Darmowe kursy języka angielskiego

Komentarze

Transkrypt

Darmowe kursy języka angielskiego
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Darmowe kursy języka angielskiego
Firma DOT COM
w ramach projektu
Lider kompetencji językowych
Zaprasza osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują obszar
województwa podkarpackiego zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub
uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych.
W szczególności:
 osoby w wieku 50 lat i więcej
 osoby w wieku 25 lat i więcej posiadające wykształcenie maksymalnie na
poziomie ponadgimnazjalnym (liceum, liceum profilowane, technikum,
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
Oferujemy BEZPŁATNE:
 60 godzinne kursy języka angielskiego w grupach max. 12 osobowych
 Możliwość uzyskania certyfikatu językowego VCC na poziomie B1
 Materiały szkoleniowe
Kontakt w sprawie zapisów i szczegółów szkoleń:
Marcin, tel.: 501-435-560, e-mail: [email protected]
Jarosław, tel.: 883-933-677, e-mail: [email protected]
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie www.mamet.edu.pl
Biuro projektu:
Ul. Delikatna 5
35-333 Rzeszów
Okres realizacji projektu od: 2016-10-01 do: 2017-12-31
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 189 356,11 zł
www.mapadotacji.gov.pl

Podobne dokumenty