pobierz regulamin

Komentarze

Transkrypt

pobierz regulamin
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych - Wspólny Gołębnik Zachód
www.wgzachod.pl tel.795610882
REGULAMIN
LOTU GOŁĘBI MŁODYCH
OSNABRUCK 2014
21.09.2014
Organizator lotu
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych –Wspólny Gołębnik Zachód
KRS-0000044316
Tel.795610882
[email protected]
2014
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych - Wspólny Gołębnik Zachód
www.wgzachod.pl tel.795610882
2014
Rozdział I
1.Start gołębi z lotu OSNABRUCK (Niemcy) nastąpi w dniu 21.09.2014 r w godzinach
rannych.
2. Transport gołębi na ten lot zapewnia organizator lotu.
3. Koszowanie gołębi na lot odbędzie się dnia 19-20.09.2014r. Godziny odjazdu kabiny
zostaną podane po ustaleniu punktów wkładań.
4. Na wniosek zainteresowanych ustalone zostaną przez Zarząd Klubu punkty wkładania
gołębi. Punkt wkładań zostanie powołany po spełnieniu poniższych zasad:
-na punkcie musi być zakoszowane minimum 150 gołębi
-10 nastawionych zegarów,10 hodowców
-zgłosić listę uczestników i ilość gołębi do dnia 08.09.2014 r . oraz dokonać opłatę
na rachunek bankowy :
Bank Spółdzielczy 17 9656 0008 0011 1168 2000 0001
5.Do konstantowania gołębi można używać systemu ESK oraz zegarów tradycyjnych.
6.Obrączki gumowe do zegarów tradycyjnych zostaną dostarczone na punkty wkładań
przez organizatora lotu.
7.W celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości zastosowane będzie dodatkowe
zabezpieczenie w postaci numeru kontrolnego na skrzydle oraz dodatkowego znaku
przygotowanego tylko na ten lot.
8.listy startowo – zegarowe oraz protokóły należy sporządzić w dwóch egzemplarzach
1egz. należy zdać do organizatora lotu ,drugi egz. zostaje zabezpieczony przez komisję
w punkcie wkładań.
9.Hodowca wraz z listą startowo-zeg. musi dostarczyć współrzedne gołębnika
potwierdzone przez jednostkę organizacyjną w której hodowca jest zrzeszony.
10.Zgłoszenia ilości gołębi nalezy dokonać do organizatora lotu do dnia09.09.2014.
11.Przylot pierwszych trzech gołębi hodowca zgłasza do organizatora lotu pod
wskazany numer telefonu.Hodowca zglaszajac gołębia podaje nr.gołębia nr. na
skrzydle oraz dodatkowy znak na skrzydle.
12.Dane personalne oraz numer telefonu pod który należy zgłaszać gołębie zostanie
podany w osobnym komunikacie.
13.Hodowca biorący udział w locie jest zobowiązany do poddania się kontroli
zgłoszonych gołębi ,komisji wyznaczonej przez organizatora lotu.
14.Otwieranie zegarów nastąpi w punktach wkładań w terminie wyznaczonym przez
organizatora.
15.W terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu należy przesłać do organizatora lotu
-listy startowo-zegarowe
-taśmy zegarowe
-kontrolki gumowe
-protokół z otwarcia zegarów
16.Przylot zgłoszonych gołębi będzie widoczny na stronie internetowej Klubu
www.wgzachod.pl
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych - Wspólny Gołębnik Zachód
www.wgzachod.pl tel.795610882
2014
Rozdział II – Rywalizacje
1. Na podstawie przesłanych list sporządzona zostanie lista konkursowa. Lista ta
sporządzona zostanie na podstawie uzyskanej szybkości przez zwycięskie gołębie i
będzie podstawą przyznania nagród dla zwycięskich gołębi i zwycięskich drużyn .
2. Lista konkursowa będzie sporządzona na bazie 33% i umieszczona na stronie
