Magazyn PROFI numer 1

Komentarze

Transkrypt

Magazyn PROFI numer 1
n
r1
sierpień 20
06
edytorial
Drodzy Państwo,
przedstawiamy pierwszy numer magazynu „PROFI”,
wydawnictwa przygotowanego specjalnie dla Profesjo­
nalistów – Instalatorów z branży ogrzewania, chłodnic­
twa i klimatyzacji. Chcielibyśmy, aby nasze pismo, tak jak
produkty WILO, było pomocą w codziennej pracy
i źródłem inspiracji. Znajdą w nim Państwo rzetelne
artykuły techniczne, fachowe porady oraz informacje
o nowościach z branży instalacyjnej.
W magazynie będziemy przedstawiać cykle artykułów
z kilku działów tematycznych. W każdym numerze
przybliżymy jedną nowość z oferty produktów WILO,
przedstawimy praktyczne wskazówki inżynierów i porady
z zakresu branży instalacyjnej.
Chcemy, aby nasz magazyn służył Państwu jak najlepiej,
dlatego zachęcamy do zgłaszania nurtujących tematów!
Mamy nadzieję, że magazyn „PROFI” spotka się z Pań­
stwa zainteresowaniem i zasłuży na uznanie.
Zapraszamy do lektury!
Zapraszamy na szkolenia
dla instalatorów
sierpień – październik 2006
Każdy uczestnik otrzyma prezent
– praktyczną kamizelkę.
O szczegóły pytaj w wybranych hurtowniach:
PROFI
1
Wilo-SilentMaster
spełnione marzenia
o małym i cichym hydroforze
Do lamusa odchodzą
czasy dużych i głośnych
hydroforów domowych.
Wszyscy pamiętamy uciążliwy hałas załączającego się
hydrofora dochodzący z piwnicy, odgłos często nierozłącznie związany z wieloma gos­podarstwami wiejskimi. Wiadomo też, ile kłopotów sprawiały cieknące,
ciężkie i energochłonne pompy. O niedogodnościach
użytkowników działek i dom­ków letniskowych, zmagających się z brakiem miejsca na duże i hałaśliwe
urządzenia, także pamiętamy. Na szczęście te czasy
minęły.
Lata od 70. do 90. przyniosły bogatą gamę hydroforów
domowych, choć jeszcze wyposażonych w duże zbiorniki o poj. 30-100 l. Dopiero WILO, prekursor nowych
rozwiązań, wprowadziło mały, cichy hydrofor Wilo-SilentMaster. Jego niewielkie rozmiary i zwarta,
opływowa konstrukcja pozwalają umieścić go nawet
w małej szafce pod zlewem. Dzięki dużej wydajności
– 5 m3/h – hydrofor ten może być stosowany praktycznie we wszystkich rodzajach gospodarstw domowych, bez obaw o niedobór wody w instalacji: jego
wys. ssania to blisko 8 m, a maksymalna wys. podnoszenia: 43 lub 52 m. Już te parametry klasyfikują Wilo-SilentMaster w rynkowej czołówce, a nie wspomniałem jeszcze o jego drugiej podstawowej zalecie.
Wilo-SilentMaster pracuje niezwykle cicho – 43 dB (A)
to szum porównywalny z dźwiękiem wentylatora
komputera. Hydrofor ten umieszczony w kuchennej
szafce będzie więc praktycznie niesłyszalny.
Dodatkowo do urządzenia wbudowano sterownik
zapewniający łatwą regulację i wyświetlający informacje
o stanie prac. To wielki atut. Użytkownicy hydroforów rzadko są ekspertami, dlatego szczególnie cenią
sobie prostotę obsługi. A Wilo-SilentMaster doskonale
uosabia motto: „łatwo, lekko i przyjemnie”.
Urządzenie to posiada także kolejną zaletę – zintegro­
wane zabezpieczenie przed pracą na sucho i zawór
zwrotny. To nie bagatela, tym bardziej że takich
rozwiązań nie posiadają pompy innych producentów, które często są wyposażone jedynie w system
zał./wył., a wspomniane zabezpieczenia są sprzedawane
osobno. Wilo-SilentMaster to także doskonały hydrofor
do wykorzystywania wody pozyskiwanej z deszczówki.
