KAW 7 - gmina kawęczyn

Komentarze

Transkrypt

KAW 7 - gmina kawęczyn
KAWĘCZYNIAK
PISMO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KAWĘCZYN
Nr 7 (247) 25 czerwca 2006r. Ukazuje się od X 1995r. Nakład 330 egz.
VIII Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody,
III Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami
I Festyn Ekologiczny „Czyste Miasto ,Czysta Gmina”
4 czerwca 2006r. w Kawęczynie, odbyły się VIII Regionalne Zawody w Skokach
przez Przeszkody i III Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi. Organizatorami zawodów byli : Urząd Gminy w Kawęczynie
oraz Wielkopolski Związek Hodowców Koni w Poznaniu. Tegoroczne zawody
zostały połączone z Festynem Ekologicznym „Czyste Miasto,Czysta Gmina”,
którego organizatorami byli Urząd Gminy w Kawęczynie , Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu i Szkoła Podstawowa w
Tokarach.
Zawody w skokach konnych przez przeszkody rozpoczęły się od pokazu Ułanów
reprezentujących Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP, Oddział terenowy w Koninie.
Podczas zawodów odnotowano łącznie 60 startów w czterech konkursach klasy
LL,L,P,N.
Na uwagę zasługuje fakt iż I miejsce podczas zawodów konnych w konkursie klasy
N zdobyli panowie Andrzej Kuświk i Jakub Kuświk (ojciec i syn) z klubu „Wolica”
Kalisz.
W Mistrzostwach Gminy Kawęczyn w powożeniu zaprzęgami ścigały się zaprzęgi
jednokonne i parokonne. Ogółem w Mistrzostwach wzięło udział 25 zaprzęgów z 5
powiatów: tureckiego,konińskiego,kaliskiego, sieradzkiego i kolskiego.
Festyn ekologiczny był okazją do promocji zagadnień związanych z o ochroną
środowiska . Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in.: Piosenki ekologicznej,
Pokaz mody odpadowej, Naśladowanie Odgłosów Przyrody i inne.
Atrakcją Festynu był występ Zespołu „Brudzewiacy” z Brudzewa, który bardzo
podobał się licznie zgromadzonej publiczności. Na zakończenie imprezy wystąpiła
Gwiazda Wieczoru Zespół „Babylon”.
H.A-J
-2Wyniki VIII Regionalnych zawodów w Skokach przez Przeszkody
Klasa „LL”- 6 pierwszych miejsc
Nazwa konia
Nazwa klubu/Miejscowość
Zawodnik
CABRAL
Bractwo konne-Stryków
Jacek Stasiak
REZON
„Eko-Hubertus”- Niedźwiady
Joanna Chojka
FUZI
Wolica- Kalisz
Gabrysia Biedka
DROZD
„Eko-Hubertus”- Niedźwiady
Paulina Wilner
GULIANA
K.J Olmet- Ostrów Wlkp.
Michał Rynowiecki
LILIA
Bractwo konne-Stryków
Jacek Stasiak
Klasa „L”- 10 równorzędnych nagród, po wylosowaniu
Miejsce
Nazwa konia
Nazwa klubu/Miejscowość Zawodnik
1
ELPENOR
Sawanna- Konin
Elżbieta Drabent
2
FILIPINKA
Wolica- Kalisz
Gabrysia Biedka
3
AKERMAN
K.J Olmet- Ostrów Wlkp.