klubowej www.wgzachod.pl
3.Indywidualnie
Hodowca zgłasza dowolną ilość gołębi i nie musi zgłaszać drużyny
4. Drużyna 5/3
W locie obowiązuje drużyna 5/3
Nagradzanych będzie 10% z wszystkich drużyn
Hodowca może uczestniczyć kilkoma drużynami.
W punktacji drużynowej będą liczone 3 gołębie z 5
(suma punktów stałych +szybkość/100 )
5. Typowanie :
-hodowcy konstantujący do tradycyjnych zegarów gołębie typuje na liście zegarowej
literą ”T” w przypadku kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami
zaznacza pierwsza serię (5 gołębi) symbolem „T1”, a następne serie T2, T3 ,T4 itd.
Hodowcy konstantujący do systemów ESK typują gołębie w zegarach. W przypadku
kiedy hodowca bierze udział w rywalizacji kilkoma drużynami każdą drużynę zaznacza
innym symbolem (A, B, C, itp..).
Rozdział III – Nagrody
1. Indywidualne
Nagradzanych będzie 50 pierwszych gołębi. Pierwsze 3 gołębie zostaną nagrodzone
dodatkowo pucharami. oraz nagrodami od sponsorów Pozostałe gołębie dyplomami.
Wartość nagród pieniężnych z lotu będzie uzależniona od ilości uczestniczących gołębi w
locie i będzie się przedstawiać następująco od 1000 gołębi:
Miejsce 1- 15% wartości puli +puchar+ nagroda od sponsora-TABLET
Miejsce 2- 10 % wartości puli+puchar+ nagroda od sponsora-Zestaw pierz.(150zł)
Miejsce 3- 7% wartości puli + puchar+ nagroda od sponsora- Zestaw pierz.(150zł)
Miejsce 4- 6% wartości puli+ dyplom
Miejsce 5 5% wartości puli+ dyplom
Miejsce 6- 4% wartości puli+ dyplom
Miejsce 7- 3 % wartości puli+ dyplom
Miejsce 8- 2,5% wartości puli+ dyplom
Miejsce 9- 2,5% wartości puli+ dyplom
Miejsce 10 - 2,5% wartości puli+ dyplom
Miejsce 11- 15 -2% wartości puli+ dyplom
Miejsce 16- 20-1,5% wartości puli+ dyplom
Miejsce 21- 40 -1% wartości puli+ dyplom
Miejsce 41- 50-0.5% wartości puli+ dyplom
Polski Klub Lotów Gołębi Młodych - Wspólny Gołębnik Zachód
www.wgzachod.pl tel.795610882
2014
2. DRUŻYNA 3/5 (100 drużyn)
Miejsce 1 - 20% wartości puli +puchar+ nagroda od sponsora -TABLET+ Wideo
reportaż +zdjęcia najlepszej drużyny
Miejsce 2 - 15% wartości puli +puchar +nagroda od sponsora- Zestaw pierz.(150zł)
Miejsce 3 – 12% wartości puli +puchar +nagroda od sponsora- Zestaw pierz.(150zł)
Miejsce 4- 10% wartości puli +puchar +nagroda od sponsora- Zestaw pierz.(150zł)
Miejsce 5- 9% wartości puli +puchar
Miejsce 6- 8% wartości puli
Miejsce 7- 8% wartości puli
Miejsce 8- 7% wartości puli
Miejsce 9- 6% wartości puli
Miejsce 10- 5% wartości puli
Rozdanie nagród nastąpi w październiku. Po upływie 14 dni od wręczenia nagród nie
odebrane nagrody przechodzą na rzecz organizatora.
4. Wręczanie nagród
Nagrody zostaną rozdane na uroczystym wręczeniu. Termin wręczenia nagród zostanie
podany na stronie klubowej www.wgzachod.pl z co najmniej czternastodniowym
wyprzedzeniem.
Rozdział III – OPŁATY
1. Od każdego gołębia biorącego udział w locie pobierana będzie opłatę w wysokości 10
zł.
2. Od każdej drużyny biorącej udział w locie pobierana będzie opłatę w wysokości 100 zł,
3.70% zebranych pieniędzy zostanie przeznaczona na nagrody a 30% na
organizacje lotu oraz uroczyste zakończenie.
Organizator nie bierze udziału w locie.
Komitet organizacyjny:
Przewodniczący-Jarosław Kozina
Członek-Arkadiusz Kłyszejko
Członek-Marlena Żelek
Zarząd Klubu

Podobne dokumenty