bankowość
sytuacja gospodarcza
Polska
Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2011-2014. Situation on
the labour market in Wielkopolskie Voivodship in 2011-2014 /[red. gł. Tomasz Klimanek] ;
Urząd Statystyczny w Poznaniu. -- Poznań : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm. -- ( Analizy Statystyczne (Poznań) )
Syg. 207945, 207946
praca
rynek pracy
ludność aktywna zawodowo
bezrobocie
warunki pracy
wynagrodzenie za pracę
Polska
województwo wielkopolskie
dokument elektroniczny
47
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2011-2014 / [komitet
redakcyjny przewodniczący Jacek Kowalewski ; redaktor główny Tomasz Klimanek] ;
Urząd Statystyczny w Poznaniu. -- Poznań : Urząd Statystyczny, 2016. -- 260 s. : il. kolor. ;
24 cm. -- ( Analizy Statystyczne )
Syg. 207853, 207852
rynek pracy
ludność aktywna zawodowo
bezrobocie w Polsce
warunki pracy
wynagrodzenie za pracę
województwo wielkopolskie
dane statystyczne
Sytuacja zdrowotna ludności Polski / pod red. Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego. Warszawa : Państ. Zakład Higieny. Zakład Statystyki Medycznej, 2003. -- 132 s. : wykr.,
tab., mapy ; 24 cm.
Syg. 207838
zdrowie publiczne
śmiertelność
leczenie
dane statystyczne
Polska
Welfe, Aleksander.
Szacunek produktu krajowego brutto i jego składników dla Polski dla okresów
kwartalnych 1989-1995: (metody ekonometryczne) = Estimate of the gross domestic
product and its components for Poland by quarters, 1989-1995: (econometric methods) /
Aleksander Welfe, Robert Kelm ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego
Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1996. -- 35 s. : il. ; 30 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 121408- 121410
produkt krajowy brutto
statystyka gospodarcza
statystyka narodowa
Polska
Chmiel, Józef (ekonometria).
Szacunek produktu krajowego brutto według kwartałów za lata 1992-1993 : (metoda
bezpośrednia)/ Józef Chmiel, Grazyna Górska ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, 1995. -- 93 s. ; 27 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
48
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Syg. 118264 - 118266
produkt krajowy brutto
rachunki narodowe
analiza ekonomiczna
Polska
projekt badawczy
Szara gospodarka w Polsce : rozmiary, przyczyny, konsekwencje / Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych GUS i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE,
1996. -- 221 s. : wykr. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
Studia i Prace )
Syg. 120364 -120366
gospodarka podziemna
praca na czarno
Polska
dane statystyczne
analiza ekonomiczna
działalność gospodarcza
handel zagraniczny
przedsiębiorstwa małe i średnie
działalność przedsiębiorstwa
Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy)/ Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE,
1995.- 71 s. ; 30 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118261- 118263
gospodarka podziemna
praca na czarno
Polska
gospodarka narodowa
produkt krajowy brutto
rozwój gospodarczy
metoda badawcza
Woźniak, Piotr (ekonomia).
Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie : (na przykładzie
wybranych branż) / Piotr Woźniak, Zbigniew Żółkiewski ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1993. -- 158,
[2] s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 213 )
Syg. 116836 -116838
produkcja przemysłowa
budownictwo
49
Biuletyn Nabytków CBS
2016
statystyka przemysłu
statystyka produkcji
statystyka budownictwa
produktywność
technika produkcji
Polska
Piontek, Franciszek (1937- ).
Teoria rozwoju / Franciszek Piontek, Barbara Piontek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2016. -- 183 s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207952
rozwój zintegrowany
rozwój gospodarczy
postęp naukowy
filozofia
ekonomia
Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2014 i 2015 / [zespół redakcyjny
przewodniczący Marek Cierpiał-Wolan ; opracowanie merytoryczne Dorota Jasiukiewicz,
Jadwiga Uchman] ; Urząd Statystyczny w Rzeszowie. -- Rzeszów : Urząd Statystyczny,
2016. -- 65 s., [6] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne Urząd Statystyczny w Rzeszowie )
Syg. 207900 -207902
turystyka
infrastruktura turystyczna
migracja przygraniczna
województwo podkarpackie
dane statystyczne
Buddeberg, Hans.
