II Międzyszkolny Turniej Krainy Łęgów Odrzańskich VI zadanie

Komentarze

Transkrypt

II Międzyszkolny Turniej Krainy Łęgów Odrzańskich VI zadanie
II Międzyszkolny Turniej
Krainy Łęgów Odrzańskich
VI zadanie – Łęgowy teledysk!
Świetnie poradziliście sobie ze słuchowiskami, mamy więc dla Was kolejne
zadanie muzyczne.
Zapraszamy Was do nakręcenia teledysku! O Waszych miejscowościach i
szkołach. Proponujemy Wam tak zwany teledysk lipdub, czyli teledysk, w
którym amatorzy, czyli Wy, Wasi koledzy i koleżanki, także nauczyciele i w
ogóle wszyscy, których zaprosicie, udają, że wykonują jakiś wybrany,
odtwarzany z playbacku utwór, i wzbogacają to wykonanie o własną
choreografię i interpretację wizualną.
Przykłady lipdubów znajdziecie tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Pt57fxdjbPU
https://www.youtube.com/watch?v=CzMhuB4k1QY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QChaLjJx5lU
Cel
https://www.youtube.com/watch?v=gw85JMlbZnE
https://www.youtube.com/watch?v=WyGfGwfnc5A
a tu teledysk z Wołowa, który jest… happy ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=1a0EoGiTmmI
W tym zadaniu nie jest najważniejsze to, aby perfekcyjnie podkładać głos.
Dużo ważniejsze jest pokazanie Waszego otoczenia, miejsc, w których
spędzacie czas i które lubicie. Innymi słowy teledyski powinny być
wizytówką Waszych miejscowości i szkół. Prosimy, aby teledyski nie
przekraczały 4 minut. Piosenka (podkreślamy piosenka, a nie utwór
instrumentalny) do teledysku dowolna, polska lub zagraniczna
Zaproście do zabawy kolegów, nauczycieli, mieszkańców! I bawcie się
dobrze ;-)
Kryteria oceny





pomysłowość,
zaangażowanie,
technika,
walory promocyjne (sposób prezentacji miejscowości/szkoły),
wrażenia artystyczne.
Termin wykonania
21 kwietnia - 22 maja 2016
Termin i sposób przesłania
do 22 maja 2016: przesłanie na adres mailowy linka do teledysku
umieszczonego w sieci (np. w serwisie Youtube) lub przekazanie pliku z
teledyskiem na płycie CD/DVD, ewentualnie poprzez odpowiednie serwisy/dyski
w chmurze. Adres: [email protected]
Punkty
I miejsce – 20 pkt
II miejsce – 16 pkt
III miejsce – 14 pkt
IV miejsce – 12 pkt
V i dalsze – 10 pkt (czyli punkty za udział).
Termin oceny i ogłoszenia
przyznanych punktów
do 31 maja 2016
„

Podobne dokumenty