POMPA „POWER-FLUSH PRO 24 / 90 PLANT ( Boy C30 Plant)

Komentarze

Transkrypt

POMPA „POWER-FLUSH PRO 24 / 90 PLANT ( Boy C30 Plant)
POMPA „POWER-FLUSH PRO 24 / 90 PLANT ( Boy C30 Plant)
PRZECZYTAJ DOKŁADNIE INSTRUKCJĘ WRAZ Z UWAGAMI.
Zasilenie 220/230 Volt , 50 Hz.
I - Rewers ( zmiana kierunku przepływu)
A - Zawór dwudrożny
B - Zawór trójdrożny.
Drain cock – Zawór spustowy
Clean water – Zawór zasilający
CZYSZCZENIE ARMATURY
Napełnij zbiornik pompy odpowiednim preparatem czyszczącym z grupy produktów FERPRO lub FERDOM
w zależności od czyszczonego urządzenia lub typu zanieczyszczeń, tak aby poziom utrzymywał się
granicach „MIN” i „MAX”.
Podłącz końce węży do armatury która ma być czyszczona. Podłącz zasilanie elektryczne. Podczas
czyszczenia zbiornik pompy musi być otwarty , aby umożliwić wydostawanie się gazom, które powstają w
procesie czyszczenia. Uważaj na poziom piany powstającej podczas czyszczenia, aby nie przekroczył
górnego poziomu.
Ustaw zawory dwudrożny i trójdrożny w pozycji pokazanej na szczegółowym rysunku (powyżej), zamknij
Zawór zasilający i włącz pompę. Podczas procesu czyszczenia zmieniaj kierunek przepływu a czyszczenie
będzie szybsze i bardziej efektywne.
Jeżeli używasz preparatu czyszczącego KWA ( z kolorowym wskaźnikiem aktywności) sprawdzaj kolor
kąpieli, w razie konieczności dodaj preparatu. Proces czyszczenia jest zakończony jeżeli roztwór przestaje
się pienić.
Na końcu procesu czyszczenia należy zneutralizować pozostałości kwasowe w urządzeniu – jeżeli wymaga
tego sposób użycia preparatu. W tym celu opróżnij zbiornik z kąpieli czyszczącej i wyczyść urządzenie
preparatem neutralizującym.
CZYSZCZENIE INSTALACJI
Podłącz końce węży do instalacji np. po odkręceniu pompy
lub w innym dogodnym miejscu. Podłącz wodę z wodociągu
do Zaworu zasilającego. Węże idące od Zaworu trójdrożnego
i Zaworu spustowego odprowadź do studzienki ściekowej lub
tp.
Podłącz zasilanie elektryczne. Podczas czyszczenia zbiornik
pompy powinien być otwarty. Napełnij zbiornik pompy wodą
poprzez Zawór zasilający do poziomu w granicach „MIN” i
„MAX”.
Otwórz zawór spustowy, włącz pompę przełącznikiem.
1- Opróżnij instalację z wody. Ustaw Dźwignię rewersu w stronę zaworu dwudrożnego, otwórz
zawór dwudrożny (A), ustaw Zawór trójdrożny (B) w pozycji „wzdłuż” jak na rysunku.
2- Zrób wstępne czyszczenie instalacji wodą. Zawór dwudrożny (A) pozostaje otwarty, ustaw
Zawór trójdrożny (B) „w poprzek” jak na rysunku. Opróżnij instalację > pkt 1.
3- Napełnij zbiornik pompy odpowiednim preparatem czyszczącym z grupy produktów
FERPRO, FERDOM w zależności od czyszczonego urządzenia lub typu zanieczyszczeń, tak
aby poziom utrzymywał się granicach „MIN” i „MAX”. Jeżeli preparat wymaga rozcieńczenia
dopuść wody Zaworem zasilającym. Trzymaj zawory w takich pozycjach jak w punkcie 2. Od
czasu do czasu przesuń Dźwignię rewersu.
4- Opróżnij instalację i wypłucz ją czystą wodą. Jeżeli wymaga tego preparat czyszczący użyj
neutralizatora do ostatecznego płukania. Ustaw Dźwignię rewersu w stronę zaworu
dwudrożnego, otwórz zawór dwudrożny (A), ustaw Zawór trójdrożny (B) w pozycji „wzdłuż” jak
na rysunku.
5- Napełnij instalację i użyj odpowiedniego inhibitora. Wlej odpowiednią ilość inhibitora do
zbiornika pompy . Patrz punkt 7.
OPRÓŻNIANIE – NAPEŁNIANIE INSTALACJI.
