Wykazy stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu

Komentarze

Transkrypt

Wykazy stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu
Wykazy stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu
augustowskiego, nadzorowanych przez Starostę Augustowskiego
1. Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
1) stowarzyszenia tzw. “różne”
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby, Tel.
1.
Towarzystwo Przyjaciół Lipska
16-315 Lipsk,
ul. Rynek 23 a, Tel. (87) 642-30-14
2.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej
16-300 Augustów,
ul. Mickiewicza 33, Tel. (87) 643-40-92
3.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej
im. Karola Brzostowskiego
16-310 Sztabin,
Plac Karola Brzostowskiego 8,
Tel. (87) 641-20-69
4.
Związek Sybiraków Oddział w Augustowie
16-300 Augustów,
Rynek Zygmunta Augusta 9,
Tel. (87) 644-68-20
5.
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 70 a,
Tel. (87) 644-74-69
6.
Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów “Klub
Tęcza” w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Ks. Skorupki 6,
Tel. (87) 643-28-93
7.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
WTZ w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Portowa 12,
Tel. (87) 643-55-09
8.
Towarzystwo “Młodego Krechowiaka”
16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 1,
Tel. (87) 643-51-08
9.
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne “OŚ”
Oddział w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Nadrzeczna 74,
Tel. -
10.
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej
w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1,
Tel. (87) 644-54-30
11.
Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Augustowie
16-300 Augustów, ul. M. Konopnickiej 5,
Tel. (87) 643-22-29
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 16-300 Augustów,
12. im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 27,
Tel. (87) 643-01-00
13.
Stowarzyszenie Taksówkarzy “SUPER TAXI”
w Augustowie
14. Koło Krechowiaków Oddział w Augustowie
15.
Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Przebiśnieg”
w Lipsku
16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 14a/14,
Tel. (87) 643-28-28
16-300 Augustów, ul. Kasztanowa 16,
Tel. (87) 643-37-52
16-315 Lipsk, ul. Kościelna 5,
Tel. (87) 642-30-52
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Biebrza”
16.
w Sztabinie
Adres siedziby, Tel.
16-310 Sztabin,
Pl. Karola Brzostowskiego 8,
Tel. (87) 641-24-41
17.
Samodzielne Koło Terenowe Nr 14 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17a,
Tel. (87) 643-27-29
18.
Augustowskie Towarzystwo Kajakowe
w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Raginisa 11,
Tel. (87) 643-24-75
19.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi
Augustowskiej
16-300 Augustów, ul. Młyńska 34,
Tel. (87) 643-25-78
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Janówki
16-300 Augustów, Janówka 58,
Tel. (87) 644-93-07
Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy
21. Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym “Edukator”
Oddział w Jaminach
16-310 Sztabin, Jaminy 25a,
Tel. (87) 641-30-04
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna II Ostrowie
16-310 Sztabin, Jastrzębna Druga 45,
Tel. (87) 641-40-43
23.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi “Nasze Dzieci”
w Tobyłce
16-320 Bargłów Kościelny, Tobyłka 5,
Tel. -
24.
Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych
“Ostry Róg”
16-300 Augustów, ul. Kwarcowa 4,
Tel. -
25.
16-300 Augustów,
Zrzeszenie Taksówkarzy Augustowskich “Radio Taxi
ul. Obrońców Westerplatte 8,
Plus”
Tel. (87) 643-15-15
26.
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Augustowie
22.
27. Stowarzyszenie “Pomóż sobie” w Lipsku
28.
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych Puszczy
Augustowskiej
16-300 Augustów, ul. Śródmieście 31,
Tel. (87) 643-24-02
16-315 Lipsk, ul. Szkolna 1,
Tel. 515 194 011
16-300 Augustów, ul. Grabowa 2
Tel. -
29. Stowarzyszenie Właścicieli Domków “Goła Zośka”
Nadleśnictwo Szczebra,
16-304 Nowinka, Szczebra 58,
Tel. (87) 641-96-65
30. Augustowski Klub Amazonki
16-300 Augustów, ul. Hoża 2,
Tel. -
31.
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2
im. Sybiraków w Augustowie
32. Stowarzyszenie “Farmer”
16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 41,
Tel. (87) 643-22-30
16-315 Lipsk, Krasne 5a,
Tel. -
Augustowsko – Podlaskie Stowarzyszenie EKO16-300 Augustów,
33. Rolników im. Ludwika Paca i Karola Brzostowskiego ul. Wojska Polskiego 51,
Tel. -
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby, Tel.
34. Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne
16-300 Augustów, ul. Śródmieście 9/14,
Tel. -
35. Stowarzyszenie Edukacja Bez Granic
16-300 Augustów,
Al. Kard. Wyszyńskiego 3,
Tel. (87) 643-28-61
36. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
16-300 Augustów, ul. 29 Listopada 9,
Tel. (87) 643-40-91
16-300 Augustów,
ul. M. Konopnickiej 6/7,
Tel. -
37.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ortopedii
i Traumatologii
38.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2,
“Wśród nas”
Tel. (87) 643-43-36
39.
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki
i Tradycji
Towarzystwo Przyjaciół II Liceum
40. Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii
i Polaków na Świecie
16-315 Lipsk, ul. Rynek 2,
Tel. 16-300 Augustów,
Al. Kard. Wyszyńskiego 1,
Tel. (87) 643-22-28
41.
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
1945 Roku
16-300 Augustów,
Aleja Jana Pawła II 14,
Tel. -
42.
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności
Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”
16-304 Nowinka, Nowinka 26 a,
Tel. (87) 641-95-45
43. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń’
44.
Augustowskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „ASON”
16-300 Augustów,
ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17,
Tel. (87) 643-47-04
16-300 Augustów,
ul. Hoża 4, Tel. -
45. Stowarzyszenie Polska Pomoc Drogowa
16-300 Augustów,
ul. Wypusty 7, Tel. 601 812 481
46. Stowarzyszenie VENTUS
16-326 Płaska, Gorczyca 7a, Tel. -
47. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Integracja
16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 47/37, Tel. -
48.
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Aktywna
Kobieta
16-300 Augustów, Żarnowo Drugie 16,
Tel. – (87) 643 69 50
49. Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru
16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 41,
Tel (87) 643 22 30
50. Stowarzyszenie Jaziorki
16-300 Augustów, Jeziorki 16
51. Stowarzyszenie GOA
52. Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk
16-300 Augustów, ul Rybacka 3
16-300 Augustów, ul. Armii Krajowej 20
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby, Tel.
i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni”
53. Augustowskie Stowarzyszenie Seniorów 55+
16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta
Augusta 9
54. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Domino
16-300 Augustów, ul. Obrońców
Westerplatte 13/29
55. Zrzeszenie Augustowskie Radio Taxi
16-300 Augustów, ul. Chreptowicza 3
56. Stowarzyszenie Rutki
16-300 Augustów, Rutki Stare 1
57.
Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad
Zwierzętami „Kudłacz”
16-300 Augustów, ul. M. Konopnickiej
10/4
58.
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu
Działkowego im. Armii Krajowej w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Przemysłowa B/N
59.
Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród
Działkowy im. Gen. Prądzyńskiego w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Białostocka 9
60. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza”
16-310 Sztabin, Jaminy 14
61. Stowarzyszenie Aktywny Sztabin
16-310 Sztabin, ul. Kościuszki 10
62. Stowarzyszenie Cudleśni
16-304 Nowinka, Tobołowo 1E
63. Augustowskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów
16-300 Augustów, ul. Kopernika 52
64.
Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu
Samopomocy „Zielony Parasol”
16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 12
65. Stowarzyszenie „Woda Las”
16-326 Płaska, Płaska 92A
66. Stowarzyszenie Razem Osiągniemy Cel
16-300 Augustów, ul. Partyzantów 34A
67.
Augustowskie Stowarzyszenie Kolekcjonersko –
Strzeleckie VIS
68. Augustowski Klub Strzelecki Krechowiak
69.
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich Oddział w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Żurawia 16C
16-300 Augustów, Gabowe Grądy 14A
16-300 Augustów, Rynek Zygmunta
Augusta 9
2) ochotnicze straże pożarne
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaminach
Jaminy 21B, 16-310 Sztabin
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mołowistem
Mołowiste, 16-326 Płaska
3.
Ochotnicza Straż Pożarna w Prusce Wielkiej
Pruska Wielka 10, 16-300 Augustów
4.
Ochotnicza Straż Pożarna w Płaskiej
Płaska 80D, 16-326 Płaska
5.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku
ul. Stolarska, 16-315 Lipsk
6.
Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce
Topiłówka 36A, 16-300 Augustów
7.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem
Krasne, 16-315 Lipsk
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby
8.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębnej Pierwszej
Jastrzębna Pierwsza 48 A,
16-310 Sztabin
9.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłońskich
Jabłońskie 23 A, 16-300 Augustów
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaziewie
Jaziewo 47 A, 16-310 Sztabin
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Siółku
Siółko, 16-315 Lipsk
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Karwowskiej
Wólka Karwowska 20 A,
16-320 Bargłów Kościelny
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Dalnym Lesie
Dalny Las 38, 16-326 Płaska
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach
Jeziorki 28 A, 16-300 Augustów
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy
Kolnica 37, 16-300 Augustów
16. Ochotnicza Straż Pożarna w Augustowie - Lipowcu
ul. Tartaczna 34, 16-300 Augustów
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie
Dreństwo 19, 16-320 Bargłów Kościelny
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcowiźnie
Strzelcowizna, 16-326 Płaska
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach Starych
Rutki Stare 1, 16-300 Augustów
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Tajnie Starym
Tajno Stare 31 A, 16-320 Bargłów
Kościelny
21. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce Starej
Kamionka Stara 10 A, 16-320 Bargłów
Kościelny
22. Ochotnicza Straż Pożarna w Sztabinie
ul. Kościelna 10, 16-310 Sztabin
23. Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym
ul. Augustowska 15, 16-320 Bargłów
Kościelny
24. Ochotnicza Straż Pożarna w Polkowie
Polkowo 22, 16-310 Sztabin
25. Ochotnicza Straż Pożarna w Netcie II
Netta I 1, 16-320 Bargłów Kościelny
26. Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłówce
Bargłówka 26 A, 16-320 Bargłów
Kościelny
27. Ochotnicza Straż Pożarna w Gruszkach
Gruszki 1 B, 16-326 Płaska
28. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawce
Rudawka, 16-326 Płaska
29. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowince
Nowinka 27, 16-304 Nowinka
30. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnymborze
Krasnybór 43, 16-310 Sztabin
31. Ochotnicza Straż Pożarna w Bartnikach
Bartniki, 16-315 Lipsk
32. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuriance
Kurianka 43, 16-315 Lipsk
33. Ochotnicza Straż Pożarna w Jagłowie
Jagłowo, 16-310 Sztabin
34. Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu
Bryzgiel 18, 16-304 Nowinka
35. Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnicach - Remiza
Mogielnice – Remiza, 16-310 Sztabin
36. Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie
Popowo 9, 16-320 Bargłów Kościelny
3) stowarzyszenie kultury fizycznej
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
1.
Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza”
Lipsk
2.
Augustowski Klub Sportowy „Sparta”
3.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Augustowie
4.
Augustowski Klub Sportów Wrotkarskich
i Rowerowych
5.
Ludowy Klub Sportowy „AUGUSTOVIA”
6.
Klub Żeglarski „AUGUST”
7.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Augustowie
8.
Podlaski Okręgowy Związek Kajakowy
9.
Augustowski Klub Karate KYOKUSHIN
Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
10.
Ratunkowe w Augustowie
11. Augustowskie Towarzystwo Pływackie
12. Klub Olimpijczyka w Augustowie
13. Augustowski Klub Golfa
14. Klub Wodny Szekla
15.
Podlaski Okręgowy Związek Motorowodny,
Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu
16. Augustowski Klub Jeździecki
17. Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Augustów
18.
Klub Żeglarski „Szkwał” przy British-American
Tobacco Polska s.a.
Adres siedziby, Tel.
ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk,
Tel. (87) 642-30-59
ul. Mjr. H. Sucharskiego 15,
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-41-58
ul. M. Konopnickiej 5,
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-22-29
ul. Nowomiejska 4
16-300 Augustów,
Tel.ul. Hoża 2 B, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-52-83
ul. Partyzantów 42/6, 16-300 Augustów,
Tel. (87)-643-24-33
ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
ul. Mjr. H. Sucharskiego 15
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-41-58
ul. Księdza Skorupki 12 B/15
16-300 Augustów,
Tel.ul. Mjr. H. Sucharskiego 15
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-06-84
ul. Mjr. H. Sucharskiego 15
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-67-58
ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
ul. Ślepsk 29, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-70-93
ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów,
Tel. ul. Zarzecze 1, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
16-300 Augustów
ul. Żurawia 46,
Tel. (87) 643-38-69
Al. Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300
Augustów,
Tel. (87) 643-28-61
ul. Wczasowa 7, 16-300 Augustów
2. Stowarzyszenia, które nie podlegają rejestracji w Sądzie,
wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Augustowskiego
1) uczniowskie kluby sportowe:
Lp.
Nazwa uczniowskiego klubu sportowego
1.
Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”
2.
Uczniowski Klub Sportowy „Netta”
3.
4.
Uczniowski Klub Sportowy „Technik” Augustów
Uczniowski Klub Sportowy „Nord”
Adres siedziby, Tel.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Augustowie, ul. Zarzecze 1
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
Szkoła Podstawowa w Netcie,
Netta Pierwsza 14
16-320 Bargłów Kościelny,
Tel. (87) 643-21-67
Augustowskie Centrum Edukacyjne
w Augustowie,
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-28-61
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Augustowie, ul. Zarzecze 1,
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”
w Biernatkach
Biernatki 13, 16-300 Augustów,
Tel.-
6.
