Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość

Komentarze

Transkrypt

Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość
Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość
Kursy na kierowcę, spawacza czy kelnera-barmana, nauka języków obcych czy zajęcia ze
sztukaterii i ceramiki – to tylko niektóre propozycje dla uczniowie szkół zawodowych
powiatu i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, które
są możliwe dzięki projektowi unijnemu „Twój zawód – Twoja kariera – Twoja
przyszłość”.
Projekt „Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość” to kolejna ciekawa
propozycja dla uczniów z powiatu, która właśnie się rozpoczyna. Projekt obejmie 487 uczniów klas I-IV ze
szkół zawodowych powiatu i SOSW w Żardenikach. W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz
kursów uczniowie odbędą kursy podnoszące kwalifikacje w wybranych zawodach i specjalnościach
(kelner-barman, obsługa ruchu turystycznego, operator wózków widłowych, kierowca, spawacz,
traktorzysta), jak również w formie dodatkowych zajęć, m. in. z języków obcych, matematyki, a także
związanych z doradztwem zawodowym. Integralnym obszarem projektu są zajęcia wieloprofilowe
poszerzające umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo z zakresu sztukaterii i ceramiki, tkactwa,
kuchni regionalnej i pracy z komputerem. Cały projekt będzie realizowany w Zespołach Szkół w Biskupcu i
Olsztynku, Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach, Zespole Szkół Zawodowych w Dobrym Mieście i SOSW
w Żardenikach.
Dane o projekcie:
Głównym celem projektu „Twój zawód – Twoja kariera – Twoja przyszłość” jest
podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego,
regionalnego rynku pracy w szkołach zawodowych powiatu olsztyńskiego w ramach dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych oraz kursów dla uczniów szkół zawodowych.
Cele te realizowane będą poprzez kursy podnoszące kwalifikacje w wybranych zawodach i specjalnościach
(kelner-barman, obsługa ruchu turystycznego, operator wózków widłowych, kierowca, spawacz,
traktorzysta), jak również w formie dodatkowych zajęć, m. in. z języków obcych, matematyki, a także
związanych z doradztwem zawodowym. Integralnym obszarem projektu są zajęcia wieloprofilowe
poszerzające umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo z zakresu sztukaterii i ceramiki, tkactwa,
kuchni regionalnej i pracy z komputerem.
Do szczegółowych celów projektu zaliczyć należy:
●
●
●
●
●
podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy
nabycie nowych umiejętności wymaganych na lokalnym rynku pracy
wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych Powiatu Olsztyńskiego
podniesienie poziomu podstawowych umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo
Grupę docelową, do której skierowany jest Projekt stanowi 487uczniów (dziewcząt
i chłopców), uczących się w klasach I – IV szkół zawodowych i placówki oświatowej
z Powiatu Olsztyńskiego; obejmuje ona także osoby niepełnosprawne umysłowo. Do udziału w
poszczególnych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach kwalifikowani
będą w pierwszej kolejności uczniowie z największymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie testu kompetencyjnego. Udział w specjalistycznych kursach zawodowych wezmą pełnoletni
uczniowie „ostatnich klas” – kończący szkołę zawodową. Zajęcia dodatkowe
wieloprofilowane w SSP SOS-W w Żardenikach zorganizowane zostaną
dla uczniów dobrowolnie zgłaszających się do uczestnictwa w nich
Beneficjenci Ostateczni Projektu to pochodzący w większości z terenów wiejskich uczniow szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, dla których Powiat Olsztyński jest organem prowadzącym.
Uczestnictwo w projekcie:
●
●
●
●
●
●
●
pozwoli na nabycie przez nich dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w trakcie realizowanych zajęć i
kursów,
przyczyni się do ich rozwoju zawodowego, a w konsekwencji dostosowania do potrzeb współczesnego,
lokalnego rynku pracy
wpłynie na tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizację młodego pokolenia
stworzy korzystne warunki do rozwoju zdolności i potencjału intelektualnego
przyczyni się do pozytywnego rozwoju aspiracji zawodowych i nadania właściwego kierunku dalszego
kształcenia zawodowego
zapewni uczniom dobry start w lepsze życie, zwiększy ich szanse na rynku pracy, da możliwość
zaplanowania kariery i przyszłości
zwiększy poziom podstawowych umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo
Termin realizacji zajęć: od 01.01.2010 r. do 30.06.2011 r.
Wartość projektu: 681 007 PLN, w tym kwota dofinansowania 616 826 PLN
Ulotka projektu
Plakat projektu
Drukuj