Integral over IP - Schrack Seconet

Komentarze

Transkrypt

Integral over IP - Schrack Seconet
Wydanie Nr 13
Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska
2
Szkolenia, edukacja
3
Rok 2012
Integral over IP
4/5
Nowość w ofercie
Schrack Seconet
6/7
Integral IP MX, CX, BX
8
X-LINE
9
HeatSCREEN MHD 535
10
Rozwiązanie specjalne
11
VISOCALL IP
Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP
www.schrack-seconet.pl
O D W Y D A W C Y Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejne,
specjalne wydanie
naszego czasopisma. Wydanie to
poświęcone jest
nowościom
—
produktom oraz
innym wydarzeniom, o których
pragniemy Państwa poinformować. Przede wszystkim, na następnych stronach, niezwykle miło będzie nam
przedstawić Państwu nowości produktowe na lata 2012/2013, z zakresu systemów sygnalizacji
pożarowej. Już dzisiaj wiemy, że w związku
z wprowadzeniem do sprzedaży niektórych z nich
(liniowa czujka ciepła HeatSCREEN MHD oraz
Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP), Międzynarodowe Targi Poznańskie przyznały nam
nagrodę Złoty Medal Targów SECUREX
2012. To prestiżowe wyróżnienie stawia nas
w gronie zwycięzców nie tylko w konkursie organizowanym przez MTP, ale także predestynuje nas do roli Państwa potencjalnych dostawców i doradców. Chcielibyśmy bowiem, byście
także Państwo — jako nasi klienci, współpracownicy, partnerzy, zaufali naszym doskonałym produktom, naszej wiedzy i profesjonalizmowi. Jeżeli dzięki takim nagrodom zwrócicie
na nas większą uwagę — będziemy zaszczyceni oraz dodatkowo zmotywowani.
Ze swojej strony obiecujemy nie tylko sprawdzić
się w roli producenta i dostawcy najnowszych
technologii, ale także gwaranta najlepszej jakości
usług, świadczonych przez naszych własnych specjalistów oraz doskonale przygotowane zespoły
techniczne naszych autoryzowanych partnerów.
Obiecujemy przy tym dbać o środowisko naturalne, oszczędzając rocznie wiele ton papieru poprzez
np. przejście niemal całkowicie (poza specjalnymi
wydaniami naszego czasopisma) na wersje elektroniczne naszych prezentacji i materiałów informacyjnych. Obiecujemy także, pisemnie, na łamach naszej prasy i strony internetowej, że dołożymy wszelkich starań by wspierać jeszcze lepiej
niż dotychczas wszystkich naszych klientów
i partnerów, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia, materiały edukacyjne 3D w postaci elektronicznej, czy właśnie jak najlepszej jakości systemy
bezpieczeństwa. Zapraszam na dalsze strony naszego pisma. Zapraszam do współpracy!
Z poważaniem
Grzegorz Ćwiek
Prezes Zarządu Schrack Seconet Polska Sp. z o. o.
Szkolenie projektowe 2012.
Drobne zmiany w planach…
Schrack Seconet Polska organizuje Ogólnopolskie Szkolenia Projektowe już od ponad 20 lat. Na początku uczestnicy mieścili
się w niewielkim pomieszczeniu biurowym,
w centrum Warszawy, które było jednocześnie jedną z pierwszych siedzib przedstawicielstwa Schrack Seconet Gmbh w końcu lat
osiemdziesiątych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, na szkolenia wynajmowano już
mniejsze sale konferencyjne znanych
w owym czasie hoteli warszawskich. Kolejna
dekada przyniosła tak ogromne zainteresowanie szkoleniami Schrack Seconet, że ich
organizacja na „płaskiej” podłodze, przy
liczbie uczestników przekraczającej dwieście
osób, stała się niemożliwa. W ostatnich latach z pomocą przyszła nam Szkoła Główna
Służby Pożarniczej, która przez ostatnie lata,
ku uciesze niemal trzystu uczestników każdego roku, użyczała nam swą główną aulę.
W roku 2011 okazało się jednak, że po tylu
latach problemem staje się nie tylko ograniczona ilość miejsc na sali, ale przede wszystkim — ogromne zainteresowanie uczestników szczegółowymi kwestiami z dziedziny zabezpieczeń pożarowych, które w żaden sposób
nie mogą być omówione podczas jednodniowego spotkania branżowego. Co więcej, znani
nam specjaliści w coraz to większym stopniu
odchodzą od schematu wąskiej specjalizacji
w jednej dziedzinie — coraz częściej wymaga
się od nich interdyscyplinarności. Zauważamy
tu pewien problem, sprzeczność — z jednej
strony, ale i konieczność wsparcia takich wymagań rynku z drugiej. Nie da się bowiem
w naszych czasach, w progu XXI wieku, znać
się na wszystkim i to w takim samym, dobrym stopniu. Istnieje jednak z pewnością konieczność rozszerzenia wiedzy, a już z pewnością pogłębienia świadomości specjalistów
w naszej branży odnośnie specyfiki funkcjonowania systemów i urządzeń komplementarnych, niemal zawsze występujących w obiek-
tach komercyjnych, przemysłowych, etc.,
a niekoniecznie będących stricte systemami
ochrony przeciwpożarowej.
Czas zatem dokonać pewnej zmiany także
w modelu szkoleń Schrack Seconet Polska.
Po raz pierwszy w historii chcemy w roku
2012 stworzyć szkolenie, mające charakter
dwudniowych warsztatów, podczas których nie dość, że w sposób głębszy i pełniejszy uczestnicy poznawać będą specyfikę systemów ochrony przeciwpożarowej, ale także
będą mogli w sposób praktyczny przekonać
się o tym, jak one funkcjonują właśnie w interakcji z innymi systemami uzupełniającymi ofertę systemów bezpieczeństwa obiektów — BMS, SMS, CCTV, oddymiania, czy
elementami mechaniki pożarowej.
Chcielibyśmy, by każdy z uczestników mógł
wybrać interesujący go temat i mógł pogłębić
swoją wiedzę w sposób dotychczas niemożliwy
podczas szkoleń prowadzonych metodą tradycyjną. W tegorocznym szkoleniu uczestniczyć
będą także partnerzy Schrack Seconet Polska
(certyfikowani instalatorzy, producenci innych systemów), prowadząc zajęcia praktyczne, obejmujące cały szereg ciekawych zagadnień — od problemów instalacyjnych, poprzez omówienie architektury, aż do praktyki
programowania rozmaitych systemów bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że tego typu impreza prowadzona będzie w takiej konwencji
po raz pierwszy, a jej dalsze losy wyznaczać
będzie poziom zainteresowania uczestników
w roku 2012 i ich opinie na ten temat.
Z uwagi na trudności komunikacyjne,
spodziewane w całym kraju podczas mistrzostw EURO 2012, Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe zostanie przesunięte
z czerwca na wrzesień 2012 roku. Dokładny termin oraz plan spotkania zostanie opublikowany na stronach internetowych
Schrack Seconet Polska w sierpniu 2012 roku.
Gorąco zapraszamy!
ważne informacje
System sprzedaży
Schrack Seconet w Polsce.
