Spis treści: Wstęp I. Rosja Marek Czajkowski, Geostrategiczne

Komentarze

Transkrypt

Spis treści: Wstęp I. Rosja Marek Czajkowski, Geostrategiczne
Spis treści:
Wstęp
I. Rosja
Marek Czajkowski, Geostrategiczne uwarunkowania polityki zagranicznej
Federacji Rosyjskiej (szansę rozwojowe i zagroŜenia)
Agnieszka Bryc, Mechanizm polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Anna Głąb, Integracja Federacji Rosyjskiej ze strukturami instytucjonalnymi
gospodarki światowej w świetle prowadzonej polityki zagranicznej
Marcin Tarnawski, Polityka zagraniczna Rosji - kontynuacja, ewolucja
czy rewolucja?
Konrad Piątkowski, Sojusze polityczne Federacji Rosyjskiej jako istotny
element strategii mocarstwowej
II. Polska
Martynika Sabat, Stosunki polsko-rosyjskie. RozbieŜności interesów
strategicznych
Katarzyna Klatka-Urbaniak, Polska: przedmiot czy podmiot w amerykańsko-rosyjskiej rozgrywce wokół tarczy antyrakietowej?
Agata Krzywdzińska, Wizerunek Rosji w polskich tygodnikach opinii
w okresie pierwszej kadencji Władimira Putina (2000-2004)
III. Ukraina
Rafał Kęsek, Kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej FR na Ukrainie
jako istotny element stabilności stosunków rosyjsko-ukraińskich
Tomasz Kapuśniak, Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec
Ukrainy: ciągłość i zmiana
Piotr Bajor, "NadwyręŜone partnerstwo" - Stosunki rosyjsko-ukraińskie
w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki
Mikołaj Banaszkiewicz, Perspektywa czarnomorska w polityce zagranicznej
Rosji i Ukrainy
Anna Sawicka, Rosja wobec "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie
Paweł Kost, Stanowisko Ukrainy wobec rosyjskich koncepcji integracji
obszaru postradzieckiego
IV. Białoruś
Jerzy Gordziejew, Stosunki białorusko-rosyjskie (1991-2008)
Miłosz Papla, Białoruś: protektorat Rosji, pogranicze Europy czy sworzeń
geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej
Noty biograficzne

Podobne dokumenty