Podłącz końce węży do instalacji np. po odkręceniu pompy lub w innym dogodnym miejscu. Podłącz wodę z
wodociągu do Zaworu zasilającego. Węże idące od Zaworu trójdrożnego i Zaworu spustowego odprowadź
do studzienki ściekowej lub tp. Podłącz zasilanie elektryczne. Podczas czyszczenia zbiornik pompy powinien
być otwarty.
6- Opróżnianie instalacji. Ustaw Dźwignię rewersu w stronę zaworu dwudrożnego, otwórz
zawór dwudrożny (A), ustaw Zawór trójdrożny (B) w pozycji „wzdłuż” jak na rysunku.
7- Napełnianie instalacji. Ustaw Dźwignię rewersu w stronę zaworu trójdrożnego, zamknij
Zawór dwudrożny (A), ustaw Zawór trójdrożny (B) w pozycji „w poprzek” jak na rysunku. Otwórz
Zawór spustowy i Zawór zasilający
UWAGI – Ważne przeczytaj dokładnie.
Sprawdź szczelność wszelkich połączeń przed dodaniem preparatu czyszczącego.
Pompa nigdy nie powinna pracować na sucho.
Ustaw pompę w takim miejscu aby w razie wycieku, wylania nie spowodowało to strat.
Pompa wyczyści instalację do około 200 litrów. Jeżeli instalacja jest większa wskazane jest
podzielenie jej na sekcje.
Jeżeli preparat czyszczący wymaga podwyższonej temperatury można to osiągnąć na kilka
sposobów. W wypadku czyszczenia urządzeń można użyć ciepłej wody, w wypadku czyszczenia
instalacji grzewczej można na krótko włączyć kocioł na najniższą temperaturę (upewnij się czy jest
to możliwe).
TEMPERATURA KĄPIELI CZYSZCZĄCEJ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 50 oC.
Jeżeli są zamontowany w instalacji zawory zwrotne lub inne utrudniające przepływ należy je
wymontować lub obejść.
W wypadku systemu otwartego należy zablokować zasilanie instalacji ze zbiornika przelewowego i
przelew - lub połączyć je tymczasowo razem.
W procesie wstępnego czyszczenia i czyszczenia instalacji grzewczych wskazane jest nie tylko
ogólne czyszczenie całej instalacji, ale także wyczyszczenie indywidualne poszczególnych
elementów instalacji – tj, grzejników, kotła, wężownicy zasobnika c.w.u. Pierwszy etap czyszczenia
wykonujemy ze wszystkimi zaworami grzejnikowymi otwartymi, następnie odcinamy zaworami
wszystkie grzejniki, kocioł - zostawiając tylko jeden obwód otwarty w tym wypadku np. wężownicę
zasobnika c.w.u. Czyścimy przez ok. 2-3 min, zmieniając kierunki przepływu. Następnie czyścimy w
ten sposób pozostałe elementy instalacji - grzejniki (kocioł) otwierając tylko przy nich zawory a
wszystkie pozostałe pozostają zamknięte. Poprzez przeźroczyste węże możemy obserwować
wypływające z nich zamulenia.
Proces czyszczenia można uznać za zakończony, jeżeli płyn w powrotnym wężu już się nie burzy a
preparat jest cały czas aktywny ( t.zn nie ma już więcej osadów, złogów które może „zaatakować”) .
Aktywność preparatu możemy rozpoznać poprzez KWA (kolorowy wskaźnik aktywności). Może to
potrwać przykładowo od 10 minut do 2/4 godzin w zależności od czyszczonego obiektu i stopnia
zanieczyszczenia.
Zawsze po zakończonym procesie czyszczenia usunąć pozostałości preparatu z pompy i czyścić
cyrkulującą wodą co najmniej 10 minut .
W razie awarii porozum się z działem technicznym BRITEX. Pompa posiada roczną gwarancję od
daty zakupu.
BRITEX Sp. z o.o. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 100, tel (22) 323 7 323, fax 323 6586 www.britex.pl
[email protected]
KARTA PRZEKAZANIA INSTALACJI C.O. Nr
−Każda nowa instalacja przed oddaniem do użytku powinna zostać dokładnie
wypłukana. Instalacja z rur miedzianych (lutowana) powinna zostać dodatkowo
wyczyszczona specjalnym preparatem np. Fernox Superfloc 1% neutralizującym
pozostałości topników, lutów i opiłków miedzi. Rozpuszczone w wodzie są one
bardzo korozjotwórcze i spowodują, że woda w instalacji może nie odpowiadać PN−
93/C−04607.
−Woda w instalacji c.o. powinna mieć właściwe parametry chemiczne, które określa
Polska Norma PN−93/C−04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakości”. Są to m.in. twardość, jej korozjotwórczość, poziom pH, ilość tlenu.
