i dzień wtorek 8.11.16

Komentarze

Transkrypt

i dzień wtorek 8.11.16
I DZIEŃ
WTOREK 8.11.16
1100 - 1500
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1300 - 1430
OBIAD
1500 - 1600
SESJA PLENARNA CZĘŚĆ I
1. mgr Blanka Mellova
Żywienie jest naszą pasją od 150 lat
(wykład sponsorowany Nestlé – Partner Strategiczny Konferencji) (30 min. + 5 min. dyskusji)
2. prof. dr hab. n. med. Halina Car
Nowe technologie i formy podania weryfikujące biodostępność i efektywność
nutraceutyków
(wykład sponsorowany 20 min. + 5 min. Dyskusji)
1600 – 1630
PRZERWA NA KAWĘ
1630 – 1700
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
1700 – 1830
SESJA PLENARNA CZĘŚĆ II
(wykłady po 25 min. + 15 min. Dyskusji po wystąpieniach)
1. dr hab. n. med Joanna Niegowska, prof. nadzw. SGGW
Statyny – prawda kliniczna
2. dr hab. n. med. Dorota Szostak-Węgierek, prof. WUM
Żywienie w chorobie nowotworowej
3. dr n. med. Witold Klemarczyk
Sposób żywienia małych dzieci na diecie laktoowowegetariańskiej w Polsce
1830 - 1845
PRZERWA NA KAWĘ
1845 - 2000
SESJA PLENARNA CZĘŚĆ III
(wykłady po 25’ + 15’ dyskusji na końcu sesji)
1. dr Jacek Wilczak
Wpływ składników diety na stymulację komórek układu odpornościowego jelita
grubego
2. dr hab. n med. Lucjan Szponar, prof. IŻŻ
Uwarunkowania żywieniowe homeostazy mózgu
2100
IMPREZA PLENEROWA
II DZIEŃ
ŚRODA 9.11.16
730
ŚNIADANIE
830 – 1045
SESJA I
(2 referaty po 15’ i 7 referatów po 10’ + 5’ dyskusji po każdym wystąpieniu)
1. dr hab. n med. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Wybrane składniki owoców i soków owocowych i ich wpływ na zdrowie
(wykład sponsorowany 15 min.)
2. dr inż. Katarzyna Lachowicz, dr inż. Małgorzata Stachoń, dr inż. Ewa Fürstenberg,
dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz
Wskaźnik wychwytu i poziomu wewnątrzkomórkowego hormonów tarczycy
w warunkach deficytu energetycznego (15 min.)
3. dr hab. n. med. Lucjan Szponar, prof. IŻŻ, mgr inż. Maciej Ołtarzewski,
lek. med. Anna Grodowska
Związki endokrynnie czynne zagrożeniem zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym
4. dr n. med. Grażyna Rowicka, prof. dr hab. n med. Halina Weker
Produkty glutenowe w diecie niemowląt w zaleceniach żywieniowych – spojrzenie
retrospektywne
5. mgr inż. Joanna Fugiel, prof. dr hab. Mariola Friedrich
Ocena wpływu korekty diety na szeroko pojęty dobrostan osób przewlekle chorych
psychicznie
6. dr hab. inż. Monika Bronkowska, mgr inż. Agnieszka Brodnicka,
dr inż. Maciej Bienkiewicz, dr inż. Ewa Raczkowska
Wpływ czynników żywieniowych i pozażywieniowych na stan odżywienia osób
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP)
7. dr inż. Elżbieta Wierzbicka
Niedobory magnezu i witaminy D u młodzieży z cukrzycą typu 1
8. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Kowalska
Rola witaminy D w wybranych nowotworach złośliwych
9. dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, mgr. inż. Agnieszka Woźniak,
mgr inż. Paulina Plata, dr inż. Joanna Frąckiewicz, dr hab. Magdalena Górnicka,
dr hab. Małgorzata Drywień, dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW,
lek wet. Anna Ciecierska
Ocena spożycia wapnia, fosforu, magnezu i witaminy D u kobiet w kontekście zagrożenia
osteoporozą
1045 - 1100
PRZERWA NA KAWĘ
1100 - 1315
SESJA II
(2 referaty po 15’ i 7 referatów po 10’ + 5’ dyskusji po każdym)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
Środki intensywnie słodzące w praktyce dietetycznej (wykład sponsorowany 15 min.)
