Inne spojrzenie na proces mieszania

Komentarze

Transkrypt

Inne spojrzenie na proces mieszania
XV Międzynarodowe Sympozjum
Nowości w Technice Audio i Wideo
NTAV2014
Wrocław, 25-27 września 2014
PROGRAM
ORGANIZATORZY ▪ ORGANIZERS
Polska Sekcja Audio Engineering Society
Katedra Akustyki i Multimediów, Politechnika Wrocławska
Dofinansowanie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
KOMITET NAUKOWY ▪ SCIENTIFIC COMMITTEE
Przewodniczący: Andrzej Dobrucki
Jan Adamczyk
Andrzej Czyżewski
Adam Dąbrowski
Piotr Kleczkowski
Bożena Kostek
Zbigniew Kulka
Andrzej Materka
Andrzej Miśkiewicz
Władysław Skarbek
Paweł Strumiłło
Jan Żera
KOMITET ORGANIZACYJNY ▪ ORGANIZING COMMITTEE
Przewodniczący:
Sekretarze:
Skarbnik:
Członkowie:
Przemysław Plaskota
Bartłomiej Kruk
Mirosław Miazga
Paweł Dziechciński
Maurycy J. Kin
Stefan Brachmański
Piotr Kozłowski
Paweł Dracz
MIEJSCE KONFERENCJI ▪ VENUE
NTAV2014 odbywa się w budynkach Politechniki Wrocławskiej.
Konferencja:
bud. C-5, s. 3, parter
Wystawa:
bud. C-5, s. 2, parter
Demo Room:
bud. C-5, s. 607, VI piętro
Warsztaty:
bud. C-5, Studio Nagrań, przyziemie
CZWARTEK
25.09.2014
THURSDAY
9:00 Otwarcie konferencji ▪ Opening Cremony
REFERAT ZAPROSZONY ▪ INVITED PAPER
9:20 Władysław SKARBEK
▪ Incremental shape from motion revisited
10:20 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
10:40 Piotr BRATOSZEWSKI, Kuba ŁOPATKA, Andrzej CZYŻEWSKI
▪ Examining influence of video framerate and audio-video synchronization on audiovisual speech recognition accuracy
11:00 Karolina MARCINIUK, Józef KOTUS, Bożena KOSTEK
▪ Analiza warunków akustycznych dla wybranego obszaru miasta
Gdańsk ▪ Analysis of noise assessment of selected areas in Gdańsk
11:20 Radosław GOŁĘBIEWSKI, Ewa ŁUKASIK
▪ Łączne rozpoznawanie linii melodycznej i samogłosek w śpiewie jednogłosowym a capella ▪ Developing a system for melody line tracking and vowels recognition in monophonic a capella singing
11:40 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
SESJA WARSZTATOWA ▪ WORKSHOP
12:00 Andreas EHRET, Christian LERCH, Maksymilian GÓRSKI
▪ Dźwięk obiektowy ▪ Object Audio
13:20 Obiad ▪ Lunch
Przyjaciele i znajomi (mapa na następnej stronie)
13:20 Christian LERCH, Jan SOKOLNICKI, Marcin KASIŃSKI, Kacper HABISIAK
▪ Dźwięk obiektowy ▪ Object Audio
REFERAT ZAPROSZONY ▪ INVITED PAPER
15:00 Zbigniew KULKA
▪ Aperture effects in audio PCM converters
16:00 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
CZWARTEK
25.09.2014
THURSDAY
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
16:20 Witold MICKIEWICZ
▪ Procedura automatycznego masteringu na bazie istniejących nagrań
fonograficznych ▪ Automatic mastering procedure basing on the existing
phonographic recordings
16:40 Piotr HOFFMANN, Bożena KOSTEK
▪ Subjective perception of music genres in the field of music information retrieval
systems
17:00 Józef KOTUS
▪ Obrazowanie rozkładu natężenia dźwięku w otoczeniu urządzenia
mobilnego z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych
▪ Visualization of sound field produced by mobile device using acoustic vector sensors
17:20 Kamila MILARSKA, Aleksander ZAKRZEWSKI, Bożena KOSTEK
▪ Pomiary i analiza dźwięku w filmie oraz w reklamach filmowych z wykorzystaniem modelu głośności LKFS ▪ Measuring and analyzing audio
levels in film, commercials and cinematic trailers using LKFS loudness model
18:00 Zebranie Zarządu PS AES ▪ PS AES Meeting
18:00 Stanisław Wacławczyk ▪ Noise music
19:30 Bankiet ▪ Banquet
Przyjaciele i znajomi
Wrocław, ul. Grunwaldzka 98
PIĄTEK
26.09.2014
FRIDAY
REFERAT ZAPROSZONY ▪ INVITED PAPER
9:00 Mirosław OSTROWSKI
▪ Głośność programów radiowych i telewizyjnych ▪ Loudness in
broadcasting
9:40 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