Produkty Schrack Seconet sprzedawane są
w 35 krajach świata, a najważniejszym rynkiem eksportowym firmy jest Polska, zajmująca zaraz po Austrii pierwsze miejsce w ilości
montowanych systemów bezpieczeństwa
w ciągu każdego roku. Urządzenia sprzedawane są wyłącznie poprzez sieć Partnerów, posiadających autoryzację producenta do wykonywania prac instalacyjnych, programistycznych, serwisu i konserwacji. Schrack Seconet
Polska jest jedynym kanałem dostaw sprzętu
do kraju. Specjalnie dla Polski, urządzenia wyposażane są w funkcje programowe, które nie
są stosowane w innych krajach eksportowych.
Język oprogramowania, protokoły komunika-
cji, opisy elementów i pól obsługi, a także możliwości techniczne systemów dostosowane zostały specjalnie do surowych norm polskich
oraz wymagań ITB/CNBOP i są niepowtarzalne w innych krajach eksportowych firmy. Zadaniem pracowników biura głównego firmy
(Warszawa) i oddziałów (Poznań, Wrocław,
Gdańsk) jest przede wszystkim wspieranie
działań Autoryzowanych Partnerów oraz
Partnerów Handlowych, promocja produktów i organizacji wśród inwestorów, generalnych wykonawców i potencjalnych użytkowników szerokiej gamy produktów. Nadzór nad
jakością wykonania prac instalacyjnych oraz
serwisowych, a także szerokie wsparcie techniczne firm partnerskich, to także gwarancja
najwyższej jakości dla użytkowników systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych Schrack Seconet.
Więcej szczegółów w aktualnym Katalogu Autoryzowanych Partnerów.
Rok 2012 - koniec świata?
Czy tylko coś się kończy a coś zaczyna?
Majowie mieli niezwykle rozbudowany system mierzenia czasu. Na system ten składało się zestawienie trzech kalendarzy: kalendarz rytualny (tzolkin) liczył 260 dni, a nazwy dni nie powtarzały się. Drugim kalendarzem był tum, a trzecim haab. Trzeci z nich
był o tyle wyjątkowy, że liczył 18 miesięcy,
z których każdy miał 20 dni oraz 1 miesiąca,
w którym dni było tylko 5. Ten miesiąc Majowie uważali za bardzo pechowy. W każdym razie łącznie dni w systemie kalendarza
Majów było 365!
Ostatnią datą w kalendarzu Majów jest 13
baktun, czyli 1872000 dzień po dacie „zerowej”, a to w „naszym” kalendarzu oznacza datę 21 grudnia 2012 roku. Majowie uważali, że
czas biegnie w sposób cykliczny, tzn. każdy
z cykli kończy się wielkim wydarzeniem, a potem następuje początek nowego cyklu. Cykl
ten nazywany był cyklem wyższym.
Skoro wszyscy mówią o końcu świata w roku
2012 (i nie dlatego, że Polska organizuje Eu-
ro 2012), to właściwie mamy dwa wyjścia: albo przestać zupełnie martwić się sprawami
trudnymi i korzystając z życia czekać spokojnie na koniec świata, albo … przygotować się
do cyklu wyższego, mając nadzieję, że co nas
nie zabije to nas wzmocni.
Nie potrafiąc do końca ocenić jakie jest postanowienie szerszego grona naszej branży,
my postanowiliśmy zaryzykować i przygotować się do przejścia o poziom wyżej. Rok
2012 będzie dla nas czasem wyjątkowym,
gdzie rzeczywiście coś się skończy, a coś zacznie na nowo- choć według naszego kalendarza, nie nastąpi to dopiero w grudniu.
Prawdę mówiąc, w roku 2012, krok po kroku przechodzić będziemy do nowej formy
działalności firmy — w pewnych oczywiście
obszarach. Mniej więcej od połowy roku,
wprowadzimy na rynek szereg nowatorskich
narzędzi dla instalatorów, programistów, serwisantów oraz użytkowników naszych systemów bezpieczeństwa, w tym przede wszyst-
3
kim bezpieczeństwa pożarowego.
Wprowadzimy na rynek Pakiet Zdalnego
Dostępu VirtualMap, w zupełnie nowej
i poszerzonej formie. Nowością na rynku
i według opinii naszych ważnych klientów,
absolutnym przełomem będzie wprowadzenie Mobilnego Panelu Zarządzania
VirtualMAP — zdalnego dostępu do systemu, jako aplikacji na urządzenia takie jak
Iphone i Ipad (Apple) oraz jesienią — smartfony i tablety oparte na systemach Google
Android oraz Windows.
To nie koniec pomysłów na rok 2012. Pomysł opisany wyżej nie miałby większego
sensu gdybyśmy nie próbowali wznieść się
także na wyższy poziom jakości w innych,
pozornie nieistotnych obszarach wdrażania
systemu bezpieczeństwa pożarowego. Na
kolejnych stronach naszego pisma znajdą
Państwo informacje m. in. o narzędziach
elektronicznego wsparcia partnerów i klientów Schrack Seconet.
nowoczesne rozwiązania
Mobilny Panel Zarządzania
VirtualMAP
i inne narzędzia elektronicznego wsparcia partnerów i klientów Schrack Seconet.
Rok 2012 będzie dla firmy Schrack Seconet kolejnym, wielkim przełomem
w zakresie proponowanych rozwiązań. Jeszcze szybciej niż dotychczas będziemy zmierzać w kierunku cyfrowych technik informacyjnych. Z pośród
wielu innowacyjnych produktów, które wprowadzamy na rynek polski
w tym roku, na szczególną uwagę zasługuje Mobilny Panel Zarządzania
VirtualMAP, dostępny na mobilnych platformach, takich jak telefony
Iphone oraz tablety Ipad, a także urządzeniach innych producentów (systemy Google Android oraz Windows). VirtualMap jest jednym z narzędzi
Zdalnego Dostępu do systemu Integral IP.
Zdalny Dostęp to rozwiązanie systemowe (software + hardware), umożliwiające zdalny monitoring, obsługę, a nawet programowanie i serwis systemu sygnalizacji pożarowej. Zastosowanie specjalnie stworzonej koncepcji
bezpieczeństwa odnośnie autoryzacji oraz bezpiecznej transmisji danych
tworzy profesjonalne narzędzie dla użytkowników systemu oraz instalatorów. Narzędzia będące kolejnymi elementami zdalnego dostępu są rozwinięciem pakietu oprogramowania dostępnego w systemie Integral Evolution, który (jak dotychczas jedyny na rynku polskim) uzyskał rekomendację techniczną ITB.
Schrack Seconet oferuje trzy podstawowe narzędzia w zakresie zdalnego dostępu do systemu Integral IP:
, pakiet oprogramowania Integral Application Center (IAC),
, Panel Zarządzania VirtualMAP, jako aplikacja na komputer PC,
, Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP, jako aplikacja na urządzenia
mobilne.
Pierwsze rozwiązanie — pakiet oprogramowania IAC — przeznaczone jest
dla programistów i instalatorów systemu Integral IP. Dzięki technologii IP,
obecnej w każdej centrali z rodziny Integral IP, wszystkie centrale mogą być
zdalnie zarządzane w pełnym zakresie funkcji. Operacje, które wykonywane były zwykle lokalnie przez programistów systemu, będących podczas
wdrażania systemu na budowie, mogą być dzisiaj również wykonywane
zdalnie, poprzez dedykowane sieci LAN oraz Internet, właśnie dzięki komunikacji po protokole TCP/IP.
