Oprogramowanie Wonderware i wersje systemów

Komentarze

Transkrypt

Oprogramowanie Wonderware i wersje systemów
INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE
Informator Techniczny nr 51
01-07-2002
Oprogramowanie Wonderware i wersje systemów operacyjnych
PoniŜsza tabela przedstawia dostępność wsparcia technicznego ze strony Wonderware dla
poszczególnych komponentów zestawu FactorySuite uruchamianego na róŜnych wersjach systemów
operacyjnych.
S – oznacza, Ŝe firma Wonderware przeprowadziła pełny plan testowy dla danego produktu na danej
platformie i będzie pomagała przy wszelkich problemach technicznych.
NS – oznacza, Ŝe produkt nie był testowany i w przypadku pojawienia się kłopotów klient będzie
proszony w pierwszej kolejności o aktualizację systemu operacyjnego do wersji wspieranej.
S/P02 – oznacza, Ŝe produkt naleŜy uaktualnić przez zaaplikowanie Patch02 dla wersji 7.x.
S/P03 – oznacza, Ŝe produkt naleŜy uaktualnić przez zaaplikowanie Patch03 dla wersji 7.x.
S/P04 – oznacza, Ŝe produkt naleŜy uaktualnić przez zaaplikowanie Patch04 dla wersji 7.x.
S/P05 – oznacza, Ŝe produkt naleŜy uaktualnić przez zaaplikowanie Patch05 dla wersji 7.x.
S/P06 – oznacza, Ŝe produkt naleŜy uaktualnić przez zaaplikowanie Patch06 dla wersji 7.x.
S/7,3,x,y – oznacza, Ŝe produkt będzie pracował na danej platformie w wersjach 7,3,x,y (dotyczy
programów komunikacyjnych).
UPG – oznacza, Ŝe aby uŜywać danej wersji systemu operacyjnego naleŜy uaktualnić produkt
Wonderware do wersji 7.x.
UŜywanie produktów na platformie Windows 2000 wymaga uŜycia Patch’a 03 dla wersji 7.1. Patch 03
dla wersji 7.1 moŜe być uŜywany na platformach Windows NT 4.0 SP6.0a, Windows 98 SE, Windows
95.
Patch 04 dla InTouch 7.0 SP2 jest dostępny dla platform: Windows NT 4.0 SP6.0a, Windows 98 SE,
Windows 95.
ASTOR Sp. z o.o.
Dział Oprogramowania Przemysłowego
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
tel.: 012 428-63-30
fax: 012 428-63-09
e-mail: [email protected]
http://www.astor.com.pl
Windows
Wonderware
FactorySuite
Components
95
SP1
98
SE
NT
4.0
SP4
NT 4.0 NT 4.0 2000 2000
SP5
SP6a Prof. Serv.
2000
Adv.
Serv.
Suite Voyager 2.0
Suite Voyager 1.0
S
InTouch 7.11
S
2000
2000
2000 2000
2000 2000
Adv.
Adv.
Prof. Serv.
Prof. Serv.
Serv.
Server
SP1 SP1
SP2 SP2
SP1
SP2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
InSQL Server 8.0
InSQL Server 7.1 SP1
S
InControl 7.11
S
S
S
S
S
S
Terminal Services for InTouch
Active Factory 3.2.1
S
S
S
InTrack 7.11
InBatch 8.0
FlexFormula Server
S
2
InBatch Clients 8.0
QI Analyst 4.1
S
QI Analyst 4.2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
DT Analyst 1.0
SCADAlarm 5.0
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
FactorySuite 2000 v. 7.1
InTouch 7.1
S
S/P03 S/P03 S/P03 S/P03 S/P05 S/P05 S/P05 S/P06 S/P06 S/P06
FactorySuite
Web Server 7.1
S
S/P03
S/P03 S/P03
S/P05 S/P05
InSQL Server 7.1
S
S/P03
or
greater
S/P03 S/P04
S/P06 S/P06
(SP1) (SP1)
S
S/P03 S/P03 S/P03 S/P03 S/P03 S/P03 S/P03
InSQL FactoryOffice 7.1
S
S
InTrack 7.1
S
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
InBatch 7.1
S
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
S
S
NS
NS
NS
NS
NS
NS
InBatch Clients 7.1
InControl 7.1
S
S
S
S/P03 S/P03 S/P03
NS
S/P03 S/P03
NS
S/P06 S/P06
(SP1) (SP1)
XP
Pro
S
S/P01
S
Windows
Wonderware
FactorySuite
Components
95
SP1
98
SE
S
NS
NT 4.0 NT 4.0 NT 4.0 2000 2000
SP4
SP5
SP6a Prof. Serv.
FactorySuite 2000 v. 7.0
InTouch 7.0 SP2
S
S/P03
S/P04
S
S
S/P02
S
S
S/P02
InTrack 7.0 SP2
S
NS
NS
InBatch 7.0 SP2
S
S
NS
S
S
NS
S
S
NS
InTouch 6.0 SP2
NS
S
S
InSQL Server 3.0
UPG
UPG
UPG
UPG
InTrack 3.1a
Y2k Service Pack
S
NS
InBatch 4.2 SP2 & SP3
S
S
S
S
UPG
UPG
S
S
InSQL Server 7.0 SP2
InSQL FactoryOffice 7.0 SP2
InBatch Clients 7.0 SP2
S
S
InControl 7.0 SP2
FactorySuite 1000
InTouch 5.6b SP2
3
InSQL Clients 3.0
InBatch Clients 4.2 SP2 & SP3
S
NS
S
S
InControl 1.0
FactorySuite I/O Servers
Wonderware I/O
Servers
S
S
S/7,3,x, S/7,3,x
y
,y
2000
Adv.
Serv.
2000 2000
Prof. Serv.
SP1 SP1
2000
Adv.
Serv.
SP1
2000 2000
Prof. Serv.
SP2 SP2
2000
Adv.
Serv.
SP2
XP
Pro

Podobne dokumenty