(poprawiony) - pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

(poprawiony) - pobierz plik
P R Z E D M I A R
R O B Ó T
Montaż reduktora mocy przy istniejącej szafie SO-30 w Stalowej Woli
811
ul.Ks.J.Popiełuszki dz.nr
Data: 2011-11-02
Inwestor: Gmina Stalowa Wola ul.Wolności 7
Sprawdzający:
Inwestor:
Wykonawca:
Wykonujący:
ELEKTROLAND 37-450 Stalowa
Wola ul.Partyzantów 4/38
..........
..........
..........
..........
Zbiór: Montaż reduktora mocy
Montaż reduktora mocy przy istniejącej szafie SO-30 w Stalowej Woli
Zuzia (C) DataComp 1994-2002
ul.Ks.J.Popiełuszki dz.nr 811
02/11/11
Przedmiar Robót
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość
Krot.
Jedn.
1 Montaż reduktora mocy
1.001 KNR 201/120/1
1.002 KNR 201/701/2
(3)
1.003 KNR 510/301/1
1.004 KNR 510/103/1
(1)
1.005 KNR 201/704/8
(3)
1.006 KNR 508/404/4
1.007 KNR 508/812/5
1.008
1.009
1.010
1.011
KNR
KNR
KNR
KNP
508/402/1
403/1205/5
403/1205/6
1813/1355/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
strumieni i rzek o szerokości dna do 7·m Pozycja dotyczy
wytyczenia geodezyjnego projektowanego przyłącza oraz
inwentaryzacji powykonawczej
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m,
kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0·m
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokości do 0,4·m
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach
kablowych, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie kabla folią
kalandrowaną z PCW uplastycznionego Kabel YKY 5 x 25
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do
0.8·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
Montaż kompletnego reduktora mocy wraz z obudową i
fundamentem masa do 150kg
Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej
pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 50,0·mm2
Montaż aparatury zabezpieczającej i sterowniczej
Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie obwodów
zasilanych z przedmiotowej szafy
0,001
km
1
m
1
m
1
m
1
m
1
szt
16
3
1
4
szt
szt
pomiar
pomiar
1
kpl
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu
Jedn.
r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
Elektromonter grupa II
Elektromonter grupa III
Elektromonter grupa IV
Robotnicy
Robotnicy grupa I
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
Ilość
1,94874
1,9548
0,81
100
1,98554
Cena
Wartość
Cena
wyjśc.
Wartość
106,699
Zestawienie materiałów
Nazwa materiału
Jedn.
Benzyna do ekstrakcji
Kabel YKY 0,6/1kV 5x25·mm2 RMC
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony
Przeącznik pakietowy 100A
Reduktor mocy ILUEST NE 60 III
Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm
Stycznik prądu przemiennego SM 316-16A
Zegar sterujący 230V
dm3
m
szt
m3
szt
kpl
m3
szt
szt
Ilość
0,0053
7,02
0,1
0,056
3
1
0,00041
3
3
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
Zestawienie sprzętu
Nazwa sprzętu
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t
Jedn.
m-g
m-g
Ilość
0,0043
0,0043
Cena
Wartość
strona nr
2
Zbiór: Montaż reduktora mocy
Montaż reduktora mocy przy istniejącej szafie SO-30 w Stalowej Woli
Nazwa sprzętu
Samochód dostawczy do 0.9·t (1)
Samochód samowyładowczy do 5·t (1)
Samochód skrzyniowy do 5·t (1)
Żuraw samochodowy do 4·t (1)
Zuzia (C) DataComp 1994-2002
ul.Ks.J.Popiełuszki dz.nr 811
02/11/11
Jedn.
m-g
m-g
m-g
m-g
Ilość
0,0252
0,008
0,0082
0,0043
Cena
Wartość
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
Tabela elementów scalonych
Nazwa elementu
Wartość z
narzutami
1 Montaż reduktora mocy
Suma elementów kosztorysu
strona nr
3