Oprogramowanie IAC może być wykorzystywane do następujących celów:
, zdalnej diagnostyki: odpytywanie systemu i analizy aktualnych stanów
pracy SSP w ramach uzupełnienia do standardowo prowadzonego serwisu i przeglądu instalacji sygnalizacji pożarowej,
, zdalnego wsparcia technicznego podczas procesu uruchamiania systemu (np. analiza i rozwiązywanie problemów przez inżynierów wsparcia technicznego producenta),
, odbierania informacji o stanach systemowych
w przypadku obiektów bezzałogowych (np.
uszkodzenia, informacje
serwisowe (poziom zabrudzenia czujek, stan wysterowań),
, z dalnej obsługi systemu sygnalizacji pożarowej z poziomu stacji
roboczej PC (np. centralny system monitoringu, inżynier serwisu
technicznego etc.).
Najnowszy pakiet oprogramowania IAC wprowadza nowe możliwości
zdalnego powiadamiania o zdarzeniach w systemie Integral IP, m. in.: zdalne komunikaty alarmowe (Remote Messages) oraz e-maile wysyłane są do
użytkowników przez dedykowane serwery internetowe, które nadzorują
pracę central Integral IP poprzez sieć WAN.
W oprogramowaniu Integral IP można zdefiniować dokładne kryteria, przy
spełnieniu których centrala sama powinna wezwać operatora zdalnego i za
pomocą dostępnych mediów przekazać żądane informacje.
Kolejny element Zdalnego Dostępu — Panel Zarządzania VirtualMAP
— to narzędzie, które może wchodzić w skład pakietu IAC i stanowi dokładne odwzorowanie panelu obsługi (MAP) centrali sygnalizacji pożarowej Integral IP na komputerze osobistym. VirtualMAP oferowany jest również jako oddzielna aplikacja przeznaczona dla użytkownika systemu Integral IP.
VirtualMAP oferuje wszystkie funkcje związane z obsługą systemu, które
dostępne są z poziomu standardowego panela obsługi Integral MAP. Aplikacja może być zainstalowana na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym Windows.
Najnowsze rozwiązanie Schrack Seconet, trzeci element pakietu, Mobilny
Panel Zarządzania VirtualMAP jest narzędziem, które również może
wchodzić w skład pakietu IAC i podobnie stanowi odwzorowanie panela
obsługi MAP centrali sygnalizacji pożarowej, jednak aplikacja ta instalowana jest na smartfonach lub tabletach
MPZ VirtualMAP to aplikacja dedykowana dla użytkownika lub serwisanta systemu Integral IP. Aplikacja oferuje wszystkie funkcje związane
z obsługą, które dostępne są w standardowym panelu obsługi Integral
MAP. W odróżnieniu od VirtualMAP na PC, w tej aplikacji zastosowano
nie jeden, ale dwa tryby działania. Przełączenie między tymi trybami odbywa się automatycznie po obróceniu urządzenia z pozycji horyzontalnej do
pionowej i odwrotnie, dzięki czujnikowi (akcelerometr) obecnemu w urządzeniach mobilnych. Możliwe tryby pracy:
, standardowy panel SSP odwzorowujący 1:1 panel obsługi Integral MAP
systemu Integral IP (położenie horyzontalne),
, panel wskazań do monitoringu, który realizuje funkcje dostępne
w panelu Integral PIP (położenie pionowe).
ssyysstteem
myy ssyyg
gn
na
alliizza
accjjii p
po
ożża
arro
ow
weejj
Komunikacja z systemem Integral IP odbywa się za pośrednictwem serwera VPN, który realizuje połączenie z dowolna centralą z rodziny Integral IP
włączonej do sieci LAN/WAN.
Aplikacja będzie docelowo dostępna na następujące platformy mobilnych
systemów operacyjnych: IOS (APPLE), ANDROID (GOOGLE) i Microsoft Phone (NOKIA).
Koncepcja bezpieczeństwa MPZ VirtualMAP.
W pakiecie Zdalnego Dostępu zostały zaimplementowane zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa połączenia samej aplikacji
z SSP, zapewniające ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz
przypadkowym wpływem na sposób działania krytycznych elementów
obiektu. Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa uwzględnia m. in. wymagania obowiązujących norm i wytycznych (np. VDE 0833-1). W szczególnym przypadku, gdy operator chce zdalnie wykonać operacje na elemen-
tach SSP, autoryzacja dostępu do systemu jest dwustopniowa. Aby nawiązać komunikację z centralą należy połączyć się z daną centralą z wykorzystaniem sieci LAN/WAN i zalogować do systemu poprzez wpisanie nazwy użytkownika i odpowiedniego hasła. Po wprowadzeniu prawidłowego hasła użytkownik ma dostęp do informacji o aktualnym stanie systemu. Jeżeli operator chce wpływać na SSP (zmiana stanów) zdalnie, musi np. uzyskać pozwolenie od lokalnego operatora, który
uruchamia funkcje pełnego dostępu na CSP.
W zależności od wymagań można tworzyć praktycznie dowolną ilość użytkowników zdalnych z możliwością przypisywania im określonych funkcji,
jak i sposobów autoryzacji. Dane o użytkowniku i haśle zapisane są w sposób zaszyfrowany w CSP. Poziom bezpieczeństwa może być indywidualnie
ustawiony dla każdego użytkownika. Zmiana danych możliwa jest tylko
poprzez przeprogramowanie systemu przez autoryzowany personel.
Od jakości okablowania i fizycznej instalacji urządzeń zależy także czas,
w jakim system zostanie oprogramowany i oddany do użytku.
Od dawna wiadomo, że najmniej "zadbanymi" pod względem wiedzy
i narzędzi są zawsze - na każdej budowie - grupy instalatorów okablowania
i monterów urządzeń. Dla osób tych - jak obserwujemy przez lata prowadzi się stosunkowo najmniej szkoleń. Nie jest tak pewnie dlatego, że
dostawcy urządzeń nie mają ochoty tego robić, ale także powodem takiego
stanu rzeczy jest to, że dość trudno jest zorganizować sensowne szkolenia
dla dość dużej grupy osób poruszających się po (czasem) np. bardzo
rozległym obiekcie. Co więcej, osoby te często należą do wielu różnych firm
i skoordynowanie ich prac to naprawdę wielkie wyzwanie, nie mówiąc już
o próbie zebrania ich wszystkich w jednym miejscu na szkoleniu.
Skoro jednak postanowiliśmy wdrożyć tak skomplikowany
i zaawansowany technologicznie projekt, jakim jest opracowanie
przełomowych narzędzi zdalnego wsparcia użytkowników, musimy
wykonać także dużą pracę "u podstaw". Od jakości okablowania
i instalacji fizycznej urządzeń zależy także czas, w jakim system zostanie
oprogramowany i oddany do użytku . W roku 2012. instalatorzy
systemów Schrack Seconet będą mogli pobrać na indywidualne telefony
komórkowe, tablety i komputery przenośne elektroniczne instrukcje
montażu 3D i materiały szkoleniowe z zakresu najważniejszych kwestii
związanych z instalacją okablowania oraz elementów systemu Integral
IP. Będą to głównie materiały w wersji animacji 3D, z minimalną ilością
tekstu, jednak przygotowane w takiej formie, by były najszybciej
i najlepiej przyswajalne w warunkach budowy.
