Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1

Komentarze

Transkrypt

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1
Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej
1. Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G.
Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys ;
współpr. Hubert Rutkiewicz ].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/123871
2. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. Jerzego Kortana ;
aut. oprac. Jan Jeżak [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/124830
3. Metody badania metali i stopów / Karol Przybyłowicz.
Kraków : Wydaw. AGH, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/123968
4. Dynamika / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123234/2
5. Statyka i wytrzymałość materiałów / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123094/1
6. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński, Tadeusz
Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/123083
7. Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi :
zagadnienia wybrane / Wincenty Lotko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/122921
8. Nowoczesne materiały narzędziowe stosowane w obróbce skrawaniem / Mieczysław
Wysiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/134904
9. Analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego z uwzględnieniem
wzajemnych wpływów zjawisk elektromagnetycznych, termicznych i mechanicznych /
Sławomir Iskierka.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/122872
10. Deep etching of silicon / Ivo W. Rangelow.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/122875
11. Technologia i oprzyrządowanie w obróbce powierzchniowej / Prace Zespołu Obróbki
Powierzchniowej pod red. Krzysztofa Tubielewicza ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1996
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/122873
12. Pomiary wielkości przepływowo-cieplnych w budowie maszyn : konferencja
naukowa, Janowice, 7-9 października 1996 r. / [red. nauk. Kazimierz Rup].
Kraków : Politech. Krakowska, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/122882
13. Laboratorium mechaniki płynów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Drobniaka ;
[aut.: Andrzej Bogusławski et al.].
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/122879
14. Injectors : principles of designing and calculational methods / Kurt Leschonski,
Andrzej Kmieć.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/122877
15. Technika mikroprocesorowa w automatyzacji zakładów przeróbki mechanicznej
węgla / oprac. Władysław Zapała.
Gliwice : Wydaw. Polit. Śl., 1992.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/78827/9
16. Kopalniana łączność głośnomówiąca / oprac. Antoni
Miśkiewicz.
Gliwice : Wydaw. Polit. Śl., 1992.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/78827/8
Wojaczek,
Kazimierz
17. Wybrane zagadnienia komputerowej identyfikacji i sterowania w kopalniach /
oprac. Władysław Zapała.
Gliwice : Wydaw. Polit. Śl., 1994.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/78827/10
18. European workshop thin-walled steel structures, September 25-28, 1996 Krzyżowa
(Kreisau), Poland / [ed. by Kazimierz Rykaluk and Hartmut Pasternak] ; Technical
University of Wrocław, Brandenburg Technical University of Cottbus.
Wrocław : PALMApress, [1996].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/122887
19. Konstrukcja mechanicznych zespołów sprzętu elektronicznego / Waldemar
Oleksiuk, Krzysztof Paprocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/122940
20. Gaźniki : sprawdzanie i regulacja / Jürgen Kasedorf ; tł. z jęz. niem. Andrzej
Grabowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/122953
21. Analiza przyczyn zmian własności drutów ciągnionych konwencjonalnie i w
ciągadłach ciśnieniowych / Jan W. Pilarczyk ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1996
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/122965
22. Układy chaotyczne : zarys teorii / Janusz Szopa ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1996
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/122975
23. Wymiana ciepła i odnawialne źródła energii : V Międzynarodowe sympozjum,
Szczecin, 1994 : referaty / [kol. red. Wł. Nowak et al.] ; Politechnika Szczecińska.
Katedra Techniki Cieplnej.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/122972
24. Podstawy projektowania technicznego / Wojciech Tarnowski ; [współaut.: Tomasz
Kiczkowiak, Bogusław Jacek Siwek, Grzegorz Świderski].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/135772
25. XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Kielce - Ameliówka, 16-20 września
1997. \n Cz. 2 / kom. nauk. Wiesław Bajon [et al.].
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/122978/2
26. XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Kielce - Ameliówka, 16-20 września
1997. \n Cz. 1 / kom. nauk. Wiesław Bajon [et al.].
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/122978/1
27. XVIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Kielce - Ameliówka, 16-20 września
1997. \n Cz. 3 / kom. nauk. Wiesław Bajon [et al.].
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/122978/3
28. Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie
mechanicznego / Leonid W. Kurmaz.
Kielce : Wydaw. PŚ, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/122994
dla
studentów
wydziału
29. Atlas mikroskopowych typów struktur występujących w węglach kamiennych i
koksach / Stefan Jasieńko [et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/122993
30. Laboratorium eksploatacji pojazdów samochodowych : praca zbiorowa / pod red.
Jerzego Pancewicza.
Kielce : Wydaw. Politech. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123001
31. Fizyczne podstawy materiałoznawstwa / Karol Przybyłowicz, Janusz Przybyłowicz.
Kielce : Wydaw. Politech. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/123002/2
32. Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy / Lechosław Garbarski, Ireneusz
Rutkowski, Wojciech Wrzosek.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 339/123019
33. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123120
34. Przekładnie cięgnowe / Marian Dudziak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/123073
35. Mechanika ogólna / Zbigniew Osiński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123078
36. Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny
Wojewódzkiej-Król ; aut. M. Chaberek [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/125700
37. Połączenia spójnościowe / Maria Porębska, Andrzej Skorupa.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/123109
38. Sprężyny metalowe / Bogdan Branowski.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/123114
39. Napęd i sterowanie pneumatyczne / Wiesław Szenajch.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/123127
40. Podstawy obliczeń zmęczeniowych / Stanisław Kocańda, Józef Szala.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/123144
41. Ekonomia : mikroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red.
nauk. Bogusław Czarny, Zbigniew Matkowski, Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny
[et al.].
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 330/123197
42. Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych : praca zespołowa / pod kier. i
red. Zygmunta Drzymały ; [zespół aut. Zygmunt Drzymała et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/123208
43. Statyka i kinematyka / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123234/1
44. Podstawy konstrukcji maszyn : łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie
mechaniczne : przykłady obliczeń : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Mazanka ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1997
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/123269
45. Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii / Józef Zawada ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/123287
46. Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych : III konferencja : zbiór
referatów / [Komitet Organizacyjny Konferencji: Jacek Jackowski et al.] ; Sekcja Teorii
Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Komisja Budowy Maszyn PAN Oddział w Poznaniu, Instytut Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.
Poznań ; Kołobrzeg ; [s.n.] ;
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/123276
47. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła : własności cieplne, chemiczne i eksploatacyjne
: poradnik 1998 : praca zbiorowa / pod red. Zenona Boncy ; Zenon Bonca [et al.].
Gdańsk : IPPU MASTA, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/123224
48. Pojazdy izotermiczne i chłodnicze : teoria, konstrukcja, badania / Stanisław
Kwaśniowski (red.) ; [aut.: Wojciech Ambroszko et al.].
Wrocław : Oficyna Wydaw. Polit. Wroc., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167992
49. Izolacja drgań w maszynach i pojazdach / Jacek Grajnert (red.) ; [aut. Wojciech
Ambroszko et al.].
Wrocław : Oficyna Wydaw. Polit. Wroc., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 543/123302
50. Sammelheft des Projektes PL-1 des mitteleuropäischen Programms des
Austausches der Universitätsstudien CEEPUS / unter der Red. von Stanisław Adamczak,
P. Herbert Osanna ; Technische Universität in Kielce.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/123312
51. Summer School on Failure in Structures : Kielce-Amielówka, June 2-6, 1997 / [red.
Janusz German, Krzysztof Nowak].
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/123314
52. Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim / Michael F.Ashby ; wyd. pol. pod
red. Stefana Macieja Wojciechowskiego ; z ang. przeł.: Jan Cwajna [et al.] ; dodatek do
wyd. pol. napisali: Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/123564
53. Ocena napawalności stali stopowych / Wojciech Wojciechowski.
Kraków : [s.n], 1997 \e (Kraków : \f Zakł. Graficzny Polite
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/123359
54. Kinematyka i dynamika / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123095/2
55. Diagnostyka samochodów osobowych / Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123400
56. Pompy / Mieczysław Stępniewski.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/138032
57. Przenośniki / Maciej Goździecki, Henryk Świątkiewicz.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1975.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/138038
58. Maszynoznawstwo ogólne / Mieczysław Chwiej.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/137199
59. Materiały niemetalowe i kompozyty / Karol Przybyłowicz, Janusz Przybyłowicz.
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/120380/3
60. System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / Mieczysław Nasiłowski.
Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 339/123639
61. Technologia tłuszczów jadalnych / Henryk Niewiadomski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/137968
62. Kucie na kowarkach / Tadeusz Lipski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/137995
63. Termodynamika techniczna / Stefan Wiśniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/138030
64. Pompy wirowe odśrodkowe : teoria, podstawy projektowania, energooszczędna
eksploatacja / Waldemar Jędral.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/123435
65. Laboratorium silników spalinowych / Marek Gola, Janusz Januła, Janusz Litwin ; pod
red. Andrzeja Kowalewicza.
Radom : Wydaw. Polit. Radomskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/123436
66. Tłumienie drgań / pod red. Zbigniewa Osińskiego ; aut.: Jerzy Bajkowski [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/123517
67. Kryteria doboru, oceny i stosowania olejów silnikowych do samochodów osobowych
: materiały konferencyjne, Kraków, 27-28 lutego 1997 / [przew. kom. org. Winicjiusz
Stanik].
Kraków : SITPNiG, \C 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/123438
68. Daewoo Tico / Antoni Ossowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123744
69. Cynkowanie ogniowe / pod red.: Peter Maass, Peter Peissker ; tł. Ignacy Sułkowski ;
[aut.: Hans-Jörg Böttcher et al.].
Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157233
70. Odlewnictwo i obróbka plastyczna : laboratorium / Robert Skoblik, Lech Wilczewski
; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/123462
71. Projektowanie obrabiarek : napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia /
Ryszard Grajdek.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/124922
72. Podwozia samochodów : podstawy konstrukcji / Jörnsen Reimpell ; tł. Andrzej
Reński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123490
73. Tłokowe silniki spalinowe - procesy trybologiczne / Jan Kazimierz Włodarski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138036
74. Wstęp do informatyki : książka przeznaczona dla studentów
Ekonomicznej / Ryszard Tadeusiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Kraków : "POLDEX", 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/123568
Akademii
75. Zbiór zadań z podstaw konstrukcji maszyn : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda
Knosali ; aut. Ryszard Knosala [et al.].
Gliwice : Wydaw. Polit. Śl., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/123578
76. Metoda doboru pras walcowych oraz opracowania założeń do ich modernizacji lub
konstrukcji / Marek Hryniewicz.
Kraków : Wydaw. AGH, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/125015
77. Dyskretne widmo Fouriera w diagnostyce wibroakustycznej / Waldemar Kurowski.
Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politech. Białost., 1
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/123467
78. Dynamiczny model wrzenia na podstawie metody chaosu deterministycznego /
Romuald Mosdorf.
Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politech. Bisłost., 1
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/123470
79. Dokładność szlifowania bezkłowego / Edward Pająk.
Poznań : Wydaw. PP, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/123592
80. Kinematyka i dynamika mobilnych robotów kołowych / Wiesław Zylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/123582
81. Wiórkowanie : podstawy procesu / Tadeusz Markowski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/123583
82. Flame retardants - 101 : basic dynamics : past efforts create future opportunities :
papers presented at: Baltimore Marriott inner Harbor Hotel Baltimore, Maryland, march
24-27, 1996.
Lancaster, PA : FIRE Retardant Chemicals Association, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/123651
83. Metody analizy drgań i stateczności kontynualno-dyskretnych
mechanicznych / Jerzy Jaroszewicz, Longin Zoryj.
Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politech. Białost., 1
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/123469
układów
84. Zadania z matematyki : dla wyższych uczelni technicznych. \n Cz. 1. A / W.
Stankiewicz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/123607/1a
85. Zadania z matematyki : dla wyższych uczelni technicznych. \n Cz. 1. B / W.
Stankiewicz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/123607/1/B
86. Zarządzanie marketingiem : strategia rynku dóbr i usług przemysłowych / Michael
D. Hutt, Thomas W. Speh ; [przekł. Michał Rusiński, konsultacja nauk. tł. Wanda
Popławska] ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/125816
87. Polsko-rosyjski słownik handlowy / Ludwika
Kossakowska, Stanisław Stawarz.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 038/123635
Jochym-Kuszlikowa,
Elżbieta
88. Modelowanie zużycia i ocena niezawodności silników spalinowych / Andrzej
Niewczas ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Uczelniane PL, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/123674
89. Słownik ekonomiczny dla inżynierów i techników / Andrzej Janowski [et al.].
Kraków : Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/123648
90. Istota i właściwości materiałów nowoczesnych / [red. Tadeusz Maczubski ; przeł.
Jan Blinowski et al.].
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1970.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138046
91. Rozwiązania zadań z mechaniki zbioru I. W. Mieszczerskiego / Romuald Romicki.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1973.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155244
92. Podręcznik geometrii wykreślnej : treść / Franciszek Otto, Edward Otto.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/123826
93. Opel Corsa od modeli 1993 / tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123734
94. Renault Clio / tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123736
95. Naprawa samochodów Lublin / [oprac.: Józef Zagaja, Adolf Grabowski, Tomasz
Charytanowicz].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123738
96. Renault Megane / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123741
97. Rury stalowe : wytwarzanie i stosowanie / Bronisław Hoderny, Zygmunt Korek.
Katowice : Wydaw. Śląsk, 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/138000
98. Poradnik mechanika samochodowego / E. A. Zogbaum ; z jęz. niem. tł. Krzysztof
Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/123746
99. Maszyny dla przemysłu spożywczego : podstawy konstrukcji / Jan Zvoniček i Zespół
; tł. z jęz. czes. Kazimierz Jasik, Mieczysław Starosta.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/137979
100. Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera ; [aut. haseł
Jerzy Altkorn et al.].
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 339/123924
101. Obróbka cieplna materiałów metalowych / Danuta Szewieczek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/123965
102. Illjustrirovannyj avtomobil'nyj slovar' 6-jazyčnyj : pol'skij, francuzskij, anglijskij,
nemeckij, ital'janckij, russkij / Czesław Blok, Wiesław Jeżewski ; [tł. z fr. Bogdan
Moszoro et al.].
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/124151
103. Metale nieżelazne : poradnik zaopatrzeniowca branżysty / Michał Kubiak, Jerzy
Perliński.
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1975.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/138027
104. Wibrostabilność obrabiarek : komputerowe wspomaganie obliczeń i badań
doświadczalnych / Jan Tomków.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/123982
105. Nanokrystaliczne materiały magnetyczne / Marcin Leonowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/123987
106. Dynamika i sterowanie robotów / Mark W. Spong, M. Vidyasagar ; z ang. przeł.
Zbigniew Pilat [et al.] ; Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/124003
107. Poradnik obróbki plastycznej na zimno / W. P. Romanowski ; tł. Jan Galinowski,
Bolesław Kwaśniewski, Kazimierz Szopski.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/138010
108. Dźwignice. \n T. 2 / Aleksy Piątkiewicz, Roman Sobolski.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.873/138034/2
109. Dźwignice. \n T. 1 / Aleksy Piątkiewicz, Roman Sobolski.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.873/138034/1
110. Oczyszczanie i wykańczanie odlewów żeliwnych i staliwnych / J. Łempicki, J.
Paradysz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/137996
111. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych. \n T. 1 / Andrzej Gawęcki.
Poznań : Wydaw. Polit. Pozn., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124032/1
112. Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych. \n T. 2 / Andrzej Gawęcki.
Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124032/2
113. Damage mechanics / Dusan Krajcinovic.
Amsterdam : Elsevier, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/124047
114. Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej / Gabriel
Filipczak, Leon Troniewski, Stanisław Witczak.
Opole : [s.n.], 1997 \e (Opole : \f Dział Wydaw. Politech. Op
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124048
115. Elastyczność geometryczno-kinematyczna narzędzi skrawających / Hubert Latoś.
Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 1
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/124055
116. Wyposażenie odwiertów wydobywczych ropy naftowej i gazu ziemnego / Ludwik
Szostak, Wacław Chrząszcz, Rafał Wiśniowski.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/124060
117. Podstawy teorii syntezy i analizy zazębień stożkowych / Tadeusz Nieszporek.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/124067
118. Komputerowy zapis dokumentacji konstrukcyjnej za pomocą programu wellCAM /
Edward Lisowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/124076
119. Synteza i analiza strukturalna mechanizmów / Tadeusz Młynarski, Antonina
Listwan, Edmund Pazderski.
Kraków : [s.n.], 1997 \e (Kraków : \f Zakł. Graf. Politech.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124080/1
120. Kształtowanie charakterystyk hydraulicznych zaworów hamujących układów
napędowych maszyn roboczych / Edward Lisow
Kraków : [s.n.], 1998 \e (Kraków : \f Zakł. Graf. Politech.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/124081
121. Strukturalne aspekty własności mechanicznych wybranych materiałów / Henryk
Leda.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124086
122. Elementy inżynierii jakości i ekologii maszyn / Zbigniew Kłos.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124087
123. Chemia polimerów / Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/124089
124. Modelowanie zintegrowanych systemów transportowo-produkcyjnych w walcowni
zimnej blach / Edward Michlowicz.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/124090
125. Program AKM 2.5 do analizy kinematycznej mechanizmów / Józef Felis, Paweł
Łopata, Jacek Cieślik.
Kraków : Wydaw. AGH, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124091
126. Wytrzymałość materiałów / Eugeniusz Bielewicz ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo PG, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124095
127. Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa okrętowego : praca zbiorowa : skrypt
dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Oceanotechniki i
Okrętownictwa / pod red. Tadeusza Krzysztofowicza ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/124096
128. Przewodnik administratora systemu UNIX / E. Nemeth [et al.] ; z ang. przeł. Piotr
Bolek, Adam Dawidziuk.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/125799
129. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / M. Banasiak, K. Grossman, M. Trombski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124153
130. Opel Vectra i Calibra : Vectra od września 1988 do września 1995, Calibra od
lutego 1990 do sierpnia 1997 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/124158
131. Łożyska tłokowych silników spalinowych / Henryk Kozłowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137984
132. Metaloznawstwo stopów żelaza / Tadeusz Malkiewicz.
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Nauk.,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/138040
133. Spawanie elektryczne w pytaniach i odpowiedziach / Józef Pilarczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/137047
134. Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych / Stanisław Lis, Krzysztof
Santarek.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/138003
135. Podstawy zarządzania finansami. \n T. 1 / Eugene F. Brigham ; red. nauk. przekł.
Ryszard Kokoszczyński ; tł. Maria Dyk [et al.].
Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 336/124195/1
136. Podstawy zarządzania finansami. \n T. 2 / Eugene F. Brigham ; red. nauk. przekł.
Ryszard Kokoszczyński ; tł. Maria Dyk [et al.].
Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 336/124195/2
137. Podstawy zarządzania finansami. \n T. 3 / Eugene F. Brigham ; red. nauk. przekł.
Ryszard Kokoszczyński ; tł. Maria Dyk.
Warszawa : Pol. Wydaw. Ekon., 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 336/124195/3
138. Makro i mikroekonomia dla inżynierów / pod red. nauk. Stefana Marciniaka ;
[zespół aut.: Lidia Białoń et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 330/123377
139. Technologia tworzyw sztucznych / Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/124223
140. Toyota Corolla : od maja 1983 do lipca 1992 / Hans Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/124233
141. Diagnostyka silników wysokoprężnych / Cezary Bocheński, Tadeusz Janiszewski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łączn., 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/124236
142. Windows 98 : wersja polska / Michael Hart, Paul Cassel ; [tł. Marcin Pancewicz].
Gliwice : Helion, [ca 1998].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/124204
143. Obsługa i naprawa aparatury paliwowej silników wysokoprężnych / Henryk
Falkowski, Tadeusz Krępeć.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136887
144. Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki / Romuald Puzyrewski, Jerzy Sawicki.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/124351
145. Kinetyka zużycia / Lech Sitnik.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/124323
146. Przepływy ze swobodną powierzchnią / Jerzy Sawicki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/124364
147. Mechanika pękania / Andrzej Neimitz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124369
148. Termodynamika / Jan Szargut.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/124404
149. Wytrzymałość i optymalizacja zbiorników cienkościennych / Krzysztof Magnucki.
Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124408
150. Maszynoznawstwo : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Wołka ; [aut.: Józef
Brzoza et al.].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/138005
151. Wprowadzenie do projektowania / pod red. Bogdana Branowskiego.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/124418
152. Układy wtryskowe i katalizatory / Jürgen Kasedorf ; tł. z niem. Andrzej Grabowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/124427
153. Materiałoznawstwo samochodowe / Jerzy Jeznacki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138019
154. Kinematyka, dynamika cieczy i gazów, hydrostatyka / Ryszard Gryboś.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/124389/1
155. Turbulencja, metody numeryczne, zastosowania techniczne / Ryszard Gryboś.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/124389/2
156. Małe silniki spalinowe / Czesław Kordziński, Janusz Pogorzelski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137200
157. Mechanika / Bogdan Skalmierski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/124472
158. Przepisy ruchu drogowego z objaśnieniami / Zbigniew Drexler.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 34/124480
159. Odpylanie gazów metodami mokrymi / Jerzy Warych.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/137980
160. Teoretyczne podstawy urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi / Józef
Jonak ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/124519
161. Adaptacyjna regulacja wtrysku benzyny w silniku o zapłonie iskrowym / Mirosław
Wendeker ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/124524
162. Filtry paliwa silników wysokoprężnych : budowa - eksploatacja - badania / Marian
Zabłocki, Tadeusz Siuta.
Warszawa : Wydaw. Komunik i Łącz., 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138045
163. Chłodnictwo / Marian Rubik.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/138028
164. Trybologia / Michał Hebda, Andrzej Wachal.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/137994
165. Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności. \n T.
2 i 3 / Janusz Walczak.
Warszawa ; Kraków : Państ. Wydaw. Nauk.,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/138033
166. Sprzęgła mechaniczne / Sylwester Markusik.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/137974
167. Trwałość zespołu tłok - pierścienie tłokowe - cylinder silnika spalinowego / Andrzej
Niewczas.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/124570
168. Paliwowe pompy zasilające tłokowych silników spalinowych / Krzysztof Zbierski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138044
169. Podstawy skrawania materiałów metalowych / Wit Grzesik.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/124592
170. Analiza systemowa organizacji / Andrzej K. Koźmiński.
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekon., 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/137955
171. Metoda oceny realizacji procesu eksploatacji w systemie transportowym / Maciej
Woropay.
Bydgoszcz ; Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/124689
172. Materiałoznawstwo / Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/124706
173. Daewoo Nexia / Paweł Michałowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/124713
174. Nowoczesne metody malowania : praca zbiorowa / [Maria Ajdukiewicz et al.].
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/138049
175. Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. \n T. 1 / Jerzy Gajdka, Ewa Walińska.
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/124814/1
176. Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. \n T. 2 / Jerzy Gajdka, Ewa Walińska.
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/124814/2
177. Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. \n T. 1 / Andrzej Klimpel.
Gliwice : Wydaw. Politech. Śl., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/124786/1
178. Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie. \n T. 2 / Andrzej Szymański.
Gliwice : Wydaw. Politech. Śl., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/124786/2
179. Reengineering : metoda usprawniania organizacji / Raymond L. Manganelli, Mark
M. Klein ; przekł. Beata Glinka, Tomasz Ludwicki.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/124801
180. Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Marian Walczak.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/124806
181. Ekonomia menedżerska / William F. Samuelson, Stephen G. Marks ; red. nauk.
przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/124817
182. Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje,
przykłady / Horst Steinmann, Georg Schreyögg ; tł. i red. nauk. pod kierownictwem
Lesława Martana ; [red. nauk. Zygmunt Gałdzicki et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/124831
183. Dynamika lotu śmigłowców : teoria i wykorzystanie właściwości lotnych i modeli
symulacyjnych / Gareth D. Padfield ; tł. Janusz Karnkowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/124836
184. Fizykochemia polimerów / Henryk Galina.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/124921
185. Controlling : kierowanie przedsiębiorstwem za pomocą liczb / Horst-Günter Holl ;
red. wyd. pol. Sławomir Wymysłowski.
Warszawa : Alfa-Weka, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/124950
186. Hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych / Józef Szala.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/124929
187. Podstawy konstrukcji maszyn z rysunkiem technicznym / Marek Kochanowski ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/124936
188. Elastyczne systemy produkcyjne : technologiczno-organizacyjne
projektowania i eksploatacji / Antoni Świć ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane PL, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/124903
aspekty
189. Materiał i środowisko : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych /
Zbigniew Żurek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/124947
190. Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych / Andrzej Tytko.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/124975
191. Metody numeryczne w mechanice. \n Cz. 2, \p Metoda elementów brzegowych /
Grzegorz Gasiak.
Opole : [s.n.], 1998 \e (Opole : \f Sekcja Poligrafii Politech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/122842/2
192. Ortograficzny słownik ucznia / Zygmunt Saloni, Krzysztof Szafran, Teresa
Wróblewska.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 03/125045
193. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego / Stanisław Bąba, Gabriela
Dziamska, Jarosław Liberek.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125046
194. Podręczny słownik języka polskiego / oprac. Elżbieta Sobol.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125047
195. Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny : nie tylko dla młodzieży / pod red.
Andrzeja Markowskiego ; aut. haseł: Anna Cegieła [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125048
196. Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania / Jerzy
Podracki.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125049
197. Słownik synonimów polskich / Zofia Kurzowa [et al.] ; pod red. nauk. Zofii
Kurzowej.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125050
198. Słownik wyrazów kłopotliwych / Mirosław Bańko, Maria Krajewska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125051
199. Rozkład termiczny ciał stałych, procesy odtleniania i redukcji, procesy próżniowe,
zastosowanie wykresów Ellinghama-Richardsona, oddziaływanie ciekłego metalu z
materiałem ceramicznym / Andrzej Staronka, Mariusz Holtzer, Małgorzata Piekarka.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/124991/1
200. Kryteria równowagi w plazmowym reaktorze metalurgicznym PRM / Jan Jowsa.
Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/124992
201. Podstawy kształtowania wysokiej odporności na pękanie ultraniskowęglowych
stali bainitycznych / Andrzej K. Lis.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1998
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/124993
202. Tribologiczne aspekty zacierania się węzłów ślizgowych / Stanisław Nosal.
Poznań : Wydaw. Politech. Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/124996
203. Silniki spalinowe : laboratorium / pod red. Czesławy Drozd i Zbigniewa J. Sroki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/124938
204. Dochodzenie do temperatury przemiany izotermicznej a kinetyka tej przemiany :
teoria, symulacje, eksperymenty / Ignacy Andrzej Wierszyłłowski.
Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/125003
205. Diagnozowanie silników o ZS na podstawie przebiegu procesu przejściowego /
Andrzej Piętak.
Poznań : Wydaw. Politech. Pozn., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/125004
206. Analytical procedures of high-cycle fatigue assessment of structural steel
elements / Janusz Kolenda ; Technical University of Gdańsk.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/125018
207. Optymalizacja przepływu energii w systemie Człowiek-Narzędzie-Podłoże (CNP) /
Marian Witalis Dobry.
Poznań : Wydaw. Polit. Pozn., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/125020
208. Modelowanie stacjonarnej konwekcji swobodnej w dwuwymiarowej przestrzeni
zamkniętej / Stefan Wyczółkowski.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/125026
209. Thermal fatique of metals / Andrzej Weroński, Tadeusz Hejwowski.
New York : Marcel Dekker, 1991.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/125085
210. Zbiór zadań z mechaniki płynów / Michał Ciałkowski, Jarosław Bartoszewicz, Jacek
Kitzinger.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/125170
211. Dynamika i stateczność aktywnych pneumatycznych układów wibroizolacji / Rafał
Palej.
Kraków : [s.n.], 1997 \e (Kraków : \f ZG Politech. Krakowski
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/125095
212. Obróbka powierzchniowa i powłoki ochronne / Andrzej Młynarczak, Jan
Jakubowski.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/125097
213. Laboratorium sterowania procesami dyskretnymi / pod red. Ewy Ślifirskiej.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/125103
214. Powłoki natryskiwane cieplnie / Stefan Morel.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/125213
215. Elementy mechaniki pękania : podręcznik dla materiałoznawców. \n Cz. 1 /
Andrzej Bochenek.
Częstochowa : Wydaw. Polit. Częstoch., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/125218/1
216. Porównanie parametrów technicznych współczesnych autoalarmów / Ryszard
Nawrowski.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125219
217. Wielostopniowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze : podstawy teoretyczne i
zasady obliczeń obiegów / Marian Czapp, Henryk Charun, Tadeusz Bohdal.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politech. Koszalińskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/125222
218. Tlenkowe powłoki ochronne otrzymywane metodą sol-gel / Józef Głuszek.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/125228
219. Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie / Jan Kosmol.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/125240
220. Hydrostatyczny napęd maszyn / Andrzej Osiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/125270
221. Podstawy teoretyczne metaloznawstwa / Karol Przybyłowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/125275
222. Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych : z przykładami
laboratoryjnych / Maciej Heneczkowski, Mariusz Oleksy, Joanna Wojturska.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/124981
223. Elementy maszyn. \n [Cz.] 2, \p Projektowanie / Edward Łysakowski.
Warszawa : Red. Skryptów Polit. Warsz., 1967.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/138042/2
224. Mechanizacja i automatyzacja w tłocznictwie / Tadeusz Golatowski.
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/137998
225. Obliczanie tłokowego silnika spalinowego / Jęrzy Jędrzejowski.
ćwiczeń
Warszawa : Wydaw.Nauk.-Techniczne, 1971.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137958
226. Sterowanie i systemy dynamiczne / Yasundo Takahashi, Michael J. Rabins, David
M. Auslander ; [tł. Henryk Górecki, Stanisław Roman Olszewski].
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/137985
227. Wytrzymałość materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/125589
228. Słownik menedżera / Konrad Wanielista, Izabela Miłkowska.
Wrocław : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne "Fraktal", 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/125430
229. Maszyny i urządzenia spawalnicze / Edward Dobaj.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/125569
230. Metoda sztywnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji / Jan
Kruszewski, Stefan Sawiak, Edmund Wittbrodt.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/126336
231. Volkswagen : technika jazdy, obsługa i usprawnienia / Wiesław Jeżewski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125580
232. Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów : praca zbiorowa /
pod red. Adama Moreckiego i Józefa Knapczyka ; [aut. Adam Morecki et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/125583
233. Termodynamika / Wiesław Pudlik ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/125663
234. Rachunkowość finansowa : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sawickiego ;
aut.: Anna Buczkowska [et al.].
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonom., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/125596
235. Termodynamika : przykłady i zadania / Franciszek Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/125665
236. Maszyny technologiczne : laboratorium / Jan Burek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/125668
237. Podstawy napędu i sterowania maszyn / Jan Burek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/125669
238. Mechanika materiałów / Jan Kubik.
Opole : Oficyna Wydaw. Polit. Opolskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/125671
239. Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie / Zenobia Weiss.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/125672
240. Maszyny technologiczne / Jan Burek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/125676
241.
Wybrane
metody
poprawy
właściwości
liniowych
serwonapędów
elektrohydraulicznych : podstawy teoretyczne, konstrukcja, badania symulacyjne i
doświadczalne / Andrzej Milecki.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/125678
242. Automatyka : materiały do ćwiczeń / Lech M. Kamiński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane ATR, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/125680
243. Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cieplnej : wprowadzenie do ćwiczeń / Marian
Szymański, Jan Łukasiewicz, Marek Szymczak.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane ATR, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/125681
244. Laboratorium z chemii technicznej / Kazimierz Sułko, Dariusz Ozimina.
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/125689
245. Tensor calculus and analytical dynamics : a classical introduction to holonomic
and nonholonomic tensor calculus ; and its applications to the lagrangean dynamics of
constrained mechanical systems / John G. Papastavridis.
Boca Raton : CRC Press, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/125697
246. Statyka i kinematyka / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/125621/1
247. Zarządzanie : teoria i praktyka / red. nauk.: Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz
Piotrowski ; aut.: Krystyna Bolesta-Kukułka [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 65.012/123020
248. Hamulce samochodów osobowych i motocykli / Ralf Leiter ; tł. z niem. Kazimierz
Hawryłkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125622
249. Fizyka : poradnik encyklopedyczny / B. M. Jaworski, A. A. Dietłaf ; tł. z jęz. ros.
Włodzimierz Komar, Ludmiła Skubiszak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 03/125627
250. Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125791
251. Komputer od A do Z / Magdalena Trusewicz, Witold Sikorski.
Warszawa : Mikom, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/125920
252. Fiat Siena i Palio Weekend / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125824
253. Ford Transit : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Krzysztof Trzeciak].
Warszawa : Auto, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125827
254. Toyota Carina E / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/125830
255. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / Tomasz Szymczyk,
Stanisław Rabiej, Anna Pielesz.
Bielsko-Biała : PPU "PARK", 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/125996
256. Daewoo Lanos / Krzysztof Bujański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/125846
257. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii powierzchni i powłok / Tadeusz Hryniewicz ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127434
258. Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów mieszania kąpieli metalowej w
reaktorach metalurgicznych / Jan Falkus.
Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/126562
259. Określenie odkształceń oraz nacisku metalu na narzędzia podczas dziurowania w
prasowalcarce / Wiktor Kubiński.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/126506
260. Zawory regulacyjne : energetyka i ciężkie warunki pracy / [z jęz. ang. tł. Zbigniew
Skaliński et al.].
Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/126029
261. Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa : praca zbiorowa / pod red. Romana O.
Wielgosza ; [zespół aut. Wiesław Dziadur et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/126131
262. Wybrane zagadnienia z odlewnictwa / Adam Tabor ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/126137/1
263. Podstawy konstruowania : przekładnie mechaniczne / Czesław Pazoła.
Opole : Oficyna Wydaw. Politech. Opolskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/126388
264. Przenoszenie ciepła / Adam Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126083
265. Pęknięcia w konstrukcjach stalowych / Kazimierz Rykaluk.
Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/126088
266. Podstawy modelowania systemu : człowiek-pojazd-otoczenie
Szczepaniak.
Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126098
/
Cezary
267. Zespoły elektryczne i elektroniczne w samochodach / Jerzy Ocioszyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/126101
268. Napęd i sterowanie hydrauliczne / Zbigniew Szydelski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126257
269. Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji : zadania / Igor Rydzanicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/126271
270. Diesel / Christopher Rogers ; tł. z jęz. ang. Piotr Kozak.
Warszawa : Wydawnictwo Auto, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126297
271. Wstęp do mechaniki klasycznej / Krzysztof Stefański.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/126277
272. Teoria sterowania : ciągłe stacjonarne układy liniowe / Władysław Pełczewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/137198
273. Podstawy konstrukcji maszyn. \n T. 1 / pod red. Marka Dietricha ; aut. Marek
Dietrich [et al.].
Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/126311/1
274. Analiza numeryczna drgań powłok z wymuszeniem termicznym / Jan Awrejcewicz,
Vadim A. Krysko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/126331
275. Podstawy termodynamiki technicznej / Ludwik Pastucha, Eugeniusz Mielczarek ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126347
276. Ćwiczenia audytoryjne z mechaniki płynów / Zdzisław Orzechowski, Paweł
Wiewiórski ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/126360
277. Ćwiczenia laboratoryjne z termodynamiki / T. Bohdal [et al.] ; Politechnika
Koszalińska.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126361
278. Hoblerowskie ujęcie ruchu masy / pod red. Leona Troniewskiego.
Opole : Oficyna Wydaw. Politech. Opolskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/126363
279. Projektowanie środowiskowe maszyn / Józef Flizikowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/126368
280. Sterowanie pneumatyczne : ćwiczenia laboratoryjne / Józef Niegoda, Wojciech
Pomierski ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/126375
281. Laboratorium podstaw automatyki / Franciszek Siemieniako, Włodzimierz Żdanuk.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii PB, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/126377
282. Podstawowa terminologia z obróbki wiórowej w układzie siedmiojęzycznym :
(polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki) / Czesława Wojtowicz.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 199
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126385
283. Teoria maszyn i mechanizmów z zadaniami / Franciszek Siemieniako ;
Politechnika Białostocka.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/126395
284. Pienienie żużla w procesach stalowniczych / Mirosław Karbowniczek.
Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/126403
285. Odkształcanie i pękanie metali / Jerzy W. Wyrzykowski, Edward Pleszakow, Jan
Sieniawski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/126450
286. Technologia narzędzi i wygniatania gwintów wewnętrznych / Kazimierz Łyczko ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126409
287. Drgania w budowie maszyn / Kazimierz Piszczek, Janusz Walczak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/138002
288. Problemy przy napawaniu i eksploatacji regenerowanych elementów maszyn
transportowych / Piotr Adamiec, Jerzy Dziubiński ; Polska Akademia Nauk Oddział w
Katowicach. Komisja Transportu.
Kielce : Wydawnictwo Szumacher, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/126535
289. Efektywność barier termicznych komory spalania silnika tłokowego / Krzysztof Z.
Mendera.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/126537
290. Fizyka metali / Aleksander Cyunczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/126542
291. Generacja, propagacja i detekcja znacznika termicznego w cieczach - model i
aplikacje metrologiczne / Jerzy Mirkowski ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/126483
292. Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red.
Józefa Koszkula ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/126493
293. Podstawy konstruowania urządzeń przemysłu chemicznego i spożywczego /
Henryk Konopko ; Politechnika Białostocka.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii PB, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/126494
294. Modelowanie procesów technologicznych montażu za pomocą sieci Petriego / Jan
Żurek, Paweł Knast.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/126544
295. Laminarne przepływy osiowosymetryczne z dużą blokadą koncentryczną / Janusz
Wojtkowiak.
Poznań : Wydaw. Polit. Pozn., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126501
296. Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne :
Romankiewicz, Petr Skočovský, Ryszard Gorockiewicz.
Zielona Góra : Wydaw. Polit. Zielonogórskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/126507
podręcznik
/
Ferdynand
297. Rozdrabnianie tworzyw sztucznych / Józef Flizikowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/126603
298. Obróbka skrawaniem ścierna i erozyjna : laboratorium : praca zbiorowa / pod red.
Lucjana Dąbrowskiego, Mieczysława Marciniaka, Bogdana Nowickiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126602
299. Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamicznych procesów
ciągłych / Wojciech Tarnowski, Stefan Bartkiewicz ; [współoprac.] Tomasz Kiczkowiak,
Marek Ciebielski.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/126505
300. Żużlowe układy tlenowęglowe w procesach topienia miedzi i jej stopów / Adam W.
Bydałek.
Zielona Góra : Politech. Zielonogórska, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.01/126609
301. Obróbka ścierna : materiały do ćwiczeń warsztatowych z technik wytwarzania /
Walenty Pietrusewicz ; Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Mechanicznej.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PSz, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126614
302. Obróbka skrawaniem / Krzysztof Jemielniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126619
303. Modelowanie obciążeń cieplnych w elementach silników spalinowych / Stanisław
Kwaśniowski, Zbigniew J. Sroka, Wojciech Zabłocki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/126620
304. Wybrane zagadnienia z obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej / Anna Rutkowska ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/126553/2
305. Wysokoprzełożeniowe reduktory z łożysk tocznych : przyczynek do
niekonwencjonalnego stosowania standardowych elementów maszyn / Marek
Gawrysiak.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białost
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/126557
306. Rozdrabnianie ponadwymiarowych brył skalnych metodą elektrohydrauliczną /
Janusz Reś.
Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/126564
307. Ciągi, szeregi, granice, ciągłość, pochodne / Grzegorz Biernat.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/126576
308. Metody twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich / Bogdan Branowski.
Poznań : Wydaw. Wielkopolska Korporacja Techniczna NOT, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/126582
309. Obrabiarki II : do gwintów i uzębień / Kazimierz Lutek ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/126662
310. Diagnostyka samochodów osobowych i ciężarowych / pod red. Stanisława
Nizińskiego ; [aut.: Stanisław Niziński et al.].
Warszwa : Dom Wydawniczy Bellona, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/134726
311. Podstawy konstrukcji maszyn : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego ;
[aut. poszczególnych rozdz.: Antoni Dziama et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621/126800
312. Ford Ka / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126811
313. Peugeot 405 : silniki gaźnikowe / [tł. z fr. Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126744
314. Podstawy dynamiki mechanizmów i manipulatorów / Elżbieta Jarzębowska,
Władysław Jarzębowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/126787
315. Teoria i konstrukcja maszyn przemysłu spożywczego : wirówki / Henryk Popko [et
al.] ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane PL, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/126836
316. Termodynamika / Jerzy Tomeczek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126972
317. Handbook of polymer testing : phisical methods / red. Roger Brown.
New York : Marcel Dekker, Inc., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/126590
318. Kunststoffteile fehlerfrei spritzgiessen : erfolgreiche Strategien zur Erkennung und
Beseitung von Oberflächen-, mechanischen und masslichen Fehlern and
Spritzgussteilen / von Martin Bichler.
Heidelberg : Hüthig, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/126589
319. Modeling of material damage and failure fo structures : theory and applications /
Jacek J. Skrzypek, Artur Ganczarski.
Berlin : Springer, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/127138
320. Podstawy przekazywania ciepła / Ludwik Pastucha, Henryk Otwinowski ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/127802
321. Modelowanie i analiza zjawisk dynamicznych maszyn roboczych i ich elementów
jako dyskretno-ciągłych układów mechanicznych / Bogdan Posiadała.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/127788
322. Oleje i smary przemysłowe / Wiesław Zwierzycki.
Gorlice : Rafineria Nafty "GLIMAR" ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/127180
323. Metody energetyczne w wytrzymałości materiałów : hipoteza wytrzymałościowa
stateczności równowagi wewnętrznej / Tadeusz Michał Wegner.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130463
324. Dynamika / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/172835
325. Ciągnienie drutu kwadratowego konwencjonalnego i skręconego / Fryderyk Knap.
Częstochowa : Wydaw. WMiIM PC, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/77/127309
326. Technologiczne systemy informacyjne : materiały konferencyjne / pod red.
Antoniego Świcia.
Lublin : Lub. Tow. Nauk., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/127365
327. Präventive Instandhaltung von Spritzgiessmaschinen / red. Klaus Niemann ;
oprac. José Cabezos ; współpr. Dagmar Wessels [ et al.].
Heidelberg : Hüthig Verlag, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127304
328. Reologia taśm przenośnikowych / Sylwester Markusik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/127310
329. Metale i stopy nieżelazne / Karol Przybyłowicz, Janusz Przybyłowicz.
Kielce : PŚ, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/116541/6
330. Obiekty zaplecza technicznego motoryzacji / Jan Filipczyk.
Gliwice : Wydaw. PŚl., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127436
331. Naprawy powypadkowe nadwozi a bezpieczeństwo / Andrzej Tobota (red.) ; [aut.
Tadeusz Diupero et al.] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. Instytut
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127441
332. Modele i metody matematyczne w zagadnieniach brzegowych termomechaniki
ciał przewodzących / Aleksander Gaczkiewicz, Zygmunt Kasperski.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/127445
333. Wytrzymałość materiałów / Stefan Piechnik ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/127448
334. Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V /
Ryszard Beniak, Piotr Wach.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/127450
335. Metalurgia / Adam Tabor (red.) [et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/127451
336. Wprowadzenie do systemu elementów skończonych ANSYS (Ver. 5.0 i 5-ED) /
Stanisław Łaczek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Politechnika Krakowska, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/127478
337. Krystalizacja, struktura i właściwości siluminów tłokowych / Stanisław Pietrowski ;
Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/127482
338. Mechanika doświadczalna : laboratorium / Jarosław Gałkiewicz [et al.].
Kielce : Wydaw. PŚ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/127484
339. Wykład z podstaw konstrukcji maszyn z ćwiczeniami rachunkowymi : przekładnie
zębate - geometria i kinetyka zazębienia / Jan Sikora, Ryszard Maciakowski ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/127491
340. Silniki przepływowe / Kazimierz Golec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/127493
341. Planowanie zadań i programowanie robotów / Krzysztof Kozłowski, Piotr
Dutkiewicz, Waldemar Wróblewski.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/127498
342. Laboratorium miernictwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Jerzego
Frączka i Stanisława Walusia.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/127499
343. Deformacja niesprężysta i pękanie matariałów / Walenty Osipiuk.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/127505
344. Fizyka metali : laboratorium / pod red.: Aleksandra Cyunczyka.
Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/127507
345. Zapis konstrukcji / Aleksander Bober, Marian Dudziak.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/129719
346. Wspomagana teorią interpretacja wyników eksperymentów mechaniki ciał
odkształcalnych / Wojciech Karmowski.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/128257
347. Podstawy konstrukcji maszyn : zbiór zadań. \n Cz. 1 / Jan Ryś, Zbigniew
Skrzyszowski.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 199
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/128254/1
348. Fiat Seicento / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127600
349. Opel Kadette : od września 1984 do sierpnia 1991 / Hans-Rüdiger Etzold ; tł.
Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127603
350. Mercedes-Benz 207D, 307D, 209D, 309D, 407D, 409D / tł. z jęz. fr. Tomasz
Kośmicki.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127606
351. Skoda Octavia / Mario René Cedrych ; tł. z jęz. czes. Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127609
352. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / aut.: Paweł Hempowicz [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/127622
353. Transport pneumatyczny / Zbigniew Piątkiewicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/127660
354. Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali : technologie / Andrzej Klimpel.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/127702
355. Technologia tłokowych silników wysokoprężnych / Józef Jezierski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/132218
356.
Metal
Forging'99
:
krajowa
konferencja,
20-22
września
1999,
Częstochowa-Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika
Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo PC, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/127754
357. Stress analysis of fiber-reinforced composite materials / M. W. Hyer ; contrib. on
fibers, matrices, interfaces, and manufacturing by S. R. White.
Boston : WCB : McGraw-Hill,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127698
358. Advanced strength and applied stress analysis / Richard G. Budynas.
Boston : WCB/McGraw-Hill, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127697
359. Konstrukcje spawane : projektowanie połączeń / Kazimierz Ferenc, Jarosław
Ferenc.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/127708
360. IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki
surowcami mineralnymi, Rytro, 17-19 listopada 1999 / [komitet organizacyjno-red.:
Anna Burkowicz et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej.
Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PA
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/127766
361. Modyfikacja miedzi i jej stopów / Ferdynand Romankiewicz.
Poznań ; Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Komisji Nauki o Mater
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/127777
362. Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów
przeróbki surowców mineralnych / Kazimierz Trybalski.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/127782
technologicznych
363. Laboratorium obróbki skrawaniem : praca zbiorowa / pod red. Bogdana W.
Kruszyńskiego ; [w oprac. ćw. brali udział: Andrzej Lorenc, Stanisław Midera, Ryszard
Wójcik] ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydaw. PŁ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/127785
364. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
laboratoryjne / Jacek Gołębiowski ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydaw. PŁ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/127786
:
ćwiczenia
365. Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej : laboratorium / praca pod red. Jana
Sieniawskiego ; [aut. Ryszard Filip et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/127792
366. XXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Ustroń, 28.IX-1.X.1999 / [red. Jerzy
Pacyna] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i
Inżynierii Materiałowej.
Kraków : [Plantpress], 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127794
367. Mechanika płynów / Michał Ciałkowski.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/127801
368. Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii mechanicznej / Tadeusz Karpiński [et al.] ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.73/.77/127808
369. Podstawy eksploatacji maszyn / Stanisław Legutko.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/127818
370. Układy sterowania automatycznego samolotem / Stanisław Bociek, Jan Gruszecki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/127797
371. Podstawy układów nawigacyjnych / Janusz Narkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/127717
372. Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej [...] / oprac. Hanna Celoch.
Lublin : Wydaw. Uczelniane PL, 1993-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/134440
373. Odlewnictwo / pod red. Marcina Perzyka ; Marcin Perzyk [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128240
374. Laserowa obróbka stali / Jacek Zimny.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/128283
375. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów : praca zbiorowa / pod red. Leona
Bogusławskiego ; [oprac. Leon Bogusławski et al.].
