Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine®

Komentarze

Transkrypt

Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine®
Zastosowania specjalne
Pilkington Insulight™
z żaluzjami ScreenLine®
Pilkington Insulight™
z żaluzjami ScreenLine®
Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine®
łączy izolacyjność cieplną szyb zespolonych
z korzyściami jakie dają zintegrowane żaluzje
weneckie. Obracając i podnosząc listewki żaluzji
można regulować poziom osłony przed promieniami słonecznymi, ograniczać przepuszczalność
energii słonecznej i światła w obrębie jednego
produktu. Pilkington Insulight™ z żaluzjami
ScreenLine® zaprojektowano do montażu
w ramach szklanych fasad, jak również do
specjalistycznych zastosowań w oknach
© Pellini
wewnętrznych ścianek działowych.
© Pellini
Do jakich celów stosuje się Pilkington Insulight™
z żaluzjami ScreenLine®?
Ochrona przed słońcem i izolacja cieplna
Ochrona przed hałasem
Latem przepuszczalność energii słonecznej może
Zastosowanie szkła dźwiękochłonnego
być kontrolowana przez obrót listewek, uzyskując
Pilkington Optiphon™ znacznie podwyższa
całkowite lub częściowe zasłonięcie. Zimą
parametry akustyczne szyby zespolonej.
podnosząc listewki do góry lub utrzymując je jako
całkowicie otwarte możemy zwiększyć ilość biernej
Samoczyszczenie
energii słonecznej przyczyniającej się do ogrzania
Szkło samoczyszczące Pilkington Activ™ może być
pomieszczenia. Stosując w szybie zespolonej szkło
użyte dla zredukowania częstotliwości mycia okien.
niskoemisyjne Pilkington Optitherm S3 lub
™
Pilkington Optitherm™ S1 zapewniamy znacznie
Zasłonięcie widoku
lepszą izolacyjność cieplną okien. Zastosowanie
Zintegrowane żaluzje są w pełni regulowane
szyb przeciwsłonecznych pozwoli dodatkowo
i mogą być podnoszone do góry, a w niektórych
zoptymalizować parametry techniczne zestawu.
modelach także obracane, w celu osiągnięcia
© Pellini
różnego poziomu prywatności.
Sterowanie za pomocą sznurka.
© Pellin
i
Zalety szyb zespolonych Pilkington Insulight™
z żaluzjami ScreenLine®
Oszczędność przestrzeni
Trwałość
Ze względu na to, że szyby zespolone
Pilkington Insulight z żaluzjami ScreenLine
™
Jako że żaluzje znajdują się pomiędzy szybami,
to są zabezpieczone przed ewentualnym
®
mają żaluzje i ich akcesoria umieszczone
zniszczeniem. Nie tylko zachowują więc swój
pomiędzy szybami i na nich, znakomicie
wygląd w nienaruszonym stanie, ale również
sprawdzają się w nowoczesnych wnętrzach,
ograniczają potrzebę konserwacji.
pozwalając zaoszczędzić miejsce wokół szyb
w porównaniu z tradycyjnymi żaluzjami
Higiena
mocowanymi na zewnątrz okien.
Zintegrowane żaluzje są znakomitym rozwiązaniem w miejscach, gdzie czystość i higiena
mają istotne znaczenie, ponieważ listewki żaluzji
znajdujących się w przestrzeni międzyszybowej
© Pellini
pozostają cały czas czyste.
Kontrola jakości
Sterowanie ręczne.
Wszechstronne badania trwałości produktu
pokazały, że Pilkington Insulight™ z żaluzjami
ScreenLine® nadają się do regularnego używania
przez kilka dziesięcioleci. Na szyby zespolone
Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine®
udzielamy 5 lat gwarancji.
Różne metody sterowania
W naszej ofercie mamy żaluzje sterowane ręcznie
za pomocą sznurka lub elektrycznie. Sterowanie
Sterowanie elektryczne
z napędem na zewnątrz.
elektryczne jest szczególnie użyteczne w szpitalach.
Odpowiednie dla szerokiej
gamy zastosowań
Różnorodny charakter szyb zespolonych
z żaluzjami sprawia, że nadają się do wielu
zastosowań. Zapewniając podwyższoną
ochronę przed słońcem, kontrolę oświetlenia
i prywatność, są idealnym rozwiązaniem
