Grudzień - Miasto Kolno

Komentarze

Transkrypt

Grudzień - Miasto Kolno
GRUDZIEŃ
2013/12 (166)
ISSN 1640-257X
KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL
Szczęśliwego
Nowego Roku
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
1
MIASTO
Kolnianie radośnie przywitali Nowy Rok 2014
Miejska impreza sylwestrowa odbyła się tradycyjnie na placu obok stadionu.
Już od godz. 21.00, setki mieszkańców bawiło się w rytmie disco. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Holiday. Przed północą pomyślności w Nowym Roku życzył wszystkim mieszkańcom i gościom Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Kwadrans po dwunastej niebo
nad Kolnem rozświetliły sztuczne ognie. Pokaz oglądały tłumy mieszkańców, którzy wraz z rodziną i przyjaciółmi zdecydowali się
przywitać Nowy Rok wspólnie z całym miastem.
2
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
AKCJA CHARYTATYWNA
Dobiegł końca Wielki Finał Szlachetnej Paczki w Kolnie
D
nia 8.12.2013 roku dobiegł końca Wielki Finał Szlachetnej
Paczki w Kolnie przebiegający pod hasłem „Łączymy
biednych i bogatych”. 7 i 8 grudnia w magazynie nie zabrakło
dobrej atmosfery oraz radości podczas wręczania paczek
potrzebującym rodzinom. Drużyna 21 wolontariuszy w składzie:
Anna Przestrzelska, Agata Słapińska, Wanda Burzyńska,
Grażyna Pawlewicz, Agnieszka Zadroga, Justyna Kindeusz,
Alicja Mrozik, Agnieszka Samul, Alicja Szymańska, Barbara
Pikulińska, Katarzyna Trepanowska, Dorota Ruchała, Anna
Cieślewicz, Tomasz Mikucki, Łukasz Belczyk, Justyna Kajko,
Adrian Chutkowski, Paweł Arciszewski, Małgorzata Nikonowicz,
Beata Konopka i Monika Szymańska - świętowała zasłużony
sukces.
Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Szkoły Podstawowej w Lachowie, Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kolnie, Szkoły Podstawowej
w Ksebkach, pracowników Urzędu Skarbowego w Kolnie, Urzędu Pracy w Kolnie, Urzędu Miasta w Kolnie, Urzędu Gminy w
Kolnie, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Państwowej Straży
Pożarnej w Kolnie, Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, właścicieli PHU Sezam w Kolnie - panu Henrykowi oraz Lechowi
Samulom, Agencji Reklamowej „CATERINA” - panu Hubertowi
Charubinowi, Dworu Rogińskich Zabiele Zakaleń - pani Monice
Rogińskiej, Kwiaciarni przy Parku - panu Adamowi Grudzińskiemu, Zakładu Fryzjerskiego Damsko-Męskiego w Kolnie - pani
Sylwii Szyperek, Duszpasterzy Parafii pw. Św. Anny w Kolnie oraz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
248 paczek dotarło do 33 rodzin z Kolna i okolic. Naszego sukcesu nie moglibyśmy świętować bez udziału 1650 darczyńców z całej Polski oraz rejonu Kolno.
Dziękujemy również panu Sewerynowi Sielawie, pani Grażynie
Pawlewicz z rodziną, państwu Wilińskim, pani Joannie Szymańskiej, panu Adamowi Samulowi, panu Zdzisławowi Szymańskiemu, pani Agacie Samul, państwu Florczykom, panu Przemysławowi Szymanowskiemu z rodziną, państwu Pomichowskim, panu
Pawłowi Trzeciakowi, państwu Grudzińskim i państwu Święczkowskim. Wdzięczni jesteśmy również wszystkim darczyńcom i
dobroczyńcom, którzy chcieli pozostać anonimowi.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dobroczyńcom
i darczyńcom, w szczególności dla: Dyrekcji, Kadry Pedagogicznej oraz uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, I Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie, Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Kolnie, Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Kolnie, Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
Serdecznie dziękujemy.
Drużyna SuperW Szlachetnej Paczki Rejonu Kolno
3
SPOTKANIA OPŁATKOWE
Miejskie spotkanie opłatkowe
20 grudnia odśpiewaniem kolędy „Cicha noc” rozpoczęło się
miejskie spotkanie opłatkowe. W sali kawiarnianej KOKiS-u,
jak co roku, zgromadzili się przedstawiciele kolneńskich instytucji, dyrektorzy i kierownicy miejskich i powiatowych jednostek,
radni Rady Miasta Kolno, komendanci policji i straży pożarnej,
a także władze miasta i powiatu kolneńskiego oraz zaproszeni
goście. Uroczysta Wigilia była okazją do symbolicznego przełamania się opłatkiem i wzajemnych życzeń.
Kolneńskiego Henryk Duda, a w imieniu członka Zarządu Województwa Podlaskiego Jacka Piorunka – asystent Mateusz Kuźmicki.
Na wstępie spotkania wszystkich przybyłych przywitał Burmistrz
Kolna Andrzej Duda, który w imieniu swoim oraz całej rady miasta złożył świąteczne i noworoczne życzenia. Nie zabrakło tradycyjnych słów zdrowia, szczęścia, radości i spokoju, ale też owocnej współpracy i porozumienia na różnym gruncie, które kolejno
przekazali: Poseł RP Lech Antoni Kołakowski, Starosta Powiatu
Spotkania wigilijne
D
nia 19 grudnia w grupach „Leśne Duszki” i „Biedronki”
odbyły się spotkania wigilijne. Starszaki przedstawiły „Jasełka” dla swoich rodziców, natomiast najmłodsze przedszkolaki
zaprezentowały przedstawienie pt „Dzieci przy żłóbku”.
Zgromadzeni rodzice podziwiali swoje pociechy i nagrodzili
,,Biedronki”
4
Tradycją spotkań wigilijnych jest przypomnienie tajemnicy przyjścia na świat Chrystusa – Syna Bożego jako człowieka. Pochylmy
się więc nad nią kolejny raz w życiu i indywidualnie przeżywajmy
radość nadchodzących dni – usłyszeli obecni w duszpasterskim
przesłaniu proboszcza parafii Chrystusa Króla Wszechświata ks.
Wojciecha Stefaniaka.
Po okolicznościowych życzeniach, przy dźwiękach pięknych
bożonarodzeniowych kolęd w wykonaniu dziecięcego zespołu z
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu - wszyscy zgromadzeni na miejskim spotkaniu wigilijnym symbolicznie podzielili się
opłatkiem.
Andrzej Konopka
małych aktorów gromkimi brawami. Wigilia przedszkolna przybliżyła i utrwaliła dzieciom typowe tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe oraz była dla nich źródłem radosnych przeżyć i niesamowitych wrażeń. Szczególnie wzruszającą chwilą spotkania
było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Dziękujemy
rodzicom za przygotowanie słodkiego poczęstunku (galeria zdjęć
na stronie internetowej przedszkola miejskiego).
,,Leśne Duszki”
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
SPOTKANIA OPŁATKOWE
Spotkanie opłatkowe wychowanków Świetlicy Środowiskowej
„Stokrotka”
19 grudnia w Restauracji Hotelu Colnus odbyło się uroczyste
spotkanie opłatkowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze
Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” przy Urzędzie Miasta
Kolno.
Znakomitych gości, którzy pojawili się na wigilijnej wieczerzy,
dzieci powitały przedstawieniem jasełkowym, przygotowanym
pod czujnym okiem wychowawców. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Kolno - pan Andrzej Duda, który złożył wszystkim
najserdeczniejsze życzenia.
Po wspólnym dzieleniu się opłatkiem i składaniu życzeń - wszyscy zasiedli do stołu pełnego tradycyjnych wigilijnych potraw.
Nie zabrakło również Świętego Mikołaja, który w zamian za wierszyk lub piosenkę obdarował paczką wypełnioną po brzegi słodyczami. Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej Stokrotka oraz pracownicy placówki dziękują wszystkim gościom za przybycie na
uroczystość oraz za okazaną pomoc w organizacji spotkania opłatkowego osobom zaangażowanym w pracę na rzecz świetlicy.
Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej Stokrotka
Uroczyste Wigilie zorganizował także kolneński Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów oraz Związek Niewidomych w Kolnie.
Sekretarz Kolna – Mirosław Bajorek składa życzenia uczestnikom
Występ zespołu ,,Kolneńskie Dziewczyny z Plusem”
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
Noworoczne przesłanie dziekana ks. Stanisława Uradzińskiego
5
AKCJE CHARYTATYWNE
“Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!”
“Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma
bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”. /Mk 4, 21-25/
J
uż po raz 23. Związek Harcerstwa Polskiego zadbał o to, by i
na Twoim wigilijnym stole zagościł płomień prosto z miejsca
narodzenia Jezusa – Betlejem.
Co roku kolneńscy harcerze dzielą się tym niezwykłym światłem
z miejscowymi instytucjami. Harcerki z hufca ZHP Kolno uroczyście przekazały betlejemskie światło Burmistrzowi Kolna Andrzejowi Dudzie.
Również mieszkańcy Kolna mogli zabrać światło betlejemskie do
swoich domów w poniedziałek 23 grudnia o godzinie 18.00 w parafii pw. św. Anny w Kolnie.
Betlejemskie Światło Pokoju pojawiło się po raz pierwszy w 1986
roku w austriackim Linz, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych
oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję
(ORF).
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili
oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców
czy urzędów, by w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym
symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF spośród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z
Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Co roku prawosławny mnich zapala światełko od lampy oliwnej
znajdującej się w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem,
dokładnie nad miejscem narodzenia Chrystusa. Światło jest przenoszone do katolickiego kościoła św. Katarzyny i ustawiane na
głównym ołtarzu, przy którym następnie sprawowana jest msza
św.
Rozesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju następuje w połowie
grudnia podczas nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu z udziałem delegacji harcerzy z różnych krajów i przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy
w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Partnerami akcji są Caritas i
Katolicka Agencja Informacyjna.
Dziękujemy za posługę młodym i starszym wolontariuszom.
W piątek i sobotę, 13. i 14. grudnia w wielu sklepach naszego miasta została przeprowadzona przez
Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koło Caritas - zbiórka artykułów żywnościowych na świąteczne
paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin. Zebrano 1250 kg różnych artykułów spożywczych na
kwotę około 6500 zł – wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, w imieniu obdarowanych składamy
serdeczne Bóg zapłać!
Ogólnopolska Terenowa Integracja ,,Dla Choinki” 2013
W
dniu 7.12.2013 r. w całej Polsce odbyła się Ogólnopolska
Terenowa Integracja „Dla Choinki”. Kluby Off-Roadowe spotykają się w klimacie pikniku i podczas zabaw, wcześniej
ustalonych przez organizatorów, zbierają środki finansowe, które
potem są przekazywane na różne cele, np. na domy dziecka.
Stowarzyszenie Kolno 4x4 ww. dnia (w sobotę) było organizatorem
tej wspaniałej akcji, w której wzięły udział kluby z woj. podlaskiego
i mazowieckiego. Organizatorzy zapewnili przybyłym gościom
przejazd po gminnych bezdrożach, próby sprawnościowe na
6
żwirowniach, a także przejazd czasowy po wyznaczonym
torze i wyścig na 1/8 mili. Zabawa zaczęła się o godzinie 9:00,
a skończyła o 16:00. Podczas imprezy przybyli goście otrzymali
koszulki z logo akcji, a także mogli posilić się ciepłym daniem
i ogrzać się przy ognisku. Wśród zaproszonych gości był również
Burmistrz Kolna Andrzej Duda.Kolno 4x4 serdecznie dziękuje
wszystkim za przybycie, a także udzielone wsparcie. W tym dniu
została uzbierana kwota 3000 zł, która zostanie przekazana na
rehabilitację małej Mai - pochodzącej z naszego miasta.
zdjęcia: Andrzej Konopka i Sylwester Nicewicz
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
MIASTO
Rozliczenia podatkowe
URODZENI MAJ 2013
12 grudnia w sali kinowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu po raz kolejny Urząd Skarbowy w Kolnie zorganizował otwarte
spotkanie dla osób fizycznych i przedsiębiorców z terenu powiatu
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
kolneńskiego.
