ochrona i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii

Komentarze

Transkrypt

ochrona i promocja zdrowia - zwalczanie narkomanii
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 38/2010
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 22 stycznia 2010 r.
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - ZWALCZANIE NARKOMANII
(Dział 851, Rozdział 85153)
lp.
podmiot
adres
nazwa zadania
kwota dotacji
1
2
3
4
5
1
Fundacja Ekologiczna
"EKOTERM SILESIA"
ul. Podmiejska 7
44-207 Rybnik
śyję zdrowo i bezpiecznie czyli narkotyki
nie dla mnie
10 000 zł
2
Klub Sportowy "Energetyk
ROW Rybnik"
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik
Obóz profilaktyczno-terapeutyczny "Jak
sprzeciwić się narkotykom - sztuka
odmawiania III"
49 000 zł
3
Miejski Koszykarski Klub
Sportowy "Rybnik"
ul. Powstańców Śl. 40/42
44-200 Rybnik
Obozy profilaktyczno-terapeutyczne letni
i zimowy "Zanim będzie za późno"
50 000 zł
"Razem" znaczy mocniej, silniej, bardziej
wytrwale mówimy nie narkotykom
- II edycja
40 000 zł
Czym skorupka za młodu - mamo, tato
bądź ze mną
60 000 zł
ul. Wołodyjowskiego 5
44-270 Rybnik
Warsztaty dla uczniów trzecich klas
gimnazjalnych o nachyleniu profilaktyki
antynarkotykowej
7 100 zł
4
Miejskie Towarzystwo Piłki
NoŜnej
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik
5
Parafia Rzymskokatolicka
6 Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Niedobczycach
7
Parafia Rzymskokatolicka
św. Jadwigi Śląskiej
ul. Kard. Kominka 18
44-217 Rybnik
Obóz namiotowy dla dzieci "Wakacje
z Bogiem" - edycja druga
13 500 zł
8
Parafia Rzymskokatolicka
św. Józefa Robotnika
ul. Gen. J. Hallera 19
44-200 Rybnik
Kolonie ze świętym Franciszkiem
14 000 zł
9
Regionalne Stowarzyszenie
Pomocy i Inicjatyw Społecznych
"STACJA"
ul. Św. Maksymiliana
23A/3
44-207 Rybnik
Interdyscyplinarna profilaktyka
w przeciwdziałaniu uzaleŜnień
od narkotyków, obejmująca młodzieŜ
z miasta Rybnik i okolic
4 350 zł
10
Regionalne Towarzystwo Opieki
Zdrowotnej w Rybniku
ul. Kpt. L. Janiego 1
44-200 Rybnik
Program Profilaktyczno-Terapeutyczny
"Akademia Dojrzałości"
25 000 zł
11
Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 Rybnik
Pamiętaj od ciebie zaleŜy jak spędzasz
wolny czas II edycja
30 000 zł
12
Rybnicki MłodzieŜowy Klub
Sportowy
ul. Powstańców Śl. 40/42
44-200 Rybnik
Obozy lekkoatletyczne 2010 - najlepsza
recepta na ucieczkę od narkotyków
30 000 zł
13
Rybnickie Stowarzyszenie
Abstynenckie "ZGODA"
ul. Saint Vallier 4
44-200 Rybnik
Nie biorę! - śyję naprawdę!
5 000 zł
"Mission Possible" - program działań
profilaktyczno-terapeutycznych
dla młodzieŜy zagroŜonej narkomanią
w dzielnicy Rybnika - Boguszowice
Osiedle
65 050 zł
15
Realizacja programu zajęć
profilaktycznych w ramach obozu
zimowego "Ale jazda…!"
- Beskid Śląski 2010
10 000 zł
16
Akcja Zima na Nowinach 2010
10 000 zł
Akcja Lato na Nowinach 2010
12 000 zł
14
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Rybnika - Boguszowic "17-tka"
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzielnicy Maroko-Nowiny "Moja
dzielnica - tu Ŝyję, tu mieszkam"
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik
ul. Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
17
18
Towarzystwo Sportowe "Volley"
Rybnik
ul. Powstańców Śl. 40/42
44-200 Rybnik
Siatkówka-sposób na nudę! (IV edycja)
35 000 zł
19
Uczniowski Klub Sportowy
"OSIEMNASTKA"
ul. Lompy 6
44-253 Rybnik
Bądź wolny od nałogu (V edycja)
30 000 zł
500 000 zł

Podobne dokumenty