Wizyta duszpasterska 2016/2017 parafia Duczki L.p. Dzień Godziny

Komentarze

Transkrypt

Wizyta duszpasterska 2016/2017 parafia Duczki L.p. Dzień Godziny
Wizyta duszpasterska 2016/2017 parafia Duczki
L.p.
Dzień Godziny
Miejscowość
Ulice
ilość
wejść
1
12-28 od 9.00
Stare Grabie
Główna nieparzyste 193-57
48
12-28 od 9.00
Stare Grabie
Szosa Jadowska parzyste 144-204;Szosa
Jadowska nieparzyste pow. 169 Zakątek;
29
12-29 od 9.00
Stare Grabie
Główna parzyste 238-58
48
12-29 od 9.00
Stare Grabie
Dworcowa, Perłowa, Szosa Jadowska
nieparzyste 161-121
42
12-30 od 9.00
Stare Grabie
Główna 51-1 i 52-2; Baśniowa, Cichoradzkiej
45
12-30 od 9.00
Stare Grabie,
Duczki 06,
Nowe Grabie
ul. Cuchuwiec
27
2
3
TYDZIEŃ II
4.
01-02 od 9.00
5.
Nowe Grabie
1. nr 1-69 od Ręczajskiej
34
01-03 od 12.00 Nowe Grabie
1. nr 130-40 od cmentarza
31
6.
01-04 od 9.00
Nowe Grabie
1. nr 2-36 od Ręczajskiej; nr 109-79 od cment. 40
7.
01-05 od 9.30
Duczki 03
1.ul. Dębowa,
(Janina)
Długa 125-70 od ul. Dębowej
Duczki 03 i 02 Olszowa od Szosy Jadowskiej
Duczki 06 i 03 Szosa Jadowska 125 – 93;
Szosa Jadowska 100-110
8.
01-07 od 14.00 Nowe Grabie
Duczki 04
N. Lipiny 07
1. N.Grabie 144
Majdańska parzyste 40-48
N.Lipiny 88,88A,89,90
8
32
11
2
2
1
8
4
TYDZIEŃ III
9.
01-09 od 14.00 Nowe Lipiny
05
1. Bat. Chłopskich parzyste od granicy parafii; 20
nast. od ok. 19.00
10
01-10 od 12.00 Nowe Lipiny
05
1. Bat. Chłopskich nieparzyste; Pogodna;
24
dalszy ciąg Bat. Chłopskich nieparzyste; Niska 6
11
01-11 od 15.00 Duczki 04
1. Majdańska parzyste od Nowego Grabia do
21
Azaliowej
Majdańska od Azaliowej do Szosy Jadowskiej 7
po obu stronach
12
01-12 od 10.00 Duczki 04
1. Majdańska nieparzyste od Nowego Grabia
do Azaliowej
38
13
01-13 od 10.00 Duczki 04
1. Mała I i II,
nast. Azaliowa od Majdańskiej
21
11
14
01-14 od 10.00 Duczki 04
1. Sybiraków od Szosy Jadowskiej
Stokrotki
Konwaliowa
9
13
6
TYDZIEŃ IV
15
16
17
18
19
20
01-16 od 09.00 Duczki 04
1.Szosa Jadowska od granicy parafii do Duczek 8
Szosa Jadowska parzyste 2-20 (od Nowych
Lipin do Majdańskiej
11
01-16 od 14.00 Duczki 05
2. Jaroszewska nieparzyste od końca
Turystyczna
13
9
01-17 od 10.00 Duczki 04
1. Szosa Jadowska parzyste 22-52 od
Majdańskiej do Ręczajskiej
14
01-17 od 12.00 Duczki 04
2. Jaroszewska parzyste od końca, Lawendowa 22
01-18 od 10.00 Duczki 05
1. Szosa Jadowska od Ręczajskiej - parzyste
58-66; Zaułek
7
8
01-18 od 15.00 Duczki 05
2. Ręczajska 2-12A
15
01-19 od 10.00 Duczki 02
1. Szosa Jadowska (od Starego Grabia
nieparzyste - 91, 79, 69, 67, 65, 65a, 65b, 63,
61a, 61, 59, 59a,
12
01-19 od 10.00 Duczki 05
2. Ręczajska 1-37
32
01-20 od 10.00 Duczki 02
1. Szosa Jadowska nieparzyste - 57b, 57, 55,
55a, 55b, 53, 51, 51a, 49, 47, 45a, 45 do
Szkolnej; Wiśniowa 22, 20
12
01-20 od 10.00 Duczki 05
2. Ręczajska 40-14
29
01-21 od 10.00 Duczki 05
Duczki 02
2. Wczasowa; Myśliwska 2-16; Letnia 1-6
Poziomkowa
15;12
7; 8
2
TYDZIEŃ V
21
01-23 od 10.00 Duczki 02
1. Przytorowa (do Wiśniowej) 118 , R8(120132), 132a-136
11
01-23 od 14.00 Duczki 02
2. Kolorowa
19
22
01-24 od 12.00 Duczki 02 01
2. Szkolna
24
23
01-25 od 10.00 Duczki 02
1.Przytorowa od Wiśniowej do Szkolnej
R7(98a-108), 110a-116,
14
01-25 od 15.00 Duczki 02
2. Ogrodowa (od Przytorowej do
Poprzecznej)
20
01-26 od 10.00 Duczki 01
1. Przytorowa od Szkolnej R5(86-84B),
R6(90-88b)
11
01-26 od 10.00 Duczki 02
2. Ogrodowa (od Sz. Jadowskiej do
Poprzecznej)
25
01-27 od 10.00 Duczki 01
1. Przytorowa od Szkolnej R3(76-70);
R4(78A-82A)
11
01-27 od 10.00 Duczki 02
2. Długa parzyste do 28a (Kolorowej)
Długa nieparzyste do 37
17
15
01-28 od 10.00 Duczki 01
1. Przytorowa do Willowej R1(54,56);
R2(60-68A)
12
01-28 od 10.00 Duczki 02
2. Długa parzyste do 2a
Długa nieparzyste do 3
14
16
24
25
26
TYDZIEŃ VI
27
28
29
30
01-30 od 10.00 Duczki 01
1. Szosa Jadowska od Szkolnej
13
01-30 od 14.00 Duczki 02
2. Sosnowa,
Wiśniowa
10
9
01-31 od 10.00 Duczki 01
1. Szosa Jadowska do Willowej
11
01-31 od 12.00 Duczki 02
2. Poprzeczna od Kolorowej do Ogrodowej
23
02-01 od 10.00 Duczki 01
1. Przytorowa od Willowej 48 -32
13
02-01 od 15.00 Duczki 02
2. Poprzeczna od Ogrodowej do Szkolnej
17
02-04 od 10.00 Duczki 02
2. Lipowa
23
TYDZIEŃ VII
31
32
02-06 od 10.00 Duczki 01
1. Przytorowa od 30-18a do Niskiej
8
02-06 od 14.00 Duczki 01
2. Grabowska
24
02-07 od 10.00 Duczki 01
1. Nowa
11

Podobne dokumenty