tutaj - opowiedz ich historię wielokulturowy gdańsk

Komentarze

Transkrypt

tutaj - opowiedz ich historię wielokulturowy gdańsk
Bibliografia
Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce, Gdańsk 1998
Sobecka A., Kalejdoskop. Pomorskie spotkania z mniejszościami narodowymi, Gdańsk 2014
Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce w XX w., Warszawa 1991
Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno –
socjologicznej, red. M. Dymnicka, Z. Opacki, Gdańsk 2003
Kultura żydowska
Berendt G. Żydzi na gdańskim rozdrożu - 1945-1950, Gdańsk 2000
Burchard P. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990
Domańska H. Kadisz gdańskich kamieni, Warszawa 1994
Domańska H. Kamienne drzewo płaczu, Gdańsk 1991
Domańska H. Lifsches L., Żydzi znad Gdańskiej Zatoki, Warszawa 2000
Fijałkowski P. Rakowski S., Ludzie i zabytki. Żydzi na ziemiach polskich, Warszawa 1992
Fuks M. Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1984
Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1945. Działalność kulturalna,
polityczna i socjalna, Gdańsk 1997
http://gdansk.jewish.org.pl/
Kultura niemiecka
Egert-Romanowska J., Omilanowska M. Niemcy. Przewodnik, Warszawa 2000
Hauser P. Mniejszość niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998
Jagusiak J. Polacy – Niemcy. Kronika dobrych kontaktów, Wrocław 1996
Kobylińska E., Lawaty A., Rudiger S. Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć, Warszawa
1996
Kurcz Z. Mniejszość niemiecka w Polsce, Wrocław 1995
Szarota T. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996
Kultura rosyjska
Rosyjska spuścizna kulturalno-naukowa w Polsce, Warszawa 2014
http://rosjaniewpolsce.pl/
http://www.russcentrum.pl/
Kultura ukraińska
Drozd R., Halczak B. Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989, Warszawa 2010
Hawryluk J. Od wypraw Włodzimierza do linii Curzona, Toronto 2013
Karabovič T. Dziedzictwo kultury ukraińskiej, Lublin 2001
Kozak S. Z dziejów Ukrainy : religia, kultura, myśl społeczna, Warszawa 2006
Łesiów M. Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1994
http://www.zup.ukraina.com.pl/
Kultura romska
Bartosz A. Nie bój się Cygana, Sejny 2004
Ficowski J. Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb, Warszawa 1990
Fraser A. Dzieje Cyganów, Warszawa 2001
Kuźniak A. Papusza, Warszawa 2014
Helfer J. Cyganie Romowie – zapomniane obrazy, Warszawa 2005
Mirga A., Mróz L.Cyganie - odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994
http://stowarzyszenie.romowie.net
Kultura tatarska
Borawski P. Tatarzy polscy, Warszawa 1986
Podhorodecki L. Tatarzy, Warszawa 1971
http://tatarskiszlak.blogspot.com/
Kultura kaszubska
Kaszubi a Gdańsk na przestrzeni dziejów, [w] Rozmyślania gdańskie, Gdańsk 1998
Polacy, Niemcy i Kaszubi ... a życie codzienne, [w] Życie codzienne na Kaszubach i Pomorzu
na przełomie XIX i XX wieku, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 2002
Świat kaszubskich wartości, „Pomerania”, 1988, nr 12
Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX wieku.
[w] Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII – XX wieku, pod
red. M. Jaroszewicza i W. Stępińskiego, Szczecin 1998
http://www.kaszubi.pl/
Kultura litewska
Bardach J., O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988
Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001
Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990
http://ltnamai.sejny.pl/
Kultura białoruska
Mironowicz E., Łatyszonek O. Krótka historia białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce
w latach 1944-2001, Historia Białorusi, Białystok 2002
Krzemińska E. Białoruś na wybrzeżu Gdańska, Gdańsk 2001
Sadowski A. Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków 1991
Tomaszewski J. Mniejszości narodowe w Polsce w XX w., Warszawa 1991

Podobne dokumenty