Über die Vergleichbarkeit der Handelsbetriebe. / von Hans Buddeberg. -- Köln :
Westdeutscher Verlag, 1955. -- VII, 233 s. : il. ; 24 cm. -- (Schriften zur Handelsforschung
Nr. 5 )
Syg. 207917
handel
metoda badawcza
analiza porównawcza
Saganowska, Elżbieta.
Uproszczona metoda szacunków PKB według regionów : (szacunki produktu krajowego
brutto według województw w latach 1993-1994) / Elżbieta Saganowska, Teresa
Śmiłowska. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1996. -- 47 s. : il. ; 30 cm. -50
Biuletyn Nabytków CBS
( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 120763 - 120765
produkt krajowy brutto
Polska
statystyka gospodarcza
zróżnicowanie regionalne
Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2014 r. [oprac. pod kier. Anny
Jaeschke i Jolanty Włodarczyk ; Urząd Statystyczny w Łodzi]. -- Łódź : US, 2016. -- 1 dysk
optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Łodzi )
Syg. 207911
standard życia
analiza demograficzna
praca
wynagrodzenie za pracę
koszty utrzymania
ruch naturalny ludności
nauka
kultura
budownictwo mieszkaniowe
województwo łódzkie
dokument elektroniczny
Water and gas investment / Water and Gas Securities Exchange. -- 2nd ed. -- London :
Water and Gas Securities Exchange, [1903?]. -- 124 s. : il. ; 23 cm.
Syg. 207870
zasoby naturalne
woda
gaz
zagospodarowanie zasobów
eksploatacja zasobów
Mackenroth, Gerhard (1903-1955).
Die Wirtschaftsverflechtung des Britischen Weltreiches / von Gerhard Mackenroth unter
mitwirkung von Franziska Krebs. -- Berlin : Junker und Dünnhaupt Verlag, 1935. -- IV, [2],
229 s. : il., err. ; 24 cm. -- (Zwischenstaatliche Wirtschaft Voraussetzungen und Formen
Internationaler Wirtschaftsbeziehungen / Herausgegeben im Auftrage der
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft von professor dr. Herbert BeckerathBonn. Heft 12 )
Syg. 207889
polityka handlowa
rynek
51
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
eksport
Wielka Brytania
kolonializm
handel
Województwo lubuskie w liczbach 2016 / Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. -- Zielona
Góra : Urząd Statystyczny, 2016. -- 35 s. : il. kolor. ; 15x21 cm.
Syg. 207963- 207965
statystyka województwa
województwo lubuskie
warunki społeczne
warunki gospodarcze
Województwo łódzkie w liczbach 2007/ Urząd Statystyczny w Łodzi, Urząd Marszałkowski
w Łodzi. -- Łódź : US, [2008?]. -- 15 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 203495, 207818
województwo łódzkie
statystyka województwa
gospodarka
przemysł
dane statystyczne
Polska
Województwo małopolskie w liczbach 2016 / Urząd Statystyczny w Krakowie. -- Kraków :
Urząd Statystyczny, 2016. -- 30 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Syg. 207979- 207981
województwo małopolskie
statystyka województwa
demografia
sytuacja gospodarcza
dane statystyczne
Województwo pomorskie w liczbach 2016 / [zespół redakcyjny przewodniczący Jerzy
Auksztol ; redaktor główny Małgorzata Buńko ; tłumaczenie Małgorzata Kruszewska,
Madalena Poleszuk] ; Urząd Statystyczny w Gdańsku. -- Gdańsk : Urząd Statystyczny,
2016. -- 40 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Syg. 207933- 207935
statystyka województwa
województwo pomorskie
demografia
warunki społeczno-ekonomiczne
informacja statystyczna
52
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Województwo świętokrzyskie w liczbach 2016. Świętokrzyskie Voivodship in numbers
2016 / [Urząd Statystyczny w Kielcach]. -- Kielce : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ;
12 cm.