5
Punktem wyjścia do zaprezentowania instrukcji 3D będzie także nasza
nowa Aplikacja Projektanta 3D. Jest to nowa wersja naszej
corocznej płyty z materiałami właśnie dla projektantów, ale także
i instalatorów oraz użytkowników naszych systemów.
Pierwszą wersję nowatorskiego rozwiązania zaprezentujemy na targach,
a jej kolejne wersje i uaktualnienia będą dostępne na naszej stronie
internetowej. Co więcej, aplikacja sama będzie ( za pozwoleniem
użytkownika) pobierała dane aktualizacyjne, co spowoduje w rezultacie
brak konieczności starania się o nową płytę CD z coraz to nowszymi
materiałami informacyjnymi Schracka!.
Mając na względzie powyższe rozwiązanie, poszliśmy o jeszcze jeden
krok dalej. To kolejny krok Schrack Seconet w kierunku ochrony
środowiska. Przygotowanie bowiem tak skomplikowanych i drogich
narzędzi elektronicznych spowoduje także stopniowe odchodzenie od
wersji papierowych wielu materiałów informacyjnych i przejście na
"druk na życzenie" tylko tych stron lub informacji, których wydruk
jest niezbędny. Ma to w perspektywie następnych lat pomóc
zaoszczędzić życie wielu drzewom, z którego to faktu jesteśmy
niezwykle dumni. Od czasu pionierskiego na rynku posunięcia we
wczesnych latach dziewięćdziesiątych, kiedy to jako pierwsze
przedsiębiorstwo w branży całkowicie zrezygnowaliśmy z oferowania
szkodliwych dla środowiska detektorów jonizacyjnych, to
najważniejszy krok firmy w tym kierunku.
n
no
ow
wo
occzzeessn
nee rro
ozzw
wiią
ązza
an
niia
a
Centrale sygnalizacji pożarowej i
Rodzina systemów sygnalizacji pożarowej Integral IP została poszerzona o nową centralę Integral IP BX. Obecnie rodzina Integral
IP to: Integral IP MX, Integral IP CX, Integral IP BX. Starsi bracia Integral IP BX, a więc Integral IP MX Integral IP CX są stale
rozwijane, począwszy od ich premiery rynkowej w 2010 r. W ostatnich dwóch latach zostały wprowadzone nowe podzespoły systemu
oraz nowe oprogramowanie dające dodatkowe możliwości zastosowania central w projektach instalacji sygnalizacji pożarowej.
Integral IP BX
Integral IP BX to kompaktowa centrala
sygnalizacji pożarowej dedykowana do najmniejszych obiektów.
Centrala zrealizowana jest na platformie B7,
która stanowi kolejną generację central sygnalizacji pożarowej firmy Schrack Seconet.
Rozwiązanie to łączy w sobie ogromny potencjał systemu Integral IP, a jednocześnie zadbano o to aby zoptymalizować rozwiązanie pod
kątem możliwości systemu do ceny z ukierunkowaniem na najmniejsze instalacje o wielkości do 250 elementów. Jest to innowacyjne rozwiązanie pod względem technologii dla najmniejszych instalacji.
Centrale oferowane dla tego segmentu charakteryzowały się do tej pory maksymalną prostotą pod względem oferowanych funkcji.
Obecne na rynku rozwiązania bazują najczęściej
na technice konwencjonalnej i prostym oprogramowaniu bez możliwości zastosowania specjalnych funkcji dostępnych w centralach dedykowanych do większych obiektów, takich jak
możliwość integracji cyfrowej z systemami zewnętrznymi. Integral IP BX posiada zintegrowany na płycie głównej interfejs LAN z możliwością podłączenia oprogramowania do zdalnego dostępu do systemu sygnalizacji pożarowej
oferowanego dla central z rodziny Integral IP.
Możliwość podłączenia do centrali poprzez sieć
Internet zapewnia wsparcie dla użytkowników
najmniejszych obiektów. Dzięki najnowszej
technologii wprowadzanej przez oprogramowanie 7.3 firma serwisująca może być powiadomiona o zaistniałym zdarzeniu drogą cyfrową za
pomocą komunikatu alarmowego lub e-maila.
Komunikaty alarmowe będą w pierwszej kolejności trafiały do serwera internetowego, który
będzie je następnie przesyłał do konkretnych
użytkowników. Centrala posiada rozszerzoną
pamięć zdarzeń o pojemności 65000 rekordów
co pozwala na rejestrację zdarzeń systemowych
w bardzo długim okresie eksploatacji. Informacje o zdarzeniach systemowych, jak też inne informacje wewnętrzne mogą być przetwarzane
zdalnie za pomocą oprogramowania do zdalne-
Integral IP MX
go zarządzania, a wyniki tych działań mogą być
przesłane w formie raportów przedstawiających
aktualne parametry systemu takie jak alarmy
czy uszkodzenia oraz stopień zabrudzenia czujek.
Konstrukcja centrali:
Centrala posiada obudowę z tworzywa
sztucznego. W dolnej części obudowy przewidziano przestrzeń do zamontowania dwóch akumulatorów o pojemności 7Ah. Do uniwersalnego panelu obsługi przymocowywany jest panel
opisowy wymaganej wersji językowej.
Integral IP BX posiada możliwość podłączenia jednej pętli w technice X-LINE z możliwością zastosowania elementów peryferyjnych
oferowanych dla systemu Integral IP. Do jednej
pętli można podłączyć maksymalnie 250 elementów, a pętla może mieć długość do 3000 m.
Integral IP MX to modułowe centrale
sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem:
Do najważniejszych parametrów systemu
zaliczamy:
, 100%
zdublowanie
(redundancja)
wszystkich komponentów architektury
sprzętowej i programowej,
, możliwość pracy w sieciach kratowych
z wykorzystaniem połączeń w sieci LAN
(TCP/IP),
, technologia pętli dozorowych X-LINE,
, rozszerzona pamięć - do 65000 zdarzeń,
, praca w sieci - do 62496 central,
, 100 % kompatybilność z poprzednimi
systemami,
, protokoły komunikacyjne OPC, BACnet,
ISP, MODBUS.
Dzięki technice X-LINE w najmniejszych instalacjach można zastosować interaktywne czujki
pożarowe CUBUS MTD 533X, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X, moduły wejścia/wyjścia serii BX.
Integral IP BX — interfejsy:
,
1 pętla X-LINE (maks. 250 elementów,
maks. długość 3000m),
,
2 wyjścia nadzorowane ,
,
2 wejścia nadzorowane ,
,
1x LAN (100 Mb-TX) ,
,
EPI-Bus (podłączenie paneli obsługi
dla straży pożarnej),
,
1x USB do celów serwisu/programowania.
W roku 2012 system Integral IP został
rozbudowany o następujące funkcje
i możliwości:
6
, karta
wyjść
nadzorowanych
B5-OM8 (w miejsce B3-OM8)
w pełni zgodna z PN-EN 54-13,
, nowe funkcje i możliwości dzięki
pakietowi V 7.3
systemy sygnalizacji pożarowej
sterowania gaszeniem Integral IP.