Uczniowski Klub Sportowy „IKS”
w Rutkach
Szkoła Podstawowa w Rutkach
Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 644-20-09
7.
Uczniowski Klub Sportowy Białobrzegi
Zespół Szkół w Białobrzegach
Białobrzegi 75, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 644-92-25
5.
8.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza”
w Sztabinie
9.
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
w Karasnymborze
10. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Jaziewo”
Zespół Szkół Samorządowych
w Sztabinie, ul. Augustowska 82
16-310 Sztabin,
Tel. (87) 641-20-33
Zespół Szkół Samorządowych
w Krasnymborze, Krasnybór,
16-310 Sztabin,
Tel. (87) 641-40-04
Szkoła Podstawowa w Jaziewie
Jaziewo 31, 16-310 Sztabin,
Tel. (87) 641-30-26
11. Uczniowski Klub Sportowy „START”
12. Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN”
13. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Tajno
14. Młodzieżowy Klub Sportowy Bargłów
15. Uczniowski Klub Sportowy „Frajda”
Szkoła Podstawowa w Żarnowie
Żarnowo Drugie 1, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-68-05
Gimnazjum Nr 1 w Augustowie
ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-22-26
Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym,
Tajno Stare 31,
16-320 Bargłów Kościelny,
Tel. (87) 642-58-22
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym
ul. Augustowska 8
16-320 Bargłów Kościelny,
Tel. (87) 642-40-78
Szkoła Podstawowa Nr 6
w Augustowie, ul. Tartaczna 21
16-300 Augustów,
Tel. (87) 644-30-91
ul. Ramotowskiego 43
16-300 Augustów,
Tel. Gimnazjum w Janówce, Janówka 48a
Uczniowski Klub Sportowy „GRAB”
16-300 Augustów,
Tel. (87) 644-93-33
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Augustowie, ul. Zarzecze 1
Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów
16-300 Augustów,
Tel. (87) 643-32-04
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS w Płaskiej, Płaska 56
– Płaska”
16-326 Płaska,
Tel. (87) 641-87-26
ul. Sajenek 6
Uczniowski Klub Sportowy „Pływacy” Augustów
16-300 Augustów
ul. Zarzecze 5
Uczniowski Klub Sportowy „Integracja – Kormoran”
16-300 Augustów
ul. Portowa 22
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Augustów
16-300 Augustów
16. Uczniowski Klub Sportowy „WAKEFUN”
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2) stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
1.
Augustowskie Towarzystwo Brydżowe
2.
Podlaska Szkoła Taekwondo „Ko-Dang” Lipsk
3.
Amatorski Klub Sportowy „Nowinka”
Adres siedziby, Tel.
ul. Hoża 2 B, 16-300 Augustów,
Tel. ul. Pusta 17/15, 16-315 Lipsk,
Tel. Gatne Pierwsze 5
16-304 Nowinka
3. Stowarzyszenia zwykłe
Lp.
Nazwa stowarzyszenia
Adres siedziby
1.
Stowarzyszenie Miłośników Jeziora Pobojno
Płaska 112, 16-326 Płaska
2.
Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości
3.
Nasza Gmina
Festiwal Pieśni Maryjnej ku czci św. Jana Pawła II
Sanatorium Augustów „Pałac na Wodzie”
Falkowski
ul. Wojska Polskiego 53 A,
16-300 Augustów
Żarnowo Pierwsze 60, 16-326 Płaska
4.
ul. Zarzecze 17B, 16-300 Augustów
4. Fundacje
Lp
Nazwa fundacji
.
1. Fundacja Chateau Maugo
2. Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia
3. Fundacja Mniejszości Narodowych „Rusicz”
4. Fundacja Snopowiązałka
5. Fundacja Teen Ranch Polska
Adres siedziby
Żabickie 22, 16-315 Lipsk
16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 11
Bór 5, 16-300 Augustów
Polkowo 4, 16-310 Sztabin
Nowinka 4, 16-304 Nowinka
6. Fundacja Rzecznik Praw Rolników
16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17
7. Fundacja Cordis
16-300 Augustów, ul. Jeziorna 31
8. Fundacja Misja Nowinka
9. Fundacja Małymi Krokami
10. Mamy Mamy
16-304 Nowinka, Danowskie 3c
16-300 Augustów, ul. Goryczkowa 2
16-300 Augustów, ul. Zarzecze 2

Podobne dokumenty