10:00 Barbara TUROWSKA
▪ Działania KRRiT w zakresie pomiaru głośności programów radiowych i telewizyjnych
10:20 Przemysław PLASKOTA, Andrzej B. DOBRUCKI
▪ Pomiary kontrolne głośności programów radiowych i telewizyjnych
▪ Control measurements of loudness of audio signal in broadcasting
10:40 Bartosz PAPROCKI
▪ Kontrola głośności programów przez nadawców
DYSKUSJA PANELOWA ▪ PANEL DISCUSSION
11:00 ▪ Głośność programów radiowych i telewizyjnych ▪ Loudness in
broadcasting
Gość specjalny: Michael KAHSNITZ
11:40 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
SESJA WARSZTATOWA ▪ WORKSHOP
12:00 Krzysztof MURAWSKI, Tomasz SETA
▪ Brzmienie metadanych w kontekście głośności ▪ Sound of metadata in the
context of loudness
12:40 Piotr KUBACKI
▪ Mierniki głośności zgodne z R128
13:20 Obiad ▪ Lunch
Przyjaciele i znajomi
PIĄTEK
26.09.2014
FRIDAY
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
15:00 Paweł DZIECHCIŃSKI
▪ Wybrane aspekty kontroli poziomu sygnału w systemach rozgłoszeniowych ▪ Selected aspects of level monitoring in public address systems
15:20 Andrzej BIAŁCZYK
▪ Zdalny pomiar parametrów profesjonalnego stołu mikserskiego
▪ Remote measurement of the parameters of a professional mixing audio console
15:40 Piotr Z. KOZŁOWSKI
▪ Transmisja sygnałów fonicznych w obiektach koncertowych
▪ Transmission of audio signals at concert venues
16:00 Wycieczka techniczna ▪ Technical tour
Technopolis ▪ Sala koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu
18:00 Koncert ▪ Concert
Sala Koncertowa Narodowego Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
KONCERT WROCŁAWSKIEJ ORKIESTRY BAROKOWEJ
Lilianna Stawarz – klawesyn
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel – wiolonczela, kierownictwo artystyczne
J. Haydn Symfonia A-dur Hob. I:59 „Ogień”
W.A. Mozart Koncert na klawesyn i smyczki D-dur KV 107, 1 wg Sonaty
klawesynowej J.C. Bacha op. 5 nr 2
W.A. Mozart Koncert na klawesyn i smyczki G-dur KV 107, 2 wg Sonaty
klawesynowej J.C. Bacha op. 5 nr 3
***
J. Haydn Symfonia c-moll Hob. I:52
J. Haydn Koncert na klawesyn i orkiestrę D-dur Hob. XVIII:11
SOBOTA
27.09.2014
SATURDAY
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
9:00 Bartłomiej KRUK, Michał ŁUCZYŃSKI
▪ Właściwości akustyczne różnego rodzaju zatyczek do uszu używanych
przez inżynierów dźwięku ▪ Acoustic properties of different types of earplug used
by sound engineers
9:20 Dawid KRAWCZYK, Stefan BRACHMAŃSKI
▪ Wpływ dźwięku na koncentrację i postrzeganie dynamiki obrazu wideo ▪ Influence of sound on concentration and perception of video dynamic
9:40 Łukasz MURAS, Maurycy J. KIN
▪ Badanie głośności sygnałów muzycznych kodowanych percepcyjnie
▪ Research of loudness of perceptually-coded musical signals
10:00 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
REFERATY SEKCYJNE ▪ CONTRIBUTED PAPERS
10:20 Daniel WĘSIERSKI
▪ Learning mixtures of mouth parts from unconstrained imagery
10:40 Maciej BARTKOWIAK, Adam WERESZCZYŃSKI
▪ Object-based data compression for massive multichannel audio
11:00 Józef KOTUS, Maciej SZCZODRAK, Andrzej CZYŻEWSKI, Bożena KOSTEK
▪ Modelowanie propagacji hałasu i jego wpływu na słuch z wykorzystaniem platformy obliczeniowej Pl Grid plus ▪ Mdeling of environmental noise
propagation and its influence on hearing system using Pl Grid infrastructure
11:20 Przerwa na kawę ▪ Coffee break
SESJA WARSZTATOWA ▪ WORKSHOP
11:40 Józef KOTUS
▪ Modelowanie propagacji hałasu i jego wpływu na słuch z wykorzystaniem platformy obliczeniowej Pl Grid plus ▪ Modeling of environmental
noise propagation and its influence on hearing system using Pl Grid infrastructureo
12:40 Zamkcięcie konferencji ▪ Closing Ceremony
13:20 Obiad ▪ Lunch
Przyjaciele i znajomi

Podobne dokumenty