biuletyn - Dział Informatyki i E

Komentarze

Transkrypt

biuletyn - Dział Informatyki i E
P1 /
Zasoby cyfrowe
Biblioteki Uczelnianej
PORTAL UCZELNIANY
P3 /
POCZTA UCZELNIANA
P4 /
BIBLIOTEKA UCZELNIANA
WiFi
We wszystkich obiektach
dydaktycznych studenci mogą
korzystać z dostępu do sieci WiFi
o nazwie pwsz-kalisz, lub pwsz-xxx,
podając hasło dostępu:
www.pwsz.kalisz.pl.
Liczący prawie 130 tysięcy
tradycyjnych pozycji biblioteczny
zbiór uzupełnia dostęp
do ogromnej ilości zasobów
elektronicznych, m.in. baz
DreamSpark
pełnotekstowych, bibliograficznych,
baz udostępnianych w ramach
programu Wirtualna Biblioteka Nauki.
Na stronie Biblioteki Uczelnianej
bu.pwsz.kalisz.pl istnieje możliwość
m.in rezerwacji książek do wypożyczenia
oraz przedłużania terminu ich zwrotu.
Aktywacja konta następuje podczas
P2 /
USOS
pierwszej wizyty w bibliotece.
Umiejętności korzystania z zasobów
bibliotecznych i e-kursów student nabywa
podczas zajęć Przysposobienie
biblioteczne.
Studenci Wydziału Politechnicznego
mogą pobierać oprogramowanie
firmy Microsoft zgodnie
z procedurą opisaną w dziale
Dla Studentów na stronie Katedry
Informatyki pod adresem:
informatyka.pwsz.kalisz.pl
BIULETYN
Informatyczny
nr 1 / rok akademicki 2014/2015 (8)
PAŹDZIERNIK 2014
.
Statistica
Portale edukacyjne
e-Academia, m-Academia
Portal edukacyjny oferuje kursy
internetowe, które pozwalają realizować
całe przedmioty lub ich części poprzez
internet. W obszarach niektórych kursów
znajdują się materiały edukacyjne
stanowiące uzupełnienie zajęć
tradycyjnych: wykłady, zadania, projekty,
ćwiczenia, testy oraz dodatkowe fora
wymiany informacji między wykładowcami
i studentami. Loginem jest numer albumu
(indeksu), a hasłem startowym numer
PESEL. (e.pwsz-kalisz.edu.pl) Rozwijany
jest również w ramach projektu mPWSZ
portal m-Academia oferujący kursy
przygotowane do użytkowania na
urządzeniach mobilnych, takich jak
smartfon czy tablet.
(m.pwsz-kalisz.edu.pl).
Wykładowcy i studenci mogą
instalować i używać w uczelni
i w domu oprogramowanie
Statistica. Procedura pobrania
programu została opisana na
stronie Biblioteki Uczelnianej
bu.pwsz.kalisz.pl.
TEmpire
IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO
W KALISZU
Technologie IT
w edukacji
Ekologicznie z IT
Zachęcamy studentów do działań
ekologicznych - zamiast papierowych
odbitek ksero korzystajmy ze swoich
urządzeń mobilnych do fotografowania
materiałów dydaktycznych. Skanujmy
czy też wprost czytajmy na monitorach
w ramach dostępu do cyfrowych
zasobów edukacyjnych. Bądźmy również
e-ekologiczni – zamiast wysyłać
wiadomości
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
e-mail zawierające duże załączniki,
przesyłajmy jedynie linki do nich.
Wszystkich studentów Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, którzy
chcieliby rozwijać swoje
umiejętności informatyczne
i poszerzać wiedzę zachęcamy
do udziału w Studenckim Kole
Naukowym Informatyki.
Biuletyn Informatyczny| wydawca: Dział Informatyki i E-edukacji PWSZ w Kaliszu.
Wersja elektroniczna: www.die.pwsz.kalisz.pl
Redakcja: Andrzej Syguła, Grafika: Michał Kałuża
KALISZ 2014
W lipcu br. minęło 15 lat
od momentu powołania Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.
W ciągu swojej historii uczelnia
odniosła wiele sukcesów. Po raz ósmy
z rzędu zajęła pierwsze miejsce
w ogólnopolskim rankingu szkół
wyższych Perspektyw. Oparta
na nowoczesnej własnej bazie
dydaktycznej, jedyna samodzielna
w Południowej Wielkopolsce szkoła
wyższa szczególną wagę przywiązuje
do innowacyjnych elementów
procesu dydaktycznego, takich jak
wyspecjalizowane pracownie,
wideokonferencje, e-learning,
m-learning, szeroki dostęp do
bibliotecznych baz elektronicznych,
nowe metody kształcenia.
“15 lat nowoczesnej edukacji
15 lat PWSZ w Kaliszu ”
Strefa IT Studenta
Tw ój kontakt z
uczelnią - konto
pocztowe studenta
Strefa IT studenta obejmuje:
 konto pocztowe
w domenie uczelnianej,
 dostęp do wirtualnego
dziekanatu – USOSweb,
 dostęp do e-Academii,
