SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W.2

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W.2
SZKOLNY ZESTAW
PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY
2015 / 2016
Oddział
1A
Przedmiot
Nr programu
nauczania
w SZPN
Edukacja
wczesnoszkolna
101/SP99
Język angielski
102/SP99
Zajęcia
komputerowe
103/SP99
Religia
104/SP99
Etyka
100/SP99
1B
1C
1D
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Podręcznik rządowy.
Ćwiczenia wydawnictwa Nowa Era autorstwa Ewy Hryszkiewicz, Barbary
Stępień, Krystyny Bielenickiej, Maria Bury, Małgorzaty Kwil, Bogusława
Lankiewicza, Joanny Winieckiej- Nowak
Podręcznik: New English Adventure 1(podręcznik wieloletni)
Autorzy: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska
Zeszyt ćwiczeń plus Song & Stories CD, New English Adventure 1
Autorzy: Regina Raczyńska, Cristiana Bruni
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Wydawnictwo
-
Ćw. Nowa Era
680/1/2014/2014
Pearson
Bez podręczników lub w ramach pakietu rządowego.
-
-
Podręcznik: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
Autor: ks. J. Szept
Zeszyt ćwiczeń
AZ -11-01/10-PO1/11
Wydawnictwo św. Wojciech
Poznań
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
1
Oddział
2A
Przedmiot
Nr programu
nauczania
w SZPN
Edukacja
wczesnoszkolna
85/SP99
J. angielski
86/SP99
Zajęcia
komputerowe
87/SP99
Religia
88/SP99
Etyka
100/SP99
2B
2C
2D
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Podręcznik rządowy.
Ćwiczenia wydawnictwa MAC Edukacja
Podręcznik: New English Adventure 2 (podręcznik wieloletni)
Autorzy: Viv Lambert, Anne Worrall
Zeszyt ćwiczeń: plus Song & Stories CD, New English Adventure 2
Autorzy: Regina Raczyńska, Cristiana Bruni
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Wydawnictwo
-
MAC Edukacja
MEN 680/2/2015
Pearson
Bez podręczników lub materiały z pakietu rządowego
-
-
J. Szpet, D. Jackowiak „Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń
AZ-12-01/10-PO01/12
Księgarnia Św. Wojciecha
Poznań
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
2
Oddział
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Nr programu
nauczania
w SZPN
50/SP99
3A
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Pakiet Elementarz XXI wieku dla klasy III:
Podręcznik cz. 1,2
Ćwiczenia cz.1,2,3,4,
Matematyka cz.1,2 ,3,4
Teczka artysty. Ćwiczenia muzyczne.
Wyprawka. Ćwiczenia ortograficzne.
Zajęcia komputerowe.
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Nowość 2014
Wydawnictwo
Wydawnictwo Nowa Era
Praca zbiorowa: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna WinieckaNowak, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura,
Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Monika Gromek, GraŜyna Kilbach,
Nina Gryzoń, Magdalena Jasny, Witold Vargas, Michał Kęska
3B
J. angielski
51/SP99
Podręcznik: English Adventure 3
Autor: Anne Worrall
Ćwiczenia plus CD-ROM plus DVD
Zajęcia
komputerowe
52/SP99
Zajęcia komputerowe podręcznik z ćwiczeniami klasa III
228/3/2011
Wydawnictwo Nowa Era
Religia
53/SP99
Podręcznik: „Przyjmujemy Pana Jezusa”
AZ-13-01/10-PO-13
Księgarnia św. Wojciecha
Poznań
Etyka
100/SP99
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
67/4/2010/z1
2010-01-28
Pearson
3
Oddział
Przedmiot
Nr programu
nauczania
w SZPN
Religia
89/SP99
J. polski
90/SP99
J. angielski
91/SP99
Historia
92/SP99
4A
Przyroda
93/SP99
4B
Matematyka
94/SP99
Plastyka
95/SP99
Muzyka
96/SP99
Zajęcia
techniczne
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Tytuł: „Jestem Chrześcijaninem”
Zeszyt ćwiczeń
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: „Między nami”. Podręcznik. Zeszyt ćwiczeń.
Autor: Nick Beare
Tytuł: “Evolution plus”
Ćwiczenia: Nick Beare “Evolution plus”
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Tytuł: "Wczoraj i dziś" Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 4
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Wydawnictwo
AZ-21-01/10 PO 1/11
Wydawnictwo - Św.
Wojciecha - Poznań.
445/1/2012
2012-02-09
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
675/1/2014
MEN: 443/1/2012
Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
399/1/2011
Tytuł: „Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla klasy 4, zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2
MacMillan
Nowa Era
Nowa Era
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycka.
Tytuł: „Matematyka z plusem.4”. Ćwiczenia – 2 sztuki
Bez podręczników (podręczniki do dyspozycji dzieci w szkole wydawnictwa
WSiP - Plastyka. Podręcznik do dla klasy 4 szkoły podstawowej, Stanisław
Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart)
Autorzy: M. Gromek, G. Kilbach
Tytuł: „Lekcja muzyki kl. 4”
340/1/2015/z1
2011-05-27
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
440/1/2012
2012-02-03
WSiP
97/SP99
Autorzy: Łabecki Lech, Łabecka Mariola
Tytuł: „Jak to działa?” – podręcznik dla klas 4-6 z ćwiczeniami
295/2010
2010-10-05
Nowa Era
Zajęcia
komputerowe
98/SP99
Autor: Michał Kęska
Tytuł: „Lubię to!”
