PROGRAM WZMACNIANIA WSPÓLNOTY

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM WZMACNIANIA WSPÓLNOTY
Załącznik
do zarządzenia nr 1186/2015
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 18.08.2015 r.
PROGRAM WZMACNIANIA WSPÓLNOTY LOKALNEJ
na lata 2015-2020
Program Operacyjny Wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej
w ramach Społecznej Strategii Warszawy –
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020
Warszawa, 2015
Zespół Inicjatyw Społecznych
ul. Senatorska 27
00-099 Warszawa
[email protected]

Podobne dokumenty