Syg. 207805
województwo świętokrzyskie
analiza demograficzna
społeczeństwo
struktura ludności
standard życia
ruch naturalny ludności
statystyka województwa
dokument elektroniczny
Województwo świętokrzyskie w liczbach 2016 / Urząd Statystyczny w Kielcach. -- Kielce :
Urząd Statystyczny, 2016. -- 31 s. : il. kolor. ; 17 cm.
Syg. 207903 -207905
statystyka województwa
analiza demograficzna
gospodarka regionalna
warunki społeczno-ekonomiczne
produkcja
rolnictwo
województwo świętokrzyskie
Women and men in the Baltic countries 2002. -- Vilinius : Department of Statistics to the
Government of the Republic of Lithuania, 2002. -- 63 s. ; 23 cm.
Syg. 207860
demografia
kobieta
mężczyzna
kraje bałtyckie
Litwa
Estonia
Łotwa
The world at six billion / Population Division. Department of Economic and Social Affairs.
United Nations Secretariat. -- New York : United Nations, 1999. -- VII, 63 s.
Syg. 207837
wzrost zaludnienia
ludność świata
prognoza demograficzna
przyrost ludności
prognozowanie
53
Biuletyn Nabytków CBS
World health statistics 2016 : monitoring health for the SDGs / World Health
Organization. -- Geneva : World Health Organization, 2016. -- 121 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Syg. 207890
statystyka zdrowia
zdrowie publiczne
śmiertelność
długość życia
ochrona zdrowia
demografia
statystyka międzynarodowa
Światowa Organizacja Zdrowia
World population monitoring 1999 : population growth, structure and distribution /
Department of Economic and Social Affairs. Population Division. -- New York : United
Nations, 2000. -- IX, 143 s. : il. ; 28 cm.
Syg. 207821
wzrost zaludnienia
struktura ludności
przyrost naturalny
demografia
World population monitoring 2002 : reproductive rights and reproductive health /
Department of Economic and Social Affairs. Population Division. -- New York : United
Nations, 2003. -- XI, [1], 177 s. : il. ; 28 cm.
Syg. 197304, 207822
ludność świata
demografia
dzietność
regulacja urodzeń
zdrowie
śmiertelność
sprawozdanie
World population prospects : the 2000 revision : highlights / United Nations.
[Department of Economic and Social Affairs. Population Division]. -- New York : United
Nations, 2001. -- XII, 69 s. : il. ; 28 cm.
Syg. 207834
demografia
ludność świata
prognoza demograficzna
analiza demograficzna
54
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
World urbanization prospects : the 2001 revision : data tables and highlights / Population
Division. Department of Economic and Social Affairs. United Nations Secretariat. -- New
York : United Nations, 2002. -- VII, 181 s. ; 28 cm.
Syg. 207835
polityka demograficzna
rozkład zaludnienia
demografia
prognoza demograficzna
aglomeracja miejska
urbanizacja
World urbanization prospects, the 2001 revision / Department of Economic and Social
Affairs. Population Division. -- New York : United Nations, 2002. - X, 321 s. : wykr. ; 28 cm.
Syg. 139461, 207823
urbanizacja
ludność świata
ludność miejska
ludność wiejska
prognoza demograficzna
demografia
Herer, Wiktor (1920-2003).
Wpływ zmian w strukturze produkcji w latach 1990-1993 na surowcowo-energetyczną
barierę wzrostu gospodarczego w Polsce / Wiktor Herer, Władysław Sadowski ; Zakład
Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii
Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1994.-- 60 s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 219 )
Syg. 117380- 117382
surowiec
eksploatacja zasobów
ocena zasobów
wyczerpywanie się zasobów
produkcja energii
produkcja górnicza
wzrost gospodarczy
Polska
Balcerowska-Ryży, Barbara.