dr inż. Michał Oczkowski, dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, dr inż. Jacek Wilczak,
dr inż. Małgorzata Stachoń, prof. dr hab. Anna Lankoff, prof. dr hab. Marcin Kruszewski,
dr Agnieszka Grzelak, mgr Mariusz Żuberek, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Żywieniowe modulacje wewnątrzwydzielniczych funkcji gonad samców szczurów
narażonych na działanie nanocząstek srebra (15 min.)
dr hab. Małgorzata Gajewska, dr Jacek Wilczak, dr inż. Michał Oczkowski,
dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ wytłoków z czarnej porzeczki na profil limfocytów krwi obwodowej szczurów
narażonych na działanie spalin paliwa typu biodiesel
dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk, mgr inż. Magdalena Wiercińska,
prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz
Wpływ spożycia polifenoli na zawartość receptorów hormonów tarczycy
oraz czynników transkrypcyjnych PPARα i SREBP-1C w wątrobie u szczurów
dr n. med. Ewa Piątkowska, inż. Sylwia Jurak, dr hab. inż. Aneta Kopeć,
prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Wpływ dodatku owsa na poziom enzymów wątrobowych w surowicy krwi szczurów
żywionych dietą wysokofruktozową
dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, dr inż. Jacek Wilczak, dr inż. Michał Oczkowski,
mgr inż. Mateusz Kwit, dr inż. Małgorzata Stachoń, mgr inż. Dominika Suchecka,
mgr inż. Katarzyna Błaszczyk, mgr. inż. Sylwia Gudej, dr Joanna Harasym,
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ suplementacji diety β-glukanami owsa na parametry stresu oksydacyjnego
i obrony antyoksydacyjnej w gonadach samców szczurów w warunkach uogólnionego
stanu zapalnego
dr hab. Joanna Sadowska, prof. ZPUPT, dr Magda Bruszkowska
Ocena wpływu rodzaju cukru oraz sposobu jego podawania na metabolizm
węglowodanowo-lipidowy
dr inż. Dagmara Orzeł, mgr inż. Ewelina Laszczak, dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska,
dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. UP
Wpływ dodatku młóta browarnianego do diet wysokotłuszczowych na wybrane wskaźniki
biochemiczne krwi szczurów Wistar
dr n. med. Joanna Soin
Przeciwnowotworowe komponenty diety – zioła i przyprawy
1315 – 1430
OBIAD
1430 - 1645
SESJA III MŁODYCH NAUKOWCÓW
(doniesienia ustne po 10’ + 5’ dyskusja po każdym)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dr n. med. Andrea Horvath
Miejsce leczenia żywieniowego u małych dzieci z problemami gastrologicznymi (wykład
sponsorowany 15 min.)
mgr inż. Olga Mizera, dr Anna Mróz, dr hab. Lucyna Kozłowska
Analiza różnic w pomiarach składu ciała szermierzy przy zastosowaniu dwóch rodzajów
analizatorów bioimpedancji elektrycznej o stałej częstotliwości prądu
mgr inż. Katarzyna Mirosława Boradyn, dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof.
