specyfikacja techniczna - BIP

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja techniczna - BIP
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Określenie przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu„Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- Gmina Jawor”
Przeznaczenie i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe
Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych ma umożliwić dalszy dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu
na odpowiednim poziomie technicznym mieszkańcom miasta biorącym udział w projekcie „Internet szansą rozwoju
informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- Gmina Jawor”
Ogólny zakres zadania
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, urządzeń peryferyjnych wg poniższej
specyfikacji oraz szkolenie z zakresu obsługi komputerów i Internetu.
Szczegółowy zakres dostawy przewidziany do wykonania:
•
•
•
•
•
•
•
Zakup komputerów z systemem operacyjnym ( komputer skonfigurowany, gotowy do pracy ) - 4 kpl.
Zakup pakietu biurowego – 4 szt.
Zakup drukarek ( urządzeń wielofunkcyjnych ) – 6 szt.
Zakup urządzeń peryferyjnych ( monitor, klawiatura, mysz, głośniki, kamera internetowa, listwa
przeciwzakłóceniowa ) – 6 kpl.
Zakup zestawu klienckiego ( antena nadawczo-odbiorcza z zasilaczem ) – 6 kpl.
Zakup materiałów promocyjnych ( pamięci typu pendrive 2 GB ) – 10 szt.
Szkolenie z zakresu obsługi komputerów i Internetu- 10 godz. (1 grupa 6-cio osobowa).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacją techniczną i instrukcjami
Zamawiającego.
Definicje i skróty- zgodnie z normami PN-EN, PN-IEC
Materiały i podzespoły
Wszystkie wbudowywane podzespoły muszą być nowe, nie używane i zgodne z ofertą i wymaganiami określonymi w
specyfikacji technicznej oraz posiadać wszystkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na rynku unijnym i
krajowym.
Na wszystkie zastosowane części i podzespoły Wykonawca zapewnia 36 miesięczny okres gwarancji wraz z usługą
1
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
serwisu gwarancyjnego realizowaną w miejscu wystąpienia usterki – w lokalu Beneficjenta Ostatecznego
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do wykorzystanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował
Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia , to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne, ponieważ Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne wyżej opisywanym.
Stosowanie materiałów zamiennych
Zamawiający, mając na uwadze bardzo szybki postęp techniczny w dziedzinie informatyki, dopuszcza zastosowanie
materiałów zamiennych pod warunkiem, że będą one nie gorsze od podanych w specyfikacji technicznej i ofercie.
Odbiór robót i podstawy płatności
Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określi umowa.
Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały promocyjne oraz szkoleniowe muszą być oznakowane zgodnie z
wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).
SPRZĘT KOMPUTEROWY
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213300-8
30232130-4
48000000-8
Komputer biurkowy
Kolorowe drukarki atramentowe
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zestaw komputerowy biurkowy wraz z oprogramowaniem:
Wymagania minimalne
•
•
•
•
•
Procesor: wielordzeniowy wykonany w technologii 22 nm; Pamięć cache L2 3MB; częstotliwość taktowania rdzenia
3.40 GHz; architektura 64 bit,
Płyta główna: wsparcie dla procesorów wykonanych w technologii 22nm czwartej generacji, wsparcie dla PCI
Express 3.0, Onboard Acceleration (USB 3.0, SATA 3.0 & 3x USB o dużym obciążeniu)
Pamięć operacyjna: Typu DDR3, o pojemności min. 4 GB, 1600 MHz
Dysk twardy: o pojemności min. 320 GB, z interfejsem SATA2, oraz buforem 16MB, pracujący z prędkością
obrotową 7 200 obr./min
Karta graficzna: o następującej charakterystyce: układ ATI Radeon HD 8490 lub inny o porównywalnych osiągach
pamięć 1GB DDR3 przepustowość pamięci 128bit częstotliwość taktowania pamięci 1800 MHz częstotliwość
2
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
taktowania rdzenia GPU 850 MHz obsługa DirectX 11, Shader 5.0 oraz OpenGL 3.2 wyposażona w złącza VGA oraz
HDMI
Karta dźwiękowa: Zintegrowana z płytą główną
Karty sieciowe: Zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca pracę w sieci 10/100/1000 Fast Ethernet oraz kartę
bezprzewodową w standardzie 802,11a/b/g/n
Porty: Wyposażony w następujące gniazda, co najmniej 3 gniazda USB 1 gniazdo portu LAN RJ45 zestaw gniazd
audio karty dźwiękowej wyposażony w następujące gniazda panelu obudowy: gniazda wejścia mikrofonu i wyjścia
audio .
Klawiatura: wyposażona w zestaw klawiszy multimedialnych z blokiem numerycznym
Mysz: Przewodowa, optyczna USB, dwuprzyciskowa z rolką, z podkładką, trwale oznakowana logo producenta
Kamera: kamera internetowa wbudowana w monitor lub wolnostojąca o rozdzielczości 0,3Mpix
Napęd optyczny: DVDRW DL SATA oprogramowanie do nagrywania płyt
Obudowa: smukła i lekka konstrukcja , trwale oznakowana logo producenta komputera.
Zasilacz: rekomendowany przez producenta min 500W .
Głośniki: w obudowie monitora lub wolnostojące, ilość głośników 2 szt. Moc głośników 2 Wat
Mikrofon: wbudowany w monitor lub kamerę internetową ilość 1 szt.