Współzależność oszczędności pieniężnych ludności z miernikami ogólnej oceny poziomu
społeczno-gospodarczego regionu / [Barbara Balcerowska-Ryży] ; Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno- Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1972. -- 69 s., [9] s. tabl. ;
55
Biuletyn Nabytków CBS
23 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 48 )
Syg. 87175
oszczędności
badanie społeczne
poziom życia
2016
Szczerbińska, Lucyna.
Wybrane metody budowy krótkookresowej prognozy plonów zbóż/ [Lucyna Szczerbińska]
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1971. --86 s. : il. ;
24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 34 )
Syg. 79537, 79538
zboża
metodologia
prognoza krótkoterminowa
Bracha, Czesław.
Wybrane problemy wnioskowania statystycznego na podstawie prób nieprostych /
Czesław Bracha. -- Warszawa : GUS. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1990. -122 s. ; 24 cm. - ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 187 )
Syg. 109997- 109999
statystyka matematyczna
metoda statystyczna
Nowacki, Włodzimierz.
Wymogi Unii Europejskiej w ochronie zdrowia / Włodzimierz Nowacki ; Centrum
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. -- Warszawa : Centrum Organizacji i Ekonimiki
Ochrony Zdrowia, 2000. -- 133 s. ; 21 cm. -- ( Biblioteka Zdrowia Publicznego nr 5 )
Syg. 207840
zdrowie publiczne
polityka zdrowotna
ochrona zdrowia
prawo europejskie
Unia Europejska
Wyniki badań metodą rotacyjną budżetów rodzinnych mieszkańców m. Wrocławia /
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1970. -- 115,
[1] s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 28 )
Syg. 81373, 81374
budżet rodzinny
badania
Wrocław
56
Biuletyn Nabytków CBS
Wypoczynek świąteczny w strefie dużych miast (na przykładzie m. Krakowa) / [oprac.
Elżbieta Albrecht] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1979. -- 59, [4] s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych. Studia i Materiały z. 5 )
Syg. 108409
czas wolny od pracy
rekreacja
życie społeczne
dane statystyczne
Kraków
Tymowski, Andrzej (1922-2002).
Z badań nad budżetami rodzinnymi / [Andrzej Tymowski] ; Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny.
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1969. -- 45 s. : il. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu
Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 19 )
Syg. 195614, 195622, 79056, 79057
budżet rodzinny
dochód gospodarstwa domowego
metoda badawcza
badania
Zastosowanie funkcji produkcji do analiz rozwoju gospodarczego / Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1969. -- 68 s. : il. ; 24 cm. -( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 16 )
Syg. 71966
rozwój gospodarczy
analiza ekonomiczna
Polska
Kordos, Jan.
Zastosowanie krzywych Pearsona do badania rozkładów płac i dochodów ludności / [Jan
Kordos, Zofia Stroińska] ; Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1973. -- 170, [2] s. ; 24 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych z. 62 )
Syg. 90031, 90032
płaca
dochód
badanie ekonomiczne
metodologia
57
2016
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Glikman, Paweł (1921-2008).
Zatrudnienie, inwestycje, podatki w szarej gospodarce : (próba szacunku) / Paweł
Glikman ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i
Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : GUS. ZBSE, 1996. -- 34 s. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 120795- 120797
statystyka zatrudnienia
gospodarka podziemna
inwestycje
podatek
struktura zatrudnienia
kształtowanie płac
Polska
przestępstwo gospodarcze
wykroczenie podatkowe
zatrudnienie
oszustwo podatkowe
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w
województwie lubelskim, 2015 r. [aut. oprac. Aleksandra Jangas-Kurzak ; Urząd
Statystyczny w Lublinie]. -- Lublin : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Lublinie )
Syg. 207877
przekształcenia własnościowe
przedsiębiorstwo
transformacja gospodarki
spółka handlowa
zmiany strukturalne
stowarzyszenie
spółdzielnia
fundacja
województwo lubelskie
dokument elektroniczny
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w
województwie małopolskim, 2015 r. Structural changes of groups of entities of national
economy recorded in the REGON register in Małopolskie Voivodship in 2015 / [oprac. pod
kier. Heleny Sienniak ; Urząd Statystyczny w Krakowie]. R. 12. -- Kraków : US, 2016. -1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Krakowie )
Syg. 207867
przekształcenia własnościowe
przedsiębiorstwo
spółka handlowa
58
zmiany strukturalne
stowarzyszenie
spółdzielnia
fundacja
województwo małopolskie
dokument elektroniczny
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w
województwie warmińsko-mazurskim, 2015 r. Structural changes of groups of entities
of the national economy in the REGON register in Warmińsko-Mazurskie Voivodship,
2015 / [zespół red. przewodn. Janusz Pappelbon ; Urząd Statystyczny w Olsztynie]. -Olsztyn : US, 2016. -- 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania
dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. -- ( Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd
Statystyczny w Olsztynie )
Syg. 207922
przekształcenia własnościowe
transformacja gospodarki
przedsiębiorstwo
spółka handlowa
zmiany strukturalne
stowarzyszenie
spółdzielnia
fundacja
statystyka przedsiębiorstw
województwo warmińsko-mazurskie
dokument elektroniczny
Herer, Wiktor (1920-2003).