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/129808
376. Mechanika analityczna dla wyższych uczelni technicznych / Henryk Wojewoda.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/129304
377. Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych / Tadeusz Broniewski [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/128198
378. Nieliniowa stateczność powłok sprężystych / Jakub Marcinowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/128287
379. Drgania układów ciągłych / Jan Awrejcewicz, Wadim A. Krysko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/128173
380. Modelowanie oraz symulacja kolejności montażu części i zespołów maszyn za
pomocą teorii grafów / Jan Żurek, Olaf Ciszak.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/130808
381. Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice / Andrzej
Ławniczak, Andrzej Milecki.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/130473
382. Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym / Roman
Domański [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/128151
383. Strategia doboru warunków skrawania współczesnymi narzędziami : podręcznik
dla studentów wyższych szkół technicznych / Lucjan Przybylski ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/128252
384. Elektrotechnika dla nieelektryków : ćwiczenia laboratoryjne : zbiór zadań / pod
red. Piotra Zielińskiego ; [aut.: Olgierd Kasaty et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/129807
385. Wybrane zagadnienia ze spawalnictwa : podręcznik dla studentów wyższych szkół
technicznych / Wojciech Wojciechowski ; Politechnika Krakowska im Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/126553/3
386. Mechanizacja transportu wewnętrznego odlewni / Mirosław Gregoraszczuk.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128271
387. Fluidyzacja cyrkulacyjna mieszanin polidyspersyjnych / Zbigniew Bis.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/128277
388. Technologia, konstrukcja i eksploatacja maszyn : prace Zespołu Obróbki
Powierzchniowej / pod red. Krzysztofa Tubielewicza.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/128282
389. Transport energii kinetycznej w obszarze koherencji struktur wirowych w
swobodnych strugach kołowych / Roman Klajny.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/128278
390. Analiza teoretyczno-doświadczalna pomiaru strumienia objętości płynu przy
zastosowaniu sondy uśredniającej w przewodzie o przekroju prostokątnym / Antoni
Gondek.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/128253
391. Identyfikacja termodynamiczna elementów instalacji sprężarek wyporowych :
uogólnienie modelu Helmoltza / Piotr Cyklis.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/128256
392. Wstęp do metod opracowania wyników pomiarów z przykładami / Tadeusz
Telejko.
Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/128268
393. Wstęp do projektowania technologii ceramicznych / Franciszek Nadachowski,
Stanisława Jonas, Wiesław Ptak.
Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/128269
394. Obrabiarki do skrawania metali / Leszek Kwapisz, Ryszard Przybył, Wiesław
Froncki ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydaw. PŁ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/128284
395. Podstawy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej dla chemików :
podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Andrzej Stokłosa.
Kraków : Politechnika Krakowska, im. Tadeusza Kościuszki, 19
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/128251
396. Sposoby oceny zdolności blach cienkich do kształtowania plastycznego na zimno /
Feliks Stachowicz, Emil Spišak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/128304
397.
Nieliniowa
analiza
numeryczna
i
badania
doświadczalne
drgań
sprężysto-lepkoplastycznych płyt i powłok / Paweł Kłosowski ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/128276
398. Pilarki ramowe z eliptyczną trajektorią prowadzenia pił i hybrydowym
wyrównoważonym dynamicznie układem napędu głównego / Roman Wasielewski ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130472
399. Analiza rozdziału ziarn materiałów w odlewniczych urządzeniach fluidyzacyjnych /
Aleksander Fedoroszyn.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128273
400. Łożyska toczne : katalog : poradnik / [zespół aut.: Stanislaw Chiczewski, Stanislaw
Kulma, Stanislaw Neumann].
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego, 1972.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/136885
401. Problemy decyzyjne w inżynierii niezawodności : XXVIII Zimowa Szkoła
Niezawodności / Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej
Akademii Nauk.
Szczyrk : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Ekspl
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/128314
402. Methematics for mechanical engineers / William F. Ames [et al.].
Boca Raton : CRC Press, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/128121
403. Modern Plasma Surface Technology : 11 Międzynarodowa Szkoła Letnia Mielno'99,
10-14.05.1999 / [red. nauk. Witold Precht, red. Jerzy Ignaciuk] ; Politechnika
Koszalińska w Koszalinie. Katedra Inżynierii Materiałowej [et al.].
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 533/128321
404. Mechanics of aircraft structures / C. T. Sun.
New York : J. Wiley a. Sons, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/128122
405. Advances in damage mechanics : metals and metal matrix composites / G. Z.
Voyiadjis, P. I. Kattan.
Amsterdam : Elsevier, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/128130
406. Pozycjonowanie elektrohydraulicznych napędów liniowych ze sprzężeniem
hydraulicznym i mechanicznym / Roman Staniek.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/130459
407. Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jana
Czekaja i Stanisława Owsiaka ; aut. Ryszard Borowiecki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 339/128391
408. Wytrzymałość stykowo-tarciowa oraz trwałość tribotechnicznych systemów
ślizgowych / Miron Czerniec ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/128367
409. Żywice epoksydowe / Zbigniew Brojer, Zofia Hertz, Piotr Penczek.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/137965
410. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21-25 lutego 2000 /
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Górnictwa Podziemnego.
Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/128484
411. Automatyzacja tłoczenia z półwyrobów / Tadeusz Golatowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1967.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/137999
412. Ekstrakcja cieczy w przemyśle chemicznym / Zdzisław Ziołkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/137981
413. Hydraulika i pneumatyka urządzeń mechanicznych : laboratorium : praca
zbiorowa / pod red. Donata Lewandowskiego ; [ćwiczenia laboratoryjne oprac. Donat
Lewandowski et al.] ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydaw. PŁ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/128635
414. Toleranzen, Passungen und Oberflächengüte in der Kunststofftechnik / Lothar
Starke.
München ; Wien : C. Hanser Verlag,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/128646
415. Der Spritzgießwerkzeugbau : in 130 Beispielen / Gastrow.Unger.
München ; Wien : C. Hanser Verlag,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/128647
416. Ekonomia : makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ;
red. nauk. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.].
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 330/122913
417. Wybrane zagadnienia wymiany ciepła w silnikach wysokoprężnych : wymiana
przez promieniowanie / Marian Kowalczyk.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/128516
418. Metaloznawstwo i obróbka cieplna stali łożyskowych / Wacław Luty.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138026
419. Analiza wad odlewów / Zygmunt Falęcki.
Kraków : Wydaw. AGH, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128528
420. Smarowanie układów jezdnych maszyn roboczych i pojazdów / Ryszard Czarny
(red.).
Wrocław : Oficyna Wydaw. Politech. Wrocławskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/128534
421. Modele obliczeniowe i charakterystyki nośności statycznej łożysk tocznych
wieńcowych / Eugeniusz Mazanek.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/128539
422. Technologia nagniatania żeliwnych części maszynowych / Krzysztof Tubielewicz.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/128538
423. Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II
ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 16-18 września 1999 : materiały
konferencyjne. \n T. 1, \p Odlewnictwo / [oprac. red.: A. Tabor, M. Trompeteur] ;
Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Fotobit, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128522/1
424. Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II
ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 16-18 września 1999 : materiały
konferencyjne. \n T. 2, \p Metalurgia proszków, jakość / [oprac. red.: J. Kazior et al.] ;
Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Fotobit, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128522/2
425. Problemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II
ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 16-18 września 1999 : materiały
konferencyjne. \n T. 3, \p Spawalnictwo, obróbka cieplna, obróbka plastyczna / [oprac.
red.: A. Zając, A. Tabor, M. Trompeteur] ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii
Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Fotobit, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/128522/3
426. Metody nieniszczące w mechanice pękania i zmęczeniu materiałów / [komitet org.
konf. Wacław Kasprzak et al.].
Wrocław : Oficyna Wydaw. PW, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/128543
427. Kompozyty 2000 : teoria i praktyka : IV seminarium, Jaszowiec, 29-31.03.2000 /
[red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Polskie Towarzystwo Materiałów
Kompozytowych, Katedra Odlewnictwa Politechniki Częstochowskiej, Sekcja Materiałów
Kompozytowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN].
Częstochowa : Wydaw. PCz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/129690
428. Zagadnienia inżynierii powierzchni w obróbce skrawaniem : międzynarodowe
sympozjum Inżynieria Powierzchni '99, Wrocław-Szklarska Poręba, 7-9.06.1999 /
[przew. kom. org. Piotr Cichosz et al. ; red. nauk. Bogusław Dembiński].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/128545
429. Diagnozowanie układów hydraulicznych maszyn roboczych
Chalamoński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/128544
/
Mariusz
430. Efektywność eksploatacji maszyn : podstawy techniczno-ekonomiczne / Stanisław
Oziemski.
Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Ekploatacji, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/128895
431. Poradnik frezera / Eugeniusz Górski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/129000
432. Technologie des Spritzgießens : Lern- und Arbeitsbuch für die Aus- und
Weiterbildung / Walter Michaeli [et al.].
München : Wien : C. Hanser Vrlag,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/129014
433. Nissan Almera / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128912
434. Seat Ibiza i Cordoba / tł. z fr. Franciszek Zawadzki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128916
435. Daewoo Matiz / Krzysztof Bujański.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128919
436. Opel Astra i Astra Classic : od września 1991 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem.
tł. Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128920
437. Fizyczne podstawy doboru materiałów na elementy maszyn współpracujące
tarciowo : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Zwierzyckiego i Mariana Grądkowskiego
; [aut. Marian Grądkowski et al.].
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/128900
438. Sprężarki i agregaty ziębnicze / Wiesław Warczak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/138037
439. Zapis konstrukcji : podstawy / Igor Rydzanicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/129039
440. Podstawy badań inżynierskich / Leon Kukiełka ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/130508
441. Drgania mechaniczne / Józef Giergiel.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/129243
442. Łożyska toczne wieńcowe / Teresa Gibczyńska, Stanisław Pytko.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129295
443. Klimatyzacja / Steve Rendle ; tł. z jęz. ang. Piotr Kozak.
Warszawa : Wydaw. Auto, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128910
444. Promieniowe uszczelnienia ślizgowe : teoria i badania / Czesław Dymarski.
Gdańsk : Wydaw. PG, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129272
445. Obróbka elektroerozyjna : podstawy technologiczne. \n T. 1 / Mieczysław Siwczyk.
Kraków : Firma Naukowo-Techniczna "Mieczysław Siwczyk", 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/129210/1
446. Układy cyfrowe / Barry Wilkinson ; tł. z jęz. ang. Jerzy Pasierbiński.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/129130
447. Identyfikacja przyczyn niestacjonarności oraz niestabilności temperatury i
ciśnienia gazów za komorą spalania turbiny gazowej / Marek Dzida ; Politechnika
Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129274
448. Mechanika teoretyczna : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych /
Marian Paluch ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydaw. PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/129255
449. Zadania z hydrostatyki : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
do przedmiotu: Mechanika płynów / Andrzej Prystaj ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : [s.n.], 1999 \e (Kraków : \f Zakł. Graficzny PK).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/129265
450. Projektowanie kompozytowych zbiorników ciśnieniowych / Aleksander Muc ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : [s.n.], 1999 \e (Kraków : \f Zakł. Graficzny PK).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/129296
451. Projektowanie odlewów i technologii form / Adam Tabor, Jan Stanisław Rączka.
Kraków : FOTOBIT, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/135316
452. Spiekanie / Jerzy Lis, Roman Pampuch.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/129309
453. Extruding plastics : a practical processing handbook / D. V. Rosato.
London : Chapman a. Hall, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/129095
454. Engine testing : theory and practice / Michael Plint and Anthony Martyr.
Oxford : Butterworth-Heinemann, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129097
455. Podstawy statyki i wytrzymałości materiałów dla inżynierów / Cyprian Komorzycki,
Andrzej Teter ; Politechnika Lubelska. Wydział Mechaniczny.
Lublin : Wydawnictwo Politechnik Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/P-4934/3
456. Obróbka cieplno-chemiczna metali i półprzewodników / Tadeusz Pełczyński ;
Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/129188
457. Maszyny przemysłu spożywczego : ćwiczenia laboratoryjne z przetwórstwa mięsa
/ Rimma Popko, Henryk Popko ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/137036
458. Układy wtryskowe benzyny : sprawdzanie i regulacja / Jürgen Kasedorf, Ernst
Woisetschläger ; tł. z niem. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/134361
459. Pasy zębate w konstrukcji środków transportu / Andrzej Pakuła.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129826
460. Adaptacyjne sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym / Mirosław
Wendeker.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129997
461. Prognozowanie oderwania strumienia i możliwości jego
przepływowych maszynach energetycznych / Krzysztof Jan Jesionek.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1998 \e (Wroc. : \f PW).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/129244
ograniczenia
w
462. Zgrzewanie tarciowe metali trudno topliwych w cieczy na tle innych metod
spajania / Andrzej Ambroziak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1998 \e (Wroc. : \f PW).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/129263
463. Termodynamika techniczna / Jan Madejski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/129275
464. Technologia budowy maszyn / Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/129315
465. Podstawy technologii kompozytów / Józef Śleziona.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/129347
466. Polimery konstrukcyjne : wprowadzenie do technologii i stosowania / Danuta
Żuchowska.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/129362
467. Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze : poradnik / pod red. Tadeusza R.
Fodemskiego ; aut.: Tadeusz R. Fodemski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/129377
468. Wybrane zagadnienia z procesów obróbki plastycznej metali : projektowanie
technologii / Stanisław Kajzer, Roman Kozik, Roman Wusatowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/129372
469. Badania tribologiczne : zacieranie / Marian Szczerek, Waldemar Tuszyński.
Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploa
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129320
470. Fizykochemia powierzchni ciała stałego / Jan Łaskawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/129391
471. Surface engineering of metals : principles, equipment, technologies / Tadeusz
Burakowski, Tadeusz Wierzchoń.
Boca Raton, Fla. : CRC Press, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/129475
472. Klimatyzacja w samochodzie / Ulrich Deh ; tł. z jęz. niem. Kazimierz
Hawryłkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/129401
473. Podstawy procesów spalania / Andrzej Kowalewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/131697
474. Reduktor stożkowo-walcowy : PKM - projektowanie / Zbigniew Skrzyszowski ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/129799
475. Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach : skrypt dla studentów wyższych
szkół technicznych / Alicja Pieniążek, Jadwiga Weiss, Adam Winiarz ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydaw. PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129937
476. Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej / Ryszard Filipowski, Mieczysław
Marciniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130214
477. Podstawy doświadczalno-teoretyczne kucia matrycowego stopów aluminium /
Andrzej Gontarz, Wiesław Weroński.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/129498
478. Zużycie ostrzy narzędzi przy frezowaniu płyt wiórowych / Bolesław Porankiewicz ;
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Technicznych.
Poznań : Wydawnictwo PTPN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138967
479. Metody doświadczalne w zmęczeniu materiałów i konstrukcji : badania
podstawowe : zbiór monografii / pod red. Józefa Szali ; Jerzy Kaleta [et al.].
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130811
480. Ćwiczenia laboratoryjne z miernictwa dynamicznego : podręcznik dla studentów
wyższych szkół technicznych / Marek S. Kozień ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/129785
481. Robotyzacja procesów technologicznych / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/129739
482. Motocykl Jawa : obsługa i naprawa / Janusz Kruszewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/129686
483. Toyota Corolla : od sierpnia 1992 do modeli 1997 / J. Storer, J. H. Haynes ; tł. z jęz.
ang. Ewa Fudalej- Kostrzewa [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/129750
484. Geotechniczne zabezpieczenie podziemnych wyrobisk górniczych i tunelowych :
[XXII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Karpacz 15-19 marca 1999 r.] / [red.
wydaw. Janusz Kaczmarek, Dariusz Łydżba, Andrzej Wojtaszek ; Instytut Geotechniki i
Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi
"CUPRUM" we Wrocławiu, Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie].
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/129697
485. Skrawalność metali : metody określania i prognozowania / Marek Miernik.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/129787
486. Motolotniarstwo dla każdego / Jacek Kibiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/129691
487. Elementy fizyki spajania metali / Eugeniusz Ranatowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane ATR, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/130496
488. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie
Materiałów i Konstrukcji, [Pieczyska, maj 2000] / Polska Akademia Nauk. Komitet
Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i
Konstrukcji.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.4/129703
489. Metody doświadczalne w zmęczeniu materiałów i konstrukcji : badania konstrukcji
: zbiór monografii / pod red. Józefa Szali ; Krzysztof Rosochowicz, Jan Sikora, Wojciech
Sobczykiewicz.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130812
490. Badania układów silników spalinowych : laboratorium / pod red. Wojciecha
Serdeckiego ; [oprac. Marian Kowalczyk et al.].
Poznań : Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129798
491. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej : teoria,
przykłady, zadania / Jan Stankiewicz, Katarzyna Wilczek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129796
492. Hydrodynamic lubrication : bearings and thrust bearings / Jean Jean Frêne [et al.]
; prefece V. N. Constantinescu.
Amsterdam : Elsevier, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.8/129910
493. Komputerowa grafika inżynierska : zbiór zadań / Mieczysław Suseł.
Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129806
494. Rozkłady prawdopodobieństwa przydatne w rozwiązywaniu problemów transportu
/ Jerzy Marcinkowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129933
495. Podstawy mechaniki technicznej / Tadeusz J. Hoffmann.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/129809
496. Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi / Henryk Leda.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/129820
497. Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie / Józef Henryk
Czajka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/131723
498. Podstawy inżynierii spieków metalowych / Aleksander Cyunczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/129830
499. Wpływ synergizmu wybranych napełniaczy w smarze na zwiększenie trwałości
ślizgowych węzłów maszyn / Stanisław Krawiec.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129929
500. Elastyczność spalinowych silników wysokoprężnych / Janusz Mysłowski, Józef
Kołtun.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PS, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129930
501. Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych / Tomasz
Nowakowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/129931
502. Nauka, technika, środowisko : VII Krajowy Zjazd Górnictwa Odkrywkowego,
Wrocław, 20 - 22 września 2000 / [red. nauk. Wojciech Glapa].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/129831
503. Algebra z geometrią : teoria, przykłady, zadania / Jan Stankiewicz, Katarzyna
Wilczek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129948
504. Programowanie obliczeń inżynierskich / Tomasz Kucharski.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/129955
505. Procesy technologiczne podwyższające trwałość elementów maszyn, urządzeń i
pojazdów / Janusz Błaszczyński, Hanna Stupnicka, Andrzej Weroński ; pod red.
Andrzeja Werońskiego ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/129848
506. Studium autotermiczności procesu wytłaczania i strefy rowkowej wytłaczarki /
Janusz W. Sikora ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130522
507. Elastyczność tłokowych silników spalinowych / Janusz Mysłowski, Józef Kołtun.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130026
508. Organizacja i architektura systemu komputerowego : projektowanie systemu a
jego wydajność / William Stallings ; [z ang. prz eł. Jacek B. Szporko].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/130032
509. Słownik słowacko-polski. \n T. 1, \p A-Ä / Zofia Jurczak-Trojan [et al.].
Kraków : Universitas, cop. 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/130060/1
510. Spawalnictwo : ćwiczenia laboratoryjne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza
Walczaka ; [aut.] Jacek Bielawski [et al.].
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/129947
511. VII Krajowa konferencja mechaniki pękania : Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999.
\n T. 1 / kom. nauk.: Leszek Gołaski [et al.].
Kielce : Wydaw. PŚ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129952/1
512. VII Krajowa konferencja mechaniki pękania : Kielce-Cedzyna 23-25 września 1999.
\n T. 2 / kom. nauk.: Leszek Gołaski [et al.].
Kielce : Wydaw. PŚ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129952/2
513. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo : praca zbiorowa / pod red. Józefa
Koszkula ; Politechnika Częstochowska. Katedra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i
Zarządzania Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Wielkocząsteczkowych
SIMP w Częstochowie.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130478
514. Eletrochemiczna intensyfikacja obróbki ściernej materiałów trudno obrabialnych /
Stanisław Zaborski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130501
515. Systemy centralnego smarowania maszyn i urządzeń / Ryszard Czarny (red.) ;
[aut. Jacek Bialik [et al.] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. Instytut
Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/130454
516. Badania trwałości elementów maszyn współpracujących tarciowo / Andrzej
Niewczas, Miron Czerniec, Piotr Ignaciuk.
Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/130109
517. Mechanika ogólna / Elżbieta Jarzębowska, Władysław Jarzębowski.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/130119
518. Napawanie i natryskiwanie cieplne : technologie / Andrzej Klimpel.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/130131
519. Badania kontrolne samochodów : praca zbiorowa / pod red. Cezarego
Bocheńskiego.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/130145
520. Oświetlenie / Ryszard Demidowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/130154
521. Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych /
Marian Żenkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130139
522. Sterowanie zapłonem w silniku samochodowym / Mirosław Wendeker ; [Lubelskie
Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska].
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130156
523. Sterowanie napełnianiem w silniku samochodowym / Mirosław Wendeker ;
Lubelskie Towarzystwo Naukowe ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130159
524. Sterowanie wtryskiem benzyny w silniku samochodowym / Mirosław Wendeker ;
[Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska].
Lublin : LTN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130162
525. Legalne jednostki miar i stałe fizyczne / Jerzy Michał Massalski, Julian Studnicki.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/130171
526. Podstawowy wykład z systemów baz danych / Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom ;
z ang. przeł. Monika Jurkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/130188
527. Układy sterowania robotów przemysłowych / Gabriel G. Kost.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/130350
528. Zasady doboru materiałów inżynierskich : z kartami charakterystyk / red. nauk.
Leszek A. Dobrzański ; aut. oprac.: L. A. Dobrzański [et al.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130231
529. Sterowanie ruchem drogowym : sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów
/ Mieczysław Leśko, Janusz Guzik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/130241
530. Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami : toczenie,
wiercenie, frezowanie / Lucjan Przybylski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/129976
531. Elasticity in engineering mechanics / Arthur P. Boresi, Ken P. Chong.
New York : J. Wiley a. Sons, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/129981
532. Rozruch silników spalinowych : materiały sympozjum / [red. nauk. Janusz
Mysłowski] ; Politechnika Szczecińska. Wydział Mechaniczny. Katedra Eksploatacji
Pojazdów Samochodowych.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PSz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130325
533. Pomiary cieplne. \n Cz. 1, \p Podstawowe pomiary cieplne / pod red. Tadeusza R.
Fodemskiego ; aut. Tadeusz R. Fodemski [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/130345/1
534. Pomiary cieplne. \n Cz. 2, \p Badania cieplne maszyn i urządzeń / pod red.
Tadeusza R. Fodemskiego ; aut. wiodący Tadeusz R. Fodemski [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/130345/2
535. Podstawy konstrukcji maszyn : przykłady obliczeń / Ryszard Knosala [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/130357
536. Badania algorytmów sterujących samochodowym silnikiem benzynowym /
Mirosław Wendeker.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129994
537. Prace Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej : oferta wdrożeń niektórych
osiągnięć naukowych : [60.] posiedzenie sekcji w Lublinie, 11-12 maja 1998 z okazji
45-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej / [red. nauk. Andrzej
Weroński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw
Technologii, Politechnika Lubelska. Wydział Mechaniczny.
Lublin : Politechnika Lubelska, cop. 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/130383
538. Otrzymywanie, zastosowanie i analiza wodnych dyspersji i roztworów polimerów :
materiały V konferencji, 14-16. X. 1999 , Szczyrk = Synthesis, applications and
analysis of aqueous dispersions and solutions of polymers : 5th conference at Szczyrk,
Poland Oct. 14-16, 1999 / red. E. T. Knypl ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i
Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu [et al.].
Oświęcim : OBR Kauczuków i Tworzyw Winylowych, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130395
539. Wybrane zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji sieci zewnętrznych z
tworzyw sztucznych : Seminarium - warsztaty z doradcami technicznymi firm :
GAMRAT, KWH PIPE, UPONOR, WAVIN, Kielce, Rydzyna październik 2000 / [Kom.
organiz.: Mariola Błajet ; przygotowanie red. Andrzej Roszkowski].
[Kielce] : [s.n], 2000 r. \e (Kielce ; \f Druk. YGREQ Group).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130393
540. Technologia maszyn / Bronisław Choroszy.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/124669
541. Wskażnik Dieterta- możliwości kompleksowej oceny klasycznych mas formierskich
/ Teresa Michta-Stawiarska.
Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/130457
542. Wizualizacyjne studium formowania się i ewolucji struktur wirowych w przepływie
przez przewężenia / Krystyna Jeżowiecka-Kabsch [et al.].
Wrocław : Oficyna Wydaw. Politech. Wrocławskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/130460
543. Dynamiczne procesy strukturalne w metalach i stopach / Ludwik Błaż.
Kraków : Wydaw. AGH, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130461
544. Badania eksperymentalne w wytrzymałości materiałów / pod red. Stefana Joniaka
; [aut. Stefan Joniak et al.].
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130467
545. Mechanika pękania z uwzględnieniem wpływu środowiska korozyjnego :
obciążenia wieloosiowe.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130470
546. Rozpylanie cieczy / Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/123429
547. Modelowanie dynamiki samochodu przy stabilizującym sterowaniu siłami
hamowania / Witold Grzegożek.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/130488
548. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna,
Ustroń Jaszowiec - Częstochowa 1999 / [kol. red. Henryk Bala et al].
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/130491
549. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej / [kol. red.
Henryk Bala et al. ; red. nauk. Henryk Dyja].
Częstochowa : Wydaw. WMiIM PC, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130492
550. Laboratorium z podstaw automatyki / Tomasz Kiczkowiak [et al.].
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/130482
551. Wytrzymałość materiałów : teoria i przykłady obliczeń. \n Cz. 3 / Mieczysław
Bojczuk, Irena Duda.
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/126407/3
552. Studium nad otrzymaniem i właściwościami elektrolitycznych
dyspersyjnych niklu z węglikiem krzemu / Bogdan Szczygieł.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/130469
warstw
553. Spiekane materiały kompozytowe uzyskiwane w procesie mechanicznego
wytwarzania stopów i wyciskania / Jacek Władysław Kaczmar.
Wrocław : Oficyna Wydaw. PW, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/130505
554. Krzepnięcie cieczy przepływającej w kanale chłodzącym / Zygmunt Lipnicki.
Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/130471
555. Kompozyty / Anna Boczkowska [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130489
556. Ford Scorpio / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/130564
557. Fiat Uno od modeli 1989 : Fiat Uno, silniki benzynowe - 09; 1,0; 1,1;1,4; 1,0i; 1,1i;
1,4i; 1,5i, Fiat Uno - silnik wysokoprężny 1,7 D / [tł. z fr. Tomasz Kośmicki, Franciszek
Zawadzki, Wacław Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132116
558. Renault 19 : od listopada 1988 do stycznia 1996 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/130578
559. Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : IX seminarium, Kraków, 27-29 września
2000 : referaty = Plastics in machine design : IX seminar, Kraków, 27-29 września
2000 : papers / [kom. nauk. Stanisław Mazurkiewicz et al.] ; Katedra Mechaniki
Doświadczalnej i Biomechaniki. Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Politechnika Krakowska.
Kraków : [s. n., 2000] \e (Kraków : \f Drukarnia Uniwersytet
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/130585
560. Badania procesu technologicznego zgrzewania i kształtowania tarciowego rur /
Stanisław Smarzyński.
Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane ATR, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/130694
561. Analiza rozwoju półeliptycznych pęknięć zmęczeniowych / Krzysztof Werner.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130701
562. Modelowanie numeryczne zjawisk termomechanicznych w krzepnącym odlewie i
formie odlewniczej / Norbert Sczygiol.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/130703
563. Drgania regularne i chaotyczne układów parametryczno-samowzbudnyh z
idealnymi i nieidealnymi źródłami energii / Jerzy Warmiński ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 2001/
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/130543
564. Aktualne tendencje w rozwoju urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXI
Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna, Poznań, 28-30 września 1999 /
[red. Grzegorz Krzyżaniak] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji, Poznań, Systherm Hauser, Poznań.
Poznań : Systherm, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/130615
565. Nowe rozwiązania układów chłodniczych i klimatycznych w zastosowaniach
praktycznych : XXXII Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 3-5
października 2000 / [red. Grzegorz Krzyżaniak] ; Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Poznań : Systherm, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/130616
566. Wybrane zagadnienia z materiałoznawstwa / Teodor Breczko, Władimir A.
Likchachev.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130689
567. Ćwiczenia laboratoryjne z elementów i układów automatyzacji / Andrzej Milecki.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/131542
568. Uzębienia czołowe : podstawy teoretyczne kształtowania i nowe zastosowania /
Ryszard Grajdek.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130823
569. Fizyka polimerów : wybrane zagadnienia / Władysław Przygocki, Andrzej
Włochowicz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/131119
570. Rafinacja ciekłych stopów typu Fe-Cr-Ni-X w warunkach bardzo niskich ciśnień
cząstkowych tlenu w fazie gazowej / Włodzimierz Derda.
Częstochowa : Wydaw. WMiIM PCz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/131600
571. Materiały w budowie maszyn : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych / pod red.
Andrzeja Barbackiego.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.01/130832
572. Struktura stopów / Stanisław Prowans.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130773
573. Rozwinięcia powierzchni w technice : konstrukcje wspomagane komputerowo /
Stanisław Polański, Lesław Pianowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/130777
574. Podstawowe problemy transportu kopalnianego : XIII Szkoła Jesienna, Wrocław,
13-15 września 2000 / [oprac. red. Jarosław Gogolewski].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/130798
575. Automatyzacja pracy silników spalinowych AUTOMA-SIL '99 : V sympozjum
naukowe, Poznań 1999 / [przewodn. kom. red. Jerzy Merkisz et al.] ; Politechnika
Poznańska. Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Poznań : "Sorus", 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/130802
576. Modern Plasma Surface Technology : 12 Międzynarodowa Specjalna Szkoła Letnia
Kołobrzeg'2000, 08-12.05.2000 / [red. Witold Precht, Bronisław Słowiński] ;
Politechnika Koszalińska w Koszalinie. Katedra Inżynierii Materiałowej [et al.].
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/130799
577. Mechanika ogólna : statyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/130817
578. Zastosowanie metody kollokacji brzegowej w zagadnieniach mechaniki / Jan
Adam Kołodziej.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/130826
579. Metody komputerowego wspomagania montażu mechanicznego w elastycznych
systemach produkcyjnych / Piotr Łebkowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/130834
580. Nanomateriały : wybrane zagadnienia / Mieczysław Jurczyk.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130830
581. Materiały pomocnicze do laboratorium spawalnictwa. \v Cz. 1, \p Spawanie /
Stanisław Karpiński, Piotr Lorbiecki, Krzysztof Radwan-Wiatrowski ; Politechnika
Koszalińska.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/130828/1
582. Doświadczalne podstawy formułowania energetycznych hipotez zmęczeniowych /
c Jerzy Kaleta.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130883
583. Techniki, miernictwo i elementy systemów pomiarowych w budowie maszyn /
Krzysztof Kujan ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/131007
584. Przepływ powietrza przez strefę zawału w świetle badań teoretycznych i
eksperymentalnych / Jan Szlązak.
Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/130892
585. Rozkład prędkości, temperatury i koncentracji gazów w komorach oraz strefach
przodkowych wyrobisk z wentylacją odrębną / Marian Branny.
Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/130891
586. Metrologia w systemach jakości - 3 : VI Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000,
Kielce, 16-18 października 2000 r. \n T. 1 / pod patronatem Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji ; [oprac. Stanisław Adamczak].
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/130898/1
587. Metrologia w systemach jakości - 3 : VI Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000,
Kielce, 16-18 października 2000 r. \n T. 2 / pod patronatem Polskiego Centrum Badań i
Certyfikacji ; [oprac. Stanisław Adamczak].
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/130898/2
588. Teoria sprężystości i plastyczności / Zdzisław Gabryszewski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/131266
589. Opel Astra II : od marca 1998 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131051
590. Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych / Tadeusz Janiszewski,
Spiros Mavrantzas.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/131045
591. Układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy : elektrotechnika i elektronika
samochodowa : informator techniczny / [tł. z jęz. niem. Sławomir Polkowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131055
592. Układ stabilizacji toru jazdy ESP : informator techniczny / [tł. z jęz. niem. Andrzej
Reński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131059
593. Podstawy robotyki - laboratorium z robotów przemysłowych / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/131022
594. Paliwa z odpadów : praca zbiorowa / [pod red. Janusza W. Wandrasza i Jana
Nadziakiewicza].
Gliwice : Politechnika Śląska, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/131017
595. Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski / red. Maria Skrzyńska, Teresa
Jaworska.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/131185
596. Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski / red. Maria M. Berger [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/131190
597. Szkolenie spawaczy gazowych i łukowych elektrodami otulonymi / Leon Mistur.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/131193
598. Programy AutoCAD 2000 i InterCAD Windows wspomagane aplikacjami
przygotowanymi w Delphi : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych /
Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/131527
599. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn : podręcznik dla studentów wyższych
szkół technicznych : praca zbiorowa / pod red. Jana Rysia i Andrzeja Trojnackiego ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/131443
600. Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi /
Stanisław Płaska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/131976
601. Termodynamika techniczna / Jan Szargut.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/132558
602. Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach / Karol Przybyłowicz, Janusz
Przybyłowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/131693
603. Automatyzacja produkcji 2000 : wiedza - technika - postęp. \n T. 1, \p Referaty
plenarne / [red. nauk. Bogusław Dembiński].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/131525/1
604. Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów : laboratorium : praca
zbiorowa / pod red. Jacka Konopackiego ; oprac. Jacek Izydorczyk [et al.].
Gliwice : Wydaw. PŚ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/131314
605. Termodynamika : zadania i przykłady obliczeniowe : [praca zbiorowa] / pod red.
Wiesława Pudlika ; Janusz Cieśliński [et al.].
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/131425
606. Metodyczny zbiór zadań projektowych z wytrzymałości materiałów. \n Cz. 3 /
Walery Szuścik, Lidia Kumor-Kuczyńska, Grażyna Ober.
Gliwice : Wydaw. PŚ, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/83422/3
607. Polimery w technologii płuczek wiertniczych / Danuta Bielewicz, Edgar Bortel.
Kraków : AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/131440
608. Piece i urządzenia łukowe / Anatoli M. Kruczinin, Antoni Sawicki.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/131596
609. Współczesne ceramiczne mteriały narzędziowe / Lucjan Przybylski ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/131534
610. Laboratorium z nauki o materiałach / [aut.] Jerzy Białoskórski [et al.] ; pod red.
Jerzego Lisa.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/131511
611. Układ węgiel kamienny - metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z
gazów kopalnianych / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; [Wydział
Paliw i Energii AGH].
Kraków : AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 20
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/131529
612. Laboratorium mechaniki płynów / Artur Bartosik.
Kielce : Wydaw. PŚ., 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/131530
613. Podstawy automatyki / Andrzej Urbaniak.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/131536
614. Energetyczne modele oceny trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych
w warunkach jednoosiowych i wieloosiowych obciążeń losowych / Tadeusz Łagoda.
Opole : PO, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/131589
615. Technika chłodnicza : poradnik. \n T. 1 / Hans-Jürgen Ullrich ; [tł. Wiktor Kisiel].
Gdańsk : IPPU [Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/131634/1
616. Technika chłodnicza : poradnik. \n T. 2 / Hans-Jürgen Ullrich ; [tł. Wiktor Kisiel].
Gdańsk : IPPU [Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/131634/2
617. Konwencjonalne układy hamulcowe : układy bezpieczeństwa samochodów
osobowych : informator techniczny / [tł. z jęz. niem. Sławomir Polkowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131645
618. Recykling tworzyw sztucznych : IV seminarium naukowo-techniczne, listopad
2000 / [red. nauk. Zenon Tartakowski] ; Politechnika Szczecińska. Instytut Inżynierii
Materiałowej.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PS, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/131587
619. Podstawy automatyki - liniowe układy regulacji / Jerzy Mikulski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/133630
620. VW Passat IV generacji / [red. Małgorzata Romańska ; tł. z jęz. niem. Krzysztof
Trzeciak, Jan Zawadzki].
Warszawa : Wydaw. AUTO, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131647
621. Spalanie gazów ziemnych o dużej zawartości
przemysłowych / Tomasz Dobski ; Politechnika Poznańska.
Poznań : Wydaw. PP, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/131604
azotu
w
urządzeniach
622. Ultradźwięki i ich zastosowania / Antoni Śliwiński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/131659
623. Modelowanie procesów zasilania w silnikach spalinowych : zagadnienia wybrane /
Maciej Sobieszczański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/131675
624. Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystaniu gazu / Jacek Molenda,
Katarzyna Steczko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/131714
625. Rola struktury domenowej w procesie przemagnesowania spiekanych magnesów
Nd-Fe-B / Danuta Płusa.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Metalurgii i Inżynierii Mat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/131551
626. Pomoce projektowe w budowie maszyn / Grażyna Garncarz, Sylwester Markusik.
Gliwice : Wydaw. PŚ, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/132654
627. Laboratorium obróbki ubytkowej / Kazimierz Zaleski ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167274
628. Metody modelowania w technice transportu.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/131901
629. Technika i technologia w ochronie środowiska : I Forum Inżynierii Ekologicznej :
Lublin - Nałęczów, 1996 / red. oprac. Inez Wiatr.
Lublin : Wydaw. Ekoinżynieria, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/136888
630. Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych / Krzysztof Wilczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/131831
631. Ford Scorpio / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131843
632. Wstęp do inżynierii materiałowej / Marek Blicharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/132057
633. Komputerowe modelowanie dynamicznych oddziaływań ciał metodą punktów
swobodnych : praca zbiorowa / pod red. Karola Jacha ; aut.: Karol Jach [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/132070
634. Citroën C15 / Władysław Potocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132106
635. Mazda 323 od modeli 1989 / tł. z fr. Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132111
636. Nissan Micra : od modeli 1993 / tł. z jęz. fr. Tadeusz Poźniak.
Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132113
637. Naprawa samochodów FSO 125P / Eugeniusz Kaim.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132114
638. Ford Mondeo : od listopada 1992 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132117
639. Fiat Tipo i Tempra / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132118
640. Suzuki : Maruti 800, Alto 800 MPI / Zdzisław Podbielski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132120
641. Seat Toledo : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Krzysztof Trzeciak].
Warszawa : Auto, cop. 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132122
642. Księga Junaka / Rafał Dmowski.
Łódź : Wydawnictwa Motocyklowe "Perfect", 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132055
643. Badania laboratoryjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych / Marian Czapp,
Henryk Charun, Tadeusz Bohdal ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/132145
644. Diagnostyka w życiu turbin parowych / Zenon Orłowski.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/132155
645. Zadania z wytrzymałości materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz
Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/P-4999/2
646. Podstawy aerodynamiki pojazdów / Janusz Piechna.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132742
647. Citroën Axel, Oltcit Club : (silniki 1130 i 1300 cm³) / tł. z jęz. fr. Wacław
Sobolewski.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1994.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132211
648. BMW serii 3 : od września 1982 do lutego 1994 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz.
niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/132213
649. Honda Civic : od października 1987 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139674
650. Fiat Punto / [tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132304
651. Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła / Ewa Majchrzak.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/134071
652. Przewóz materiałów niebezpiecznych : poradnik kierowcy / Tadeusz Pusty.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/132324
653. Modelowanie krzepnięcia i stygnięcia dwuskładnikowych stopów metali : pola
temperatury, stężeń i naprężeń / Adam Bokota.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138493
654. Modelowanie systemów energetycznych / Marian Cichy.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/134648
655. Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych / Barbara Koziorowska.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/132368
656. Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych
Kościelny.
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/132376
/
Jan
Maciej
657. Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu
technicznym / red. opracowania Antoni Świć.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/132471
658. Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym : praca zbiorowa / pod red.
nauk. Marka Orkisza.
Lublin : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. K
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/132483
659. Projektowanie z technologii maszyn : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kaczmarka.
Łódź : Wydaw. PŁ, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/133729
660. Słownik wielojęzykowy czesko-polsko-słowacko-angielsko-niemiecki [z zakresu
inżynierii produkcji] / Milan Gregor [et al.].
Bielsko-Biała : Wydaw. PŁ Filii w Bielsku Białej, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/132612
661. Inżynieria materiałowa : Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Nowe Materiały,
Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym,
Szczecin-Świnoujście, [10-13.09.1998 : materiały konferencyjne]. \n T. 1 / [Politechnika
Szczecińska. Instytut Inżynierii Materiałowej et al.].
Szczecin : PPH ZAPOL, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/132634/1
662. Inżynieria materiałowa : Konferencja Naukowo-Techniczna n.t. Nowe Materiały,
Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym,
Szczecin-Świnoujście, [10-13.09.1998 : materiały konferencyjne]. \n T. 2 / [Politechnika
Szczecińska. Instytut Inżynierii Materiałowej et al.].
Szczecin : PPH ZAPOL, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/132634/2
663. Mechanika w lotnictwie : "ML-VIII" 1998 / pod red. Jerzego Maryniaka ; Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Warszawa : PTMTiS, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/132633
664. Fiat Bravo i Brava / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132773
665.
Komputerowe
monitorowanie
niezawodności
Oprzędkiewicz, Bolesław Stolarski.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/132737
samochodów
/
Janusz
666. Mały słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski / red. M. Skrzyńska, T.
Jaworska, E. Romkowska.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 038/132801
667. Podstawy obróbki skrawaniem / Borys Storch.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/132698
668. Chemia polimerów : praca zbiorowa. \n T. 2, \p Podstawowe polimery syntetyczne
i ich zastosowania / pod red. Z. Florjańczyka i Stanisława Penczka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/119810/2
669. Next generation manufacturing : methods and techniques / James A. Jordan, Jr.,
Frederick J. Michel.
New York : John Wiley and Sons, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/133008
670. Product design : techniques in reverse engineering and new product development
/ Kevin N. Otto, Kristin L. Wood.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/133009
671. Programming the boundary element method : an introduction for engineers /
Gernot Beer.
Chichester : John Wiley and Sons, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133010
672. An introduction to numerical methods and analysis / James F. Epperson.
New York [etc.] : John Wiley Sons, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/133012
673. A course on damage mechanics / Jean Lemaitre ; with a forew. by H. Lippmann.
Berlin : Springer, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133013
674. Mechanics of deformable solids : linear, nonlinear, analytical and computational
aspects / Issam Doghri.
Berlin : Springer, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/133011
675. Time-dependent fracture mechanics / Dominique P. Miannay.
New York : Springer-Verlag, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/133156
676. Handbook of continuum mechanics : general concepts thermoelasticity / Jean
Salençon ; transl. by Stephen Lyle ; Ècole Polytechnique.
Berlin : Springer, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/133152
677. Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms / Oleg
Vinogradov.
Boca Raton, Fl : CRC Press, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/133153
678. Experimental robotics VII / Daniela Rus, Sanjiv Singh (eds).
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/133157
679. LIA handbook of laser materials processing / editor in chief: John F. Ready ;
associate editor: Dave F. Farson.
Orlando : Laser Institute of America, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/133222
680. Tribology data handbook / edited by E. Richard Booser.
Boca Raton : CRC Press, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/133223
681. Control system design guide : using your computer to understand and diagnose
feedback controllers / George Ellis.
San Diego : Academic Press, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/133161
682. Polymer physics and engineering / with contributions by M. D. Barnes [et al.].
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/133164
683. Computational fluid dynamics for the 21st century : proceedings of a symposium
honoring prof. Satofuka on the occasion of his 60th birthday, Kyoto, Japan, 15 -17 july,
2000 / [edits] Mohamed Hafez, Koji Morinishi, Jacques Periaux.
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133159
684. Manufacturing processes and equipment / Jiri Tlusty.
Upper Saddle River : Prentice Hall, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/133162
685. Mechanics of non-homogenous and anisotropic foundations / B. Grigori Muravskii ;
translated by Boris Krasovitski.
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136120
686. Statics and strength of materials / H. W. Morrow, Robert P. Kokernak.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/133233
687. Tribologia i tribotechnika / red. nauk. Marian Szczerek, Marek Wiśniewski ; [aut.
Jadwiga Bajer et al.].
Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/133482
688. Materiałoznawstwo / Eugeniusz Krzemień.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133524
689. Przekładnie ślimakowe walcowe / Tadeusz Marciniak.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/133415
690. Badania nieniszczące : podstawy defektoskopii / Anna Lewińska-Romicka.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133427
691. Wybrane zagadnienia z teorii sprężystości / Antoni Malicki, Tomasz Sadowski ;
Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/133493
692. Wave propagation in viscoelastic and poroelastic continua : a boundary element
approach / Martin Schanz.
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/133173
693. The thermophysics of porous media / T. J. T. Spanos.
Boca Raton, Fl : Chapman Hall/CRC, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133433
694. Dislocation based fracture mechanics / Johannes Weertman.
Singapore : World Scientific, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/133434
695. Kucie stopów aluminium : aspekty technologiczne i teoretyczne procesu / Andrzej
Gontarz, Wiesław S. Weroński ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/133513
696. Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek osiowo-symetrycznych / Zbigniew
Pater.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/133518
697. Peugeot 106 : od września 1991 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/133546
698. Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn / [red.
nauk. Jerzy Świder, Jan Kaźmierczak].
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/133540
699. Teoria mechanizmów i manipulatorów : podstawy i przykłady zastosowań w
praktyce / Adam Morecki, Józef Knapczyk, Krzysztof Kędzior.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621/133591
700. Porosity of ceramics / Roy W. Rice.
New York : Marcel Dekker, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/133481
701. Solid phase processing of polymers / I. M. Ward, P. D. Coates, M. M. Dumoulin
(edits).
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/133480
702. Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki / Józef Nizioł.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/133784
703. Mechatronika : komponenty, metody, przykłady / Bodo Heimann, Wilfried Gerth,
Karl Popp ; przekł. z jęz. niem. Marek Gawrysiak.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/133992
704. Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych : IV Profesorskie Warsztaty
Naukowe, Lublin - Kazimierz Dolny, czerwiec 1999 / Katedra Procesów Polimerowych.
Politechnika Lubelska, Komitet Nauki o Materiałach. Polska Akademia Nauk.
Lublin : KPP PL, [1999].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/133849
705. Doslìdžennâ ì pìdviŝennâ znosostìjkostì materìalìv ta ocìnka dovgovìčnostì ì
nadìjnostì tribotehnìčnih sistem / Miron Černec', Andžej Nevčas, Ûrìj Skvarok.
Drogobič : Drogobickij Deržavnij Pedagogičnij Universitet im.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62=161.2/180343
706. VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój, 5-8 września 2001 r. \n T. 2.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/133728/2
707. Grafika inżynierska. \n Cz. 1, \p Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe /
Roman Kaczyński, Jerzy Andrzej Nowakowski, Eugeniusz Sajewicz ; Politechnika
Białostocka.
Białystok : Dział Wydawnictw i Poligrafii PB, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/135985/1
708. Podstawy badań eksploatacyjnych wybrannych elementów maszyn / Maciej
Woropay, Adam Budzyński, Klaudiusz Migawa.
Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, c
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134639
709.
Metrologia
w
technikach
wytwarzania
maszyn
:
IX
Konferencja
Naukowo-Techniczna, Częstochowa 2001. \n T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Tubielewicz,
Henryk Czarnecki] ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PC, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/133722/1
710.
Metrologia
w
technikach
wytwarzania
maszyn
:
IX
Konferencja
Naukowo-Techniczna, Częstochowa 2001. \n T. 2 / [red. nauk. Krzysztof Tubielewicz,
Henryk Czarnecki] ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PC, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/133722/2
711. Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych : poradnik jak się uczyć,
jak pisać pracę dyplomową / Zdzisław Knecht ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja".
Wrocław : Wydawnictwo WSZ "Edukacja", 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 001/133920
712. Dynamika tłokowych urządzeń pneumatycznych / Bolesław Kuźniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/133986
713. Zarys odlewnictwa i wytapianie stopów / Adam Kosowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/134052
714. Obróbka ubytkowa i spajanie / Edmund Tasak.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/134051
715. Elementy ciągarstwa / Janusz Łuksza.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/134054
716. Modyfikacja polimerów : XV konferencja naukowa, Świeradów Zdrój, 19-21
września 2001.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/134066
717. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : II
międzynarodowa sesja naukowa, Częstochowa, czerwiec 2001 / [kol. red. Henryk Bala
et al].
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/134067
718. VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój, 5-8 września 2001 r. \n T. 1.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/134075/1
719. Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków szkodliwych / Piotr Bielaczyc,
Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/134082
720. Polska mechanika u progu XXI wieku / ed. by W. Szcześniak ; Wydział Inżynierii
Lądowej. Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Wydział Samochodów i Maszyn
Roboczych. Instytut Pojazdów.
Warszawa : [Oficyna Wydawnicza PW ; Kijów :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/134179
721. Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : V konferencja naukowa,
Wrocław - Szklarska Poręba 2001. \n T. 1 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wrocławskiej ; [kom. nauk. Wojciech Batko et al.].
Wrocław : IKiEM PW, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/134197/1
722. Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn : V konferencja naukowa,
Wrocław - Szklarska Poręba 2001. \n T. 2 / Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wrocławskiej ; [kom. nauk. Wojciech Batko et al.].