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Mamo już jestem!
pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie
kolneńskim Urzędzie Skarbowym. – Zgodnie z prawem, w przypadku
podatku
PIT miejscem
rozliczania
się osoby fizycznej
Świderska,córka Barbary ur.01.05.2013r. godz.0:10
Żebrowska, córka Moniki ur.02.05.2013r.
godz.14:00
Chrostowska
Natalia, ur.04.05.2013r.
godz.11:30jest
urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W Kolnie mogą się więc
rozliczać również wszystkie te osoby, które mieszkają w naszym
Przemawia Tadeusz Zysik
mieście, ale nie są tutaj zameldowane. Duża część podatku dochoPracownicy urzędu omówili najważniejsze zmiany w podatku do- dowego od osób fizycznych zasila budżet miasta i przyczynia się do
chodowym od osób fizycznych (PIT) obowiązujące w rozliczaniu jego rozwoju. Jest to szczególnie ważne w obliczu stale zmniejszadochodu za 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Tadeusz Zysik jących się subwencji rządowych dla samorządów lokalnych przy
uczulał przybyłych, by dokładnie zapoznali się z nowymi regu- jednoczesnym nakładaniu na nie coraz to nowych obowiązków i
Kuliś Anna ur.09.05.2013r. godz.8:50
Kowalczyk Malwina, ur. 12.05.2013r. godz.22:25
Akacki, syn Edyty ur. 14.05.2013r. godz. 1:00
lacjami, które dotyczą dwóch najbardziej popularnych wśród po- zadań. Zmieniająca się ustawa o dochodach samorządów przedatników ulg – internetowej i rodzinnej. Wprowadzono znaczące widuje również zniesienie tzw. „janosikowego”, które było formą
ograniczenia w możliwości korzystania z odliczeń i by nie popeł- pomocy dla mniejszych samorządów – powiedział burmistrz
nić błędów, należy dokładnie zapoznać się ze zmianami – prze- Andrzej Duda.
konywał pracownik Urzędu Skarbowego w Kolnie pan Zdzisław
W kolejnej części spotkania zmiany w ustawie o podatku od towaNapiórkowski.
rów i usług przedstawił pracownik Urzędu Skarbowego w Kolnie
W drugiej części spotkania omówiono techniczne sprawy dotypan Wiesław Chojnowski. Zwrócił szczególną uwagę na zmiany
czące e-deklaracji i e-podatków. Zaprezentowano podstawowe
w 17.05.2013r.
momenciegodz.
powstania
obowiązku
podatkowego,
zmiany
w terTyszka
Ariel ur.14.05.2013r.
godz.12:35
Kiełczewski,
syn Moniki ur.
2:50
Murach,
córka Joanny
ur. 17.05.2013r.
godz. 15:20
założenia
projektu
i przedstawiono
korzyści wynikające
z planominach fakturowania oraz prawie do odliczenia podatku naliczowanego uproszczenia podatkowego w ramach programu e-podatnego.
ki. Dynamicznie rozwijający się system informatyczny powoli
wypiera tradycyjne, papierowe składanie deklaracji do urzędów Na zakończenie spotkania pracownicy urzędu odpowiadali na zaskarbowych. Od pięciu lat formularze można przesyłać drogą dawane przez uczestników pytania. Dużo wątpliwości dotyczyło
elektroniczną. Ta forma rozliczenia jest jednak nadal mało popu- oczywiście zwolnień i ulg podatkowych. W 2013 roku zmieniły
larna wśród podatników powiatu kolneńskiego, a warto z niej ko- się niektóre ulgi podatkowe - rząd wprowadził nowe zasady nalirzystać – przekonywał informatyk Marcin Kozłowski. Zapewnia czania ulgi na internet i ulgi na dziecko. Stracą ją dobrze zarabiaonaChmielewska
całkowiteGabriela
bezpieczeństwo
danych, gwarantuje
poprawność jące rodziny
Chrostowski, ale
syn Joanny
ur.20.05.2013r.
z jednym dzieckiem,
zwiększy
się ulga godz.6:05
na trzecie
ur. 18.05.2013r. godz. 5:45
Boguska Oliwia ur. 19.05.2013r.
godz. 2:55
składanych deklaracji, skraca czas i generuje niskie koszty. De- i czwarte dziecko. Nowe zasady będą obowiązywać w rozliczeklaracje należy pobierać ze strony Ministerstwa Finansów www.e- niu podatku za 2013 rok, które będziemy wypełniać w roku 2014.
-deklaracje.gov.pl.
Naczelnik US w Kolnie Tadeusz Zysik podziękował mieszkańZaproponowana przez kolneński urząd bezpośrednia forma przekazywania informacji spotkała się z dużym odzewem – dlatego
naczelnik Tadeusz Zysik widzi potrzebę organizowania tego typu
porad dla podatników. Obecny na spotkaniu Burmistrz Kolna
Andrzej Duda zwrócił Borzymowskisyn
się do przybyłych
z apelem, by jak najKatarzyny ur.20.05.2013r. godz.11:20
więcej osób fizycznych i przedsiębiorców rozliczało się właśnie w
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
MIESIĘCZNIK nr. 12(166)2013
KOLNEŃSKI
nr. 5(159)2013
com za liczne przybycie: Mam nadzieję, że porady naszych ekspertów będą pomocne w wypełnianiu PIT-ów. Życzę również dużych
ulg w deklaracjach podatkowych, szczególnie tej prorodzinnej.
Ulga dla dużych rodzin, co mnie cieszy, została zwiększona. Korzystając z okazji, życzę wszystkim podatnikom radosnych Świąt
Marek
Pawel ur.30.05.2013r.
godz.13:45
Bożego
Narodzenia
i szczęśliwego
Nowego 2014 Roku.
Andrzej Konopka
27
7
POWIAT KOLNEŃSKI
N
ajlepsi kolneńscy uczniowie to Paweł Pulwin z klasy 2 TM
i Łukasz Sawicki z klasy 3 LO z Zespołu Szkół Technicznych
oraz Sylwia Burzyńska z I LO im. Adama Mickiewicza.
Te osoby znalazły się w gronie 127 uczniów z terenu województwa
podlaskiego, którzy w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali wysokie
wyniki edukacyjne i zostali uhonorowani przez Prezesa Rady
Ministrów stypendiami.
W imieniu premiera, podczas uroczystej gali na scenie
Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białymstoku, stypendia
uczniom wręczali Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz
Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski. Uroczystość
uświetnił koncert w wykonaniu orkiestry Zespołu Szkół
Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku.
Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Marcin Sekściński
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną,
z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego. Jest
największą w Polsce organizacją skupiającą emerytów, rencistów
i inwalidów. Związek działa na terenie całego kraju poprzez
swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła; jednym z takich kół
jest kolneńskie, które powstało w 2000 r. Początki kolneńskiego
koła to 10-osobowa grupa inicjatywna. Początkowo spotkania
odbywały się w Kolneńskim Domu Kultury. W chwili obecnej
siedzibą organizacji jest budynek przy ul. Księcia Janusza 3
w Kolnie; pomieszczenia zostały udostępnione przez Burmistrza
Miasta Kolno. Pierwszą przewodniczącą koła została pani Anna
Łazicka, która piastuje tę funkcję do dziś.
Związek zrzesza emerytów i rencistów; poza działaniami
statutowymi seniorzy organizują szereg imprez kulturalnych i
artystycznych, takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień
Matki, Dzień Seniora, grzybobranie, andrzejki czy spotkania
opłatkowe. Wszystkie te imprezy gromadzą stale około 50
osób. Poza tym kolneńskie koło prowadzi pomoc materialną dla
najuboższych członków, wydając paczki żywnościowe dla około
60 z nich. Koło współpracuje również z Przedszkolem Miejskim
w Kolnie i Szpitalem Ogólnym w Kolnie; współpraca ta polega na
organizowaniu przez członków koła regularnego czytania bajek
dzieciom, zbiórce zabawek oraz organizacji mikołajek i innych
imprez dla najmłodszych. Innymi instytucjami wspierającymi
koło są: Bank Spółdzielczy w Kolnie, Starostwo Powiatowe
w Kolnie, Miasto Kolno oraz Komenda Hufca OHP w Kolnie.
Spotkania członków odbywają się w każda środę od
10.00 do 12.00 w siedzibie koła. Osoby, które chciałyby zapisać
się do związku, powinny posiadać wiek emerytalny, wypełnić
kwestionariusz oraz dostarczyć aktualne zdjęcie do legitymacji.
Marcin Sekściński
Przedstawienie Bożonarodzeniowe WTZ
18.12.2013 nasi uczestnicy wystąpili w przedstawieniu
Bożonarodzeniowym, które odbyło się na Warsztatach Terapii
Zajęciowej.
Teatrzyk wystawiała pracownia muzyczno-teatralna. Oprócz
rodziców swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, przedstawiciele władz
starostwa oraz przedstawiciele PCPR-u i OHP-u. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze. Była okazją do wspólnego
śpiewania kolęd, a na koniec można było spróbować słodkich
wypieków przygotowanych na tę okoliczność przez naszych
podopiecznych.
8
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
POWIAT KOLNEŃSKI
Konsekrowano 135-letni kościół parafialny w Lachowie
M
ieszkańcy parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie
przeżywali 8 grudnia br. wielkie wydarzenie. Wybudowany
135 lat temu kościół parafialny został konsekrowany. Konsekracji
dokonał Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.
W uroczystości uczestniczyli także: biskup pomocniczy
Tadeusz Bronakowski, biskup senior Tadeusz Zawistowski,
proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie ks.
Krzysztof Malinowski, liczne grono księży z diecezji łomżyńskiej;
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Starosta
Kolneński Henryk Duda, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda,
Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama, radni Powiatu Kolneńskiego
P
odczas sesji 30 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Kolneńskiego
przyjęła budżet powiatu na 2014 rok. Radni jednogłośnie
zaakceptowali projekt uchwały budżetowej przyjętej przez
zarząd. Starosta Kolneński Henryk Duda podsumował budżet,
- Wiesław Dąbrowski oraz Józef Wiśniewski, a także Sekretarz
Powiatu Piotr Glinka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert
Nadara, jak też mieszkańcy Lachowa i okolicznych miejscowości
wchodzących w skład parafii. Parafia pw. Zwiastowania NMP
została erygowana przed 1429 r. W historii parafii istniało kilka
kościołów drewnianych, z których ostatni uległ zniszczeniu
w 1817 r. i wówczas zbudowano tymczasową - drewnianą kaplicę.
Budowę obecnego kościoła pw. Zwiastowania NMP ukończono
w 1878 r. Kościół został zbudowany staraniem ks. Wojciecha
Pogorzelskiego w stylu neogotyckim, z kamienia polnego i cegły.
Marcin Sekściński
który określił jako stabilny, zrównoważony i na miarę możliwości
finansowych.
Budżet oparto m.in. na analizach i wskaźnikach Ministra
Finansów oraz wnioskach złożonych przez radnych. Zakłada
on wypracowanie nadwyżki budżetowej i redukcję długu nie
zaciągając następnych kredytów. Przewidywane w uchwale
dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 26 399 020 zł,
projektowane wydatki powiatu wyniosą 25 417 640 zł. Oznacza
to, że możliwe będzie osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie
981 380 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań
zaciągniętych w latach poprzednich. Budżet przewiduje również
ważne inwestycje mające na celu informatyzację urzędu Starostwa
Powiatowego w Kolnie oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie. Są to
projekty „Podlaski System informacyjny e-Zdrowie”, którego
celem jest informatyzacja, zarówno medyczna jaki i administracyjna
kolneńskiego szpitala. Kolejną inwestycją jest projekt „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – II
Administracja samorządowa”.
Marcin Sekściński
Znajdz nas na facebook’u
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
9
MAŁY PŁOCK
Wielki sukces małej szkoły
S
zkoła Podstawowa w Kątach zajęła drugie miejsce
w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski,
zbierając w ciągu miesiąca ponad tonę zużytych baterii.
W konkursie udział wzięło 119 szkół z całego województwa, w tym
szkoły z Białegostoku, Łomży czy Suwałk, co obrazuje rozmiar
sukcesu maleńkiej szkoły w Kątach.
Zdobywając drugie miejsce, uczniowie z Kątów wywalczyli dla
swojej szkoły pakiet nagród edukacyjnych o łącznej wartości 8000
zł, na które składają się między innymi rzutnik multimedialny,
ława optyczna z akcesoriami czy mikroskop z kamerą, którą
można podłączyć do komputera. – Nasz sukces był możliwy dzięki
zaangażowaniu całej lokalnej społeczności – podkreśla dyrektor
szkoły w Kątach Marianna Gugnacka. – Zachęcaliśmy uczniów
i rodziców do uczestnictwa w konkursie na apelach i spotkaniach
z rodzicami, no i oczywiście uczniów motywowały do wysiłku
atrakcyjne nagrody, jakie w tym konkursie można było zdobyć –
dodaje Dorota Orłowska - koordynatorka akcji w szkole w Kątach.
W konkursie indywidualnym w czołowej dziesiątce znalazło
się troje uczniów z Kątów. Na szóstym miejscu uplasowała się
Daria Plona z wynikiem 221,6 kg, na ósmym Wiktoria Korwek
zbierając 217,5 kg, a Konrad Chaberek na dziewiątym z wynikiem
209,6 kg. Chodzi o to, by uczyć dzieci troski o środowisko.
