Rola bajki w życiu dziecka Bajka to nieodzowny element

Komentarze

Transkrypt

Rola bajki w życiu dziecka Bajka to nieodzowny element
Rola bajki w życiu dziecka
Bajka to nieodzowny element dzieciństwa każdego dziecka. Te referat ma za zadanie
uświadomienie rodzicom jaką rolę w życiu i rozwoju ich dziecka może odegrać bajka. Rodziców
zaś, ma zachęcić do czytania bajek własnym dzieciom.
Po co są bajki? To pytanie zadaje sobie wielu ludzi: dorośli, młodzież i dzieci. Odpowiedzi jest
wiele, np. bajki są także do zabawy. Bywają dni, kiedy dzieci nie mogą bawić się na dworze, łące,
czy polu i odkrywać wspaniałego świata kwiatów, zwierząt i ludzi. Bywają dni, kiedy zwykłe
zabawki przestają już bawić. W takich chwilach rodziców przestają cieszyć mnożące się figle ich
dzieci. Wtedy na pomoc przychodzą bajki.
Ale bajki są użyteczne jeszcze i w inny sposób. Stanowią one dla dziecka okazję to
przebywania w bezpośredniej bliskości ojca lub matki, za którymi tak często tęsknią. A zwłaszcza
dzisiaj dzieci mają rodziców coraz mniej. Powody są różne – praca zawodowa, brak zainteresowania
problemami dziecka, czy choćby telewizja. Dzięki bajkom dziecko dozna szczęścia bliskości
swojego rodzica. Bajka pomoże im zjednoczyć się duchowo, aby razem mogli obserwować i
podziwiać świat, do którego ich ona przenosi. Ponieważ dzisiaj tak wiele się mówi o potrzebie
uczuciowego wychowania w rodzinie nie można zapomnieć o tym sprawdzonym środku jakim jest
bajka.
Oprócz tego bajki, rozumiane w tym najszerszym znaczeniu, będą wydatną pomocą
w poszerzeniu wiadomości dziecka w określaniu i konkretyzowaniu jego pojęć. Ale największa
wartość bajek spoczywa w dziedzinie moralnej. Możemy chwalić lub ganić postępowanie osób, albo
uczłowieczonych rzeczy, wzbudzać w małych słuchaczu podziw lub sprzeciw w stosunku do ich
charakteru i w ten sposób uczyć dziecko rozróżniania dobra od zła. Bajka pomaga wychowywać
dziecko, gdyż posiada swoje jednoznaczne dopowiedzenie – morał. Jeżeli po opowiedzeniu bajki
dziecko samo postawi pytanie odnoszące się do postępowania osób lub upersonifikowanych postaci,
co jest tym najlepszym przypadkiem, wówczas wychowawca ma najlepszą okazję do
odpowiedniego, moralnego pouczenia. Jeśli dziecko nie pyta wówczas on sam może stworzyć taką
sytuację. Głównie przez to, że zada dziecku pytania. Z odpowiedzi dziecka rodzi dowie się, co
zrozumiało z treści bajki, co oceniło poprawnie, a co błędnie. Dalej prowadzić je będzie do
podejmowania odpowiednich decyzji, które pomoże mu potem wprowadzić w życie.
Aby takie wspólne chwile rodziców z dziećmi osiągnęły swój cel, trzeba dbać o to, aby świat
w przekazywanych bajkach był naprawdę bajkowy. Aby był dobry, piękny, aby to co jest złe
w końcu zmieniło się na dobre, aby nie było w nim zemsty, ale przebaczenie, a zamiast podstępu –
prawda i szlachetność, nie strach i tchórzostwo, ale odwaga prowadząca do radosnego zwycięstwa.
Z tego powodu do repertuaru bajek uczących moralności nie nadają się takie, które ukazują
okrucieństwo, podstęp i zdradę. Przede wszystkim nie są one przeznaczone dla dzieci, a zwłaszcza
dla najmłodszych, gdyż dziecko chętnie naśladuje i bardzo łatwo przyswaja sobie niepożądane
elementy ludzkiego zachowania.
Aby bajka zainteresowała dziecko i przygotowała w nim grunt dla moralnego wartościowania,
musi mieć prosty język, zaś słownictwo dostosowane do zdolności rozumienia słuchacza. Należy
przekazać ją, aby dziecko mogło skupić się i słuchać. Sposób jej opowiadania nie może być nudny, z
tego powodu trzeba ją miejscami dramatyzować. Bajka dla najmłodszych ma być zwięzła, gdyż
małe dziecko nie skupi długo swojej uwagi.
Bajki nabierają dzisiaj szczególnej ważności. Żyjemy w czasie tzw. kultury technicznej,
kultury dokładnie wytyczonych dróg, po których poruszamy się w domu i miejscu pracy, gdzie
każdy z nas powinien w określonym czasie wypełnić swoje zadanie i otrzymać umówioną płacę,
gdzie o chorych troszczą się szpitale, o starców domy opieki społecznej, o dzieci szkoła, przedszkola
i zakłady wychowawcze. Żyjemy w czasach, w których całe społeczeństwo zaczyna poruszać się jak
maszyna: dokładnie, celowo, według określonego porządku. Ale jeżeli w niej coś się popsuje,
pojawia się bolesny niedostatek tego, co nazywamy miłością, miłosierdziem, czy też pomocą
braterską. Bajki spełniają jeszcze także dalsze zadanie – uczą rodziców opowiadania,
a dzieci słuchania, natomiast jednych i drugich – rozumienia wydarzeń i wyciągania z nich pouczeń
oraz wskazówek do życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
Czytajmy dzieciom bajki!!!Warto!!!
Literatura;
• Wortman Stefania „ Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać ?”
• Molicka Maria „Bajki terapeutyczne cz I i II”
Opracowały: Elżbieta Łukomska
Grażyna Krychowiak

Podobne dokumenty