Wrocław : IKiEM PW, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134197/2
723. Wpływ pulsacji na spalanie paliw gazowych i emisję zanieczyszczeń / Lech
Szecówka.
Częstochowa : Wydaw. WMiIM PCz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/138456
724. M'01 : manufacturing : współczesne problemy wytwarzania : [konferencja
naukowo-techniczna, 8-9 listopada 2001 r., Poznań]. \n T. 2 / [red. nauk. Zenobia Weiss
; Politechnika Poznańska].
Poznań : Instytut Technologii Mechanicznej PP, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/134226/2
725. Zasady zapisu konstrukcji / Krzysztof Paprocki.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/134503
726. Bezstopniowe przekładnie cierne : ciągła regulacja przełożenia za pomocą tarcia
tocznego / Czesław Koziarski ; [Red. Henryk Kunicki].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/134479
727. Piecewise ellipsoidal approximation : applications to system design / Jacek M.
Wojciechowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/134478
728. Manipulatory i roboty mobilne : modele, planowanie ruchu, sterowanie / Krzysztof
Tchoń [et al.].
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/134514
729. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne / Edward Tomasiak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/134517
730. Kompozyty warstwowe z tworzyw odpadowych / Jan Kubik, Karl Mraczny.
Opole : Politechnika Opolska, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/134564
731. Podstawy konstrukcji maszyn : laboratorium / Stanisław Mroziński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134569
732. Teoria i praktyka borowania stali / Karol Przybyłowicz.
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/134645
733. Parametry filmu olejowego w węzłach mechanizmu tłokowo-korbowego silnika
spalinowego / Antoni Iskra.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/134640
734. Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym-MOTOR LIFE / Stanisław Laber ;
[Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Budowy Maszyn i Pojazdów].
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/134647
735. Technologia maszyn i automatyzacja produkcji : laboratorium / Włodzimierz
Przybylski, Mariusz Deja, Bogdan Ścibiorski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134635
736. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom - Krynica, [25-28
września] 2001 : materiały konferencyjne. \n (T. 1) / [oprac. Joanna Iwanowska, Bożena
Mazur] ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut
Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Radom : Wydaw. ITE, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134654/1
737. IX Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom - Krynica, [25-28
września] 2001 : materiały konferencyjne. \n (T. 2) / [oprac. Bożena Dobrzyńska,
Robert Rusinek] ; Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Instytut
Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Radom : Wydaw. ITE, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134654/2
738. Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach :
materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Rzeszów-Bystre, 2001 / red. Mieczysław
Korzyński ; Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego "PZL Rzeszów".
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/134682
739. Procesy determinujące przepływ tworzywa w formie
efektywność / Elżbieta Bociąga.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/138657
wtryskowej
i
jego
740. Inżynieria jakości w technikach wytwarzania : konferencja naukowo-techniczna
QUALITY-2001, 8-9 października 2001, Częstochowa-Kokotek / pod red. Moniki
Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki Plastycznej,
Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu
Metalurgii PAN.
Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/134673
741. Materiały pomocnicze do projektowania konstrukcji mechanicznych wraz z
komentarzem. \n Cz. 1 / Wiesław Szafrański.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134684/1
742. Obszary plastyczne i sprężyste w ciągnionych pełnych profilach okrągłych /
Tadeusz Knych.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/135979
743. Modern control systems / Richard C. Dorf, Robert H. Bishop.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/134766
744. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XII
konferencji międzynarodowej, SAKON '01, Rzeszów, 26-29 wrzesień 2001 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej, Narodowy Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie,
Akademia Transportu Ukrainy - Zachodnie Centrum we Lwowie.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/134664
745. Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i
ograniczania ich skutków : [I Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 13
marca 2001 r.].
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/134690
746. Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : IX międzynarodowa
konferencja = Seals and sealing technology in machines and devices : IX international
conference, Wrocław-Polanica Zdrój, 2001 / pod red. Marka Gawlińskiego.
Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/134687
747. Bezobsługowe łożyska ślizgowe / Zbigniew Lawrowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/135956
748. Łożyskowanie gazowe i hydrostatyczne : V Konferencja Naukowo-Techniczna =
Gas and hydrostatic bearings / [kom. red. Tadeusz Chmielniak [et al.].
Łódź : Wydaw. PŁ, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86/.87/134718
749. Niezawodność systemów : XXX Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2002 /
[red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz] ; Sekcja Podstaw
Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : SPE KBN PAN ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/134711
750. Kształtowanie materiałów niemetalowych : zbiór prac VI Konferencji
Naukowo-Technicznej, Zakopane, 2001 / pod red. Kazimierza E. Oczosia ; Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/134709
751. Technika i technologia montażu maszyn : materiały IV międzynarodowej
konferencji naukowo-technicznej - 2001 / [red. nauk. Jerzy Łunarski ; Wydział Budowy
Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PRz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/134703
752. Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych. \n Cz. 1, \p
Podstawy kinematyki / Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/135957/1
753. Recyrkulacja w budowie maszyn : [materiały Międzynarodowej Konferencji
Naukowej, 23-24 maja 2001 r., Bydgoszcz] / pod red. Józefa Flizikowskiego.
Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/134720
754. Hydrodynamika i wnikanie ciepła w wymiennikach cienkowarstewkowych,
wąskoszczelinowych i skrobakowych / Adam Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/134852
755. Spritzgiesstechnik : Verarbeitung - Maschine - Peripherie / Siegfried Stitz, Walter
Keller.
München ; Wien : Hanser,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/134842
756. Peugeot 206 : poradnik użytkownika / Paul Holzapfel ; z jęz. niem. tł. Przemysław
Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/134732
757. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa
Gołosia i Jerzego Osińskiego ; [aut.: Krzysztof Gołoś et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/134734
758. Stateczność i optymalizacja konstrukcji trójwarstwowych / red. Krzysztof
Magnucki, Marian Ostwald.
Radom : Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/134877
759. Mechanika teoretyczna / Piotr Wiśniakowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/134737
760. Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z
rozwiązaniami / Zdzisław Iwulski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/134874
761. Projektowanie i eksploatacja systemów chłodniczych : podręcznik dla studentów
wyższych szkół technicznych / Wojciech Zalewski.
Kraków : Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/134869
762. Fundamentals of environmental engineering / Danny D. Reible.
Boca Raton : Lewis Publishers, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/137189
763. Projektowanie ergonomiczne / Edwin Tytyk.
Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/134895
764. Performance of plastics / ed. by Witold Brostow ; with contributions from W.
Brostow [et al.].
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/134911
765. Encyclopedia of materials : science and technology. \n Vol. 1- / ed. K. H. Jürgen
Buschow [et al.].
Amsterdam : Elsevier, 2001-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/135100/1
766. Diagnostyka procesów : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania /
pod red. Józefa Korbicza [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/135263
767. Obróbka plastyczna metali - podstawowe słownictwo techniczne : ilustrowany
słownik polsko - angielsko - niemiecko - rosyjski / Wilhelm Gorecki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/135071
768. Programowanie robotów przemysłowych / Gabriel G. Kost.
Gliwice : Wydaw. PŚ, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/135075
769. Prawo handlowe / Andrzej Kidyba.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/135102
770. Flammability handbook for plastics / Carlos J. Hilado.
Lancaster ; Basel : Technomic Publishing Co,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/135149
771. Druty miedziane, aluminiowe i bimetalowe / Bogdan Golis [et al.].
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138465
772. Poradnik motocyklisty / Rafał Dmowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135045
773. System pomiaru drgań mechanicznych / Tomasz Kucharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/135279
774. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Bogna Sawicka, Andrzej
Zbroja.
Lublin : "Doradca" Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, 1
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/135317
775. Podstawy technologii, eksploatacji i niezawodności pojazdów samochodowych :
praca zbiorowa / pod red. nauk. Stanisława Starucha.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135321
776. Injection molds : 130 proven designs / Gastrow.
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/135298
777. Ocena własności obrabiarek na podstawie dokładności obróbki przedmiotów
próbnych / Wacław Skoczyński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/135332
778. Zastosowania technologii wybuchowych w inżynierii materiałowej / Henryk Dyja,
Andrzej Maranda, Radosław Trębiński.
Częstochowa : Wydaw. WMiIM PC, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/135328
779. Reodynamika przepływu płynów nienewtonowskich w kanałach prostych i
zakrzywionych / Anna Walicka.
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Redakcja Wydawnictw Na
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/135341
780. Opis rozwoju zmęczeniowego pękania w ujęciu energetycznym / Mieczysław
Szata.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/135334
781. Mechanika analityczna i teoria drgań / Bogdan Skalmierski.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/135340
782. Termoplastyczne kompozyty in situ / Marek Kozłowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/135336
783. Chemia materiałów / Henryk Bala.
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/135339
784. Kształtowanie struktury i właściwości warstw borków żelaza otrzymywanych w
procesie borowania gazowego / Aleksandra Pertek-Owsianna.
Poznań : Wydaw. PP, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/135354
785. Analiza rozkładu mocy obciążeń dynamicznych w systemach mechanicznych /
Henryk Kaźmierczak.
Poznań : Wydaw. PP, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/135357
786. Renault Clio II / tł. z fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135375
787. Motoryzacja na przełomie epok / Cezary Szczepaniak.
Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135379
788. Organizacja i sterowanie produkcją : projektowanie systemów produkcyjnych i
procesów sterowania produkcją ; metody i narzędzia organizowania i sterowania
produkcją w przedsiębiorstwach obecnych i przyszłych / pod red. Marka Brzezińskiego ;
[aut.: Brzeziński M. et al.].
Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/135416
789. Poradnik galwanotechnika : praca zbiorowa / aut.: Stanisław Bagdach [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/135401
790. Mechanika ogólna : rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em / Tomasz
Kucharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/135564
791. Silikony : właściwości i zastosowanie / Paweł Rościszewski, Maria Zielecka.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/135569
792. Układy mikroprocesorowe : przykłady rozwiązań / Bartłomiej Zieliński.
Gliwice : Helion, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/135545
793. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper : od stycznia 1982 / [H. R. Etzold] ; z
jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135583
794. Budowa pojazdów samochodowych / Tadeusz Rychter.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135552
795. Mechanik pojazdów samochodowych / Tadeusz Rychter.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135553
796. Budowa podwozi i nadwozi samochodowych / Seweryn Orzełowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135554
797. Rysunek techniczny dla mechaników / Tadeusz Lewandowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/135556
798. Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów / Ryszard Gryboś.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/135559
799. Czujniki w pojazdach samochodowych : klasyfikacja, główne wymagania,
wielkości pomiarowe, zasady pomiarów, przetwarzanie sygnałów, ponad 50
przykładów czujników i układów scalonych : informator techniczny / [tł. z jęz. niem.
Krzysztof Wituszyński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135584
800. Teoria ruchu samochodu / Wojciech Siłka.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136145
801. Fizykalne aspekty koherencji wielkogabarytowych
odkształcalnych konstrukcji wsporczych / Tadeusz Smolnicki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/136225
łożysk
tocznych
i
802. Komputerowe modelowanie bezszczotkowych silników tarczowych wzbudzanych
magnesami trwałymi / Marian Łukaniszyn, Rafał Wróbel, Mariusz Jagieła ; pod red.
Mariana Łukaniszyna.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136239
803. Wytrzymałość materiałów : studium doświadczalne / Waldemar Bachmacz,
Krzysztof Werner ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PC, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/136240
804. Analiza procesów tribologicznych zachodzących podczas współpracy kompozytów
PTFE ze stalą / Wojciech Wieleba.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/138205
805. Encyklopedia nauki i techniki. \n 1, \p A-J / kom. red.: przewodn. Jerzy Gronkowski
[et al.].
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/134436/1
806. Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki płynów / Antoni Malicki.
Lublin : Wydaw. PL, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/135648
807. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją / Barbara Surowska.
Lublin : Wydaw. PL, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/135643
808. Aviation weather surveillance systems : advanced radar and surface sensors for
flight safety and air traffic management / Pravas R. Mahapatra [et al.].
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics ;
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135604
809. Flight control systems / ed. Roger W. Pratt.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics ;
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135605
810. Fundamentals of Kalman filtering : a practical approach / Paul Zarchan and
Howard Musoff.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135607
811. Scramjet propulsion / edit. E. T. Curran, S. N. B. Murthy.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135606
812. Theater ballistic missile defense / edited by Ben-Zion Naveh, Azriel Lorber.
Reston, Va : America Instiutute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135609
813. Gossamer spacecraft : membrane and inflatable structurestechnology for space
applications / edited by Christopher H. M. Jenkins.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135608
814. Physics of direct hit and near miss warhead technology / by Richard M. Lloyd.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/135610
815. Kierunki rozwoju produkcji walców : IX konferencja naukowo-techniczna,
13.III.-15.III.2002, Wisła-Malinka / [kolegium red.: Henryk Bala et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/135954
816. Intelligent vehicle technologies : theory and applications / ed. by Ljubo Vlacic,
Michel Parent, Fumio Harashima.
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135709
817. Feedback control of dynamic systems / Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas
Emami-Naeini.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall ; 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/135705
818. Adaptive filter theory / Simon Haykin.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/135707
819. Advanced control engineering / Roland S. Burns.
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/135703
820. Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 164/139213
821. Advanced microsystems for automative applications 2000 / eds. Sven Krüger,
Wolfgang Gessner.
Berlin : Springer, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/135708
822. Piezoelectric sensorics : force, strain, pressure, acceleration and acoustic
emission sensors materials and amplifiers / G. Gautschi.
Berlin : Springer, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/135706
823. Encyklopedia nauki i techniki. \n 2, \p K-Q / kom. red.: przewodn. Jerzy Gronkowski
[et al.].
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/134436/2
824. Leksykon naukowo-techniczny : wprowadzenie
polimerowych / Robert Sikora.
Lublin : [s.n.] ; Michałowice :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/135790
do
przetwórstwa
tworzyw
825. Lightweight electric/hybrid vehicle design / Ron Hodkinson and John Fenton.
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135704
826. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii powierzchni i powłok / Tadeusz Hryniewicz.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138970
827. Metoda oceny jakości procesu zarządzania w przedsiębiorstwach górnictwa węgla
kamiennego / Włodzimierz Sitko, Stanisław Skowron, Artur Szczepański ; Politechnika
Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/135733
828. Symulacja i optymalizacja w MATLAB'ie / Wojciech Tarnowski.
Gdynia : Fundacja WSM, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/135769
829. Tablice do obliczeń procesowych / Gabriel Filipczak [et al.] ; pod red. Leona
Troniewskiego.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/135980
830. Niezawodność maszyn / Ewald Macha.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/137204
831. Wykorzystanie łukowych źródeł plazmy w inżynierii powierzchni / Zygmunt
Nitkiewicz.
Częstochowa : Wydaw. WMIM PCz, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/138455
832. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XIX Sympozjum: Zmęczenie i
Mechanika Pękania / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny
Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/135942
833. Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego / Janusz Sempruch, Tomasz
Piątkowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/138708
834. Wytrzymałość polimerowych kompozytów włóknistych / Henryk Dąbrowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/135993
835. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem : praca zbiorowa / pod red. Jana
Kosmola ; oprac. Witold Brzoska [et al.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/136607
836. Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia i procesu skrawania / Krzysztof
Jemielniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/136738
837. Wytwarzanie i przetwórstwo blach / Wilhelm Gorecki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/136860
838. Niestabilność absolutna i konwekcyjna swobodnej osiowosymetrycznej strugi
płynu o niejednorodnej gęstości / Andrzej Bogusławski.
Częstochowa : Wydaw. PC, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/138968
839. Układy termoanemometryczne - struktura, modelowanie, przyrządy i systemy
pomiarowe / Paweł Ligęza.
Kraków : AGH Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/135978
840. Przemiany fazowe czynników w wężownicowych chłodniczych wymiennikach
ciepła / Marian Czapp.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/135997
841. Siedem wykładów o ceramice / Roman Pampuch.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/138596
842. PC CRASH : program do symulacji wypadków drogowych : poradnik użytkownika /
Wojciech Wach.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136067
843. Systemy pomiarowe / Zenobia Marks-Wojciechowska, Krzysztof Pacholski,
Włodzimierz Kulesza.
Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/136107
844. Rysunek techniczny maszynowy / Tadeusz Dobrzański.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/136353
845. Skoda Fabia / Mario René Cedrych, Jiři Schwarz ; tł. z jęz. czes. Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136127
846. XVIII Ogólnopolska Konferencja naukowo-dydaktyczna teorii maszyn i
mechanizmów , [Wrocław-Lądek Zdrój, 18-20 września 2002] = XVIII Polish Scientific
Coference on the Theory of Machines and Mechanisms / Instytut Konstrukcji i
Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet Teorii Maszyn i
Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/136139
847. Pojazdy szynowe 2002 : nowe wyzwania i technologie dla logistyki : XV
konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-7 września 2002. \n T. 1 / [kom.
nauk. Zbigniew Korzeń - przewodn. et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/136140/1
848. Pojazdy szynowe 2002 : nowe wyzwania i technologie dla logistyki : XV
konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-7 września 2002. \n T. 2 / [kom.
nauk. Zbigniew Korzeń - przewodn. et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/136140/2
849. Tribologia na progu trzeciego tysiąclecia : XXV Jubileuszowa Szkoła Tribologiczna,
Lądek Zdrój, 23-26 września 2002 r. / [kom. nauk. Zbigniew Lawrowski et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/137314
850. Doładowanie silników / Janusz Mysłowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139597
851. Synchroniczne wspomaganie odwzorowań diagnostycznych / Piotr Krzyworzeka.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/136877
852. Lakiernictwo samochodowe / Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neumann.
Szczecin : SIMP-ZORPOT Ośrodek Rzeczoznawstwa, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139598
853. Techniki wytwarzania : obróbka wiórowa i ścierna : praca zbiorowa / pod red. Jana
Kosmola ; oprac. Jan Darlewski [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/137123
854. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XIII
konferencji międzynarodowej SAKON'02, Rzeszów, 18-21 wrzesień 2002 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej, Narodowy Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie,
Akademia Transportu Ukrainy - Zachodnie Centrum we Lwowie.
Rzeszów : PR im. Ignacego Łukasiewicza, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136133
855. Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) : wykład dla uczelni technicznych / red.
Zbigniew Humienny ; [tł. Z. Humienny et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/136112
856. Mechanics and analysis of beams, columns and cables : a modern introduction to
the classic theories / Steen Krenk.
Berlin : Springer, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/136119
857. Superplastic flow : phenomenology and mechanics / K. A. Padmanabhan, R. A.
Vasin, F. U. Enikeev.
Berlin ; Heidelberg : Springer,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/136121
858. Degradacja mechaniczna kompozytów polimerowych : metody
wytrzymałości długotrwałej i stopnia uszkodzenia / Andrzej Bełzowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/137313
oceny
859. Gaźniki i katalizatory : sprawdzanie i regulacja / Jürgen Kasedorf ; tł. z jęz. niem.
Andrzej Grabowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139203
860. Aktualne tendencje w zakresie rozwiązań urządzeń i systemów stosowanych w
nowoczesnym chłodnictwie i klimatyzacji : XXXIV Dni Chłodnictwa
naukowo-techniczna, Poznań, 10-12 września 2002 / [red. Grzegorz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja
Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, Systherm Chłodnictwo i
Poznań.
Poznań : Systherm, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/136181
: konferencja
Krzyżaniak] ;
Chłodnictwa i
Klimatyzacja -
861. Modelowanie i symulacja procesów technologicznych montażu / Krzysztof
Izdebski.
Białystok : Wydaw. PB, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/138705
862. XVIII Zjazd Termodynamików : 2-6 września 2002 r. \n T. 2 / Politechnika
Warszawska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/136251/2
863. XVIII Zjazd Termodynamików : 2-6 września 2002 r. \n T. 3 / Politechnika
Warszawska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/136251/3
864. 20th Symposium on Experimental Mechanics of Solids, Polanica Zdrój, September
25, 2002 / org. on behalf of: Institute of Aeronautcs and Applied Mechanics of Warsaw
University of Technology [et al.].
Warszawa : ITLiMS, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136252
865. Laboratorium z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza
Burczyńskiego, Witolda Belucha, Antoniego Johna ; aut.: Witold Beluch [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/137622
866. Podstawy badań inżynierskich / Leon Kukiełka.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/136285
867. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 7 Profesorskie Warsztaty Naukowe,
Puszczykowo, 2-5 czerwca 2002 / Politechnika Poznańska. Zakład Polimerów, Zakład
Tworzyw Sztucznych.
Poznań : Wydaw. PP, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/136271
868. Uchwyty obróbkowe / Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/136343
869. Fiat Punto II : silniki benzynowe 1,2 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136359
870. Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew
Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/136435
871. Chemia i technologia żywic epoksydowych / praca pod kierunkiem Piotra Penczka
; [aut.] Piotr Czub [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/136465
872. Strukturalne aspekty odkształcania metali / Karol Przybyłowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/136470
873. Pneumatyczne pomiary długości / Andrzej Zelczak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/136480
874. Ochrona środowiska naturalnego / Zdzisław Chłopek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/142641
875. Polskie motocykle : 1918-1945 / Jan Tarczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136355
876. Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji / Ryszard Knosala
i zespół aut. Grzegorz Ćwikła [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/139188
877. Diagnozowanie silników wysokoprężnych / Hubertus Günther ; tł. z jęz. niem.
Antoni Szulborski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136456
878. Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi / Zygmunt Szlachta.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136460
879. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z centralnym (jednopunktowym)
wtryskiem paliwa / [aut. oprac. Ryszard Sakowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136533
880. Demontaż i montaż układu zasilania silnika ZI z wielopunktowym wtryskiem
paliwa / [aut. oprac. Ryszard Sakowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136538
881. Aparatura wtryskowa / Henryk Falkowski, Tadeusz Janiszewski, Andrzej Łojek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/136528
882. Technologia i modelowanie procesów walcowania w wykrojach / Valentin
Danchenko [et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/136608
883. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : [III
Międzynarodowa sesja naukowa / kolegium red. Henryk Bala et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PCz, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/136732
884. Teoria sterowania układów jednowymiarowych / Zenon Jędrzykiewicz.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/136734
885. Samochody osobowe : opisy techniczne i dane regulacyjne. \n Cz. 1- / Krzysztof
Wiśniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987- .
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/96769/13
886. Mechanika teoretyczna : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych /
Marian Paluch ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydaw. PK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136875
887. Mechanika / Marek Sperski.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136856
888. Słownik biograficzny techników polskich. \n Z. 1- / red. naczelny Tadeusz
Skarzyński
;
Naczelna
Organizacja
Techniczna.
Federacja
Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych.
Warszawa : NOT-SIGMA, 1989- .
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151873
889. Engine management systems : for fuel injection and ignition control. \n Vol. 7, \p
Component testing and diagnosis for vehicles introduced between 1995-98 / Autodata.
Berkshire, UK : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136774
890. Diesel engine management systems : including Pin Data. \n Vol. 5, \p For vehicles
introduced between 1996-2000 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136767
891. Diesel injection. \n 2, \p Vehicles introduced between 1988 and 1991 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136766
892. Zbiór zadań z napędów hydraulicznych z rozwiązaniami / Krzysztof Sikora.
Kielce : Wydaw. PŚ, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-82/136861
893. Diesel injection. \n 1, \p Vehicles introduced before 1987 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1993.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136765
894. Dane diagnostyczne 2002 : samochody osobowe i dostawcze z silnikiem
benzynowym 1992-2002 / Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136763
895. XXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Szczawnica, 3 - 6. X. 2000 /
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej.
[S. l. : s. n.], 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/136868
896. Fault diagnosis : flow charts. \n 2, \p Fuel injection and electronic ignition systems
: vehicles introduced between 1991 and 1993 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136782
897. Zbiór zadań z mechaniki. \n Cz. 3, \p Dynamika : praca zbiorowa / pod red. J.
Leyko, J. Szmeltera ; [oprac.: M. Banasiak et al.].
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136884/3
898. Technical data for old cars : 1975-91 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136764
899. ABS : anti-lock brake systems. \n 2, \p Vehicles introduced between 1991-95 /
Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136775
900. ABS TCS : anti-lock brake and traction control systems. \n 3, \p Component
testing and diagnosis for vehicles introduced between 1994-98 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136776
901. Pin data : for engine control modules 2002 : Petrol Cars, MPVs, 4x4s and LCVs
from 1992 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136777
902. Air conditioning. \n 2, \p Component testing and diagnosis for vehicles introduced
between 1996-00 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136781
903. Einbaulage Elektrischer Bauteile. \n 2 = Electrical component locations. 2 /
Autodata.
Berkshire, UK : Autodata Limited, 1994.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136778
904. Engine management systems : for fuel injection and ignition control. \n Vol. 6, \p
Component testing and diagnosis for vehicles introduced between 1992-96 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136773
905. Technologia budowy płatowców : przygotowanie
elementów / Tadeusz Wiślicki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1964.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160817
produkcji,
wytwarzanie
906. Air conditioning. \n 1, \p Component testing and diagnosis for vehicles introduced
between 1991-97 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136780
907. Electronic ignition. \n 2, \p Vehicles introduced between 1987 and 1991 /
Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136770
908. Electronic ignition. \n 3, \p Vehicles introduced between 1991 and 1993 /
Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136771
909. Electronic ignition. \n 4, \p Vehicles introduced between 1993 and 1994 /
Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136772
910. Fuel injection. \n 4, \p Vehicles introduced between 1991 and 1993 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136768
911. Fuel injection. \n 5, \p Vehicles introduced in 1993 and 1994 / Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136769
912. Airbags seat belt pretensioners : SRS - Supplementary Restraint Systems : cars
and light commercial vehicles 1988-2000 / Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/136779
913. Wprowadzenie do zagadnień sterowania : wykorzystanie programowalnych
sterowników logicznych PLC / Zbigniew Seta.
Warszawa : Mikom, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/136412
914. Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki / Ryszard Dindorf, Stanisław
Dziechciarz, Paweł Łaski.
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/137042
915. Wtrysk elastomerów / Andrzej Smorawiński.
Warszawa : PLASTECH Wydaw. Poradników i Książek Technicznych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/136849
916. Volkswagen Passat : modele 1988-1996 / [tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki, Wacław
Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137063
917. Citroën ZX / Władysław Potocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137066
918. Badania współpracy elementów układu tłokowo-cylindrowego silnika spalinowego
/ Wojciech Serdecki.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137302
919. Metody prognozowania w inżynierii niezawodności : XXXI Zimowa Szkoła
Niezawodności / [red. materiałów konferencyjnych Tadeusz Salamonowicz] ; Sekcja
Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Szczyrk ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/137073
920. Korozja materiałów : teoria i praktyka / Henryk Bala.
Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PC, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138197
921. Virtual prototyping w odlewnictwie : bazy danych i walidacja / Zenon Ignaszak.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/137299
922. Zintegrowany rozwój produktu i procesów produkcyjnych = Integrated product
and process development / [ed. Sławomir Susz] ; Centre for Advanced Manufacturing
Technologies. Institute of Production Engineering and Automation. Wrocław University
of Technology.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/137092
923. Homogenizacja i homogenizatory / Henryk Popko.
Lublin : Politechnika Lubelska, 1981.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/137039
924. Skrawanie i narzędzia / Wacław Brodowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/137040
925. Technologia formy i rdzenia / P. N. Aksjonow ; z jęz. ros. tł. W. Markowicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1954
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/137041/1
926. Technologia metali. \n Cz. 2 / Stefan Okoniewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1968
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/137044/2
927. Atlas struktur żelaza i stali / Adam Z. Lubuśka.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/137045
928. Zawiesia dźwignic : budowa i obsługa / Włodzimierz Skrzymowski.
Krosno : Wydaw. i Handel Książkami "KaBe", 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.873/139668
929. Techniki wytwarzania, obróbka ubytkowa : laboratorium / pod red. Piotra
Cichosza.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138200
930. Modal analysis / Jimin He and Zhi-Fang Fu.
Oxford : Butterworth - Heinemann, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/137112
931. Modern control engineering / Katsuhiko Ogata.
Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/137181
932. Phase transition dynamics / Akira Onuki.
Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/137170
933. Optical metrology / Kjell J. Gåsvik.
Chichester : John Wiley Sons, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/137180
934. Signal analysis : wavelets, filter banks, time-frequency transforms and
applications / Alfred Mertins ; [transl. from ger.].
Chichester : John Wiley Sons, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/137174
935. Traceable temperatures : an introduction to temperature measurement and
calibration / J. V. Nicholas, D. R. White.
Chichester : John Wiley Sons, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/137182
936. Creep mechanics / Josef Betten.
Berlin : Springer Verlag, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/137176
937. The boundary element method. \n Vol. 2, \p Applications in solids and structures /
M. H. Aliabadi.
New York : John Wiley Sons, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/137178/2
938. Laboratorium z technologii budowy maszyn / pod red. Janusza Łabędzia.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/138707
939. Water resources engineering / Ralph A. Wurbs, Wesley P. James.
Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/137185
940. Geological well logs : their use in reservoir modeling / Stefan M. Luthi.
Berlin : Springer-Verlag, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/137188
941. Deformation and fracture behaviour of polymers / Wolfgang Grellmann, Sabine
Seidler (eds.).
Berlin : Springer-Verlag, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/137192
942. Air pollution and plant life / edited by J. N. B. Bell and M. Treshow.
New York : John Wiley Sons, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/137194
943. Mikroelektronika w pojazdach : podstawy, podzespoły, opracowanie i produkcja :
informator techniczny / [tł. z jęz. niem. Michał Szatyński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146415
944. Zasady projektowania konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych / Eugeniusz
Rusiński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137298
945. Odkształcanie i pękanie / Marek Blicharski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/137301
946. Podstawy analizy układów kinematycznych / Antoni Gronowicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/137317
947. Rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych / Włodzimierz
Waligóra.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/137325
948. Wpływ zastosowania powłoki cermetalicznej na procesy tribologiczne
uszczelnieniu pierścieniowym silników spalinowych / Andrzej Kaźmierczak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137329
w
949. Sinusoidal vibration / Christian Lalanne.
London : Hermes Penton Science, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/137464/1
950. Troubleshooting the extrusion process : a systematic approach to solving plastic
extrusion problems / Chris Rauwendaal and Maria del Pilar Noriega E.
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/137465
951. Mechanical shock / Christian Lalanne.
London : Hermes Penton Science, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/137464/2
952. Random vibration / Christian Lalanne.
London : Hermes Penton Science, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/137464/3
953. Fatique damage / Christian Lalanne.
London : Hermes Penton Science, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/137464/4
954. Specification development / Christian Lalanne.
London : Hermes Penton Science, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/137464/5
955. Modelyrovanye processov poperečno-klynovoj prokatki / Zbygnev Patjer [et al.].
Kyev : Nupt, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/137404
956. Krystalizacja metali / Edward Fraś.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/139886
957. Polonez Truck: 1,6i / 1,9D / Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137608
958. Podstawy elektroniki cyfrowej / Józef Kalisz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-5173/2
959. Motocykle WSK / Henryk Załęski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137739
960. Tuning i sportowe modyfikacje samochodu / Wojciech Jurecki, Tomasz Ważyński.
Warszawa : Stratos Motor Sport, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137730
961. Wytrzymałość materiałów : zadania / Czesław Szymczak [et al.].
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/137617
962. Istota symetrii termodynamiki klasycznej i współczesnej / Mieczysław Mieczyński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/137620
963. Podstawy technologii maszyn / Mieczysław Korzyński.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/137623
964. Zbiór zadań z mechaniki. \n Cz. 2, \p Dynamika / Czesław Witkowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/137641/2
965. Aerodynamika małych prędkości / Piotr Strzelczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/137630
966. Chaos : bifurkacje i fraktale wokół nas : najkrótsze wprowadzenie / Wanda
Szemplińska-Stupnicka.
Warszawa : Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/138099
967. Struktura geometryczna powierzchni : podstawy klasyfikacji z atlasem
charakterystycznych powierzchni kształtowanych / Kazimierz E. Oczoś, Volodymyr
Liubimov.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/137631
968. Mechanical and structural vibrations : theory and applications / Jerry H. Ginsberg.
New York : John Wiley Sons, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/138112
969. Technika i zarządzanie kontrolą jakości w budowie maszyn / Krzysztof Kujan.
Lublin : Wydaw. PL, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621/137647
970. Maszyny przemysłu spożywczego : ćwiczenia laboratoryjne z technologii ogólnej
przemysłu spożywczego / Rimma Popko.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/137667
971. HACCP i higiena żywności / red. Lubomiła Owczarek ; [aut. A. W. Barendsz et al.].
Warszawa : Forum Media, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/138109/1
972. Modellgestützte Steuerung, Regelung und Diagnose von Verbrennungsmotoren /
Hrsg. Rolf Isermann.
Berlin : Springer Verlag, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138113
973. Nonlinear mechanics of reinforced concrete / K. Maekawa, A. Pimanmas and H.
Okamura.
London ; New York : Spon Press,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/138111
974. Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych : normy i przepisy
prawne, magazynowanie, transport, substancje dodatkowe, import, eksport, kontrola
jakości. \n T. 1 / zespół aut. Zbigniew Abramowicz [et al.] ; pod red. Janusza B.
Berdowskiego i Haliny Rutkowskiej.
Warszawa : Wydaw. Verlag Dashöfer, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/138110/1
975. Poradnik producenta i dystrybutora artykułów spożywczych : normy i przepisy
prawne, magazynowanie, transport, substancje dodatkowe, import, eksport, kontrola
jakości. \n T. 2 / zespół aut. Zbigniew Abramowicz [et al.] ; pod red. Janusza B.
Berdowskiego i Haliny Rutkowskiej.
Warszawa : Wydaw. Verlag Dashöfer, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/138110/2
976. Rysunek techniczny w AutoCADzie : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Posiadały
; [aut. Janusz Policiński et al.] ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/137644
977. Powłoki organiczne w technice antykorozyjnej / Zygmunt Zinowicz, Konrad Gauda.
Lublin : Wydawnictwo Uczelniane PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/137652
978. Encyklopedia nauki i techniki. \n 3, \p R-Ż / kom. red.: przewodn. Jerzy Gronkowski
[et al. ; tł. i aut.: Andrzej Baliński et al. ; konsultanci: Barbara Achmatowicz et al.].
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/134436/3
979. Materiały do projektowania procesów technologicznych. \n Cz. 1, \p Wzory
dokumentacji technologicznej i dane ogólne / Tadeusz Karpiński, Michał Kozłowski.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138194/1
980. Trwałość materiałów konstrukcyjnych przy obciążeniach cyklicznych z udziałem
wartości średniej obciążenia / Grzegorz Gasiak [oraz] Roland Pawliczek, Dariusz
Rozumek].
Opole : Politechnika Opolska, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/138198
981. Laboratorium z podstaw spawalnictwa / Stanisław Karpiński, Jan Moszumański,
Krzysztof Radwan-Wiatrowski.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/138207
982. Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. \n Cz. 1, \p
Programowanie obróbki w układach NC / Jarosław Plichta, Stanisława Plichta.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138211/1
983. Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. \n Cz. 2, \p
Programowanie obróbki w układach CNC / Maciej Drzycimski, Jarosław Plichta,
Stanisława Plichta.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138211/2
984. Metalurgia i odlewnictwo / Michał Szweycer, Dorota Nagolska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138217
985. Badania stosowane w zaawansowanych procesach kształtowania plastycznego /
Zbigniew Gronostajski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/136425
986. Politechnika Lubelska 1953-2003 / [kol. red. Andrzej Wac-Włodarczyk et al.].
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/138229
987. Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych z proszków i kompozytów / Stefan
Szczepanik.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/136430
988. Laboratorium drgań mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa
Marynowicza ; [aut. Krzysztof Marynowicz et al.].
Łódź : Wydaw. PŁ, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/145238
989. Wybrane zagadnienia z podstaw metrologii / Józef Zawada ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/145235
990. Maszyny kroczące : podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne /
Teresa Zielińska.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/139677
991. Ford Mondeo : od listopada 1992 do listopada 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138363
992. Opel Kadett E : od września 1984 do sierpnia 1991 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138364
993. Podstawy konstrukcji maszyn : połączenia, łożyskowanie, sprzęgła / Jan Żółtowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147723
994. Poradnik technologa gumy / pod red.: Sadhan K. De i Jim R. White ; przekł. z jęz.
ang.: Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL".
Piastów : Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/137687
995. Recykling tworzyw sztucznych 2002 : III międzynarodowa konferencja naukowa,
16-20 września 2002, Jesenik, Czechy / [red. wyd. Marek Kozłowski].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/138526
996. Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138536
997. Tytan i jego stopy : przetwórstwo i zastosowanie w technice i medycynie : VII
Ogólnopolskie Seminarium, 14-16 października 2002 r., Częstochowa-Podlesice / pod
red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej ; Politechnika Częstochowska. Instytut Obróbki
Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Polskie Towarzystwo Biomechaniki w
Warszawie.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/138542
998. Sterowanie silników o zapłonie iskrowym : zasada działania, podzespoły / [tł. z jęz.
niem. Krzysztof Wituszyński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138436
999. Nadzorowanie drgań układów mechanicznych modelowanych dyskretnie /
Krzysztof Kaliński.
Gdańsk : Wydaw.PG, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/138628
1000. Wykłady z automatyki dla mechaników / Michał Chłędowski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/138459
1001. System zapewnienia jakości stali węglowej z zastosowaniem programu
komputerowego na linii ciągłego odlewania i walcowania blach / Antoni Gzieło ;
Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/138586
1002. Ćwiczenia z eksploatacji / Bronisław Słowiński.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/138588
1003. Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów / Włodzimierz Kwiatkowski.
Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki. Wydział Cybernetyki.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/141455
1004. Pirometalurgia miedzi / Marian Kucharski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138606
1005. XXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków - Wisła, 2-5.X 2001 / Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.
[Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady, Fundacja Wsperania Inicja
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138485
1006. Mechanika ogólna : kinematyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/138604
1007. Mechaniczna synteza / Mieczysław Jurczyk.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/138710
1008. Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych / Jacek
Grajnert, Stanisław Kwaśniowski, Tomasz Nowakowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/138625
1009. Znaczenie cech konstrukcyjnych dla trwałości skośnych łożysk kulkowych /
Michał Styp-Rekowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/138631
1010. Niezawodność silników spalinowych : wybrane zagadnienia / Andrzej Niewczas,
Grzegorz Koszałka ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138756
1011. Druty stalowe do zbrojenia opon / Bogdan Golis, Zbigniew Błażejowski, Jan W.
Pilarczyk.
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/138637
1012. Fretting w elementach maszyn / Antoni Neyman.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/138641
1013. Mechanika płynów / Artur Bartosik.
Kielce : Wydaw. PŚ, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/138642
1014. Analiza wpływu parametrów cyklu jezdnego na energochłonność ruchu
samochodu / Wojciech Siłka.
Kraków : Polska Akademia Nauk. KN-PM, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138648
1015. Fazy i przemiany w metalach i stopach / Karol Przybyłowicz, Janusz Przybyłowicz.
Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/120380/4
1016. Zbiór zadań z mechaniki / Jan Kubik.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/138661
1017. Zintegrowane sterowanie samochodowym, spalinowym układem napędowym o
przełożeniu zmiennym w sposób ciągły / Jerzy Jantos.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138662
1018. Technologia kształtowania i modelowanie nowego procesu wytwarzania wkrętów
szynowych / Andrzej Gontarz [et al.] ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/138771
1019. Grubowarstwowe rezystywne mikrokompozyty polimerowo-węglowe / Andrzej
Dziedzic.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/138635
1020. Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/139888
1021. Elastycznie zautomatyzowane obrabiarki i systemy obróbkowe / Henryk Kulisz.
Opole : Politechnika Opolska, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138839
1022. Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne : I konferencja
naukowo-techniczna, Radom, 17 czerwca 2003 roku / Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp.
Jana Chrapka, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu
Drogowego, Info-Ekspert.
Radom : WSB, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138994
1023.
Graficzne
zintegrowane
środowiska
programowe
do
projektowania
komputerowych systemów pomiarowo-kontrolnych / Wiesław Winiecki, Jacek Nowak,
Sławomir Stanik.
Warszawa : MIKOM, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/138814
1024. Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych / Jan Godzimirski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja "Książk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/140876
1025. Automation 2003 : automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja
naukowo-techniczna, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003 : [zbiór referatów / Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP].
Warszawa : PIAP, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/138901
1026. Własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego / Jerzy Lewitowicz,
Kamila Kustroń.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/134207/2
1027. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : IV
międzynarodowa sesja naukowa : Częstochowa, 2003 r. / [kol. red. Henryk Bala et al. ;
nadzór aut. Jerzy Siwka, Zbigniew Stradomski].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PCz, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138910
1028. Ford Fiesta : modele 1996-2001 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141329
1029. Motocyklowe instalacje elektryczne / Rafał Dmowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147868
1030. Metody wykonywania długich otworów / Aleksander Streubel.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138852
1031. Fundamentals of fracture mechanics / J. F. Knott.
London : Butterworths, 1973.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155243
1032. Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne procesu prasowania ze skręcaniem /
Elżbieta Jacniacka, Wiesław S. Weroński.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/138975
1033. Sprężarki chłodnicze / Leszek Cantek, Mieczysław Białas.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/140245
1034. Systemy badawcze elektronicznie sterowanego silnika o zapłonie iskrowym /
Mirosław Wendeker.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe : Politechnika Lubelska
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138971
1035. Niezbędnik szukającego pracy / [oprac. Monika Buchta ; Biuro Karier Studenckich
Politechniki Lubelskiej].
Lublin : Wydaw. PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/138802
1036. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : IX konferencja naukowo-techniczna,
Ustroń - Jaszowiec, 20-22 czerwiec 2001 / [kolegium red.: Henryk Bala et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PCz, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/139109
1037. Metrologia w technikach wytwarzania : [X Krajowa, I Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 25-27 września 2003] = Metrology in
production engineering : [1st International Scientific-Technical Conference, Kraków
25-27 września 2003]. \n T. 1 / [red. nauk. Eugeniusz Ratajczyk] ; Politechnika
Krakowska.
Kraków : Wydaw. PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/139114/1
1038. Metrologia w technikach wytwarzania : [X Krajowa, I Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 2003] = Metrology in production
engineering : [1st International Scientific-Technical Conference, Kraków 2003]. \n T. 2 /
[red. nauk. Eugeniusz Ratajczyk] ; Politechnika Krakowska.
Kraków : Wydaw. PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/139114/2
1039. Stacjonarny przepływ ciepła w tłoku silnika spalinowego / Jerzy Jaskólski,
Grzegorz Budzik.
Kraków : PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139133
1040. Leksykon podstawowych określeń pojęć i definicji w metalurgii i odlewnictwie /
Adam Tabor ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i
Organizacji Systemów Jakości.
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/139134
1041. Numeryczno-eksperymentalne badania wpływu kształtu powierzchni natarcia
ostrza na obciążenie noża skrawającego naturalny materiał kruchy : [monografia] /
Jarosław Zubrzycki, Józef Jonak.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/139136
1042. Połączenia śrubowe : wykład z podstaw konstrukcji maszyn z ćwiczeniami
rachunkowymi / Ryszrd [!] Maciakowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147738
1043. Prędkość kątowa i moment obrotowy jako nośniki informacji o stanie silnika
spalinowego : studium teoretyczno-eksperymentalne / Krzysztof Wituszyński.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139103
1044. English in mechanical engineering : handbook for students = Angielski w
budowie maszyn : podręcznik akademicki / Wilhelm Gorecki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/139138
1045. Spawanie i napawanie w naprawach części maszyn i konstrukcji metalowych /
Leon Mistur.
Krosno : Wydaw. i Handel Książkami "KaBe", 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/139168
1046. Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych / Kazimierz Buczek.
Krosno : Wydawnictwo "KaBe", 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139176
1047. Przewóz towarów niebezpiecznych : poradnik kierowcy / Tadeusz Pusty.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/139177
1048. Poradnik inżyniera : spawalnictwo. \n 1 / pod red. Jana Pilarczyka ; aut.: Piotr
Adamiec [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/139184/1
1049. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności : integracja i informatyzacja
systemów : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kijowskiego i Tadeusza Sikory ; aut. Zoltán
Erdös [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/139186
1050. Chemia żywności : skład, przemiany i właściwości żywności : praca zbiorowa /
pod red. Zdzisława E. Sikorskiego ; [aut.] Ewa Babicz-Zielińska [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/139190
1051. Poduszki gazowe i napinacze pasów / Uwe Rokosch ; z jęz. niem. tł. Andrzej
Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139194
1052. Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów / Mariusz
Zając.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139195
1053. Układy zasilania gazem propan-butan / Adam Majerczyk, Sławomir Taubert.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139197
1054. Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139199
1055. Volkswagen Golf IV i Bora : poradnik użytkownika / Rainer Althaus, [Dieter Korp]
; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139202
1056. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; [aut.: Marek
Ciesielski et al.].
Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139206
1057. Zamrażanie żywności / Zbigniew Gruda, Jacek Postolski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/139191
1058. Poradnik magazyniera / Zdzisław Dudziński, Michał Kizyn.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139211
1059. Tactical and strategic missile guidance / Paul Zarchan.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/139244
1060. Transport w przedsiębiorstwie : maszyny i urządzenia : książka pomocnicza dla
technikum / Kazimierz Pawlicki.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/139214
1061. Economic principles applied to space industry decisions / Joel S. Greenberg.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/139241
1062. Injection molding handbook / edit. by Tim A. Osswald, Lih-Sheng (Tom) Turng
and Paul J. Gramann.
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/139239
1063. Progress in fluid flow research : turbulence and applied MHD / Herman Branover,
Yeshajahu Unger.
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/139242
1064. Air transportation systems engineering / edited by George L. Donohue [et al.].
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/139243
1065. Physical and chemical processes in gas dynamics : cross sections and rate
constants for physical and chemical processes. \n Vol. 1 / edit. by G. G. Chernyi [et al.].
Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/139240
1066. Modyfikacja polimerów : XVI konferencja naukowa połączona z jublileuszem
45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin Pani Profesor Bożeny N. Kolarz, Polanica Zdrój,
23-26 września 2003.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/139287
1067. Wytwarzanie rur bez szwu / Jan Kazanecki.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/151681
1068. Podstawy technologii przetwórstwa metali / Jacek Mazurkiewicz, Jan Szymszal,
Jerzy Ścierski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/141158
1069. Modelowanie i sterowanie robotów / Krzysztof Kozłowski, Piotr Dutkiewicz,
Waldemar Wróblewski.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/139910
1070. Podstawy robotyki : laboratorium z robotów przemysłowych / Ryszard
Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/139304
1071. Fiat Cinquecento / tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki ; [uzup. i oprac. merytoryczne
Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139312
1072. Energochłonność samochodu a zużycie paliwa w złożonych warunkach ruchu /
Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydaw. PŚ, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139326
1073. Projektowanie obrabiarek : napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia /
Ryszard Grajdek.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/139334
1074. Kierunki badań i aktualne rozwiązania techniczne urządzeń oraz systemów
chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXV Dni Chłodnictwa : konferencja
naukowo-techniczna, Rydzyna, 8-9 września 2003 / [red. Grzegorz Krzyżaniak] ;
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i
Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja,
Poznań.
[Poznań : Systherm, 2003].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/139349
1075. Materiały pomocnicze do projektowania konstrukcji mechanicznych wraz z
komentarzem. \n Cz. 2 / Wiesław Szafrański.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/139353/2
1076. Doświadczalne tłokowe silniki spalinowe / Jan A. Wajand.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139360
1077. Diagnozowanie samochodów - organoleptyczna kontrola stanu technicznego
silnika, podwozia i nadwozia / [aut. oprac. Tadeusz Ługowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139361
1078. Pomiar szczelności cylindrów silnika / [aut. oprac. Tadeusz Ługowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139362
1079. Pomiar ciśnienia oleju oraz osłuchanie pracującego silnika / [aut. oprac. Tadeusz
Ługowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139363
1080. Kontrola układu chłodzenia silnika / [aut. oprac. Tadeusz Ługowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139364
1081. Sprawdzenie składu spalin silnika o zapłonie iskrowym / [aut. oprac. Andrzej
Kozłowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139365
1082. Pomiar zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym/ [aut. oprac. Andrzej
Kozłowski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139366
1083. Metody doświadczalne badań konstrukcji / Maciej Kopkowicz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/140046
1084. Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa : podręcznik dla studentów wyższych
szkół technicznych do przedmiotu metaloznawstwo i inżynieria materiałowa : praca
zbiorowa / pod red. Romana O. Wielgosza, Stanisława M. Pytla ; [zespół aut.: Wiesław
Dziadur et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/139983
1085. Wprowadzenie do robotyki / Jerzy Honczarenko.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/139374
1086. Podstawy konstrukcji maszyn : zbiór zadań : podręcznik dla studentów wyższych
szkół technicznych. \n Cz. 2 / Jan Ryś, Zbigniew Skrzyszowski ; Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/140032
1087. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XIV
konferencji międzynarodowej SAKON'03, Rzeszów, 24-27 wrzesień 2003 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej, Narodowy Uniwersytet Transportu Ukrainy w Kijowie,
Akademia Transportu Ukrainy - Zachodnie Centrum we Lwowie.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza PR, [2003].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139466
1088. Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski
Sokołowska, Anna Bender, Krzysztof Żak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/139593
/
zespół
red.