Integral IP CX
Integral PIP - nowy panel wskazań dla systemu Integral IP
Integral IP CX to kompaktowe centrale sygnalizacji pożarowej/
sterowania gaszeniem. Platforma sprzętowa oparta na tej samej
technologii, co centrala Integral IP MX . Najważniejsze cechy:
, 100% redundancja oprogramowania systemowego,
, możliwość pracy w sieciach kratowych z wykorzystaniem połączeń
w sieci LAN (TCP/IP),
, zastosowanie technologii pętli dozorowych X-LINE,
, rozszerzona pamięć - do 65000 zdarzeń,
, praca w sieci - do 62496 central,
, 100 % kompatybilność z poprzednimi systemami,
, protokoły komunikacyjne OPC, BACnet, ISP, MODBUS.
W roku 2012 system Integral IP został rozbudowany
o następujące funkcje i możliwości:
, karta wejść/wyjść B6-EIO (w miejsce B4-EIO),
, karta pętlowa B6-LXI2 do podłączenia 2 pętli X-LINE,
z interfejsem Ethernet (w miejsce B4-DAI2),
, nowe funkcje i możliwości dzięki pakietowi oprogramowania V 7.3.
Możliwości użytkownika w zakresie dostępu do informacji o zdarzeniach w systemie Integral IP zostały po raz kolejny rozszerzone dzięki
wprowadzeniu do naszej oferty nowego panelu wskazań Integral PIP.
Panel PIP został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują szybkiego przeglądu sytuacji o tym co się dzieje w instalacji sygnalizacji pożarowej bez potrzeby wykonywania operacji w systemie.
Nowy panel może być znakomitą alternatywą dla prostych tablic wskazań, które informowały zbiorczo, najczęściej tylko o alarmie lub uszkodzeniu bez szczegółowych informacji.
Najważniejsze cechy charakterystyczne panelu to:
, podłączany do CSP za pomocą magistrali MMI-BUS,
, wyświetlacz posiadający 6 linii i 40 znaków w wierszu (taki jak
w Integral MAP),
, możliwość przełączania on-line między 4 wersjami językowymi,
, 2 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne,
, 2 dowolnie programowalne trójkolorowe wskaźniki LED,
, ekonomiczne wskazywanie informacji dla danego obszaru np. jako
panel wskazań,
, wyposażony w magistralę EPI-BUS (możliwość rozszerzenia funkcji
poprzez dodatkowe interfejsy).
Sieci kratowe. Elastyczność i bezpieczeństwo.
Najważniejsze cechy:
, możliwość budowy dowolnych układów sieciowych,
, łatwość rozbudowy systemu w istniejących instalacjach,
, możliwość wykonania do 4 redundantnych połączeń w jednej CSP,
, niezawodność działania - dopuszczalne jest nawet 7 uszkodzeń
połączeń (zwarcie lub przerwa),
, połączenia w sieci za pomocą RS 485 HS (high speed) lub TCP/IP
, prędkość transmisji danych do 2,5 MB/s,
, możliwość wykonywania połączeń miedzianych lub światłowodowych
bez stosowania zewnętrznych konwerterów,
, możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej dla
celów monitoringu instalacji sygnalizacji pożarowej - integracja/
centralny monitoring SSP,
, możliwość dystrybucji całego oprogramowania (system operacyjny
i dane projektowe) z jednego miejsca do całego systemu,
, łatwiejsza integracja z systemami BMS dzięki protokołowi
systemowemu zgodnemu ze standardem Ethernet (ISP-IP),
, karty sieciowe:
CSP Integral IP MX: B5-NET2-485, B5-NET4-485,
B5-NET2-FXM, B5-NET2-FXS, B5-LAN,
CSP Integral IP CX: B6-NET2-485, B6-NET2-FXM,
B6-NET2-FXS, B6-LAN
Pakiet oprogramowania V7.3
Zmiany w zakresie oprogramowania:
, rozszerzenie systemu w zakresie adresów logicznych (grupy, wejścia,
wyjścia itp),
, nowa koncepcja działania dla prealarmów,
, wsparcie dla narzędzi do uruchamiania pętli STB-01X/czytnik
numerów seryjnych,
, nowa koncepcja działania "wyjścia ze sprzężeniem zwrotnym",
, filtry obszarów dla pamięci zdarzeń,
, filtry komunikatów dla wszystkich urządzeń wyjściowych (panele
obsługi itp),
, przesyłanie wartości analogowych ASD (project "CERN"),
, zdalne powiadamianie Integral RemoteMESSAGE,
, wysyłanie
"elektronicznych"
komunikatów
systemowych
w formie e-maili,
, automatyczna procedura uruchamiania pętli,
, nowy protokół komunikacyjny "ESPA 4.4.4" do integracji
z bezprzewodowymi systemami pagerowymi,
, nowy element "system zewnętrzny".
7
nowoczesne rozwiązania
Technika X-LINE.
W roku 2011/2012 technika X-LINE została rozszerzona o nowe elementy peryferyjne:
, moduł BX-O2I4 — moduł posiada 2 wyjścia przekaźnikowe oraz
4 wejścia nadzorowane do odczytu stanu zestyków bezpotencjałowych.
Wyjścia, podobnie jak w innych modułach serii X-LINE, posiadają
funkcję „fail-safe” (przełączenie w zaprogramowaną pozycję w przypadku uszkodzenia). Maksymalna moc przełączalna każdego z wyjść
to 60 W (30 V / 2 A, 230 V/ 0,25 A). Moduł wykorzystywany jest do
sterowania i monitorowania urządzeń przeciwpożarowych. Moduły serii X-LINE, w tym również BX-O2I4 posiada możliwość zaprogramowania funkcji potwierdzenia zwrotnego (ang. feedback) dla każdego
z wyjść sterujących, urządzeniami ppoż. poprzez logiczne powiązanie
wejścia z wyjściem sterującym co wpływa na większą czytelność prezentowania informacji w systemie Integral IP odnośnie wysterowania urządzeń ppoż. Funkcja ta może być szczególnie wykorzystywana do sterowania i nadzorowania klap pożarowych aby wskazać tylko te klapy,
które mimo wysterowania nie przełączyły się do pozycji pożarowej.
, moduł BX-O1 — moduł jednego wyjścia przekaźnikowego. Maksymalna moc przełączalna wyjścia to 60 W (30 V / 2 A, 230 V/ 0,25 A).
, moduł pętlowy BX-I2 — moduł 1 wejścia nadzorowanego
i 1 wejścia optoizolatora,
, moduł pętlowy XLM35 dla systemu zasysającego AirSCREEN
ASD 535 wykorzystywanego do bezpośredniej integracji z techniką pętlową X-LINE,
, multisensorowa czujka interaktywna MTD533X-S z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym,
, sygnalizator akustyczny BX-API do montażu w gnieździe czujki
USB 501. Sygnalizator zapewnia poziom natężenia dźwięku na poziomie 75 dB/1m oraz umożliwia wybór jednego z czterech tonów.
W oprogramowaniu systemu Integral IP została wprowadzona nowa funkcja „obszaru alarmowania”, która pozwala na elastyczne
tworzenie kryteriów sterujących dla sygnalizatorów adresowalnych.