Zmiany struktury agrarnej na tle zmian struktury i wielkości zatrudnienia w całej
gospodarce / Wiktor Herer, Władysław Sadowski ; Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa :
Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1993. -- 73 s. ;
30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Materiały, 02089734 ; z. 42 )
Syg. 116893-116895
struktura rolnictwa
struktura zatrudnienia
rolnictwo
gospodarstwo rolne
Polska
Panek, Tomasz (1953- ).
Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie
transformacji gospodarczej / Tomasz Panek ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
59
Biuletyn Nabytków CBS
2016
Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd
Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 1993. -- 42 s. ; 29 cm. --( Z Prac
Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych z. 211 )
Syg. 116786 -116788
gospodarstwo domowe
dochód opodatkowany
Polska
statystyka finansowa
standard życia
Panek, Tomasz (1953- ).
Zmiany w sferze ubóstwa w Polsce w okresie transformacji gospodarczej/ Tomasz Panek ;
Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej
Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań StatystycznoEkonomicznych, 1994. -- 66, [1] s. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań StatystycznoEkonomicznych, 0208-9734 ; z. 218 )
Syg. 117314- 117316
ubóstwo
Polska
budżet rodzinny
gospodarstwo domowe
badanie statystyczne
Kudrycka, Izabella (1936- ).
Zmiany zróżnicowania i rozpiętości dochodów w Polsce w latach 1987-1988 / Izabella
Kudrycka, Małgorzata Radziukiewicz. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991. -156 s. ; 30 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 z. 190 )
Syg. 115679 - 115681
dochód gospodarstwa domowego
budżet rodzinny
statystyka finansowa
Polska
dochód
standard życia
Śmiłowska, Teresa.
Zróżnicowanie poziomu i jakości życia ludności w przekroju terytorialnym / Teresa
Śmiłowska ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego
i Polskiej Akademii Nauk. -- Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań
Statystyczno-Ekonomicznych, 1995. -- 63 s. : il. ; 29 cm. -- ( Z Prac Zakładu Badań
Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace )
Syg. 118745- 118747
poziom życia
60
Biuletyn Nabytków CBS
jakość życia
regiony Polski
zróżnicowanie regionalne
dochód gospodarstwa domowego
warunki społeczne
Związki między procesami demograficznymi a rozwojem społeczno-gospodarczym : (na
przykładzie województwa pomorskiego) : materiały z konferencji naukowej w
Starogardzie Gdańskim / pod red. Izydora Sobczaka ; Pomorska Wyższa Szkoła Polityki
Społecznej i Gospodarczej w Starogardzie Gdańskim, Polskie Towarzystwo
Demograficzne. Oddział w Gdańsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku. -- Gdańsk :
Wydawnictwo "Marpress", 2007. -- 147, [1] s. : il. ; 24 cm.
Syg. 207826
demografia
rozwój społeczny
polityka społeczna
konferencja
województwo pomorskie
Opracowanie redakcyjne : Margota Remiszewska
Współpraca techniczna : Paweł Olszak
61
2016

Podobne dokumenty