Małgorzata
1089. Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki / red. Małgorzata Sokołowska,
Anna Bender, Krzysztof Żak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/139625
1090. Tworzywa sztuczne : poradnik / Saechtling ; z jęz. niem. przeł. Bogusław
Królikowski [et al.] ; uzup. do polskiego tłumaczenia oprac. Zofia Machowska, Zbigniew
Wielgosz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 03/127904
1091. Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka / Bernd Bilitewski, Georg
Härdtle, Klaus Marek ; [tł. na jęz. pol.: Bronisław Bartkiewicz, Ewa Lisicka, Wojciech
Przyweck ; aut. rozdz. 10 - Gospodarka odpadami w Polsce: Bronisław Bartkiewicz].
Warszawa : Wydaw. "Seidel-Przywecki", 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/139551
1092. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach / Marek Fertsch.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139602
1093. Podstawy zarządzania transportem w przykładach / Izabela Dembińska-Cyran,
Marek Gubała.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/139605
1094. Mierniki i wskaźniki logistyczne / Jan Twaróg.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139607
1095. Tworzywa sztuczne : nowe tworzywa sztuczne, polimery elektroprzewodzące,
polimery biodegradowalne, polimery w medycynie i farmacji, prognozy i kierunki
rozwoju tworzyw sztucznych po 2000 roku, nowe rodzaje środków pomocniczych. \n T.
3 / Włodzimierz Szlezyngier.
Rzeszów : [s.n.], 1999 \e (Rzeszów : \f Wydawnictwo Oświato
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147935
1096. Studium zastosowań paliw alternatywnych w silnikach o zapłonie samoczynnym
/ Wincenty Lotko ; Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego.
Radom : Politechnika Radomska Wydaw., 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/139599
1097. Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana
Strużyckiego / pod red. Anny Skowronek-Mielczarek.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/139616
1098. Podwozia samochodów : podstawy konstrukcji / Jörnsen Reimpell, Jürgen W.
Betzler ; tl. Andrzej Reński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139620
1099. Współczesna metrologia : zagadnienia wybrane / Jerzy Barzykowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/147407
1100. Duży słownik informatyczny angielsko-polski / Jacek Szaniawski.
Warszawa : ArsKom, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/139630
1101. Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. \n T. 1, \p
Infrastruktura, technika, informacja / Zbigniew Korzeń.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/139612/1
1102. Obsługa suwnic / Zbigniew Braum.
Krosno : Wydaw. i Handel Książkami "KaBe", 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/139663
1103. Ford Focus : poradnik użytkownika / Rainer Althaus, [Dieter Korp] ; z jęz. niem.
tł. Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139673
1104. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Anton Herner,
Hans-Jürgen Riehl ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139682
1105. HACCP : program do samodzielnego wdrażania systemu bezpieczeństwa
żywności z komentarzem praktycznym / red. prowadzący Lubomiła Owczarek ; [aut.
Lubomiła Owczarek, Halina Witkowska, A. W. Berendesz].
Poznań : Forum, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/139662
1106. Układy napędowe pojazdów samochodowych : obliczenia projektowe / Zbigniew
Jaśkiewicz, Andrzej Wąsiewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139707
1107. Zgrzewanie oporowe metali / Hubert Papkala.
Krosno : Wydaw. i Handel Książkami "KaBe", cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/139709
1108. Ćwiczenia laboratoryjne : materiały niemetalowe, tworzywa wielkocząsteczkowe
/ Korneliusz Dubicki, Irena Sasimowska, Urszula Hawrylecka ; pod red. Roberta Sikory.
Lublin : Wydaw. Uczeln. Polit. Lub., 1988.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/137962
1109. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji / Mariusz Bratnicki.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 65.01/139772
1110. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn /
Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/140727
1111. Eksploatacja techniczna i naprawa / Mirosław Uzdowski, Karol F. Abramek,
Krzysztof Garczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139801
1112. Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji : zadania / Igor Rydzanicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/139804
1113. Dynamic response of granular and porous materials under large and
catastrophic deformations / Kolumban Hutter, Nina Kirchner (eds.).
Berlin : Springer, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/139787
1114. Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania konstrukcji inżynierskich /
Włodzimierz Starosolski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/139850
1115. Technologia tworzyw sztucznych / Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/139891
1116. Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła / Jan
Taler, Piotr Duda.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/139893
1117. Odlewnictwo / pod red. Marcina Perzyka ; Marcin Perzyk [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/139896
1118. Metrologia wielkości geometrycznych / Władysław Jakubiec, Jan Malinowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/139898
1119. Technologia i systemy recyklingu samochodów / Janusz Oprzędkiewicz, Bolesław
Stolarski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139901
1120. Technologiczne problemy zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych /
Zygmunt Zinowicz, Jan Gołębiewski, Antoni Świć.
Lublin : Wydaw. PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/139931
1121. Projektowanie technologiczne elastycznych systemów produkcyjnych / Antoni
Świć, Wiktor Taranenko.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/139925
1122. Trójwymiarowe zagadnienia teorii płyt w polu temperaturowym
Awrejcewicz, Vadim A. Krysko, Mariya P. Misnik.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Fundacja "Książka Nau
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/139874
/
Jan
1123. Opel Vectra II : od października 1995 do lutego 2002 / H. R. Etzold ; z jęz. niem.
tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139984
1124. Opel Vectra i Calibra : Vectra od września 1988 do września 1995, Calibra od
lutego 1990 do sierpnia 1997 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/139985
1125. Kompozyty / Anna Boczkowska [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/139989
1126. Przepływowe maszyny wirnikowe : zbiór prac IX międzynarodowej konferencji =
Rotary fluid-flow machines / pod red. Kazimierza E. Oczosia.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/139995
1127. Maszynoznawstwo / Witold Biały.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/140004
1128. Samochody ciężarowe i autobusy / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140030
1129. Prognozowanie trwałości tribologicznej kół zębatych walcowych ewolwentowych
/ Miron Czerniec, Jerzy Kiełbiński ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/140025
1130. Niezbędnik szukającego pracy / [oprac. Monika Buchta ; Biuro Karier Studenckich
Politechniki Lubelskiej], Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. PL, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/140017
1131. Technologia obróbki plastycznej : laboratorium / Stanisław Erbel, Kazimierz
Kuczyński, Lech Olejnik.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/140038
1132. Systemy tribologiczne z warstwami sensorowymi / Wiesław Rakowski ; Akademia
Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/140039
1133. Wykłady z mechaniki. \n T. 2, \p Dynamika / Alfred Stępniewski.
Szczecin : [nakł. aut.], 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/123294/2
1134. Tworzywa sztuczne : własności, przetwórstwo, zastosowanie / Izabella Hyla.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/140091
1135. Walcowanie wyrobów długich : technologie walcownicze / Stanisław Kajzer,
Roman Kozik, Roman Wusatowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/141199
1136. Metrologia w budowie maszyn : zadania z rozwiązaniami / Stanisław Adamczak,
Włodzimierz Makieła.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/140123
1137. Roboty przemysłowe : budowa i zastosowanie / Jerzy Honczarenko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/140126
1138. Podstawy robotyzacji : laboratorium / pod red. Jana Żurka.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/140268
1139. Podstawy automatyki / Janusz Kowal.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/140273
1140. Podstawy projektowania napędów i sterowań hydraulicznych / Wacław Kollek.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-82/140289
1141. Ekopaliwa silnikowe / Lech J. Sitnik.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/140290
1142. Skręcanie i zginanie otwartych, stężonych elementów konstrukcji metalowych /
Bronisław Gosowski.
Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/140250
1143. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : VIII Profesorskie Warsztaty Naukowe,
Koszalin - Darłówko, czerwiec 2003 / Politechnika Koszliańska, Komitet Nauki o
Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Materiałów Polimerowych i Włókiennictwa.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/140322
1144. Zadania z mechaniki ogólnej. \n Cz. 1, \p Statyka, kinematyka, mechanika
analityczna / Bogdan Wilczyński.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/140375/1
1145. Zadania z mechaniki ogólnej. \n Cz. 2, \p Dynamika / Marek Fligiel.
Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/140375/2
1146. Komputerowe modelowanie dynamiki pojazdów samochodowych / Witold
Grzegożek, Iwona Adamiec-Wójcik, Stanisław Wojciech ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydaw. PK, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140200
1147. Pomoce projektowe w budowie maszyn / Grażyna Garncarz, Sylwester Markusik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/140393
1148. Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo i transport / pod red.
Bolesława Gazińskiego ; [aut. Bolesław Gaziński, Grzegorz Krzyżaniak oraz Anita
Dauksza et al.].
Poznań : Systherm Serwis, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/144278
1149. Materiałoznawstwo : ćwiczenia laboratoryjne / Tadeusz
Jungowska, Irena Szczygieł.
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 20
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/140493
Beran,
Wanda
1150. Systemy informacyjne i informatyczne w inżynierii produkcji : monografia / pod
red. Antoniego Świcia.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/140441
1151. Projektowanie procesów i systemów technologicznych : monografia / pod red.
Antoniego Świcia.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/140444
1152. Zagadnienia dydaktyczne w środowisku systemów informatycznych : monografia
/ pod red. Antoniego Świcia.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 37/140439
1153. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V
międzynarodowa sesja naukowa, Częstochowa, 2004 r. \n Cz. 1 / [kol. red. Henryk Bala
et al. ; nadzór aut. Jerzy Siwka, Zbigniew Stradomski].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/140536/1
1154. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V
międzynarodowa sesja naukowa, Częstochowa, 2004 r. \n Cz. 2 / [kol. red. Henryk Bala
et al. ; nadzór aut. Jerzy Siwka, Zbigniew Stradomski].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/140536/2
1155. Automation 2004 : automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja
naukowo-techniczna, Warszawa, 24-26 marca 2004 : [zbiór referatów / Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP].
Warszawa : PIAP, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/140543
1156. Podstawy procesów metalurgicznych / Mirosław Cholewa, Józef Gawroński,
Marian Przybył.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/140547
1157. Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych / Stanislaw
Ochelski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/173587
1158. Przekładnie stożkowe systemów: Oerlikon, Klingelnberg, Saratow i Modul :
konstrukcja i technologia / Zdzisław Wójcik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/140561
1159. Przekładnie stożkowe systemu Gleason : konstrukcja i technologia / Zdzisław
Wójcik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/140562
1160. Mechanika techniczna : statyka... i kinematyka / Henryk Głowacki.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/140563
1161. Technologia transportu kolejowego / Paweł Zalewski, Piotr Siedlecki, Arkadiusz
Drewnowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/146410
1162. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XX Sympozjum Zmęczenie i
Mechanika Pękania / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny
Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/140566
1163. Matematyczne modelowanie i optymalizacja procesów wyciskania / V. V.
Deviatov [et al. ; kol. red. Henryk Bala et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/140573
1164. Bezstanowiskowa metoda oceny stanu technicznego zawieszeń samochodów
osobowych / Janusz Gardulski.
Katowice : Politechnika Śląska. Wydział Transportu ; Radom
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140577
1165. Nowe kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw sztucznych : praca zbiorowa /
pod red. Jana Jurgi, Bolesława Jurkowskiego, Tomasza Sterzyńskiego.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/140580
1166. Obciążenia cieplne tłoków silników spalinowych / Grzegorz Budzik, Jerzy
Jaskólski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/140582
1167. XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń - Jaszowiec, 5-7 lipca 2004. \n Cz.
2, \p Zarządzanie w przemyśle / [red. nauk. Ryszard Budzik].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/140578/2
1168. Badania elektronicznych urządzeń pojazdów samochodowych / Mieczysław
Dziubiński.
Lublin : Wydaw. Naukowe Gabriel Borowski, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140609
1169. Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn / Jan
Żółtowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/140660
1170. Zbiór zadań z mechaniki technicznej : statyka / aut.: Waldemar Matlachowski,
Józef Grzelak ; pod red. Waldemara Matlachowskiego.
Opole : Politechnika Opolska, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/140664
1171. Techniki i systemy pomiarowe w budowie maszyn : laboratorium / Krzysztof
Kujan.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/140667
1172. Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym / [tł. z niem. Antoni Szulborski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/140754
1173. Smary plastyczne / Ryszard Czarny.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/140794
1174. Mięso i przetwory drobiowe : technologia, higiena, jakość : praca zbiorowa / pod
red. Tadeusza Grabowskiego i Jacka Kijowskiego ; aut.: Elżbieta Anders [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/140791
1175. Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiałów
stosowanych w urządzeniach dla przemysłu spożywczego / Krzysztof Pałka, Weroński
Andrzej.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/140676
1176. Projektowanie węzłów i części maszyn / Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/140715
1177. Motocykle SHL / Jerzy Pancewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140859
1178. Zasilanie i sterowanie silników / Zbigniew Kneba, Sławomir Makowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/140718
1179. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 2, \p Wybrane zagadnienia wytrzymałości
materiałów / Stanisław Wolny, Adam Siemieniec.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129815/2
1180. Skutery : eksploatacja i naprawa / Rafał Dmowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140872
1181. Gaźniki motocyklowe / Rafał Dmowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140873
1182. Engine management systems : for fuel injection and ignition control. \n Vol. 8, \p
Component testing and diagnosis for vehicles introduced between 1997-99 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/140757
1183. Układy wtryskowe benzyny : sprawdzanie i regulacja / Jürgen Kasedorf, Ernst
Woisetschläger ; tł. z niem. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/141405
1184. Gaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników / Jan Sas, Krzysztof
Kwaśniewski.
Kraków : AGH - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne ; [
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/143588
1185. Elementy mechaniki technicznej / Janusz Fryderyk Sztyber.
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/141014
1186. Rachunek błędów dla inżynierów / Zbigniew Kotulski, Wojciech Szczepiński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/141172
1187. Metalowe materiały inżynierskie / Leszek A. Dobrzański.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/141186
1188. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński,
Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/141193
1189. Transport samochodowy w systemach logistycznych / Zdzisław Kordel.
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/144997
1190. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych / Jerzy Merkisz,
Stanisław Mazurek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142644
1191. Inżynieria produkcji / Tadeusz Karpiński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/141206
1192. Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/141208
1193. Sprężarki wirnikowe : teoria, konstrukcja, eksploatacja / Andrzej Witkowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/141201
1194. Solid Edge : komputerowe wspomaganie projektowania / Grzegorz Kazimierczak,
Bernard Pacula, Adam Budzyński.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/179420
1195. Leksykon skrótów : motoryzacja / Krzysztof Wiśniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141248
1196. Komputerowe stanowisko pracy : aspekty zdrowotne i ergonomiczne / pod red.
Joanny Bugajskiej.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państ. Instytut Ba
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/141124
1197. Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / pod red.
Daniela Podgórskiego i Zofii Pawłowskiej ; [aut.: Grzegorz Dudka et al.].
Warszawa : CIOP - PIB, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/141126
1198. Badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów : polskie stacje kontroli
pojazdów w Unii Europejskiej : IV Konferencja - Wiosna 2004 - dawniej diagnostyka a
bezpieczeństwo ruchu drogowego, Poznań, [22 maja] 2004 / red. Marcin Buczyński ;
Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji, Polski Związek Motorowy. Okręgowy
Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z. o.o. w Poznaniu.
Poznań : ARP Promocja 21, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141128
1199. Naprawa samochodów Fiat 126P / Zbigniew Klimecki, Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141129
1200. Podstawy konstrukcji maszyn : przekładnie / Jan Żółtowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/141140
1201. Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) : podręcznik europejski / pod red.
Zbigniewa Humiennego ; [zesp. aut. Zbigniew Humienny et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/147715
1202. Renault Megane : modele 1999-2002 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141331
1203. Komputerowe obliczenia zespołów samochodów i ciągników / Tomasz Lech
Stańczyk, Dmitrij Łomako.
Kielce : Wydaw. PŚ, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141343
1204. Laboratorium elektrotechniki i elektroniki samochodowej / Tadeusz Glinka,
Barbara Kulesz, Rafał Setlak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142188
1205. Projektowanie systemów mikroprocesorowych / Paweł Hadam.
Warszawa : Wydaw. BTC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/141365
1206. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : metody, algorytmy, zastosowania / Dag
Stranneby ; tł. z jęz. ang. Michał Nadachowski.
Warszawa : Wydawnictwo BTC, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/141377
1207. Corel DRAW 11 : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek.
Gliwice : Wydaw. Helion, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156254
1208. Konstrukcja grupy tłokowo-cylindrowej silników
Kozaczewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/141407
spalinowych
/
Wiesław
1209. Skoda Favorit, Forman / Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141411
1210. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo : praca zbiorowa / pod red. Józefa
Koszkula i Elżbiety Bociągi ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/142100
1211. Studium wykorzystania badań optycznych do analizy procesów wtrysku i
spalania w silnikach o zapłonie samoczynnym / Krzysztof Wisłocki.
Poznań : Wydaw. PP, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/141454
1212. Charakterystyki rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym
Pszczółkowski.
Warszawa : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogit
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/141462
/
Józef
1213. Modelowanie procesów kucia swobodnego / H. S. Dyja [et al.].
Częstochowa : Wydaw. WIPMiFS PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/145237
1214. Drgania mechaniczne : rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em / Tomasz
Kucharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/142234
1215. Naprawa układów przeniesienia napędu / Henryk
Szczecińska. Wydział Mechaniczny.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PS, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141512
Kilar
;
Politechnika
1216. Podstawy konstrukcji narzędzi skrawających do obróbki walcowych uzębień
zewnętrznych / Tadeusz Nieszporek ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwa PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/145239
1217. Symulacja w badaniach i rozwoju : prace wygłoszone na X Jubileuszowych
Warsztatach PTSK zorganizowanych pod honorowym patronatem [..., Kraków Zakopane, 10-12 września 2003] / pod red. Andrzeja Tylikowskiego i Andrzeja Grzyba ;
Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej [et al.].
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydaw
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/141526
1218. Studium optymalizacji parametrów rozpylaczy silników o zapłonie samoczynnym
w aspekcie kształtowania ich właściwości użytkowych / Marek Idzior.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/141579
1219. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego / Jerzy Wicher.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157517
1220. Maszyny i urządzenia przemysłu żywnościowego / Jan Knyszewski.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/141607
1221. Podstawy mechaniki płynów i metod komputerowej symulacji przepływów /
Zbyszko Kazimierski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/141615
1222. Alternatywne paliwa i układy napędowe pojazdów / Jerzy Merkisz, Ireneusz
Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141756
1223. Wybrane zagadnienia wytrzymałościowe połączeń gwintowych / Aleksander
Nieoczym.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152395
1224. Podstawy miernictwa dla kierunku mechanicznego / Jan Zakrzewski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/141876
1225. Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2004 : Szczecin - Międzyzdroje, 2-4
czerwca 2004 : streszczenia / Politechnika Szczecińska. Instytut Polimerów, Instytut
Inżynierii Materiałowej.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/141879
1226. Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne : II konferencja
naukowo-techniczna, Radom, 16-17 czerwca 2004 roku / Wyższa Szkoła Biznesu im.
Bp. Jana Chrapka, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu
Drogowego, Info-Ekspert.
Radom : WSB, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/141958
1227. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. \n 1, \p Połączenia, sprężyny,
zawory, wały maszynowe / pod red. Eugeniusza Mazanka ; aut.: Andrzej Dziurski [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/141963/1
1228. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. \n 2, \p Łożyska, sprzęgła i
hamulce, przekładnie mechaniczne / pod red. Eugeniusza Mazanka ; aut.: Andrzej
Dziurski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/141963/2
1229. System informatyczny eksploatacji pojazdów mechanicznych / Bogdan
Żółtowski, Stanisław Niziński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im.
Stanisława Staszica.
Piła : PWSZ, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142464
1230. Technika i technologia montażu maszyn : materiały V międzynarodowej
konferencji naukowo-technicznej - 2004 / [red. nauk. Jerzy Łunarski].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/142073
1231. Informacionnye i tehnologičeskie aspekty ispol'zovaniâ othodov polimerov / Z. K.
Zinovič, A. Svic'.
Minsk : Izd-vo S. Lavrova, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/127370
1232. Wybrane problemy eksploatacji i zarządzania systemami technicznymi / Maciej
Woropay, Bogdan Landowski, Zdzisław Jaskulski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/142099
1233. Podstawy automatyki. \n T. 2 / Janusz Kowal.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/142101/2
1234. Tablice do obliczeń projektowo-konstrukcyjnych aparatury procesowej / Gabriel
Filipczak, Leon Troniewski, Stanisław Witczak.
Opole : PO, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/142096
1235. Elementy termomechaniki / Jan Kubik.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/142676
1236. Spatial control of vibration : theory and experiments / S. O. Reza Moheimani,
Dunant Halim, Andrew J. Fleming.
New Jersey : World Scientfic, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/141932
1237. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie : praca zbiorowa / pod
red. Jana Kosmola ; oprac.: Arkadiusz Kolka, Jan Kosmol, Henryk Słupik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/142476
1238. Stability of stationary sets in control systems with discontinuous nonlinearities /
V. A. Yakubovich, G. A. Leonov, A. Kh. Gelig.
New Yersey : World Scientific, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/141931
1239. Synchronization and control of chaos : an introduction for scientists and
engineers / J. M. Gonzalez-Miranda.
London : Imperial College press, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/141933
1240. Volkswagen Golf III : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Krzysztof Trzeciak].
Warszawa : Wydaw. AUTO, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142180
1241. Spawalnicze gazy osłonowe i palne / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/142198
1242. Maszyny i urządzenia spawalnicze / Edward Dobaj.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/142267
1243. Badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów : VI Konferencja - Jesień 2004 z
cyklu Diagnostyka a BRD, Poznań, [5 listopada] 2004 / red. Marcin Buczyński ;
Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji, Polski Związek Motorowy. Okręgowy
Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z. o.o. w Poznaniu.
Poznań : ARP Promocja 21, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142277
1244. Junak M10 / [red. Zbigniew Otoczyński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142284
1245. Zarządzanie jakością żywności : ujęcie technologiczno-menedżerskie / P. A.
Luning, W. J. Marcelis, W. M. F. Jongen ; z ang. przeł. Zdzisław Źródłowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/142294
1246. Odniesieniowe metody pomiaru zarysów okrągłości części maszyn / Stanisław
Adamczak.
Kielce : Wydaw. Polit. Świętokrz., 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/126141
1247. Aktywne uszczelnianie drgających elementów wirujących / Czesław Kundera.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/126393
1248. Analiza egzegertyczna silników spalinowych / Andrzej Ambrozik [et al.].
Kielce : Wydaw. Politech. Świętokrz., 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/126605
1249. Własności laserowo i plazmowo modyfikowanych ślizgowych węzłów tarcia na
przykładzie uszczelnień czołowych / Bogdan Antoszewski.
Kielce : PŚ, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/127805
1250. Zbiór zadań z mechaniki. \n Cz. 1, \p Kinematyka / Czesław Witkowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/128549
1251. Elementy teorii stabilności / Bogusław Radziszewski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/128631
1252. Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych /
Eugeniusz Rusiński, Jerzy Czmochowski, Tadeusz Smolnicki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/128640
1253. Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji prętowych / Dariusz Bojczuk.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129789
1254. Teoria transportu wibracyjnego / Antoni Czubak, Jerzy Michalczyk.
Kielce : Wydaw. PŚ, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/130872
1255. Wrzenie pęcherzykowe na rozwiniętych mikropowierzchniach / Mieczysław E.
Poniewski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/131522
1256. Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego / Zbigniew
Koruba.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/131599
1257. Zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych za pomocą rachunku kosztów /
Niziński Stanisław, Żółtowski Bogdan ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.
[Białe Błota] : MARKAR, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/134875
1258. Wybrane problemy eksploatacji maszyn / Żółtowski Bogdan, Tylicki Henryk.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/142373
1259. Badanie maszyn i urządzeń energetycznych / Jerzy Stańda, Januariusz Górecki,
Artur Andruszkiewicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/147076
1260. Ćwiczenia z projektowania procesów technologicznych części maszyn. \n Cz. 1 /
Wiktor Taranenko, Ewa Kwiatkowska, Tadeusz Hoszowski.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/142388/1
1261. Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960 / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142399
1262. Systemy doradcze w projektowaniu maszyn / Jerzy Pokojski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/142413
1263. Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC / [tł. z języka niem.: Andrzej
Wendrychowicz].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142416
1264. Elektroniczne sterowanie skrzynką biegów EGS : [układy bezpieczeństwa i
komfortu jazdy : informator techniczny / tł. z jęz. niem. Marek Chalecki] ; Bosch.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142418
1265. Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spalinowych / Andrzej
Kowalewicz.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1990.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137983
1266. Przewodnik po przepisach prawnych w zakresie badań technicznych pojazdów /
Zdzisław Zapiór, Zbigniew Sikora, Adam Tabor.
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Poli
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142444
1267. Poradnik mechanika samochodowego / E. A. Zogbaum ; z jęz. niem. tł. Krzysztof
Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/132108
1268. Hydrostatyczny napęd maszyn / Andrzej Osiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/142240
1269. Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe / Jan A. Wajand, Jan T.
Wajand.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/142806
1270. Napęd i sterowanie pneumatyczne / Wiesław Szenajch.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/142249
1271. VW Polo, SEAT Ibiza : VW Polo od listopada 2001, SEAT Ibiza od kwietnia 2002 /
H. R. Etzold, z niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142690
1272. Paliwa do silników o zapłonie iskrowym / Kazimierz Baczewski, Tadeusz
Kałdoński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/142684
1273. Car design / Paolo Tumminelli ; [engl.: Suzanne Kirkbright, french: Sylvie Péjac,
spanish: Gemma Correa-Buján].
Kempen : teNeues, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142605
1274. Album samochodów FSO / [red. i koncepcja całości: Jerzy Dembiński ; przy
współpr.: Jana Gettera, Mirosława Górskiego, Zbigniewa Wattsona].
[Warszawa] : Klub Pracowników i Przyjaciół FSO, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/142618
1275. Podstawy teorii sygnałów / Jerzy Szabatin.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621,3/142830
1276. Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/142628/1
1277. Podstawy metod elektroanalitycznych / Andrzej Cygański.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/P-5183/2
1278. Układ wtryskowy Common Rail : informator techniczny / [tł. z jęz. niem. Andrzej
Szulborski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131056
1279. Przekładnie walcowe. \n [T. 2], \p Projektowanie / Zbigniew Jaśkiewicz, Andrzej
Wąsiewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/142832/2
1280. AutoCAD 2005 / Andrzej Pikoń.
Gliwice : Helion, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/143025
1281. Leksykon naukowo-techniczny / [oprac. definicji i red. Jolanta Iwańska et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/132812
1282. Układy hamulcowe pojazdów : obliczenia / Mikołaj Miatluk, Zbigniew Kamiński.
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143152
1283. Poradnik diagnosty SKP : zbiór aktów prawnych obowiązujących i wymaganych w
stacji kontroli pojazdów : materiały szkoleniowe konferencji technicznych - Badania
techniczne w stacjach kontroli pojazdów z cyklu Diagnostyka a BRD / [red. Marcin
Buczyński, Jerzy Mołczanow, Michał Rychter] ; Regionalne Centrum Szkolenia
Motoryzacji, Polski Związek Motorowy. Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.
z o.o. w Poznaniu.
Poznań : ARP Promocja 21, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143160
1284. Podstawy zapisu konstrukcji / Jerzy Bajkowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/143046
1285. Łożyska toczne : informator / [oprac. Wojciech Kowalczyk et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/143109
1286. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych : ćwiczenia
laboratoryjne / Jacek Gołębiowski, Marcin Rybak ; [pod red. Jacka Gołębiowskiego].
Łódź : Wydaw. PŁ, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143200
1287. Wytwarzanie i właściwości warstw wierzchnich elementów
transportowych / Piotr Adamiec, Jerzy Dziubiński.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/143309
maszyn
1288. Teoria ruchu pojazdów szynowych / Jerzy Madej.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/143312
1289. Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego / Janusz
Szpytko.
Kraków ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/143315
1290. Numeryczne modele w przeróbce plastycznej i wymianie ciepła / Zbigniew
Malinowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/144100
1291. Reduktor stożkowo-walcowy : PKM - projektowanie / Zbigniew Skrzyszowski.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147349
1292. Słownik naukowo-techniczny polsko-rosyjski z suplementem / słownik red. Maria
Martin, Janina Januszkiewicz, Mieczysław Boratyn ; suplement red. Mieczysław Boratyn.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/143269
1293. Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski / red. Maria Martin [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/143274
1294. Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski : suplement / redagowali Maria
Martin, Mieczysław Boratyn.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/143277
1295. Opel Omega : od stycznia 1994 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Przemysław
Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143300
1296. Opel Corsa i Meriva : od września 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143773
1297. Audi 100 i 200 : od września 1982 do listopada 1990 / Hans-Rüdiger Etzold ; z
niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123539
1298. Opel Astra : od września 1991 / Hans-Rüdiger Etzold ; z jęz. niem. tł. Krzysztof
Trzeciak.
Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/123742
1299. Eksploatacja w praktyce inżynierskiej przemysłu spożywczego / Jarosław Diakun.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/143471
1300. Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych / Henryk Tylicki ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
Piła : Wydawnictwo PWSZ im. St. Staszica, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/143484
1301. Terra - technologia eksploatacji wybranych układów pojazdów / Henryk Tylicki,
Bogdan Żółtowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w
Pile.
Piła : Wydawnictwo PWSZ im. St. Staszica, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143485
1302. Obróbka elektroerozyjna : poradnik technologa / Mieczysław Siwczyk.
Kraków : Firma Naukowo-Techniczna " Mieczysław Siwczyk", 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/143488
1303. Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe / Werner Micknass, Rainer
Popiol, Axel Sprenger ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144541
1304. Akumulatory, baterie, ogniwa / Andrzej Czerwiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/148964
1305. Matematyka dla przyrodników i inżynierów. \n 1 / Donald A. McQuarrie ; z jęz.
ang. przeł. Anna Zatorska-Goldstein, Paweł Goldstein.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/143586/1
1306. Wybrane zagadnienia transportu samochodowego : praca zbiorowa / pod red.
Andrzeja Niewczasa ; [aut. Bogusław Antoszewski et al.].
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/143605
1307. Grafika inżynierska : zbiór zadań dla mechaników. \n Cz. 1, \p Metoda Monge'a i
aksonometria / Paweł Droździel [et al.].
Lublin : Liber Duo, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/143603/1
1308. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego : praca zbiorowa / pod
red. Piotra P. Lewickiego ; [aut. Piotr P. Lewicki et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/143642
1309. Metody spawania oraz sposoby oceny jakości złączy spawanych / Leon Mistur,
Janusz Czuchryj.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/143765
1310. Zarys matematyki wyższej dla studentów. \n Cz. 1 / Roman Leitner.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/P-5310/I/2
1311. Zarys matematyki wyższej dla studentów. \n Cz. 3 / Roman Leitner, Janusz
Zacharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/P-5311/III/2
1312. Poradnik inżyniera : spawalnictwo. \n 2 / pod red. Jana Pilarczyka ; aut. Piotr
Adamiec [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/139184/2
1313. Surface and thin film analysis : principles, instrumentation, applications / ed. by
H. Bubert and H. Jenett.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/143790
1314. Badania teoretyczne pracy komórki montażowej w aspekcie produktywności jej
elementów / Aleksander Nieoczym ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/143866
1315. Klejenie blach ocynkowanych / Anna Rudawska, Józef Kuczmaszewski ;
Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/143870
1316. Utylizacja drobnoziarnistych odpadów metalowych / Gabriel Borowski, Józef
Kuczmaszewski ; [Politechnika Lubelska].
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/143872
1317. CATIA V5 : przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu
mechanicznym / Andrzej Wełyczko.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/182010
1318. Solid Edge 17 : podstawy / Grzegorz Kazimierczak.
Gliwice : Helion, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/179418
1319. Powłoki ochronne / Danuta Kotnarowska.
Radom : Politechnika Radomska - Wydaw., cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/143928
1320. Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem drewna i
tworzyw drewnopochodnych : zagadnienia ogólne / Jarosław Górski.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/143931
1321. Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów
pomiarowych w LabVIEW / Dariusz Świsulski.
Warszawa : Agenda Wydawnicza PAK, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/146123
1322. Inżynieria materiałowa w wybranych pytaniach i odpowiedziach / Adam Lisica.
Radom : Politechnika Radomska. Wydaw., 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/143959
1323. Podnośniki pojazdów / Włodzimierz Skrzymowski.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143980
1324. Metrologia w technikach wytwarzania : XI Krajowa, II Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 15-17 września 2005 : materiały
konferencyjne = Metrology in production engineering / [przew. kom. nauk. Eugeniusz
Ratajczyk] ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/149161
1325. Skoda Felicia / Mario René Cedrych ; tł. z jęz. czes. Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/143877
1326. Laboratorium podstaw automatyki i automatyzacji / pod red. Tadeusza
Mikulczyńskiego ; [aut. poszczeg. ćw. Tadeusz Mikulczyński et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/143896
1327. Jak kupić używany samochód / Aleksander Sowa.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144021
1328. Volkswagen Passat : od października 1996 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144026
1329. Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych / Jan Stankowski, Wojciech
Hilczer.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/144033
1330. Mercedes-Benz : C200D, C200CDI, C220D, C220CDI, C250D, C250TD : od VI
1993 do V 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144024
1331. Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych / Wiesław Frącz,
Bruno Krywult.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/144190
1332. Skutery Osa / [red. Zbigniew Otoczyński].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144197
1333. Diagnostyka samochodów osobowych / Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144214
1334. Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów : praca zbiorowa / pod red.
Wincentego Lotko ; [poszcz. rozdz. oprac. Wincenty Lotko, Rafał Longwic, Krzysztof
Górski].
Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144243
1335. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań / Tomasz P. Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-5358/6
1336. Statyka / Jan Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [2005], cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144231
1337. Efektywne procesy kształtowania w trójsuwakowej prasie kuźniczej / Andrzej
Gontarz.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/144294
1338. Wytrzymałość materiałów z elementami mechaniki konstrukcji. \n T. 1, \p
Podstawy i zastosowania - kurs klasyczny / Witold Bodaszewski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/144317/1
1339. Termodynamika : zbiór zadań / Robert S. Rowiński, Piotr Szutkowski.
Olsztyn : Wydaw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/144324
1340. Ostrza skrawające z twardymi i supertwardymi powłokami : wytwarzanie,
badanie, eksploatacja / Maciej Kupczyk.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/144331
1341. Teoretyczne i doświadczalne podstawy hydrostrumieniowej obróbki powierzchni
/ Przemysław J. Borkowski ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/144341
1342. Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych / Krzysztof Zawirski
; Polska Akademia Nauk. Komitet Elektrotechniki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/144343
1343. Statyka i dynamika powłok wielopłatowych : nieliniowa teoria i metoda
elementów skończonych / Jacek Chróścielewski, Jerzy Makowski, Wojciech
Pietraszkiewicz.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144358
1344. Łożyska toczne CX = Precision bearings : rolling bearings, linear guidance
system, rolling elements, adapter and withdrawal sleeves, insert ball bearings : ISO
9001-2000.
[Łodź] : Delta Marketing, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/144350
1345. Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji : z przykładami zastosowań
technicznych / Jacek Stadnicki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/144424
1346. Mechanika. \n 1, \p Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium / Edward
Walicki, Tomasz Smak, Jarosław Falicki.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144432/1
1347. Volkswagen Golf i Vento : [silniki benzynowe czterocylindrowe] / tł. z jęz. fr.
Wacław Sobolewski ; [red. Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144457
1348. Mikrokontrolery dla początkujących / Piotr Górecki.
Warszawa : Wydawnictwo btc, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/182119
1349. Mechanika ogólna : teoria i zadania / Edmund Wittbrodt, Stefan Sawiak.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144469
1350. Drgania mechaniczne : zbiór zadań z rozwiązaniami / Krzysztof Marchelek,
Stefan Berczyński ; Politechnika Szczecinska. Wydział Mechaniczny.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/144474
1351. Zarys mechaniki stosowanej / Roman Bąk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144478
1352. Zastosowania analizy danych w przemyśle.
Warszawa ; Kraków : StatSoft,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/144481
1353. Homologacja pojazdów samochodowych : E20 / Henryk Kilar ; Politechnika
Szczecińska. Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144484
1354. Ćwiczenia laboratoryjne z metrologii : praca zbiorowa / pod red. Janusza
Zawistowskiego, Tadeusza Sałacińskiego ; [aut. Krzysztof Jemielniak et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/146482
1355. Spalanie i paliwa / pod red. Włodzimierza Kordylewskiego ; [aut.: Elżbieta
Bulewicz et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/145085
1356. Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i
międzynarodowych : podręcznik dla spawalników / Leon Mistur.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/144515
1357. Renault Megane : modele 1995-1998 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144548
1358. Seat Ibiza i Cordoba : modele 1993-1996 / tł. z jęz. fr. Franciszek Zawadzki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144549
1359. Sterowanie niezawodnością w systemach transportowych / Bogdan Landowski,
Maciej Woropay, Andrzej Neubauer.
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/144544
1360. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa, 2 czerwca 2005. \n Cz. 1 / [kol.
red. Henryk Bala et al. ; nadzór aut. Jerzy Siwka, Zbigniew Stradomski].
Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PC, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/144561/1
1361. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VI
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa, 2 czerwca 2005. \n Cz. 2 / [kol.
red. Henryk Bala et al. ; nadzór aut. Jerzy Siwka, Zbigniew Stradomski].
Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PC, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/144561/2
1362. Modele obliczeniowe elementów maszyn : wykład z podstaw konstrukcji maszyn
z ćwiczeniami rachunkowymi / Alojzy Rigall, Jan Sikora.
Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/144385
1363. Studium kształtowania mikrostruktury stopów magnez-aluminium / Katarzyna N.
Braszczyńska-Malik.
Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/154597
1364. Dynamika zespołów posuwowych szlifierek / Franciszek Oryński.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/144389
1365. Metaloznawstwo : wybrane zagadnienia / pod red. Jerzego Pacyny ; [aut.] Jerzy
Pacyna [et al.].
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/144608
1366. Konserwacja suwnic / Józef Trepka.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/144623
1367. Kierunki rozwoju produkcji walców : X konferencja naukowo-techniczna, Wisła,
kwiecień 2005 / [red. nauk. Henryk Dyja] ; Huta Buczek.
Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PC, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/145254
1368. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 3, \p Sprężystość i plastyczność : wybór zadań i
przykładów / Stanisław Wolny, Adam Siemieniec.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/144637
1369. Podstawy konstrukcji maszyn. \n 1, \p Obliczenia konstrukcyjne, tolerancje i
pasowania, połączenia / Antoni Skoć, Jacek Spałek.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/144678
1370. Analiza wielkości tolerowanych / Zbigniew Dąbek.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/144792
1371. Zagadnienia z mechaniki ogólnej rozwiązywane MATHCAD-em. \n Cz. 1, \p
Statyka / Maciej Major, Izabela Major ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/144795
1372. Rowek na wypływkę w kuciu matrycowym / Grzegorz Samołyk, Zbigniew Pater.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/144827
1373. Kody usterek / Charles White, Martynn Randall ; tł. z jęz. ang. Piotr Kozak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144926
1374. Fiat Panda / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144927
1375. Komputerowa technika pomiarowa w przykładach / Piotr Lesiak, Dariusz
Świsulski.
Warszawa : Agenda Wydawnicza PAK, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/146125
1376. Mercedes Vito : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Marek Bustrycki].
Warszawa : Wydawnictwo AUTO, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144910
1377. Sektor samochodowy Unii Europejskiej / Jan Burnewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/144955
1378. Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności : praca zbiorowa / pod red. Wiesława
Zwierzyckiego i Krzysztofa Bieńczaka ; [aut. Krzysztof Bieńczak et al.].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/144965
1379. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów
mechatronicznych : układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem
logicznym (PLC) / praca pod red. Jerzego Świdra ; aut. Jerzy Świder [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148065
1380. Mechanika ogólna : podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami / Marian
Klasztorny, Tadeusz Niezgoda.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/145116
1381. Tablice do projektowania konstrukcji metalowych / Władysław Bogucki, Mikołaj
Żyburtowicz.ego Ziółko [et al.].
Warszawa : Arkady, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145117
1382. Oleje i smary : otrzymywanie i zastosowanie / Aleksander Sarnecki, Anna
Obrywalina.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/145124
1383. Druty ze stali i stopów specjalnych : wytwarzanie, przetwarzanie, zastosowanie /
Janusz Łuksza [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/145131
1384. Automatyzacja procesów produkcyjnych : metody modelowania procesów
dyskretnych i programowania sterowników PLC / Tadeusz Mikulczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/145136
1385. Korozja materiałów / Jacek Baszkiewicz, Marek Kamiński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/145143
1386. Diagnozowanie silników wysokoprężnych / Hubertus Günther ; tł. z jęz. niem.
Antoni Szulborski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/145150
1387. Stateczność powłok sprężysto-plastycznych / Jerzy Zielnica.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/134080
1388. Metrologia techniczna z podstawami tolerowania wielkości geometrycznych dla
mechaników / Sławomir Białas.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/145210
1389. Zbiór zadań z mechaniki płynów / pod red. Mariana Wysockiego ; [poszczeg.
rozdz. przygot. Edyta Bijak-Bartosik [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Instytut Maszyn Cieplnych.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/147068
1390. Wybrane zagadnienia ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowych / Jan W.
Pilarczyk ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/145221
1391. Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi : wytwarzanie, właściwości,
stosowanie / Henryk Leda.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/145226
1392. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa - Ustroń, 22-24
września 2004 r. / pod red. Marty Janosz-Rajczyk.
Częstochowa : Wydawnictwa PC, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/145234
1393. Samochody marzeń / Rob de la Rive Box, Mirco de Cet ; przekł. Janusz Błaszczyk.
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145120
1394. Konstrukcja rozdrabniaczy żywności / Józef B. Flizikowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/145242
1395. Regeneracja samochodowych filtrów spalin : tendencje rozwojowe, modelowanie
i badania symulacyjne / Zdzisław Nagórski, Andrzej Teodorczyk, Maciej Bernhardt.
Warszawa : Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Politechnika
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/145244
1396. Wibroakustyka maszyn w laboratorium / Bogdan Żółtowski, Marcin Łukasiewicz.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/145250
1397. Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail / [tł. z jęz. niem. Antoni
Szulborski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145258
1398. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe / [tł. z niem. Marek Chalecki].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154411
1399. Poznajemy samochód / Jacek Łęgiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145179
1400. Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym : statyka : przykłady i
zadania / Ryszard Buczkowski, Andrzej Banaszek.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/145185
1401. Metodyka eksperymentu : planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie
wyników eksperymentów technologicznych / Mieczysław Korzyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/145324
1402. Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/145328
1403. Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/145378
1404. Mechanika materiałów i konstrukcji : praca zbiorowa. \n T. 1 / pod red. Marka
Bijak-Żochowskiego ; [aut.] Marek Bijak-Żochowski [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145421/1
1405. Mechanika materiałów i konstrukcji : praca zbiorowa. \n T. 2 / pod red. Marka
Bijak-Żochowskiego ; [aut.] Marek Bijak-Żochowski [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145421/2
1406. Walcowanie poprzeczno-klinowe wyrobów drążonych / Jarosław Bartnicki,
Zbigniew Pater.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/145556
1407. Ford Mondeo : od listopada 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Przemysław
Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145520
1408. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXI Sympozjum Zmęczenie i
Mechanika Pękania / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny
Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145591
1409. Metody numeryczne w budowie maszyn / Dariusz Skibicki, Krzysztof Nowicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/145593
1410. Podstawy teorii sprężystości i plastyczności : z przykładami / Marian Paluch ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145597
1411. Podstawy mechaniki płynów i dynamiki przepływów cieczy nienewtonowskich :
podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych / Zbigniew Matras ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/145598
1412. Pneumatyczny system zasilania silnika dwusuwowego o zapłonie iskrowym /
Władysław Mitianiec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/147078
1413. Rozwój techniki samochodowej a ubezpieczenia komunikacyjne / Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego [et al.].
Radom : Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145607
1414. Citroën Berlingo, Peugeot Partner : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Marek
Bustrycki].
Warszawa : Wydawnictwo AUTO, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145426
1415. Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych / pod red. Zbigniewa
Bojara i Wojciecha Przetakiewicza.
Warszawa : BEL Studio, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/147557
1416. Pomiar ciśnienia, prędkości i strumienia przepływu płynu / Dawid Taler.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/145658
1417. Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawanych / Tadeusz Łagoda.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/147091
1418. The finite element methods: its basis and fundamentals / O. C. Zienkiewicz, R. L.
Taylor, J. Z. Zhu.
Amsterdam [etc.] : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/145678
1419. Przetwórstwo metali : plastyczność a struktura / praca pod red. Eugeniusza
Hadasika ; [aut. Janusz Dänemark et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/145671
1420. Zużycie tribologiczne / Adam Gierek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2006], 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/145674
1421. Wykorzystanie nieliniowych metod analizy sygnałów w diagnostyce silników
spalinowych / Piotr Boguś.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/146797
1422. Ford Escort i Orion od modeli 1991 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski ; [red.
Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145748
1423. Bionika / Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156838
1424. Pomiary ilości oraz strumienia masy i objętości przepływających płynów /
Eugeniusz Pistun, Jerzy Stańda.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/147083
1425. Aktualne tendencje w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów
chłodniczych i klimatyzacyjnych : XXXVII Dni Chłodnictwa : konferencja
naukowo-techniczna, Poznań, 23-24 listopada 2005 / [red. Grzegorz Krzyżaniak] ;
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i
Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja,
Poznań.
Poznań : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja, [2005].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/145771
1426. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XVI
konferencji międzynarodowej SAKON'05, Rzeszów, 14-17 wrzesień 2005 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej [et al.].
Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145774
1427. Technologiczna warstwa wierzchnia w kołach zębatych i mechanizmach
krzywkowych / Zbigniew Gawroński.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, dr. 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/145775
1428. Lakiernictwo samochodowe / Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neumann.
Szczecin : SIMP - ZORPOT Ośrodek Rzeczoznawstwa, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145782
1429. Narzędzia skrawające / Piotr Cichosz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/145788
1430. Ford Transit diesel : modele 1986-2000 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146717
1431. Prace Komisji Nauk Technicznych / Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : PAU, 2005-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/144286
1432. Metody syntezy polimerów i ich charakterystyka / Andrzej Stolarzewicz.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/145877
1433. Struktura i właściwości stopów na osnowie fazy FeAL otrzymanych w procesach
metalurgicznych / Marian Kupka.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/145898
1434. Wybrane problemy paliw samochodowych / Jacek Maćkowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/145917
1435. Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego : charakterystyka
funkcjonalna i ekologiczna / Wiesław Zwierzycki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/145918
1436. Techniki komputerowe w inżynierii produkcji / Jarosław Plichta, Stanisława
Plichta ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/145920
1437. Nowoczesne technologie pomiarów i napraw karoserii powypadkowych /
Bogusław Raatz.
