Informacje - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

Komentarze

Transkrypt

Informacje - Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
Dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Polskiego Związku Piłki Siatkowej powstał nowy program, który ma na celu szerzenie
sportu wśród dzieci i młodzieży. Głównym założeniem projektu jest prowadzenie
w całym kraju, na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Szkolnych
Ośrodków Siatkarskich dla dziewcząt i chłopców. Zadaniem takiego ośrodka jest
podtrzymywanie wspaniałych osiągnięć polskiej siatkówki, poszukiwanie i rozwijanie
talentów.
Staraniem dyrekcji szkoły, przy wsparciu Powiatu, od września 2012 r.
w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje taki ośrodek, w którym dziewczęta
rozwijają swoje siatkarskie uzdolnienia, będąc jednocześnie uczennicami LO.
Dzięki
udziałowi
w
programie
szkoła
została
wyposażona
w profesjonalny sprzęt treningowy. Siatkarki oprócz 12 godzin treningów w tygodniu,
mają
również
zapewnioną
opiekę
fizjoterapeutów,
opiekę
medyczną
(w tym konsultacje z dietetykiem), stroje sportowe, możliwość zamieszkania
w internacie.
Realizacja programu zajęć sportowych SOS odbywa się równolegle
z programem kształcenia ogólnego obowiązującym w Liceum Ogólnokształcącym.
Koordynatorem SOS dla dziewcząt w woj. lubuskim jest p. Edwin
Łazicki a trenerem w pierwszej klasie p. Jarosław Łukaszkiewicz.
Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie jest jedyną szkołą średnią
objętą programem SOS dla dziewcząt w województwie lubuskim.

Podobne dokumenty