Technika pętlowa X-LINE to oprócz technologii IP najważniejsza
funkcja systemu Integral IP. W porównaniu do techniki pętli dozorowych
stosowanej w centrali Integral Evolution prawie dwukrotnie wzrosła liczba elementów, które można podłączyć na pętli oraz możliwość prowadzenia znacznie dłuższych pętli. Dodatkowo, aby umożliwić sprawną komunikację na pętli zmianie uległ sposób inicjalizacji elementów peryferyjnych
i szybkość transmisji danych dzięki czemu czas aktywacji pętli przy uruchamianiu został kilkukrotnie skrócony. Przy wprowadzaniu nowych
funkcji dla techniki pętlowej X-LINE uwzględniono oczywiście wymagania normy PN-EN 54-13, aby spełnić wymagania związane z kompatybilnością działania elementów peryferyjnych, a w szczególności możliwości szybszego wykrywania uszkodzeń na pętli. Dzięki temu wykrywane jest nie tylko fizyczne zwarcie i przerwa w obwodzie, system informuje również o stanach związanych ze zmianą parametrów obwodu
pętli np. spowodowanych starzeniem się izolacji i powodujących zwiększenie prądów upływnościowych. Oprócz kontroli samej pętli odbywa
się równolegle kontrola wszystkich linii nadzorowanych dla wejść
i wyjść modułów pętlowych wejścia/ wyjścia. Próg wykrywania stanów
niewłaściwych wynosi zgodnie z normą 10% w stosunku do stanu początkowego po uruchomieniu pętli, ale może być indywidualnie dostosowany dla każdej pętli. Dzięki funkcji monitorowania obwodu pętli
możliwe jest wykrycie znacznie wcześniej stanów niewłaściwych związanych z niewłaściwą eksploatacją instalacji.
Technika X-LINE może pracować w 3 trybach:
, tryb X-LINE Long Range (XLR) dla pętli standardowo obciążonej
o długości do 3500 m,
, tryb X-LINE High Power (HPX) dla pętli z dużą ilością modułów
we/wy o długości do 1500 m,
, tryb X-LINE DAI do pracy w trybie kompatybilności wstecz z poprzednią technologią; maks. 128 elementów i długość 2000 m.
Czujka interaktywna CUBUS MTD 533X
Czujka CUBUS MTD 533X ze względu na swoja uniwersalność związaną z możliwością wykrywania pożarów testowych TF1-TF9 stosowana jest jako jedyny detektor pożaru w technice X-LINE. Czujki pożarowe powinny posiadać szeroką charakterystykę wykrywczą z możliwością
dostosowania parametrów do ochrony konkretnego obszaru a jednocześnie powinny być odporne na alarmy fałszywe. Dzięki zastosowanej w czujce interaktywnej technice Cubus Nivellierung® zostały spełnione oba te wymagania. Czułość działania czujki uzależniona jest od warunków otoczenia panujących w zabezpieczanym obszarze. Czujka cały czas nadzoruje otoczenie i w przypadku wzrostu temperatury spowodowanej pożarem
zwiększa swoja czułość tak, aby pożar został jak najwcześniej wykryty. Ten algorytm działania zapewnia optymalne dostosowanie czujki do chronionego obszaru zapewniając pełną odporność na alarmy fałszywe.
Czujka CUBUS MTD 533X posiada szeroki zakres ustawień członu temperaturowego (9 klas temperaturowych) i optycznego (regulowany poziom czułości i możliwość generowania prealarmów) czyniąc ją najbardziej uniwersalną czujką pożarową na rynku.
8
nowoczesne rozwiązania
Liniowa czujka ciepła HeatSCREEN MHD 535
Liniowa czujka ciepła MHD 535 działa na
zasadzie wielopunktowego pomiaru temperatury z wykorzystaniem kabla sensorycznego. Na
kablu sensorycznym rozmieszczone są czujniki
ciepła, które indywidualnie analizują temperaturę otoczenia. Wszystkie dane pomiarowe czujników ciepła poprzez magistralę cyfrową trafiają
do jednostki oceniającej, gdzie odbywa się ciągła
analiza danych i na podstawie inteligentnego
oprogramowania oceniającego i ustawionej
przez użytkownika charakterystyki wykrywczej
podejmowana jest decyzja o wygenerowaniu
alarmu pożarowego. Alarm generowany jest
przy przekroczeniu temperatury maksymalnej
lub przy określonym przyroście temperatury
w jed-
nostce czasu. Sygnał o alarmie
pożarowym jest następnie przekazywany do
centrali sygnalizacji pożarowej, która zgodnie
ze scenariuszem pożarowym steruje urządzeniami przeciwpożarowymi. Istnieje również
możliwość wysterowania bezpośredniego urządzeń/systemów poprzez wyjścia przekaźnikowe czujki MHD 535.
Zasada pomiaru:
Podstawowa zasada pomiaru zastosowana
w czujce MHD 535 oparta jest na efekcie pasma
zabronionego tj. zależności temperaturowej półprzewodnika. Przy stałym napięciu prąd emitera w tranzystorze zależny jest od temperatury.
W tym przypadku efekt ten jest wykorzystywany do pomiaru temperatury.
Dzięki specjalnej, opatentowanej metodzie odczytu magistrali HS (oparta jest na systemie LISA),
odczyt danych jest znacznie szybszy w porównaniu do innych czujek dostępnych na rynku. Ponadto, czujniki ciepła reagują nie tylko na konwekcję ciepła, ale także na promieniowanie podczerwone. Oznacza to, że promieniowanie cieplne
przy otwartym pożarze jest wykrywane niezależnie od prędkości przepływu powietrza w chronionym obszarze wpływając tym samym na szybsze
wykrycie pożaru. Próg zadziałania każdego czujnika jest indywidualnie nastawiany.
Magistrala systemowa kabla sensorycznego
MHD 535. Technologia dotycząca adresowania
i transmisji danych przez czujniki kabla sensorycznego jest chroniona patentem (patent w USA nr
5,450,072, 5,226,123 i inne międzynarodowe
patenty). System wyróżnia się bardzo szybkim odczytem danych z kabla sensorycznego.
Czujka wykorzystywana do ochrony pomieszczeń lub urządzeń.
Obszary zastosowań liniowych czujek
ciepła — parametry otoczenia.
, agresywne środowiska (mieszaniny agresywnych gazów, mgła solna, etc.),
, duża wilgotność,
, wysokie temperatury,
, konwencjonalne czujki nie mogą być stosowane,
, zastosowanie zewnętrzne,
, duże długości lub obszary z dużą liczbą punktów detekcyjnych jak tunele i parkingi,
, projekty z trudnym dostępem po instalacji, np. sufity podwieszane.
Typowe obszary zastosowań — obiekty.
, tunele drogowe, kolejowe, metro,
, obiekty przemysłowe / rafinerie,
, parkingi, magazyny i chłodnie,
, rampy załadunkowe, składy paliw płynnych,
, tunele kablowe,
, systemy taśmociągowe (np.
stacje załadunku węgla, przemysł
lakierniczy, etc.),
, zakłady utylizacji.
Podstawowe informacje:
, długość kabla sensorycznego do 2000m
i maks liczba czujników to 250,
, standardowo jednostka oceniająca posiada:
2 przekaźniki (alarm, uszkodzenie) i 8 przekaźników grupowych, istnieje możliwość
rozszerzenia do 64 grup i 200 przekaźników
(np. prealarm, alarm),
, informacje o danych poszczególnych czujników mogą być przesłane za pomocą interfejsu szeregowego RS232, RS422, MODBUS, światłowód i przedstawione na stanowisku wizualizacji,
, system charakteryzuje się modułową architekturą,
, odporna na uszkodzenia wersja sieciowa
FT-NET.