Ząbrowo : TROTON, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145778
1438. Podstawy konstrukcji maszyn z CAD : połączenia i elementy podatne / Janusz
Sempruch, Tomasz Piątkowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława
Staszica w Pile.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147278
1439. Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów
NGV / Jan Sas, Krzysztof Kwaśniewski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/149816
1440. Laboratorium dynamiki i drgań układów mechanicznych : praca zbiorowa / pod
red.: Kazimierza Szabelskiego, Jerzego Warmińskiego.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/145959
1441. Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut. Henryk
Babis [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/146001
1442. Matematyka dla przyrodników i inżynierów. \n 3 / Donald A. McQuarrie ; z jęz.
ang. przeł. Anna Zatorska-Goldstein, Paweł Goldstein.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/146005
1443. Volkswagen Transporter : od września 1990 do stycznia 2003 / H. R. Etzold ; z
jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146013
1444. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe : podstawy nauki o
materiałach i metaloznawstwo / Leszek A. Dobrzański.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/146010
1445. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów / Richard G. Lyons ; z jęz.
ang. przeł. Jan Zarzycki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-5452/1
1446. Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń / Witold
Bodaszewski, Wojciech Szczepiński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/151824
1447. Sensory i systemy pomiarowe / Waldemar Nawrocki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/146106
1448. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : podstawy
terminologiczne : praca zbiorowa / pod red. Roberta Sikory.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/146127
logiczne,
formalne
i
1449. Engineering mechanics / Francis H. Raven.
New York : McGraw-Hill Book Company, 1973.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155242
1450. Numeryczne badania procesu skrawania skał izotropowych / Jerzy Podgórski,
Józef Jonak.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/146178
1451. Równania klasycznej mechaniki płynów / Włodzimierz J. Prosnak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/146141
1452. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Piotr Drzewiecki.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146207
1453. Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/146219
1454. Nissan : instalacje elektryczne samochodów / [red.: Marcin Lewicki].
Warszawa : AutoElektro, [2006].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/145990
1455. Programowanie obrabiarek NC/CNC / Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian
Bartoszuk.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/146287
1456. Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach / Władysław
Przygocki, Andrzej Włochowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/146298
1457. Probabilistyka : rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna,
procesy stochastyczne / Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/P-5422/3
1458. Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł
Dittmann.
Kraków : Wolters Kluwer Polska : Oficyna Ekonomiczna,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/146314
1459. Mechanika / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Stanisław
Bażański.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/146357
1460. Podstawy budowy silników / Sławomir Luft.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/147406
1461. Doładowanie silników / Janusz Mysłowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/146411
1462. Układy wtryskowe Unit Injector System / Unit Pump System : informator
techniczny / [tł. z jęz. niem. Antoni Szulborski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146418
1463. Promieniowe rozdzielaczowe pompy wtryskowe VR : informator techniczny / [tł. z
jęz. niem. Antoni Szulborski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131040
1464. Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników / Wojciech Kucharczyk,
Wojciech Żurowski.
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/146512
1465. Badania pojazdów samochodowych i ich zespołów na symulacyjnych
stanowiskach badawczych / Jan Osiecki, Tadeusz Gromadowski, Brunon Stępiński.
Warszawa : Przemysłowy Instytut Motoryzacji ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146475
1466. Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych / Wilhelm
Gorecki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/146375
1467. Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda.
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/146575
1468. Teoria silników tłokowych / Tadeusz Rychter, Andrzej Teodorczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/146630
1469. Lutowanie w budowie maszyn / Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław
Zmitrowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007 \g (2006).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/146609
1470. Metody prognozowania : zbiór zadań / pod red. Barbary Radzikowskiej ;
[poszczególne części napisały: Joanna Krupowicz et al.].
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/146577
1471. Encyklopedia samochodów sportowych : modele zabytkowe / Rob de la Rive
Box.
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/146633
1472. Liny stalowe / Bogdan Golis [et al.] ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/146711
1473. Renault Clio / [tł. z jęz. franc. Tomasz Kośmicki, Wacław Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146713
1474. Fiat Tipo i Tempra / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski ; [red. Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146714
1475. Renault 19 : od listopada 1988 do stycznia 1996 / [H. R. Etzold] ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146716
1476. Technologia i automatyzacja montażu maszyn / Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis,
Wiesław Szenajch.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/148585
1477. Podstawy kształtowania regularnej struktury geometrycznej powierzchni w
procesach szlifowania / Piotr Stępień.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/146722
1478. Zbiór zadań z podstaw konstrukcji maszyn. \n Cz. 2 / Tadeusz Danel, Marek
Praszkiewicz, Jacek Rysiński.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146724
1479. Vademecum diagnosty : (pytania i odpowiedzi) / Zygfryd Gawlik, Zbigniew
Sikora, Adam Tabor.
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Poli
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146734
1480. Podstawy mechaniki uszkodzeń / Jacek Skrzypek ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/146779
1481. Teoria maszyn i mechanizmów. \n T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Mirosław Galicki
; Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet Teorii Maszyn i
Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146718/1
1482. Teoria maszyn i mechanizmów. \n T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Mirosław Galicki
; Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polski Komitet Teorii Maszyn i
Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146718/2
1483. Zjawiska przykrawędziowe i monitorowanie chropowatości powierzchni po
obróbce jednoostrzowej / Borys Storch ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalńskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/146782
1484. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem / pod red. naukową Wiesława
Kowalczewskiego ; aut. Bolesław Budzisz [et al.].
Warszawa : Wydaw. Akademickie Dialog, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/146744
1485. Przykłady obliczeń i projektów przekładni zębatych / Wiesław Szafrański, Janusz
Telega.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146745
1486. Mechanika ogólna : dynamika / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/146798
1487. Podstawy konstrukcji maszyn z CAD. \n Cz. 4, \p Modelowanie ruchu maszyn /
Stanisław Konopka, Marian Janusz Łopatka.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczne, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146746
1488. Obsługa suwnic / Mieczysław Chimiak.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/146928
1489. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej : [praca zbiorowa]. \n T. 1, \p Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia
techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym / D. Starkowski, K. Bieńczak, W.
Zwierzycki ; [pod red. Wiesława Zwierzyckiego].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/147099/1
1490. Komputerowa analiza obwodów elektrycznych z wykorzystaniem programu
SPICE : zagadnienia podstawowe / Janusz Walczak, Marian Pasko.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/148068
1491. Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach : wybrane zagadnienia /
Lech Jakliński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146923
1492. Zbiór zadań z podstaw konstrukcji maszyn. \n Cz. 1 / Tadeusz Danel, Jacek
Rysiński.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146834
1493. Automatyka. \n T. 1, \p Modelowanie i analiza układów / Franciszek Siemieniako,
Zdzisław Gosiewski ; Politechnika Białostocka.
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/147365/1
1494. Podstawy konstrukcji maszyn. \n Cz. 1, \p Zbiór zadań / Jacek Czarnigowski [et
al.].
Lublin : Instytut Zastosowań Techniki, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146748
1495. Termodynamiczne podstawy obniżania temperatury / Zbigniew Królicki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148063
1496. Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów / Seweryn Orzełowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/134890
1497. Elektronika w samochodzie : wybrane układy / Anton Herner ; z jęz. niem. tł.
Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131225
1498. Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych / Zbigniew
Jaśkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138020
1499. Inżynierska mechanika płynów / Janusz Walczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/146880
1500. Badania pojazdów samochodowych / Jerzy Lanzendoerfer.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138021
1501. Pojazdy szynowe : XVII konferencja naukowa, Kazimierz Dolny, 13-15 września
2006 r. / [kom. nauk. Jerzy Madej et al.] ; Politechnika Warszawska. Wydział
Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk.
Komitet Transportu.
[Warszawa : Politechnika Warszawska], 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/146889
1502. Teoria i praktyka eksploatacji przekładni ślimakowych / Henryk Grzegorz
Sabiniak.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/146891
1503.
Przetwórcze
aspekty
termodynamicznych
termoplastycznych / Beata Kowalska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/146871
właściwości
polimerów
1504. Budowa samochodów : układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia /
Andrzej Reński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/129992
1505. Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych / Jerzy Merkisz,
Stanisław Mazurek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147842
1506. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Jerzy Osiński, Piotr Żach.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146983
1507. Badania teoretyczno-technologiczne procesów plastycznego kształtowania
metali : monografia 2004 / pod red. Wiesława S. Werońskiego ; [aut. Wiesław S.
Weroński et al.].
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/146955
1508. Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii i materiałów : monografia /
pod red. Leszka Gardyńskiego.
Lublin : Liber Duo Kolor, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/146957
1509. Inżynierowie nowej ery wobec problemów eksploatacji i konstrukcji pojazdów :
monografia / pod red. Zbigniewa Kiernickiego.
Lublin : Liber, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146956
1510. VW Golf II i Jetta : od września 1983 do czerwca 1992 / H. R. Etzold ; z jęz. niem.
tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/146995
1511. Studium problemu usprawnienia procesu filtrowania
wysokoprężnym / Tadeusz Siuta.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/146947
paliwa
w
silniku
1512. Zbiornik ciśnieniowy spawany : materiały pomocnicze do projektu z podstaw
konstrukcji maszyn : pomoc dydaktyczna / Andrzej Dudek, Stanisław Łaczek.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/146949
1513. Wytrzymałość materiałów : teoria, przykłady, zadania : podręcznik dla
studentów wyższych szkół technicznych. \n T. 2, \p Problemy złożone / Edward
Cegielski.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/146950
1514. Analiza dokładności geometrycznej manipulatorów robotów przemysłowych /
Longin Gondek.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/147301
1515. Tribologiczne zastosowania azotku boru / Tadeusz Kałdoński.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/147067
1516. Zapłon / Ryszard Demidowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/134521
1517. Wybrane zagadnienia z teorii i technologii walcowania poprzeczno-klinowego /
Zbigniew Pater, Andrzej Gontarz, Wiesław S. Weroński.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/133654
1518. Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń / Stanisław Borkowski, Jacek
Selejdak, Szymon Salamon.
Częstochowa : Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/147034
1519. Zagadnienia konstrukcyjne i technologiczne niekonwencjonalnych technik
wytwarzania : praca zbiorowa / pod red. Michała Styp-Rekowskiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/147040
1520. Fundamentals of metal-metal adhesive joint design / Józef Kuczmaszewski ;
[transl. Tomasz Bylica].
Lublin : Lublin University of Technology : Polish Academy of S
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147013
1521. Podstawy konstrukcji maszyn : ćwiczenia laboratoryjne / Dorota Kocańda, Janusz
Mierzyński, Lucjan Śnieżek ; pod red. Lucjana Śnieżka.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147010
1522. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod red.
Mirosława Banasiaka ; aut.: Andrzej Młotkowski [et al.].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/132721
1523. Materiały w budowie maszyn : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych / pod red.
Andrzeja Barbackiego.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147090
1524. Systemy zrobotyzowanego montażu / Tomasz Koch.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/147092
1525. Rheology in plastics quality control / John M. Dealy, Peter C. Saucier.
Munich : Hanser Publishers ; Cincinnati :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/132550
1526. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa / pod
red. Marka Brzezińskiego.
Warszawa : Difin, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/139019
1527. Inżynieria ruchu lotniczego / Marek Malarski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147127
1528. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna : publikacja nr UDC-P058 autoryzowana
przez Konsorcjum UKD nr licencji -2005/06 / [tablice oprac.: Teresa Turowska, Jolanta
Hys, Joanna Kwiatkowska].licznych.
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 151454
1529. Podstawy eksploatacji obiektu technicznego / Lech Dwiliński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147095
1530. Inżynieria jakości w technologii maszyn / Piotr Grudowski, Włodzimierz
Przybylski, Mieczysław Siemiątkowski ; pod redakcją Włodzimierza Przybylskiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147097
1531. Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red.
Józefa Koszkula i Elżbiety Bociągi ; Politechnika Częstochowska. Instytut Przetwórstwa
Polimerów i Zarządzania Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych
SIMP.
Częstochowa : Częstochowskie Wydawnictwo Archidiec. Regina Polo
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147202
1532. Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą poprzecznych łożysk
ślizgowych / Andrzej Miszczak ; Akademia Morska w Gdyni.
Gdynia : Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/147206
1533. Analiza i synteza współpracy powierzchni kół zębatych metodami dyskretnymi /
Mariusz Sobolak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/149251
1534. Drgania i stateczność układów dyskretnych : praca zbiorowa / pod kier. nauk. i
red. Lecha Tomskiego ; [aut. Lech Tomski et al.] ; Politechnika Częstochowska.
Warszawa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/148572
1535. Podstawy automatyki : zbiór zadań / Eugeniusz Mazur, Marcin Sosnowski ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148571
1536. Wagony specjalne do przewozu ładunków wielkogabarytowych o dużej masie :
zasady budowy i sterowania / Jerzy Madej, Rafał Podsiadło.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksplot
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/147045
1537. System transportowy : kształtowanie wartości dla interesariusza / Wojciech
Downar.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/147162
1538. Promieniowanie akustyczne płyt i powłok o małej wyniosłości / Marek S. Kozień.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/147169
1539. Wymiana ciepła i opory przepływu zawiesiny lodowej w przewodach / Beata
Niezgoda-Żelasko.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/147170
1540. Diagnostyka szczelności płynowych konstrukcyjnie zamkniętych przestrzeni
roboczych / Szymon Salamon.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147171
1541. Podstawy robotyki / Tomasz Buratowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/147172
1542. Żywotność śmigłowców : praca zbiorowa / pod red. Józefa Żurka ; [aut. oprac.
Piotr Barszcz et al.].
Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147140
1543. Porty lotnicze : systemy świetlnych pomocy nawigacyjnych / Małgorzata Pasek.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147190
1544. Właściwości filmu olejowego w poprzecznych łożyskach ślizgowych z nietypową
geometrią czopa / Jarosław Sęp.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/147283
1545. Podstawy spawalnictwa / Norbert Gawroniak.
Gdańsk : Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.79/147288
1546. Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w materiałach sprężysto-plastycznych
przy proporcjonalnym zginaniu ze skręcaniem / Dariusz Rozumek, Ewald Macha.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/147293
1547. Wybrane techniki projektowania mechatronicznego / Maciej Petko.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/147295
1548. Diagnostyka drgań samowzbudnych w systemie obrabiarka - proces skrawania /
Andrzej Bodnar.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/147297
1549. Emisja toksycznych składników spalin w fazie nagrzewania się silnika o zapłonie
iskrowym z zastosowaniem akumulatora ciepła / Marek Brzeżański ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/149124
1550. Matematyczne i numeryczne metody analizy bifurkacji i dynamiki chaotycznej
układów mechanicznych z tarciem i uderzeniami / Jan Awrejcewicz [et al.].
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej , 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/149331
1551. Obróbka elektroerozyjna : podstawy technologiczne. \n T. 2 / Mieczysław
Siwczyk.
Kraków : Firma Naukowo-Techniczna " Mieczysław Siwczyk", 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/147318
1552. Doświadczalna analiza rozkładów odkształceń w strefach zmęczeniowego
pękania / Dariusz Boroński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/147324
1553. Ekonomika i organizacja sektorów systemu paliwowo-energetycznego : wybrane
zagadnienia / Ireneusz Soliński.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/130833
1554. Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej części
maszyn / Stanisław Legutko, Stanisław Nosal.
Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Polska Akademia Nauk. Od
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/147332
1555. Wprowadzenie do technologii materiałów dla projektantów / Cezary Nawrot,
Jarosław Mizera, Krzysztof Jan Kurzydłowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/147706
1556. Metaloznawstwo. \n Cz. 1 / Rudolf Haimann.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130182/1
1557. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 1, \p Teoria, zastosowanie / Stanisław Wolny,
Adam Siemieniec.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129815/1
1558. Doświadczalno-teoretyczne podstawy obróbki elektroerozyjnej (EDM) / Adam
Miernikiewicz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130485
1559. Projektowanie samolotów / Stanisław Danilecki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147768
1560. Zbiór zadań z mechaniki. \n Cz. 3, \p Elementy dynamiki i mechaniki analitycznej
/ Czesław Witkowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/147388
1561. Eksploatowanie samolotów / Stanisław Danilecki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147393
1562. Technologia przetwórstwa mięsa / Adam Olszewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/147404
1563. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne / Grażyna Jastrzębska.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/149012
1564. Opakowania transportowe : poradnik / Stefan Jakowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/148333
1565. Spawalnictwo / Kazimierz J. Ferenc.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/147517
1566. Wyoblanie ręczne / Paweł Szwedowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/147514
1567. Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne
i analityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Grajka ; aut.: Wanda
Baer-Dubowska [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/147528
1568. Podstawy biotechnologii przemysłowej : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza
Bednarskiego i Jana Fiedurka ; aut. Marek Adamczak [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/147521
1569. BMW serii 3 : sedan od listopada 1989 do marca 1999, coupé od października
1990 do kwietnia 1999, kombi (touring) od maja 1995 do maja 1999, compact od
kwietnia 1994 do września 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147577
1570. Audi 80 i 90 : od wrzesnia 1986 do sierpnia 1991 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147544
1571. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych / Marcin
Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński.
Bydgoszcz ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Branta,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147617
1572. Zgrzewanie tworzyw sztucznych : zgrzewarki i generatory w. cz. / Zdzisław
Urbaniak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/123771
1573. Problemy deformacji i destrukcji materiałów suszonych : praca zbiorowa / pod
red. Stefana Jana Kowalskiego.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/129790
1574. Silniki Gazowe 2000 : konstrukcja, badania, eksploatacja : V Międzynarodowa
Konferencja Naukowa, Częstochowa - Vyšné Ružbachy, 8-12.05.2000 r. \n Cz. 2 / pod
red. Adama Dużyńskiego.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129700/2
1575. Pręty cienkościenne - otwarte / Stefan Piechnik ; Politechnika Krakowska.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129940
1576. Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych / Edward
Pająk.
Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/129310
1577. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod red.
Stanisława Mazurkiewicza ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129245
1578. Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych. \n 1 / Henryk
Zawistowski, Daniel Frenkler.
Warszawa : PLASTECH Wydawnictwo Poradników i Książek Techniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147731
1579. Nowoczesne formy wtryskowe : problemy konstrukcji i użytkowania / [dobór i
oprac. ogólne : Henryk Zawistowski].
Warszawa : PLASTECH Wydawnictwo Poradników i Książek Techniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147734
1580. Łożyska toczne : wykład z podstaw konstrukcji maszyn z ćwiczeniami
rachunkowymi / Krzysztof Druet, Marek Kochanowski, Paweł Romanowski.
Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/147740
1581. Procesy i aparaty w przemyśle spożywczym / W. N. Stabnikow [et al.]. ; tł. z ros.
[Henryk Błasiński et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/138014
1582. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej : [praca zbiorowa]. \n T. 2, \p Przepisy prawne / D. Starkowski, K. Bieńczak,
W. Zwierzycki ; [pod red. Wiesława Zwierzyckiego].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/147760
1583. Obróbka skrawaniem / Krzysztof Jemielniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/147763
1584. Laboratorium materiałoznawstwa / Adam Lisica, Bogusław Ostrowski, Witold
Ziewiec.
Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/147765
1585. Kierunki badań, rozwiązania techniczne oraz eksploatacja układów chłodniczych
i klimatyzacyjnych : XXXVIII Dni Chłodnictwa : konferencja naukowo-techniczna,
Poznań- Rosnówko, 15-16 listopada 2006 / [red. Grzegorz Krzyżaniak] ; Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji.
Oddział Wojewódzki w Poznaniu ; SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja, Poznań.
Poznań : Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/148599
1586. Zasilanie silników autobusów komunikacji miejskiej sprężonym gazem ziemnym
/ Grzegorz Budzik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/150778
1587. Projektowanie urządzeń elektromechanicznych / Marek Krawczuk, Krzysztof
Biereg, Łukasz Doliński.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/149027
1588. Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją
Zbigniewa Lozia ; [autorzy Radosław Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek,
Zbigniew Lozia, Wiktor Mackiewicz, Tomasz Rutkowski, Małgorzata Wardzińska,
Andrzej Wolff, Piotr Zdanowicz].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147835
1589. Żurawie samojezdne i wieżowe : konserwacja i montaż / Włodzimierz
Skrzymowski.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.873/147845
1590. BMW serii 5 : sedan od września 1987 do lipca 1995, kombi od września 1991 do
stycznia 1996 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147852
1591. Eksploatacja samochodów / Michał Hebda, [Marian
Dąbrowski].
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147921
Dąbrowski,
Maciej
1592. Wtryskarki : poradnik użytkowniaka / Friedrich Johannaber ; [tł. Danuta
Zawistowska, Brunon Krywult].
Warszawa : Plastech. Wydaw. Poradników i Książek Technicznych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/147736
1593. Nagniatanie ślizgowe / Mieczysław Korzyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/147942
1594. Biopaliwa / Piotr Gradziuk [et al.] ; pod red. Piotra Gradziuka ; Akademia Rolnicza
w Lublinie. Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu [et al.].
Warszawa : Wydaw. "Wieś Jutra", 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/147984
1595. Transport ciepła w cienkich warstwach i pomiary ich właściwości cieplnych /
Jerzy Bodzenta.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148031
1596. Słoma : energetyczne paliwo / Anna Grzybek, Piotr Gradziuk, Krzysztof
Kowalczyk ; Akademia Rolnicza w Lublinie. Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu,
Polskie Towarzystwo Biomasy, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji
Rolnictwa.
Warszawa : Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/148026
1597. Podstawy marketingu żywności / pod red. Marii Jeznach ; [aut.: Maria Jeznach et
al.].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/148020
1598. Wybrane zagadnienia z technologii żywności / pod red. Marty Mitek i Mirosława
Słowińskiego.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/148043
1599. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu : praca zbiorowa / pod red.
Jana Gawęckiego i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Janusz Czapski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/147893
1600. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne / Janusz Narkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/147898
1601. Chemia polimerów / Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński.
Kraków : Wydaw. Naukowo-Techniczne TEZA, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/148058
1602. Ochrona środowiska w transporcie lądowym / Jan Gronowicz.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/148064
1603. Podstawy fizyki. \n 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł.
Mirosław Łukaszewski, Włodzimierz Komar i Rafał Bożek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/148969
1604. Podstawy fizyki. \n 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł.
Zygmunt Ajduk i Marek Jaworski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/148970
1605. Ekologiczne aspekty pozyskiwania i przetwarzania żywności / Jan Kumider, Jerzy
Zielnica ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/148074
1606. Renault Laguna : modele 1994-1997 / tł. z jęz. fr. Sławomir Makowski ; [red.
merytoryczny Jacek Łęgiewicz].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148194
1607.
Kompatybilność
elektromagnetyczna
:
zakłócenia
w
urządzeniach
elektronicznych. \n 4, \p Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze : zasady i
porady instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Zbigniew Pochanke.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-4975/IV/2
1608.
Kompatybilność
elektromagnetyczna
:
zakłócenia
w
urządzeniach
elektronicznych. \n 3, \p Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane : zasady i porady
instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Zbigniew Pochanke.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/126742/3
1609. Podstawy fizyki. \n 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł.
Mirosław Łukaszewski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/151545
1610. Tuning, zwiększanie sprawności silników spalinowych / Tomasz Sałek.
Zamość : Tomasz Sałek, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/147849
1611. Feynman radzi : Feynmana wykłady z fizyki ; suplement do Feynmana wykładów
z fizyki o metodach rozwiązywania zadań / R. P. Feynman, M. A. Gottlieb, R. Leighton ;
ze wspomnieniami Matthew Sandsa i zadaniami z odpowiedziami Roberta B. Leightona
i Rochusa E. Vogta ; z jęz. ang. tł. Zygmunt Ajduk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/148258
1612. Systemy eksploatacji statków powietrznych / Jerzy Lewitowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/148203
1613. Technologie odlewania stali / Zdzisław Kudliński.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/148210
1614. Ćwiczenia laboratoryjne z silników spalinowych i ochrony środowiska /
Aleksander Ubysz, Tomasz Figlus.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/148214
1615. Mechanika manipulatorów - robotów w opisie motorów / Józef Wojnarowski,
Andrzej Nowak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148217
1616. Diament : otrzymywanie i zastosowanie w obróbce skrawaniem / Lucyna
Jaworska.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/148291
1617. Sam naprawiam motocykl / Michael Pfeiffer ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148292
1618. 200 rad Radia Truck / Adam Siedlecki.
Warszawa : Twigger, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148318
1619. Recykling samochodów w Polsce / Agnieszka Merkisz-Guranowska.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148222
1620. Kieszonkowy przewodnik samochodowy / Andrew Montgomery ; [przekł.: Jacek
Szadkowski].
Bath [etc.] : Parragon, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148452
1621. Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn / Michał Hebda.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploata
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: M-621.82/.89/148249
1622. 1000 automobili : historia, klasyka, technika / przygotowanie wyd. pol.: Studio
Wydawnicze 69, Olsztyn ; przekł. Magdalena Latecka, Krzysztof Ostas ; red.: Krzysztof
W. Jezierski.
Kolonia : Naumann Gobel Verlagesellschaft mbH ; Olsztyn :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148243
1623. 1000 motocykli : historia, klasyka, technologia / [aut. Carsten Heil ; przy
współpr.: Michael Ahlsdorf et al.] ; przekł.: 69 - Studio Wydawnicze ; red.: Mariola
Jezierska, Krzysztof Jezierski.
Kolonia : Naumann Gobel Verlagesellschaft mbH ; Olsztyn :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148240
1624. Mały kodeks drogowy z objaśnieniami / Zbigniew Drexler.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 34/148375
1625. Motoryzacyjne materiały eksploatacyjne, tachografy, badania techniczne
pojazdów, odlewy i wyroby z proszków metali w motoryzacji, recykling zużytych
pojazdów, korozja, medycyna pracy / Jan Franczyk [et al.].
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Pol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148380
1626. Termodynamika : przykłady i zadania / Jerzy Banaszek [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148384
1627. Diagnozowanie złożonych przypadków uszkodzeń przekładni
Bogusław Łazarz [et al.].
Katowice ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploata
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/148387
zębatych
/
1628. Motocykle : wczoraj i dziś / Roland Brown ; [przygotowanie uzup. i korekty
tekstu: Anthony R. John ; przekł.: Andrzej Magnuszewski].
Bath [etc.] : Parragon, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148245
1629. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod
red. Tadeusza Uhla.
Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej A
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/148394
1630. Metody modelowania i obliczania rozkładu obciążenia
ślimakowych / Henryk Grzegorz Sabiniak.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/148395
w
zazębieniach
1631. Żywność modyfikowana genetycznie : poradnik konsumenta / Alan McHughen ; z
ang. przeł. Andrzej Babuchowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/148431
1632. Optymalizacja stateczności konstrukcji : współczesne problemy / Bogdan
Bochenek, Jacek Krużelecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/148442
1633. Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów
zaopatrzenia w elektryczność, ciepło i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju
/ pod red. Andrzeja Ziębika, Jana Szarguta, Wojciecha Stanka ; Polska Akademia Nauk.
Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148444
1634. Mechanika ogólna : wybrane zagadnienia : teoria i zadania / Stefan Sawiak,
Edmund Wittbrodt.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/148446
1635. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie : praca zbiorowa / pod
red. Jana Kosmola ; oprac. Maciej Kaźmierczak [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/148450
1636. Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego
Łunarskiego.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/148553
1637. Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania : obróbka,
mikroobróbka, montaż : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Marciniaka ; [aut. Jerzy
Kozak et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/148583
1638. Eksploatacja maszyn / Stanisław Legutko.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/149017
1639. Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna : laboratorium : praca zbiorowa / pod
red. Lucjana Dąbrowskiego, Mieczysława Marciniaka, Bogdana Nowickiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149060
1640. Mechanika teoretyczna / Piotr Wiśniakowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/148593
1641. Podstawy wytrzymałości materiałów / Marian Ostwald.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/148596
1642. Prognozowanie właściwości dynamicznych przekładni zębatych stożkowych /
Antoni Skoć.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.8/148607
1643. Analiza wrażliwości i zadania odwrotne w termodynamice
odlewniczych / Romuald Szopa ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148997
procesów
1644. Volkswagen Golf V, Golf Plus, Jetta, Touran : Golf V - od października 2003, Golf
Plus - od stycznia 2005, Jetta - od sierpnia 2005, Touran - od marca 2003 / H. R. Etzold
; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148408
1645. Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo / Grzegorz
Dzieniszewski, Krzysztof Szwajka.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148614
1646. Metody badań jakości powłok ochronnych / Danuta Kotnarowska, Małgorzata
Wojtyniak.
Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/148632
1647. Pojazdy i ciągniki rolnicze / Alojzy Skrobacki, Adam Ekielski.
Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148635
1648. Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych /
Jan Mróz ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/148642
1649. Volkswagen Käfer (VW typ 1) i Transporter (VW typ 2) od modeli 1968 / tł. z jęz.
fr. Wacław Sobolewski ; [red. Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148660
1650. Samochody osobowe : Polski Fiat 508 i 518 / Jan Tarczyński, Tomasz Szczerbicki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148677
1651. Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG : badania
porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin / Kazimierz M. Romaniszyn.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/148684
1652. Liquid phase epitaxy of electronic, optical and optoelectronic materials / edit.
Peter Capper, Michael Mauk.
Chichester : John Wiley Sons, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/148514
1653. Graficzny zapis konstrukcji : przewodnik do zajęć projektowych / Krystyna
Schabowska, Jakub Gajewski, Przemysław Filipek ; pod red. Józefa Jonaka.
Lublin : Wydaw. Drukarnia Liber Duo, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/148516
1654. Automatyka. \n T. 2, \p Synteza układów / Zdzisław Gosiewski, Franciszek
Siemieniako ; Politechnika Białostocka.
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148578
1655. Teoria sterowania układów jednowymiarowych / Zenon Jędrzykiewicz.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148748
1656. Samochody Jelcz : program produkcji 1988-1990 / [oprac. Krzysztof Roszczyk,
Aleksander Truss] ; Jelczańskie Zakłady Samochodowe.
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego WEMA, 1989.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148524
1657. Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148753
1658. Samochody ciężarowe i ciągniki Jelcz 415, 416, 417, 620 i pochodne : instrukcja
obsługi / Jelczańskie Zakłady Samochodowe.
[Warszawa] : WEMA, dr. 1988.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148521
1659. Samochód samowyładowawczy Jelcz W 642 : instrukcja obsługi / Jelczańskie
Zakłady Samochodowe.
[Warszawa] : WEMA, dr. 1989.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148523
1660. Katalog maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego / [red. Józef Rudalski] ;
Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożywczego "Spomasz'.
Warszawa : Wydawnictwo Katalogów i Cenników, 1974.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/148520
1661. Peredvižnaâ remontnaâ masterskaâ Jelcz 713/II : rukovodstvo po èkspluatacii /
Jelczańskie Zakłady Samochodowe.
[Warszawa] : WEMA, dr. 1989.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148519
1662. Termodynamika : laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Bieniasza ;
[zespół aut. w składzie Stanisław Olszański et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/148760
1663. Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn. \n T.
1, cz. 1, \p Ogólne zasady obliczeń, połączenia nierozłączne / Antoni Skoć.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/148763
1664. Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn. \n T.
1, cz. 2, \p Wybrane materiały konstrukcyjne, połączenia rozłączne / Antoni Skoć.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/148764
1665. Optymalizacja struktur kompozytowych i procesów technologicznych ich
wytwarzania : podstawy projektowania materiału / Aleksander Muc.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/148765
1666. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VIII
międzynarodowa konferencja naukowa, Częstochowa, 25 maja 2007 r. \n 1 / pod red.
Lecha Szecówki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/148766
1667. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : VIII
międzynarodowa konferencja naukowa, Częstochowa, 25 maja 2007 r. \n 2 / pod red.
Lecha Szecówki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/148767
1668. Katalog części zamiennych : autobus AUTOSAN H9-20, H9-21, H9-20R = Spare
parts catalogue : bus AUTOSAN H9-20, H9-21, H9-20R = Katalog zapasnyh častej :
avtobus AUTOSAN H9-20, H9-21, H9-20R / Sanocka Fabryka Autobusów AUTOSAN.
Sanok : Sanocka Fabryka Autobusów AUTOSAN, 1984.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148518
1669. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie : praca zbiorowa / pod red. Marka
Brzezińskiego.
Warszawa : Difin, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/148783
1670. Safety, comfort and convenience systems : function, regulation and components
with communication systems / Robert Bosch GmbH.
Chichester : John Wiley, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148530
1671. Samochody sportowe : wyczynowe maszyny / Craig Cheetham ; [przekł. Andrzej
Magnuszewski].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148815
1672. Samochody zabytkowe : najwspanialsze samochody z czasów przedwojennych /
Craig Cheetham ; [przekł. Andrzej Magnuszewski].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/148813
1673. CATIA v 5 : modelowanie i analiza układów kinematycznych : nowoczesne
sposoby testowania konstrukcji mechanicznych : tworzenie modeli mechanizmów,
analiza ruchu i zajmowanej przestrzeni, symulacje kolizji / Marek Wyleżoł.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156131
1674. Renault Kangoo / [tł. z jęz. niem. Marek Bustrycki].
Warszawa : Wydawnictwo Auto, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148818
1675. Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych /
Eugeniusz Hałasa, Maciej Heneczkowski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/148876
1676. Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta / pod red.
Aleksandry Szadok-Bratuń ; Ius Administrativum Novum UWr.
Wrocław : Kolonia Limited, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/148546
1677. Metaloznawstwo / Karol Przybyłowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/148548
1678. Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn : podstawy i zastosowanie /
Włodzimierz Przybylski, Mariusz Deja.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/148550
1679. Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów :
[OBD] / Uwe Rokosch ; tł. Jarosław Kałużny.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149002
1680. Przewóz towarów niebezpiecznych : poradnik kierowcy / Tadeusz Pusty.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149004
1681. Laboratorium mechaniki płynów : praca zbiorowa / pod red. Mariana Wysockiego
; [poszczególne rozdz. oprac. Dariusz Asendrych et al.] ; Politechnika Częstochowska.
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Instytut Maszyn Cieplnych.
Czestochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/148885
1682. Algorytmy i modele w projektowaniu pneumatycznych układów napędowych /
Tomasz Kiczkowiak.
Koszalin : Politechnika Koszalińska, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/148894
1683. Citroën Xsara II / [red. merytoryczny Krzysztof Wiśniewski ; tł. z fr. Bogusław
Panek].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/148897
1684. Excel 2007 PL / Piotr Czarny.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156249
1685. Word 2007 PL / Grzegorz Kowalczyk.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156250
1686. Podstawy konstrukcji maszyn : przekładnie zębate / Wiesław Szafrański.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.01/148924
1687. Inżynieria nanomateriałów i struktur ultradrobnoziarnistych / Maria Richert.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/149029
1688. Łożyska mechanizmu korbowego tłokowych silników spalinowych / Anna
Krzymień.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/149016
1689. Termodynamika i technika cieplna : ćwiczenia rachunkowe / Marian Kieloch [et
al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/149042
1690. Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech
równoległych współbieżnych rotorów / Andrzej Zniszczyński.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/148939
1691. Metody i narzędzia harmonogramowania w transporcie / Tomasz Ambroziak.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploata
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149043
1692. Obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych według norm ISO / Michał
Maziarz, Stanisław Kuliński.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/149055
1693. Uniwersalny model przestrzennych mechanizmów jednokonturowych / Tadeusz
Bil ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/149062
1694. Przenoszenie pędu, ciepła i masy : notatki autoryzowane. \n Cz. 1 / Leon
Troniewski, Michał Palica, Krystian Czernek.
Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/149268
1695. Podstawy fizyki. \n 4 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł.
Jerzy Prochorow, Rafał Bożek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/148971
1696. Podstawy fizyki. \n 5 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł.
Adam Babiński, Rafał Bożek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/148972
1697. Inżynieria maszyn roboczych. \n Cz. 1, \p Podstawy urabiania, jazdy,
podnoszenia i obrotu / Kazimierz Pieczonka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/148973
1698. Wytrzymałość materiałów : teoria, przykłady, zadania : podręcznik dla
studentów wyższych szkół technicznych. \n T. 1, \p Problemy jednowymiarowe /
Edward Cegielski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. [Wydział
Mechaniczny. Instytut Mechaniki Stosowanej].
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/148975
1699. Podstawy sterowania impulsowego / Ryszard Musielak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/153618
1700. Podstawy metalurgii w odlewniczych procesach rafinacyjnych / Adam W.
Bydałek, Andrzej Bydałek.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/148984
1701. Technologia kształtowania części maszyn o małej sztywności / Wiktor
Taranenko, Antoni Świć ; ITSI. Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149168
1702. Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn / pod red. Jerzy Józwik [et
al.].
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/149171
1703. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : X Jubileuszowe Profesorskie Warsztaty
Naukowe : Lublin-Kazimierz Dolny, 12-15 czerwca 2005 / Katedra Procesów
Polimerowych Politechniki Lubelskiej.
Lublin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/149173
1704. Analizy numeryczne wybranych zagadnień mechaniki / pod red. nauk. Tadeusza
Niezgody.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/148926
1705. Laboratorium z odlewnictwa / pod red. Kazimierza Granata ; [aut. ćwiczeń:
Stanisław Chorzępa et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/149141
1706. Drgania nieliniowe w procesie skrawania toczeniem / Rafał Rusinek, Jerzy
Warmiński, Kazimierz Szabelski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149105
1707. Urządzenia sterujące dokładnością obróbki części maszyn o małej sztywności /
Wiktor Taranenko, Antoni Świć.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149113
1708. Podstawy i technika obróbki ściernej / pod red. Kazimierza E. Oczosia i Jana
Burka ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Technik
Wytwarzania i Automatyzacji.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149136
1709. Wytrzymałość materiałów : przykłady obliczeń. \n Cz. 1 / Wiesław Bandyszewski
[et al.].
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/,6/149149
1710. Pomiary wielkości geometrycznych w technice / Karol Durczak.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/149197
1711. Stereometria powierzchni : pomiary, badania, aplikacje : szóste konwersatorium
/ Politechnika Poznańska. Instytut Technologii Mechanicznej. Zakład Metrologii i
Systemów Pomiarowych.
Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/149202
1712. Maksimum entropii jako teoretyczne kryterium statystycznego opisu separacji
materii granulowanej / Jerzy Detyna.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/154336
1713. Niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości / Janusz Ćwiek ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/149255
1714. Systemy transportu dyskretnego : modele, niezawodność : praca zbiorowa / pod
red. Wojciecha Zamojskiego.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/149666
1715. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej : [praca zbiorowa]. \n T. 3, \p Środowisko pracy kierowcy, logistyka / D.
Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki ; [pod red. Wiesława Zwierzyckiego].
Poznań : Systherm, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149257
1716. Wpływ wybranych parametrów na jakość wyrobów w procesie wykrawania
dokładnego / Stanisław Kut.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149266
1717. Cienkie warstwy do pracy w warunkach suchego tarcia w podwyższonych
temperaturach / Witold Gulbiński ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/149265
1718. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych :
ćwiczenia laboratoryjne / pod red. Roberta Sikory ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane PL, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/131876
1719. Ćwiczenia laboratoryjne z odlewnictwa / Bogdan Piekarski ; Politechnika
Szczecińska. Wydział Mechaniczny. Instytut Inżynierii Materiałowej.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/149240
1720. Inżynieria produkcji : wiedza - wizja - programy ramowe = Production
engineering : knowledge - vision - framework programmes / pod red. Edwarda
Chlebusa ; Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Budowy
Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/149245
1721. Frazeologia lotnicza / Andrzej Fellner, Józef Zając ; Instytut Nauk Technicznych.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 164/149250
1722. Wybrane zagadnienia projektowania porowatych konstrukcji powierzchniowych /
Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk, Marian Ostwald.
Poznań : Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor", 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/149673
1723. Kinematyka i dynamika cięgnowych przekładni eliptycznych / Henryk Achtelik,
Grzegorz Gasiak, Józef Grzelak.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/149322
1724. Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2007 : praca zbiorowa / pod
red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej ; Wydział Chemiczny. Politechnika
Wrocławska.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150808
1725. Teorie, prawa i prawidłowości w nauce o eksploatacji obiektów technicznych /
Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 001/154730
1726. Podstawy wygładzania powierzchni ściernicami elastycznymi / Zdzisław Pluta ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/150885
1727. Volkswagen Passat : modele 1988-1996 / [tł. z jęz. fr. Tomasz Kośmicki, Wacław
Sobolewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149515
1728. Fiat Seicento / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149520
1729. Volkswagen Golf i Vento / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149514
1730. Daewoo Nubira / Edward Morawski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149526
1731. Daewoo Espero / Edward Morawski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149524
1732. Daewoo FSO Lanos / Krzysztof Bujański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149518
1733. Nissan Sunny : od września 1986 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149523
1734. Ford Mondeo : od listopada 1992 do listopada 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149516
1735. Peugeot 106 : od września 1991 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149522
1736. Volkswagen Polo : od IX 1994 do X 2001 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149517
1737. Podstawy konstrukcji napędów maszyn : PKM 2 : historia, obciążenia, zjawiska,
sprężyny, wały, łożyska, sprzęgła, hamulce, przekładnie / Bogdan Branowski [et al.] ;
pod red. Bogdana Branowskiego.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/149528
1738. Wprowadzenie do nauki o materiałach / Leszek A. Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/149529
1739. Obsługa i programowanie obrabiarek CNC : podręcznik operatora / Witold
Habrat.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149530
1740. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XVIII
konferencji międzynarodowej SAKON'07, Rzeszów, 26-29 wrzesień 2007 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej [et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149338
1741. Model cyklu roboczego silnika o zapłonie samoczynnym i jego zastosowanie do
doboru
parametrów
regulacyjnych
/
Jacek
Nowakowski
;
[Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki.
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów].
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/149340
1742. Weryfikacja kryteriów niskocyklowego zmęczenia metali / Aleksander Karolczuk,
Tadeusz Łagoda, Paweł Ogonowski ; pod red. Tadeusza Łagody.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/149342
1743. Wielki słownik francusko-polski. \n T. 1, \p A-L / [oprac. Stefania
Ciesielska-Borkowska et al. ; red. Jerzy Dobrzyński, Irena Kaczuba, Bogusława
Frosztęga].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/137971/1
1744. Wielki słownik francusko-polski. \n T. 2, \p M-Z /
Ciesielska-Borkowska et al. ; red. Jerzy Dobrzyński et al.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/137971/2
[oprac.
Stefania
1745. Słownik naukowo-techniczny francusko-polski / red.: Maria Berger, Jan Szarski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/137973
1746. Areologia : powstanie i rozwój / Tadeusz Burakowski.
Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/149963
1747. Robotyzacja procesów wytwarzania / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149629
1748. Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych / Leszek A.
Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/150506
1749. Teoria manipulatorów / Janusz Wawrzecki ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149400
1750. Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, Stare Jabłonki,
18-21 września 2007 = Transport of 21st century : international scientific conference.
\n T. 1 / Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk. Komitet
Transportu.
[Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149653
1751. Transport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, Stare Jabłonki,
18-21 września 2007 = Transport of 21st century : international scientific conference.
\n T. 2 / Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk. Komitet
Transportu.
[Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149654
1752. Jakość paliw - analiza porównawcza jakości paliw dostępnych w Polsce i
wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Łotwa, Irlandia, Czechy) :
ekspertyza wraz ze streszczeniem / Agnieszka Janków, Łukasz Garstecki ; Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/149656
1753. Obciążalność i trwałość przekładni ślimakowych / Henryk Grzegorz Sabiniak.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/149658
1754. Metoda układów wieloczłonowych w dynamice mechanizmów : ćwiczenia z
zastosowaniem programu ADAMS / Marek Wojtyra, Janusz Frączek.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/149670
1755. Termodynamiczne oraz ekologiczne uwarunkowania eksploatacji tłokowych
silników spalinowych / Stefan Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/149672
1756. Podstawy konstrukcji maszyn : elementy, podzespoły i zespoły maszyn i
urządzeń / Włodzimierz Chomczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/149677
1757. Symulatory jazdy samochodem / Zbigniew Lozia.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149695
1758. Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965 / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149698
1759. Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych / Ryszard Chodkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/149704
1760. Kinematyka układów wieloczłonowych : metody obliczeniowe / Janusz Frączek,
Marek Wojtyra.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/149707
1761. Programowanie obrabiarek CNC : toczenie.
Warszawa : Rea, ; Berlin :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149710
1762. Programowanie obrabiarek CNC : frezowanie.
[Warszawa] : Rea, ; Berlin :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149713
1763. Podstawy obróbki CNC.
Warszawa : Rea, ; Berlin :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149716
1764. CATIA V5 : podstawy / Marek Magdziak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/149301
1765. Systemy i urządzenia chłodnicze : podręcznik dla studentów wyższych szkół
technicznych / Wojciech Zalewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/149728
1766. XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006 r. :
abstrakty / pod red. Henryka Kudeli i Pawła Reguckiego.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/149746
1767. Analiza czynników technologicznych decydujących o strukturze i właściwościach
odlewów ze stopów kobaltu przeznaczonych na elementy silników lotniczych / Zenon
Opiekun.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/149749
1768. Obróbka skrawaniem / Wiesław Olszak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/149751
1769. Zarys wytrzymałości materiałów : z przykładami obliczeń / pod red. Witolda Biały
; oprac. rozdz. Witold Biały, Lidia Kumor-Kuczyńska.
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/149756
1770. Efektywność eksploatacji maszyn i zdolność jakościowa procesu = Efficiency of
exploitation machine and capability of process quality / oprac. i red. nauk. Jozef
Hrubec, Stanisław Borkowski.
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgm
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/149771
1771. Lutowanie bezołowiowe / Krystyna Bukat, Halina Hackiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo BTC, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/149763
1772. Kinetyczna teoria nukleacji w układach cząsteczek orientowalnych / Leszek
Jarecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/149780
1773. Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al / Wojciech Szkliniarz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/149781
1774. Zintegrowany system komputerowy : badania dynamicznych układów ze
sprzężeniami / Jerzy Świder [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/149782
1775. Elektrodynamiczna obróbka metali / Józef Bednarczyk.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/150933
1776. Zbiór zadań z części maszyn : książka pomocnicza dla ucznia / Andrzej
Rutkowski, Anna Stępniewska.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/149806
1777. Zbiór zadań z mechaniki technicznej / Władysław Siuta, Stanisław Rososiński,
Bogusław Kozak.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/149809
1778. Metodologia procesu projektowo-konstrukcyjnego opartego na wiedzy / Wojciech
Skarka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149862
1779. Współczesne systemy doradcze do wspomagania projektowania maszyn / Piotr
Ociepka, Jerzy Świder.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, dr. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/149645
1780. Metaloznawstwo i obróbka cieplna / Kornel Wesołowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/140490
1781. Historia lotnictwa : od maszyny latającej Leonarda da Vinci do podboju Kosmosu
/ Riccardo Niccoli ; [tł. Wojciech Gadowski, Grzegorz Fik].
Warszawa : Carta Blanca, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/149820
1782. Zagadnienia mechaniki stosowanej : praca zbiorowa. \n T. 1 / pod red. Jerzego
Sawickiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/151956
1783. Poradnik mechanika / Ulrich Fischer [et al.] ; oprac. merytoryczne wersji pol.:
Joachim Potrykus ; tł.: Joachim Potrykus, Zbigniew Smalec, Eugeniusz Wnuczak.
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/169018
1784. Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach / Gustaw Kotnis.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/150026
1785. Technologie transportowe XXI w. / pod red. Leszka Mindura.
Warszawa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/149913
1786. Algebra liniowa dla inżynierów / Ryszard Andruszkiewicz ; Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/149959
1787. Renault Laguna : modele 1998-2001/ [tł. z jęz. fr.: Maria Głuch, Paweł M.
Kazimierczak ; red. merytoryczni: Jacek Łęgiewicz, Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149940
1788. Citroën Xsara / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/149942
1789. Polski transport samochodowy ładunków / Krystyna Bentkowska-Senator,
Zdzisław Kordel.
Bydgoszcz : "Kodeks 2002", 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/150054
1790. 1000 sportowych samochodów / [aut. Reinhard Lintelmann ; tł. Marek
Byczyński].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiej
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150024
1791. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. \n 1, \p Połączenia, sprężyny,
zawory, wały maszynowe / pod red. Eugeniusza Mazanka ; aut.: Andrzej Dziurski [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/150182
1792. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. \n 2, \p Łożyska, sprzęgła i
hamulce, przekładnie mechaniczne / pod red. Eugeniusza Mazanka ; aut.: Andrzej
Dziurski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/150184
1793. Czujniki / Andrzej Gajek, Zdzisław Juda.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150187
1794. Traktory świata : ponad 220 słynnych modeli / Michael Williams ; tł. Andrzej
Magnuszewski.
Bath, UK [etc.] : Parragon, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150022
1795. Podstawy konstrukcji maszyn. \n 2, \p Zarys dynamiki i tribologii, elementy
podatne, wały i osie maszynowe, łożyska ślizgowe i toczne, sprzęgła i hamulce / Antoni
Skoć, Jacek Spałek, Sylwester Markusik.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/150199
1796. Renault Clio II : od modeli 2002 / tł. z fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150208
1797. Skoda Octavia / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150210
1798. Termodynamika i technika cieplna : ćwiczenia rachunkowe. \n Cz. 1 / Marian
Kieloch [et al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/150240
1799. Cellular and porous materials : thermal properties simulation and prediction /
eds. Andreas Öchsner, Graeme E. Murch and Marcelo J. S. de Lemos.
