Temat: Pojęcie fali. Fale podłużne i poprzeczne.

Komentarze

Transkrypt

Temat: Pojęcie fali. Fale podłużne i poprzeczne.
Temat: Pojęcie fali.
Fale podłużne i poprzeczne.
1. Fala – zaburzenie rozprzestrzeniające się w
ośrodku lub przestrzeni.
W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka,
w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół
położenia równowagi, przy czym przenoszą
energię z jednego miejsca do drugiego bez
transportu jakiejkolwiek materii.
2. Fala mechaniczna – fala rozchodząca się w
ośrodkach sprężystych poprzez rozprzestrzenianie
się drgań tego ośrodka.
Przykładami fal mechanicznych są fale morskie,
fale dźwiękowe, fale sejsmiczne.
Fale mechaniczne mogą być falami
podłużnymi (np. fala dźwiękowa) lub
poprzecznymi (np. fala powstała na linie).
3. Fala podłużna – fala, w której drgania odbywają
się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej
rozchodzenia się.
4. Fala poprzeczna jest to fala, w której kierunek
drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku
rozchodzenia się fali.

Podobne dokumenty