Michał Rynowiecki
4
GOLDEN
Bractwo konne-Stryków
Aleksandra
Bartkiewicz
Klasa „P”- dwufazowy
Miejsce
Nazwa konia
Nazwa klubu/Miejscowość Zawodnik
1
ALABASTER
Bractwo konne-Stryków
Jacek Stasiak
2
ŁYSKACZ
Jus-Alma Jeżów
Anna Lewandowska
3
RAMET
LZS Lech Gniezno
Piotr Matławski
4
TATERNIK
Wolica- Kalisz
Andrzej Kuświk
Klasa „N”- dokładności
Miejsce
Nazwa konia
Nazwa klubu/Miejscowość Zawodnik
1
TATERNIK
Wolica- Kalisz
Andrzej Kuświk
1
MARS
Wolica- Kalisz
Jakub Kuświk
3
ŁYSKACZ
Jus-Alma Jeżów
Anna Lewandowska
4
FAMA
Sawanna- Konin
Martna Ptak
Wyniki III Otwartych mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
ZAPRZĘGI PAROKONNE
Miejsce
Imię i Nazwisko/ Miejscowość
Czas
1
Mirosław Grudziński ,Żdżary
36,97s
2
Jan Michalski, Żuki
41,75s
3
Karol Arent, Stare Miasto
42,03s
4
Wojciech Szewczyński, Wyszyna
43,72s
5
Łukasz Zając, Jedlec
43,76s
6
Tadeusz Jaroszewski, Krzynów
43,97s
7
Leon Grudziński, Strzałków
51,53s
ZAPRZĘGI JEDNOKONNE
Miejsce
Imię i Nazwisko/ Miejscowość
Czas
1
Mirosław Grudziński ,Żdżary
31,15s
2
Roman Gronowalski, Turek
37,35s
3
Ola Matusiak, Turek
38,00s
4
Stefan Markiewicz, Tuliszków
38,06s
5
Marcin Klinkiewicz, Turek
39,41s
6
Jan Michalski, Żuki
39,50s
7
Asia Kaczmarek, Żdżary
39,59s
-3-
PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia VIII Regionalnych
Zawodów w Skokach przez przeszkody , III Otwartych Mistrzostw Gminy Kawęczyn w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi oraz Festynu Ekologicznego „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, są to:
-
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
Starosta Powiatu Tureckiego- p.Piotr Schulz
Burmistrz Miasta Turku- p.Zdzisław Czapla
Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie – p.Jan Tygielski
Panowie Jerzy Golak i Leszek Golak-właściciele Stacji Paliw w Kawęczynie
Spółka Jawna AGAT MARCINIAK z Sędzimirowic
Firma ELSTAR BIO GÓRNY Sp.z o.o.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek – p.Tadeusz Karbowy
Pan Piotr Opas – Właściciel Firmy GLASPO-GRZEGORZEW Sp. z o.o.
Prezes Autoryzowanej Agencji Ubezpieczeniowo-Finansowej – p.Edward Krawczyk
Prezes Stowarzyszenia „Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju” – p.Jarosław Król
Prezes LZS „ORZEŁ” Kawęczyn- p. Edward Krawczyk
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie –p. Zenon Tomczyk
Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie – p. Stanisław Urbaniak
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Gminne Koło w Kawęczynie
Pan Jerzy Kubacki z Malanowa
Pani Małgorzata Niespodziańska z Turku
Państwo Irena i Ireneusz Galewscy z Marcjanowa
Panowie Franciszek, Marek, Stanisław Raszewscy Spółka Jawna z Kawęczyna
Pan Zenobiusz Matusiak z Bądkowa
Państwo Alina i Marek Pusty z Kawęczyna
Państwo Urszula i Zbigniew Lamentowie z Malanowa
Panowie Władysław Jasiak i Mirosław Maciejak z Marianowa
Państwo Izabela i Mariusz Tomczykowie z Kawęczyna
Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach-p. Janusz Jeżykowski
Pan Piotr Gebler – Dyrektor Generalny Grupy PLEURO z Marcinowa
Panowie Daniel Piąstka i Gabriel Kropidłowski właściciele Spółki EKO-GAB z Kowali
Pańskich Kolonii
Panowie Jacek Aleksander i Wiesław Osiewała – Lecznica dla Zwierząt w Kawęczynie
Pan Sławomir Michalak – Sklep w Kawęczynie
Pani Maria Kwiecińska i Zespół Brudzewiacy z Brudzewa
Redakcja „Echo Turku”
Redakcja ”Koński Targ”
Komenda Powiatowa Policji w Turku
Posterunek Policji w Kawęczynie z siedzibą w Kowalach Pańskich
Szkoła Podstawowa w Tokarach
Szkoła Podstawowa w Skarżynie
Zespół Szkół w Kawęczynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie
-4-
ODZNACZENI ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP
SPOTKALI SIĘ W SKARŻYNIE
W dniu 24 maja 2006 roku w OSP w Skarżynie odbyło się spotkanie z działaczami odznaczonymi
Złotym Znakiem Związku OSP z terenu powiatu tureckiego. W spotkaniu uczestniczyli także
członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, z jego Prezesem druhem
Zbigniewem Gradeckim na czele, członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz goście w
osobach: Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego - Ks. Antoniego Janickiego, Wicestarosty
Tureckiego - druha Krzysztofa Kolendy, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Turku - pana
Dariusza Stasiaka, Wójta Gminy Kawęczyn - druha Jana Nowaka. W spotkaniu uczestniczyli
również członkowie Prezydium ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, na czele z Prezesem druhem
Zenonem Tomczykiem i Zarząd miejscowej OSP w Skarżynie, na czele z Prezesem druhem Janem
Adamczykiem.
