Program konferencji - Wyższa Szkoła Logistyki

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji - Wyższa Szkoła Logistyki
VI MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA LOGISTYCZNA
WSL FORUM 2015 – Poznań, 15 maja 2015
(stan na 15.05.2015)
Program
9.30
Otwarcie konferencji - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c.
9.40 – 10.25
Sesja plenarna I – prowadzenie: prof. dr hab. Halina Szulce
sala 310
1. Uwarunkowania techniczno-technologiczne i organizacyjne kształtowania krajowego systemu logistycznego
- prof. dr hab. Inż. Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
2. Rola koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw
- prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
3. Koncepcja opartego na wiedzy, sieciowego rozwiązania CLOUD dla potrzeb optymalizacji sfery logistycznej
w średniej wielkości przedsiębiorstwach produkcyjnych
- Hentschel Bernd Prof. Dr.-Ing. habil., dr Karol Górski, Wyższa Szkoła Logistyki
10.45 – 11.25
Obrady w sekcjach tematycznych
Sekcja A.1. Transport I – prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Stajniak,
sala 310
A.1.1. Nowoczesna sieć transportowa jako element infrastruktury logistycznej – dr inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2
A.1.2. Krajowy i transgraniczny transport broni – dr inż. Marek Matulewski, Wyższa Szkoła Logistyki
A.1.3. Analiza transportu na przykładzie Przedsiębiorstwa X – Paula K. Koch, dr inż. Marta Kadłubek, Politechnika
Częstochowska
Sekcja A.2. Usługi Logistyczne – prowadzenie: doc. dr inż. Ireneusz Fechner
sala 302
A.2.1. Usługa intermodalna w ujęciu systemowym – dr Mirosław Antonowicz, Akademia L. Koźmińskiego
w Warszawie
A.2.2. Rola klientów rynku TSL w rozwoju innowacyjności usługodawców logistycznych – dr Michał Trzęsiok,
mgr Krzysztof Zowada, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
A.2.3. Zmęczenie kierowców furgonów w firmach kurierskich - dr inż. Andrzej M. Lasota, dr inż. Krzysztof Hankiewicz,
Uniwersytet w Zielonej Górze/Politechnika Poznańska
Sekcja A.3. Logistyka produkcji i dystrybucji – prowadzenie: prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń
sala 304
A.3.1. Innowacje procesowe w logistyce produkcji – prof. dr hab. inż. Józef Frąś, dr hab. Ryszard Świekatowski,
dr Paweł Romanow, Wyższa Szkoła Logistyki
A.3.2. Analiza wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing - wyniki badań – mgr inż. Paulina Rewers,
mgr inż. Justyna Trojanowska, mgr inż. Przemysław Chabowski – Politechnika Poznańska
A.3.3. Doskonalenie operacyjne w zarządzaniu procesem zakupu na rynku B2B na przykładzie branży dystrybucji
instalacji grzewczych i sanitarnych – mgr Piotr Sosnowski, Uniwersytet Łódzki
A.3.4. Strategie dystrybucji przedsiębiorstw z branży fotowoltaicznej w kontekście przemian na rynku odnawialnych
źródeł energii – Karolina Sabat, Marcin Stanoch, mgr Magdalena Szydełko – Politechnika Rzeszowska
3
Sekcja A.4. Ogólne zagadnienia logistyki I – prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
sala 313
A.4.1. Model wpływu parametrów sterujących odnawianiem zapasów w przeglądzie ciągłym typu min-max (BS) na
rzeczywisty poziom ich dostępności - dr inż. Stanisław Krzyżaniak, ILiM Poznań
A.4.2. Gdzie ma stanąć pojazd dostawczy w centrum miasta ? – dr inż. Krzysztof Lewandowski, Wrocławska
A.4.3. Eksploracja danych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników magazynowych – podejście
Psychospołeczne – dr Joanna Sadłowska-Wrzesińska, Politechnika Poznańska
11.30 – 12.10 Obrady w sekcjach tematycznych
Sekcja B.1. Transport II – prowadzenie: dr Paweł Romanow
sala 310
B.1.1. Postępowanie badawcze w rozwiązywaniu problemów ekonomiki transportu lotniczego – dr Katarzyna E.
Wąsowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
B.1.2. Cechy determinujące jakość użytkową serwisu internetowego przeznaczonego dla klientów transportu
publicznego - dr inż. Krzysztof Hankiewicz, dr inż. Andrzej M. Lasota, PP/Uniwersytet w Zielonej Górze
B.1.3. Architektura - ekologiczny transport materiału – mgr inż. Arch. Piotr Gradziński, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
B.1.4. Modelowanie procesu transportowego przedsiębiorstwa produkcyjnego branży spożywczej – mgr inż. Anna
Borucka, Szymon Ryrych, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
4
Sekcja B.2. Logistyka morska – prowadzenie: dr inż. Marek Matulewski
sala 302
B.2.1. Inwestycje logistyczne w portach morza bałtyckiego. Studia przypadków – prof. dr hab. Marek Grzybowski,
Akademia Morska w Gdyni
B.2.2. Polskie porty morskie wobec wyzwań współczesnej logistyki morskiej – dr Judyta Kabus, prof. dr hab.
inż. Joanna Nowakowska-Grunt, Politechnika Częstochowska
B.2.3. Rola portów morskich w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju na przykładzie portu w Gdyni
– Natalia Wójcik, Akademia Morska w Gdyni
Sekcja B.3. Współpraca i relacje w logistyce – prowadzenie: dr Szymon Strojny
sala 304
B.3.1. Determinanty współpracy usługodawców logistycznych z klientami w świetle wyników badania opinii
przedstawicieli obu stron relacji – dr inż. Marcin Świtała, dr Edyta Klosa, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
B.3.2. Bariery rozwoju współpracy usługodawców logistycznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
- mgr Krzysztof Zowada, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Sekcja B.4. Ogólne zagadnienia logistyki II – prowadzenie: prof. dr hab. inż. Józef Frąś
sala 313
B.4.1. Modele referencyjne wybranych mechanizmów koordynacji działań w łańcuchu dostaw
- dr inż. Katarzyna Grzybowska, Politechnika Poznańska
B.4.2. Ranking of integration factors within supply chain of forward and backward type - recommendations from
Researches – dr Roman Domański, mgr Michał Adamczak, prof. dr hab. inż. Bernd Hentschel, doc. dr inż.
Piotr Cyplik, dr inż. Łukasz Hadaś, mgr Martyna Kupczyk, mgr Żaneta Pruska – Wyższa Szkoła Logistyki
5
B.4.3. Szacowanie czasów kompletacji zamówień dla heurystyki return - wzory czy symulacje?
- dr Grzegorz Tarczyński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
B.4.4. Budowanie strategii lojalnościowej na przykładzie stacji benzynowych – Adam Bogacki, dr inż. Maria Cieśla,
Michał Juzek, Katarzyna Turoń, Politechnika Śląska w Katowicach
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00
Sesja plenarna II – prowadzenie: dr inż. Stanisław Krzyżaniak
sala 310
1. Wpływ standaryzacji procesów transportowych na efektywność łańcucha dostaw
- prof. dr hab. Maciej Stajniak, dr inż. Adam Koliński
2. Wpływ wszechstronności przywódczej na zaangażowanie pracowników na przykładzie DHL Express
- mgr Magdalena Chabińska-Rossakowska
14.10 – 14.40
Obrady w sekcjach tematycznych
Sekcja C.1. Transport III – prowadzenie: prof. dr hab. Jan Długosz
sala 310
C.1.1. Transport wodny śródlądowy jako ogniwo łańcucha logistycznego – prof. dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. zw.
dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, Uniwersytet Gdański
C.1.2. Ekologiczne aspekty ochrony środowiska w transporcie drogowym na tle sytuacji finansowej przewoźników
drogowych - prof. dr hab. inż. Józef Frąś, dr Paweł Romanow, Wyższa Szkoła Logistyki
6
C.1.3. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym – mgr Anna Nowakowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy
Sekcja C.2. Niepewność i ryzyko w logistyce – prowadzenie: dr inż. Wojciech Machowiak
sala 302
C.2.1. Niepewność otoczenia towarzysząca zakupom na rynku B2B - wyniki badań – dr Grażyna Wieteska,
Uniwersytet Łódzki
C.2.2. Rola operatorów logistycznych w łańcuchach dostaw odpornych na zagrożenia – Jakub R. Brzeziński,
dr Barbara Ocicka, Uniwersytet Łódzki
Sekcja C.3. Logistyka i zarządzanie – prowadzenie: dr Justyna Lewandowska
sala 304
C.3.1. Znaczenie logistyki w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym – prof. zw. dr hab. Halina
Szulce, mgr Filip Januszewski, Wyższa Szkoła Logistyki
C.3.2. Znaczenie koncepcji CSR w zarządzaniu logistycznym – dr Katarzyna Szopik-Depczyńska, dr hab. inż.
Sebastian Saniuk, mgr Justyna Szczanowicz, Uniwersytet Szczeciński/Uniwersytet Zielonogórski
Sekcja C.4. Ogólne zagadnienia logistyki III – prowadzenie: dr inż. Katarzyna Grzybowska
sala 313
C.4.1. Porównanie oprogramowania do symulacji i modelowania procesów logistycznych – mgr inż. Bogumił
Mendlikowski, dr hab. inż. Paweł Pawlewski, Politechnika Poznańska
C.4.2. Porównanie efektywności zautomatyzowanych terminali kontenerowych Europy – dr inż. Karolina A. Krośnicka,
Akademia Morska w Gdyni
C.4.3. Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw – dr Marzena Frankowska, Uniwersytet
Szczeciński
7
14.50 – 15.20
Obrady w sekcjach tematycznych
Sekcja D.1. Logistyka miejska – prowadzenie: dr inż. Łukasz Hadaś
sala 310
D.1.1. Mapowanie strumienia wartości jako narzędzie diagnozy procesów zarządzania miejską infrastrukturą
Transportową – dr inż. Leszek Bylinko, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
D.1.2. Projektowanie przebiegu linii komunikacji publicznej za pomocą szybkiego algorytmu genetycznego
– dr inż. Aleksander Król, Politechnika Śląska
Sekcja D.2. Technologie identyfikacji towarów – prowadzenie: dr inż. Michał Grabia
sala 302
D.2.1. Wykorzystywanie automatycznej identyfikacji w obsłudze klienta i strategii omnichannel
– dr inż. Elżbieta Małyszek, Politechnika Lubelska
D.2.2. Badanie skuteczności zastosowania pasywnej technologii RFID do identyfikacji produktów w wybranych
procesach realizowanych w firmie handlowej sektora DIY - dr inż. Michał Grabia, Instytut Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu
Sekcja D.3. Instrumenty zarządzania logistycznego – prowadzenie: prof. dr hab. Halina Szulce
sala 304
D.3.1. EMAS jako narzędzie implementacji zrównoważonej produkcji – prof. dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka,
mgr Dorota Jaźwińska, Politechnika Poznańska
D.3.2. Chmura obliczeniowa jako możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa
z sektora MŚP – dr inż. Tomasz Cieplak, dr inż. Elżbieta Małyszek, Politechnika Lubelska
D.3.3. Problem harmonogramowania dostaw cyklicznych z warunkiem synchronizacji przyjazdów do centrów
przeładunkowych – mgr inż. Katarzyna Z. Gdowska, mgr inż. Roger Książek, Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie
8
Sekcja D.4. Koszty w logistyce – prowadzenie: dr inż. Stanisław Krzyżaniak
sala 313
D.4.1. Zastosowanie rachunku kosztów działań w analizie rentowności kanałów dystrybucji na przykładzie drukarni
- prof. dr hab. Arkadiusz Januszewski, mgr inż. Justyna Śpiewak, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
D.4.2. Koszty logistyczne przedsięwzięć budowlanych w ujęciu podmiotowym
– dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, dr inż. Jarosław Górecki, Wyższa Szkoła Techniczna
we Włocławku/ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
D.4.3. Analiza kosztów transportu na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego – mgr inż. Anna Borucka, Mateusz
Stoma, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
15.30
Zamknięcie konferencji - Rektor Wyższej Szkoły Logistyki, prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski, dr h.c.
9

Podobne dokumenty