Jak przypomina Lech Magrel, regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku, baterie to odpady niebezpieczne, które
są bardzo szkodliwe. Zużyte baterie są bardzo niebezpieczne dla
środowiska; zawierają szkodliwe substancje takie jak ołów, kadm,
rtęć czy nikiel, które po dostaniu się do środowiska mogą je trwale
zanieczyścić. Np. jedna bateria popularnie zwana „paluszkiem”
może zanieczyścić 1 m3 ziemi, a niewielka bateria do zegarka
zawierająca srebro może skazić od 5 tys. do nawet 50 tys. litrów wody.
Jak podaję Urząd Marszałkowski w Białymstoku, w jednej
tonie zużytych baterii zawiera się przeciętnie: 270 kg dwutlenku
manganu, 210 kg żelaza, 160 kg cynku, 60 kg grafitu, 35 kg
chlorku amonowego, 20 kg miedzi, 10 kg wodorotlenku potasu,
3 kg rtęci oraz 0,5 kg kadmu.
Spotkanie Opłatkowe OSP w Kątach
T
radycyjnie, jak przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia,
strażacy z OSP w Kątach spotkali się, żeby podzielić
się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Nie zabrakło również
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wójt Gminy –
Józef Dymerski, Lech Kowalczyk – Komendant Powiatowy PSP
w Kolnie, Marianna Gugnacka – dyrektor SP w Kątach, Antoni
Lewandowski – Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz
Regina Boryszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Mały Płock.
Jednakże tegoroczna uroczystość była wyjątkowa, a to dlatego,
że aż czternastu strażaków z Kątów zostało uhonorowanych
medalami i odznaczeniami.
Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, uchwałą
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży
Pożarnych w Białymstoku został odznaczony druh Bronisław
Jerzyło, brązowym zaś - druh Tomasz Chaberek. Odznaką
Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych uhonorowało
druhów: Józefa Dymerskiego, Stanisława Korwka, Jana
Lutrzykowskiego, Stanisława Plagę i Kazimierza Sutkowskiego.
N
Budżet przyjęty
ajważniejszym punktem sesji Rady Gminy Mały Płock, która
miała miejsce w poniedziałek 23 grudnia, było przyjęcie
budżetu na 2014 rok. Oprócz tego radni zajęli się głosowaniem
nad czterema innymi uchwałami, a mianowicie przyjęto Program
współpracy gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na
2014 rok, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2014-2022.Grudniowa
sesja, która odbyła się z udziałem sołtysów i przedstawicieli
Urzędu Gminy, była również okazją do złożenia sobie życzeń
świątecznych i podzielenia się opłatkiem. Dobrą wiadomością
dla mieszkańców naszej gminy będzie zapewne fakt, iż stawki
10
Natomiast odznakę „Strażak Wzorowy” - przyznaną przez
prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kolnie
-otrzymali druhowie: Robert Chaberek, Adam Grajko, Grzegorz
Grajko, Mateusz Kowalczyk, Paweł Krajewski, Patryk Marusa,
Marek Plona i Sławomir Zieliński.
podatku od nieruchomości i środków transportowych pozostają
na poziomie tych, jakie obowiązywały w 2013 roku. W przyszłym
roku rolnicy z terenu naszej gminy będą płacić niższe podatki
od gruntów rolnych - i tak posiadacze gospodarstw rolnych
o powierzchni pow. 1 ha zapłacą za 1 hektar stawkę 173,20 zł,
czyli aż o 16,45 zł mniej niż obecnie, zaś posiadacze gospodarstw
rolnych o powierzchni do 1 ha zapłacą w przyszłym roku 346,40
zł i to daję kwotę niższą o 32,90 zł od obowiązującej w tym roku.
Niższe stawki będą obowiązywały także dla posiadaczy
gruntów leśnych. W 2014 roku będzie obowiązywała stawka
za 1 ha użytków leśnych w wys. 37,631 zł, co daje kwotę niższą
o 3,38 zł od obowiązującej w 2013 roku.
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
GRABOWO
N
Debata nad budżetem
a ostatniej w starym roku Sesji Rady Gminy Grabowo radni debatowali nad budżetem gminy na 2014 rok. Projekt
budżetu zakłada po stronie dochodów kwotę 14 745 017 zł, po
stronie zaś wydatków kwotę 15 119 393 zł.
13.12.2013 r. w Zespole Szkół w Grabowie odbyła się aukcja
charytatywna - „Dzieci - dzieciom”.
Jest to budżet nastawiony na inwestycje - stanowić one będą kwotę
3 578 131 zł, tj. około 31 % ogólnych wydatków. Priorytetem
wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 rok będzie
infrastruktura drogowa. Tylko na asfaltowanie dróg gminnych
planuje się przeznaczyć kwotę 2 950 000 zł. Ponad 300 tys. zł
wyasygnowano na przebudowę mostu w miejscowości Konopki
Białystok. W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki na
wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – 164 781 zł, z tego
132 470 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, oraz środki na
zakup autobusu szkolnego w kwocie 130 000 zł. Z powyższych
założeń wynika, iż jest to budżet proinwestycyjny, który uwzględnia
potrzeby mieszkańców; jest jednocześnie konsekwentną realizacją
planów związanych z rozwojem całej gminy Grabowo.
Nowe boisko
Z
końcem roku ukończono budowę kompleksu boisk przy
Zespole Szkół w Grabowie.
Co prawda ukończenie budowy zbiegło się z okresem zimowym,
kiedy to obiekt nie będzie dostępny aż do wiosny, jednak sam fakt
jego istnienia bardzo cieszy. Tym bardziej, że całość prezentuje się
imponująco.
Licytowano na niej ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów
naszej szkoły pod opieką Grażyny Lendo. Aukcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Pozyskane z niej pieniądze zostaną
przeznaczone na cel charytatywny.
O
k. 50 dzieci, pomimo szalejącej zamieci, przybyło 6 grudnia
na spotkanie z Mikołajem. Poza słodkimi upominkami dla
najmłodszych Mikołaj obdarował swoich gości muzycznym
Wielofunkcyjne boiska wykonane są ze sztucznej nawierzchni widowiskiem „Niesforne nutki pani piosenki”.
poliuretanowej i z wyglądu niewiele różnią się od tzw. „Orlików”. GOK w Grabowie serdecznie dziękuje sklepom Danieli
Uroczyste otwarcie i oddanie do użytku nastąpi w maju 2014 roku. Jackowskiej oraz Mirosławy i Wiesława Pogorzelskich za
ufundowanie słodyczy dla najmłodszych.
Spotkanie opłatkowe
19 grudnia w Urzędzie Gminy Grabowo odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych z terenu gminy
Grabowo przedstawicieli przedsiębiorców, służby zdrowia, pracowników oświaty i kultury, stowarzyszeń, radnych i sołtysów
oraz pracowników Urzędu Gminy. Inicjatorem spotkania był wójt Józef Wiszowaty.
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
11
TUROŚL
Uroczyste otwarcie stacji uzdatniania wody
oraz wodociągu wiejskiego we wsi Leman
W
piątek, 13 grudnia 2013 roku odbyło się w Lemanie
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej stacji
uzdatniania wody oraz wodociągu wiejskiego wraz z
przyłączami wodociągowymi.
wodociągowymi we wsi Leman, natomiast w części drugiej etapu
I projekt zakłada wybudowanie wodociągu wiejskiego wraz
z przyłączami wodociągowymi we wsiach Zimna i Łacha.
Poprzez budowę stacji uzdatniania wody oraz wodociągu
wiejskiego poprawie uległa infrastruktura techniczna związana
z zaopatrzeniem w wodę – procentowy wzrost zwodociągowania
gminy. Dla gminy Turośl realizacja tej inwestycji ma kluczowe
znaczenie z uwagi na niski stopień zwodociągowania gminy,
natomiast dla mieszkańców ma istotne znaczenie ze względu
na odczuwalny deficyt w jakości wody, szczególnie z punktu
widzenia hodowców bydła mlecznego.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach części pierwszej etapu
I projektu pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody we
wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami
wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki,
Wanacja oraz Nowa Ruda – Etap I odcinek Łacha, Zimna, Leman”,
część I etapu – Budowa stacji uzdatniania wody oraz wodociągu
wiejskiego wraz z przyłączami wodociągowymi we wsi Leman.
Realizacja całego projektu została podzielona na dwie części.
W części pierwszej etapu I projekt zakładał wybudowanie stacji
uzdatniania wody i wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami
J
ak co roku - grudzień jest okresem spotkań i składania
życzeń. Świąteczna atmosfera udziela się wszystkim zarówno starszym, jak i młodszym. Nawiązując do tradycji,
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli zorganizował spotkania
opłatkowe dla członków zespołów śpiewaczych z Turośli
i Nowej Rudy, seniorów z gminy Turośl oraz dla dzieci
i młodzieży z kół zainteresowań działających przy ośrodku.
12
Zakończenie realizacji części drugiej etapu pierwszego, a tym
samym całego projektu zostało przewidziane na koniec listopada
2014 roku.
Wykonawcą robót była firma Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. z
siedzibą w Łomży.
Wartość zrealizowanej części pierwszej etapu I projektu wyniosła
3 438 058,88 zł, z tego kwota dofinansowania to 1 928 370,00
zł, natomiast całkowita wartość dwóch części etapu I projektu to
kwota 5 651 877,20 zł, z tego dofinansowanie w kwocie 3 159
000,00 złotych.
Projekt pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody we
wsi Leman oraz wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami
wodociągowymi we wsiach: Łacha, Zimna, Leman, Ksebki,
Wanacja oraz Nowa Ruda – Etap I odcinek Łacha, Zimna,
Leman” jest współfinansowany ze środków w ramach działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W Wieczerzy Wigilijnej 11 grudnia wzięli udział zaproszeni goście:
Wójt Gminy Turośl Piotr Niedbała, organista z Turośli Andrzej
Męczkowski, ks. Tomasz Pawłowski oraz Proboszcz Parafii
Turośl ks. Zbigniew Kaczmarski, który po odczytaniu Ewangelii
oraz krótkiej modlitwie złożył wszystkim świąteczne życzenia.
W wyjątkowym, wigilijnym nastroju wszyscy zasiedli do
wieczerzy. Szczególny nastrój spotkaniu nadały śpiewane
kolędy, zarówno te popularne i ogólnie znane, jak też te ludowe,
kurpiowskie, „odkurzone” ze starych śpiewników naszych
przodków. W trakcie Wieczerzy Wigilijnej Wójt Gminy Turośl pan
Piotr Niedbała wręczył członkom zespołów śpiewaczych nagrody
za wkład w kultywowanie i pielęgnowanie kultury kurpiowskiej.
Pani Iwona Potaś - dyrektor GOK, gratulując nagród, podziękowała
wszystkim za kolejny rok owocnej współpracy i zaangażowanie
w podtrzymywanie tradycji regionu. Podczas spotkania 17 grudnia
opłatkiem podzielili się seniorzy z gminy Turośl, którzy czynnie
uczęszczają na spotkania seniorów organizowane przez GOK
w Turośli. Dzieci i młodzież w tradycyjnym śpiewaniu kolęd
oraz dzieleniu się opłatkiem z pracownikami ośrodka brały udział
w oddzielnym spotkaniu 19 grudnia. Świąteczny nastrój udzielił
się wszystkim uczestnikom.
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
MIASTO
G
13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny
odzina milicyjna, aresztowania, wyłączone telefony
i zmilitaryzowane media. Tak wyglądała rzeczywistość
w Polsce po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r.
Stan wojenny odcisnął piętno na życiorysach wielu osób, wśród
których byli też mieszkańcy naszego miasta. Dziś wszyscy
powinniśmy pamiętać o ofiarach tamtych dni - przypomniał
w modlitwie ks. Dziekan.
W dawnym województwie łomżyńskim w nocy z 12 na 13 grudnia
aresztowano 26 osób. Byli wśród nich również mieszkańcy Kolna.
W piątek, 13 grudnia o godz. 17.30 - w rocznicę stanu wojennego
w parafii św. Anny odbyła się wieczorna msza św. w intencji
naszej Ojczyzny.
Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie
procesów demokratycznych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku
przez wielki ruch społeczny NSZZ „Solidarność”. Stan wojenny
nie obył się bez ofiar i wielu aresztowań – ogółem internowano
w Polsce około 10 tys. osób związanych z NSZZ ,,Solidarność”
13 grudnia (piątek) władze Kolna, przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” wraz z ks. Dziekanem Stanisławem Uradzińskim
o godz. 9.00 zapalili znicze i pomodlili się pod pomnikiem
„Solidarności”. W ten sposób uczczono 32. rocznicę stanu
Bohaterowie sprzed 30 lat
P
onad 30 lat, szara koperta z plikiem konspiracyjnych ulotek
– w domu Jarosława Skrodzkiego, mieszkańca Kolna –
skrywała podziemną działalność członków „Solidarności”
pochodzących z naszego miasta.