Takie spotkania odbywają się co roku, co roku organizatorem spotkania jest inna gmina.
Na uroczystość do Skarżyna przybyło 30 druhów odznaczonych Złotym Znakiem Związku OSP RP,
a ogółem w powiecie jest około 45 druhów odznaczonych tym medalem.
Uroczystość rozpoczęła się od pokazu - ćwiczeń "na obiekcie" przygotowanych przez Komendanta
Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie druha Stanisława Urbaniaka. W ćwiczeniach wzięły udział
jednostki OSP z terenu gminy Kawęczyn, posiadające beczkowozy, tj. Głuchów, Kawęczyn,
Kowale Pańskie, Milejów, Skarżyn i Tokary.
Następnie odbyły się odznaczenia zasłużonych strażaków:
- druha Jarosława Króla - Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie
odznaczono odznaką honorową "Za zasługi dla powiatu tureckiego",
- druha Adriana Kwinciaka - Członka Prezydium ZOG ZOSP RP w Kawęczynie odznaczono
odznaką "Strażak Wzorowy".
Były wystąpienia Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku oraz zaproszonych
gości. Uroczystość zakończyła się wspólnym strażackim obiadem oraz pamiątkową fotografią.
B. G.
-5VI Konkurs Wiedzy o Gminie Kawęczyn
W dniu 31 maja w Zespole Szkół im. MSC w Kawęczynie odbył się VI finał Konkursu Wiedzy o
Gminie Kawęczyn, w którym wzięło udział 12 uczniów ze szkół podstawowych z całej gminy(po 4
z każdej) oraz 12 gimnazjalistów ( 4 z Kowali Pańskich i 8 z Kawęczyna). Komisję konkursu
stanowili: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Zastępca Wójta Henryk Binkowski, Dyrektor
Zespołu Szkół im MSC w Kawęczynie Atleta Biegańska, nauczycielka Zespołu Szkół im MSC w
Kawęczynie Anna Milewska Inglot. Test do finału konkursu opracował p H. Binkowski oraz
pracownicy samorządowi, uczniowie pisali go przez 45 min. Następnie dzięki sponsorowi- firmie
,,Przewóz Osobowy” p. Jacka Krysiaka uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do
Stadniny Koni Huculskich ,,Skarbiec”w Młodzianowie . Właścicielka stadniny p. Katarzyna
Majewska opowiedziała o historii i potrzebach stadniny oraz odpowiedziała wyczerpująco na
wszystkie zadane pytania. Po powrocie uczniowie otrzymali śniadanie a komisja sprawdziła prace.
W grupie uczniów szkół podstawowych nagrodzeni zostali: I miejsce Anna Papierska , II miejsce
Damian Jakubasz oboje ze Szkoły Podstawowej w Tokarach pod opieką p.Ewy Wojtczak, III
miejsce Paulina Tomczyk z Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich- opiekunką była Katarzyna Linka
W grupie gimnazjalistów: I miejsce zajęła Ewa Siwek z Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich pod
opieką Anny Wodzińskiej, II miejsce Katarzyna Papierska a III Justyna Papierska obie z Zespołu
Szkół im. MSC w Kawęczynie pod opieką Anny Milewskiej Inglot. Nagrody dla zwycięzców oraz
upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników wręczył Zastępca Wójta p. Henryk Binkowski
oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie –Arleta Biegańska. Finał konkursu mógł się
odbyć dzięki Patronatowi p. Wójta Jana Nowaka, który przeznaczył odpowiednie fundusze na
nagrody książkowe dla zwycięzców, członków komisji i opiekunów upominki i śniadanie dla
wszystkich uczestników. Organizatorka i inicjatorka konkursu A. Milewska Inglot składa serdeczne
podziękowanie p. Wójtowi oraz wszystkim dzięki którym konkurs mógł się odbyć, sprawiając dużą
radość dzieciom i poszerzając ich wiedzę.