Weinheim : Wiley-VCH, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150144
1800. Kwazikryształy / Marian R. Surowiec.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/150263
1801. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski / Janina Jaślan,
Henryk Jaślan.
Warszawa : Wiedza Powszechna : Wiedza i Ty,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151156
1802. Język angielski : ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne / Maciej Matasek.
Poznań : Wydawnictwo "Handybooks", cop. 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151140
1803. Gramatyka angielska dla początkujących : szkoła podstawowa, gimnazjum /
Maciej Matasek.
Poznań : Handybooks, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 8/150298
1804. Gramatyka angielska dla początkujących / Janusz Siuda.
Katowice : Angloman, cop. 1993.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 8/150299
1805. Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary / red. nacz. Jadwiga
Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, okresowo Jacek
Fisiak, Tadeusz Piotrowski ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.] ; tł. Bożena Anioł [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151157
1806. English grammar in use : a self-study reference and practice book for
intermediate students of English : with answers / Raymond Murphy.
Cambridge : Cambridge University Press, dr. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 8/150296
1807. Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for
advanced learners of English : with answers / Martin Hewings.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 8/150294
1808. Longman dictionary of English language and culture / [dir. Della Summers].
Harlow : Longman, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151143
1809. Elementy robotyki przemysłowej / Wojciech Kaczmarek ; Wojskowa Akademia
Techniczna.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/150339
1810. Practical English usage : [easier, faster reference] / Michael Swan.
Oxford : Oxford University Press, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151153
1811. Oxford wordpower : słownik angielsko-polski, polsko-angielski / [ed. Janet
Phillips].
Oxford : Oxford University Press, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151152
1812. Oxford idioms dictionary for learners of English / [ed. Ben Francis].
Oxford : Oxford University Press, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/150407
1813. PET packaging technology / ed. by David W. Brooks, Geoff A. Giles.
Sheffield : Sheffield Academic Press ; Boca Raton :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150268
1814. Blasformen von Kunststoffhohlkörpern / Michael Thielen, Klaus Hartwig, Peter
Gust.
München ; Wien : Hanser,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150269
1815. Longman dictionary of contemporary English : [the living dictionary] / director
Della Summers.
Harlow : Longman : Pearson,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/150404
1816. Oxford phrasal verbs dictionary for learners of English / [ed. Colin McIntosh].
Oxford : Oxford University Press, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/150408
1817. Oxford collocations dictionary for students of English / [managing eds.: Jonathan
Crowther, Sheila Dignen, Diana Lea].
Oxford : Oxford University Press, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151149
1818. Świece zapłonowe / Wincenty Lotko.
Radom : Politechnika Radomska Wydawnictwo, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/150291
1819. Wielki słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary / red. nacz. Jadwiga
Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Emma Harris, Kazimierz Polański, okresowo Zygmunt
Saloni ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/150415
1820. Shape understanding system : the first steps toward the visual thinking
machines / Zbigniew Les, Magdalena Les.
Berlin ; Heidelberg : Springer,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/150552
1821. Polskie motocykle : 1946-1985 / Andrzej Zieliński.
Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/131844
1822. Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza / Leszek A. Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2008], 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/150433
1823. Ekonomika transportu : teoria i praktyka gospodarcza / Aleksandra Koźlak.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/150423
1824. Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Blanka Tundys.
Warszawa : Difin, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/153793
1825. Niekonwencjonalne źródła energii / Jan Gronowicz.
Radom ; Poznań : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/150501
1826. Dynamika teoretyczna dla zaawansowanych / Wacław Szcześniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/150439
1827. Laboratorium termodynamiki / Piotr Bader, Karolina Błogowska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/150565
1828. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn / Jerzy Piotrowski, Benedykt Ponder.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/150455
1829. Peugeot 406 / tł. z jęz. fr. Paweł M. Kazimierczak.
Warszawa : Wydawnictwa Kominikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150449
1830. Skoda Octavia II / Jiří Schwarz ; tł. z jęz. czes. Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łaczności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150451
1831. Fizyka materiałów polimerowych : makrocząsteczki i ich układy / pod red.
Henryka Galiny ; [aut.]: Andrzej Duda [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150468
1832. Inventor : praktyczne rozwiązania / Krystian Kapias.
Gliwice : Wydaw. Helion, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/150488
1833. Mechanizacja rolnictwa : maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej
/ Józef Kuczewski, Czesław Waszkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/150498
1834. Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej / pod red. Stanisława
Miecznikowskiego ; [aut. Stanisław Miecznikowski et al.].
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/150495
1835. Spalanie i paliwa / pod red. Włodzimierza Kordylewskiego ; [aut. Elżbieta
Bulewicz et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/150389
1836. Wybrane zagadnienia diagnostyki pojazdów : praca zbiorowa / pod red.
Wincentego Lotko ; [poszcz. rozdz. oprac. Wincenty Lotko, Rafał Longwic, Krzysztof
Górski].
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150529
1837. Organizacja produkcji / Marek Brzeziński ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/130447
1838. Mercedes-Benz E200CDI, E220D, E220CDI, E270CDI, E290TD, E300D, E300TD,
E320CDI : od czerwca 1995 do marca 2002 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.: Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150576
1839. Opel Vectra III i Signum : Vectra - od marca 2002, Signum - od maja 2003 / H. R.
Etzold ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150578
1840. Response surfaces, mixtures, and ridge analyses / George E. P. Box, Norman R.
Draper.
Hoboken, NJ : J. Wiley Sons, Inc. Publication, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/150580
1841. Experiments with mixtures : designs, models, and the analysis of mixture data /
John A. Cornell.
New York : J. Wiley Sons, Inc., 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/150581
1842. Mechanika teoretyczna : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
/ Marian Paluch ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/150347
1843. Studium dawkowania paliwa w interaktywnym systemie zasilania silnika
spalinowego o zapłonie iskrowym / Wojciech Marek.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/150350
1844. Obróbka elektrochemiczno-ścierna : podstawy i zastosowania / Stanisław
Zaborski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/150633
1845. Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych / Edward Walicki.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/150625
1846. Mechanika płynów : zbiór zadań z rozwiązaniami / pod red. Michała
Ciałkowskiego ; [skrypt oprac. Michał Ciałkowski et al.].
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/150622
1847. Podstawy struktury mechanizmów : podręcznik dla studentów wyższych szkół
technicznych / Antonina Listwan, Krystyna Romaniak.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/150791
1848. Podwozia samochodów : podstawy teorii i konstrukcji / Ryszard Jedliński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150796
1849. Podstawy automatyki / Michał Ferenc.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/150797
1850. Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub
nieliniowych : praca zbiorowa / pod kier. nauk. i red. Lecha Tomskiego ; aut.: Lech
Tomski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne - Fundacja Książka
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/150801
1851. Podstawy informatyki z przykładami i zadaniami dla studentów studiów
niestacjonarnych / Zbigniew Koruba.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętkorzyskiej 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/150810
1852. Palność polimerów i materiałów polimerowych / Grażyna Janowska, Władysław
Przygocki, Andrzej Włochowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/150759
1853. Układy wykorzystujące sterowniki PLC : projektowanie algorytmów sterowania /
Bogdan Broel-Plater.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/150646
1854. Termodynamika : przykłady i zadania / Franciszek Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/150781
1855. Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i
międzynarodowych : podręcznik dla spawalników / Leon Mistur.ł Bolesław Kurpisz.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/150847
1856. Opór toczenia opon samochodowych / Stanisław Taryma ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/150837
1857. Utrzymanie pojazdów i maszyn / pod red. Stanisława Nizińskiego, Ryszarda
Michalskiego ; [aut. Stanisław Niziński et al.].
Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB ;
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/150835
1858. Ćwiczenia laboratoryjne z termodynamiki / T. Bohdal [et al.].
Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/150879
1859. Innowacyjne procesy szlifowania małogabarytowymi ściernicami ze ścierniw
supertwardych / Jarosław Plichta ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/150880
1860. Wstęp do obróbki powierzchniowej biomateriałów metalowych / Tadeusz
Hryniewicz ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/150904
1861. Projektowanie układów regulacji automatycznej ciągłych z liniowymi korektorami
: ze wspomaganiem za pomocą MATLAB'a / Wojciech Tarnowski ; [aut. rozdz. 7: Zenon
Ociepa].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/150891
1862. Podstawy mechaniki : teoria i zagadnienia metodyczne statyki / Ryszard Marian
Janka ; Uniwersytet Opolski.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/150719
1863. Uwarunkowania rozwoju techniki w cywilizacji globalnej : wykład inauguracyjny
2001/2002 / Józef Kuczmaszewski ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/134548
1864. Nowa encyklopedia powszechna PWN. \n T. 1- / [red. prowadzący Dariusz
Kalisiewicz ; red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997- .
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/123598/7
1865. Sterowanie produkcją : opracowanie zbiorowe / pod red. Marka Brzezińskiego ;
Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/134420
1866. Metalurgia spawania / Edmund Tasak.
Kraków : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/150926
1867. Asymetryczne walcowanie blach cienkich : teoria, technologia i nowe
rozwiązania / Henryk Dyja [et al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/150921
1868. Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej metali / Zbigniew Pater, Grzegorz
Samołyk.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/150922
1869. Infrastruktura transportu / Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Leszek
Rudziński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/154406
1870. Jakość materiałów inżynierskich / Ryszard Antoni Barcik.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/150930
1871. Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/151011
1872. Chemia żywności : praca zbiorowa. \n T. 1, \p Składniki żywności / pod red.
Zdzisława E. Sikorskiego ; aut.: Emilia Barbara Cybulska [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151039
1873. Chemia żywności : praca zbiorowa. \n T. 2, \p Sacharydy, lipidy i białka / pod red.
Zdzisława E. Sikorskiego ; aut.: Bronisław Drozdowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151041
1874. Chemia żywności : praca zbiorowa. \n T. 3, \p Odżywcze i zdrowotne właściwości
składników żywności / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego ; aut.: Ewa Babicz-Zielińska
[et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151043
1875. Diagnostyka samochodów osobowych / Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151046
1876. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów, osób ubiegających się
o uprawnienie do kierowania pojazdami / Roman Uździcki.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploata
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151050
1877. Modelowanie odkształceń plastycznych w wybranych stanach obciążenia / Julian
Polański.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/151066
1878. Projektowanie z technologii maszyn : praca zbiorowa / pod red. Józefa
Kaczmarka ; [oprac. Ryszard Dębkowski et al.].
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151073
1879. Bezkrzywkowy magnetoelektryczny rozrząd czterosuwowego silnika spalinowego
/ Krzysztof Zbierski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/151081
1880. Mechatronika : laboratorium / Andrzej J. Grono.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/153869
1881. Longman business English dictionary : [over 20 000 words and phrases] / [dir.
Della Summers ; ed. Sheila Dignen et al.].
Harlow : Longman : Pearson Education,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/151141
1882. Dynamika / Jerzy Leyko.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/151202
1883. Podstawy mechatroniki / Janusz Turowski.
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/182149
1884. Badania, konstrukcje, eksploatacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a
stosowane czynniki chłodnicze : XXXIX Dni Chłodnictwa : konferencja
naukowo-techniczna, Poznań, 14-15 listopada 2007 / [red. Grzegorz Krzyżaniak] ;
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja chłodnictwa i
Klimatyzacji. Oddział Wojewódzki w Poznaniu.
Poznań : SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/151173
1885. Vademecum diagnosty : pytania i odpowiedzi / Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora,
Adam Tabor.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : Ce
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152098
1886. Podstawy konstrukcji maszyn. \n Cz. 1 / Lesław Kyzioł ; Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151177
1887. Polonez / Edward Morawski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151165
1888. Eksploatacja stacji LPG / Jan Dyb, Ryszard Miś, Tadeusz Zawadzki.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151168
1889. Volkswagen Transporter : od września 1990 do stycznia 2003 / H. R. Etzold ; z
jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151160
1890. Audi A4 i A4 Avant : Audi A4 od XI 1994 do X 2000, Audi A4 Avant od I 1996 do
IX 2001 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151161
1891. Ford Focus : poradnik użytkownika / Friedrich Schröder, [Dieter Korp] ; z jęz.
niem. tł. Przemysław Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151163
1892. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech
Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech Żurowski.
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151243
1893. Zasilanie silników wysokoprężnych mieszaninami paliwa rzepakowego z olejem
napędowym / Wincenty Lotko.
Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/151256
1894. BMW serii 3 : sedan od listopada 1989 do marca 1999, coupé od października
1990 do kwietnia 1999, kombi (touring) od maja 1995 do maja 1999, compact od
kwietnia 1994 do września 2000 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151276
1895. Pole elektromagnetyczne / Maciej Krakowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-4579/II/11
1896. Tworzywa Sztuczne w Praktyce : wytwarzanie, zastosowanie, przetwórstwo,
recykling : zespół autorów / pod red. Józefa T. Haponiuka ; aut. Józef T. Haponiuk [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2007-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/151257
1897. Pomiary gwintów w budowie maszyn / Jan Malinowski, Władysław Jakubiec,
Wojciech Płowucha.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151318
1898. Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych / [tł. z jęz. niem. Waldemar
Nawrocki] ; Robert Bosch GmbH.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151315
1899. Sterowanie silników o zapłonie iskrowym : zasada działania, podzespoły / tł. z
jęz. niem. Krzysztof Wituszyński, Jacek Łęgiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/151317
1900. Chemia fizyczna : zbiór zadań z rozwiązaniami / P. W. Atkins [et al. ; rozwiązania
zadań z ang. tł. Krzysztof Pigoń, treści zadań i odpowiedzi z ang. tł. Dorota Jamróz et
al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/156243
1901. Niemetalowe materiały inżynierskie / Leszek A. Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151336
1902. Utrwalanie i przechowywanie żywności / pod red. Marka Zina ; [aut. rozdz. Marek
Zin et al.].
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151345
1903. Bezpieczeństwo żywnościowe : strategiczną potrzebą ludzkości / Jerzy Małysz.
Warszawa : AlmaMer. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151321
1904. Programowanie robotów on-line : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Kosta,
Jerzego Świdra ; oprac. Grzegorz Gołda [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/151342
1905. Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian Gewert, Zbigniew
Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/151093
1906. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew
Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/151094
1907. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert,
Zbigniew Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/151095
1908. Modele i metody statystyki matematycznej. \n Cz. 2, \p Wnioskowanie
statystyczne / Ryszard Magiera.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/151097
1909. Principles of polymer processing / Zehev Tadmor, Costas G. Gogos.
Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/151352
1910. Handbook of plastics testing and failure analysis / Vishu Shah.
Hoboken : John Wiley Sons, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/151351
1911. Magistrale danych w pojazdach : protokoły i standardy / Werner Zimmermann,
Ralf Schmidgall ; z niem. tł. Waldemar Nawrocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151375
1912. Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym / Kazimierz Baczewski, Tadeusz
Kałdoński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/151384
1913. Metrologia w budowie maszyn : zadania z rozwiązaniami / Stanisław Adamczak,
Włodzimierz Makieła.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/151387
1914. Metody sztucznej inteligencji w badaniach noży i głowic urabiających / Jakub
Gajewski, Józef Jonak.
Lublin : Wydaw. Drukarnia Liber Duo, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/151423
1915. Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering. \n Vol. 1 / ed. by Gary
E. Wnek, Gary L. Bowlin.
New York ; London : Informa Helthcare,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/151399
1916. Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering. \n Vol. 2 / ed. by Gary
E. Wnek, Gary L. Bowlin.
New York ; London : Informa Helthcare,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/151400
1917. Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering. \n Vol. 3 / ed. by Gary
E. Wnek, Gary L. Bowlin.
New York ; London : Informa Helthcare,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/151451
1918. Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering. \n Vol. 4 / ed. by Gary
E. Wnek, Gary L. Bowlin.
New York ; London : Informa Helthcare,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/151452
1919. Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151456
1920. Specjalne metody wtryskiwania tworzyw polimerowych / Elżbieta Bociąga.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/151457
1921. Intelligent materials / edited by Mohsen Shahinpoor, Hans-Jörg Schneider.
Cambridge : Royal Society of Chemistry Publishing, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151462
1922. Diagnostic trouble codes 2008 : fault locations and probable causes : petrol and
diesel cars, MPVs, 4x4s and LCVs 1997-2008 / Autodata.
Berkshire , U. K. : Autodata Limited, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151466
1923. Motocykle 2008 : dane techniczne : modele 1993-2008 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151465
1924. Diesel data 2008 : samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe 1996-2008 /
Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151464
1925. Paski zębate : silniki benzynowe i wysokoprężne od 1996. \n 3 / Autodata.
Berkshire, U.K. : Autodata Limited, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151468
1926. Dane diagnostyczne 2008 : samochody osobowe i dostawcze z silnikiem
benzynowym 1998-2008 / Autodata.
Berkshire, U. K. : Autodata Limited, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151463
1927. Micro- and opto-electronic materials and structures: physics, mechanics, design,
reliability, packaging. \n Vol. 1, \p Materials physics - materials mechanics / edited by
E. Suhir, Y. C. Lee, C. P. Wong.
New York : Springer, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151476
1928. Micro- and opto-electronic materials and structures: physics, mechanics, design,
reliability, packaging. \n Vol.2, \p Physics design - reliability and packaging / edited by
E. Suhir, Y. C. Lee, C. P. Wong.
New York : Springer, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151477
1929. Tribologia : tarcie, zużywanie i smarowanie / Zbigniew Lawrowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/151531
1930. Fiat Panda / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151542
1931. Technologia przetwórstwa mięsa : w pytaniach i odpowiedziach / Adam
Olszewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/151579
1932. Podstawy automatyki. \n T. 2 / Janusz Kowal.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/151616
1933. Inżynieria powierzchni : powłoki przeciwzużyciowe na ostrza skrawające / Maciej
Kupczyk.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151612
1934. Identyfikacja stanu dynamicznego i trwałości przekładni zębatych z kołami o
uzębieniu wysokim / red. Antoni Skoć, Miloš Němček ; aut. oprac. Antoni Skoć [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/151641
1935. Wytrzymałość materiałów : przykłady obliczeń. \n Cz. 2 / Wiesław Bandyszewski
[et al.].
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152608
1936. Inżynieria stopów żelaza / Karol Przybyłowicz.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/151650
1937. Zbiór zadań z podstaw robotyki / Tadeusz Szkodny.
Glliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/151636
1938. Teoria maszyn i mechanizmów : wstęp do teorii mechanizmów przestrzennych /
Janusz Wawrzecki ; Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151624
1939. Wodór jako paliwo / Jan Surygała.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/151583
1940. Response surfaces : designs and analyses / André I. Khuri, John A. Cornell.
New York : Marcel Dekker, 1996.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151598
1941. Ford Escort i Orion od modeli 1991 / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski ; [red.
Krzysztof Wiśniewski].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151677
1942. Podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania przekładni
zębatych i doboru sprzęgieł mechanicznych / J. Banaszek, J. Jonak ; Politechnika
Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/152295
1943. Inżynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech
Suchorzewski, Marian Tracz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/151772
1944. Teoria sprężystości / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Stanisław
Kłosowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/151778
1945. Inżynieria powierzchni / Marek Blicharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151785
1946. Wielka księga samochodów / Michael Bowler, Giuseppe Guzzardi, Enzo Rizzo ;
[tł. Roman Gołędowski et al.].
Warszawa : Carta Blanca, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151801
1947. Stabilizacja i reologia polimerycznych układów dyspersyjnych
Makarewicz.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/151809
1948. Wytrzymałość materiałów : zbiór zadań / Marian Ostwald.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
/
Edwin
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/151811
1949. Uszczelnienia techniczne : CX machine parts / [oprac. Jacek Wysocki].
[S.l.] : Complex, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/151429
1950. Klimatyzacja pojazdów samochodowych : technika klimatyzacyjna dla praktyków
/ pod red. Bolesława Gazińskiego ; [aut. Bolesław Gaziński et al.].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151872
1951. Koła zębate. \n T. 1, \p Konstrukcja / Kazimierz Ochęduszko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/151878
1952. Koła zębate. \n T. 2, \p Wykonanie i montaż / Kazimierz Ochęduszko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/151879
1953. Koła zębate. \n T. 3, \p Sprawdzanie / Kazimierz Ochęduszko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/151880
1954. Transport międzynarodowy / Janusz Neider.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/151886
1955. Termodynamika w zadaniach / R. Hołyst, A. Poniewierski.
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/151737
1956. Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego : modelowanie
komputerowe w mezoskali / Lucyna Brzozowska, Krzysztof Brzozowski, Łukasz Drąg.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/151903
1957. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji : komentarz / Bartosz Draniewicz.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151908
1958. Ford Focus II i C-MAX : poradnik użytkownika / Friedrich Schröder, Sven
Schröder, [Dieter Korp] ; z jęz. niem. tł. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/151910
1959. Iteracyjne rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów / Piotr Gorzelańczyk, Jan
Adam Kołodziej.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/151843
1960. Bionanomateriały / Mieczysław Jurczyk, Jarosław Jakubowicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/151838
1961. Teoria konstrukcji uszczelnień bezstykowych / Włodzimierz A. Marcinkowski,
Czesław Kundera.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/151837
1962. Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych / Marek Szkodo.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/151834
1963. Technologia metali i tworzyw sztucznych. \n Cz. 2-3 / Adam Frączyk, Piotr Mazur.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/151832
1964. Technologia metali i tworzyw sztucznych. \n Cz. 1, \p Technologia odlewnictwa :
ćwiczenia laboratoryjne / Jan Stabryła.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/151831
1965. Układy oraz elementy hydrauliczne i pneumatyczne w budowie maszyn / Bogdan
Zastempowski, Janusz Musiał, Michał Styp-Rekowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151828
1966. Modelowanie luzu i tarcia oparte na odwzorowaniach luz(...) i tar(...) : podstawy
teoretyczne i zastosowanie w symulacji drgań nieliniowych w układach kierowniczych
samochodów / Dariusz Żardecki.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153429
1967. Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w
europejskim, międzynarodowym / red. Andrzej Pyrża.
Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/151961
systemie
krajowym,
1968. Analiza procesu filtracji powietrza wlotowego do silników pojazdów specjalnych /
Tadeusz Dziubak ; Wojskowa Akademia Techniczna.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/151957
1969. Maszynoznawstwo / Andrzej Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Instytut Politechniczny.
Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodow
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151983
1970. Podstawy konstrukcji maszyn. \n Cz. 2 / Lesław Kyzioł ; Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/151985
1971. Podstawy komputerowego zapisu konstrukcji z wykorzystaniem środowiska
AutoCAD / Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/151995
1972. Wybrane zagadnienia z termodynamiki technicznej : zbiór zadań / Zdzisław
Nagórski, Ryszard Sobociński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/151999
1973. Termodynamika procesów nierównowagowych / Mieczysław E. Poniewski, Jerzy
Sado, Bogumił Staniszewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/152052
1974. Wykrywanie lokalnych uszkodzeń zębów kół przekładni z wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych / Piotr Czech, Bogusław
Łazarz, Grzegorz Wojnar.
Katowice : Politechnika Śląska ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/152054
1975. Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych / Zenon Hendzel,
Maciej Trojnacki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/152056
1976. Podstawy technologii maszyn / Mieczysław Korzyński.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153055
1977. Graficzny zapis konstrukcji maszyn - zagadnienia praktyczne / Grzegorz Wojnar,
Piotr Folęga, Piotr Czech.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/152278
1978. Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i
Mechanika Pękania / Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny
Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152081
1979. Nieniszczące metody badań inżynierskich materiałów
zagadnienia wybrane / Gabriel Wróbel.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/152082
polimerowych
:
1980. Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : dynamika / Wacław E. Szcześniak,
Roman T. Nagórski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/152083
1981. Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : statyka / Wacław E. Szcześniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/152084
1982. Badania plastyczności metali / Eugeniusz Hadasik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/152087
1983. Metrologia techniczna : przewodnik do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów /
Andrzej Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu. Instytut Politechniczny.
Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej WSZ im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/152135
1984. Wytwarzanie wąskich taśm stalowych / Jerzy Herian.
Giliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/152141
1985. Wibrometria laserowa i modelowanie : narzędzia współczesnej diagnostyki
przekładni zębatych / Bogusław Łazarz, Grzegorz Wojnar, Piotr Czech.
Katowice : Politechnika Śląska ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/152148
1986. Przenoszenie pędu, ciepła i masy : notatki autoryzowane. \n Cz. 2 / Leon
Troniewski, Krystian Czernek.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/152210
1987. Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD 3D solidworks z
aplikacjami COSMOSWorks i FloWorks : podręcznik dla studentów wyższych szkół
technicznych / Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusz Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowska, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/152214
1988. Odkształcanie i własności : stale mikrostopowe : wybrane zagadnienia / Janusz
Majta.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152223
1989. Transport linowy / Andrzej Tytko.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/152227
1990. Fiat Punto II : od września 1999 do czerwca 2003 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152256
1991. Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe / Mieczysław
Kaczorowski, Anna Krzyńska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/152259
1992. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. \n T. 1 / pod
red. Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego ; [aut.] Jan Bródka [et al.].
Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152267
1993. Podstawy teoretyczne i badania eksperymentalne
klinowo-rolkowego / Zbigniew Pater.
Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/152301
procesu
walcowania
1994. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego i przeładunkowego / Stanisław
Konopka, Piotr Sprawka.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/152337
1995. Metodyka opracowania prac inżynierskich i magisterskich / Wiktor Taranenko [et
al.].
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/152296
1996. Wybrane zagadnienia rozruchu samochodowego silnika o zapłonie
samoczynnym : praca zbiorowa / pod red. Pawła Droździela ; [aut.] Paweł Droździel [et
al.].
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/152429
1997. Nieliniowe lepkoplastyczne prawa konstytutywne w wybranych zastosowaniach
analizy konstrukcji / Paweł Kłosowski, Krzysztof Woznica.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152418
1998. Technologie, urządzenia, metody : nowe technologie, obrabiarki i przyrządy,
metody pomiarowe i organizacyjne, opracowane, badane i rozwijane w Katedrze
Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława
Korzyńskiego ; [aut. Katarzyna Antosz et al.].
Rzeszów : Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/152297
1999. Korozja i ochrona metali : ćwiczenia laboratoryjne / Wanda Gumowska, Ewa
Rudnik, Irena Harańczyk.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Uczelniane Wydawnictwa Nau
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/152410
2000. Inżynieria wytwarzania płaskich wyrobów walcowanych na gorąco / Stanisław
Turczyn.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/152408
2001. Ekologiczne wytwarzanie dokładnych odlewów w formach ceramicznych / Roman
Haratym, Robert Biernacki, Dawid Myszka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/152376
2002. Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek / Janusz
Czuchryj, Sławomir Sikora.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 152377/621.74
2003. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów kruchych : monografia /
pod red. Józefa Jonaka.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/152397
2004. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów plastycznych :
monografia / pod red. Józefa Jonaka ; [aut.: Adam Tomczyk et al.].
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/152396
2005. Selected problems of polymer extrusion / Janusz W. Sikora ; [transl. by Cezary
Rymarz].
Lublin : Lublin University of Technology, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/152390
2006. Combustion engines transient test fundamentals / Zbigniew Kiernicki.
Lublin ; Copenhagen : Liber Duo,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/152299
2007. Inżynierowie nowej ery a zagadnienia technologii wytwarzania i materiałów :
monografia / pod red. Leszka Gardyńskiego.
Lublin : Liber Duo, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152458
2008. Studium eksploatacji maszyn / Ryszard Szadziul ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/152465
2009. Podstawy technologii gastronomicznej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława
Zalewskiego ; [aut.: Stanisław Zalewski et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/152332
2010. Podstawy metrologii / Jan Ciepłucha.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/152553
2011. Ocena stanu zmęczenia materiału w diagnostyce maszyn i urządzeń / Józef
Szala, Dariusz Boroński.
Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/152552
2012. Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa
konstrukcyjnych zawierajacych defekty / Andrzej Neimitz [et al.].
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539/3.6/152551
pracy
elementów
2013. Procesy spawania metali / Bolesław Kurpisz.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/795/153152
2014. Systemy wirujące maszyn przepływowych małej i średniej mocy / Zbigniew
Kozanecki.
Łódź ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/152523
2015. Wybrane problemy obróbki ściernej = Selected problems of abrasive machining /
pod red. Czesława Niżankowskiego.
Bochnia ; Kraków : Politechnika Krakowska,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/152524
2016. Teoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik ;
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku
Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn
Polskiej Akademii Nauk.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/152535
2017. Materiały polimerowe : praca zbiorowa / pod red. Józefa Koszkula i Elżbiety
Bociągi ; [Politechnika Częstochowska. Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania
Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP].
Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/152545
2018. Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów / Piotr Rosik,
Mariusz Szuster.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/153870
2019. Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca
zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153334
2020. Zjawiska nieliniowe w diagnostyce wibroakustycznej / Wojciech Batko, Zbigniew
Dąbrowski, Jan Kiciński.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153166
2021. Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert,
Zbigniew Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/152581
2022. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji. \n T. 19 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej [et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153767
2023. IUTAM Symposium on Multiscale modelling of damage and fracture processes in
composite materials : proceedings of the IUTAM Symposium held in Kazimierz Dolny,
Poland, 23-27 May 2005 / ed. by Tomasz Sadowski.
Dordrecht : Springer, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/152461
2024. Eksploatacja i remont maszyn technologicznych w elastycznych systemach
produkcyjnych / Leonid Szron [et al.].
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/152460
2025. Podstawy infrastruktury transportu / Henryk Karbowiak.
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/152663
2026. Springer handbook of nanotechnology / Bharat Bhushan (ed.)
Berlin [etc.] : Springer-Verlag, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/152728
2027. Springer handbook of materials measurement methods / Eds. Horst Czichos,
Tetsuya Saito, Leslie Smith.
Berlin [etc.] : Springer, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/152729
2028. Springer handbook of electronic and photonic materials / Safa Kasap, Peter
Capper (ed.).
New York : Springer, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/152730
2029. Springer handbook of condensed matter and materials data / W. Martienssen
and H. Warlimont (eds.).
Berlin : Springer, cop. 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/152731
2030. Teoria drgań / Zbigniew Osiński.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/138008
2031. Skoda Fabia II / Jiři Schwarz ; tł. z jęz. czes. Jerzy Jałowiecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152748
2032. Obrabiarki sterowane numerycznie / Jerzy Honczarenko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/152848
2033. Mechanika dla niemechaników / Roman Bąk, Alojzy Stawinoga.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/152898
2034. Wytwarzanie powłok odpornych na zużycie : powłoki nakładane cieplnie na
elementy silników spalinowych / Tadeusz Hejwowski, Andrzej Weroński ; Politechnika
Lubelska.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane PL, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/130536
2035. Kodeks drogowy dla początkujących i zaawansowanych 2009.
Warszawa : Agencja Wydawnicza MZ, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152862
2036. Znaki i sygnały drogowe 2009.
Warszawa : Agencja Wydawnicza MZ, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152864
2037. Kurs prawa jazdy kategorii B / Marek Tomaszewski, Michał Krasnodębski ;
współaut.: Jacek Pieńkowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo RM, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152866
2038. Blender : praktyczne projekty : od planowania, modelowania oraz teksturowania
do animacji i renderingu / Jarosław Kolmaga.
Gliwice : Helion, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/152906
2039. Drgania układów fizycznych / Krzysztof Paweł Arczewski, Józef Pietrucha, Jan
Tomasz Szuster.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153405
2040. Modelowanie i ocena systemów transportowych / Marianna Jacyna.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/152929
2041. Mechanika układów korbowych silników samochodowych / Jerzy Jędrzejowski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137987
2042. Drgania regularne i chaotyczne w nieliniowych układach mechanicznych / Jan
Łuczko.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, [2009], 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153007
2043. Mechanika ciała stałego w ujęciu komputerowym : wybrane zagadnienia / Jan
Adam Kołodziej, Roman Starosta.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/153012
2044. Materiały w budowie maszyn i aplikacjach medycznych : materiały pomocnicze
do ćwiczeń laboratoryjnych / Henryk Leda.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153017
2045. Projektowanie konstrukcji stalowych : połączenia i wybrane elementy / Zdzisław
Kurzawa, Marcin Chybiński.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/./153454
2046. Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce z przykładami / Franciszek
Grabski, Jerzy Jaźwiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/133774
2047. Klimatyzacja w samochodzie / Ulrich Deh ; tł. z jęz. niem. Kazimierz
Hawryłkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153068
2048. Fuel cell fundamentals / Ryan P. O'Hayre [et al.].
Hoboken : John Wiley Sons, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/180294
2049. Samochody osobowe : dzieje rozwoju / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153086
2050. Czujniki w pojazdach samochodowych / [tł. z jęz. niem. Marek Brzeżański i
Zdzisław Juda] ; Robert Bosch GmbH.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153102
2051. Technika jazdy motocyklem : ilustrowany poradnik / René Degelmann ; z jęz.
niem. tł. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153073
2052. Operator i konserwator wózków jezdniowych napędzanych / Zdzisław Kozicki.
Legnica : Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/153084
2053. Motocykle / Keith Weighill ; tł. z jęz. ang. Marek Chalecki.
Warszawa : WKŁ, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153091
2054. Rysunek techniczny / Krzysztof Filipowicz, Aleksander Kowal, Mariusz Kuczaj.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2009], 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/153206
2055. Metrologia w budowie maszyn / Krzysztof Szwajka, Joanna Zielińska-Szwajka,
Grzegorz Dzieniszewski.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/153625
2056. Metody wydobywania ropy naftowej z odwiertów / Ludwik Szostak, Wacław
Chrząszcz, Rafał Wiśniowski.
Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademia Gó
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/129301
2057. Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu / Janusz Szpytko, Artur Kocerba.
Kaków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/153170
2058. Niekonwencjonalne materiały w diagnostyce i aktywnej redukcji drgań : praca
zbiorowa / pod red. Włodzimierza Kurnika ; [aut. Włodzimierz Kurnik et al.].
Warszawa : Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153169
2059. Metody badań odkształceń i naprężeń w zmęczeniu materiałów i konstrukcji /
Dariusz Boroński.
Bydgoszcz : Dariusz Boroński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrod
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153167
2060. Wprowadzenie do projektowania procesów obróbki cieplnej metali i stopów /
Danuta Szewieczek [et al.]
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/153160
2061. Drgania maszyn / Ryszard Gryboś.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153161
2062. Modyfikacja warstw powierzchniowych borem na przykładzie węzłów ślizgowych
w silnikach spalinowych / Janusz Lubas.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/154186
2063. Diagnozowanie silników wysokoprężnych / Hubertus Günther ; tł. z jęz. niem.
Antoni Szulborski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/153231
2064. Ilustrowany słownik samochodowy 6-języczny : polski, francuski, angielski,
niemiecki, włoski, rosyjski / Czesław Blok, Wiesław Jeżewski ; [tł. Benoit Pérot et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/162310
2065. Polimery syntetyczne i materiały malarsko-lakiernicze w przemyśle drzewnym /
Marek Jabłoński, Eva Ružińska, Michał Świetliczny.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/153252
2066. Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej / Bogdan Pokropiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/153278
2067. Współczesna wiedza o polimerach : wybrane zagadnienia / Jan F. Rabek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/153268
2068. Informacyjne zasilanie procesów badawczych w nauce o eksploatacji obiektów
technicznych / [Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz].
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/153783
2069. Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych / Marianna
Jacyna.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/153364
2070. Obsługa i konserwacja żurawi stacjonarnych / Mieczysław Chimiak.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.873/153353
2071. Materiały inżynierskie : podręcznik do zajęć z materiałoznawstwa / aut.: Andrzej
Barbacki tekst ; Tomasz Kachlicki il. ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Gnieźnie.
Gniezno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/153358
2072. Dostrajanie układów mechanicznych drgających skrętnie za pomocą sprzęgieł
pneumatycznych : kompendium wyników prac naukowo-badawczych autora / Jaroslav
Homišin ; [tł. Joanna Grzeszek].
Bielsko-Biała : ATH, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/153359
2073. Podstawy konstrukcji maszyn : dla studentów kierunków niemechanicznych /
Piotr Maluśkiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153375
2074. Krystalografia i krystalochemia dla ceramików / Mirosław Handke, Magdalena
Rokita, Anna Adamczyk.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/153373
2075. Laboratorium obróbki ubytkowej i powłok ochronnych : podręcznik dla
studentów wyższych szkół technicznych / pod red. Czesława Niżankowskiego ; [zespół
aut. M. Dąbrowski et al.].
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/153370
2076. Stereologiczna analiza tekstury w badaniach strukturalnych : przykłady
praktyczne / Feliks Stalony-Dobrzański.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/153395
2077. Projektowanie technologii maszyn : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Z.
Sobolewskiego ; [aut.] Stefan Kapiński [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153408
2078. Pomiary geometryczne powierzchni : zarysy kształtu, falistość i chropowatość /
Stanisław Adamczak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/153410
2079. Plastyczność materiałów inżynierskich : podstawy, modele, metody i
zastosowania komputerowe / Artur Ganczarski i Jacek Skrzypek ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/153399
2080. Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa / pod
Dudzińskiego i Krzysztofa Widanki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/153424
red.
Włodzimierza
2081. XI Ogólnopolskie Seminarium "Mieszanie" : Łódź - Rogów, 15-18 września 2008 :
materiały konferencyjne / [Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej
Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego
SPOMASZ, Katedra Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej].
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/153427
2082. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego / Roman Bąk,
Tadeusz Burczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/132703
2083. O produktach tradycyjnych i regionalnych : możliwości a polskie realia : praca
zbiorowa / pod red. Marka Gąsiorowskiego ; [zespół aut.: Mirosław A. Boruc et al.].
Warszawa : Fundacja Fundusz Współpracy, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/152691
2084. Analiza i modelowanie procesu rozruchu silników o zapłonie samoczynnym /
Józef Pszczółkowski.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/153457
2085. Podstawy konstrukcji maszyn. \n Cz. 3 / Lesław Kyzioł ; Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153459
2086. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 1, \p Teoria, zastosowanie / Stanisław Wolny,
Adam Siemieniec.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153460
2087. BMW serii 3 : sedan od kwietnia 1998 do lutego 2005, coupé od kwietnia 1999
do marca 2006, kombi od września 1999 do sierpnia 2005, compact od września 2000
/ H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152695
2088. Fiat Albea, Siena i Palio Weekend / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/152696
2089. Teoria maszyn i mechanizmów. \n Cz. 1, \p Analiza mechanizmów / Józef Felis,
Hubert Jaworowski, Jacek Cieślik.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/152699
2090. Badania złączy spawanych : przegląd metod / Janusz Czuchryj, Bolesław Kurpisz.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/153445
2091. Synergiczne konstrukcje ściernic ze spoiwem ceramicznym / Jan Markul ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/153448
2092. Polimery i kompozyty konstrukcyjne : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Wróbla.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/153447
2093. Budowa suwnic i cięgników oraz ich obsługa / Mieczysław Chimiak.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/153469
2094. Vademecum diagnosty : pytania i odpowiedzi / Zygfryd Gawlik, Zbigniew Sikora,
Adam Tabor.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki : Ce
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/153479
2095. Elementy diagnostyki technicznej maszyn / Bogdan Żółtowski, Henryk Tylicki ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/153484
2096. Monitorowanie i diagnostyka maszyn wirnikowych : praktyczny podręcznik
wibrodiagnostyki / Tomasz Barszcz, Jacek Urbanek.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153487
2097. Metody inwersyjne w badaniu procesów wibroakustycznych / Lesław
Stryczniewicz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153492
2098. Inżynieria wytwarzania / Mieczysław Feld.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/153496
2099. Materiałoznawstwo / Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/153523
2100. Przetwórstwo rolno-spożywcze : wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne i
energetyczne / red. nauk. Agnieszka Kaleta i Janusz Wojdalski ; [aut. Agnieszka Kaleta
et al.].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/153552
2101. Bezpieczeństwo żywności / Teresa Skrabka-Błotnicka, Bogusław Masłowski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/153532
2102. Introduction to solid state physics / Charles Kittel ; chapter 18, Nanostructures,
was written by Paul McEuen.
Hoboken : John Wiley Sons, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/153581
2103. Inżynieria procesów kadziowych w metalurgii stali / Jan Jowsa.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/153681
2104. Stateczność konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie / Artur
Blum, Dorota Chodorowska.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153672
2105. Analiza procesu walcowania blach bimetalowych z zastosowaniem rozwiązań dla
ciał lepkosprężystych / Dariusz Rydz.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/153671
2106. Projektowanie kół zębatych walcowych, stożkowych i ślimakowych / Józef
Drewniak.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/153634
2107. Laboratorium z materiałoznawstwa dla inżynierów / Stanisław Borkowski, Robert
Ulewicz.
Częstochowa : Regina Poloniae, Częstochowskie Wydawnictwo Archi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/153639
2108. Napęd i sterowanie hydrauliczne w pojazdach i samojezdnych maszynach
roboczych / Zbigniew Szydelski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138018
2109. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 4, \p Ćwiczenia laboratoryjne / pod red.
Stanisława Wolnego.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153643
2110. Termodynamika techniczna / Janusz Walczak ; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koninie.
Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 20
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/153701
2111. Inżynieria wytwarzania : materiały I Międzyuczelnianego Seminarium
Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich, Kalisz, 13-14 grudnia 2006 / pod
red. Andrzeja Kołodzieja ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Instytut Politechniczny.
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/153658
2112. Modelowanie i symulacja układów fizycznych Matlab/simulink / Andrzej
Celmerowski.
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155884
2113. Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego / Janusz Szpytko.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/153656
2114. Typoszeregi technologii : przetwarzanie cech konstrukcyjnych w cechy
technologiczne / Piotr Gendarz, Rafał Rząsiński.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/153624
2115. Podstawy konstrukcji maszyn / Krzysztof Magnucki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153626
2116. Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym : podręcznik dla studentów
wyższych szkół technicznych / Wiesław Starowicz ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/153647
2117. Transport przenośnikowy / Kazimierz Furmanik.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/153722
2118. Submikrostrukturalne stopy aluminium / Henryk Dybiec.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/153703
2119. Płynięcie metalu w procesie wyciskania / Wojciech Libura.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/153721
2120. Podstawy projektowania inżynierskiego / Elżbieta Gąsiorek.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153719
2121. Wybrane zagadnienia z teorii sprężystości i plastyczności
porowatych. \n Cz. 1 / Iwona Pokorska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153717
materiałów
2122. Synteza i analiza metod projektowania i wytwarzania prototypów elementów o
skomplikowanych kształtach na przykładzie wirników turbosprężarek / Grzegorz
Budzik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, dr. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/153708
2123. Fizyka odkształceń materiałów porowatych i konstrukcji / Iwona Pokorska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153718
2124. Nadzorowanie drgań przy frezowaniu szybkościowym smukłymi narzędziami ze
zmienną prędkością obrotową / Marek Galewski, Krzysztof Kaliński.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/153786
2125. Termodynamika techniczna : dla studentów technologii chemicznej / Ewa
Klugmann-Radziemska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154048
2126. Obróbka cięciem / Alina Staniszewska, Wiesław Zakrzewski.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/153781
2127. ABC techniki pompowej : podstawowe zasady działania i doboru pomp z
szerokim omówieniem problematyki nadzoru i technik remontowych / Piotr Świtalski.
Wrocław : ZPBiP CEDOS Sp. z o.o., 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/153762
2128. Technika pompowa : leksykon = Pump technology = Pumpentechnik / Piotr
Świtalski.
Wrocław : CEDOS, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/153758
2129. Podstawy obsługiwania i napraw / Karol F. Abramek, Mirosław Uzdowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154393
2130. Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce : kierunki zmian / Wacław
Szymanowski.
Warszawa : Difin, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/153802
2131. Zintegrowane łańcuchy transportowe / Iouri N. Semenov (red.) [et al.].
Warszawa : Difin, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/153792
2132. Hydrodynamika / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Paweł
Kowalczyk, Ludmiła Skubiszak.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/153830
2133. Modelowanie i sterowanie bezzałogowych obiektów latających / Aleksander
Nawrat.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/153872
2134. Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzania obudowy
podporowej w wyrobiskach korytarzowych / Tadeusz Majcherczyk, Piotr Małkowski,
Zbigniew Niedbalski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie.
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/153881
2135. Górnicze pompy stacjonarne / Stanisław Wilk, Kazimierz Golec, Andrzej Wilk.
Gliwice : Zakład Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP", 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/153877
2136. Wyposażenie osprzętowe statków powietrznych : podstawy fizyczne / Zbigniew
Milewski.
Warszawa : Aeroklub Warszawski, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/153874
2137. Metody identyfikacji modeli procesów wolnozmiennych dla potrzeb diagnostyki
technicznej / Piotr Tomasik ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny.
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153880
2138. Digitalizacja powierzchni z zastosowaniem skanera optoelektronicznego :
wybrane zagadnienia / Marek Wyleżoł ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153879
2139. Modele odwrotne i modelowanie diagnostyczne / Wojciech Cholewa, Tomasz
Rogala ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw
Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153878
2140. Identyfikacja stanu w układach rozproszonych / Sebastian Rzydzik ; Politechnika
Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/153883
2141. Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej / red. pr. zbior.
Wojciech Cholewa, Kazimierz T. Kosmowski, Stanisław Radkowski.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/153866
2142. Szkieletowy system doradczy DiaDyn / Wojciech Cholewa (red.) ; Politechnika
Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/153865
2143. Silniki pojazdów samochodowych. \n [Cz. 1], \p Podstawy budowy oraz główne
zespoły i układy mechaniczne / Piotr Zając.
Warszawa : Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/153937
2144. Wytrzymałość materiałów. \n T. 2 / Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew
Orłoś.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153943
2145. Wytrzymałość materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/153946
2146. Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji / red. nauk. Stanisław Kowalczyk.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/153963
2147. Podstawy metodologii projektowania materiałowego / Leszek A. Dobrzański ;
[kolegium red. Andrzej Buchacz, Ryszard Nowosielski, Elżbieta Leśko].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/154013
2148. Właściwości statyczne i dynamiczne, metoda projektowania łożysk ślizgowych z
panewką pływającą / Aleksander Mazurkow.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/154006
2149. Wpływ przebiegu wtrysku paliwa w silniku wysokoprężnym na spalanie i emisję
NOx : ujęcie matematyczne / Paweł Woś.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/154007
2150. Wymiana ciepła : przykłady i zadania / Franciszek Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/153989
2151. Urządzenia radiowe i radionawigacyjne / Marek Masalski.
Warszawa : Aeroklub Warszawski, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/153991
2152. Inżynieria wytwarzania / pod red. Andrzeja Kołodzieja ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Instytut
Politechniczny.
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/153993
2153. Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/153998
2154. Autonomiczne mobilne roboty kołowe : mechatroniczne projektowanie i
sterowanie / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski, Andrzej Burghardt.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/153986
2155. Pasywna tomografia sejsmiczna - wybrane zagadnienia / Piotr Bańka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154050
2156. Wpływ kolejności i kierunku eksploatacji prowadzonej frontami ścianowymi na
deformacje terenu górniczego / Ryszard Mielimąka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154049
2157. Wymiana ciepła : tablice i wykresy / Joanna Wilk, Robert Smusz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154044
2158. Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego odlewania
stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych / Eugeniusz Turyk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/154043
2159. Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru
Polski / Marian Wagner, Ireneusz Lipiarski, Jacek Misiak.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154042
2160. Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk / Jan
Sikora.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/154041
2161. Mechanika ogólna : statyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/154037
2162. Termodynamika : repetytorium / Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek
Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154036
2163. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : X
międzynarodowa konferencja naukowa : praca zbiorowa / pod red. naukową Henryka
Dyi.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/155078
2164. Symulacja procesów termodynamicznych w sprężarkach wyporowych i ich
instalacjach / Piotr Cyklis.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154065
2165. Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla
kamiennego / Roman Magda [et al.].
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154063
2166. Środki transportu bliskiego i magazynowania / Ryszard Raczyk.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/154061
2167. Ocena sprawności zarządzania procesem reformowania górnictwa węgla
kamiennego / Aleksander Gwiazda.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154057
2168. Metalurgia stali o wysokiej czystości / Teresa Lis.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/154204
2169. Konstrukcje nośne pod maszyny / Józef Falkowski ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154129
2170. Efekt Barkhausena w diagnostyce elementów maszyn / Józef Błachnio.
Warszwa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/154127
2171. Koparkoładowarki : maszynoznawstwo specjalistyczne / Andrzej Wiktor Dudczak.
Warszawa : Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalneg
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/155332
2172. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn
roboczych samojezdnych : zarządzanie i marketing w motoryzacji : materiały XVII
konferencji międzynarodowej SAKON'06, Rzeszów, 20-23 wrzesień 2006 / pod red.