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
Dobrze ukryta, a może „celowo” zapomniana – odnaleziona podczas remontu mieszkania – przywołała wspomnienia trudnych
w historii Polski czasów – zakłamania, fabrykowania dowodów,
tłamszenia czy tylko pozornej akceptacji rzeczywistości tamtych dni. - Działalność konspiracyjną rozpocząłem w 1983 roku
i prowadziłem ją aż do obalenia ustroju komunistycznego w 1989
– ujawnia Skrodzki. Wprowadzenie stanu wojennego, godziny
milicyjnej i internowanie czołowych kolneńskich działaczy „Solidarności” m. in.: Ireneusza Mieczkowskiego, Jana Kozikowskiego, Kazimierza Siwika i Stefana Ruchały - nie zniszczyły struktur
podziemia działającego w naszym mieście. Na szczęście z konspiracyjnych opozycjonistów nikt nie został aresztowany. Być może
dobrze się kamuflowaliśmy, choć po latach doszły mnie słuchy, że
w IPN istnieją ślady obserwacji naszych poczynań. Na początku
1984 roku pracowałem przy wydawaniu kartek żywnościowych.
Raz w miesiącu musiałem więc udać się do Urzędu Wojewódzkiego, by wymienić bony. Przy okazji zabierałem z łomżyńskiej kwiaciarni mieszczącej się wtedy na Placu Żeglickiego ulotki konspiracyjne. Dwukrotnie miałem też doskonałą ,,ochronę” – niczego
nieświadomych funkcjonariuszy ZOMO, których wykorzystałem
do celów konspiracyjnych ich służbowym samochodem. Kolpor13
WSPOMNIENIA - INFORMACJE
towanie podziemnej prasy i rozkładanie jej w różnych punktach
miasta należało do głównych zadań Skrodzkiego. - Pod osłoną
nocy, w najbardziej uczęszczanych miejscach podrzucałem ulotki. Brałem tylko małe ilości – tyle ile mieściło się w kieszeniach,
by nie wzbudzać podejrzeń. Arsenał główny podziemnej prasy i częste miejsce spotkań było u państwa Rzepnickich, - starszych, emerytowanych mieszkańców Kolna, którzy mieszkali
na ul. Sienkiewicza - co potwierdza także Zbigniew Ossowski.
Dzisiaj niektóre imiona i nazwiska już się zatarły w pamięci –
przyznaje działacz – ale najbardziej aktywnymi ludźmi podziemia
byli: Zbigniew Ossowski, Stefan Ruchała i Stanisław Szymanowski z „Solidarności Rolników Indywidualnych” (odznaczeni przez
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżami Zasługi „Solidarności”) oraz Stanisław i Jerzy Podchul, Edmund Karwowski, czy
Stefan Brozio, a pomagali nam również inni mieszkańcy miasta
– chociażby pracownice PSS. -Wiele emocjonujących momentów,
ogromny strach i ciągła niepewność towarzyszyły mi każdego
dnia. Najpiękniejszym jednak momentem - oczywiście oprócz obalenia reżimu, w który działacze podziemia włożyli swoją maleńką
cząstkę – było złożenie przysięgi na wierność w obecności Edmunda Karwowskiego na ręce przewodniczącego konspiracyjnej
„Solidarności” Ireneusza Mieczkowskiego. Jej słów dotrzymałem
do dziś i jest to najważniejszy fakt, z którego mogę do dziś być
dumny. W 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 2011
roku Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał ordery i odznaczenia państwowe działaczom z terenu obecnego województwa podlaskiego, w tym mieszkańcom Kolna: Złoty Krzyż Zasługi
– Zbigniewowi Ossowskiemu i Stanisławowi Szymanowskiemu
oraz Krzyż Kawaleryjski Orderu Odrodzenia Polski – Stefanowi
Ruchale i Kazimierzowi Siwikowi.
Andrzej Konopka
Część odnalezionych ulotek
Pomóż Marcinowi i innym w Kolnie
Mam na imię Marcin, pochodzę z Kolna. Mam 23 lata. W
lipcu 2013 roku zdiagnozowano
u mnie ostrą białaczkę szpikową. Z dnia na dzień moje życie
wywróciło się do góry nogami.
Jeszcze przed wystawieniem diagnozy każdy mój dzień wypełniony był aktywnością i planem na
spełnianie marzeń. Aby pomóc
mi w ich realizacji zachęcam
wszystkich do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Być może to Ty będziesz mi najbardziej
potrzebny.
By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla Marcina i Innych
organizujemy Dzień Dawcy Szpiku.
– Zwracam się z ogromną prośbą: ZAREJESTRUJ SIĘ! Może
to właśnie Ty będziesz moim ”bliźniakiem genetycznym” i pomożesz mi wygrać z chorobą! Będę szczęśliwy jeśli wiele osób
zechce przyjść i się zarejestrować! – mówi Marcin.
Rejestracja potencjalnych dawców:
Data: 2 lutego 2014
Godziny: 10:00 – 16:00
Miejsce: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu (KOKiS)
Adres: Konopnickiej 4, Kolno
14
Kto może zostać dawcą?
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a
55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg (bez dużej nadwagi).
Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego
wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu 4 ml krwi. Na podstawie pobranej próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że
kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem genetycznym chorego,
wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
Nie musisz płacić za swoją rejestrację, jednak jej koszt wynosi 250
zł. Fundacja DKMS Polska potrzebuje wsparcia finansowego by
pokryć koszty rejestracji, dlatego jeśli możesz sfinansuj częściowo
jej koszt. Darowiznę można przekazać na nr konta:
86 1240 6292 1111 0010 4159 8437.
Fundacja DKMS Polska to aktualnie największa baza dawców szpiku w
Polsce, w której zarejestrowanych jest i przebadanych ponad 390 000
(październik 2013) potencjalnych dawców szpiku, a już 756 (październik
2013) osób oddało swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na
życie Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie. Fundacja DKMS
Polska została zarejestrowana 28 listopada 2008 roku, jednak działalność
rozpoczęła 25 lutego 2009 roku.
Kontakt: Marek Makowski – Fundacja DKMS Baza
Dawców Komórek Macierzystych Polska,
[email protected], tel. Tel:. +48 22 882 95 59
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
Z ŻYCIA SŁUŻB - INFORMACJE
Debata społeczna
w Kolnie
11 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kolnie po raz drugi
odbyła się debata społeczna. Przedsięwzięcie
zorganizowane zostało przez kolneńską Policję
przy współudziale Starosty Kolneńskiego.
W spotkaniu zorganizowanym przez
kolneńską Policję udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, członkowie zespołów interdyscyplinarnych,
pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej
i mieszkańcy Kolna oraz przedstawiciele mediów. Tematem wiodącym debaty
były przemoc domowa i bezdomność. W
pierwszej części Komendant Powiatowy
Policji w Kolnie przedstawił sposób realizacji wniosków wynikłych w trakcie
pierwszej debaty. Następnie rozpoczęła
się dyskusja, w czasie której głos zabierali uczestnicy debaty. Poruszono między
innymi współpracę pracowników socjalnych z policją, które to współdziałanie
dotyczy realizacji procedury „Niebieskiej
Karty”, oraz problem gromadzenia się
osób narażonych na zamarznięcie; dyskutowano o formach pomocy takim osobom.
Była to druga edycja debat społecznych
organizowanych przez Policję. Debaty
będą kontynuowane w przyszłym roku w
gminach powiatu kolneńskiego - w zależności od problemów zgłaszanych przez
społeczeństwo oraz lokalne samorządy.
Najechał na leżącego
pieszego
Kolneńscy policjanci ustalają okoliczności
wypadku drogowego, w trakcie którego
samochód najechał na, najprawdopodobniej,
leżącego na jezdni mężczyznę. Szczegóły
tragedii wyjaśniają kolneńscy policjanci.
W piątek, 13 grudnia 2013 r. wieczorem,
około godz. 20.20 kolneńscy policjanci
otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym na ul. Księcia Janusza w Małym
Płocku. Z dotychczasowych, wstępnych
ustaleń wynika, że jadący tą ulicą 22-letni
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
kierowca audi najechał na, najprawdopodobniej, leżącego na jezdni 47-latka, który
zginął na miejscu. Kierowca audi nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia i odjechał, myśląc że najechał na jakieś zwierzę
lub skarpę śnieżną. Jednak po około 30
minutach wrócił na miejsce, żeby sprawdzić, na co najechał, i zgłosił się do - będących już na miejscu wypadku - policjantów. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
Kolneńscy policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.
Odpowiedzialność
prawna nieletnich spotkanie
w Małym Płocku
Policjanci z Kolna spotkali się z uczniami
gimnazjum w Małym Płocku. Zajęcia dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne.
18 grudnia uczniowie gimnazjum w Małym Płocku gościli kolneńskich policjantów. Tematem zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku
złamania prawa i niestosowania się do
obowiązujących norm społecznych. Młodzi ludzie dowiedzieli się, kto to jest „nieletni”, co to jest „czyn karalny” i „demoralizacja” oraz w którym momencie życia
zaczynają odpowiadać już jako osoby
dorosłe. Mundurowi przedstawili również katalog środków wychowawczych i
poprawczych, jakie może zastosować sąd
wobec nieletniego w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Tego typu spotkania z uczniami będą kontynuowane na
terenie powiatu kolneńskiego.
Zatrzymani sprawcy
rozboju
Policjanci z Kolna zatrzymali 19- i 22-latka, którzy są podejrzewani o napad na
29-letniego mężczyznę. Sprawcy pobili i
okradli swoją ofiarę, zabierając telefon
komórkowy. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem.
W sobotę, 21.12. br. około godziny 15.30
dyżurny kolneńskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Kolno doszło do pobicia. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce;
tam ustalili, że dwaj mężczyźni najpierw
pobili 29-latka, a następnie zabrali mu telefon komórkowy. Dzięki intensywnym i
wnikliwym działaniom kolneńskich policjantów - już następnego dnia sprawcy w
wieku 19 i 22 lat zostali zatrzymani i trafili
do policyjnego aresztu. Obaj usłyszeli zarzut dokonania rozboju, za co grozi dwunastoletni pobyt w więzieniu. W trakcie
wykonywanych czynności policjanci ustalili również osobę, u której odnaleziono
skradziony telefon. Ona usłyszała zarzut
paserstwa.
W Kolnie powstała
Grupa Pierwszej
Pomocy
W piątek 27 grudnia oficjalnie powołano
do życia Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy (nieformalnie grupa działa od 12
grudnia 2013 wtedy to odbyło się spotkanie organizacyjno - założycielskie grupy).
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w
skrócie KGPP będzie prowadzić działalność na zasadach stowarzyszenia zwykłego. Do grupy zapiało się już 47 osób
w wieku od 16 do 43 lat - uczniowie szkół
średnich, studenci, pracownicy różnych
firm i instytucji oraz ratownicy medyczni
z pogotowia ratunkowego i strażacy.
27 grudnia szkolenie teoretyczne i praktyczne poprowadzili ratownicy medyczni
z pogotowia ratunkowego. Kolejne szkolenie praktyczne odbyło się w poniedziałek
30 grudnia - członkowie grupy uczyli się
resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej na fantomie ćwiczebnym, korzystania z szyn Kramera do usztywnienia
urazów kończyn oraz ćwiczyli prawidłowe zakładanie kołnierza ortopedycznego
i umieszczanie poszkodowanego na desce ortopedycznej służącej do transportu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.kgpp.wordpress.com
15
KOKiS
Święty Mikołaj
w Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu
W
piątek, 6 grudnia sala widowiskowa Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu gościła najmłodszych mieszkańców
Kolna i ulubieńca wszystkich grzecznych dzieci, św. Mikołaja.
Dobra zabawa przeplatana minikonkursami z nagrodami i występy
wokalno-taneczne najmłodszych sprawiły, że czas spędzony
z Mikołajem był niezapomnianym przeżyciem dla naszych
milusińskich. Upominki mikołajkowe ufundowane zostały przez
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.
Rymowanki-Pogadanki od Pawełka i Anki
13.12.2013 r. w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu widzowie mogli zobaczyć kolejną odsłonę z
cyklu Rymowanki-Pogadanki.
Tym razem dzieci z Teatru Muzycznego KOKiS przedstawiły
wiersze J. Tuwima. Ciekawa aranżacja, dobre połączenie w
całość poszczególnych wierszy, muzyka znanych kompozytorów
(m.in. Witolda Lutosławskiego) i dobre wykonanie sprawiły, że
publiczność wyszła z widowiska w dobrych nastrojach. W tym
dniu młodzi artyści zagrali dwa razy dla szkół, przedszkola i
jeden wieczorny spektakl otwarty o godz.18:00 dla wszystkich
mieszkańców miasta. Zapraszamy na następne przedstawienia z
tego cyklu.