INFORMACJA
W dniu 26 czerwca 2006r. (tj. poniedziałek) o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Kawęczyn
Porządek obrad :
1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XLV Sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i wnioski radnych .
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2006r..
b) przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Kawęczyn i
utworzenia samorządowej instytucji kultury,
c) nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kawęczyn,
d) udzielenia dotacji finansowej Gminie Miejskiej Turek na rok 2006 realizacje zadań
wynikających z programu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień na terenie Powiatu
e) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski
INFORMACJA
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że w dniach 29 i 30 czerwca w Kasie Urzędu Gminy
Kawęczyn wypłacane będą stypendia szkolne. W dniu 29 czerwca dla osób których nazwisko
rozpoczyna się literą alfabetu od A do Ł, a 30 czerwca dla osób, których nazwisko rozpoczyna
się literą alfabetu od M do Z
-6DOKUMENTY DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w okresie zasiłkowym 2006/2007
Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
Osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia,
numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i
numer dowodu osobistego lub paszportu, dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do
złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio m.in. : zaświadczenia o dochodzie podlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego
członka rodziny powyżej 18 roku życia, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające
informacje o dochodzie:brutto, netto składka na ubez. społeczne i zdrowotne, podatek należny:
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne,
- inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych,w tym:
dokument stwierdzający wiek dziecka (akt urodzenia), orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie
lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację, prawomocny wyrok sądu o alimentach na rzecz dzieci ,orzeczenie
sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do
szkoły lub szkoły wyższej, zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie,
na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS o ubezpieczeniu
społecznym osób które ubiegają się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego, akt zgonu współmałżonka w przypadku osób samotnie wychowujące
dzieci ,numer konta bankowego oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej i
finansowej osób ubiegających się o świadczenia rodzinne
Informacje o innych dokumentach niezbędnych przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych uzyskać
można w GOPS w Kawęczynie, pokój Nr 17
W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest
panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba
rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką
dziecka
Terminy przyjmowania wniosków w okresie zasiłkowym 2006/2007 – od 1 lipca 2006 rok
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca 2006, świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień
wypłaca się do 30 września.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2006, świadczenia rodzinne
przysługujące za wrzesień wypłaca się do 31 października.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych w roku zasiłkowym 2006/2007 uwzględnia się
dochód za 2005r.
-7-
ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO
ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
oraz
ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MARIANOWIE
serdecznie zapraszają
wszystkich sympatyków sportów pożarniczych na
XXXIV Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbędą się w dniu
2 lipca 2006 roku o godzinie 1430 w Marianowie ( za Strażnicą OSP ).
Dodatkowe atrakcje to:
- pokaz ćwiczeń wg regulaminu CTIF,
- pokaz ćwiczeń przy użyciu przedwojennej ręcznej sikawki strażackiej.
Po zawodach zapraszamy na „majówkę”.
Organizatorzy
.........................................................................................................................................
ZAPROSZENIE
IV PIKNIK WIEJSKI w CIEMIENIU
25 czerwca 2006 roku
rozpoczęcie „Pikniku”
godz.15.00
Mecz piłki nożnej
godz.15.15
– pokaz „Karate”
godz.17.00
– przejażdżka zaprzęgami konnymi
– gry i konkursy dla dzieci
– grill, lody, zimne napoje i.t.p.
– „Majówka”
godz. 19.00
................................................................................................................................................................
–
–
ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka w Marcjanowie
zapraszają na
UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
które odbędzie się 9 lipca 2006 roku
Program uroczystości:
godz.10.00 – Msza Święta w Kościele w Przespolewie
godz.15.00 – Otwarcie uroczystości
Powitanie gości
Wystąpienia okolicznościowe
Zabawa taneczna
................................................................................................................................................................
OGŁOSZENIE
Dom do wynajęcia w Kowalach Pańskich – tel. 695968265
................................................................................................................................................................
-810.06.2006 r.
Dzień Rodziny w Skarżynie … już po raz szósty !