Kazimierza Lejdy ; Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Rzeszowskiej [et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154194
2173. Oscylacje indukowane przez pilota w układzie pośredniego
samolotem / Paweł Rzucidło.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/154191
sterowania
2174. Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa : praca
zbiorowa / pod red. Alicji Laber ; [Eugene Feldshtein et al. ; Uniwersytet Zielonogórski].
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/154162
2175. Rotor dynamics / Jan Kiciński ; [transl. from Polish by J. Świrydczuk] ; Polish
Academy of Sciences. Institute of Fluid-Flow Machinery.
Gdańsk : Wydawnictwo IMP PAN ; Radom : Instytut Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/154157
2176. Virtual design and automation : new trends in collaborative product design / ed.
by Zenobia Weiss.
Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/154146
2177. Quantitative x-ray microanalysis beyond the resolution of the method / Krzysztof
Sikorski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/154197
2178. Podstawy termodynamiczne silników i maszyn cieplnych : wybrane podstawowe
wiadmości / Benedykt Litke ; Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie.
Szczecin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154185
2179. Jednoprzejściowe szlifowanie otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej
budowie : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Nadolnego i Jarosława Plichty ; aut.
rozdz.: Błażej Bałasz [et al.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/154174
2180. Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji / Bożena Gajdzik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/154168
2181. Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę EMCO
F1-CNC / Alicja Laber, Krzysztof Adamczuk ; Uniwersytet Zielonogórski. Wydział
Mechaniczny. Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn. Zakład Obróbki Ubytkowej i
Eksploatacji Maszyn.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/154153
2182. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda
Budzika ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/154151
2183. Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych / Marianna
Jacyna.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/155717
2184. Materiały metaliczne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2008/2009 dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki / Jerzy Pacyna.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154219
2185. Komputerowe projektowanie stali stopowych : notatki z wykładów wygłoszonych
w roku akademickim 2008/2009 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej / Jerzy Pacyna.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154220
2186. Materiały metaliczne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2008/2009 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej / Jerzy
Pacyna.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154221
2187. Podstawy materiałoznawstwa : notatki z wykładów wygłoszonych w roku
akademickim 2008/2009 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej / Jerzy Pacyna.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/154222
2188. Materiały wybuchowe emulsyjne / Andrzej Maranda, Barbara Gołąbek, Johann
Kasperski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/154238
2189. Kinetyka flotacji / Marian Brożek, Anna Młynarczykowska ; Akademia
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Przeróbki
Kopalin i Ochrony Środowiska.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/154225
2190. Zastosowanie metody SAXS w badaniach struktury nadcząsteczkowej polimerów
semikrystalicznych / Stanisław Rabiej.
Bielsko-Biała : ATH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/154224
2191. Transport kombinowany / intermodalny : teoria i praktyka / Jerzy Wronka.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/154208
2192. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana
Mroza.
Zakopane ; Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/155100
2193. Wapń i jego związki w metalurgii żelaza / Włodzimierz Derda.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154215
2194. Metoda elementów czasoprzestrzennych w obliczeniach dynamiki konstrukcji /
Czesław Bajer ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki.
Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/154212
2195. Vibrations in physical systems / eds. Czesław Cempel, Marian W. Dobry ; Poznan
University of Technology. Mechanical Engineering and Management Faculty. Institute
of Applied Mechanics, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics.
Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT : Poznań University of T
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/154217
2196. Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych / Seweryn Orzełowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154253
2197. Silniki spalinowe / Piotr Zając, Leon Maria Kołodziejczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/154252
2198. Budowa podwozi i nadwozi samochodowych / Seweryn Orzełowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154251
2199. Części maszyn : [podręcznik] / Andrzej Rutkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154249
2200. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń : [podręcznik] / Stanisław Legutko.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154246
2201. Rysunek techniczny dla mechaników : [podręcznik] / Tadeusz Lewandowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/154243
2202. Rozwój lotnictwa w regionach : AIR SHOW 2009 / red. Andrzej Barski, Waldemar
Fabirkiewicz, Czesław Jarosz.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/154216
2203. Strategiczno-ekonomiczna metoda oceny integracji pionowej przedsiębiorstw
górniczych / Jan Kudełko.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155473
2204. Materiały narzędziowe : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2008/2009 / Jerzy Pacyna ; Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154283
2205. Stopy specjalne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2008/2009 / Jerzy Pacyna.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/154282
2206. Łożyska : CX machine parts.
[Łódź] : Complex, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/154286
2207. Kształtowanie parametrów wtrysku do silników o zapłonie samoczynnym /
Władysław Kozak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/154329
2208. Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX Konferencja Naukowa
Doktorantów, Szklarska Poręba, 25-27 maja 2009 r. / [kom. nauk. Lech Gładysiewicz et
al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154324
2209. Determination of the Total Efficiency of Direct Injection SI Engione Working on
Stratifield Charge / Mariusz Cygnar, Bronisław Sendyka.
Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/154332
2210. Angielsko-polski słownik spawalniczy / [oprac. i zred. Ewa Romkowska].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/154367
2211. Współczesne problemy obróbki ściernej / pod red. Jarosława Plichty ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/154343
2212. Rachunek prawdopodobieństwa / W. Krysicki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/156321
2213. Statystyka matematyczna / W. Krysicki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/156322
2214. Polsko-angielski słownik spawalniczy / [oprac. i zred. Ewa Romkowska i Teresa
Jaworska].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/154369
2215. Podstawy konstrukcji maszyn. \n 1, \p Projektowanie / Bohdan Korytkowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154490
2216. HTML, XHTML i CSS : biblia / Steven M. Schafer ; [tł.: Piotr Rajca et al.].
Gliwice : Helion, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156251
2217. Własności i wytrzymałość materiałów : laboratorium : praca zbiorowa / pod red.
Krzysztofa Gołosia ; [aut. Maja Burzyńska-Szyszko et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/154403
2218. Stateczność dynamiczna dyskretno-ciągłych układów mechanicznych jako
modeli maszyn roboczych / Wojciech Sochacki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/154427
2219. Niezawodność systemów antropotechnicznych : XXXVII Zimowa
Niezawodności / [red. Tadeusz Salamonowicz] ; Polska Akademia Nauk.
Szczyrk ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/154423
Szkoła
2220. Komputerowy system pomiarowy dla gazometrii automatycznej : monografia /
Jan Palarski [et al. ; pod red. Jana Palarskiego, Franciszka Plewy, Henryka Stabli].
Kraków : AWK GEO, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154431
2221. Science report Project PL-0007 Modern Metrology in Quality Management
Systems, CEEPUS / general eds.: Stanisław Adamczak, P. Herbert Osanna ; Kielce
University of Technology.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, cop. 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/154414
2222. VI Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych, Liptowski
Mikulasz, 11-14 kwietnia 2007 = 6th International Seminar on Technical System
Degradation Problems / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki
Warszawskiej [et al.].
Warszawa : Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/154434
2223. Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej / Antoni Budniok, Eugeniusz
Łągiewka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/154432
2224. Knowledge acquisition for hybrid systems of risk assessment and critical
machinery diagnosis / Wojciech Moczulski, Krzysztof Ciupke (eds.).
Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Researc
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/154419
2225. Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej /
Katarzyna Grzybowska.
Warszawa : Difin, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170737
2226. Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut.: Henryk
Babis [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/154521
2227. Lectures in engineering thermodynamics : selected problems / Witold Szewczyk.
Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154624
2228. Badania symulacyjne i eksperymentalne osiowo-symetrycznego przepływu
drobno- i grubodyspersyjnej hydromieszaniny w przewodach tłocznych / Artur Bartosik.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/154622
2229. Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych /
Tadeusz Tumidajski, Daniel Saramak.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/154621
2230. Metody doświadczalne w zmęczeniu materiałów i konstrukcji : zbiór monografii.
\n T. 3 / pod red. Janusza Semprucha ; Dariusz Boroński [et al.].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/154620
2231. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego / Roman Bąk,
Tadeusz Burczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155362
2232. Wprowadzenie do CAD : podstawy komputerowo wspomaganego projektowania /
Maciej Sydor.
Warszawa : PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/154646
2233. Podstawy mechaniki i budowy maszyn / Witold Biały.
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154628
2234. Opracowanie produktów spożywczych : podejście marketingowe / Mary Earle,
Richard Earle, Allan Anderson ; z ang. przeł. Marek Sikora.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/154724
2235. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn /
Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/154716
2236. Technologia pisarstwa naukowego / Wiesław Leszek.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 001/154729
2237. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań : wybrane zagadnienia dla
studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich : poradnik / Czesław Cempel.
Poznań ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 001/154731
2238. Koszty i opłaty w transporcie / pod red. Moniki Bąk.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/154800
2239. Układy półprzewodnikowe / Ulrich Tietze, Christoph Schenk ; z niem. przeł. Adam
Błaszkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156245
2240. 1000 samochodów koncepcyjnych : pomysły, projekty marzenia / [aut. Reinhard
Lintelmann ; tł. Marek Byczyński].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154757
2241. Klasyczne motocykle : uhonorowanie najwspanialszych światowych modeli /
Roland Brown ; [przekł. Anna Derelkowska].
Bath : Parragon, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154755
2242. Wymiana ciepła / Stefan Wiśniewski, Tomasz S. Wiśniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/154936
2243. Przekładnie śrubowe kulkowe / Jerzy Z. Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/154958
2244. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. \n T. 1, \p Diagnoza
bezpieczeństwa transportu w Polsce / Ryszard Krystek red. pracy zbiorowej ; [aut.:
Ryszard Krystek et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności : Politechni
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/155599
2245. Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154949
2246. NX CAM : programowanie ścieżek dla obrabiarek CNC / Krzysztof Augustyn.
Gliwice : Helion, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/154941
2247. Od Lublina ... do Lublina : historia fabryki samochodów / Czesław Matuszek.
Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, [2008?].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/168537
2248. Systemy transmisji danych / Bernard Fryśkowski, Elżbieta Grzejszczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/154924
2249. Materials science and engineering : an introduction / William D. Callister, Jr. ;
with special contributions by David G. Rethwisch.
New York : John Wiley Sons, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/154989
2250. Surface science : foundations of catalysis and nanoscience / Kurt W. Kolasinski.
Chichester : John Wiley Sons, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/154984
2251. The art of molecular dynamics simulation / D. C. Rapaport.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/154978
2252. Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski ; Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/155040
2253. Historia górnictwa : technika, mechanizacja, elektryfikacja / Stefan Gierlotka.
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155008
2254. Podstawy statyki : zbiór zadań z rozwiązaniami / Jarosław Brodny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155056
2255. Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2009 : praca zbiorowa / pod
red. Ryszarda Stellera i Danuty Żuchowskiej ; Wydział Chemiczny. Politechnika
Wrocławska.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/155049
2256. Wybrane problemy konstruowania i badań maszyn i mechanizmów : monografia
/ pod red. Józefa Jonaka ; [aut. Konrad Pylak et al.] ; Katedra Podstaw Konstrukcji
Maszyn.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/155080
2257. Metody komputerowe w modelowaniu i konstruowaniu maszyn : monografia /
pod red. Józefa Jonaka ; [aut. Grzegorz Ponieważ et al.] ; Katedra Podstaw Konstrukcji
Maszyn.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/155081
2258. Wytrzymałość materiałów w zadaniach / Jan Lewiński [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155079
2259. Elastyczne systemy modułowe konstrukcji maszyn / Piotr Gendarz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/155071
2260. Grafika inżynierska i podstawy konstruowania / Aleksander Nieoczym ; Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/155074
2261. Kinematyka robotów przemysłowych / Tadeusz Szkodny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/155066
2262. Maszynoznawstwo odlewnicze : laboratorium / Aleksander Fedoryszyn, Krzysztof
Smyksy, Eugeniusz Ziółkowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/155101
2263. Właściwości ciał stałych / Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczuk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155107
2264. Excel 2007 PL : programowanie w VBA / John Walkenbach ; [tł. Grzegorz
Kowalczyk].
Gliwice : Helion, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156248
2265. Metalurgia 2009 : nowe technologie i osiągnięcia : monografia zbiorowa / pod
red. Henryka Dyi.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/155064
2266. Materials Engineering 2009 : material and exploitation problems in modern
Materials Engineering : collective monograph / ed. by Zbigniew Stradomski.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/155086
2267. Pilarki ramowe i taśmowe / Waldemar Szymański, Wojciech Kien, Marcin Osajda.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/155157
2268. Multibody Dynamics 2009, 29th June - 2nd July 2009, Warsaw, Poland : book of
abstracts / [ed. by K. Arczewski, J. Frączek, M. Wojtyra].
Warsaw : Institute of Aeronautics and Applied Mechanics. Warsaw U
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/155169
2269. Real-time control of magnetorheological dampers in mechanical systems /
Bogdan Sapiński ed. ; aut.: Jacek Snamina [et al.].
Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155152
2270. Mechanika przepływów / Jerzy M. Sawicki.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/155833
2271. Typoszeregi konstrukcji : dobór ilościowych cech konstrukcyjnych / Piotr
Gendarz, Paweł Chyra.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/156210
2272. Rail vehicle dynamics and associated problems / ed. Aleksander Sładkowski.
Gliwice : Silesian University of Technology, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155147
2273. Wytrzymałość materiałów : laboratorium / Maciej Kopkowicz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155192
2274. Nauka o materiałach i mechanika : laboratorium : praca zbiorowa / pod red.
Adama Hernasa ; Iwona Bednarczyk [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pra
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/155191
2275. Materialy 5 Szkoły Aerologii Górniczej : Wrocław, 13-16 październik 2009 /
Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, KGHM CUPRUM. Centrum
Badawczo-Rozwojowe.
Wrocław : KGHM Cuprum - CBR, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155190
2276. Układy technologiczne młynowni. \n Cz. 1 / Tadeusz Ciszek.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Magraf, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/156368
2277. Problems with introducing a single fuel concept in the land forces / collective
reaearch ed. by: Kazimierz Baczewski, Tadeusz Kałdoński, Jerzy Walentynowicz ; [auth.
of particular chapters: Kazimierz Baczewski et al. ; Engl. transl. Wojciech Gilewski,
Tomasz Gilewski ; Military University of Technology. Faculty of Mechanics].
Warsaw : Redakcja Wydawnictw WAT [Wojskowej Akademii Technicznej]
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/155210
2278. Przenośniki zgrzebłowe rurowe / Kazimierz Furmanik.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/161378
2279. Metodyka doboru warunków obróbki wiórowej : materiały pomocnicze do
ćwiczeń audytoryjnych z obróbki skrawaniem / Adolf Parol, Marian Łozak, Kazimierz
Zaleski.
Lublin : Wydaw. Polit. Lub., 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/137976
2280. Nanoindentation / Antony C. Fischer-Cripps.
New York : Springer, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/155297
2281. Lokalne sposoby zwalczania zagrożenia cieplnego w wyrobiskach ścianowych /
Bernard Nowak, Krzysztof Filek.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155319
2282. Identyfikacja modeli modalnych maszyn urabiających w górnictwie węgla
brunatnego / Jerzy Czmochowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155330
2283. Nowy model podziemnej kopalni węgla kamiennego / Jerzy Antoniak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155329
2284. Excel w zastosowaniach inżynieryjnych / Zbigniew Smogur.
Gliwice : Helion, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156422
2285. Transport taśmowy i koncentracja wydobycia podstawą współczesnego modelu
polskiej kopalni węgla kamiennego / Jerzy Antoniak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155417
2286. Ocena jakości wyrobów hutniczych / Jerzy Łabanowski.
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/155415
2287. Ultradźwiękowa impulsowa metoda echa w badaniu przepływów dwufazowych
ciecz-gaz / Artur Andruszkiewicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/155475
2288. Cięcie struną zbrojoną materiałów trudnoobrabialnych / Bożena Ciałkowska.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/155474
2289. Żywność regionalna i tradycyjna - aspekty surowcowe, technologiczne i
ekonomiczne : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Poromocyjną,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 25-26.11.2009 r. / [komitet organizacyjny
Antoni Jarczyk et al.].
[S.l : s.n., 2009] \e (Olsztyn : \f Zakład Poligraficzny UWM)
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/155467
2290. Progressive technologies and materials : selected reviewed papers presented at
PRO-TECH-MA '07. \n 2 / ed. by Feliks Stachowicz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/155528
2291. Progressive technologies and materials. \n 3-B, \p Materials / ed. by Feliks
Stachowicz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/155527
2292. Progressive technologies and materials. \n 3-A, \p Technologies / ed. by
Stanisław Kut Jacek Mucha.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/155526
2293. Advances in transport systems telematics / ed. by Jerzy Mikulski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/155540
2294. Deformation behaviour and properties of selected matallic materials / ed. by Ivo
Schindler Eugeniusz Hadasik ; [aut. Zbigniew Gronostajski et. al.]
Gliwice : Publishers of the Silesian University of Technology,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/155570
2295. Problemy wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej w materiałach i konstrukcjach
inżynierii biomedycznej / Tomasz Topoliński.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacj
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156218
2296. Badania pojazdów szynowych : transport / Bogdan Żółtowski, Leonel Francisco
Castañeda Heredia ; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Eafit University of
Medellin, Colombia.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/155568
2297. Contributions to noise and vibration control technology / Stanisław J. Pietrzko.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/158695
2298. Mechanika techniczna / Jan Awrejcewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne : Fundacja "Książk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155652
2299. Stal dupleks i jej spawalność / Jerzy Nowacki.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/155669
2300. Dictionary of transport and logistics English-Polish, Polish-English / Roman
Kozierkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/155697
2301. Mercedes-Benz A140, A160, A190, A210, A160CDI, A170CDI / H. R. Etzold ; z jęz.
niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155701
2302. BMW serii 5 : sedan i kombi od grudnia 1995 do czerwca 2003 / H. R. Etzold ; z
jęz. niem tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155698
2303. Pokładowe urządzenia rejestrujące w samochodach / Jerzy Merkisz, Stanisław
Mazurek, Jacek Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155702
2304. Projektowanie elementów żelbetowych / Małgorzata Murkowska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539/3/.6/155714
2305. Pragmatyczne podstawy ochrony powietrza atmosferycznego w transporcie
drogowym / Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155707
2306. Funkcje Trefftza dla wybranych prostych i odwrotnych zagadnień mechaniki /
Artur Maciąg.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155409
2307. Samochód dostawczy LUBLIN: 3302, 3313, 3333, 3352, 3372 : katalog części
zamiennych / [oprac. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Fabryki Samochodów w Lublinie].
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłowe WEMA, 1993.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155788
2308. Obróbka skrawaniem i narzędzia / Barbara Dul-Korzyńska.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/155822
2309. Elementy ergonomii kabin samolotów wojskowych / Benedykt Sasim.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/155842
2310. Odwzorowanie powierzchni krzywoliniowej łopatek części gorącej silników
lotniczych w procesie szybkiego prototypowania / Grzegorz Guzik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/155835
2311. Encyklopedyczny słownik techniczny : metalurgia - odlewnictwo - jakość / Adam
Tabor, Halina Pawłowska, Krystyna Łuszczkiewicz.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centru
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/155824
2312. Wytrzymałość materiałów. \n Cz. 1 / Marek Kolczuga, Lidia Buda-Ożóg.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155871
2313. Montażowe połączenia gwintowe / Wiktor Szabajkowicz, Aleksander Nieoczym.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155869
2314. Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne w przemyśle maszynowym / pod red.
Mariusz Kłonicy ; Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/155864
2315. Ćwiczenia laboratoryjne z silników spalinowych i ochrony środowiska /
Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/155863
2316. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej. \n T. 2, \p Przepisy prawne / D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki ;
[pod red. Wiesława Zwierzyckiego].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/155862
2317. Miedź stopowa / Zbigniew Rdzawski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/155857
2318. Mechanika ogólna : przykłady, pytania i zadania / Józef Giergiel, Mariusz Giergiel.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/155853
2319. Napędy płynowe : podstawy teoretyczne i metody obliczania napędów
hydrostatycznych i pneumatycznych / Ryszard Dindorf.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/155852
2320. Vibration diagnostic method for planetary gearboxes under varying external
load with regard to cyclostationary analysis / ed. by Walter Bartelmus.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/157477
2321. Teoretyczne i praktyczne aspekty plastycznego kształtowania metali : metoda
KoBo / Włodzimierz Bochniak.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155883
2322. Recykling i odzysk materiałów polimerowych : materiały, technologie, utylizacja
: praca zbiorowa / pod red. Andrzeja K. Błędzkiego, Zenona Tartakowskiego.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/157179
2323. Podstawy inżynierii biomedycznej. \n T. 1 / pod red. nauk. Ryszarda
Tadeusiewicza i Piotra Augustyniaka ; aut.: Piotr Augustyniak [et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175581
2324. Podstawy inżynierii biomedycznej. \n T. 2 / pod red. nauk. Ryszarda
Tadeusiewicza i Piotra Augustyniaka ; aut.: Piotr Augustyniak [et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175582
2325. Drgania mechaniczne : podstawy : [skrypt] / Ludwik Majewski.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/155905
2326. Systemy eksploatacji podziemnej złóż rud : koncepcja i praktyka górnicza /
Stefan Płaneta.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157180
2327. Zagadnienia interdyscyplinarne projektowania inżynierskiego : monografia / pod
red. Józefa Jonaka.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/156084
2328. Podatność na niszczenie środowiskowe złączy stopów Al-Mg spajanych
wybranymi metodami / Mirosław Czechowski.
Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/.2/.8/155927
2329. Kształtowanie wybranych właściwości warstw powierzchniowych na bazie tlenku
aluminium / Władysław Skoneczny.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/155928
2330. Wpływ eksploatacji górniczej na nadbierane korytarzowe
udostępniające w świetle obliczeń numerycznych / Marek Jendryś.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/156206
wyrobiska
2331. Temperatura i naprężenia termiczne spowodowane oddziaływaniem laserowym
na materiały konstrukcyjne / Aleksander Jewtuszenko, Stanisław J. Matysiak,
Małgorzata Rożniakowska.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155919
2332. Pasy napędowe : CX machine parts.
[Łódź] : Complex S. A., cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/155934
2333. Przemysłowe połączenia śrubowe HERTZ.
[Łódź] : Complex S. A., cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155935
2334. Doświadczalna i teoretyczna identyfikacja cech dynamicznych nowej konstrukcji
sprzęgła podatnego w zastosowaniu do układu napędowego maszyn górniczych /
Krzysztof Filipowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/155938
2335. Advanced technologies in production engineering / ed. by Jerzy Józwik [!] ;
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.
Lublin : Societas Scientiarum Lublinensis, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/155939
2336. Introduction to engineering / ed. by Ryszard Grądzki ; Techical University of
Lodz.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/157350
2337. Trwałość eksploatacyjna rur katalitycznych reformerów amoniaku / Walenty
Jasiński.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/155950
2338. Zjawisko pękania w procesie wyciskania metalowych kompozytów warstwowych
/ Grażyna Ryzińska.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/155953
2339. Synteza drgających aktywnych układów mechanicznych z tłumieniem w ujęciu
grafów biegunowych i liczb strukturalnych / Katarzyna Białas, Andrzej Buchacz, Tomasz
Dzitkowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/156021
2340. Rozwój diagnostyki termicznej metodami detekcji podczerwieni : (ilościowa
diagnostyka ran oparzeniowych i inne aplikacje) : praca zbiorowa / pod red. Antoniego
Z. Nowakowskiego.
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156014
2341. Zarządzanie jakością : metody i instrumenty controllingu jakości / pod red.
Nikodema Grzenkowicza ; aut. Michał Ambroziak [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytet
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/166287
2342. Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika / pod red. Huberta Latosia.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/156158
2343. Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego
gospodarce globalnej / Janusz Łacny.
Bydgoszcz ; Radom : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Go
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/156155
ładunków
w
2344. Podstawy odlewnictwa z ćwiczeniami laboratoryjnymi / Stanisław Karpiński,
Tadeusz Karpiński ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/156140
2345. Zaawansowana tribologia : XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna.
Nałęczów ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/156135
2346. Wibroaktywność przekładni zębatych : wpływ cech konstrukcyjnych i zużycia
elementów na wibroaktywność układów napędowych z przekładniami zębatymi / red.
nauk.: Andrzej Wilk, Henryk Madej, Bogusław Łazarz ; [aut. rozdz.: Andrzej Wilk et al.].
Katowice ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/156132
2347. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Anton Herner,
Hans-Jürgen Riehl ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156173
2348. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. \n T. 2, \p Uwarunkowania
rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu / red. pracy zbiorowej Ryszard
Krystek ; [aut.: Ryszard Krystek et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności : Politechni
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/156170
2349. System monitorowania i diagnostyki konstrukcji o wysokim poziomie ryzyka
awarii / pod red. Tadeusza Uhla, Krzysztofa Mendroka.
Kraków ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/157230
2350. Technik mechatronik. \n T. 1, \p Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego
dla ucznia / [pomysł, wybór dok., fragm. koment., red. Henryk Bednarczyk, Ludmiła
Łopacińska, Stanisław Popis].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/156830
2351. Technik mechatronik. \n T. 2, \p Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego
dla ucznia / [pomysł, wybór dok., fragm. koment., red. Henryk Bednarczyk, Ludmiła
Łopacińska, Stanisław Popis].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/156832
2352. Technik mechatronik. \n T. 3, \p Innowacyjne poradniki kształcenia modułowego
dla nauczyciela / [pomysł, wybór dok., fragm. koment., red. Henryk Bednarczyk,
Ludmiła Łopacińska, Stanisław Popis].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/156831
2353. Elementy diagnostyki maszyn roboczych i pojazdów / red. nauk. Bogdan
Żółtowski.
Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/156234
2354.
Diagnozowanie
uszkodzeń
mechanicznych
w
silnikach
maskowanych przez elektroniczne urządzenia sterujące / Henryk Madej.
Katowice ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/156231
spalinowych
2355. Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i
bezpieczeństwo działania systemów transportu miejskiego / Maciej Woropay [et al.].
Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacj
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/156227
2356. Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice :
międzynarodowa konferencja studentów / [kom. nauk. Ferdynand Romankiewicz et al.]
; Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156213
2357. Ryzyko w eksploatacji systemów technicznych : XXXVIII Zimowa Szkoła
Niezawodności / [red. Tadeusz Salamonowicz].
Szczyrk ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/157234
2358. Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego / Władysław Bulanda.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/156241
2359. Podstawy chemii fizycznej / Peter William Atkins ; z jęz. ang. tł. Krzysztof Pigoń.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/156242
2360. MS Office 2000 i 2002/XP : tworzenie własnych aplikacji w VBA / Maciej Łoś.
Gliwice : Wydaw. Helion, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156247
2361. CorelDRAW 12 : ćwiczenia praktyczne / Roland Zimek.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156255
2362. Sieci komputerowe i bazy danych : wykłady i laboratoria / Józef Giergiel, Mariusz
Giergiel, Krzysztof Kurc.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156269
2363. Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i
przepływów ciepła w programie ABAQUS / Andrzej Skrzat.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156268
2364. Elektrotechnika dla nieelektryków : laboratorium / Krystyna Bula.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156264
2365. Technologia i badanie materiałów inżynierskich : laboratorium / pod red.
Zbigniewa Mirskiego.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156277
2366. Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna / pod red. Jana R. Dąbrowskiego.
Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156273
2367. Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/156308
2368. Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1952-1970 / Wojciech Połomski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156323
2369. Implementacje komputerowe iteracyjnego rozwiązywania zadań z mechaniki
płynów / Jan Adam Kołodziej, Piotr Gorzelańczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/156260
2370. Selected problems of modal analysis of mechanical systems / ed. Tadeusz Uhl.
Krakow ; Radom : Publishing Hause of the Institute for Sustain
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156373
2371. Recent advances in rotor-bearing systems : theory and applications / Jerzy T.
Sawicki.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/156354
2372. Ramy cienkościenne : modelowanie i analiza wrażliwości / Tomasz Mikulski ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156360
2373. Materiały o sterowanych własnościach fizycznych i ich zastosowania / Marek
Krawczuk, Magdalena Palacz, Arkadiusz Żak.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156362
2374. Rozpoznawanie ruchu pojazdów na podstawie analizy drgań podłoża / Jerzy
Jackowski.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156366
2375. Access 2003 PL / Steve Schwartz ; [tł. Paweł Koronkiewicz].
Gliwice : Helion, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156412
2376. Visual Basic 2005 od podstaw / Thearon Willis, Bryan Newsome ; [tł. Tomasz
Walczak].
Gliwice : Helion, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156434
2377. Język C# : szkoła programowania / Klaus Michelsen ; [tł. Krystyna Zięba et al.].
Gliwice : Helion, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156416
2378. Mechanika plastycznego płynięcia w zagadnieniach wyciskania metali = The
mechanics of plastic flow in the extrusion problems / Jan Piwnik.
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156467
2379. Mikroprocesory jednoukładowe PIC / Stanisław Pietraszek.
Gliwice : Wydaw. Helion, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156414
2380. Kształtowanie płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych / Janusz Woch
; Polska Akademia Nauk-Oddział w Katowicach. Komisja Transportu.
Kielce : Wydawnictwo Szumacher, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/126533
2381. Pompy wirowe / Waldemar Jędral.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/132670
2382. Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów : praca zbiorowa / pod red.
Stanisława Mazurkiewicza ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/126138
2383. Zastosowanie programu AutoCAD w konstruowaniu elementów maszyn /
Stanisław Łaczek, Bogdan Szybiński ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/124083
2384. Kody usterek / Charles White ; tł. z jęz. ang. Piotr Kozak.
Warszawa : Wydawnictwo Auto, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/126960
2385. Widmo rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym jako kryterium oceny
warunków użytkowania samochodu / Paweł Droździel.
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/157235
2386. Modelowanie warunków termicznych chłodniczego
Krzysztof Bieńczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/156516
przewozu
żywności
/
2387. Energetyczne modelowanie w nieliniowej mechanice materiałów i konstrukcji /
Tadeusz Wegner.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156518
2388.
Wytwarzanie
i
eksploatacja
narzędzi
skrawających
przeciwzużyciowymi / Maciej Jan Kupczyk.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/156522
z
powłokami
2389. Drgania swobodne i stateczność układów smukłych poddanych obciążeniu
swoistemu / Janusz Szmidla.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/156524
2390. Obliczeniowa mechanika spawania : podstawy fizyczne procesu / Eugeniusz
Ranatowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/156531
2391. Analiza i modelowanie procesu sortowania strumienia małogabarytowych
ładunków jednostkowych / Tomasz Piątkowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 156532
2392. Metal forming practice : processes, machines, tools / Heinz Tschaetsch ; transl.
by Anne Koth.
Berlin : Springer, cop.2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/156546
2393. Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej : budowa,
sprawdzanie, diagnostyka / Hubertus Günther ; tłumaczył z języka niemieckiego Antoni
Szulborski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156587
2394. Wstęp do inżynierii materiałowej / Marek Blicharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156585
2395. Układy cyfrowe / Barry Wilkinson ; tł. z jęz. ang. Jerzy Pasierbiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156629
2396. Wytrzymałość połączeń klejowych / pod red. nauk. Jana Godzimirskiego.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157092
2397. Wartości estetyczne w metrologii / Jan Malinowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/156597
2398. Chitozan : wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych / Maria Mucha.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156608
2399. Podstawy technologii magnetościernej / Edward T. Wantuch.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.1/128687
2400. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. \n Cz. A / Włodzimierz
Stankiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/156620
2401. Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. \n Cz. B / Włodzimierz
Stankiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/156621
2402. Kształtowanie właściwości zaworów tłokowych silników spalinowych / Aleksy
Patejuk
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/156662
2403. Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156642
2404. Plasticity theory / Jacob Lubliner.
Mineola : Dover Publications, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156656
2405. Mechanika klasyczna w zadaniach / Michał Wierzbicki.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156759
2406. Metody usprawnienia kontroli jakości dla wyrobów o małych wymiarach z
wykorzystaniem automatów kontrolnych i zrobotyzowanych elementów pomocniczych
: monografia / Krzysztof Łasiński.
Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/156761
2407. Infrastruktura logistyczna w transporcie. \n T. 1, \p Środki transportu / Sylwester
Markusik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/156746
2408. Komory spalania silników turbinowych : organizacja procesu spalania / Marian
Gieras.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/156751
2409. CATIA V5 : sztuka modelowania powierzchniowego / Andrzej Wełyczko.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/175630
2410. Welding : principles and practices / Raymond J. Sacks, Edward R. Bohnart.
Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/156715
2411. Springer handbook of mechanical engineering / eds. Grote, Antonsson.
New York : Springer, [2008].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/156685
2412. Biomaterials fabrication and processing handbook / ed. by Paul K. Chu,
Xuanyong Liu.
Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor Francis Group, cop. 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156692
2413. Driveline systems of ground vehicles : theory and design / Alexandr F. Andreev,
Viachaslau I. Kabanau, Vladimir V. Vantsevich.
Boca Raton : CRC Press/Taylor Francis Group, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156699
2414. Handbook of plastics joining : a practical guide / ed. by Michael J. Troughton.
Norwich : William Andrew Inc., cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/156706
2415. 3D images of materials structures : processing and analysis / Joachim Ohser and
Katja Schladitz.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH Co. KGaA, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156687
2416. Vehicle dynamics : theory and applications / Reza N. Jazar.
New York : Springer, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156712
2417. Hybrid vehicles and the future of personal transportation / Allen Fuhs.
Boca Raton [etc.] : CRC Press / Taylor Francis Group, cop. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156668
2418. Phase transformations in metals and alloys / David A. Porter, Kenneth E.
Easterling and Mohamed Y. Sherif.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/ Taylor Francis Group, cop. 20
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/156681
2419. Wavelet methods for dynamical problems : with application to metallic,
composite, and nano-composite structures / S. Gopalakrishnan, Mira Mitra.
Boca Raton [etc.] : CRC Press / Taylor Francis Group, cop. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/156713
2420. Heat transfer in materials forming processes : with exercises and solutions /
Jean-Luc Battaglia.
London : ISTE Ltd. ; Hoboken : John Wiley Sons,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/156667
2421. The nanoscience and technology of renewable biomaterials / ed. by Lucian A.
Lucia and Orlando J. Rojas.
Chichester : John Wiley and Sons, Ltd., 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156678
2422. Dental biomaterials : imaging, testing and modelling / ed. by Richard V. Curtis
and Timothy F. Watson.
Cambridge : Woodhead Publishing Limited ; Boca Raton [etc.] :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156697
2423. Welding metallurgy and weldability of nickel-base alloys / John N. DuPont, John
C. Lippold, Samuel D. Kiser.
Hoboken : A John Wiley Sons, Inc., cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/156714
2424. Composite materials technology : neural network applications / ed. by S. M.
Sapuan and I. M. Mujtaba.
Boca Raton : CRC Press / Taylor Francis Group, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156695
2425. Automotive engineering : lightweight, functional, and novel materials / ed. by
Brian Cantor, Patrick Grant, Colin Johnston.
New York ; London : Taylor Francis,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156691
2426. Nanostructured materials / ed. by Gerhard Wilde.
Amsterdam [etc.] : Elsevier, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156679
2427. Applied tribology : bearing design and lubrication / Michael M. Khonsari, E.
Richard Booser.
Chichester : Wiley, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/156690
2428. Macroporous polymers : production properties and biotechnological/biomedical
applications / ed. by Bo Mattiasson, Ashok Kumar, Igor Yu. Galaev.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor Francis Group, cop. 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/156674
2429. Robotisc : modelling, planning and control / Bruno Siciliano [et al.].
London : Springer, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/156684
2430. Thermal convection : patterns, evolution and stability / Marcello Lappa.
Chichester : Wiley, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/156710
2431. Stresses in beams, plates and shells / Ansel C. Ugural.
Boca Raton [etc.] : CRC Press / Taylor Francis Group, cop. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156708
2432. Failure analysis and fractography of polymer composites / Emile S. Greenhalgh.
Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Cambridge :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156720
2433. Theory of adaptive fiber composites : from piezoelectric material behavior to
dynamics of rotating structures / Tobias H. Brockamann.
Dordrecht [etc.] : Springer Science+Business Media, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156709
2434. Thermodynamics from concepts to applications / Arthur Shavit, Chaim Gutfinger.
Boca Raton [etc.] : CRC Press / Taylor Francis Group, cop. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/156724
2435. Handbook of surface and interface analysis : methods for problem-solving / ed.
by John C. Rivière, Sverre Myhra.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor Francis Group, cop. 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156723
2436. Physical metallurgy principles / Reza Abbaschian, Lara Abbaschian, Robert E.
Reed-Hill.
Stamford : Cengage Learning, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/156682
2437. Mechanical vibration / William J. Palm III.
Hoboken : John Wiley Sons, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/156676
2438. Mechanics of materials / R. C. Hibbeler ; Si Conversion by S. C. Fan.
Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156677
2439. Design engineering manual / [Anil Mital et al.].
Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/156698
2440. Supermotocykle : ścigacze uliczne: design i technologia / Alan Dowds ; [przekł.
Hanna Turczyn-Zalewska].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156795
2441. Encyklopedia klasycznych samochodów / [aut.: Craig Cheetham et al. ; red.
prowadzący David Lillywhite ; tł.: Jadwiga Smulko, Jerzy Majszczyk].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156794
2442. Matlab codes for finite element analysis : solids and structures / A. J. M. Ferreira.
[Dordrecht] : Springer Science+Business Media, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/156726
2443. Theory and design of CNC systems / Suk-Hwan Suh et al.
London : Springer, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/156725
2444. Tyre and vehicle dynamics / Hans B. Pacejka.
Oxford : Butterworth-Heinemann, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156727
2445. Introduction to fluid mechanics / William S. Janna.
Boca Raton : CRC Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/156721
2446. Engineering mechanics : dynamics : dynamic study pack : chapter reviews,
free-body diagram workbook / R.C. Hibbeler, [Peter Schiavone] ; SI conversion by S. C.
Fan.
Jurong : Prentice Hall Pearson Education, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156701
2447. Advances in stainless steels / ed. Baldev Raj [et al.].
Hyderabad : Universities Press ; Boca Raton :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156748
2448. Epoxy polymers : new materials and innovations / ed. by Jean-Pierre Pascault
and Roberto J. J. Williams.
Weinheim : Wiley-VCH Verlag, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/156722
2449. Engineering mechanics : dynamics / R. C. Hibbeler ; SI conversion by S. C. Fan.
Jurong : Prentice Hall Pearson Education, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/156702
2450. Systemy i urządzenia chłodnicze : podręcznik dla studentów wyższych szkół
technicznych / Wojciech Zalewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621'5/156800
2451. Essentials of control techniques and theory / John Billingsley.
Boca Raton : CRC Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156703
2452. Instrumentation reference book / ed. by Walt Boyes.
Burlington ; Oxford : Butterworth-Heinemann,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/156669
2453. Urządzenia do pomiarów wielkości mechanicznych i temperatury przy użyciu
przetworników rezystancyjnych i przykłady ich zastosowania / Adam Kanciruk.
Kraków : Instytut Mechaniki Górotworu PAN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/156813
2454. Applied thermodynamics : for engineering technologists / T. D. Eastop the late A.
McConkey.
Hearlow : Pearson Education, 1993.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/156689
2455. An introduction to aircraft structural analysis / T. H. G. Megson.
Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156671
2456. Electromechanical properties in composites based on ferroelectrics / Vitaly Yu.
Topolov, Christopher R. Bowen.
London : Springer-Verlag, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156700
2457. Introduction to fluid mechanics : SI version / Robert W. Fox, Philip J. Pritchard,
Alan T. McDonald.
Hoboken : John Wiley Sons, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/156672
2458. Gear cutting tools : fundamentals of design and computation / Stephen P.
Radzevich.
Boca Raton : CRC Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/156705
2459. Automotive engineering : powertrain, chassis system and vehicle body / ed. by
David A. Crolla.
Oxford ; Burlington : Butterworth-Heinemann,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156718
2460. Wytrzymałość materiałów / Eugeniusz Bielewicz.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/156907
2461. Palność materiałów polimerowych / Bolesław Jurkowski, Barbara Jurkowska,
Henryk Rydarowski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/156882
2462. Wybrane zagadnienia pracy strumienicowych urządzeń chłodniczych z
uwzględnieniem sił grawitacji = Selected issues of the ejector refrigerator working
condition with the consideration of gravitational forces / Jacek Kasperski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/157144
2463. Termodynamika techniczna / Jan Szargut.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/156909
2464. Lotnicze zespoły napędowe. \n Cz. 1 / Stefan Szczeciński [et al.].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156892
2465. Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe / Dariusz Ozimina, Monika Madej.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/157236
2466. Techniczna eksploatacja statków powietrznych / Jerzy Lewitowicz, Andrzej Żyluk.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156901
2467. Metoda modulacji częstotliwości napięcia prądnic pokładowych w diagnozowaniu
zespołów napędowych / Andrzej Gębura.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156900
2468. Wstęp do dynamiki lotu śmigłowca / Wiesław Łucjanek, Krzysztof Sibilski.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156910
2469. Laser-surface interactions for new materials production : tailoring structure and
properties / ed.: Antonio Miotello, Paolo M. Ossi.
Heidelberg : Springer, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/156673
2470. Forensic polymer engineering : why polymer products fail in service / Peter Rhys
Lewis and Colin Gagg.
Cambridge [etc.] : Woodhead Publishing, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/156704
2471. Capacity and transport in contrast composite structures : asymptotic analysis
and applications / A. A. Kolpakov, A. G. Kolpakov.
Boca Raton : CRC Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156694
2472. Build your own electric vehicle / Seth Leitman, Bob Brant.
New York : McGraw-Hill, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156693
2473. Samochody terenowe / Craig Cheetham ; [przekł. Tadeusz Woźniak].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156860
2474. Biofizyka : wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. nauk.: Zofia Jóźwiak,
Grzegorz Bartosz ; aut.: Grzegorz Bartosz [at al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156847
2475. Genetyka molekularna / red. nauk. Piotr Węgleński ; aut. Piotr Bębas [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/156849
2476. Katalog części zamiennych FSO Syrena 104 : powstanie i rozwój konstrukcji
samochodu Syrena / Zdzisław Podbielski.
Warszawa : ZP Grupa, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156855
2477. Heat transfer : thermal management of electronics / Younes Shabany.
Boca Raton : CRC Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156707
2478. Programming mobile robots with aria and player : a guide to C++
object-oriented control / Amanda Whitbrook.
London : Springer-Verlag, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/156683
2479. Nanomaterials : mechanics and mechanisms / K. T. Ramesh.
New York : Springer Science, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156686
2480. Microrobotics : methods and applications / Yves Bellouard.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor Francis Group, cop. 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/156717
2481. Computational and experimental mechanics of advanced materials / ed. by
Vadim V. Silberschmidt.
Wien ; New York : Springer,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/156696
2482. Samoloty w Polsce / [tekst Paweł Bondaryk, Miłosz Rusiecki ; dobór fotografii
Paweł Bondaryk, Paweł Zalewski ; aut. fot. Paweł Bondaryk et al. ; red. prowadzący
Paweł Zalewski].
Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/156971
2483. Motocykle Reichswehry i Wehrmachtu : 1934-1945 / Horst Hinrichsen ; tł.
Bartłomiej Bartelmus.
Zakrzewo : Wydawnictwo "Replika", cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/156959
2484. Urządzenia i systemy mechatroniczne : [podręcznik dla uczniów średnich i
zawodowych szkół techniczych]. \n Cz. 2 / oprac. Mariusz Olszewski ; [red. Agnieszka
Grzybek, Stanisław Grzybek].
Warszawa : Wydawnictwo REA, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/156980
2485. Urządzenia i systemy mechatroniczne. \n Cz. 1 / podręcznik oprac. pod
kierunkiem Mariusza Olszewskiego.
Warszawa : Wydawnictwo REA, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/156978
2486. Metal Forming : mechanics and metallurgy / William F. Hosford, Robert M.
Caddell.
Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/156988
2487. Statyka i stereomechanika w zadaniach / Zdzisław Iwulski, Robert Klisowski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157011
2488. Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali / Jan Richert.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/157010
2489. Motorowery Romet / Klaudiusz Kociński, Jerzy Przybyła, Edwin Jaruzel.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157009
2490. XXIX Seminarium Kół Naukowych "Mechaników", Warszawa, 22-23 kwietnia
2010 r. : referaty / [kol. red.: Zdzisław Bogdanowicz et al.] ; Wojskowa Akademia
Techniczna. [Wydział mechaniczny].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/157008
2491. Przewóz towarów niebezpiecznych : poradnik kierowcy / Tadeusz Pusty.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/157091
2492. Przeróbka węgla kamiennego - wzbogacanie grawitacyjne / Wiesław Blaschke ;
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157093
2493. Zagadnienia mechaniki stosowanej : praca zbiorowa. \n T. 2 / pod red. Jerzego
Sawickiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/157094
2494. Analiza kształtowania wyrobów tytanowych metodami obróbki plastycznej na
zimno / Janina Adamus.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/157095
2495. Modelowanie tarcia w procesach objętościowej obróbki plastycznej / Piotr Lacki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/157096
2496. Metody termomechaniki / Jan Kubik, Zbigniew
Świrska-Perkowska.
Opole : Politechnika Opolska, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/157097
Perkowski,
Jadwiga
2497. Elektrotechnika dla mechaników / Wacław Matulewicz.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/157098
2498. X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków 28-29. 05.
2009 / [Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
AGH].
[Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii G
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157099
2499. Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla
kamiennego / Krzysztof Wodarski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157100
2500. Drogi ewakuacji załogi ze stref zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla
kamiennego / Henryk Badura.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157101
2501. Zastosowanie analizy wrażliwości w zagadnieniach sterowania nadrzędnego
procesów przeróbki węgla / Roman Kaula.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157102
2502. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22-26 lutego 2010 /
[red. nauk. Jerzy Kicki et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej
Akademii
Nauk,
Akademia
Górniczo-Hutnicza.
Katedra
Górnictwa
Podziemnego.
Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157103
2503. Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the
advanced technology needs / ed. Ewald Macha, Grzegorz Robak.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/157116
2504. Transactions on transport systems telematics and safety : supplement /
scientific eds.: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/157117
2505. Transactions on transport systems telematics and safety / scientific ed. Jan
Piecha, Tomasz Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/157118
2506. Utylizacja metanu z pokładów węgla w polskich kopalniach podziemnych /
Stanisław Nawrat [et al.].
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157119
2507. Obliczenia statyczne i dynamiczne turbinowych silników lotniczych metodą
elementów skończonych / Idzi Nowotarski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157121
2508. Silniki spalinowe : zasady działania i zastosowania / Marian Jeż.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157122
2509. Podstawy pomiarów wielkości mechanicznych / Adam Boryczko.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/157152
2510. Obrazowanie parametryczne w badaniach mózgu metodami MRI/PET / Jacek
Rumiński, Renata Kalicka, Barbara Bobek-Billewicz.
Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/157153
2511. Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń
odkrywkowych skalnych surowców drogowych / oprac. i red. nauk. Zdzisław Gałaś ;
[współwyk.: Paweł Bogacz et al.].
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157176
2512. Optymalizacja warunków współpracy stalowej obudowy odrzwiowej podatnej
wzmocnionej warstwą betonu natryskowego z górotworem w aspekcie zachowania
stateczności wyrobiska oraz ochrony środowiska górniczego : praca zbiorowa / pod red.
Mirosława Chudka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, dr. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157177
2513. Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical
problems : the development of transportation systems / ed. by Ryszard Janecki,
Grzegorz Sierpiński [transl. by Przemysław Siuda].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/157178
2514. Wpływ matryc polimerowych na wybrane właściwości nieliniowo-optyczne
materiałów kompozytowych / Małgorzata Makowska-Janusik.
Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157181
2515.
Plastometryczne
wskaźniki
przetwarzalności
tworzyw
fenolowo-formaldehydowych / Aneta Krzyżak, Janusz Sikora ; Politechnika Lubelska.
Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/157357
2516. Cold and hot forging : fundamentals and applications / ed. by Taylan Altan,
Gracious Ngaile, Gangshu Shen.
Materials Park, Ohio : ASM International, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/157246
2517. Struktura stali C-Mn-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej
indukowanej odkształceniem plastycznym / Adam Grajcar.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2010], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/157238
2518. Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn. \n T.
