Podręczniki szkoła podstawowa 2016/2017

Komentarze

Transkrypt

Podręczniki szkoła podstawowa 2016/2017
Podręczniki szkoła podstawowa 2016/2017
KLASA 1
Edukacja wczesnoszkolna – Od A do Z, Joanna Białobrzeska, wyd. DIDASCO
J. angielski - YAZOO 1 podręcznik i ćwiczenia, autorzy - Charlotte Covill, Jeanne Perrett, wyd. PEARSON
J. niemiecki - ABC Deutsch podręcznik i ćwiczenia, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło; wyd. PWN
Religia - Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik i ćwiczenia. wyd. Jedność 2012
KLASA 2
Edukacja wczesnoszkolna Gra w kolory, Wyd. Juka
J. angielski - YAZOO 2, Charlotte Covill, Jeanne Perrett, Gabriele Pritchard, wyd. Pearson
J. niemiecki
-
ABC Deutsch" podręcznik i ćwiczenia, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło; wyd. PWN
Religia - Idziemy do Jezusa" – podręcznik i ćwiczenia, wyd. Jedność 2012.
KLASA 3
Edukacja wczesnoszkolna - Gra w kolory , wyd. Juka
J. angielski - YAZOO 3, Charlotte Covill, Jeanne Perrett, Gabriele Pritchard, wyd. Pearson
J. niemiecki - kontynuacja z klasy 2 ( podręcznik z ćwiczeniami "ABC Deutsch")
Religia - Jezus jest z nami - podręcznik i ćwiczenia, wyd. Jedność.
Kl. 4
Przedmiot
J. polski
Przyroda
Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego
Jutro pójdę w świat - zeszyt dwiczeo
Zaproszeni przez Boga - podręcznik
Zaproszeni przez Boga - dwiczenia
Matematyka 4 z plusem
ZESTAW 3 DWICZEO W WERSJI A
Matematyka 4. Liczby naturalne. Wersja A
Matematyka 4. Ułamki. Wersja A
Matematyka 4. Geometria. Wersja A
Wczoraj i dziś
Wczoraj i dziś - dwiczenia
Przyroda z pomysłem podręcznik cz. 1 i 2
Przyroda
Przyroda z pomysłem dwiczenia, cz. 1 i 2
J. polski
Religia
Matematyka
Matematyka
Historia
Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska
WSiP
Rok
wydania
2015
Marek Zbigniew
WAM
Od 2012
M. Dobrowolska i in.
M. Dobrowolska i in.
GWO
GWO
2015-2016
Grzegorz Wojciechowski
Tomasz Madkowski
Urszula Depczyk, Bożenia Sienkiewicz,
Halina Binkiewicz
Urszula Depczyk, Bożenia Sienkiewicz,
Halina Binkiewicz
Nowa Era
2015-2016
2015-2016
Tytuł książki i ćwiczeo
Autor
Atlas ilustrowany „Świat przyrody”
J. niemiecki
Wir Smart 1 podręcznik
Motta Giorgio, Książek-Kempa E.,
Wieszczeczyoska E., Kubicka A., Kania B.
J. angielski
Technika
Plastyka
Wir Smart 1 dwiczenia
Project 2. Nauczyciel zamówi we wrześniu
Jak to działa kl. 4-6
Ciekawi Świata kl. 4-6
Motta Giorgio
T. Hutchinson
Anita Przybyszewska-Pietrasiak
Wydawnictwo
Czy można
odkupić?
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
WSiP
TAK
NIE
TAK
WSiP
NIE
Nowa Era (z
czaplą)
LektorKlett
TAK
LektorKlett
Oxford
Nowa Era.
Operon
2015
TAK
2016
2016
NIE
NIE
TAK
TAK
od 2012
Kl. 5
Przedmiot
Tytuł książki i dwiczeo
Autor
Wydawnictwo
Rok wydania
J. polski
Jutro Pójdę W Świat. Podręcznik do Kształcenia Literackiego,
Kulturowego I Językowego.