Zachowanie tych parametrów zapobiega powstawaniu korozji, kamienia
kotłowego, skażenia mikrobiologicznego − przez co unika się awariom i zwiększa
trwałość całej instalacji c.o.
−Producenci armatury mogą ograniczyć lub wykluczyć swoją odpowiedzialność za
awarie i uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, gdy woda w instalacji nie
odpowiada PN−93/C−04607 lub ustalonym parametrom ( Patrz − Instrukcja
Użytkowania / Karta Gwarancyjna)
−Niestety nie ma domowego, nie−laboratoryjnego sposobu sprawdzenia zgodności
wody z PN−93/C−04607. Jedynym dostępnym i praktycznym sposobem osiągnięcia
odpowiednich parametrów wody w instalacji c.o. jest użycie tzw. Inhibitora korozji,
który uzdatnia wodę w instalacji i zabezpiecza ją przed szkodliwym działaniem
wody.
−Trwałość inhibitorów FERNOX liczona jest na 5 lat, pozostają one cały czas w
instalacji. Koszt zakupu środków czyszczących i inhibitorów korozji nie jest
pokrywany przez producenta armatury lub instalatora lecz przez właściciela
instalacji. Bliższe wiadomości na ten temat może przekazać instalator, infolinia 0
801 698 531 www.fernox.pl.
KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA INHIBITORÓW C.O. (wg PN−93/C−04607 oraz danych technicznych FERNOX)
Zastosowane materiały w instalacji
Stal i/lub żeliwo
Miedź, i/lub stal, i/lub żeliwo,
Aluminium i/lub stal i/lub żeliwo,
Miedź, aluminium i/lub stal i/lub żeliwo
Rury z tworzywa bez bariery antydyfuzyjnej+ stal, żeliwo
Rury z tworzywa bez bariery antydyfuzyjnej+ aluminium
Instalacja po czyszczeniu chemicznym
System otwarty
Zalecenie
Konieczność
Konieczność
Konieczność
Konieczność
Konieczność
Konieczność
System zamknięty
Zalecenie
Zalecenie
Zalecenie
Konieczność
Konieczność
Konieczność
Konieczność
DANE UŻYTKOWNIKA
DANE INSTALATORA
Imię
Nazwisko
Imię
Nazwisko
Adres
FIRMA
Tel / inne
Tel / inne
Inhibitor FERNOX
MB−1
MB−1
COPAL
COPAL
MB−1
COPAL
MB−1,(COPAL jeżeli z alum.)
DANE URZĄDZENIA GRZEWCZEGO
Gwarancja lat:
Nazwa
Marka
Materiał wymiennika ciepła
ŻELIWO
MIEDŹ
STAL
GAZ
STOPY ALU
TAK
NIE
Czy producent kotła stawia wymagania
co do jakości wody w instalacji c.o. w/g PN
OLEJ
Noœnik energii
EN ELEKTR
PALIWO STAŁE
DANE INSTALACJI GRZEWCZEJ
Gwarancja lat:
Materiał orurowania
STAL
TWORZYWO Z
BARIERĄ
ANTYDYFUZYJNĄ
MIEDŹ
TWORZYWO BEZ
BARIERY
ANTYDYFUZYJNEJ
Czy producent grzejników stawia wymagania
co do jakości wody w instalacji c.o. w/g PN
TAK
NIE
Gwarancja lat
GRZEJNIKI
nazwa/typ:
! STALOWE
ALUMINIOWE
INSTALACJA OTWARTA
!
! ŻELIWNE
MIEDZIANE
INSTALACJA ZAMKNIĘTA
DANE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA INSTALACJI GRZEWCZEJ
Zastosowany środek czyszczący
SUPERFLOC
ilość L:
DS − 40*
ilość kg:
Zastosowany inhibitor korozji
INNY: nazwa, ilość
COPAL
ilość L:
MB −1
ilość L:
ALPHI − 11**
ilość L:
INNY: nazwa, ilość
ILOŚĆ WODY
W SYSTEMIE
Użytkownik został zapoznany obsługą instalacji i otrzymał dokumentację techniczną
urządzeń wchodzących w skład instalacji wraz z Kartami Gwarancyjnymi.
Instalator potwierdza, że preparaty czyszczące i zabezpieczające zostały
użyte zgodnie z zaleceniami inwestora i wytycznymi producenta
PODPIS UŻYTKOWNIKA / DATA
PODPIS/PIECZĘĆ INSTALATORA / DATA
*) Do czyszczenia instalacji starych z osadów wapnia,
!
Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniego inhibitora
**) Inhibitor antymrozowy
AKCJA − DOBRA INSTALACJA

Podobne dokumenty