Czujka ciepła może pracować w dwóch
układach:
, połączenie nieredundantne — kabel sensoryczny podłączony do jednej jednostki
oceniajacej,
, połączenie redundantne — kabel sensoryczny podłączony do dwóch jednostek
oceniających.
W przypadku połączenia redundantnego kabel
sensoryczny jest zasilany z dwóch stron. W przypadku uszkodzenia kabla sensorycznego, dane są
odczytywane przez dwie jednostki oceniające, które połączone są w sieć światłowodową FT-NET.
Czujka może być zastosowana w trudnych warunkach otoczenia, gdzie standardowe czujki punktowe ciepła nie mogą być zastosowane. Temperatura otoczenia dla kabla
sensorycznego: -55°C do +125°C.
9
Dostępne są kable sensoryczne w 3 wersjach
, kabel SD — standardowy. Kabel sensoryczny SD stosowany jest dla większości
zastosowań. Posiada poliuretanową osłonę
i stosowany jest w obszarach o zakresie
temp -40 °C do +85 °C.
, kabel HD — o zwiększonej odporności. Kabel sensoryczny HD został zaprojektowany, aby spełnić bardziej wymagające warunki otoczenia. Posiada
osłonę wykonaną z ECTFE ze zwiększoną odpornością na chemikalia i stosowany jest w obszarach o zakresie temp od -55 °C do +125 °C.
, kabel FX — elastyczny. Kabel sensoryczny
FX oferowany jest dla przestrzeni zamkniętych
takich jak np. przestrzenie nad sufitem podwieszanym czy pod podłoga podniesioną. Charakteryzuje się dużą elastycznością i może być
łatwo prowadzony w trudnych lokalizacjach.
Dodatkowe informacje:
, certyfikacja w VdS zgodnie z EN 54-5
klasy A1, A2, B, C,
, odległość między czujnikami 2 m, 4 m,
7 m, 10 m, 20 m lub dowolna na specjalne zamówienie,
, przebadany zgodnie z EN 54-17 — zastosowanie modułów z izolatorami zwarć
zwiększa niezawodność działania pętli,
, możliwość pracy w trybie pętli,
, możliwość połączenia systemów MHD
535 w sieć.
Możliwość zastosowania systemu wizualizacji dla prezentowania danych w postaci graficznej oraz łatwiejszego zarządzania systemem
Główne zalety czujki HeatSCREEN
MHD 535:
, bardzo szybkie wykrywanie pożaru dzięki czułości na promieniowanie IR i bardzo szybkiej magistrali danych (HS BUS),
, duża elastyczność w programowaniu czułości czujników ciepła, grupowania czujników, łączenia w sieć,
, jednoznaczna lokalizacja źródła pożaru,
, możliwość prowadzenia kabla sensorycznego w różnych strefach pożarowych,
, możliwość połączenia w sieć dla większych obiektów,
, dostępna wersja dla stref EX z certyfikatem ATEX,
, prosta obsługa i eksploatacja nie wymagająca serwisu.
Rozwiązania specjalne Schrack Seconet
System wczesnej detekcji
AirSCREEN ASD 535
System zasysający ASD 535 wprowadzony do naszej oferty w roku 2009 jest stale rozszerzany o nowe funkcje i możliwości. W zakresie możliwości zastosowania systemów zasysających możemy śmiało
stwierdzić, że jest to najbardziej uniwersalne rozwiązanie do detekcji
pożaru. Jest on szczególnie przydatny, gdy w chronionym obszarze
występują trudne warunki otoczenia takie jak silne prądy powietrza,
wysoka lub niska temperatura, wilgotność i opary, kurz, promieniowanie elektromagnetyczne, itp. System ASD 535 wraz z układem orurowania może być wyposażany w dodatkowe elementy, takie jak filtry
przeciwpyłowe przy dużym zapyleniu, kapilary detekcyjne dla sufitów
podwieszanych, układy odprowadzania wody dla pomieszczeń o dużej
wilgotności czy zawory przeciwwybuchowe stosowane przy nadzorowaniu obszarów zagrożonych wybuchem. System jest aktywny nie tylko pod względem detekcji pożaru poprzez wyciąganie powietrza
z chronionego obszaru za pomocą układu orurowania, ale także aktywnie reaguje na warunki otoczenia układu detekcyjnego. Szczególnym
tego przypadkiem jest zabezpieczanie mroźni, gdzie niebezpieczeństwo
zatkania otworów przez lód jest bardzo duże. ASD 535 posiada specjalny osprzęt dedykowany do takich pomieszczeń w postaci układu
orurowania z otworami wyposażonymi w grzałki. Algorytm działania
ASD 535 polega na uruchomieniu ogrzewania otworów w przypadku
zmniejszenia się przepływu powietrza w rurkach. Grzałki pozostają
włączone do momentu powrotu układu do stanu początkowego.
ASD 535 może być integrowany bezpośrednio z techniką petli dozorowych X-LINE za pomocą modułu XLM 35. Dzięki temu z poziomu
oprogramowania centrali możliwe jest ustawianie podstawowych parametrów pracy systemu.
Aby umożliwić dostęp do dokładnych informacji systemowych ASD 535
oraz umożliwić centralne zarządzanie wieloma systemami zasysającymi,
zostały wprowadzone nowe karty umożliwiające podłączenie systemów
ASD 535 w sieć.
Sieć może być wykorzystywana do centralnej obsługi, konfiguracji i zarządzania za pomocą pakietu oprogramowania ASD Config lub z poziomu
systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Przy podłączeniu systemu
SMS nie jest wymagane stosowanie modułu master SMM 535.
Parametry sieci:
, połączenie do 250 ASD 535 za pomocą RS 485,
, maks. długość magistrali 1 km (większa odległość przy zastosowaniu repeaterów),
, otwarty interfejs do: odpytywania, sterowania, konfiguracji przy
podłączeniu do systemu zarządzania,
, pełny dostęp do wszystkich informacji ASD,
, czas odpytywania 1 s (do 50 ASD) i maks. 5 s (do 250 ASD).
Elementy wymagane do pracy w sieci:
, karta interfejsu szeregowego instalowana w ASD 535 typu SIM 35,
, moduł szeregowy — master (RS 485) SMM 535,
, oprogramowanie narzędziowe ASD Config 1.4 lub wyższe,
, kLucz sprzętowy ULM-Dongle.
Zalety stosowania sieci:
, zcentralizowana konfiguracja i odczytywanie wartości analogowych
i informacji serwisowych dużych systemów ASD 535,
, wizualizacja wartości analogowych ASD 535 i informacji systemowych,
, praca w sieci szczególnie zalecana dla obiektów z ograniczonym dostępem,
, mroźnie (problem uruchomienia PC w temp — 30°C),
, projekty rozproszone (duże odległości),
, obiekty wojskowe z ograniczonym dostępem,
, klienci potrzebujący szczegółowych danych np. w zakładach produkujących elementy półprzewodnikowe.
! Uwaga: połączenie zgodne z EN 54 do CSP poprzez wyjścia
przekaźnikowe lub moduł (SLM/XLM 35).
