Nałogowy palacz jako pacjent gabinetu stomatologicznego

Komentarze

Transkrypt

Nałogowy palacz jako pacjent gabinetu stomatologicznego
„Nałogowy palacz
jako pacjent gabinetu stomatologicznego”
„A havy smoker as a patient dental office”
Palenie papierosów wiąże się
z występowaniem poważnych
schorzeń, manifestujących się
w jamie ustnej. Warto
uświadomić ogół
społeczeństwa, który jeszcze
nie jest uzależniony od tego
przykrego w skutkach nałogu,
z czym wiążą się jego poważne
konsekwencje.
Smoking cigarets is
assiociated with serious
condition that manifest in
the mouth. It is worth
remiding the general public
witch is not yet addicted to
this nasty consequences.
Palenie tytoniu ma negatywny
wpływ na jamę ustną i stan
uzębienia
Dym papierosowy, wzrost
temperatury w jamie ustnej i wahania
ciśnienia podczas tzw. zaciągania się,
zaburzają funkcjonowanie błony
śluzowej jamy ustnej. Pogarszają
wydolność układu odpornościowego,
komplikują złuszczanie nabłonka,
czyli rogowacenie. Efektem palenia
papierosów jest brzydki brunatny
nalot na zębach, przebarwienie na
brązowo grzbietu języka,
nieprzyjemny zapach z ust,
wysuszenie błony śluzowej. Palenie z
czasem może doprowadzić do: raka
jamy ustnej, parodontozy, utraty
zębów, nieświeżego oddechu,
nieefektywnego wybielania zębów,
odrzucenia implantów zębowych,
utraty kości wyrostka
zębodołowego,recesji dziąseł.
Papieros- wróg
Dym papierosowy zawiera ponad
4000 związków chemicznych , z
których wiele ma charakter
toksyczny, drażniący, a nawet
rakotwórczy. Występuje w jamie
ustnej, gardle, przełyku, żołądku,
przewodach nosowych, zatokach
szczękowych, krtani, oskrzelach. To
przede wszystkim benzopiren,
naftyloamina, benzen, arszenik,
chlorek winylu, amoniak,
formaldehyd, tlenek węgla, nikotyna,
toluen, dwutlenek azotu, akroleinę.
Nikotyna sama w sobie nie jest tak
bardzo szkodliwa dla palacza, ale
powoduje uzależnienie.
Słowa klucze: palenie papierosów,
nałóg, nowotwór, nieświeży
oddech, choroby przyzębia, złogi
nazębne, wybielanie, implant,
kamień nazębny.
Key words:
smoking, addiction, tumor, bad
breath, periodontal disease, plaque
deposits, whitening, implants,
tartar.
Negatywne skutki palenia:
opóźnione gojenie
Palenie papierosów zmienia
środowisko j. u. i wpływa na
przebieg procesów w jej obrębie.
Szczególnie niekorzystny wpływ na
tkanki organizmu palacza ma tlenek
węgla, który jest odpowiedzialny za
niedotlenienie krwi, tym samym
tkanek i narządów, oraz powodujący
pogorszenie metabolizmu ich
1
komórek, konsekwencja tego są
dłużej i trudniej gojące się rany.
Próchnica i nieświeży oddech są
kolejnymi przykrymi
konsekwencjami tego nałogu
Wypalenie jednego papierosa
niszczy około 40% dziennego
zapotrzebowania na witaminę C,
której niedobór prowadzi do zmian w
miazdze i przyczynia się do
powstania próchnicy. Nieświeży
oddech jest niejako powiązany z
obecnością ubytków próchnicowych
i zawartych w jamie ustnej bakterii.
Palenie papierosów wiąże się z
powstaniem nieświeżego oddechu,
który bardzo trudno wyeliminować.
Duże znaczenie ma przy tym
zmniejszone wydzielanie śliny, które
potęgują ten stan. Dolegliwościami
związanymi z paleniem papierosów
jest: uczucie pieczenia, suchość a
nawet ból. Często na języku palacza
można zauważyć biały nalot lub
czarny włochaty język który jest
konsekwencją stanu zapalnego
brodawek języka. Palacze chcąc
wyeliminować przykry zapach żują
miętowe gumy ale i to może mieć
swoje konsekwencje, w zbytnim
obciążeniu stawów skroniowożuchwowych.
Choroby przyzębia Znacznie słabiej
manifestują się objawy stanu
zapalnego u palących niż u
niepalących o takim samym stopniu
higieny i obfitości złogów
nazębnych. Zjawisko to zostało
nazwane disease masking. Dziąsła w
mniejszym stopniu krwawią, nie są
zaczerwienione, mniej jest wysięku z
kieszonek dziąsłowych. To
konsekwencja obkurczenia naczyń
krwionośnych dziąseł, co
spowodowane jest składnikami dymu
papierosowego. Palacze tracą więcej
zębów w porównaniu z niepalącymi.
Publikacje AAP (Americal Academy
of Periodontology) mówią, że młodzi
palacze (19–30 lat) ryzykują cztery
razy bardziej chorobę przyzębia niż
niepalący. Dziąsła ulegają cofnięciu (
przez zalegający kamień), przez co
ząb staje się wydłużony i jest słabiej
osadzony w kości. W późniejszej
konsekwencji doprowadza to do
rozchwiania zęba, a nawet całkowitej
utraty.
Złogi nazębne Palacze, szczególnie
