13. Krajinná sféra Země a litosféra.notebook

Komentarze

Transkrypt

13. Krajinná sféra Země a litosféra.notebook
13. Krajinná sféra Země a litosféra.notebook
Zařaď výraz, kam patří. Pro správnost řešení klikni na check.
Krajinná sféra Země a litosféra
Předmět -
ZEMĚPIS
Ročník - šestý
Klíčová slova - Přírodní sféry, stavba Země, světadíly
Jméno -
Mgr. Lubomír Ostrý
Anotace - Žáci si zopakují a upevní poznatky
z probraného učiva
Škola -
Základní škola Mohelno, okres Třebíč,
Mohelno 232
Datum - leden 2013
Umísti vrstvy a hloubku vrstev do obrázku stavby Země
Správné řešení
oceánská kůra
pevninská kůra
zemská kůra
svrchní plášť
33 km
410 km
spodní plášť
2900 km
vnější jádro
zemská kůra
vnější jádro
spodní plášť
oceánská kůra
6378 km
vnitřní jádro
svrchní plášť
pevninská kůra
33 km
4900 km
410 km
2900 km
4900 km
vnitřní jádro
6378 km
Klikni na obrázek a urči správnou odpověď
Zařaď přírodní a člověkem vytvořené složky krajiny na správné místo. Pro správnost řešení klikni na check
13. Krajinná sféra Země a litosféra.notebook
Seřaď světadíly a stát podle velikosti. Pro správnost řešení klikni na check
Použité zdroje:
Aplikace SMART NOTEBOOK verze 10.8.364.0
http://www.planet­wissen.de/natur_technik/naturgewalten/erdbeben/img/intro_erdbeben_platten_g.jpg
http://websidepb1.wz.cz/ucitele%20zemepisu/barta/temacelky/fgsfery/projekty/atmosfera.jpg
http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/photos/Pulcin/Pulcinske_skaly_30­03­02_d.jpg
http://vyznam­slov.yin.cz/h/hydrosfera/hydrosfera.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/L%C3%B6ssacker.jpg/250px­L%C3%
B6ssacker.jpg
http://www.inzulin.estranky.cz/img/picture/12/20061022_priroda.jpg
http://websidepb1.wz.cz/ucitele%20zemepisu/barta/temacelky/fgsfery/projekty/prumysl.jpg
http://www.oskole.sk/userfiles/image/zemepis/sidla/image001.png
http://image.made­in­china.com/2f0j00ZMVQpzjaOibR/Transportation­Service.jpg
Autorem materálu, není­li uvedeno jinak, je Mgr. Lubomír Ostrý

Podobne dokumenty