Opracowała: mgr Magdalena Bilińska Stróże, Piasek, Zamość

Komentarze

Transkrypt

Opracowała: mgr Magdalena Bilińska Stróże, Piasek, Zamość
Sprawdzian gramatyczny — onomastyka
Opracowała: mgr Magdalena Bilińska
imię i nazwisko………………………………………………………………nr………klasa………, data………, gr. A
1. Podane nazwy miejscowe przepisz do odpowiedniej kolumny w tabeli (9p.)
Stróże, Piasek, Zamość, Piekary, Radków, Chełm, Boguszowice, Zawodzie, Grotniki
nazwy topograficzne
dzierżawcze i rodowe
zawodowe
2. Uzupełnij zdania, przepisując nazwę miejscowości w odpowiedniej formie (4p.)
ƒ
Podczas wycieczki zwiedziliśmy klasztor w (Częstochowa)……………………………………
ƒ
Przyjazd pociągu z (Chodzież) …………………… zaplanowany jest na 22.00
ƒ
Letnie wakacje spędziłam w (Limanowa)……………………
ƒ
Wieczorem wyjeżdżam do (Skarżysko-Kamienna) …………………………………
3. Uzupełnij tabelę. Pamiętaj o właściwej pisowni wielką i małą literą (5x2p.)
Nazwa miejscowa
Przymiotnik
Mieszkaniec
(mężczyzna)
(kobieta)
Nisko
Włochy
Anglia
Zamość
Krosno
4. Uzupełnij tabelę (15p.)
Forma męska
Pani
Panna
Państwo (małżeństwo)
Stawski
Mrowiec
Sapieha
Hartwig
Zaręba
5. Uzupełnij zdania właściwymi formami nazwisk podanych w nawiasach (3p.)
ƒ
W 1547 roku Zygmunt August poślubił Barbarę (Radziwiłłówna)…………………………
ƒ
Obrazy Jana (Matejko)……………………… są powszechnie znane
ƒ
O (państwo Kowalscy)…………………………………………………… piszą miejscowe gazety
6. Odmień przez przypadki (3x2p.)
M. Krukówna
D.
Krukowa
Religa
Sprawdzian gramatyczny — onomastyka
imię i nazwisko………………………………………………………………nr………klasa………, data………, gr. B
1. Podane nazwy miejscowe przepisz do odpowiedniej kolumny w tabeli (9p.)
Józefowiec, Strzelce, Bartoszyce, Podlesie, Przemyśl, Sokolniki, Zawodzie, Zduny, Glinka
nazwy topograficzne
dzierżawcze i rodowe
zawodowe
2. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę miejscowości (podaną w nawiasie) we właściwym przypadku (4p.)
ƒ
Nie wiem, jak dojechać do (Muszyna) ………………………
ƒ
Gorące pozdrowienia z (Gołdap) ………………………
ƒ
Chciałam zwiedzić skansen w (Piwniczna)………………………
ƒ
Jadę do (Bielsko-Biała)……………………………
3. Uzupełnij tabelę. Pamiętaj o właściwej pisowni wielką i małą literą (5x2p.)
Nazwa miejscowa
Przymiotnik
Mieszkaniec
(mężczyzna)
(kobieta)
Praga
Włochy
Leszno
Krosno
Ukraina
4. Od formy męskiej utwórz poprawne formy żeńskie i par małżeńskich oraz wpisz je do tabeli (15p.)
Forma męska
Pani
Panna
Małżeństwo (państwo)
Zawadzki
Kral
Skarga
Lange
Zięba
5. Uzupełnij zdania właściwymi formami nazwisk podanych w nawiasach (3p.)
ƒ
Na lekcji rozmawialiśmy o poetce Kazimierze (Iłłakowiczówna)………………………………
ƒ
Wysłuchaliśmy audycji o Aleksandrze (Fredro)……………………………
ƒ
Z (państwo Kowalscy)………………………………………… rozmawiają wszyscy dziennikarze.
6. Odmień przez przypadki (3x2p.)
M. Kozakówna
D.
Kozakowa
Skarga
Sprawdzian gramatyczny — onomastyka
*Na ocenę celującą
Uzupełnij tabelę. Pamiętaj o właściwej pisowni wielką i małą literą
Nazwa miejscowa
Przymiotnik
Mieszkaniec
(mężczyzna)
Giżycko
Włochy (dzielnica Warszawy)
Indiana
Polesie
Bełz
Bełżec
Bełżyce
Trynidad
PUNKTACJA (onomastyka)
41 — 37 = bdb.
36,5 — 31 = db.
30,5 — 20,5 = dost.
20 — 12,5 = dop.
12 — 0 nd.
(kobieta)

Podobne dokumenty