„Opowieść wigilijna”
19 grudnia w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu dzieci
z miejskich placówek oświatowych mogły obejrzeć spektakl pt.
„Opowieść wigilijna”. Przedstawienie, w którym grała trójka
aktorów, opowiada historię sknery Scrooge’a, który to pod
wpływem nocy wigilijnej staje się dobrym człowiekiem.
Historia była opowiedziana za pomocą lalek i masek niektóre
sceny w widowisku w konwencji teatru cieni. Scenografię
tworzyły stronice książki, które były tłem do wydarzeń. Całość
znakomicie zagrana w dowcipny sposób przez znanych nam dobrze
aktorów - pochodzących z Kolna państwa Barbarę i Grzegorza
Gajewskich oraz ich syna Kacpra - dostarczyła młodym widzom
wielu wzruszeń, a także zmusiła do głębokiej refleksji nad swoim
postępowaniem wobec drugiej osoby.
Reżyseria: Barbara i Grzegorz Gajewscy, Scenografia: Anna Molga, Muzyka: Grzegorz Gajewski
Dzień Babci i Dziadka
Za Wasze trudy i dobroć, którą rozjaśniacie świat
Los ręką darów szczodrą niech szczęścia śle Wam kwiat
Niech Was otacza radość, a smutki omijają
Szczęścia, zdrowia, radości
Najbliżsi Wam składają
16
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
KOKiS
Konkurs o Złotą Nutę Pisza
29 listopada 2013 r. dziewczyny z zespołów działających przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu brały udział w konkursie
o Złotą Nutę Pisza “Masz szansę, więc śpiewaj”. Prawie wszystkie nagrody w Piskim Festiwalu Piosenki Polskiej wyśpiewały nasze
wokalistki.
Julia Rydelek – I. miejsce w kategorii 6-7 lat, Amelia Szymańska – I. miejsce w kategorii 8-10 lat, Wiktoria Czerwińska – III. miejsce
w kategorii 8-10 lat, Julita Szczech – II. miejsce w kategorii OPEN, Martyna Wolanowska – I. miejsce w kategorii OPEN. Duże brawa
dla dziewcząt i ich opiekunów muzycznych.
MUZYCZNA WIGILIA
P
ierwsze polskie kolędy pochodzą z XV w. Odszukać je można
w Kancjonale Jana z Przeworska (1435). Znajdują się też
w renesansowej tabulaturze Jana z Lublina. W okresie baroku
unarodowiono ich treści, wnosząc do nich szczegóły z życia
wsi polskiej. Klasycyzm nadał im nowe oblicze harmoniczne i
sentymentalną czułostkowość. Melodię ,,Lulajże Jezuniu’’ wplótł
w Scherzo h-moll tęskniący Fryderyk Chopin.
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
W piątkowy wieczór 20 grudnia 2013 r. dźwięki kolęd zabrzmiały
w Państwowej Szkole Muzycznej. Wigilię rozpoczął chór
Scherzo. Swoją obecnością zaszczycił nas i homilię wygłosił
ks. Piotr Dębek z parafii Chrystusa Króla Wszechświata. Potem
z akompaniamentem fortepianowym śpiewaliśmy wszyscy,
kultywując piękną tradycję wspólnego kolędowania.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie Kwiaciarni p. E. i P.
Trzeciaków.
Anna Nadolna
17
SPORT
W
Mikołajkowy Turniej Szachowy
niedzielne popołudnie 08.12.2013 r. odbył się
Mikołajkowy Turniej Szachowy organizowany przez
Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W zawodach udział
wzięło sześć osób. Turniej rozegrano systemem „każdy
z każdym”. Zwycięzcą i zdobywcą pucharu okazał się
najstarszy zawodnik - Marcin Korytkowski; na pozostałych
miejscach znaleźli się:
II - Michał Kmieć
III - Mateusz Szymański, Mateusz Wygnalski
V - Rafał Szymański
VI - Patryk Wysocki
Wszyscy szachiści otrzymali dyplomy i upominki ufundowane
przez organizatora.
Organizator składa serdeczne podziękowania dla pana Jana
Żubrowskiego za sprawne przeprowadzenie rozgrywek.
KOKiS zaprasza wszystkich miłośników gry w szachy na
spotkania w każdą środę o godz.16.00, p. klubowy.
I Maraton Pływacki im. Jana z Kolna
7 grudnia 2013 r. odbył się I Maraton Pływacki im. Jana
z Kolna, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ratowników
WOPR Kolno. W imprezie wzięło udział 36 uczestników
z trzech województw: mazowieckiego, warmińskomazurskiego i podlaskiego.
Maraton podzielono na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe
(22 osoby), szkoły gimnazjalne (9 osób), starsi – kategoria „open”
(5 osób). Uczestnicy łącznie przepłynęli 44 kilometry. Każdy z nich
dostał pamiątkowy medal. Ponadto ratownicy ze stowarzyszenia
podjęli decyzję o uhonorowaniu pana Eugeniusza Reglińskiego za
wieloletnie krzewienie sportu na terenie miasta Kolno.
Stowarzyszenie Ratowników WOPR Kolno pragnie serdecznie
podziękować wszystkim uczestnikom za udział w maratonie,
sponsorom, którzy wsparli tę inicjatywę: Urząd Miasta Kolno,
Bank Spółdzielczy w Kolnie, „DAKO” Waldemar Kosowski,
„AGROPASZE” Zbigniew Szymański, „HETMAN” Krzysztof
i Wiesław Korzep, „PHU Kolmet” Kazimierz Florczyk oraz
Agencja Reklamowa „Caterina” Hubert Charubin.
Dziękujemy również nauczycielom: ze Szkoły Podstawowej
nr 1 – panu Zbigniewowi Bohuszce i panu Piotrowi
Ossowskiemu; ze Szkoły Podstawowej nr 2: panu Andrzejowi
Waszkiewiczowi – za pomoc w sędziowaniu oraz panu
Karolowi Choynowskiemu, dyrektorowi Gimnazjum im. Jana
Pawła II za udostępnienie nagłośnienia. Mamy nadzieję, że
Maraton Pływacki stanie się cykliczną imprezą, i tym samym
zapraszamy wszystkich chętnych już za rok.
Łukasz Świderski
zdjęcia: Andrzej Konopka
D
ziewczęta z kolneńskiego gimnazjum - brązowymi medalistkami wojewódzkiej gimnazjady w tenisie stołowym.
W dniu 3 grudnia w Suchowoli rozegrane zostały finały gimnazjady
województwa podlaskiego w drużynowym tenisie stołowym
dziewcząt. Do finału po szeregu eliminacji zakwalifikowało się
8 zespołów: PG Piątnica, PG Suraż, PG Suchowola, PG nr 2
Grajewo, PG Stary Folwark, Gimnazjum SMŚR Białystok, PG
Dobrzyniewo Duże oraz gimnazjum w Kolnie.
Skład zespołu : Klaudia Zabielska, Zuzanna Szymanowska,
Paulina Pieloch. Serdecznie gratulujemy brązowego medalu.
18
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
Z PRAC RADY MIASTA
Uchwalono budżet Kolna na 2014 r.
P
onad 27 mln 242 tys. zł dochodów i 29 mln 42 tys. 188 zł
wydatków zakłada tegoroczny budżet Kolna. 30 grudnia,
na ostatniej kończącej rok 2013 XXXI zwyczajnej sesji Rady
Miasta, stosunkiem głosów 11 za przy dwóch wstrzymujących
się uchwalono budżet miasta. Przedłożony wcześniej projekt
finansów komisjom Rady Miasta Kolno i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej uzyskał pozytywne opinie dlatego samorządowcy
podczas głosowania nie mieli wątpliwości co do jego słuszności.
Będzie to kolejny tzw. bezpieczny budżet zaznaczał Burmistrz
Kolna Andrzej Duda, który podziękował radnym za zrozumienie
potrzeb i możliwości finansowych miasta i podkreślił, iż mimo
trudności, które dotykają większość polskich samorządów udało
się wygospodarować w nim około 3 mln 232 tys. na kolejne
inwestycje, z czego prawie połowa – ponad półtora miliona
– przeznaczona będzie na poprawę infrastruktury drogowej
w mieście. Priorytetem jest zakończenie – już wiosną - bloku
socjalnego. Budżet ten jest również ukierunkowany na realizację,
poprzez PECiGWŚ, projektu modernizacji miejskiej ciepłowni,
na który Kolno pozyskało ponad 5 mln zł dotacji. W tym roku
planowane jest również rozpoczęcie prac nad opracowaniem
dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci ciepłowniczej
miasta.
W realizacji dalszej części porządku obrad przyjęto
następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2013 r.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
na lata 2014 - 2021.
- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Kolno na
rok 2014.
- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Mieście Kolno na lata 2014 - 2016.
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2014 rok.
Przyjęto również sprawozdanie z realizacji Miejskiego Systemu
Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za 2012 rok oraz
następujące informacje:
- z realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
- z realizacji uchwały nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu
- w sprawie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno
w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r.
Na zakończenie sesji Burmistrz Kolna Andrzej Duda skierował
do zebranych noworoczne życzenia, do których dołączył
Przewodniczący Rady Miasta Mieczysław Śniadach dziękując
przy okazji za wszystkie życzenia, które napłynęły z okazji świąt
Bożego Narodzenia od miejskich jednostek organizacyjnych.
W poniedziałkowej sesji, oprócz radnych i Burmistrza Miasta
Kolno wzięło udział m. in.: kierownictwo Urzędu Miasta,
dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, zaproszeni
goście oraz lokalne media.
Andrzej Konopka
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOLNO
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynikające z podjętej Uchwały Rady Miasta Kolno.
W związku z powyższym, właściciele domów jednorodzinnych proszeni są o złożenie w terminie
do 14 stycznia nowej deklaracji, która będzie obejmować aktualne dane.
Szczegółowe informacje w sprawie podjętych uchwał odnośnie stawek i wzoru deklaracji dostępne są na
stronie internetowej www.umkolno.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.
Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
19
MIASTO
P
odczas zorganizowanego w Państwowej Wyższej Szkole
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży spotkania
konsultacyjnego nowego RPO, bardzo krytycznie o dokumencie,
ale i zasadach mających obowiązywać w nowym programie
wypowiadali się przedsiębiorcy, mieszkańcy, a szczególnie licznie
zgromadzeni samorządowcy.
Projekt RPO WP 2014-2020 zaprezentował Dyrektor Departamentu
Zarządzania RPO Daniel Górski Program podzielono na osiem
osi tematycznych. Województwo podlaskie ma dostać na siedem
najbliższych lat ponad miliard euro, czyli o około 400 milionów
euro więcej niż jest to w zakończonej właśnie perspektywie
unijnej. Jednak sięgniecie po pieniądze z nowego programu będzie
znacznie trudniejsze niż obecnie.
- Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020 powinien nazywać się RPO Rozwoju
Białegostoku bo tak naprawdę większość środków trafi do
stolicy województwa – mówił Andrzej Duda, Burmistrz Kolna
krytykując zapisy przedstawionego przez władze województwa
dokumentu. - Tak jak chwaliłem Strategię Rozwoju Województwa,
bo określała ogólne kierunki rozwoju, tak teraz muszę krytykować
przedstawiony program RPOWP 2014-2020 – mówił Burmistrz
Kolna. Dla samorządów mniejszych miast i gmin środków w
tym programie prawie nie będzie. Projekt nowego RPO jest po
prostu niesprawiedliwy dla mniejszych ośrodków. Nie zapewnia
on równomiernego rozwoju całego województwa. Ten program
np. praktycznie wyklucza samorządy w miastach powiatowych w
staraniach o dofinansowanie budowy dróg, które przecież mają
olbrzymi wpływ na rozruszanie lokalnej gospodarki – powiedział
Burmistrz Kolna.
W podobnym tonie wypowiadał się też Burmistrz Zambrowa
Kazimierz Dąbrowski wskazując, że również środki z programu
Rozwój Polski Wschodniej będą w tym rozdaniu unijnych
pieniędzy prawie wyłącznie adresowane do stolic województw w
tym regionie kraju. Zebrani samorządowcy apelowali również o
uwzględnienie potrzeb małych gmin, które w nowej perspektywie
finansowej stracą możliwość ubiegania się o środki z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Samorząd Kolna liczy na środki z osi tematycznej „gospodarka
niskoemisyjna”.