 konto biblioteczne,
 portal uczelniany,
 portale
społecznościowe uczelni.
Warto pamiętać, że do wszystkich
informacji i portali uczelnianych
dotrzeć można ze strony głównej:
pwsz.kalisz.pl. Zachęcamy do
czynnego udziału w życiu
akademickim, studiowania
i odkrywania świata. Technologie
stosowane w nauczaniu, nowoczesna
baza dydaktyczna, kontakt
z uznanymi naukowcami oraz szereg
nowatorskich projektów
realizowanych w kaliskiej PWSZ
stwarza studentom wielką szansę na
osiągnięcie globalnych sukcesów.
Jesteśmy przecież w najlepszej
profesjonalnej uczelni w Polsce!
Bądźmy zatem z tego DUMNI,
a w naszych działaniach OTWARCI
i KREATYWNI. Zapraszamy do udziału
w uczelnianych projektach oraz
pracach kół naukowych.
Do kontaktów uczelnianych konieczne jest
posługiwanie się przez studenta kontem
pocztowym w domenie edukacyjnej PWSZKALISZ.EDU.PL. Struktura konta wygląda
następująco: [email protected],
gdzie 99999 jest numerem albumu (indeksu). Logowanie do konta e-mail odbywa
się w serwisie, do którego można trafić ze strony głównej uczelni pwsz.kalisz.pl link Poczta uczelniana (lub bezpośrednio na stronie login.microsoftonline.com.
Jako login należy podać swój uczelniany adres e-mail, hasłem startowym jest
numer PESEL. Hasło po zalogowaniu należy zmienić.
P5 /
STRONA GŁÓWNA
P6 /
E-ACADEMIA
P7 /
M-AKADEMIA
P8 /
FACEBOOK
P9 /
FACEBOOK BIBLIOTEKI
IBUK
stwarza studentom wielką szansę
“ PWSZ
na osiągnięcie globalnych sukcesów.”
Portal uczelniany zawiera
strony wydziałowe,
informacje z dziekanatów,
harmonogram roku
akademickiego, regulamin
studiów, statut uczelni.
Student znajdzie tutaj wiele
wiadomości związanych
z życiem studenckim, fora
wymiany informacji, czaty,
a także bazę kontaktów.
Portal działa również w wersji
mobilnej.
(pwsz-kalisz.edu.pl)
Baza ibuk zawiera pełne teksty ponad 600 książek naukowych, w tym
podręczników akademickich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe
PWN i wydawnictwa uczelniane.
Baza dostępna jest w sieci Uczelni, z komputerów czytelni a także w domu PO
ZALOGOWANIU (funkcja dostępna dla studentów i pracowników Uczelni).
Hasło (PIN) do pobrania w Bibliotece Głównej i czytelniach wydziałowych.
Instrukcja korzystania dla użytkowników
Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki
któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się za pomocą przeglądarki
WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności
instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google
Chrome lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript
oraz Cookies.
USOSWEB
Portale społecznościowe
WWW.FACEBOOK.COM/PWSZ.KALISZ
Zapraszamy do polubienia uczelnianej strony Facebook. Oprócz bieżących informacji
dostępne są tutaj zapowiedzi wydarzeń, serwisy fotograficzne, konkursy, relacje
z imprez - słowem obraz życia naszej społeczności akademickiej.
WWW.FACEBOOK.COM/BU.PWSZ.KALISZ
Polecamy również stronę Facebook Biblioteki Uczelnianej PWSZ.
WWW.YOUTUBE.COM/USER/PWSZKALISZ
W kanale YouTube można znaleźć uczelniane materiały multimedialne.
Wirtualny dziekanat dostępny jest
pod adresem
USOSweb.pwsz.kalisz.pl.
Jako login należy podać swój numer
PESEL, a hasło dla studentów
pierwszego roku jest takie samo jak
w portalu rekrutacji. Hasło można
zmienić po zalogowaniu w prawym
górnym rogu strony w opcji „zmień
hasło”.
Jeśli użytkownik zapomniał hasło należy
uruchomić procedurę odzyskiwania
poprzez kliknięcie linku „zapomniane
hasło”. Numery indywidualnych kont
bankowych, na które należy
dokonywać wpłat za legitymacje,
dyplomy, akademik, czesne można
odczytać w opcji DLA STUDENTÓW 
MOJE STUDIA  płatności  płatności
nierozliczone. Stypendia studenckie
będą wpłacane na konto, które student
poda w opcji DLA STUDENTÓW 
MOJE STUDIA
 płatności  konto
bankowe.
Oceny można obejrzeć w opcji DLA
STUDENTÓW  MOJE STUDIA 
oceny, a informacje o historii oraz
aktualnym stanie studiowania w opcji
DLA STUDENTÓW  MOJE STUDIA 
zaliczenia.
UCZELNIANEJ
.

Podobne dokumenty