dla fasad zewnętrznych, a ich zintegrowany
charakter i łatwość w utrzymaniu sprawdza się
w przeszkleniach wewnętrznych ścianek
działowych.
Zastosowania Pilkington Insulight™
z żaluzjami ScreenLine®:
l
biura
l
szpitale/domy opieki
l
szkoły
l
banki
l
posterunki policji
l
laboratoria
l
przestrzenie publiczne o dużym natężeniu ruchu.
Sterowanie elektryczne
z napędem ukrytym.
A
B
C
A. Żaluzje weneckie.
B. Żaluzje plisowane.
Jak Pilkington Insulight™ z żaluzjami ScreenLine®
może spełnić Twoje wymagania?
C. Żaluzje rolowane.
Produkty do zastosowań zewnętrznych
Produkty do ścianek wewnętrznych
SL22C Weneckie – szyba zespolona z ramką
Wszystkie wymienione wcześniej modele nadają
dystansową o szerokości 22 mm i listewkami
się do zastosowań wewnętrznych. Dodatkowo
o szerokości 12,5 mm, sterowana ręcznie
istnieje możliwość zamówienia węższych modeli
(możliwość zmiany kąta nachylenia listewek
takich jak SL20, które lepiej pasują do wykorzy-
oraz podniesienia żaluzji do góry).
stania w budownictwie mieszkaniowym.
SL22M Weneckie – szyba zespolona z ramką
dystansową o szerokości 22 mm i listewkami
Żaluzje
o szerokości 12,5 mm, sterowana automatycznie
W modelach SL27C lub SL22C listewki są
za pomocą ukrytego wewnątrz napędu.
obracane lub podnoszone za pomocą sznurka.
SL27C Weneckie – szyba zespolona z ramką
Mechanizm aktywujący ruch listewek jest
dystansową o szerokości 27 mm i listewkami
sterowany magnetycznym połączeniem przez
o szerokości 16 mm, sterowana ręcznie
szkło. Z kolei w modelach SL27M i SL22M
(możliwość zmiany kąta nachylenia listewek
listewki obracają się za pomocą zintegrowanego
oraz podniesienia żaluzji do góry).
wbudowanego napędu elektrycznego. Zintegro-
SL27M Weneckie – szyba zespolona z ramką
wane żaluzje wykonywane są na wymiar zgodny
dystansową o szerokości 27 mm i listewkami
z wymaganym wymiarem szyby zespolonej i są
o szerokości 16 mm, sterowana automatycznie
dostępne w różnych kolorach.
za pomocą ukrytego wewnątrz napędu.
Kolory
Listewki dostępne są w kolorze metalicznym,
neutralnym, kolorach pastelowych lub jednolitych.
© Pellini
Szyna główna jest uzupełnieniem listewek.
Rotacyjny zewnętrzny
magnes sterujący nie ingeruje
w uszczelnienie i gwarantuje pełną
szczelność szyby zespolonej.
Kolory listewek
Kod koloru: S106
Kod koloru: S125
Kod koloru: S130
Kod koloru: S142
Kod koloru: S149
Kod koloru: S155
Kod koloru: S156
Kod koloru: S157
Modele, parametry i dostępne rozwiązania.
Model
SL20
Weneckie
Obracanie
+
Podnoszenie
Sznurek
Napęd
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SL27
Plisowane
+
+
SL27
Rolowane
+
+
SL20
Plisowane
SL22
Weneckie
+
SL22
Plisowane
SL27
Weneckie
+
Szerokość
listewek
[mm]
Szerokość
komory
[mm]
Wewnętrzne
Zewnętrzne
20
+
20
+
22
+
+
22
+
+
27
+
+
+
27
+
+
+
27
+
+
12,5
12,5
16
Listopad 2011
Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy
produktów budowlanych marki Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada
konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania
i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne
zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje
wynikające z polegania na niej.
Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.
Etykietę towarzyszącą znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości, można znaleźć na stronie internetowej
www.pilkington.com/CE
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel. 22 548 75 00, fax: 22 548 75 75
Biuro Doradztwa Technicznego
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, tel.: 22 548 75 07, fax: 22 548 75 22
www.pilkington.pl

Podobne dokumenty