Ogólnie moja ocena tego urządzenia jest bardzo
wysoka. Po raz kolejny potwierdziło się, że WILO
w swoich rozwiązaniach sięga daleko w przyszłość
i konsekwentnie realiZ A K R E S N AT Ę Ż E N I A D Ź W I Ę K U
zuje hasło Pumpen
Intelligenz, które w wySamolot naddźwiękowy
padku Wilo-SilentMaster
Koncert rockowy
nabiera szczególnego
znaczenia.
Ciężarówka
dB(A)
140
130
120
110
100
90
80
Ruch uliczny
70
60
Głośna rozmowa
50
Zwykła rozmowa
Wilo-SilentMaster
40
43 dB(A)
30
20
10
Szelest liści
Robert Słotwiński
WILO Polska
0
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ TECHNICZNĄ
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymywać poniższe broszury drogą pocztową, zapraszamy do wypełnienia
zamówienia na naszej stronie internetowej: www.wilo.pl ----> Dokumentacja Techniczna ----> Zamówienie
lub poprzez naszą infolinię 0 801 DO WILO, czyli 0 801 369 456 .
Praktyczny poradnik doboru pomp 2005:
Pompy do domu i ogrodu
Broszura zawierająca praktyczne
porady i wskazówki dotyczące
doboru pomp do centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz urządzeń do instalacji
sanitarnych.
2
PROFI
PORADNIK 2006:
Pompy elektroniczne
Kompletna informacja o produktach najnowszej generacji
– obiegowych pompach elektronicznie regulowanych do centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej.
ekspert
radzi
razem dobierzemy hydrofor
Dobór hydroforu na potrzeby domowe nie jest trudny,
trzeba jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Poniżej przybliżymy Państwu, czym należy się
kierować w procedurze doboru.
Jak w wypadku każdej pompy, aby właściwie ustalić
jej typ, musimy znać tzw. punkt pracy, czyli wydajność
Q (m3/h) i wysokość podnoszenia H (m H2O – ciśnienie
wyrażone w metrach słupa wody).
Wydajność Q
Przy standardowym domku jednorodzinnym możemy
przyjąć, że wydajność hydroforu 3-4 m3/h w zupełności pokryje nam maksymalne zapotrzebowanie
na wodę.
Wysokość podnoszenia H
Wysokość podnoszenia hydroforu możemy obliczyć
według następującego wzoru:
w
H = Hgeo1 + Hgeo2 + 0,2 x (L1 + L2) + Hw
Do samodzielnego wypełnienia
Wartość
Symbol
Opis
w przykładzie
Różnica poziomów między lustrem wody
Hgeo1
1m
Strona ssawna
w studni a osią pompy
Hgeo2
Różnica poziomów między osią pompy
5m
Strona tłoczna
a najwyższym odbiornikiem
Straty na przepływie wody przez rury
0,2 x (20 + 5) = 5 m
0,2 x (L
1 + L2)
(ok. 20% długości rurociągu)
Hw
Wymagane ciśnienie wypływu wody z kranu
10 m
H
UWAGA!
Wysokość podnoszenia
Wartość
rzeczywista
21 m (słupa H2O)
Hgeo1 + 0,2 x L1 < 7 m ---> (głębokość ssania pomp samozasysających to maksymalnie 7 m)
W tabeli celowo zostawiliśmy wolne pola, tak aby
mogła posłużyć Państwu jako arkusz kalkulacyjny
przy doborze własnego hydroforu. Arkusz ten pozwoli
Państwu wzorować się na załączonym przykładzie.
Aby uniknąć częstego załączania się pompy przy małym rozbiorze wody, dobrze jest wyposażyć hydrofor
w zbiornik przeponowy (sprzedawany w komplecie
z pompą – jeżeli pozwalają na to warunki instalacji;
najlepiej jest wybrać zbiornik o objętości ok. 50 l).