729/1/2015
Nowa Era
W –f
99/SP99
Bez podręczników
-
-
Etyka
100/SP99
Bez podręczników
-
-
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
589/1/2012/2015
Nowa Era
4
Oddział
Przedmiot
Nr programu
nauczania
w SZPN
Religia
70/SP99
J. polski
71/SP99
J. angielski
72/SP99
Historia
73/SP99
Przyroda
74/SP99
Matematyka
75/SP99
Plastyka
76/SP99
Muzyka
77/SP99
5A
5B
5C
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
komputerowe
W –f
78/SP99
79/SP99
80/SP99
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Wydawnictwo
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Tytuł: „Wierzę w Boga”
AZ-22-01/10-PO -1/12
Księgarnia Św. Wojciecha
Poznań
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: „Między nami”- Podręcznik. Zeszyt ćwiczeń.
Podręcznik - SKY HIGH 2 Students’ book – Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Dawid Bolton, Dorota Łoś-Sapiejewska
Ćwiczenia – SKY HIGH 2 Activity book – Jonathan Bygrave, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn
Autor: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat
Tytuł: "Historia wokół nas 5" podręcznik i ćwiczenia do historii i
społeczeństwa dla szkoły podstawowej.
Autor: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej
Melson
Tytuł: „Przyrodo witaj!”. Podręcznik dla klasy 5, zeszyt ćwiczeń
Matematyka 5. Podręcznik - NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO do nowej podstawy programowej M. Dobrowolska, M. Karpiński,
P. Zarzycki, M. Jucewicz
Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki Część 1 –
NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy
programowej. Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki.
Część 2 – NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy
programowej. Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria – NOWOŚĆ
"Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy programowej
Bez podręczników (podręczniki do dyspozycji dzieci w szkole „Plastyka 4 –
6”– St. Krzysztof Stopczyk)
Autor: Malina Sarnowska, Katarzyna Jakóbczak-DrąŜek, Olivia Kaczyńska i
Urszula Smoczyńska
Tytuł: „Nuty smyki i patyki kl. 5 cz.1, 2”
Łabecki Lech, Łabecka Mariola „Jak to działa?” – podręcznik dla klas 4-6 z
ćwiczeniami
Autor: GraŜyna Koba
Tytuł: „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI”
Bez podręczników
180/02
91/08
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
147/3/2009
Pearson Longman
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
2009-05-13
434/2/2013
WSiP
530/2/2013
WSiP
340/2/2013
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
55/05
WSiP
547/2/2013
WSiP
295/2010
2010-10-05
373/2011
2011-09-30
-
Nowa Era
Migra
-
5
Etyka
100/SP99
Bez podręczników
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
-
-
6
Oddział
Przedmiot
Nr programu
nauczania
w SZPN
Religia
57/SP99
J. polski
58/SP99
J. angielski
59/SP99
Historia
60/SP99
Przyroda
61/SP99
Matematyka
62/SP99
Plastyka
63/SP99
Muzyka
64/SP99
6A
6B
Zajęcia
techniczne
Zajęcia
komputerowe
W –f
Etyka
65/SP99
66/SP99
67/SP99
100/SP99
Autor/Tytuł podręcznika, obudowa (ćwiczenia, zbiór zadań, itp.)
Autor: J. Szpet, D. Jackowiak
Tytuł: „Wierzę w Kościół” – podręcznik
Autor: A. Łuczak, A. Murdzek
Tytuł: „Między nami 6”. Podręcznik. Zeszyt ćwiczeń.
Podręcznik - SKY HIGH 2 Students’ book – Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
Dawid Bolton, Dorota Łoś-Sapiejewska
Ćwiczenia – SKY HIGH 2 Activity book – Jonathan Bygrave, Brian Abbs,
Ingrid Freebairn (UCZNIOWIE ZOSTAWIAJĄ PODRECZNIK Z KL. 5)
Podręcznik – SKY HIGH 3 Students’ book – Brian Abbs, Ingrid Freebairn,
David Bolton, Dorota Łoś-Sapiejewska
Ćwiczenia – SKY HIGH 3 Activity book – Ingrid Freebairn, Hilary Parnall,
Jonathan Bygrave, Brian Abbs
Autor: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski, Wojciech Kalwat
Tytuł: "Historia wokół nas 6" podręcznik i ćwiczenia do historii i
społeczeństwa dla szkoły podstawowej.
Autor: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej
Melson
Tytuł: „Przyrodo witaj!”. Podręcznik dla klasy 6, zeszyt ćwiczeń
Matematyka 6 ze „ŚLIMAKIEM”!!! Podręcznik NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy
programowej M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki Część 1 –
NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy
programowej. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki.
Część 2 – NOWOŚĆ "Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy
programowej. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria – NOWOŚĆ
"Matematyka z plusem" GWO - do nowej podstawy programowej
Bez podręczników (podręczniki do dyspozycji dzieci w szkole„Plastyka 4 –
6”– St. Krzysztof Stopczyk)
Autor: Malina Sarnowska, Katarzyna Jakóbczak-DrąŜek, Olivia Kaczyńska i
Urszula Smoczyńska
Tytuł: „Nuty smyki i patyki kl. 6 cz.1,2”
Autor: Łabecki Lech, Łabecka Mariola
Tytuł: „Jak to działa?” – podręcznik dla klas 4-6 z ćwiczeniami
Autor: GraŜyna Koba
Tytuł: „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI”
Bez podręczników
Bez podręczników
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
Nr dopuszczenia/
data dopuszczenia
Wydawnictwo
AZ-23-01/10-PO-2/13 Księgarnia Św. Wojciecha Poznań
180/02
91/08
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
147/4/2009
2009-05-13
Pearson Longman
434/3/2014
WSiP
530/3/2014
WSiP
340/3/2014
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe
55/05
WSiP
547/3/2014
295/2010
2010-10-05
-373/2011
2011-09-30
-
WSiP
Nowa Era
Migra
-
7

Podobne dokumenty