Rozwiązania dla obszarów EX
Interaktywna czujka
multisensorowa MMD 130Ex-i
Przyciski START i STOP gaszenie
Do oferty zostaje wprowadzona nowa czujka dla obszarów EX oparta
na konstrukcji czujki CUBUS MTD 533X. Dzięki temu czujka umożliwia
wykrywanie wszystkich pożarów testowych TF1-TF9. Czujka podłączana
jest do techniki pętlowej X-LINE poprzez moduł linii bocznej BX-AIM.
, dla obszarów EX strefa 1,
, praca jako czujka dymu lub ciepła (klasy temperaturowe
A1/A1S/A2/A2S) ,
, tryb pracy ustawiany zapomocą przełączników DIP,
, automatyczne dostosowanie do parametrów otoczenia dzięki zastosowaniu techniki CUBUS-Nivellierung®,
, pamięć zdarzeń,
, stałe nadzorowanie parametrów wewnętrznych dzięki funkcji autotestowania.
Coraz częściej powstają obiekty, które wymagają zastosowania zaawansowanych technicznie rozwiązań wymagających sprostania takim
wymaganiom jak praca w obszarach zagrożonych wybuchem. Szczególnym przypadkiem jest zastosowanie systemu gaszenia w strefie EX.
W tym przypadku wymagane jest zastosowanie przycisków START
i STOP Gaszenie spełniających wymagania ATEX, normy PN-EN 54
i PN-EN 12094.
W ofercie Schrack Seconet znajdują się przyciski typu dC31 które
służą do wyzwalania alarmu pożarowego w strefie zagrożonej wybuchem, uruchomienia akcji gaszenia lub wstrzymania gaszenia w strefie
EX 1, 2, 21 i 22 (grupa II, kategoria ochrony 2GD).
10
ssyysstteem
myy pprrzzyyzzyyw
woow
wee
Visocall IP - najlepszy standard
w komunikacji szpitalnej!
System przyzywowy i komunikacji Visocall IP otworzył nowy wymiar dla przepływu informacji i komunikacji w szpitalach i
domach opieki. Zostało to potwierdzone ogromnym zainteresowaniem na ubiegłorocznych targach MEDICA w Düsseldorfie,
najważniejszych targach o tej tematyce o zasięgu międzynarodowym. Nowy trend w wykorzystywaniu technologii IP zyskał na
znaczeniu. Visocall IP jest jedynym systemem komunikacji na świecie, w którym ta technologia została zastosowana w pełni!
Ktokolwiek dzisiaj na rynku polskim poważnie myśli o systemie przyzywowym, nie
może pominąć oferty Schrack Seconet. Od
wielu już lat liderem na rynku systemów komunikacji szpitalnej jest niewątpliwie nasza
firma. Zakres funkcji systemu Visocall IP oraz
jego elastyczność jest dzisiaj właściwie największa, przy jednocześnie bardzo dobrych
warunkach finansowych zakupu urządzeń.
Kłopotem dla jednostek zdrowotnych już istniejących lub podlegających niewielkim modernizacjom była jednak zawsze infrastruktura dla tego typu systemów. Instalacja dedykowanych tras kablowych magistrali systemowej
okazywała się być albo zbyt droga, albo zbyt
uciążliwa. Z tego względu, często decydowano się na stosowanie urządzeń analogowych,
prostszych i rezygnowano z najnowszych rozwiązań, pracujących w technologii cyfrowej.
Visocall IP pozwala uniknąć konieczności
dokonania takiego wyboru. System bowiem
został skonstruowany w taki sposób, że komunikacja między poszczególnymi jego elementami odbywać się może po istniejącej w szpitalu
sieci komputerowej. Okablowanie takiej sieci
jest dzisiaj standardem niemal w każdym szpitalu. Przy niewielkich modyfikacjach takiej infrastruktury, użytkownik może uniknąć wysokich kosztów instalacji dodatkowego oprzewodowania, środki te wydatkując na nowoczesny
Terminale multimedialne
Szybki rozwój systemów przyzywowych i komunikacji sprawia, że szpitale na całym świecie stają się centrami opieki medycznej, dając tym samym swoim pacjentom
możliwości nie tylko opieki na najwyższym poziomie, ale również komfort pobytu
w placówce medycznej.
Wszechstronne zastosowanie
nowoczesnych mediów.
Najnowsza technologia
i najprostsza obsługa.
Nowoczesne terminale Schrack Seconet
wykorzystują wszystkie możliwości nowoczesnej komunikacji: telewizję cyfrową i analogową oraz odbiornik radiowy, interfejsy
AV i USB, łącze telefoniczne RJ45, a zintegrowane głośniki stereo i wyjście słuchawkowe są częścią nawet najmniejszego modelu.
Do terminali z łatwością można podłączyć
również urządzenia zewnętrzne, takie jak
odtwarzacze DVD, iPody i konsole do gier.
Technologia stosowana przy łóżku pacjenta musi być również prosta i intuicyjna,
by mogła doskonale działać nawet w ekstremalnych sytuacjach. Nowe terminale multimedialne firmy Schrack Seconet zostały zaprojektowane tak, by umożliwiać pacjentom komfort przez długi czas.
Idealny rozmiar ekranu.
Poszczególne modele zostały zoptymalizowane pod kątem odległości użytkownika
od odbiornika. W celu zapewnienia pacjentowi większego komfortu, terminale mogą
być instalowane na przytwierdzanych do
ściany, ruchomych uchwytach lub na szafkach przy łóżku pacjenta.
11
i funkcjonalny system komunikacji najnowszej
generacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego okablowania sieciowego, instalacja nowego z pewnością będzie tańsza i bardziej funkcjonalna. Służyć w przyszłości może przecież także innym celom.
Każdy element systemu Visocall IP posiada swój własny adres sieciowy; zasilanie urządzeń systemu prowadzone jest także poprzez
sieć komputerową. Największą zaletą systemu jest możliwość wykorzystania komunikacji głosowej, co także odbywa się poprzez sieć
wewnętrzną szpitala. System pozostaje w całkowitej kompatybilności z poprzednimi wersjami systemu Visocall.
Będąc pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej, Polska powinna zwrócić
szczególną uwagę na europejskie standardy i wytyczne, zgodnie z którymi dopuszcza się do stosowania systemy przyzywowe
i komunikacji. Główna norma europejska
(oparta na wymaganiach niemieckich)
w zakresie systemów komunikacji wewnętrznej to VDE 0834, wyznaczająca ramy techniczne dla stosowania systemów
przywoławczych w szpitalach, domach
opieki, a także łazienkach dla niepełnosprawnych w hotelach i supermarketach.
Schrack Seconet jest pierwszą firmą w Europie, która otrzymała certyfikat jakości
dla systemu VISOCALL IP zgodny z normą VDE 0834!
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.
www.schrack-seconet.pl
Warszawa - Siedziba główna
Oddział w Gdańsku
Oddział w Poznaniu
Oddział we Wrocławiu
ul. Wołoska 9,
PL-02-583 Warszawa
Tel: +48 22 33 00 620-623
Faks:+48 22 33 00 624
e-mail: [email protected]
CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82
(III piętro),
PL-80-244 Gdańsk,
Tel./Faks +48 58 767 70 10
email: [email protected]
ul. Wierzbięcice 1,
PL-61-569 Poznań,
Tel: +48 61 833 31 53
Faks. +48 61 833 50 37
email: [email protected]
ul. Mydlana 1,
PL-51-502 Wrocław,
Tel./Faks.: +48 71 345 00 95
email: [email protected]

Podobne dokumenty