KARTA USB Wejście/Wyjście Sweex

Komentarze

Transkrypt

KARTA USB Wejście/Wyjście Sweex
Wersja polska
Wersja polska
KARTA USB Wejście/Wyjście Sweex
Koncepcja USB
Uniwersalna Szyna Szeregowa [Universal Serial Bus (USB)] to nowy standard magistrali obsługującej urządzenia peryferyjne opracowany
przez wiodące firmy w przemyśle produkującym komputery osobiste oraz telekomunikacji: Compaq, DEC, IBM, Microsoft, NEC oraz Northern
Telecom. Umożliwia on łatwą instalację urządzeń peryferyjnych na zewnątrz obudowy komputera, a przez to tanie i łatwe rozbudowanie
komputera osobistego o urządzenia peryferyjne w standardzie USB (do 127 sztuk).
Standard USB jest obsługiwany przez systemy operacyjne Windows 95 OSR2.1, Windows 98, Windows NT 5.0 lub wyższy oraz Mac OS 7.6,
Windows 2000 -Win ME. Na żadnej z tych platform nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania – USB wykryje, że urządzenia
zostały dodane lub usunięte. Magistrala automatycznie ustala jakie zasoby komputera głównego (w tym oprogramowanie w postaci sterowników
oraz szerokość pasma na magistrali) potrzebne są każdemu urządzeniu peryferyjnemu i udostępnia im je bez interwencji ze strony użytkownika.
Instalacja karty Wejście/Wyjście
Należy podjąć następujące środki ostrożności przy instalowaniu sprzętu:
Należy upewnić się, że komputer osobisty został wyłączony i nie jest podłączony do sieci zasilania.
1. Teraz można odłączyć kable drukarki i monitora; oba te urządzenia mają własne źródła zasilania;
2. Następnie należy odkręcić obudowę komputera;
3. Po odkręceniu obudowy komputera, należy upewnić się, że nie pozostał na nas żaden ładunek elektrostatyczny. Można to zrobić
chwytając (odsłoniętą) rurę systemu centralnego ogrzewania lub też rurę wodociągową. Należy się także upewnić, że używany śrubokręt
nie jest namagnesowany. Można to sprawdzić dotykając nim metalowej obudowy komputera. Należy oczywiście unikać dotykania
jakichkolwiek styków w komputerze i na kartcie Sweex oraz modułów pamięci;
4. Następnie należy odnaleźć wolne gniazdo PCI, po czym należy usunąć klapkę zabezpieczającą, przymocowaną do obudowy komputera
przed wolnym gniazdem. Może się zdarzyć, że zamocowanie karty Sweex w wejściu PCI nie będzie łatwe. Jeśli tak się zdarzy, nie należy
mocować karty na siłę, lecz spróbować zamocować ją w innym gnieździe PCI;
5. Po zamocowaniu karty Sweex należy sprawdzić, czy wszystkie karty PCI wciąż są dobrze wpasowane w odpowiednie gniazda. Może się
zdarzyć, że inne karty PCI zostały trochę przesunięte w trakcie mocowania nowej karty PCI, co może spowodować, że dana karta nie
będzie działać, lub może doprowadzić do unieruchomienia całego komputera;
6. Teraz można ponownie założyć obudowę komputera i podłączyć kable, wcześniej odłączone od komputera ;
7. Teraz można ponownie uruchomić komputer osobisty.
Instalacja oprogramowania dla Karty Wejście/Wyjście Sweex
USB
Po zamontowaniu Karty Wejście/Wyjście Sweex, system Windows wykryje nowy sprzęt.
Maksymalna liczba urządzeń
127
Podłączanie pod napięciem
Tak
Maks. długość kabla między urządzeniami
5M
Prędkość przesyłu danych
1.5/12Mbps
Szerokość pasma
200Mbps
Urządzenia peryferyjne
klawiatury, mysz, monitory, joysticki, modemy, karta CD-ROM – LAN o niskiej przepustowości
Korzyści
Łatwość instalowania – automatyczne wyliczenie i zarządzanie zasobami.
Prędkość – Zdolność do przesyłu danych z prędkością sieci LAN.
Funkcja Plug & Play (podłącz i graj) - Pierwsze rzeczywiście zgodne z ideą Plug&Play rozwiązanie dla komunikacji sieciowej,
ułatwiające podłączenie do lokalnej sieci komputerowej (LAN) jakichkolwiek urządzeń wyposażonych w USB, takich jak notebook lub
komputer stacjonarny. Rozszerzenie obu gniazd USB dostępnych na Karcie Wejście/Wyjście Sweex jest bardzo łatwe do zrealizowania przy
pomocy koncentratora Sweex z 4 gniazdami lub koncentratora Sweex z 7 gniazdami.
Wprowadzenie
Dowolne urządzenie USB zapewnia łatwość podłączenia bez konieczności zmiany ustawień adresowania oraz przydziału przerwań IRQ.
W praktyce oznacza to uniknięcie konfliktów sprzętowych.
Adapter USB dla komputera głównego posiada dwie złączki USB typu A i obsługuje następujące prędkości transferu magistralą: 12 Mbps
oraz 1,5 Mbps. Rozszerzenie czterech gniazd USB, w które wyposażona jest Karta Wejście/Wyjście Sweex, może zostać łatwo zrealizowane
przy użyciu koncentratora Sweex z 4 gniazdami lub koncentratora Sweex z 7 gniazdami. Ten pakiet zawiera tylko kartę USB oraz
podręcznik. Sterownik potrzebny do instalacji karty USB nie jest w nim zawarty. Instalacja kary USB to bardzo prosta procedura,
która obejmuje instalację sterownika znajdującego się na płycie instalacyjnej systemu Microsoft Windows. Sterownik ten jest zwykle dostępny
jako standardowe wyposażenie Państwa komputera.
W W W. S W E E X . C O M
Po kliknięciu przycisku Dalej, system Windows pokaże, że wykrył chipset Karty Wejście/Wyjście Sweex, a następnie przejdzie do jej
zainstalowania.
Wersja polska
Następnie system Windows poprosi o umieszczenie w napędzie CD-ROM płyty instalacyjnej systemu Windows 98 Second Edition.
Po wykonaniu tej czynności, należy kliknąć OK.
Następnie system Windows informuje, że żądany sprzęt został zainstalowany. Po tym należy kliknąć przycisk Zakończ.
Teraz system Windows informuje, że wykrył Koncetrator USB, który zostaje natychmiast zainstalowany.
Instalacja ta będzie wykonana dwukrotnie. Powodem jest to, że po tej instalacji otrzymuje się rozszerzenie do czterech bramek USB.
By sprawdzić, czy Karta Wejście/Wyjście USB Sweex została pomyślnie zainstalowana, można zapytać o Informacje o tym komputerze. Jeśli instalacja
była pomyślna, wtedy pod nagłówkiem "Kontroler USB" znajdziemy dodatkową, właśnie zainstalowaną Kartę USB Wejście/Wyjście Sweex.
W W W. S W E E X . C O M

Podobne dokumenty