kobiety, dbają o higienę powierzchni
wargowych i policzkowych zębów,
ilość złogów na tych powierzchniach
nie różni się w stosunku do
niepalących. Widoczne są częściej
konsekwencje nadgorliwej higieny w
postaci recesji dziąseł, ubytków
klinowych. Pacjentki często używają
past o wysokim współczynniku
ścieralności, co zwiększa ryzyko
uszkodzeń szkliwa. Używają
twardych szczoteczek do zębów, by
efektywniej usuwać przebarwienia
związane z paleniem papierosów.
Stan zapalny dziąseł powierzchni
wargowych okazuje się bardzo słabo
widoczny lub w ogóle nieobecny.
Sytuacja na powierzchniach
językowych i podniebiennych ma się
inaczej. Złogi poddziąsłowe są
obfitsze, złogi naddziąsłowe są
szczególnie duże na powierzchniach
językowych dolnych siekaczy, a
płytka naddziąsłowa obecna jest w
dużych ilościach na powierzchni
językowej zębów bocznych żuchwy.
Kamień poddziąsłowy, twardy i
brunatny u osób palących jest
szczególnie trudny do usunięcia i jest
nie lada wyzwaniem dla wprawnego
stomatologa czy higienistki.
Odrzucenie implantu Palenie
znacznie wydłuża i utrudnia okres
gojenia ran. Dzieje się tak, ponieważ
dym tytoniowy zmniejsza zdolności
regeneracyjne tkanek. Możliwość
powikłań po zabiegu lub
niedostateczne utrzymanie się
wszczepu występuje u palaczy
kilkukrotnie częściej niż u
pozostałych osób. Najlepsze byłoby
zerwanie z nałogiem na co najmniej
pół roku przed planowaną
implantacją i już nie wracanie do
niego nigdy. Kilkakrotnie bardziej
palacze są narażeni na stany zapalne
dziąseł wokół implantu zębowego.
Niektórzy palacze szukają ratunku w
e-papierosie. Znajdująca się tam
płynna nikotyna w dużym stężeniu,
jeśli zdarzy się zaciągnąć choćby
trochę cieczy lub nawet odetchnąć
zbyt gorącą cieczą z e-papierosa,
może poważnie poparzyć tkanki
jamy ustnej, a to bardzo
niebezpieczne dla implantów. Może
wtedy dojść do uszkodzenia, a nawet
utraty wszczepów.
Rak jamy ustnej języka, okolicy
podjęzykowej, podniebienia,
czerwieni wargowej, którego
najczęstszą przyczyną jest palenie
papierosów, stanowi poważny
problem zdrowia publicznego. Mimo
że błona śluzowa jamy ustnej jest
łatwo dostępna badaniu (tak przez
stomatologa podczas okresowych,
profilaktycznych wizyt, jak i przez
samego pacjenta), niestety większość
przypadków złośliwych nowotworów
diagnozowana jest w stanie
zaawansowanym. Pozytywna
prognoza chorego na przeżycie jest
niestety wątpliwa. Bezpośredni
kontakt z toksycznymi składnikami
dymu, zwiększenie temperatury w
jamie ustnej, wahania ciśnienia
podczas zaciągania się, obniżenie
wydzielania śliny, wywołują
zaburzenia w rogowaceniu
wierzchnich warstw nabłonka.
Klinicznie manifestuje się to
pojawieniem białych plam na błonie
śluzowej (leukoplakia). W stanach
zaawansowanych mają one czerwoną
obwódkę rumieniową.
Wybielanie Inne cechy świadczące
ze mamy do czynienia z nałogowym
palaczem to: zmarszczki mimiczne
mięśnia okrężnego ust, uporczywy
suchy kaszel oraz żółty kolor zębów.
2
Związki zawarte w dymie
doprowadzają do powstania osadu,
który zmienia barwę zęba. Na
przeciw temu problemowi wychodzi
nowoczesna stomatologia. Dostępne
na rynku i polecane jako bezpieczne
metody wybielania to: metoda
nakładowa gdzie pacjent zamawia w
gabinecie zestaw strzykawek ze
środkiem wybielającym, który
aplikuje na specjalnie przygotowana
dla siebie szynę i stosuje na noc lub
wybielanie w gabinecie przy pomocy
lampy. Dostępne są również inne
środki jak plastry ze środkami
wybielającymi, pasty z wysoka
liczba substancji ściernych ale nie są
to bezpieczne metody. Aby osiągnąć
zamierzony efekt należy
bezwzględnie trzymać się
wytycznych lekarza stomatologa i
najlepiej pożegnać się z nałogiem.
Podsumowanie
Związek między paleniem a zębami
to tylko część poważniejszego
problemu palenia i zdrowia.
Nikotyna ma negatywny wpływ nie
tylko na samą jamę ustną, ale na cały
organizm. Najlepszym uniknięciem
tych problemów jest po prostu
zerwanie z nałogiem. Wiele osób
jednak zasłania się brakiem silnej
woli lub też motywacji, jednak
należy wybrać co jest ważniejsze czy
zdrowie czy wysokie
prawdopodobieństwo zachorowania
na raka jamy ustnej lub utraty
uzębienia.
Bibliografia:
europa/healtheu/.../article_poloniasm
okingcessation_pl
http://dentalmentor.pl/aktualnosc/ozgubnym-wplywie-paleniapapierosow-na-jame-ustna
-asysta dentystyczna, Wyd. elamed,
Katowice 4/2011r

Podobne dokumenty