- W zeszłym roku nasza miejska spółka dostała aż 5 mln. zł.
dofinansowania na nowy kocioł z kogeneracją. Dzięki temu
nastąpi zwiększenie mocy miejskiej ciepłowni. Naturalną i
logiczną konsekwencją tej inwestycji powinna być rozbudowa
sieci ciepłowniczej. Moim zdaniem nasz projekt idealnie wpisuje
się w program „gospodarki niskoemisyjnej”. Rozbudowa sieci
ciepłowniczej sprawi, że miasto będzie miało już kompletną,
nowoczesną
infrastrukturę.
Zabezpieczy
mieszkańcom
kompleksowy dostęp do ciepła w przystępnej cenie i zapewni
czyste powietrze – powiedział Burmistrz Kolna Andrzej Duda.
Wiadomo też, że miasto spełni unijne wymagania, by 20 proc.
energii wytwarzać ze źródeł odnawialnych. Innym ważnym
projektem do jakiego przymierza się miasto jest inwestycja w solary,
panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, które będą posadowione w
miejskich budynkach użyteczności publicznej. Niewykluczone, że
w przyszłości w podobnym projekcie związanym z fotowoltaiką
będą mogli uczestniczyć również indywidualni mieszkańcy. Koszt
zakupu paneli fotowoltaicznych wspólnie z miastem będzie dużo
bardziej korzystny w rozliczeniu od zakupu indywidualnego.
Na lata 2014-2020 Podlaskie w nowym Regionalnym Programie
Operacyjnym ma mieć 1 mld 088 mln euro. To pieniądze z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Priorytetami
mają być oprócz poprawy konkurencyjności firm także: walka
z ubóstwem, gospodarka niskoemisyjna, edukacja. Wśród
uczestników konsultacji w Łomży powszechne było przekonanie
o naniesieniu do RPO na lata 2014 – 2020 pilnych poprawek, które
odblokują środki dla samorządów w całym województwie.
Red.
Co nas czeka w nowym roku
• Od 1 stycznia 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł i wyniesie 1680 zł brutto - wynika z rozporządzenia Rady
Ministrów z połowy września. Oznacza to, że pensja pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu nie może być niższa niż
1680 zł brutto.
• Od nowego roku mniej będziemy płacić za prąd – to druga taka obniżka w historii. Urząd Regulacji Energii wyjaśnił, że same ceny
energii elektrycznej zostaną obniżone o 6 procent, wzrastają natomiast opłaty za dystrybucję, co przełoży się na średni spadek naszych
rachunków o 2,5 procent.
• 2014 rok to 250 dni do przepracowania i 115 dni wolnych od pracy - przy uwzględnieniu wszystkich świąt i weekendów. Wystarczy
dobrze zaplanować urlop, by wypoczywać dłużej.
• Można już składać deklaracje PIT za 2013 r. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieniły się zasady korzystania z niektórych ulg
podatkowych (m.in. rodzinnej i internetowej), a co za tym idzie i druki rozliczeń. Większość Polaków deklaracje podatkowe musi
złożyć do końca kwietnia
• Od nowego roku więcej płacimy za papierosy i wyroby spirytusowe. To efekt wzrostu akcyzy na te produkty. Opodatkowanie wyrobów
tytoniowych jest wyższe o blisko 5%, zaś akcyza na alkohole wysokoprocentowe wzrosła o 15%.
Red.
20
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
MIASTO
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – panel dyskusyjny
W
sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kolnie odbył się w
dniu 11.12.2013r., panel dyskusyjny na temat konsultacji
społecznych i zasad współpracy pomiędzy lokalnym samorządem
a sektorem pozarządowym.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń
pozarządowych z terenu powiatu kolneńskiego. Udział wzięli
m.in. Szymański Zdzisław, Bożena Jaczewska, Bogdan
Banach z Kolneńskiego Towarzystwa Gospodarczego,
Grabowski Krzysztof z UKS „Olimpia”, Bohuszko Zbigniew
z UKS „Jedynka”, Łazicka Anna z Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Kolnie, Waszkiewicz
Andrzej z UKS „Rekord”, Korzep Kazimierz z Towarzystwa
„Jan z Kolna”. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli również
dr Ireneusz Żuchowski – rektor Wyższej Szkoły EkonomicznoSpołecznej w Ostrołęce oraz Marek Mielnicki Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. w Ostrołęce.
Moderatorem dyskusji był Krzysztof Kozicki były starosta
łomżyński – Celem konferencji było poszerzenie wiedzy zarówno
przedstawicieli trzeciego sektora jak i samorządowców na temat
możliwych metod i sposobów działania organizacji pożytku
publicznego – powiedział Krzysztof Kozicki
Burmistrza Kolna reprezentował w dyskusji Sekretarz Miasta
Mirosław Bajorek – Współpraca z organizacjami pozarządowymi
jest jedną z form dialogu obywatelskiego. Zagadnienia te reguluje
przede wszystkim ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
W praktyce dobrze się sprawdza powierzanie organizacjom
realizacji zadań publicznych np. z zakresu sportu i rekreacji.
Samorząd Kolna dostrzega potencjał tkwiący w tzw. trzecim
sektorze. Takie spotkania pozwolą nam na wypracowanie lepszych
form współpracy – powiedział Sekretarz Miasta Mirosław Bajorek
Pewną słabością organizacji pozarządowych na naszym terenie
jest ich niska aktywność.
- W powiecie kolneńskim mamy około 30 takich organizacji, ale
codzienną aktywność wykazuje niestety tylko kilka – powiedział
Kazimierz Korzep, prezes Towarzystwa Jan z Kolna.
Panel dyskusyjny „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” odbył się w ramach projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach EFS.”
Red.
Bożonarodzeniowy kiermasz
w Jedynce
17 grudnia w świetlicy naszej szkoły odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. W tym roku w przygotowaniach świątecznych ozdób
brały udział uczennice klasy VI c oraz panie wychowawczynie.
Na kiermaszu można było nabyć cudeńka. Przebojem stały się
choinki, które rozeszły się jak ,,ciepłe bułeczki”. Chętnych było
wielu, więcej niż asortymentu. Oprócz przecudnych choinek
można było dostać inne choinkowe ozdoby. Od kilku lat kiermasz
cieszy się ogromną popularnością - nie tylko wśród dzieci, ale
i rodziców.
OFERUJEMY:
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
21
WSPOMNIENIA - PROJEKT
Świadek historii
zdał do gimnazjum w Łomży, ale wojna
przerwała naukę, więc tajnie przerobił
pierwszą klasę gimnazjum. Gdy ojca
zabrali Niemcy, Henryk jako najstarszy z
licznego rodzeństwa musiał się zajmować
gospodarstwem. Życie było ciężkie - duża
rodzina, brak rąk do pracy - ale musieli
sobie radzić.
a następnie jako eksternista zdał maturę
państwową. Jesienią 1948 r. wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w
Dnia 13.06.2013 r. w wieku 88 lat zmarł
Lublinie, a 21 VI 1953 r. przyjął święcenia
ks. kanonik Henryk Samul, ksiądzkapłańskie. Jako kapłan był podziwiany za
partyzant, ksiądz-poeta. Pochodził ze
pogodę ducha – zawsze zadowolony, mało
wsi Janowo i pochowany został w swojej
wymagający od życia, ale dużo od siebie.
rodzinnej parafii Łosewo. Pozwolę sobie
Pracował w różnych parafiach – wszędzie
na wspomnienie najważniejszych faktów
był mile wspominany. Najdłużej pracował
z życia księdza Henryka.
Podczas pierwszej okupacji sowieckiej w
w parafii św. Teresy w Godziszewie – 32
domu w Janowie ukrywał się podchorąży
lata (1967-1999). 18 IV 1999 r. wrócił do
Wacław Grajko, późniejszy komendant
Łomży, w swoje rodzinne strony; pięknie o
placówki NOW i NSZ w Kolnie. Wciągnął
tym pisze w wierszu:
on Henryka do podziemnej organizacji
niepodległościowej. Ks. Henryk przysięgę
,,Ziemio Łomżyńska, tęsknię za tobą,
Projekt "Droga do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
złożył na jego ręce w październiku 1942 r.
pół wieku mi odebrana,
i otrzymał pseudonim ,,Szpak”. Na
lecz żar miłości noszę wciąż z sobą.
Droga do
sukcesuprowadził
rozkaz dowódcy
placówki
Tyś mi najdroższa, niezapomniana…”
tajne nauczanie dzieci z rodzinnego
Od 1 grudnia Towarzystwo „Jan Janowa.
z Kolna”Również
w partnerstwie
ze Szkołą Podstawową
nr 1 wdziałalność
Kolnie realizuje
był wykorzystywany
Za swoją
13 X 2007 r.
jest projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany
ze
środków
Unii
EuropejskiejDziałanie
9.5.
jako łącznik między dowódcą placówki a
Prezydent
Rzeczypospolitej
Lech
Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach
wiejskich. Realizacja
projektu
została zaplanowana
oddziałami
partyzanckimi
działającymi
w
Kaczyński
odznaczyłdo ks. kanonika
końca czerwca 2014 r. Wartość projektu
to 47 644,99 zł.( 85% ze środków Unii
Europejskiej
i 15% ze Kawalerskim
lasach kurpiowskich.
Henryka
Samula Krzyżem
środków budżetu państwa). Udział w projekcie jest bezpłatny.
Orderu Odrodzenia Polski, a 27 X 2007 r.
Cel projektu to wzrost kompetencji
kluczowych,
umiejętności
i wiadomościminister
oraz rozwój
zdolności
i awansował ks.
W 1943
r. przez trzy
tygodnie uczestniczył
obrony
narodowej
zainteresowań u 45 uczniów w okresie
od
XII
2013
do
VI
2014.
w szkoleniu wojskowo-partyzanckim w
Henryka na stopień porucznika.
oddziale
Szkolenie
W ramach projektu uczniowie klas
IV-VIleśnym.
będą mieli
szansę prowadził
rozwijać swoje
zdolności
doskonalić
Wspomnę,
że oraz
ks. Henryk
nie tylko był
Roman Kozioł
,,Łuczyca”. Wczesną
żołnierzem, ale również poetą. Pisał
umiejętności kluczowe w trakciepor.
następujących
zajęć:
wiosną 1945 r. dowódca placówki
piękne wiersze na różne okazje. Wydał
-koło przyrodnicze
,,Zalewajka” skierował Henryka do
swój tomik poezji pt. ,,Sercem pisane”.
-koło matematyczne
gimnazjum w Kolnie, jednocześnie
-warsztaty gier logicznych
Maria Alicja Pomichowska
Ks. kan. - warsztaty
Henryk Samul
urodził się zwalniając go z działalności podziemnej.
szachowe
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
02.01.1925- wycieczki
r. w miejscowości
Janowo,
edukacyjne.
Kolna i okolicznych miejscowości do
dawny pow.
Łomża.
Rodzicami
jego
byli
Małą maturę
zdobył
w gimnazjum
Proponowane zajęcia będą prowadzone
w ciekawy
i atrakcyjny
sposóbwz wykorzystaniem
zakupionych
się wspomnieniami o ludziach
Stanisław pomocy
i Marianna
z
domu
Galanek.
Łomży,
gdzie się przez
uczył. Był nr 1dzielenia
dydaktycznych. Cieszy fakt,
że uczniowie
Szkołyrok
Podstawowej
w Kolnie będą mieli szansę
tworzących historię naszej małej
Do szkoły
podstawowej
UB. Aby
zatrzeć i
na zdobycie
nowychuczęszczał
wiadomości,prześladowany
doświadczeń przez
i rozwijanie
umiejętności.
Ojczyzny – Ziemi Kolneńskiej .
najpierw w Janowie (kl. I-IV) potem naukę zgubić trop, wyjechał do Lublina i wstąpił
Red.
kontynuował w Kolnie. W czerwcu 1939 r. do Niższego Seminarium Duchownego,
Kazimierz Korzep- prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”
Projekt "Droga do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Droga
sukcesu
Drogado
do sukcesu
Projekt "Droga do sukcesu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Od 1 grudnia Towarzystwo „Jan z Kolna” w partnerstwie
ze Szkołą
Podstawową nr 1 w Kolnie realizuje projekt „Droga do sukcesu”
Droga
do sukcesu
Od 1 grudnia
Towarzystwo
„Jan z Kolna”
w partnerstwie
ze Szkołą
Podstawową
1w
Kolnie realizuje
współfinansowany
ze środków
Unii Europejskiej
- Działanie
9.5. Oddolne
inicjatywy
edukacyjnenrna
obszarach
wiejskich. Realizacja
jest
projekt
„Droga
do
sukcesu”
współfinansowany
ze
środków
Unii
EuropejskiejDziałanie
9.5.
projektu została
zaplanowana
do
końca
czerwca
2014
r.
