NIE WIDAĆ NAPĘDU W WINDOWS XP / VISTA (NAPĘD

Komentarze

Transkrypt

NIE WIDAĆ NAPĘDU W WINDOWS XP / VISTA (NAPĘD
NIE WIDAĆ NAPĘDU W WINDOWS
XP / VISTA (NAPĘD – STEROWNIK
ZAINSTALOWANY Z BŁĘDEM)
Modyfikacja rejestru
Drugim ze sposobów poradzenia sobie z dolegliwością będącą tematem porady, jest odpowiednia
modyfikacja systemowego rejestru. W tym celu w analogiczny do poprzedniego sposobu
wywołajmy regedit. Wartościami ciągu wielokrotnego, którymi powinniśmy się zainteresować są
UpperFilters oraz LowerFilters, usytuowane w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E32511CE-BFC1-08002BE10318}. Faktem, który pozwoli upewnić się, że znajdujemy się we
właściwym kluczu rejestru, gdzie należy dokonać modyfikacji, jest obecność wartości domyślnej
DVD/CD-ROM drives. W kolejnym kroku dokonamy ostatecznego rozwiązania usuwając podane
wartości za pomocą przycisku Delete. Po tym zabiegu, standardowo zrestartujmy system, a
możemy mieć już prawie pewność, że po ponownym rozruchu napędy wrócą na właściwe miejsce.
Przywołane procedury nie są specjalnie skomplikowanymi do wykonania, ale dają duży odsetek
prawdopodobieństwa, że zakończą się pomyślnie. Gdyby jednak tak się nie stało, wypada baczniej
przyjrzeć się stanowi mechanicznemu urządzeń, wersji jego oprogramowania (firmware) jak
również kablom lub taśmom służącym do podłączania ich w odpowiednie wejście płyty głównej
posiadanego komputera.

Podobne dokumenty