Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
Konferencja
Jak skuteczniej walczyd z handlem ludźmi?
– współpraca międzynarodowa, rola paostwa i organizacji pozarządowych
15 listopada 2013 roku
Centrum Konferencyjne Zielna (sala Warszawa), ul. Zielna 37, Warszawa
PROGRAM
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji
Dr Hanna Machioska
(Dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie)
Dr Jacek Kucharczyk
(Prezes Instytutu Spraw Publicznych)
10.15 – 12.00 Polska wobec handlu ludźmi: rola paostwa i organizacji społeczeostwa
obywatelskiego

Dr Hanna Machioska (Biuro Rady Europy w Warszawie) – prezentacja raportu GRETA, Report
concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings by Poland
Panel dyskusyjny:




Piotr Mierecki (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej,
Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi)
Małgorzata Kozłowska (Prokuratura Generalna, Departament ds. Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji)
Irena Dawid-Olczyk (Fundacja La Strada)
Dr hab. prof. UW Zbigniew Lasocik (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
UW, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)
Moderacja: Ewa Siedlecka, Gazeta Wyborcza
12.00 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 14.00 Postrzeganie zjawiska handlu ludźmi i współpraca międzynarodowa


Bogumiła Jabłecka (Instytut Spraw Publicznych) – prezentacja projektu ISP
Maryla Koss-Goryszewska (Instytut Spraw Publicznych) – prezentacja: Polscy sędziowie
wobec handlu ludźmi i jego ofiar
Panel dyskusyjny:




Ana Oliveira (Centro de Estudos Sociais, Portugalia)
Lia Pop (University of Oradea, Research Centre on Identity and Migration Issues, Rumunia)
Mjr. Tomasz Nowak (Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej)
Tomasz Piechocki (Komenda Główna Policji, Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi)
14.00 – 15.00 Lunch

Podobne dokumenty