Tego roku wspaniała letnia aura sprzyjała organizacji VI Dnia Rodziny, który na stałe wpisał
się do Kalendarza Wydarzeń Szkoły Podstawowej w Skarżynie jako uroczystość szkolnośrodowiskowa integrująca uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców okolicznych wsi.
Święto Rodziny w Skarżynie swoją obecnością zaszczycili goście w osobach:
Pana Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn
Pana Henryka Binkowskigo – Wicewójta Gminy Kawęczyn
Pani Haliny Majdy – Wicedyrektora Zespołu Szkół im. M Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.
Uroczystość była okazją do złożenia przez Pana Wójta oficjalnych podziękowań Pani Dyrektor
Marii Antoszczyk, nauczycielom i pracownikom obsługi za wsparcie okazane przy organizacji VIII
Regionalnych Zawodów w Skokach Konnych przez Przeszkody. Szkoła zajęła się obsługą
gastronomiczną w/w imprezy.
Fundatorem nagród było Polskie Towarzystwo Oświaty – Oddział Terenowy w Poznaniu.
Jak zawsze program Dnia Rodziny obfitował w wiele atrakcji: prezentacje wokalnotaneczne uczniów, popisy instrumentalne zespołu muzycznego (akordeon, flety), konkursy dla
całych rodzin z cennymi nagrodami, zabawy dla dzieci organizowane przez prowadzących
uroczystość, loteria fantowa i wiele, wiele innych.
Hitem wśród konkursów okazało się karminie butelką i papierowa bitwa. Niezrównane w
swoich możliwościach okazały się dziewczęta i ich mamy
w konkursie „hula-hoop”, natomiast
synowie i tatusiowie nie mieli sobie równych w „kangurzanych skokach”.
Niezwykły aplauz zdobył konkurs pod tajemniczym hasłem „Mumie egipskie”. Natomiast
taniec z krzesłami wymagał od uczestników niesamowitej bystrości i koncentracji, a czasami
sprytu, na co publiczność reagowała salwami śmiechu. Dużą wiedzą wykazali się uczestnicy
konkursu plastycznego pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”.
Dla wszystkich uczestników festynu przewidziany był poczęstunek, m.in. smakowity żurek i
apetyczne ciasto, przygotowane przez mamy uczniów. Można też było zakosztować kulinarnych
specjałów, z których słynie szkoła w Skarżynie. Największym powodzeniem cieszyły się wspaniałe
gofry i niezastąpione placki ziemniaczane, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz frytki.
Słowa szczególnych podziękowań należą się jak co roku niezawodnej Radzie Rodziców. To
właśnie dzięki jej zaangażowaniu i współpracy z dyrektorem szkoły możliwa jest sprawna i zawsze
udana organizacja festynu z okazji Dnia Rodziny.
Dyrektor szkoły Maria Antoszczyk dziękuje wszystkim sponsorom
i przyjaciołom
Szkoły Podstawowej w Skarżynie, którzy wsparli organizację święta.
Podziękowania kieruje pod adresem:
p. Z. Karczmarka, p. B. Adamczyk, p. T. Duszyńskiego, M i A. Adamczyków p. O. Piestrzyńskiej,
p. B. Karczmarek, p. J. Pakuły oraz właścicieli sklepów: państwa Dzikowskich i Kalinowskich, a
także ofiarodawców fantów ze Skarżyna i okolicznych miejscowości oraz mamom uczniów za
wspaniałe apetyczne ciasta.
B. R.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Zarząd Klubu LZS Orzeł Kawęczyn wspólnie z Urzędem Gminy postanowili zorganizować
w dniu 09.07.2006 roku na boisku w Tokarach II Gminny Turniej Piłki Nożnej.
Zapisy drużyn przyjmują i szczegółowych informacji udzielają Panowie Tomasz Musiałowski tel.
kom 504011266 i Szymon Woźniak tel. kom. 509252887 w terminie do 30.06.2006.
................................................................................................................................................................
INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że następnym terminem wydawania żywności będzie 29.06.2006 r.
W miesiącu lipcu i sierpniu żywność nie będzie wydawana.