UWM, dr hab. inż. Katarzyna Eufemia Przybyłowicz, prof. UWM
Uwarunkowania żywieniowe czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego
mgr inż. Joanna Kowalkowska, mgr Marta Lonnie, prof. dr hab. Marzena JeżewskaZychowicz, prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska, dr hab. Jolanta Czarnocińska,
prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska
Zależność między postrzeganym ryzykiem żywieniowym, a występowaniem wybranych
zachowań niesprzyjających zdrowiu w grupie dziewcząt i młodych kobiet (GEBaHealth)
mgr Agata Muzsik, dr hab. Joanna Bajerska, dr Patrycja Krzyżanowska,
prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. UP
Wpływ diety środkowoeuropejskiej i śródziemnomorskiej na wskaźniki stłuszczenia
wątroby u kobiet z zespołem metabolicznym
mgr inż. Magdalena Jodkiewicz, dr hab. Ewa Lange, mgr Joanna Drygiel,
mgr farm. Bronisława Tymolewska-Niebuda
Wpływ grupowego programu wsparcia na zmiany sposobu żywienia i masy ciała
u kobiet po diagnozie nowotworu piersi
mgr inż. Anna Danielewicz, dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
Wzory żywienia a jakość nasienia w aspekcie ryzyka wystąpienia niepłodności
u mężczyzn
lic. Anna Rudnicka, dr inż. Katarzyna Lachowicz
Przesłanki i założenia wstępne dietoterapii choroby Hashimoto u 26. letniej kobiety
mgr Emilia Kot, mgr Dorota Kułakowska, dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska,
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Ocena percepcji smaku i odczucia sytości u pacjentek z rozpoznaniem zaburzeń
odżywiania: prezentacja metody badań oraz wstępnych wyników
mgr inż. Katarzyna Zaborowicz, dr hab. Jolanta Czarnocińska
Ocena wpływu produktów spożywczych wzbogaconych w składniki bioaktywne
na poziom leptyny i adiponektyny w surowicy krwi szczurów
1645 - 1700
PRZERWA NA KAWĘ
1700 - 1915
SESJA IV
(2 referaty po 15’ i 7 referatów po 10’ + 5’ dyskusji po każdym)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2030
mgr inż. Barbara Groele, sekretarz generalny KUPS
Miejsce soków w idei „5 a day” (wykład sponsorowany 15 min.)
prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz
Ocena zależności między wybranymi elementami stylu życia w populacji
dorosłych osób (15 min.)
mgr inż. Joanna Kowalkowska, prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska,
dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. UP, dr hab. Jolanta Czarnocińska,
dr inż. Magdalena Człapka-Matyasik, dr inż. Anna Długosz, dr inż. Grzegorz Galiński,
prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, dr inż. Dorota Łoboda,
dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. UP
Powtarzalność kwestionariusza KomPAN – badania ogólnopolskie
prof. dr hab. n med. Halina Weker, mgr Marta Barańska, mgr Agnieszka Riahi,
mgr Małgorzata Więch, mgr Małgorzata Strucińska, mgr Agnieszka Bzikowska,
dr n. med. Grażyna Rowicka, dr n. med. Witold Klemarczyk, dr n. med. Hanna Dyląg
Znaczenie żywieniowych programów edukacyjnych w postępowaniu żywieniowym
u małych dzieci
dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, mgr inż. Dorota Szustek,
mgr inż. Ilona Grzegorzewska
Miejsca spożywania żywności poza domem a wybrane zachowania żywieniowe młodzieży
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Biernat, dr inż. Karolina Łoźna,
dr hab. Monika Bronkowska, prof. UP, mgr Joanna Bogusz, mgr Aneta Purgał
Porównanie częstości spożycia grup produktów wśród dzieci i młodzieży
dr inż. Ewa Niedźwiedzka
Zależność między skalą gotowości anorektycznej a częstotliwością spożycia żywności
dr n. med. Magdalena Białkowska
Zespół nocnego jedzenia w świetle aktualnych poglądów
prof. dr hab. n med. Jerzy Marcinkowski, dr Aneta Klimberg
Niemieckie Muzeum Higieny w Dreźnie widziane pod kątem edukacji prozdrowotnej
z obszaru higieny żywności i żywienia
SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z WYSTĘPEM ARTYSTYCZNYM
III DZIEŃ
CZWARTEK 10.11.16
730
ŚNIADANIE
830 - 1000
SESJA V PLAKATOWA
(prezentacje 3 min. + dyskusja 20 min. na koniec)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mgr inż. Małgorzata Sobczyk
