odpowiedzi na pytania 1 - ECORYS Polska Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi na pytania 1 - ECORYS Polska Sp. z oo
Projekt „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa, 27.08.2014r.
Do: wszystkich zainteresowanych
Dotyczy:
Postępowania
zgodnego
z
zasadą
konkurencyjności
nr
1/29348/2014
prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy usługi dostawy sprzętu komputerowego
niezbędnego do realizacji projektu pod nazwą „Szkoła nowych możliwości” – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego; województwo mazowieckie.
Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający mógłby podać, które sprzęty dostępne na rynku spełniają warunki z opisu
przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź 1:
Przedmiot zamówienia został dokładnie opisany. Wymagania z opisu przedmiotu
zamówienia mogą spełniać sprzęty produkowane przez różnych producentów. Od decyzji
Wykonawcy zależy, które sprzęty zaoferuje Zamawiającemu.
Przykładowa lista oferowanych produktów może być następująca: SERWER T420 E5-2420
8GB 4x1TB SAS H700 DVDRW 3Y; Monitor Dell E190s 19" LCD; Dell 3847MT i5-4460 12GB
1TB GT705 NBD; Monitor Philips LED 23.8'' 244E5QSD; AH-IPS, LED, Full HD, DVI; Drukarka
3D PRIX; drukarka 3D DaVinci; Drukarka HP Color LaserJet Professional CP5225n; HP leser jet
PRO400 M401; eBoard/iBoard 82", projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-470 EDU;
wizualizer Epson ELP-DC21; SummaCut D120; Wacom Intuos4 M (A5); Nikon D5200,
Obiektyw 18-105VR, karta pamięci 16GB; Creative SB Tactic 3D Fury słuchawki z
mikrofonem; BenQ TH681+ DLP 1080p 3200A 12000:1 HDMI
Powyższe nie stanowi jednakże opisu przedmiotu zamówienia. Opis ten został zawarty w
Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający uprzedza, że nie bierze odpowiedzialności za
niezgodność tak zaoferowanego przedmiotu z opisem zawartym w Zaproszeniu, szczególnie,
że opis sprzętów zawiera dodatkowe warianty wyposażenia, które sprawią, że sprzęty o
Projekt „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
podanej nazwie w podstawowej wersji wyposażenia nie będą spełniały warunków zawartych
w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający modyfikuje treść Zaproszenia do składania ofert w następującym zakresie:
Jest:
„II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”
Powinno być:
„II. RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych (ani w zakresie
drukarek 3D, ani w zakresie innego sprzętu wchodzącego w skład zamówienia). W zakresie
drukarek 3D Zamawiający wskazuje dwie dopuszczone przez siebie konfiguracje. Należy
zaoferować jedną z nich”.
Jest:
„VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
7 dni od daty podpisania umowy”
Powinno być:
„VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
14 dni od daty podpisania umowy”
Jest:
„XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie XII lit. l
w Siedzibie Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, do
dnia: 05.09.2014 roku, godzina: 11:45.
b. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1, o godzinie: 12.00.”
Powinno być:
„XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
a. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie opatrzoną napisem jak w punkcie XII lit. l
w Siedzibie Zamawiającego ECORYS Polska Sp. z o. o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, do
dnia: 09.09.2014 roku, godzina: 11:45.
Projekt „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1, o godzinie: 12.00.”
W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie Zamawiający przedłuża okresu składania
ofert o 1 dzień. Nowy termin składania ofert to: 09.09.2014 roku, godzina: 11:45.
Sporządziła:
Ewa Dzielnicka
Koordynator Projektu

Podobne dokumenty