COLUMBUS CAPITAL S.A. chce wejść na rynek nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

COLUMBUS CAPITAL S.A. chce wejść na rynek nieruchomości
Katowice, 24.11.2014 r.
COLUMBUS CAPITAL S.A. chce wejść na
rynek nieruchomości komercyjnych
COLUMBUS CAPITAL S.A, Spółka inwestycyjna z Katowic, notowana na rynku
NewConnect od 2011 r., zawarła Porozumienie Inwestycyjne z podmiotem z
branży nieruchomości komercyjnych - JR INVEST S.A. i tym samym ma zamiar
rozpocząć działalność w tej branży. Docelowo, po wykupie 100% udziałów w
funduszu nieruchomości GANADOR Sp. z o.o., jakie posiada obecnie JR INVEST,
Emitent planuje przejąć całą spółkę.
Podmiot ten kupuje nieruchomości komercyjne o wartości do 1 mln zł, a następnie w
krótkim okresie czasu odsprzedaje je z wysoką marżą. Spółka wchodzi obecnie w skład
Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. Głównym założeniem funduszu nieruchomości
GANADOR jest kupowanie nieruchomości komercyjnych tylko za gotówkę, nie korzystając
z kredytów bankowych. W ten sposób działalność Spółki jest stabilna, a nabywane
nieruchomości są nieobciążone. Dzięki temu GANADOR nie będąc pod presją ze strony
banku, sam decyduje, kiedy i co kupuje oraz sprzedaje.
Od połowy tego roku COLUMBUS CAPITAL S.A. dynamizuje swój rozwój oraz mocno
rozbudowuje Grupę Kapitałową. Obecnie Spółka posiada gotowość organizacyjną do
realizacji projektu z branży nieruchomości komercyjnych.
„Pierwotnie zakładaliśmy objęcie 50% udziałów w funduszu GANADOR. Mając jednak
świadomość rynku, podjęliśmy decyzję o docelowym zakupie całości udziałów. Nasz plan
odnośnie dalszego rozwoju Spółki zakłada przejęcie obiektów w Warszawie, które po
remoncie mogą wygenerować kilka milionów złotych zysku. Inwestycje w stolicy są
mocną stroną naszego akcjonariatu, bowiem nasi kluczowi akcjonariusze inwestowali na
Mazowszu realizując tam wiele inwestycji, znamy więc ten rynek i mamy tam również
partnerów biznesowych. Nasze plany inwestycyjne sięgają też Śląska, gdzie chcemy
pozyskać kolejne atrakcyjne nieruchomości komercyjne.” - mówi Dawid Zieliński, Prezes
Zarządu Spółki COLUMBUS CAPITAL S.A.
Spółka znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe i na poziomie skonsolidowanym
wypracowała po 3 kwartałach 2014 r. 1.152 tys. zł zysku netto przy 67 tys. zł
przychodów ze sprzedaży i 750 tys. zł przychodów finansowych. Rozważa również emisję
obligacji, a pozyskany kapitał chciałaby przeznaczyć na rozwój funduszu GANADOR.
„Od początku tego roku mamy ok. 2 mln zł zysku analizując to podatkowo. Widmo
problemów zostało zażegnane, a przed nami dobry czwarty kwartał. O ile w czerwcu nie
byliśmy na 100% pewni, że możemy pozyskać tani pieniądz i mocno rozwijać
GANADORA, to dziś po analizie na rynku powinniśmy przed końcem roku znaleźć
partnera, który zorganizuje nam emisję obligacji pod tą transakcję na dobrych dla nas
warunkach. Możliwe jest również wejście inwestora finansowego do COLUMBUS CAPITAL
S.A. poprzez nową emisję akcji w ramach kapitału docelowego. Niebawem zwołamy Radę
Nadzorczą i będziemy analizować warianty finansowania.” - podkreśla Prezes.
COLUMBUS CAPITAL S.A. liczy, że dzięki wejściu w branże nieruchomości komercyjnych
odniesie wiele korzyści. Realizowany projekt wpisuje się także idealnie w założenia
strategii rozwoju Spółki opartej głównie na działalności inwestycyjnej.
„Jeśli czujemy się bezpiecznie i widzimy potencjał uzyskania dochodu oraz mamy
kontrolę nad przejmowanym biznesem, który ma dobrą kadrę, to dlaczego mielibyśmy
tego nie wykorzystać. Po pierwsze, w naszej strategii rozwoju zakładamy budowę TFI.
Czekamy na wejście w życie dyrektywy UE w tym zakresie, ale raczej nie odstąpimy od
tego pomysłu. Na koniec 2016 r. chcemy tą decyzję poprzeć już transakcjami na rynku.
Jeśli dokonamy kilku bądź kilkunastu dobrych projektów wewnątrz GANADORA to łatwiej
będzie nam mówić o pozyskaniu dużej gotówki do TFI na sektor nieruchomości
komercyjnych. Po drugie, w naszym modelu prowadzenia GANADORA jest ogromny
potencjał generowania gotówki przy niskich kosztach zarządzania. Proszę pamiętać, że
model polega w uproszczeniu na zakupie, modernizacji i odsprzedaży obiektu już
wynajętego. Rzadziej będziemy czerpać pożytki z regularnego czynszu. Na cyklicznych
transakcjach zbycia obiektów generowana jest duża ilość gotówki oraz ukazuje się
miarodajny obraz, co można osiągać przy zwiększaniu skali działalności.” - podsumowuje
Zieliński.
Również druga strona Porozumienia Inwestycyjnego, a więc JR INVEST S.A. podchodzi do
planowanej transakcji z dużym optymizmem.
„To transakcja obustronnie korzystna. Możemy przystępować do innych projektów jako
partner finansowy i partner dający know-how. JR INVEST ma nowe plany inwestycyjne i
myślę, że każdy dziś skorzysta na tym, co mamy nadzieję zrealizuje się do 31 marca
2015 r. Poprzez dokonanie tej transakcji będziemy dysponować wolną gotówką na
rozbudowę naszej Grupy Kapitałowej. Będziemy mogli dokonać o wiele szybciej
modernizacji posiadanych już obiektów i tym samym zwiększyć przychody. Na rynku nie
brakuje okazji inwestycyjnych i dlatego sprzedaż GANADORA da nam nowe szanse na
wejście w inne, równie ciekawe, jeżeli nawet nie atrakcyjniejsze biznesowo projekty.” –
mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.
COLUMBUS CAPITAL S.A. jest Spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect. W
swojej strategii ma stworzenie własnego TFI. W najbliższym czasie chce być nastawiona
na wspieranie projektów wysokomarżowych oraz na realizację strategii inwestycyjnych,
opartych przede wszystkim na fundamentalnej wycenie niedowartościowanych projektów.
W dłuższym okresie ma to zagwarantować akcjonariuszom ciągły wzrost wartości
przedsiębiorstwa, a Spółce umożliwić stały wzrost zainteresowania wśród inwestorów na
rynku publicznym.
***
Kontakt:
COLUMBUS CAPITAL S.A. - Relacje Inwestorskie
Artur Górski
[email protected]
tel. +48 501-215-243
www.columbuscapital.pl