O następnym terminie wydawania żywności poinformujemy w KAWĘCZYNIAKU Nr 9
Końcowe wyniki i TABELA Konińskiej Klasy B – piłki nożnej
15.06.06
15.06.06
15.06.06
15.06.06
15.06.06
15.06.06
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fanclub Dąbroszyn
Maksymilian Konin
Orzeł Kawęczyn
Kosynier Sokołowo
Mirek Adamów
Aluminium II Konin
Nazwa zespołu
Warta Krzymów
Sparta Barłogi
Orzeł Kawęczyn
Nałęcz Babiak
Kosynier Sokołowo
Fanclub Dąbroszyn
Mirek Adamów
Aluminium II Konin
Start Ziemięcin
Prosna Lisewo
Maksymilian Konin
Orły Huta Łukomska
Orion Skulsk
Meczy Punkty
24
59
24
50
24
46
24
45
24
39
24
31
24
29
24
28
24
28
24
28
24
24
24
22
24
6
Nałęcz Babiak
Orły Huta Łukomska
Prosna Lisewo
Start Ziemięcin
Warta Krzymów
Orion Skulsk
Z-R-P
19-2-3
15-5-4
14-4-6
13-6-5
13-3-9
8-7-9
8-5-11
8-4-12
8-4-12
8-4-12
7-3-14
6-4-14
1-3-20
3:4
4:2
2:1
5:1
0:3
0:3
Bramki
106-31
66-40
44-33
68-37
47-35
36-35
37-52
65-50
42-65
38-67
44-67
38-67
20-87
Podsumowanie sezonu 2005/2006
W minioną sobotę 17.06. br. Na Boisku Sportowym w Tokarach odbyło sie spotkanie Zarządu
Kluby LZS „Orzeł Kawęczyn” z zawodnikami i trenerem sekcji piłki nożnej. W spotkaniu
uczestniczył również Wójt Gminy Pan Jan Nowak. Dokonano krótkiego podsumowania sezonu
2005/2006, który w ocenie wszystkich uczestników spotkania był sezonem udanym dla sekcji piłki
nożnej klasy B. Miejscowy zespół bowiem, uplasował sie na 3 miejscu na koniec rozgrywek.
Wysokie miejsce jest dobrym prognostykiem na przyszły sezon, który rozpocznie się na początku
września. Zamierzeniem zarówno Zarządu Klubu jak i zawodników jest awans w przyszłym
sezonie do rozgrywek Klasy A - Konińskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej. Podziękowania dla
zawodników i trenera Mariusza Bednarka złożyli Pan Edward Krawczyk – Prezes LZS „Orzeł
Kawęczyn” oraz Pan Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn.
Kawęczyniak” Wydawca: Urząd Gminy w Kawęczynie, Biuro Rady Gminy
62-704 Kawęczyn, tel. (63)2885910, fax 063 2885940
Miesięcznik od nr 2/06 – ukazuje się 25 każdego miesiąca
e-mail: [email protected] , www.kaweczyn.pl
Gazetka dostępna bezpłatnie w placówkach handlowych
na terenie gminy, u wydawcy i na stronie internetowej
II KRZYŻÓWKA Z PALINDROMEM
A
B
C
D
E
F
G
A
1
9
B
C
1
D
E
2
F
G
6
2
3
3
4
4
7
8
5
5
6
7
Poziomo
1A – Zabobon
3A – Działko
5A – X lub Y
7A – Turoń
Poziomo
1A – Drewniany pajacyk
3A – Do rozwiązania
5A – Lewy dopływ Odry
7A – Wierzchnie okrycie
Pionowo
A1 – Beksa, mazgaj
C1 – Malaria
E1 – Do podnoszenia ciężarów
G1 – Wieżowiec
Pionowo
A1 – Tunel
C1 – Zaprzeczenie
E1 – Rozczochraniec
G1 – Kostium plażowy
Litery z pól oznaczonych cyframi utworzę PALINDROM (czytany w obie strony), jest to hasło,
które można przesłać lub dostarczyć do sekretariatu urzędu. Spośród prawidłowych rozwiązań
otrzymanych do dnia 21 lipca br. zostanie wylosowana nagroda. Rozwiązaniem krzyżówki z
Kawęczyniaka Nr 6 był Palindrom : ASA LOGUJ U GOLASA. Spośród otrzymanych rozwiązań
została wylosowana nagroda książkowa, którą otrzymuje Dagmara Ziętek. Nagroda do odebrania w
sekretariacie urzędu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mol