testy na ojcostwo

Komentarze

Transkrypt

testy na ojcostwo
TESTY NA OJCOSTWO
Ustalenie ojcostwa na podstawie badań DNA
CZzy wiesz, że do wykonania testu DNA
w kierunku ustalenia ojcostwa wystarczÄ… Å›ladowe iloÅ›ci materiaÅ‚u? JeÅ›li zdarzy siÄ™, że z różnych powodów nie
możliwe jest pobranie standardowego materiału do badania (wymaz z wewnętrznej
strony policzka) wówczas skorzystać można z niestandardowych próbek tzw.
mikroÅ›ladów. Takie możliwoÅ›ci daje nam wspóÅ‚czesna biotechnologia i już dziÅ›
badanie na ustalenie ojcostwa jest bardzo popularne. Być może za jakiś czas
stanie się ono standardowym badaniem wykonywanym u każdego noworodka.
Metoda Multiplex STR,
za pomocÄ… której wykonuje siÄ™ takie badania jest tak czuÅ‚a i dokÅ‚adna,
że pozwala na potwierdzenie ojcostwa danego mężczyzny z prawdopodobieństwem 99,999%
(co w statystyce genetyki populacyjnej określane jest mianem
praktycznie dowiedzione) lub tez jego
wykluczenie ze 100% pewnością. Nic więc dziwnego, że badanie cieszy się aż
taką popularnością.
Czym jest test DNA na ojcostwo?
Test DNA w kierunku ustalenia
ojcostwa jest obecnie najbardziej skutecznÄ… metodÄ… weryfikacji spornego
ojcostwa.
Z biotechnologicznego punktu widzenia ustalenie
ojcostwa polega na porównaniu profilu genetycznego domniemanego ojca i badanego
dziecka. W tym celu laboratoria genetyczne stosują obecnie najczęściej
metodÄ™ Multiplex STR. Jest to analiza, która wykorzystuje zmienność, czyli
innymi słowy polimorfizm w niekodujących fragmentach genu (markerach). Podczas
analizy sprawdza siÄ™ ile powtórzeÅ„ okreÅ›lonego motywu tzw. nukleotydów znajduje
siÄ™ w danym miejscu na DNA. Te miejsca na DNA nazywamy markerami. Wynik badania
podaje siÄ™ wiÄ™c w liczbach, które oznaczajÄ… ilość powtórzeÅ„ danego motywu
nukleotydowego.
Jak przebiega test DNA na ojcostwo?
Każdy
czÅ‚owiek jest wyjÄ…tkowy. Swój unikatowy charakter zawdziÄ™czamy miÄ™dzy innymi
naszemu DNA. To ono tworzy
charakterystyczny dla każdego z nas profil genetyczny. Zarówno ustalenie ojcostwa i pokrewieÅ„stwa,
jak i również identyfikacja osób odbywa siÄ™ poprzez analizÄ™ informacji
zawartych w DNA.
W
procesie ustalania ojcostwa wykorzystywane jest tak zwane genomowe DNA, którego
źródÅ‚em sÄ… komórki posiadajÄ…ce jÄ…dra. MateriaÅ‚ do badania stanowić może miÄ™dzy
innymi: krew, komórki naskórka, czy też komórki nabÅ‚onkowe.
http://www.inter-securus.pl - detektyw ŕódź Zenon Zalewski - usługi detektywistyczne
Powered by Mambo
Generated:2 March, 2017, 02:16
StÄ…d
też standardowe źródÅ‚o materiaÅ‚u genetycznego do testu DNA stanowi wymaz z wewnÄ™trznej strony policzka.
Za pomocÄ… specjalnie przygotowanych, sterylnych wymazówek zbiera siÄ™ komórki
nabłonkowe znajdujące się w jamie ustnej ( wewnętrzna strona policzka). Tak
pobrany materiał należy przesłać do laboratorium gdzie odbywają się dalsze
etapy analizy.
Jak wykonać test DNA na ojcostwo?
Żeby
wykonać test DNA w kierunku ustalenia ojcostwa wystarczy zamówić specjalnie do
tego przygotowany zestaw testowy zawierajÄ…cy m.in. komplet sterylnych wymazówek
oraz szczegóÅ‚owÄ… instrukcjÄ™ pobrania materiaÅ‚u. Za pomocÄ… specjalnie
przygotowanych, sterylnych wymazówek zbiera siÄ™ komórki nabÅ‚onkowe znajdujÄ…ce
się w jamie ustnej (wewnętrzna strona policzka). Tak pobrany materiał należy
przesłać do laboratorium, gdzie dokonana zostanie jego analiza.
Jak zamówić badanie?
Masz dodatkowe pytania? ChciaÅ‚byÅ› poznać szczegóÅ‚owe informacje na
temat badania ? Nasi konsultanci sÄ… do Twojej dyspozycji!
Test DNA w kierunku ustalenia ojcostwa możesz zamówić w jeden z
nastÄ™pujÄ…cych sposobów:
Kliknij na „Zamawiam badanie” (na
dole strony)
ZadzwoÅ„ na bezpÅ‚atnÄ… (dla poÅ‚Ä…czeÅ„ z numerów
stacjonarnych) InfoliniÄ™ 800 007 771 lub na telefon
stacjonarny (32) 363 08 75
Napisz do nas na [email protected]
Uwaga! DzwoniÄ…c lub piszÄ…c do nas koniecznie
powołaj się
na serwis www.inter-securus.pl !
http://www.inter-securus.pl - detektyw ŕódź Zenon Zalewski - usługi detektywistyczne
Powered by Mambo
Generated:2 March, 2017, 02:16

Podobne dokumenty