Wartość
projektu
to
47
644,99
zł.(
85%
ze
środków
Unii
Europejskiej
Od 1 grudnia Towarzystwo „Jan z Kolna” w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kolnie realizuje i 15% ze
Oddolne
inicjatywy
edukacyjne
na
obszarach
wiejskich.
Realizacja
zostałaDziałanie
zaplanowana
środków budżetu
państwa).
Udział
w projekcie
jest bezpłatny.
jest projekt
„Droga
do
sukcesu”
współfinansowany
ze środków
Uniiprojektu
Europejskiej9.5. do
Cel projektu
to
wzrost
kompetencji
kluczowych,
umiejętności
i
wiadomości
oraz
rozwój
zdolności
i
zainteresowań
u 45 uczniów w
końca
czerwca
2014
r.
Wartość
projektu
to
47
644,99
zł.(
85%
ze
środków
Unii
Europejskiej
i 15%
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Realizacja projektu została zaplanowana
doze
okresie odśrodków
XII
2013
do
VI
2014.
budżetu
państwa).
Udział
w
projekcie
jest
bezpłatny.
końca czerwca 2014 r. Wartość projektu to 47 644,99 zł.( 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% ze
W ramachCel
projektu
uczniowie
klaskompetencji
IV-VI będą mieli
szansę rozwijać
swoje zdolności
oraz doskonalić
umiejętności
w trakcie
projektu
to wzrost
umiejętności
i wiadomości
oraz rozwój
zdolnościkluczowe
i
środków
budżetu
państwa).
Udział wkluczowych,
projekcie
jest
bezpłatny.
następujących
zajęć:
zainteresowań
u
45
uczniów
w
okresie
od
XII
2013
do
VI
2014.
Cel projektu to wzrost kompetencji kluczowych, umiejętności i wiadomości oraz rozwój zdolności i
- koło przyrodnicze
W
ramach projektu
uczniowie
klas IV-VI
będą
mieli
szansę
zainteresowań
u 45 uczniów
w okresie
od XII
2013
do VI
2014.rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić
- koło matematyczne
umiejętności
kluczowe
w
trakcie
następujących
zajęć:
W ramach projektu uczniowie klas IV-VI będą mieli szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić
- warsztaty
gier przyrodnicze
logicznych
-koło
umiejętności
kluczowe w trakcie następujących zajęć:
- warsztaty
szachowe
-koło
matematyczne
-koło
przyrodnicze
- wycieczki
edukacyjne.
-warsztaty
gier logicznych
-kołozajęcia
matematyczne
Proponowane
będą
prowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Cieszy
--warsztaty
warsztatygier
szachowe
logicznych
fakt, że uczniowie
Szkoły
Podstawowej
nr 1 w Kolnie będą mieli szansę na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie
-- wycieczki
edukacyjne.
warsztaty szachowe
umiejętności.
Proponowane zajęcia będą prowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych
22
- wycieczki edukacyjne.
Kazimierz Korzep- prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”
pomocy dydaktycznych.
Cieszy
fakt, że w
uczniowie
Podstawowej
1 w Kolnie będą
mieli szansę
Proponowane
zajęcia będą
prowadzone
ciekawy Szkoły
i atrakcyjny
sposób z nr
wykorzystaniem
zakupionych
PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ
UNIĘ
EUROPEJSKĄ
W
RAMACH
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
na
zdobycie
nowych
wiadomości,
doświadczeń
i
rozwijanie
umiejętności.
pomocy dydaktycznych. Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie będą mieli szansę
Priorytet IX, Działanie 9.5. Projekt „Droga do sukcesu”
na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności.
MIESIĘCZNIK
Kazimierz Korzep- prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
Kazimierz Korzep- prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”
INFORMACJA
Muzyczny sukces Kolnianki – Julity Szczech
M
łoda mieszkanka Kolna, podopieczna Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, uczennica trzeciej klasy LO
przy Zespole Szkół Technicznych – Julita
Szczech piosenkami z repertuaru Sinatry
i Rihanny wywalczyła awans do kolejnego etapu Must Be The Music.
Julita obecnie szlifuje wybrane przez
organizatorów piosenki – „Dłoń” Natalii
Kukulskiej i „Fly me to the moon” Franka
Sinatry, które zaprezentuje w warszawskim
oddziale telewizji Polsat podczas nagrań
do programu. Odbędą się one w dniach
18-25 stycznia, a ich telewizyjną emisję
będzie można obejrzeć już na wiosnę.
Wokalistka przyznaje, że ten sukces
zawdzięcza swojemu uporowi i ciągłej
pracy nad swoim głosem, ale też osobom,
które pomagały jej w szkoleniu warsztatu
wokalnego.
- Początek mojego sukcesu zawdzięczam
Pani Sylwii Piątek. Ta współpraca
umożliwiła mi pierwsze osiągnięcia,
poczynając od małych konkursów w
miejscowym domu kultury, poprzez
ogólnopolskie
festiwale.
Następną
współpracę, która trwa do dziś rozpoczęłam
z Panią Anią i Pawłem Podeszwik. Dzięki
tym wspaniałym ludziom na moim koncie
przybywało coraz więcej sukcesów.
Największym wyróżnieniem było dostanie
się do ogólnopolskiego finału festiwalu
“Wygraj sukces”.
Spotykam się z Nimi dwa razy w tygodniu
“szlifując” swój warsztat
wokalny.
W niedalekiej przyszłości planuję wyższe
studia muzyczne i myślę, że współpraca
z państwem Podeszwik pozwoli mi
przebrnąć przez egzaminy wstępne
do wymarzonej uczelni. Obecność w
głównym castingu programu “Must be the
music” zawdzięczam mojej Mamie, która
zorganizowała mi wyjazd na pre-casting
do Białegostoku.
Teraz przede mną została tylko ciężka
praca i owocna współpraca z moimi
instruktorami wokalnymi do programu
“Must be the music”. Trzymajcie kciuki.
Artystka za swój talent została również
nagrodzona stypendium artystycznym dla
uzdolnionej młodzieży przyznanym przez
Urząd Marszałkowski w Białymstoku.
Julicie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
Andrzej Konopka
ZAPROSZENIE
Towarzystwo „Jan z Kolna” zaprasza wszystkie instytucje
i stowarzyszenia działające w sferze kultury oraz
osoby prywatne do zgłaszania kandydatów do Nagrody
„Kolneńskie Owoce Kultury 2013”.
Jest to druga edycja nagrody, która będzie przyznawana
corocznie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury Kolneńszczyzny.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
a) Wydarzenie kulturalne roku
b) Animator kultury
c) Mecenas kultury
d) Twórca roku
e) Talent roku.
Zdobywca nagrody otrzyma statuetkę i stosowny dyplom.
Nagrody będą wręczane na uroczystej inauguracji roku
kulturalnego w powiecie kolneńskim, która odbędzie się na
przełomie stycznia i lutego 2014 r.
Więcej informacji na stronie www.janzkolna.pl
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
23
WYWIAD
Taniec - moja pasja
sąsiadom ćwicząc wprawki fortepianowe,
a w VIII klasie na Gwiazdkę dostałam od
rodziców gitarę i tak zostałam samoukiem
gitarowym…
Moja fascynacja tańcem orientalnym narodziła się podczas pobytu w Egipcie.
Uwiodły mnie: przyroda, ludzie, jedzenie,
zapachy a przede wszystkim muzyka i taniec.
A.K.: Powiedz kilka słów na temat tańca brzucha
W naturze każdej kobiety leży zmysłowość, naturalny seksapil oraz chęć zrobienia czegoś tylko dla siebie. Czasem
potrzebny jest lekki bodziec, aby drzemiącą w każdym ciele energię i emocje
uwydatnić. Taką okazję wykorzystała
Salimah (Sylwia Plona - Zduńczyk) –
profesjonalna tancerka i instruktorka
z Krakowa, dwukrotna mistrzyni Polski, Europy, finalistka Mistrzostw Świata, uczestniczka wielu eventów, festiwali
oraz konkursów tanecznych, pochodząca z Kolna.
A.K.: Przez ok. 7 lat pracowałaś
w kolneńskim szpitalu w dziale kadr,
obecnie również w Dziale Personalnym
w międzynarodowej firmie w Krakowie.
Skąd więc tak odmienna od wykonywanej
pracy zawodowej fascynacja Orientem
i tańcem bellydance?
Salimah: Rzeczywiście, moja droga zawodowa od czasu ukończenia studiów na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zawsze była związana z szeroko
pojętym prawem pracy oraz zarządzaniem
zasobami ludzkimi. Po przeprowadzce do
Krakowa chcąc rozwijać swoje zainteresowania zawodowe ukończyłam studia
podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zarządzania zasobami ludzkimi.
Obecnie buduję swoją karierę zawodową
w jednej z firm międzynarodowych, praca
ta daje mi ogromną satysfakcję i możliwości rozwoju.
Jeśli chodzi o taniec – zawsze był mi bliski, a dzięki rodzicom mogłam rozwijać
swoje zainteresowania, bardzo mnie w
tym wspierali. W szkole podstawowej
chodziłam na zajęcia taneczne z tańca ludowego w Kolneńskim Domu Kultury do
p. Pomichowskiej, tańczyłam na prawie
każdym apelu szkolnym. Bardzo lubiłam
muzykę, skończyłam w Kolnie I stopień
Szkoły Muzycznej w klasie fortepianu i
przez 6 lat „umilałam” popołudnia naszym
24
Salimah: W języku arabskim taniec brzucha to raqs sharqi, co w tłumaczeniu oznacza „taniec orientalny”. Nazwa bellydance
(w polskim tłumaczeniu – taniec brzucha)
wzięła swój początek w I połowie XX
wieku, kiedy to turyści amerykańscy w
jednym z krajów Bliskiego Wschodu zobaczyli tancerkę wykonującą tzw. shimmy
przeponowe (ruch mięśniem przepony).
Istnieje bardzo wiele odmian bellydance.
Są odmiany klasyczne, folklorystyczne
Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu
oraz odmiany współczesne, będące fuzją
tańca orientalnego i innych gatunków tanecznych (np. Tribal).
W tańcu brzucha wykorzystuje się różnego rodzaju rekwizyty, jak np. skrzydła Izis,
saggaty (dwie pary metalowych bogato
zdobionych płytek), woale, fanveile (wachlarze z jedwabnymi woalami), miecz,
shamadan (miedziany świecznik z płonącymi świecami), tacę ze świecami i wiele
innych.
Tancerki w klasycznym bellydance tańczą
w bogato zdobionych, przykuwających
uwagę swoim pięknem strojach.
Taniec brzucha to jeden z najstarszych
rodzajów tańca na świecie. Jego historia
sięga czasów starożytnego Egiptu i innych
krajów Bliskiego Wschodu, a korzenie
tkwią w pulsujących rytmach Afryki, dlatego być może tak uwodzi i zniewala…
A.K.: Jak zaczęła się Twoja przygoda
z bellydance?
Salimah: Po powrocie z Egiptu zapisałam się na zajęcia tańca brzucha i tak to
się zaczęło… Oczywiście po drodze zmieniały się instruktorki, szkoły, jeździłam na
obozy taneczne, warsztaty z instruktorami
z całego świata. Mówiąc szczerze, nie sądziłam nigdy, że moje życie może tak się
odmienić…
Od kilku lat należę do IDO (Międzynarodowej Organizacji Tanecznej), jako zawodowa tancerka startuję w turniejach tanecznych w Polsce oraz reprezentuję nasz
kraj zagranicą. Jako profesjonalna instruktorką bellydance prowadzę także zajęcia
grupowe i indywidualne oraz warsztaty.
Ogromną satysfakcję sprawia mi obserwowanie jak ten taniec wpływa na kobiety, jakie wyzwala emocje, jak pozwala oderwać
się od rzeczywistości…
Zajmuję się także oprawą artystyczną różnego rodzaju imprez, eventów, wieczorków orientalnych, połączonych z nauką
tańca i doskonałą zabawą. Na każdym
z pokazów staram się zarazić każdego
widza radością, którą czerpię z tańca i dostarczyć mu niezwykłych doznań estetycznych i emocjonujących przeżyć.
A.K.: Jak udaje Ci się godzić pasję taneczną - treningi do zawodów, prowadzenie zajęć, pokazy z życiem zawodowym i rodzinnym?
Salimah: Poruszyłeś bardzo ważną kwestię – gdyby nie wsparcie mojej rodziny,
pewnie nie udałoby się tego wszystkiego
pogodzić. Swoją pasją „zaraziłam” córkę
Julię, która od ok. 5 lat z dużymi sukcesami tańczy na turniejach polskich i zagranicznych (trzykrotna wicemistrzyni
Polski, półfinalistka Mistrzostw Świata i
Europy). Od niedawna uprawia też jazdę
konną i bieganie. Mąż jest dla mnie bardzo
dużym wsparciem, jest ze mną na prawie
wszystkich zawodach i pokazach i to w
zasadzie on namówił mnie do spróbowania swoich sił w bellydance turniejowym.