Wybrane składniki pokarmowe a rozwój i przebieg stwardnienia rozsianego
mgr inż. Sylwia Biegańska-Hensoldt, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz
Porównanie wartości energetycznej racji pokarmowych i spożycia makroskładników
u osób z nadwagą lub otyłością stosujących przez 6 tygodni dietę paleolityczną
lub zbilansowaną
mgr inż. Dominika Mazurek, dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. UP
Ocena wartości energetycznej oraz zawartości wybranych składników pokarmowych
w posiłkach obiadowych wrocławskich stołówek szkolnych
mgr Anna Pasternak-Winiarska, dr inż. Michał Oczkowski,
dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, mgr Ewa Żyła, dr inż. Małgorzata Stachoń,
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Wpływ suszu z czarnej porzeczki na parametry biochemiczne wątroby u szczurów
po podaniu nonocząstek srebra
lic. Łukasz Kopiasz, dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, dr inż. Michał Oczkowski,
prof. dr hab. Małgorzata Węsierska, prof. dr hab. Anna Lankoff,
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska
Ocena wpływu nanocząstek srebra na funkcje metaboliczne wątroby
mgr inż. Ewa Żyła, dr inż. Katarzyna Dziendzikowska, dr inż. Michał Oczkowski,
dr inż. Małgorzata Stachoń, mgr inż. Anna Pasternak-Winiarska, dr inż. Jacek Wilczak,
dr inż. Tomasz Królikowski, dr inż. Remigiusz Mruk,
prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska, Johan Ørevik PhD,
mgr Magdalena Kowalska, dr Agnieszka Węgierek-Ciuk, prof. dr hab. Anna Lankoff
Wpływ interwencji żywieniowej na parametry biochemiczne osocza krwi szczurów
narażonych na działanie spalin silnika diesla
dr inż. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Sylwia Paczkowska,
Konrad Pawełczyk, Justyna Borowiec, Irena Porębska, Marcin Gołecki,
Monika Kosacka, prof. dr hab. Halina Grajeta
Stężenie cynku i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w krwi chorych na raka płuca
dr inż. Aneta Koronowicz, prof. dr hab. Teresa Leszczyńska, mgr Adam Master,
mgr Dominik Domagała, mgr Ewelina Piasna, mgr Mariola Marynowska, mgr Paula Banks,
prof. dr hab. n med. Piotr Laidler
Kwasy tłuszczowe z żółtka jaja wzbogaconego w CLA wykazują aktywność agonistów
receptorów PPAR w komórkach MCF-7 raka piersi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dr inż. Aneta Koronowicz, prof. dr hab. Teresa Leszczyńska, mgr Adam Master,
mgr Dominik Domagała, mgr Ewelina Piasna, mgr Mariola Marynowska, mgr Paula Banks,
prof. dr hab. n. med. Piotr Laidle
Wpływ kwasów tłuszczowych z żółtka jaja wzbogaconego w CLA na transkrypcję genów
szlaku Akt/mTOR w komórkach nowotworowych MCF-7 raka piersi
dr hab. Renata B. Kostogrys, prof. UP, Angelika Manterys, Magdalena Franczyk-Żarów,
Iwona Wybrańska
Wpływ restrykcji kalorycznych na czynność wątroby u myszy genetycznie zmodyfikowanych
ApoE/LDLr-/dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. UP, mgr Monika Młodzik,
dr hab. Jolanta Czarnocińska, mgr Anna Radziejewska, dr Douglas Wiebe
Wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne do oceny częstości spożycia produktów
wysokotłuszczowych
dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, mgr inż. Agnieszka Woźniak,
mgr inż. Anna Anyżewska, mgr inż. Magdalena Leonkiewicz
Ocena wiedzy żywieniowej i jakości diety u kobiet w różnym wieku
dr hab. Ewa Lange, mgr Daria Leconte, mgr inż. Jolanta Krusiec
Wpływ diety niskoenergetycznej na wydatki energetyczne oraz skład ciała kobiet
z nadmierną masą ciała
dr hab. Barbara Pietruszka, prof. SGGW, prof. dr hab. Anna Brzozowska,
mgr inż. Anna Szczecińska i inni
Założenia interwencji żywieniowej i ich realizacja przez osoby starsze w ramach
wieloośrodkowego międzynarodowego projektu NU-AGE
dr n. farm. Joanna Pieczyńska, mgr farm. Iga Monitowska, dr n. farm. Lila PawlikSobecka, dr n. farm. Sylwia Płaczkowska, mgr Izabela Kokot, dr n. med. Adam Smereka,
prof. dr hab. Halina Grajeta
Wpływ podaży składników żywności o działaniu antyoksydacyjnym na całkowity status
antyoksydacyjny w przebiegu ciąży - badania wstępne
1000 - 1030
PRZERWA NA KAWĘ
1030 - 1130
SESJA VI PLAKATOWA
(prezentacje 3’ + dyskusja 20’ na koniec)
1.