Po dokonaniu obliczeń dla naszego przykładowego
domku dobraliśmy zestaw WILO-Jet HWJ 203.
Możemy również dobrać urządzenie najnowszej
generacji Wilo-SilentMaster 305, które ze względów
konstrukcyjnych nie wymaga stosowania zbiornika.
Wil
o–S
ilen
tMa
ste
r 30
5
Wilo
–Jet
HW
J 20
3
PROFI
3
porady WILO
Porady WILO
Przy wykonywaniu kanalizacji w systemie grawitacyjnym instalator nie ma większych trudności
z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacyjnej. Problemy pojawiają się, gdy najniższe
odbiorniki leżą poniżej poziomu kanalizacji spławnej ulicy. Wbrew pozorom problem ten jest dość częsty,
np. w adaptowanych pomieszczeniach mieszkalno-socjalnych w centrach starych miast – gdzie
w piwnicach nagminnie urządzane są puby i restauracje – a także w nowoczesnych centrach handlowych
(parkingi często zagłębiane są na dwie do trzech kondygnacji pod ziemię), w których również pojawia się
problem z usuwaniem ścieków.
W takich przypadkach z technicznego punktu widzenia zainstalowanie typowych pompowni ścieków jest bardzo trudne, natomiast
z eksploatacyjnego – wyjątkowo niekomfortowe (np. ze względu na
stale wydobywające się przykre zapachy). Tu z powodzeniem można
zastosować szczelne agregaty ściekowe.
Jak i gdzie instalować agregaty
Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie murowanego „szachtu” poniżej poziomu podłogi najniższego
pomieszczenia. W nim instalujemy agregat. Do tego urządzenia sprowadzamy grawitacyjnie ścieki
ze wszystkich odbiorników (ubikacje, umywalki, zlewy, zmywarki, kratki podłogowe itp.), tak jak robimy
to przy tradycyjnej kanalizacji. Ścieki spływają do zbiornika i po przekroczeniu określonego poziomu są przepompowywane do kanalizacji zbiorczej. W przypadku awarii jednej z pomp załącza się pompa rezerwowa,
a wymiana uszkodzonej jest stosunkowo szybka i łatwa. Agregat posiada kilka króćców spławnych umożliwiających podłączenie kilku rurociągów. Zbiornik posiada również króciec odpowietrzający. Po zainstalowaniu urządzenia zagłębienie, w którym zostało zainstalowane, można przykryć płytą lub kratownicą przechodnią. Przy doborze tego typu agregatów należy pamiętać o dwóch drobnych, lecz istotnych uwagach:
1. Do urządzenia nie wolno podłączać rynien i wpustów deszczowych.
2. Zawsze należy przewymiarowywać wydajność zastosowanych pomp, tak aby ich wydajność przekraczała
napływ ścieków. Ponieważ pompy są chłodzone powietrzem, przeznaczone zostały do tzw. pracy przerywanej.
Opłata jak za połączenie lokalne
Do opisanych powyżej zastosowań WILO oferuje urządzenia z serii DrainLift. Jednak przed ich instalacją warto skontaktować się z przedstawicielem producenta, aby poznać szczegóły konstrukcji
urządzeń i metod zabudowy – bo jak głosi stara prawda nauki nigdy za wiele.
4
PROFI
KONTAKT
WILO Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38, Janki
05-090 Raszyn
tel. 022 702 61 61
faks 022 702 61 00
e-mail: [email protected]
www.wilo.pl
PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI
Bydgoszcz
tel. 0 602 559 030
Gdańsk
tel. 0 604 243 412
Poznań
tel. 0 604 178 778
tel. 0 608 328 040
Kraków
tel. 0 602 275 751
Warszawa
tel. 0 604 900 666
tel. 0 600 450 780
tel. 0 602 440 869
Lublin
tel. 0 606 305 605
Wrocław
tel. 0 602 440 689
Łódź
tel. 0 606 277 588
Zabrze
tel. 0 604 219 988

Podobne dokumenty