Sam również aktywnie uprawia sport i
uczestniczy w różnego rodzaju firmowych
zawodach sportowych (off road, regaty
żeglarskie, bilard, survival itp.).
Mówiąc szczerze czasami sama się zastanawiam jak pogodzenie tych wszystkich
ról jest możliwe, ale przecież najważniejsze w życiu jest zajmowanie się tym, co
przynosi nam radość i satysfakcję, myślę
więc że jestem człowiekiem szczęśliwym,
bo robię to co kocham i mam do tego
wsparcie najbliższych…
A.K.: Co daje Ci taniec?
Salimah: Taniec to moja pasja. PrzekraMIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
WYWIAD
czając próg sali tanecznej, niezależnie czy
na trening własny, czy jako instruktorka,
zamykam za sobą drzwi rzeczywistości
i wchodzę do nowego świata, pełnego radości, uczuć i pasji.
Taniec brzucha to prawdziwy tryumf kobiecości. Pozwala odkryć drzemiące w nas
prawdziwe emocje, daje możliwość wyrażenia siebie i swoich uczuć. To krok ku
wolności, niepowtarzalne doświadczenie
swej seksualności i piękna….
Uważam, że to najlepsza z możliwych terapia do przełamania własnych ograniczeń
dotyczących psychiki i ciała. Poza tym
wspaniale wpływa na sylwetkę, uaktywnia
różne grupy mięśni, a szczególnie mięśnie brzucha, pleców i bioder, zwiększa
metabolizm, zwłaszcza tłuszczowy, przyspiesza przemianę materii, to wspaniały
trening dla pracy serca i układu krążenia.
Taniec brzucha trenuje całe ciało i harmonizuje psychikę poprzez pozytywny
wpływ na kobiece poczucie własnej wartości.
A.K.: Twoje osiągnięcia?
Salimah: Od kilku już lat uczestniczę w
turniejach w Polsce i zagranicą. Początki
były różne, ale powoli i konsekwentnie
wspinałam się po szczebelkach tanecznych i w ostatnich dwóch latach wywalczyłam dwukrotnie I miejsce i złoty medal
w Mistrzostwach Polski w klasycznym
bellydance oraz show bellydance, wytańczyłam złoty medal na Mistrzostwach
Europy w Libercu w show bellydance
oraz brązowy medal w stylu klasycznym.
Reprezentowałam nasz kraj na „World
Dance Week” w Mikołajkach zdobywając
dwukrotnie złoty medal (w tym także w
grudniu ubiegłego roku). Wraz z formacją taneczną Belly Shams wywalczyłyśmy
złoto w Mistrzostwach Polski, srebro na
prestiżowym festiwalu „Egyptian Fever
Festival”, trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie tanecznym Ultimate
Bellydance oraz IV miejsce na międzynarodowym Euro Raks. Każdy udział w
turniejach i konkursach krajowych oraz
międzynarodowych wymaga wielu godzin
treningów na sali tanecznej, ale zdobyte
tytuły i nagrody wynagradzają ten wysiłek
a jednocześnie niesamowicie motywują do
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
ciężkiej pracy nad techniką i formą. Poza
tym daje to możliwość poznania wielu ciekawych osób z całego świata, wymiany
doświadczeń i nawiązania przyjaźni – nie
tylko zawodowych.
A.K.: Czy są jakieś ograniczenia, które
uniemożliwiają taniec brzucha?
Salimah: Jak już wspomniałam, bellydance
jest wspaniałą formą aktywności fizycznej.
Bardzo pozytywnie wpływa na zachowanie prawidłowej sylwetki i wagi ciała,
co jest bardzo istotne dla pań w każdym
wieku. Taniec orientalny jako taniec całego ciała jest łagodnym treningiem dla kobiet w ciąży, kobiet po porodzie chcących
wrócić do swojej sylwetki przed porodem,
dla kobiet dojrzałych w okresie przekwitania wywierając pozytywny wpływ na
pojawiające się dolegliwości psychiczne
(brak akceptacji własnego ciała) jak i fizyczne (np. osteoporoza). Tancerka tańczy
ze swoim ciałem i w swoim ciele i na tym
właśnie polega urok tańca orientalnego.
Źródłem tańca orientalnego nie jest siła,
lecz umiejętność nawiązania dobrego kontaktu ze swoim ciałem i bardzo świadomej
gry mięśni. Dlatego też obserwując doświadczone tancerki wykonujące shimmy
odnosimy wrażenie, że są to ruchy proste i
niewymagające wysiłku.
Właściwie nie ma żadnych ograniczeń
uniemożliwiających taniec brzucha, poza
stanami zapalnymi i bólami, które należy traktować poważnie. Przy poważnych
uszkodzeniach kręgosłupa powstałych na
skutek wypadku czy choroby, należy ustalić z lekarzem czy nie ma przeciwwskazań lekarskich do tego typu aktywności
fizycznej. Chciałabym tu podkreślić, że
we współpracy z jednym z krakowskich
wybitnych terapeutów manualnych schorzeń kręgosłupa i wad postawy prowadzę
warsztaty indywidualne osób z tego typu
schorzeniami i przynosi to bardzo pozytywne efekty.
A.K.: Możesz zachęcić panie, by spróbowały swoich sił w tym tańcu.
Salimah: Zachęcam serdecznie wszystkie
panie do tej formy aktywności fizycznej.
Taniec orientalny jest pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń wiekowych, na poparcie tego powiem tylko, że w moich zajęciach uczestniczą osoby w wieku od kilku
do kilkudziesięciu lat, są też seniorki, które świetnie sobie radzą na turniejach krajowych i zagranicznych. Taniec brzucha
to moja pasja, którą chciałabym podzielić
się z każdą kobietą. Zachęcam wszystkie
panie - niezależnie od wieku - do poznania tajników tańca brzucha i wyzwolenia
siebie, odkrycia swojego piękna, wdzięku
i radości płynącej z tańca. W czasie zajęć
naprawdę można odkryć swoją kobiecość
na nowo…Zapraszam więc do świata magicznego orientu…
Kontakt:
Facebook: Salimah Bellydance Poland
Kontakt: [email protected]
rozmawiał Andrzej Konopka
25
KRZYŻÓWKA - INFORMACJE
KRZYŻÓWKA NR 12/2013
Odszukaj miejsca wpisania wyrazów
Określenia poszczególnych wyrazów podano w przypadkowej kolejności.
W diagramie znajdują się niektóre litery, które mają ułatwić odszukanie
miejsc wpisania odgadniętych wyrazów. Litery w ponumerowanych polach,
uszeregowane w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie - tytuł filmu, w
którym wystąpił Jerzy Stuhr.
– mierzy czas sportowca;
– wierzchołek, szczyt górski;
– zwinięte w rulon mięso z dodatkiem słoniny, ogórków kwaszonych i
przypraw, podawane na gorąco;
– fragment jakiego tekstu;
– zebranie rodziców uczniów organizowane w celu powiadomienia o
postępach w nauce;
– gromada zwierząt;
– twarda tkanka tworząca główną masę i szkielet zęba;
– stolica Grecji;
– zakaz spożywania potraw mięsnych w określone dni w roku ustanowiony
przez różne religie;
–
rybie jaja;
–
nie wolno!;
–
poważanie, szacunek;
–
przerwa w podróży, stanie pociągu, samochodu;
Wśród osób, które prześlą lub przyniosą prawidłowe rozwiązanie (wyłącznie na
– cofanie się wojska;
kartach pocztowych) do Urzędu Miasta, ul. Wojska Polskiego 20 (pokój 3) zostanie
rozlosowana nagroda, którą będzie książka ,,Wypisy postrzępionej – państwo, którego stolicą jest Ryga;
pamięci”. Termin nadsyłania odpowiedzi - 28.01.2014 r.
– np. Robert Lewandowski lub Kamil Stoch.
Krzyżówkę panoramiczną nr 11/2013 prawidłowo rozwiązała i nagrodę wylosowała
Teresa Truszkowska z Kolna.
Hasło brzmiało: „Katarzyna Dowbor”. Nagroda do odebrania w redakcji Miesięcznika Kolneńskiego.
B
ardzo dobra wiadomość dla dorosłych diabetyków. Grupa
pacjentów korzystających z refundacji zestawów infuzyjnych
do pomp insulinowych została powiększona. Od 1 stycznia 2014
roku zestawy infuzyjne do pompy insulinowej będą w dużej części
refundowane dla pacjentów powyżej 26 roku życia. Pacjenci
poniosą 30% odpłatności za produkty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia
2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych
na zlecenie, osoby chore na cukrzycę typu 1 powyżej 26 roku
życia i leczone z użyciem pompy insulinowej - za zestawy
infuzyjne do tego urządzenia od stycznia zapłacą 30% kwoty
zakupu. Limit obejmuje 10 sztuk zestawów na miesiąc. Zlecenie
na zestawy infuzyjne powinno być wystawione przez lekarza
i jako kontynuacja istnieje możliwość wystawienia zlecenia przez
pielęgniarkę (przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej). Zlecenie może być wystawione
przez lekarzy kilku specjalności – diabetologa, specjalistę
chorób wewnętrznych, endokrynologa (szczegółowe wytyczne
dot. osób uprawnionych do wystawiania zleceń podane są
w rozporządzeniu).
- Bardzo się cieszymy z tej wiadomości: dzięki tej zmianie
dorośli diabetycy odczują choć trochę ulgi w swoich wydatkach
i zmniejszy się nieco kwota przeznaczona na miesięczne leczenie,
a często jest to niemała suma w domowym budżecie. Daje to
nadzieję, że osoby chore na cukrzycę będą korzystać w pełni ze
wskazań lekarza i leczenia, co będzie skutkować mniejszą skalą
powikłań cukrzycy w przyszłości. Uważamy, że zmiany zapisane
w rozporządzeniu to dobry krok w kierunku efektywnej polityki
leczenia cukrzycy. Byłoby bardzo dobrze, jeśli kolejnym krokiem,
bardzo wyczekiwanym przez dorosłych diabetyków, byłaby
refundacja – przynajmniej częściowa – pomp insulinowych po
26. roku życia. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie taka
możliwość – mówi Andrzej Bauman, Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Rozporządzenie jest umieszczone na stronie www Ministerstwa Zdrowie w dziale Legislacja/Akty prawne/Rozporządzenia.
Zapraszamy na
XVI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH
powiatu kolneńskiego
Przegląd odbędzie się 18 stycznia 2014 r. w KOKiS – sala widowiskowa
Początek imprezy o godz. 10.00
- miesięcznik regionalny. Adres: 18 – 500 Kolno, ul. Konopnickiej 4,
tel. 86 278 94 40, e-mail: [email protected]
adres: www.umkolno.pl Wydawca: Burmistrz Miasta Kolno.
Redakcja: Andrzej Konopka (redaktor naczelny)
Współpraca: Juliusz Jakimowicz, Wiesław Boć (korekta), Joanna Makarewicz (Oficer prasowy KPP w Kolnie)
Opracowanie i skład: Andrzej Konopka Druk: Drukarnia Top Druk Ryszard Zelkowski,
ul. Nowogrodzka 151 A, Łomża . Nakład: 2000 egz. Numer zamknięto: 1.01.2014
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w nadesłanych
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
26
Kino
Wrzos
Informacja w sprawie projekcji filmowych:
tel. 86 278 22 21
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013
URODZENI GRUDZIEŃ 2013 - REKLAMA
Mamo już jestem!
Z okazji narodzin dziecka składamy gratulacje Rodzicom, życząc szczęścia, radości
i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie
Siwik, córka Moniki, ur. 03.12.2013 r. godz. 22:15
Grajko, córka Wioletty, ur. 06.12.2013 r. godz. 5:45
Olender, syn Elwiry, ur. 20.12.2013 r. godz. 13:20
Gleba, syn Ewy, ur. 26.12.2013 r. godz. 20:25
ZIMOWA
WYPRZEDAŻ
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI
nr. 12(166)2013
27
12 stycznia 2014
SKLEP Z BIELIZNĄ
OL A
y
m
a
z
as
r
p
a
oz
u
o)
g
p
e
e
w
t
l
o
u
k
l
n
s
a
1
o
g
g
e
d
e
o
R
t
(
z
ar
o
Ju
g
w
e
t
i
o
k
o
ls
o
w
P
!
o
n
a
m
k
r
i
s
do
f
oj
h
c
W
i
.
l
k
u
ls
o
p
y
przy
zn
i
l
e
i
b
r
ó
b
!
y
Y
w
i
M
k
ZA
S
Szero
A
PR
ZA
28
MIESIĘCZNIK
KOLNEŃSKI nr. 12(166)2013

Podobne dokumenty