System operacyjny: preinstalowany przez producenta komputera MS Windows 7 Home Premium PL 32-bitowy lub
równoważny, dołączony nośnik instalacyjny pozwalający na zainstalowanie systemu operacyjnego, zawierający
także wszystkie niezbędne sterowniki System operacyjny nie wymagający wpisania klucza rejestracyjnego i
dokonania aktywacji poprzez Internet lub telefonicznie. (Nośnik instalacyjny ma zawierać plik instalacyjny zawierający system
operacyjny ze sterownikami odpowiednimi dla danego komputera)
•
•
•
•
•
Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces
projektowania i produkcji Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces
produkcji Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE) Potwierdzenie
kompatybilności oferowanego komputera z systemami MS Windows 7 (certyfikat Windows Hardware Quality List w
postaci wydruku z witryny firmy Microsoft) Produkt musi być oznakowany znakiem Energy Star i tym samym spełniać
wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne z określonymi w normie Energy Star
minimum 4.0
Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji . Serwis producenta komputera przez Wykonawcę w miejscu użytkowania.
Ekran: przekątna min 18”cali czas reakcji matrycy 5 ms jasność matrycy 250 cd/m2 kontrast 2000:1 rozdzielczość
maks. WXGA HD (1366 x 768) 60Hz kąt widzenia (pion/poziom) 160 stopni gwarancja 36 miesięcy w serwisie
zewnętrznym producenta monitora .
Listwa zasilająca: Częstotliwość znamionowa - 50 Hz Napięcie znamionowe - 230 V Ilość gniazd sieciowych - 5 szt.
Typ gniazd sieciowych - Standard polski, Długość kabla - min. 1,5 m Rodzaj materiału obudowy - Tworzywo
sztuczne nieprzewodzące, niepalne. Możliwość mocowania do podłoża.
Pozostałe wymagania: Komplet sterowników do komputera na nośnikach optycznych. Możliwość zastosowania
zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrz obudowy. Oprogramowanie producenta komputera
pozwalające między innymi na: wyświetlenie informacji o komputerze w postaci raportu z informacją o
zainstalowanych w nim komponentach (pamięci, procesorze, dysku twardym, VGA, BIOS, karty dźwiękowej i
sieciowej, systemie operacyjnym) monitor sprzętowy kontrolujący prędkości wentylatorów, temperatury procesora i
chipsetu oraz napięć zasilacza, możliwość zmiany hasła w BIOS wybranego komputera wyświetlenie informacji o
zainstalowanym oprogramowaniu. Ze względu na ujednolicenie stosowanego oprogramowania i zmniejszenie
kosztów administracji zestaw komputerowy musi być wyposażony w pakiet biurowy OpenOffice wersja min. 3.2.1 lub
równoważny. Instrukcja obsługi - dla każdego zestawu w języku polskim. Komputery będą oznaczone plakietkami
informacyjnymi wykonanymi zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, zawartymi w Przewodniku w
zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - do pobrania na stronie internetowej:
www.poig.gov.pl - (link Zasady Promocji), zawierającymi logo Zamawiającego Zestawy komputerowe należy
oznaczyć naklejkami ewidencyjnymi zgodnie ze wzorem: UG/ZK/POIG/x/14 (x - kolejny numer dla danego zestawu)
3
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Drukarka.
Zamawiający pod nazwą drukarka rozumie urządzenie wielofunkcyjne z oprogramowaniem.
Wymagania minimalne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Technologia: druk atramentowy
Fizyczna rozdzielczość: max. 5760 x 1440 dpi
Prędkości wydruku:
tekst czarno-biały A4: 34 ppm
tekst kolorowy A4: 15 ppm
photo 10x15 cm: 72 sec.
Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz
aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony.
Rozdzielczość skanowania - 1200 x 2400 dpi
w trybie monochromatycznym: 2.2 ms/wiersz,
w trybie kolorowym: 7.2 ms/wiersz
dla urządzeń wielofunkcyjnych druk skanowanych dokumentów bezpośrednio z urządzenia
Interfejsy: USB 2.0 Hi-Speed
Poziom hałasu: < 40 dB(A)
Sterowniki do komunikacji z komputerem w języku PCL-6, oprogramowanie graficzne z możliwością podstawowej
obróbki grafiki (program do skanowania, OCR, program graficzny,)
Wspierane systemy operacyjne
Windows 7
Mac OS 10.3.9
Windows Vista
Windows XP 64 Bit
Windows XP
SZKOLENIA
80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego
Usługa szkolenia komputerowego:
Wymagania minimalne
Zakres usług szkoleniowych musi objąć wszystkie umiejętności i wiedzę niezbędną przyszłym użytkownikom do
sprawnego użytkowania komputera, urządzeń peryferyjnych, poruszania się w sieci internetowej oraz pozyskiwanie i
zamieszczanie informacji na stronach internetowych.
•
•
•
•
Ilość – 1 grupa 6 osobowa
Czas trwania szkolenia jednej grupy 10 godz.
Zakres wiedzy i umiejętności: obsługa komputera, obsługa Internetu, obsługa pakietu biurowego.
Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i elektronicznej dla wszystkich osób
4
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
MATERIAŁY PROMOCYJNE
Dostawa materiałów promocyjnych:
Wymagania minimalne
Zakres dostawy obejmuje zakup i oznakowanie odpowiednim logiem pamięci przenośnych typu pendrive:
• Ilość – 10 szt.
• Pojemność- 2GB
• Złącze – USB 2.0, kompatybilne z USB 1.0
• Kolor obudowy- biały
• Kształt- prostokątny z metalową osłoną złącza USB
• Na obudowie (osłonie złącza USB) grawer jednostronny w kolorze czarnym o treści i formie zawierającej:
logo PO IG, logo Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej ( w przypadku, gdy techniki wykonania
uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy)
• Czcionka: ARIAL CE
5

Podobne dokumenty