2.
dr n. med. Joanna Mikołajczyk-Stecyna, dr inż. Anna Malinowska,
mgr Monika Młodzik, dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. UP
Wpływ polimorfizmu genu anhydrazy węglowodanowej na częstość spożycia gorzkich
produktów u kobiet w starszym wieku
dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, dr hab. Małgorzata Drywień,
dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW, mgr inż. Agnieszka Woźniak,
lek. wet. Anna Ciecierska, dr hab. Magdalena Górnicka, dr inż. Joanna Frąckiewicz
Ocena spożycia żelaza, folianów, witaminy B12 oraz witaminy C w kontekście zagrożenia
niedokrwistością u kobiet
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dr hab. Małgorzata Drywień, dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW,
dr hab. Magdalena Górnicka, dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW,
dr inż. Joanna Frąckiewicz, mgr inż. Agnieszka Woźniak, lek. wet. Anna Ciecierska
Ocena spożycia produktów fermentowanych w grupie kobiet
dr inż. Małgorzata Stachoń, dr inż. Katarzyna Lachowicz
Dynamika przebiegu krzywych glikemicznych po spożyciu posiłków zróżnicowanych
pod względem zawartych węglowodanów
dr inż. Anna Malinowska, dr hab. inż. Aneta Kopeć, dr n. med. Ewa Piątkowska
Wybrane zachowania żywieniowe i opinie osób starszych wobec owoców i warzyw
dr inż. Anna M. Malinowska, dr n. med. Ewa Piątkowska, dr hab. inż. Aneta Kopeć
Ocena wpływu projektu „Moja Zdrowa Rodzina” na zachowania żywieniowe związane ze
spożyciem owoców i warzyw u osób starszych
prof. dr hab.Wojciech Chalcarz, dr Agnieszka Marzęcka, dr Sylwia Merkiel-Pawłowska,
dr Renata Godyń-Swędzioł
Ocena preferencji pokarmowych napojów alkoholowych wśród kobiet ciężarnych
z Krakowa w kontekście zagrożeń zdrowotnych
prof. dr hab. Wojciech Chalcarz, dr Agnieszka Marzęcka, dr Sylwia Merkiel-Pawłowska,
dr Renata Godyń-Swędzioł:
Ocena preferencji pokarmowych fast foodów wśród kobiet ciężarnych z Krakowa
w kontekście zagrożeń zdrowotnych
dr inż. Ewa Raczkowska, dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. UP
Wpływ wartości wskaźnika masy ciała osób w wieku 18-40 lat na wartości indeksu
glikemicznego wybranych potraw jarskich
dr n med. Ewa Piątkowska, dr inż. Anna M. Malinowska, dr hab. inż. Aneta Kopeć
Ocena wpływu projektu „Moja Zdrowa Rodzina” na wybrane zachowania żywieniowe i
częstotliwość spożycia owoców i warzyw przez dzieci w wieku 10-15 lat
dr inż. Danuta Figurska-Ciura, mgr inż. Katarzyna Janicka,
dr inż. Dorian Nowacki, dr inż. Dagmara Orzeł, dr inż. Karolina Łoźna,
dr inż. Marzena Styczyńska, dr inż. Marek Szołtysik, dr hab. inż. Robert Kupczyński prof.
UP, dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. UP
Wartość biologiczna białka hydrolizatu kazeiny uzyskanego przy zastosowaniu preparatu
enzymatycznego z drożdży Yarrowia lipolytica
dr inż. Anita Aranowska, dr inż. Anna Waśkiewicz, dr n. med. Walerian Piotrowski
Zmiany w spożyciu żywności w okresie ostatnich 10 lat przez dorosłych mieszkańców trzech
wybranych województw Polski
dr inż. Zbigniew Kasprzak, dr Ewa Śliwicka, prof. dr hab. Alicja Nowak,
prof. dr hab. Łucja Pilaczyńska-Szcześniak
Ocena wartości energetycznej i odżywczej diety siatkarzy plażowych
dr inż. Anna Waśkiewicz, dr n. med. Walerian Piotrowski
Ocena sposobu żywienia dorosłych mieszkańców Warszawy. Spożycie wybranych
składników pokarmowych
1130 - 1230
PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWYCH, ZAKOŃCZENIE
KONFERENCJI
1230
OBIAD

Podobne dokumenty