gazetka - Przedszkole

Komentarze

Transkrypt

gazetka - Przedszkole
Czego nauczyliśmy się w listopadzie?
Zachęcam
cam do powtarzania razem z dziećmi
dzie
w domu!
+ – dodatkowe słówka, które poznały dzieci z grupy starszej
rainbow /ˈreɪnbəʊ/ - tęcza
old /əʊld/ – stary
flower /ˈflaʊə/ - kwiatek
+
young /jʌŋ/ - młody
+
bird /bɜːd/ - ptak
cat /kæt/ - kot
doctor /ˈdɒktə/ – lekarka
ka
apple /ˈæpl/ - jabłko
+
policeman /pəˈliːsmən// – policjant
+
+
happy /ˈhæpɪ/ – wesoły, szczęśliwy
fireman /ˈfaɪəmən/ – strażak
sad /sæd/ - smutny
teacher /ˈtiːtʃə/ – nauczycielka
nauczyciel
hot /hɒt/ – gorący
dancer /ˈdɑːnsə/ - tancerka
+
+
cold /kəʊld/ – zimny
tired /ˈtaɪəd/ - zmęczony
+
angry /ˈæŋɡrɪ/ – zły, rozgniewany
ghost /ɡəʊst/ – duch
sleepy /ˈsliːpɪ/ - śpiący
witch /wɪtʃ/ – czarownica
hungry /ˈhʌŋɡrɪ/ – głodny
monster /ˈmɒnstə/ – potwór
+
+
thirsty /ˈθɜːstɪ/ – spragniony
WYRAŻENIA I ZWROTY:
sick /sɪk/ – chory
scared /ˈskɛəd/ - wystraszony
big /bɪɡ/ – duży
I am…5 - Mam 5 lat
+
small /smɔːl/ – mały
How old are you? – Ile masz lat?
+
+
+
OUR SONG (NASZA PIOSENKA):
Piosenka 1:
With my eyes I can see
I can see, I can see
With my eyes I can see a rainbow
With my nose I can smell
I can smell, I can smell
With my nose I can smell
I can smell a flower.
(Moimi oczami mogę zobaczyć)
(Moim nosem mogę powąchać kwiatek)
With my ears I can hear,
I can hear, I can hear,
With my ears I can hear
I can hear a bird
With my hands I can touch
I can touch, I can touch
With my hands i can touch,
I can touch a cat.
(Moimi uszami mogę usłyszeć ptaka)
(Moimi rękoma mogę dotknąć kota)
With my tongue I can taste,
I can taste, I can taste
With my tongue I can taste
I can taste an apple.
Piosenka dostępna:
http://www.youtube.com/watch?v=OWW5IaDCj1g
Piosenka 2 (z
z okazji Halloween):
Halloween
+
http://www.youtube.com/watch?v=4coi65CT1G4
(Moim językiem mogę posmakować jabłko)
℡ 881 582 200
@ [email protected]
www.laboratoriumjezyka.pl
www.laboratoriumjezyka.pl

Podobne dokumenty