Jutro pójdę w świat - zeszyt dwiczeo
Obdarowani przez Boga - podręcznik
Obdarowani przez Boga – zeszyt dwiczeo
Nowa Matematyka z plusem 5.
Hanna Dobrowolska, Urszula
Dobrowolska
WSiP
2016
J. polski
Religia
Czy można
odkupid?
TAK
WSiP
WAM
od 2013
GWO
2016
NIE
TAK
NIE
NIE
ZESTAW 3 DWICZEO W WERSJI A
Matematyka 5. Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Wersja A
Matematyka 5. Ułamki dziesiętne i liczby całkowite. Wersja A
Matematyka 5. Geometria. Wersja A
Wczoraj i dziś
Grzegorz Wojciechowski
Wczoraj i dziś - dwiczenia
Tomasz Madkowski
GWO
2016
NIE
Nowa Era
Nowa Era
2012 – 2016
2015 - 2016
Tak
NIE
WSiP
NIE
Przyroda
Przyroda z pomysłem
podręcznik cz. 1 i 2
Przyroda z pomysłem dwiczenia, cz. 1 i 2.
WSiP
NIE
Przyroda
Atlas ilustrowany „Świat przyrody”
Tak
J. niemiecki
Wir Smart 2 podręcznik
Nowa Era (z
czaplą)
LektorKlett
J. angielski
Wir Smart 2 dwiczenia
Project 3 podręcznik
Project 3 dwiczenia
Matematyka
Matematyka
Historia
Przyroda
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.
Karpioski, P. Zarzycki
M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.
Karpioski, P. Zarzycki
Urszula Depczyk, Bożenia Sienkiewicz,
Halina Binkiewicz
Urszula Depczyk, Bożenia Sienkiewicz,
Halina Binkiewicz
Motta Giorgio, Książek-Kempa Ewa,
Wieszczeczyoska Ewa, Kubicka
Aleksandra, Kania Barbara
Motta Giorgio
T. Hatchinson
LektorKlett
Oxford
2016
NIE
2016
NIE
TAK
NIE
Kl. 6
Przedmiot
Tytuł książki i ćwiczeo
J. polski
Jutro pójdę w świat - podręcznik
J. polski
Religia
Jutro pójdę w świat - zeszyt dwiczeo
Przemienieni przez Boga podręcznik
Przemienieni przez Boga - dwiczenia
Matematyka 6. Podręcznik
Matematyka
Matematyka
Historia
ZESTAW 3 DWICZEO
Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Cz. 1
Matematyka 6. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Cz. 2
Matematyka 6. Geometria
Wczoraj i dziś 6 historia i społeczeostwo
Przyroda
Wczoraj i dziś 6 - zeszyty dwiczeo: dwie części!
Przyroda z klasą 6 podręcznik
Przyroda
Przyroda z klasą 6 dwiczenia
Przyroda
J. niemiecki
Atlas ilustrowany „Świat przyrody”
Wir neu 3 podręcznik
Wir neu 3 dwiczenia
J. angielski
Project 4 podręcznik, third edition
Project 4 dwiczenia
Autor
Hanna Dobrowolska, Urszula
Dobrowolska
Wydawnictwo
Rok
wydania
WSiP
WSiP
WAM
Od 2014
Czy można
odkupić?
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpioski,
P. Zarzycki
M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpioski,
P. Zarzycki
GWO
2014 , 2015,
2016
GWO
2014 , 2015,
2016
Wojciechowski Grzegorz
Nowa Era
TAK
Nowa Era
Lektor Klett
NIE
TAK
Lektor Klett
NIE
Nowa Era (z czaplą)
LektorKlett
2014
TAK
TAK
LektorKlett
2014
TAK
Ewa Frąckowiak, Joanna Buniowska,
Ewa Gęca
Ewa Frąckowiak, Joanna Buniowska,
Ewa Gęca
Motta Giorgio, Książek-Kempa Ewa,
Wieszczeczyoska Ewa, Kubicka
Aleksandra
Motta Giorgio
T. Hutchinson
Oxford
NIE
NIE

Podobne dokumenty