okropnie wyczerpujące testy magiczne wiedza o harrym potterze

Komentarze

Transkrypt

okropnie wyczerpujące testy magiczne wiedza o harrym potterze
Miejsce
na naklejkę
HP-OWTM-06-2009
OKROPNIE WYCZERPUJĄCE
TESTY MAGICZNE
CZERWIEC
ROK 2009
WIEDZA O HARRYM POTTERZE
Czas pracy 45 minut
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 zadań.
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to
przeznaczonym.
3. Zadania wyślij na e-mail [email protected] .
4. Aby zdać naleŜy otrzymać 40% punktów moŜliwych do
zdobycia.
5. Dokładnie zapoznaj się z treścią kaŜdego zadania.
6. Wszystkie próby ściągania i kopiowania będą karane.
7. Podczas trwania egzaminu nie ma moŜliwości
zadawania pytań związanych z jego treścią.
8. NaleŜy zadbać aby privy były wyłączone. W przypadku
ich włączenia komisja moŜe uniewaŜnić twój egzamin.
9. Pamiętaj, aby przy rozwiązaniu zadania napisać jego
numer. Zadania nienumerowane będą nie sprawdzane.
10. Pamiętaj, aby podpisać pracę swoim kodem. Praca nie
podpisana nie będzie sprawdzana.
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
moŜna otrzymać
łącznie
40 punktów
śyczymy powodzenia!
KOD UCZNIA
Tekst źródłowy:
W sali wejściowej pełno juŜ było uczniów spieszących na kolację. Stanęli na końcu
długiej kolejki i natychmiast usłyszeli za sobą donośny głos:
- Wesaley! Hej, Weasley!
Odwrócili się, by zobaczyć Malfoya, Crabbe’a i Goyle’a, najwyraźniej czymś
rozradowanych.
- Co? – spytał krótko Ron.
- Piszą o twoim tacie, Weasley! – rzekł Malfoy, wymachując egzemplarzem „Proroka
Codziennego”. Mówił dostatecznie głośno, by usłyszeli go wszyscy w zatłoczonej Sali. –
Posłuchaj!
KOLEJNE BŁĘDY MINISTERSTWA MAGII
Wszystko wskazuje na to, Ŝe kłopoty Ministerstwa Magii jeszcze się nie
skończyły, pisze nasz specjalny korespondent, Rita Skeeter. Niedawno
ministerstwo znalazło się pod ostrzałem opinii publicznej za nieudolną
kontrolę nad tłumem po zakończeniu mistrzostw świata w quidditchu, i
nadal nie potrafi wyjaśnić tajemniczego zniknięcia jednej z pracujących
w ministerstwie czarownic, a oto mamy do czynienia z nową aferą, tym
razem związaną z błazeńskimi wyczynami Arnolda Weasleya z Urzędu
Niewłaściwego UŜycia Produktów Mugoli.
Malfoy przerwał czytanie i spojrzał na Rona.
- Widzisz, Weasley, nawet nie potrafili podać poprawnie jego imienia… to chyba
oznacza, Ŝe jest kompletnym zerem, nie?
Teraz zrobiło się cicho, bo słuchała go cała sala. Melfoy strzepnął gazetę i czytał dalej:
Arnold Weasley, którego dwa lata temu ukarano za posiadanie
latającego samochodu, wdał się wczoraj w bijatykę z mugolskimi
stróŜami prawa („policjantami”). Poszło o kilka bardzo agresywnych
pojemników na śmieci. Wszystko wskazuje na to, Ŝe pan Weasley chciał
pomóc „Szalonookiemu” Moody’emu, wiekowemu eks-aurorowi,
którego ministerstwo odesłało na emeryturę, kiedy nie był juŜ w stanie
odróŜnić zwykłego uścisku dłoni od usiłowania morderstwa. Trudno się
dziwić, iŜ po przybyciu do pilnie strzeŜonego domu Moody’ego pan
Weasley stwierdził, Ŝe pan Moody znów wszczął fałszywy alarm. Pan
Weasley był zmuszony zmodyfikować pamięć kilku policjantów, zanim im
uciekł, ale odmówił odpowiedzi na pytanie „Proroka Codziennego”,
dlaczego wplątał ministerstwo w tak kłopotliwą sytuację.
- Jest i zdjęcie, Weasley! – dodał Malfoy, podnosząc wysoko gazetę. – Zdjęcie twoich
rodziców przed ich domem… jeśli to moŜna nazwać domem! Twoja matka mogłaby zrzucić
parę kilo, nie uwaŜasz?
Ron dygotał z wściekłości. Wszyscy na niego patrzyli.
- Wypchaj się, Malfoy – powiedział Harry. – Daj spokój, Ron…
- Ach tak, przecieŜ ty, Potter, mieszkałeś u nich w lecie, prawda? – zadrwił Malfoy. –
To moŜe mi powiesz, czy jego matka naprawdę jest taka gruba, czy tylko tak wyszła na tym
zdjęciu?
Harry i Hermina złapali Rona za szatę na plecach, Ŝeby go powstrzymać od rzucenia
się na Malfoya.
Joanne Kathleen Rowling
„Harry Potter i Czara Ognia
(Rozdział 13 – „Szalonooki Moody”)
Tłumaczenie: Andrzej Polkowski
Na zlecenie wydawnictwa MEDIA RODZINA
Zadanie 1 (2 pkt)
Jak naprawdę miał na imię tata Rona?
A. Andrew
B. Artur
C. Arnold
D. Billy
Zadanie 2 (2 pkt)
W jakich okolicznościach ujawniło się posiadanie magicznego samochodu?
A. Harry i Ron polecieli nim do szkoły
B. Ojciec Rona wyruszył nim na wakacje
C. Matka Rona wyjechała nim na zakupy
D. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zadanie 3 (2 pkt)
Kto nie powstrzymał Rona przed rzuceniem się na Malfoya?
A. Harry
B. Harry i Hermiona
C. Hermiona
D. Crabbe i Goyle
Zadanie 4 (2 pkt)
Kto napisał zjadliwy artykuł w „Proroku…”?
A. Ksenofilius Lovegood
B. Lucjusz Malfoy
C. Rita Skeeter
D. Charity Burbage
Zadanie 5 (4 pkt)
Jak zareagował(a)byś na miejscu Harry’ego i Hermiony w związku z zaistniałą sytuacją?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 (4 pkt)
Kto według Ciebie ucierpiał najbardziej na artykule z „Proroka Codziennego”? – Swoją
odpowiedź uzasadnij co najmniej 2 argumentami.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 7 (8 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego wypisz po 2 cechy charakteru 4 wybranych bohaterów.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 8 (16 pkt)
Napisz charakterystykę swojego ulubionego bohatera z serii „Harry Potter…” na co najmniej
pół strony w Wordzie.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Podobne dokumenty