2, cz. 1, \p Elementy podatne, osie i wały maszynowe, łożyska ślizgowe i toczne /
Antoni Skoć.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/157244
2519. Mechanika połączeń klejowych jako płaskie zadanie teorii sprężystkości / Piotr
Rapp.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157241
2520. Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail / [tł. z jęz. niem. Antoni Szulborski,
Jacek Łęgiewicz uzup. do 2. wyd.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158334
2521. Nowoczesne technologie w informatyce i transporcie / red. nauk. Joanna
Gonicka.
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/157271
2522. Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego / Dorota Bąk-Gajda,
Jadwiga Bąk.
Warszawa : Difin, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/157284
2523. Metody termograficzne w nieniszczących badaniach materiałów kompozytowych
do zastosowań specjalnych / Waldemar Świderski ; Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia.
Zielonka : Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157120
2524. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział "Bukowno" : dzieje,
kadra, myśl techniczna / Józef Liszka.
Bukowno : Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław", 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157349
2525. Laboratorium spalania paliw stałych : praca zbiorowa / pod red. Henryka
Otwinowskiego ; [aut. Aleksandra Górecka-Zbrońska et al.] ; Politechnika
Częstochowska. Katedra Kotłów i Termodynamiki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/157347
2526. Profesorowi Januszowi Dietrychowi w setną rocznicę urodzin / [red. z. Wojciech
Cholewa] ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw
Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/157344
2527. Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa
podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; [aut.: Józef Kaczmarczyk et
al.].
Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157145
2528. Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami / Danuta
Sado.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/157412
2529. Dynamika pneumatycznego koła jezdnego / Ryszard Andrzejewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157408
2530. Skutery : chińskie, tajwańskie i koreańskie : silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm3 /
Phil Mather ; tł. z jęz. ang. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157401
2531. Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych / Izabella Hyla.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157427
2532. XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals XV-ICMFM : abstracts :
13-15 September 2010, Opole, Poland / ed. by Dariusz Rozumek Ewald Macha.
Opole: Opole University of Technology, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157437
2533. Mechatronic systems and materials MSM 2010 : 6th International Conference,
5-8 July 2010, Opole (Poland) : abstracts / eds: K. Kluger, E. Macha, R. Pawliczek.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/157438
2534. Mechatroniczne systemy maszyn wytrzymałościowych / Leszek Kasprzyczak,
Ewald Macha.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej : Akademicki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157444
2535. Trwałość zmęczeniowa stali konstrukcyjnych przy nieproporcjonalnym zginaniu
ze skręcaniem / Zbigniew Marciniak, Ewald Macha ; Politechnika Opolska.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/158836
2536. Biomechanika krążka międzykręgowego - ocena przeciążeń oraz skutków
wprowadzenia implantów / Celina Pezowicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/157480
2537. Mercedes-Benz C180 do C350 oraz C200CDI do C320CDI : od maja 2000 do
marca 2007 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157529
2538. Fiat Grande Punto / Józef Zembowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157528
2539. Honda Civic : modele 2001-2005 / R. M. Jex ; tł. z ang. Ewa Fudalej-Kostrzewa,
Jan Matej.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157525
2540. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. \n T. 3, \p Koncepcja
zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce / red. pracy zbiorowej
Ryszard Krystek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ; Gdańsk :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/157522
2541. Mechanika ruchu / Leon Prochowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157516
2542. Podwozia samochodów : podstawy konstrukcji / Jörnsen Reimpell, Jürgen W.
Betzler ; tł. Andrzej Reński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157510
2543. Sprzęgła, skrzynki biegów, wały i półosie napędowe / Werner Micknass, Rainer
Popiol, Axel Sprenger ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157514
2544. Diagnostyka samochodów osobowych / Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157505
2545. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów / Jerzy Osiński, Piotr Żach.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/157500
2546. Diagnozowanie silników wysokoprężnych / Hubertus Günther ; tł. z jęz. niem.
Antoni Szulborski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/157499
2547. Termodynamika techniczna i jej zastosowania / Jerzy Walentynowicz.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/157489
2548. Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu : modelowanie, prototypowanie,
badania stanowiskowe / pod red. Tadeusza Markowskiego ; aut. Grzegorz Budzik [et
al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, dr. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/157564
2549. Curtiss Hawk H-75 in French service / Lionel Persyn ; colour il. by Teodor Liviu
Morosanu ; [transl. François Graczyk].
Sandomierz : Stratus, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157550
2550. Henschel Hs 129 / Dénes Bernád ; colour ill. by Krzysztof Wołowski.
Sandomierz : Stratus ; [Redbourn] :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157549
2551. Messerschmitt Me 163 Komet / Bartłomiej Belcarz, Robert Pęczkowski ; colour ill.
by Krzysztof Wołowski].
Sandomierz : Stratus, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157548
2552. Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i
międzynarodowych : podręcznik dla spawalników / Leon Mistur.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/157547
2553. Diagnozer w systemie technicznym : od ontologii i aksjologii do praktyki /
Franciszek W. Przystupa.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/157535
2554. Materiały polimerowe : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Spychaja, Stanisławy
Spychaj ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Te
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/157594
2555. Stal : przewodnik inżyniera / Zbigniew Wnęk.
Katowice : Wydawnictwo Elamed, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/157581
2556. Minimalizacja wymiaru przestrzeni rozwiązań
mechanizmów / Jacek Buśkiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
w
optymalnej
syntezie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/157578
2557. Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla
kamiennego / red. nauk. Tadeusz Pindór, Leszek Preisner.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157572
2558. Spawalność odlewniczych stopów magnezu / Janusz Adamiec.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/157571
2559. Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w inżynierii materiałowej / Maria
Trzaska, Zdzisław Trzaska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157597
2560. Materiałoznawstwo. \n T. 1, \p Podstawowe materiały stosowane w technice /
Wiktor Kubiński.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157616
2561. Postępy w metrologii współrzędnościowej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego
Sładka i Władysława Jakubca.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/157632
2562. Materials Engineering 2010 : material and exploitation problems in modern
Materials Engineering : collective monograph / ed. by Zbigniew Stradomski.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157634
2563. Synteza geometrii zazębiania walcowych przekładni ślimakowych ze ślimakiem o
dowolnym zarysie / Leszek Skoczylas.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/157636
2564. Mechanika ogólna : kinematyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/157637
2565. Oleje i smary : otrzymywanie i zastosowanie / Aleksander Sarnecki, Anna
Obrywalina.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/157640
2566. Metrology in production engineering : proceedings of 13th National and 4th
International Scientific Conference, MwTW, Żerków 2009 : 23-25.09.2009 Poznań Żerków [...] = Metrologia w technikach wytwarzania / Poznan University of Technology
[et al.].
Poznan : Division of Metrology and Measurement Systems. Institute
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/157643
2567. Advances in coordinate metrology / ed. by. Jerzy Sładek and Władysław Jakubiec.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/157644
2568. Neurocybernetyka teoretyczna / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/157680
2569. Świat metali / Andrzej Bylica, Waldemar Furmanek, Wojciech Walat.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/157698
2570. Desert prelude : early clashes : June - November 1940 / Håkan Gustavsson
Ludovico Slongo.
Sandomierz : Stratus, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157767
2571. Vibrations in physical systems : volume XXIV / eds. Czesław Cempel , Marian W.
Dobry ; [Poznan University of Technology. Mechanical Engineering and Management
Faculty. Institute of Applied Mechanics , Polish Society of Theoretical and Applied
Mechanics].
Poznan : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/157770
2572. Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli / Stanisław
Piechota, Michał Stopyra, Katarzyna Poborska-Młynarska.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/157789
2573. Metallurgy 2010 : new technologies and achievements : a collective monograph
/ ed. by Henryk Dyja ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Materials
Processing Technology and Applied Physics.
Częstochowa : Czestochowa University of Technology, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/157788
2574. Katedra konstrukcji maszyn / pod red. Tadeusza Markowskiego.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/157785
2575. Komputerowe wspomaganie projektowania z zastosowaniem systemu CATIA :
podstawy modelowania / Grzegorz Budzik, Adam Marciniec.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/157782
2576. Wyznaczanie krzywej umocnienia odkształceniowego w próbie rozciągania z
uwzględnieniem rozkładu naprężeń w szyjce / Magdalena Gromada, Giennadij Miszuris.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/157780
2577. Ocena stanu konstrukcji : detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci
neuronowych / Piotr Nazarko.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, dr. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/157777
2578. Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych / Sergiy
Filin, Adam Owsicki ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział
Techniki Morskiej.
Szczecin : Zapol, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/157774
2579. Boeing B-17 Fortress in RAF Coastal Command Service / Robert M Stitt.
Sandomierz : Stratus, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157768
2580. Materiały narzędziowe : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2009/2010 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej / Jerzy
Pacyna.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/157830
2581. Physics 2010 : solid state physics in modern materials research / ed. by
Kazimierz Dziliński, Jerzy J. Wysłocki ; Czestochowa University of technology. Faculty of
materials Processing Technology and Applied Physics.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/158031
2582. Rudy hematytowe, magnetytowe i tytanomagnetytowe w procesie spiekania /
Ryszard Budzik.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/158029
2583. Silniki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu technik
pojazdów samochodowych / aut.: Richard Fischer [et al.] ; oprac. merytoryczne wersji
polskiej: Andrzej Kaźmierczak.
Warszawa : Wydawnictwo REA, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/157873
2584. Podstawy konstrukcji maszyn. \n 1, \p Wstęp do projektowania / Piotr Boś,
Sławomir Sitarz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/157866
2585. Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym / Telesfor Marek
Markiewicz ; Akademia Obrony Narodowej.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157864
2586. Biotechnologia molekularna : modyfikacje genetyczne, postępy, problemy / Jerzy
Buchowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/157848
2587. Hermomechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe / Wołodimir A.
Marcinkowski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/157953
2588. Bionika / Ewaryst Tkacz, Przemysław Borys.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/157940
2589. Elementy eksploatacji obiektów technicznych / Stanisław Niziński.
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/157997
2590. Nanolubricants / ed. by Jean Michel Martin, Nobuo Ohmae.
Chichester : John Wiley Sons, Ltd., cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/158024
2591. System Linux w robotyce / Józef Giergiel, Dariusz Szybicki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/157993
2592. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : XI
międzynarodowa konferencja naukowa : praca zbiorowa / pod red. naukową Henryka
Dyi.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/158030
2593. Design and technology of drawpieces and die stampings : 18th international
scientific and technical conference, Poznań-Wąsowo, 09-11 June 2010 : conference
proceedings / [ed. committee Leopold Berkowski et al.] ; Instytut Obróbki Plastycznej =
Metal Forming Institute.
Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/158039
2594. Historia lotnictwa : pionierzy, lotnictwo komunikacyjne, lotnictwo wojskowe,
rekordy, kamienie milowe rozwoju / [Robert Jackson ; tł. Leszek Erenfeicht].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/158081
2595. Nawęglanie ciekłych stopów żelaza / Krzysztof Janerka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/158062
2596. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności : teoria
Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/158078
i
praktyka
/
Danuta
2597. Prognozowanie w wielosymptomowej diagnostyce maszyn / Maciej Tabaszewski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/160139
2598. Układy warstwowe z tlenku aluminium i platyny do zastosowań katalitycznych
wytwarzane na stali FeCrAl / Kazimierz Reszka ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/158116
2599. Podstawy wysokociśnieniowych technologii hydrostrumieniowych / Przemysław J.
Borkowski ; Politechnika Koszalińska. Instytut Niekonwencjonalnych Technologii
Hydrostrumieniowych.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/158117
2600. IV Sympozjum Naukowe : Problemy techniczno-eksploatacyjne w kształceniu
pilotów : Dęblin, 8-10 grudnia 1999. \n Cz. 2 / [red. nauk. Marek Orkisz].
Dęblin : [Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych], 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/157985
2601. Mikrobioanalityka : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Brzózki ; [aut. Zbigniew
Brzózka et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/158165
2602. Podstawy wytrzymałości materiałów / Jan Lewiński, Andrzej P. Wilczyński,
Danuta Witemberg-Perzyk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/158153
2603. Language leader : advanced : coursebook and CD-ROM / David Cotton [et al.] ;
language reference and extra practice by Diane Hall.
Harlow : Pearson/Longman, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/158186
2604. Projektowanie i badanie urządzeń mechatronicznych / pod red. Mariana
Dudziaka.
Poznań : Politechnika Poznańska. Katedra Podstaw Konstrukcji Ma
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/158223
2605. Warunki niestateczności w analizie odkształceń plastycznych / Zdzisław
Śloderbach.
Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/158206
2606. Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności
jako wyróżniki jej jakości / Anna Gliszczyńska-Świgło.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/158243
2607. Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej /
Matuszczak.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/158239
Zofia
Szalczyk,
Anna
2608. Bioczujniki do wykrywania GMO / Marta Ligaj ; Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/158237
2609. Energetyczne i ekologiczne aspekty doskonalenia procesu wymiany ładunku w
silniku spalinowym / Zbigniew Żmudka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/158272
2610. Mikrostrukturalne aspekty procesów odkształcania, wydzielania i umacniania w
austenitycznym nadstopie Fe-Ni / Kazimierz J. Ducki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/158288
2611. Obróbka skrawaniem : podstawy teoretyczne / Henryk Słupik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/158291
2612. Podstawy robotyki / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/158294
2613. Techniki projektowania baz danych w środowisku PowerDesigner / Bartłomiej
Płaczek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/158305
2614. Oxford collocations dictionary for students of English / chief ed. Colin McIntosh ;
eds.: Ben Francis, Richard Poole.
Oxford : University Press, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 8/158773
2615. Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym / Dariusz Stępniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158339
2616. Silniki pojazdów samochodowych. \n 2, \p Układy zasilania, chłodzenia,
smarowania, dolotowe i wylotowe / Piotr Zając.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/158347
2617. Nieustalone stany pracy silnika wysokoprężnego zasilanego olejem napędowym
z eterem etylo-tert butylowym / Wincenty Lotko, Krzysztof Górski, Rafał Longwic ; pod
red. Wincentego Lotko.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/158349
2618. Kowalstwo i metaloplastyka : podróż przez epoki i style : wzory świeczników,
krat balkonowych, ogrodzeń, mebli do wnętrza i do ogrodu / C. A. Reyneri di Lagnasco ;
[tł. Grażyna Majcher].
Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/158367
2619. Roboty przemysłowe : budowa i zastosowanie / Jerzy Honczarenko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/158359
2620. Wpływ rodzaju obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów / Tadeusz
Szymczak, Zbigniew L. Kowalewski ; Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk ; Politechnika Białostocka.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/158407
2621. Kształtowanie własności wyrobów profilowych w niekonwencjonalnych procesach
walcowania i ciągnienia / Tomasz Oczkowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/158430
2622. Vademecum diagnosty : pytania i odpowiedzi / Zygfryd Gawlik [et al.].
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Poli
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158425
2623. Fibre metal laminates : an introduction / ed. by Ad Vlot and Jan Willem Gunnink.
Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers, cop. 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/158511
2624. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne / redakcja naukowa
Krzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska ; autorzy : Mariusz Andrzejczuk,
Anna Boczkowska, Halina Garbacz, Katarzyna Konopka, Krzysztof Kurzydłowski,
Małgorzata Lewandowska, Hubert Matysiak, Zbigniew Pakieła, Krzysztof Rożniatowski,
Leszek Stobiński, Wojciech Święszkowski, Tomasz Wejrzanowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/158566
2625. Professional English in use : engineering : technical English for professionals /
Mark Ibbotson.
Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/158806
2626. Jubileuszowe Seminarium Naukowe poświęcone pracy naukowej oraz 75-leciu
urodzin Prof. dr inż. Zbigniewa Lawrowskiego : pod hasłem Tribologia sprzyja
(wy)trwałości, Warszawa, 19 czerwca 2000 r. / [oprac. red. Maria Izbicka ; kom. nauk.:
Czesław Kajdas et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/129773
2627. Spawanie w osłonie gazów oraz zasady szkolenia i egzaminowania spawaczy
według Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) / Leon Mistur.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/130149
2628. Wytrzymałość materiałów / Stefan Piechnik ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : PK, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/130483
2629. Tribomehanika. Tribotehnika. Tribotehnologii : w treh tomah. \n T. 1, \p
Mehanika tribokontaktnogo vzaimodejstviâ pri skol'ženii / M. V. Černec [et al.].
Nikolaev : Izdatel'stvo NGGU im. Petra Mogily, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/157431
2630. Motocykle / [tł. Łukasz Kazanecki, Łukasz Jańczyk].
Wierzchy Parzeńskie : Fenix ; 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158370
2631. Technologia ogólna : podstawy technologii mechanicznych / Aleksander Górecki.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/158846
2632. Tendencje rozwojowe silników spalinowych o zapłonie samoczynnym / Janusz
Mysłowski, Jaromir Mysłowski.
Radom : Wydawnictwo Autobusy, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/158844
2633. Laboratorium z inżynierii odwrotnej (reverse engineering) : praca zbiorowa / pod
red. Jana Kosmola ; oprac. Grzegorz Dyrbuś [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/158839
2634. Zjawiska nieliniowe w tłumieniu drgań / Zbigniew Skup.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 158867
2635. Podstawy komputerowego zapisu konstrukcji z wykorzystaniem środowiska
AutoCAD / Piotr Czech, Grzegorz Wojnar, Piotr Folęga.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/158862
2636. Materiały stomatologiczne / Robert G. Craig ; red. John M. Powers, Ronald L.
Sakaguchi ; [tł. z jęz. ang. Ewa Andrzejewska et al.].
Wrocław : Elsevier Urban Partner, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/158592
2637. Wpływ przeciążenia na trwałość elementów maszyn przy zginaniu ze skręcaniem
/ Grzegorz Gasiak, Grzegorz Cempel.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/158617
2638. Modelowanie zintegrowanego systemu wytwarzania stali / Bolesław Karwat.
Kraków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/158505
2639. Cambridge English for job-hunting / Colm Downes.
Cambridge [etc] : Cambridge University Press, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/158785
2640. Elektronika w technice motoryzacyjnej / Marian Konopiński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/138011
2641. 15 wykładów aeromechaniki przez Ludomira M. Laudańskiego ze starannością
wielką ułożonych i nie bez wysiłku wygłoszonych na Politechnice Rzeszowskiej ku
nauce i pożytkowi młodzieży płci obojga : [wstęp do specjalności lotniczych].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/127492
2642. Medycyna i analiza danych : [materiały z seminarium org. przez StatSoft Polska
w październiku 2010 r w Warszawie].
Kraków : StatSoft, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/158881
2643. Elementy inżynierii materiałowej / Jan Suchanicz.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/159523
2644. Kotły fluidalne : teoria i praktyka / Zbigniew Bis.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/160296
2645. Dynamika układów mechanicznych / pod red. Józefa Nizioła ; [aut.: Bogusław
Radziszewski et al.].
Warszawa : Komitet Mechaniki PAN. Instytut Podstawowych Problemó
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/159034
2646. Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania
/ Henryk Biegalski ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/159013
2647. Wodne roztwory surfaktantów w inżynierii
tribologicznych / Marian Włodzimierz Sułek.
Radom : Politechnika Radomska [etc.], 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/158675
materiałowej
systemów
2648. Podstawy termodynamiki technicznej : wykłady dla nieenergetyków. \n Cz. 2 /
Henryk Charun.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/158674
2649. Podstawy wytrzymałości materiałów / Zbigniew L. Kowalewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159743
2650. Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczeg
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/158667
2651. Przetwórstwo materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety
Bociągi ; [Politechnika Częstochowska. Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania
Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP].
Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/158666
2652. Niezawodność systemów mechatronicznych / Ewald Macha, Adam Niesłony.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/159074
2653. Obliczenia chemiczne dla metalurgów / Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/158663
2654. Skrzynie automatyczne : podstawy działania / Zbigniew Pawelski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158656
2655. Oleje transformatorowe : eksploatacja, diagnostyka, regeneracja / red.: Monika
Makowska, Jarosław Molenda ; [aut.: Monika Makowska et al.].
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut B
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/159804
2656. Wielki słownik wyrazów obcych PWN / pod red. Mirosława Bańko ; oprac. haseł:
Alina Gałązka [et al.] ; oprac. etymologii: Andrzej Bańkowski, oprac. etymologii haseł
nowych w tym wydaniu Elżbieta Artowicz [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/158682
2657. Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznych / Zbigniew
Rudnicki.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/158690
2658. Recykling metali nieżelaznych / Marian Kucharski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/158687
2659. Badania właściwości korozyjnych nowoczesnych środków smarnych
dialkiloimidazoliowych cieczy jonowych / Krystyna Marczewska-Boczkowska.
Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/158872
-
2660. Concise chemical thermodynamics / A. P. H. Peters.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor Francis Group, cop. 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/180295
2661. Łożyska toczne : katalog : informator / [oprac. Wojciech Bancerz et al].
Warszawa : Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/138022
2662. Sheet metal forming processes and die design / Vukota Boljanovic.
New York : Industrial Press, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/158711
2663. Niezbędnik kierowcy zawodowego kategorii C i D / Hubert Jednorowski, Tomasz
Piętka, Marek Tomaszewski.
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 158981/629.3
2664. Racjonalizacja nagrzewania wsadu / Marian Kieloch ; Politechnika
Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.01/159158
2665. Silniki gazowe : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Adama Dużyńskiego.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159219
2666. Pilotaż samolotu : od podstaw / Edmund Mikołajczyk.
Katowice : STAPIS, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/158998
2667. Poradnik techniki samochodowej / oprac. merytorycze wersji polskiej Joachim
Potrykus ; [aut. Richard Fischer et al. ; tł. Joachim Potrykus et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/158997
2668. Podstawy konstrukcji maszyn / red. nauk. Zbigniew
poszczególnych rozdz.: Antoni Dziama et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/159023
Osiński
;
[aut.
2669. Laboratorium modelowania i badania maszyn : praca zbiorowa / pod red.
Michala Hacia.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/159044
2670. Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań metody elementów skończonych :
pomoc dydaktyczna / Jan Bielski ; Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/159063
2671. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn : pomoc dydaktyczna dla studentów
wyższych szkół technicznych : praca zbiorowa / pod red. Jana Rysia i Andrzeja
Trojnackiego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/159062
2672. Wielopłytkowe sprzęgła cierne / Maciej Krasiński ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/159059
2673. Metody planowania badań doświadczalnych eksploatowanych maszyn i urządzeń
/ Jacek Pietraszek.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/159055
2674. Problemy kontaktu i pękania w analizie wytrzymałościowej elementów maszyn /
Henryk Sanecki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159054
2675. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM - 2010 : [Międzyzdroje, 06-09
września 2010] : materiały / Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i
Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra
Techniki Cieplnej.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/159006
2676. Mikrostruktura w zagadnieniach zużycia staliw trudnościeralnych / Zbigniew
Stradomski.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/159116
2677. Dzielenie bezodpadowe metalowych prętów okrągłych / Arkadiusz Tofil,
Zbigniew Pater.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/159114
2678. Procesy cieplne i przepływowe w dużych kotłach energetycznych : modelowanie
i monitoring / red. naukowa Jan Taler ; aut. Artur Cebula [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/159516
2679. Pomiary w budowie maszyn - wybrane zagadnienia / Alina Gil, Maciej Drabik ;
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/159935
2680. Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn / Edward Rejman.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/159093
2681. Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy : materiały seminarium,
Bydgoszcz - Białe Błota, [25] wrzesień 2009 / [kom. nauk.: Ryszard Jedliński, Michał
Styp Rekowski, Bolesław Przybyliński] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich. Oddział w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy. Wydział Mechaniczny.
Bydgoszcz : SIMP, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/159665
2682. Podstawy robotyki / Ludwik Majewski.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/159142
2683. Handbook of metal forming / ed. Kurt Lange ; coeds. Klaus Pöhlandt [et al.]
Dearborn : Society of Manufacturing Engineers, cop. 1985.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/159075
2684. Górnictwo odkrywkowe : ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin / Jan
Izydor Korzeniowski.
Wrocław : Wydawnictwo Wikbest, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159153
2685. Vibroacoustic information processing system used in diagnostics of shock
absorbers in passenger cars / Janusz Gardulski.
Katowice ; Radom : Publishing House of the Institute for Susta
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159152
2686. Advances in transport systems telematics / ed. by Jerzy Mikulski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159617
2687. Studium pulsacji ciśnienia spalania w tłokowym silniku spalinowym zasilanym
wodorem / Stanisław Szwaja.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159164
2688. Wpływ zabiegów kulinarnych oraz procesów technologicznych na zawartość
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności / Artur Ciemniak ;
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/159162
2689. Procesy redukcji tlenków żelaza w fazach ciekłych / Jan Mróz.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/159139
2690. Dwuwymiarowe zagadnienia mechaniki pękania ciał z karbami / Andrzej
Kazberuk.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159137
2691. Metody obliczania rozpływu powietrza i rozkładu stężenia metanu w zrobach
ścian zawałowych : przykłady wykorzystania / Jan Szlązak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159135
2692. XXI-st International Symposium on Combustion Processes, Międzyzdroje, 14-17
September 2010 : [abstract] / West Pomeranian University of Technology. Faculty of
Maritime Technology. Division of Ship Safety Engineering, Polish Academy of Sciences.
Combustion Section of Thermodynamics and Combustion Committee and Polish
Section of the Combustion Institute.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/159134
2693. Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z
rozwiązaniami / Zdzisław Iwulski, Robert Klisowski.
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159127
2694. Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem / Jan Kosmol.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/132196
2695. Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej
diagnostyka, obsługa / Martin Frei ; tł. z jęz. niem. Waldemar Nawrocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159775
:
budowa,
2696. Napędy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa alternatywne / [tł. z jęz. niem.
Marek Brzeżański i Zdzisław Juda] ; Robert Bosch GmbH.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175027
2697. Elektryczne źródła światła / Andrzej Wiśniewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/159229
2698. Modelowanie krwiobiegu za pomocą obwodu
Matulewicz.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/159246
elektrycznego
/
Wacław
2699. Mechanika techniczna : [podręcznik] / Bogusław Kozak.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/159301
2700. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń : [podręcznik] / Stanisław Legutko.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/159667
2701. Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach
Europy Środkowo-Wschodniej : IV Dni Techniki Kolejowej, Warszawa, 11 czerwca 2010
r.
Radom : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160346
2702. Praktyczna regulacja maszyn i jej teoretyczne podstawy / Paweł Lindstedt.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Techniczngo Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159253
2703. Studium wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych tłokowego
silnika spalinowego na stratę ładunku / Karol Franciszek Abramek ; Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621m4/159577
2704. Wytrzymałość materiałów. \n 1 / Aniela Glinicka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159331
2705. Technologie kucia matrycowego / Piotr Skubisz [et al.].
Kraków : ARBOR FP, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/159320
2706. Spawanie gazowe i łukowe elektrodami otulonymi : podręcznik dla spawaczy /
Bolesław Kurpisz.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/159318
2707. Platformy załadowcze : budowa, obsługa i konserwacja / Mieczysław Chimiak.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/159345
2708. Metody adaptacyjne w diagnostyce układów napędowych maszyn górniczych /
Radosław Zimroz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/161865
2709. Mechatroniczne projektowanie robotów inspekcyjnych / Józef Giergiel, Krzysztof
Kurc, Mariusz Giergiel.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/159374
2710. Pojazdy szynowe : XIX konferencja naukowa, Targanice, 15-17 września 2010 :
materiały konferencyjne. \n T. 1 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wydział Mechnaiczny. Instytut Pojazdów Szynowych.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/159366
2711. Pojazdy szynowe : XIX konferencja naukowa, Targanice, 15-17 września 2010 :
materiały konferencyjne. \n T. 2 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/159367
2712. Budowa i działanie taboru tramwajowego : materiały do szkolenia motorniczych /
Witold Talar.
Łódź : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160371
2713. Podstawy lakiernictwa samochodowego / Karl Weinhuber, Klaus Auer ; tł. z jęz.
niem. Alina Retecka.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159388
2714. Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji
zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych : praca zbiorowa / pod red.
Wacława Dziurzyńskiego.
Kraków : Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159991
2715. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. \n 1, \p Podstawy teorii ruchu i
eksploatacji oraz układ przeniesienia napędu / Marek Gabryelewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159405
2716. Sterowanie samolotem w sytuacji niepełnej informacji pomiarowej / Grzegorz
Kopecki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159381
2717. Automatyzacja pracy maszyn roboczych : metodyka i zastosowania : praca
zbiorowa / pod red. Jana Szlagowskiego ; [aut. : Dariusz Dąbrowski et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/159391
2718. Lubelskie Fabryki Wag : zarys dziejów, konstrukcje / pod red. Krystyny
Schabowskiej ; [aut.: Krystyna Schabowska et al.].
Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/159418
2719. TransLogistics 2010 : Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki,
Wrocław 09-10.12. 2010 / [red.: Katarzyna Białowąs, Wiktor Włodek] ; Koło Naukowe
"Logistics". Wydział Mechaniczny. Politechnika Wrocławska.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/159666
2720. Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym / Aleksandra Kowalska.
Warszawa : Difin SA, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/159444
2721. Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym / Ryszard Makarowski.
Warszawa : Difin, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159461
2722. Wytrzymałość materiałów : ćwiczenia laboratoryjne - materiały pomocnicze /
Anna Walicka [et al.] ; Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159470
2723. Wytrzymałość materiałów : podręcznik akademicki : teoria, wzory i tablice do
ćwiczeń laboratoryjnych / Anna Walicka [et al.] ; Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159473
2724. Aparatura przemysłowa / Mirosław Nizielski, Krzysztof Urbaniec.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/159535
2725. Tendencje rozwoju metrologii i aparatury naukowej : materiały pokonferencyjne
konferencji naukowej / [red. nauk. Czesław Łukianowicz] ; Politechnika Koszalińska.
Wydział Mechaniczny [etc.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/159527
2726. Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych / Andrzej Ambrozik.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159537
2727. Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym
energooszczędne / Jerzy Antoniak
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159541
i
odkrywkowym
:
2728. Analiza trwałości zmęczeniowej rurociągu przemysłowego / Lucjan Śnieżek.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159528
2729. Warstwy powierzchniowe z teksturą : kształtowanie wybranymi technologiami
wiązkowymi oraz właściwości tribologiczne / Bogdan Antoszewski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/159514
2730. Wybrane techniki pomiarowe w mechanice / Grzegorz Gasiak.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/127787
2731. Zbiór zadań z teorii maszyn i mechanizmów / Dariusz Rozumek.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/128502
2732. Wibroakustyka strukturalna elementów powierzchniowych / Wojciech P.
Rdzanek.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/159817
2733. Planowanie bezkolizyjnej trajektorii robota manipulacyjnego w przestrzeni
zadaniowej / Gabriel Kost, Daniel Reclik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/159593
2734. Metoda pomiaru przewodności cieplnej rurek z tworzyw sztucznych / Kazimierz
Rup.
Kraków : Politechnika Krakowska, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/128261
2735. Termodynamika stopów / Zbigniew Kędzierski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/128270
2736. Modelowanie i badanie wpływu zjawiska piezoelektrycznego na charakterystyki
układu mechatronicznego / Andrzej Buchacz, Andrzej Wróbel.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/159587
2737. Tworzywa sztuczne : nowe tworzywa sztuczne - polimery elektroprzewodzące,
polimery biodegradowalne, polimery w medycynie i farmacji, prognozy i kierunki
rozwoju tworzyw sztucznych po 2000 roku, nowe rodzaje środków pomocniczych. \n T.
3 / Włodzimierz Szlezyngier.
Rzeszów : [s.n.], cop. 2000 \e (Rzeszów : \f FOSZE).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/128665/3
2738.
Metrologia
w
technikach
wytwarzania
maszyn:
VIII
Konferencja
naukowo-techniczna, Szczecin '99. \n T. 2 / [red. nauk. Tadeusz Iglantowicz] ;
Politechnika Szczecińska.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 389/128316/2
2739.
Metrologia
w
technikach
wytwarzania
maszyn:
VIII
konferencja
naukowo-techniczna, Szczecin '99. \n T. 1 / [red. nauk. Tadeusz Iglantowicz] ;
Politechnika Szczecińska.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/128316/1
2740. Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych / Bogdan Skalmierski ; Politechnika
Częstochowska.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/128526/2
2741. Problematyka wewnętrznych oporów ruchu w kulkowych łożyskach skośnych /
Michał Styp-Rekowski ; Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/128535
2742.
Wybrane
zagadnienia
materiałoznawstwa
górniczego
z
ćwiczeniami
laboratoryjnymi / Wojciech Klimas.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159636
2743. Tłokowe silniki spalinowe. \n T. 1 / Kazimierz Niewiarowski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1983.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137964/1
2744. Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci
masowych / Tomasz Trawiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/159628
2745. Model planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie
kopalń / Adam Gumiński.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159627
2746. Systemy radiokomunikacji z kablem promieniującym w kopalniach podziemnych
/ Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159613
2747. Systemy i środki transportu samochodowego : wybrane zagadnienia = Systems
and means of motor transport : selected problems / pod red. nauk. Kazimierza Lejdy.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159611
2748. Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie /
Bogusław Molecki (red.).
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175809
2749. Tłokowe silniki spalinowe. \n T. 2 / Kazimierz Niewiarowski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1983.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137964/2
2750. Charakterystyka epigenetycznych zmian węgla w pokładach w strefach
uskokowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Stanisław Roman Ćmiel.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159674
2751. Studium wpływu ciśnienia, prędkości i rodzaju strugi gazów na przebieg procesu
spalania / Antoni Jankowski.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159661
2752. Ocena zagrożenia pożarami endogenicznymi pokładów węgla kamiennego i
sposoby jego zapobiegania / Stanisław Trenczek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159659
2753. Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe / Marek Żylicz.
Warszawa : LexisNexis, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159603
2754. Podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania przekładni
ślimakowych / J. Banaszek, J. Jonak.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/159560
2755. Podstawy skrawania materiałow konstrukcyjnych / Wit Grzesik.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/178741
2756. Podstawy biotechnologii / red. nauk. Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen ; red.
nauk. tł. Andrzej K. Kononowicz, Stanisław Bielecki, Aleksander Chmiel.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/159690
2757. Lakiernictwo samochodowe / Grażyna Sobierajska, Zbigniew Neumann.
Szczecin : Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159714
2758. Lotnictwo cywilne, lotnictwo służb porządku publicznego : klasyfikacja, funkcje,
struktury, operacje / Eugeniusz Zabłocki ; Akademia Obrony Narodowej.
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159681
2759. Lotnictwo cywilne : port lotniczy, szkolenie lotnicze, loty próbne, zasoby obronne
lotnictwa cywilnego / Eugeniusz Zabłocki ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział
Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159682
2760. Roboty medyczne : budowa i zastosowanie / Leszek Podsędkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/159697
2761. Fizykochemiczne podstawy regulacji i sterowania silników spalinowych /
Władysław Kozak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159722
2762. Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne zjawiska korozji / Tadeusz
Hryniewicz, Krzysztof Rokosz ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/159784
2763. Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa /
Ryszard Żywica.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/159825
2764. Inżynierowie nowej ery : IX Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół
Naukowych, 12-13 maja 2008, Lublin / [pod red. Zbigniewa Kiernickiego i Leszka
Gardyńskiego].
Lublin : Liber DUO, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159558
2765. Zbiór arkuszy sprawozdawczych z laboratorium budowy samochodów i
ciągników / oprac. zb. pod red. Jana Kowala.
Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137991
2766. Zagadnienia stykowe dla układów cylindrycznych z małą graniastością konturów
przy zużyciu / Miron Czerniec.
Drohobycz : Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu Pedegogicznego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/159408
2767. Komputerowe modelowanie zjawisk niszczenia osłon szklanych i ceramicznych /
Karol Jach, Jan Owsik, Robert Świerczyński.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/159868
2768. Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn : zbiór zadań / Józef Jezierski
[et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/159864
2769. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego :
materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne / Paweł Filipkowski [et al.] ; pod red.
Józefa Synowieckiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165917
2770. Badania magnetyczne lin stalowych : system certyfikacji personelu w metodzie
MTR / Jerzy Kwaśniewski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/159907
2771. Bionika : wiedza przyrodnicza dla inżynierów / Andrzej Samek.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/159909
2772. Materiały VI konferencji Awioniki, Bezmiechowa, 16-18 września 2010 :
streszczenia przygotowane przez autorów referatów / [kom. nauk. konferencji: Jan
Gruszecki et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159939
2773. System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych
związkach komunalnych w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Janeckiego i
Wiesława Starowicza ; [aut. rozdz.: Zofia Bryniarska et al.].
Kraków : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji R
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159941
2774. Pomiary stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki
materiałów metalowych / Dorota Kondej, Ewa Gawęda.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/159922
2775. Zagrożenia chemiczne w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali /
Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Pośniak.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/159923
2776. Płyny eksploatacyjne : wstęp do zajęć laboratoryjnych / Kazimierz Baczewski,
Piotr Szczawiński, Wiesława Zielnik.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/159925
2777. Czas pracy kierowców / [aut. Monika Szczerbaciuk, Zdzisław Szczerbaciuk] ;
Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159912
2778. Podręcznik kierowcy zawodowego w przewozach osób / [aut. Bogusław Madej,
Joanna Michniak, Robert Madej] ; Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego
i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159913
2779. Tachografy cyfrowe / [aut. Bogusław Madej et al.] ; Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159914
2780. Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i zabezpieczenia ładunku / [aut.
Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej] ; Polska Izba Gospodarcza Transportu
Samochodowego i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159915
2781. Przewozy towarów niebezpiecznych ADR 2009 / [aut. Bogusław Madej, Piotr
Żakowski, Robert Madej] ; Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i
Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159916
2782. Narzędzia do przetwórstwa polimerów / Józef Koszkul, Renata Caban, Jacek
Nabiałek ; [Politechnika Częstochowska. Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania
Produkcją, Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP].
Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/159934
2783. Kompozyty polimerowe na osnowie recyklatów z włóknami naturalnymi : praca
zbiorowa / pod red. Stanisława Kuciela ; [aut. Stanisław Kuciel et al.].
Kraków : Politechnika Krakowska, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/159933
2784. Intensywne impulsy plazmowe w procesach poprawy zwilżalności ceramik /
Marek Barlak.
Warszawa : Krystel ; Świerk :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/159947
2785. Termodynamika w metalurgii i inżynierii materiałowej : przykłady zadań i
problemów z rozwiązaniami / Jan Jowsa, Stanisław Garncarek, Anna Konstanciak.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/159943
2786. Koniunktura w transporcie : badania i analiza wyników / Sławomir Dorosiewicz ;
Instytut Transportu Samochodowego.
Warszawa : Ośrodek Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS, 2006
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159950
2787. Górnictwo wczoraj i dziś : XII konferencja, Ustroń, listopad 2010 r. /
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.
Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Technik
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/159949
2788. Transport samochodowy ładunków / Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław
Kordel, Jerzy Waśkiewicz.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159988
2789. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej. \n T. 3, \p Środowisko pracy kierowcy, logistyka / D. Starkowski, K.
Bieńczak, W. Zwierzycki.
Poznań : Systherm, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/159992
2790. Kierunki i perspektywy rozwoju badań wytrzymałościowych / Zbigniew L.
Kowalewski.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego : Instytut Podsta
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/159965
2791. Wprowadzenie do mechaniki doświadczalnej w biomechanice : (materiały
pomocnicze do wykładu) / Stanisław Mazurkiewicz ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/159970
2792. Studium przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie w ruchu rzeczywistym :
rozprawa habilitacyjna / Aleksander Ubysz.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/159971
2793. Potoki ładunków w sieciach transportowych / Sławomir Dorosiewicz ; Instytut
Transportu Samochodowego.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/159972
2794. Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa / Kazimierz Rup ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 533/159973
2795.
Podstawy
budowy
inteligentnych
systemów
technologicznych i ich operatorów / Maciej Majewski.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/159968
interakcji
urządzeń
2796. Historia lotnictwa w Polsce / Paweł Bondaryk [et al.] ; konsult. merytoryczna
Andrzej Glass.
Warszawa : Carta Blanca, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/159910
2797. Badania eksploatacyjne statków powietrznych / pod red. Jerzego Lewitowicza ;
[aut. Jerzy Lewitowicz et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160008
2798. Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. \n T. 2 / pod
red. Jana Bródki i Aleksandra Kozłowskiego ; [aut.] Jan Bródka [et al.].
Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160015
2799. Samochody osobowo-terenowe : historia, konstrukcja i przegląd modeli /
Zdzisław Podbielski.
Warszawa : Wydawnictwo Auto, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160028
2800. Spalanie : wybrane zagadnienia w zadaniach / Marian Gieras.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/160021
2801. Układy automatycznego sterowania lotem / Marcin Żugaj.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160019
2802. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników : ćwiczenia praktyczne /
Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/160031
2803. Zasilanie silnika wysokoprężnego mieszaninami ON i EETB / Wincenty Lotko,
Krzysztof Górski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/160046
2804. Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych / Maria Kotełko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160043
2805. Właściwości fizyczne żywności : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pałachy i
Iwony Sitkiewicz ; aut.: Ewa Domian [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160040
2806. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Zbigniew Jędrzejczyk [et al.] ;
red nauk. Karol Kukuła.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/160053
2807. Laserowe kształtowanie warstwy powierzchniowej elementów maszyn / Zdzisław
Bogdanowicz, Krzysztof Grzelak, Wojciech Napadłek.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/78/159974
2808. Niezawodność i bezpieczeństwo : wybór zagadnień / Wiesław Pamuła.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160301
2809. Urządzenia wspomagające w pojazdach samochodowych : laboratorium /
Aleksander Kuranowski, Małgorzata Mirska-Świętek ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, dr. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160089
2810. Studium wybranych aspektów diagnostyki
taśmowego / Dariusz Mazurkiewicz.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160100
eksploatacyjnej
transportu
2811. Lotnicze pogotowie ratunkowe / pod red. Roberta Gałązkowskiego.
Warszawa : Medi Press, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160108
2812. Transport wewnętrzny i zewnętrzny : wybrane problemy / Aleksander Nieoczym ;
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Politechnika Lubelska.
Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160146
2813. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce - SAP R/3 / Maciej Szkoda ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/160140
2814. Stateczność belek i płyt trójwarstwowych oraz
kształtowanych na zimno / Ewa Magnucka-Blandzi.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160673
belek
cienkościennych
2815. Podstawy defektów struktur krystalicznych / Katarzyna N. Braszczyńska-Malik.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160133
2816. Stale o strukturze wielofazowej / Andrzej K. Lis.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/160132
2817. Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia /
Antoszewskiego.
Kielce : Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160262
pod
red.
Bogdana
2818. Laboratorium z przeróbki mechanicznej i fluidyzacji materiałów ziarnistych / pod
red. Henryka Otwinowskiego ; [aut. Aleksandra Górecka-Zbrońska et al.] ; Politechnika
Częstochowska. Instytut Maszyn Cieplnych.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160127
2819. Podstawy konstrukcji maszyn : laboratorium / Stanisław Mroziński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163207
2820. Kształtowanie własności użytkowych biomateriałów metalicznych i ceramicznych
/ Agata Dudek ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/160122
2821. Reologia metali odkształcanych plastycznie / Henryk Dyja, Aleksander Gałkin,
Marcin Knapiński.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/160147
2822. Scientific aspects of unmanned mobile vehicle / ed. sci. by Zbigniew Koruba ;
Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Section of Kielce.
Kielce : Kielce University of Technology, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160148
2823. Gospodarka węglem koksowym / Urszula Ozga-Blaschke.
Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PA
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/160166
2824. Podstawy wytrzymałości materiałów / Marian Ostwald.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160195
2825. Tłoczenie na zimno : poradnik / W. P. Romanowski ; tł. Kazimierz Szopski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1962.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/139375
2826. Samochody w PRL : rzecz o motoryzacji i nie tylko... / Tomasz Szczerbicki.
Poznań : "Vesper", 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160197
2827. Przekładnie cięgnowe o zmiennym przełożeniu z pasem zębatym / Piotr Krawiec.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/160257
2828. Przenoszenie pędu, ciepła i masy : notatki autoryzowane. \n Cz. 3 / Leon
Troniewski, Roman Dyga.
Opole : Politechnika Opolska, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160252
2829. VW Golf II 1,6/1,8 : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Krzysztof Trzeciak ; red.
merytoryczna Małgorzata Romańska].
Warszawa : Auto, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/128708
2830. Urządzenia elektryczne pojazdów samochodowych / Henryk Tylicki, Bogdan
Żółtowski.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160263
2831. Poradnik mechanika samochodowego / E. A. Zogbaum ; z jęz. niem. tł. Krzysztof
Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160208
2832. Praktyczne aspekty projektowania ergonomicznego w budowie maszyn /
Aleksandra Kawecka-Endler, Beata Mrugalska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/160259
2833. Implanty medyczne z pamięcią kształtu / Henryk Morawiec, Zdzisław Lekston.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/160287
2834. Elastyczna automatyzacja wytwarzania : obrabiarki i systemy obróbkowe / Jerzy
Honczarenko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/130770
2835. Infrastruktura logistyczna w transporcie. \n T. 2, \p Infrastruktura punktowa magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe / Sylwester
Markusik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011], 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/160289
2836. Powłoki ochronne / Bogusław Tendaj.
Lublin : Wydaw. Uczeln. Politech. Lub., 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/138015
2837. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut.: Elżbieta
Gołembska, Maria Sławińska, Maciej Szymczak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/160554
2838. Towaroznawstwo dla logistyki : wybrane problemy / red. nauk. Tomasz Jałowiec ;
[zesp. aut.: Tomasz Jałowiec et al.].
Warszawa : Difin, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/166334
2839. Technologie laserowe w spawalnictwie / Andrzej Klimpel.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/160324
2840. Technologia metali : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Grosmana ; [oprac.
Leszek Blacha et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011], 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/160323
2841. Podstawy robotyki / Tadeusz Szkodny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/160305
2842. Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce / Stanisław Koziarski.
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160311
2843. Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych / Ryszard Zdanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/160315
2844. Wybrane właściwości poliolefin : ćwiczenia laboratoryjne : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Zielińskiego ; [aut.: Tatiana Brzozowska et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/160351
2845.
Badania
nad
wpływem
pochodnych
kwasu
borowego
di(hydroksymetylo)mocznika
na
właściwości
sztywnych
poliuretanowo-poliizocyjanurowych / Joanna Paciorek-Sadowska.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/160350
i
N,N'pianek
2846. Wzorce z natury w technice i inżynierii materiałowej / Katarzyna Konopka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160343
2847. Programowanie obrabiarek NC/CNC / Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian
Bartoszuk.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/160430
2848. Zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy samochodowe / Jaromir Mysłowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160427
2849. Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu : synteza / red. pracy zbiorowej
Ryszard Krystek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ; Gdańsk :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/160450
2850. Warstwy powierzchniowe aluminiowych tworzyw konstrukcyjnych / Andrzej
Posmyk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011], 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160691
2851. Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym / Jacek Hunicz.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/160707
2852. Charakterystyka działania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach
swobodnego rozpędzania / Rafał Longwic.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/160702
2853. Mechanika statystyczna układów sieciowych / Zbigniew Domański.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/160480
2854. Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii / red. nauk.
Franciszek Świderski, Bożena Waszkiewicz-Robak ; aut.: Franciszek Świderski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160503
2855. Maszynoznawstwo gastronomiczne / Robert Zaremba, Andrzej Półtorak.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160544
2856. Budowa i zastosowanie systemu tachografii cyfrowej / Marcin Rychter.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161095
2857. Bezpieczeństwo bierne, pochłanianie energii przez profile cienkościenne / Artur
Kopczyński, Eugeniusz Rusiński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161677
2858. Tribotesting : reproducibility and repeatability problems / Demófilo Maldonado
Cortés, Marian M. Szczerek ; Institute for Sustainable Technologies - National Research
Institute, Radom, Poland, Universidad de Monterrey, Mexico.
Radom : Publishing House of the Institute for Sustainable Technol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/163631
2859. Komputerowe modelowanie przestrzenne w
wspomaganiu planowania operacji / Paweł Drapikowski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/160614
diagnostyce
medycznej
i
2860. Metody doświadczalne w badaniach materiałów stosowanych na poszycia
samolotów i połączeń nitowych : wybrane zagadnienia : zbiór monografii / pod red.
Józefa Szali ; Dariusz Boroński [et al.].
Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160617
2861. Metodologia projektowania właściwości eksploatacyjnych złożonych obiektów
technicznych / Wiesław Tarełko.
Gdynia ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62.7/161831
2862. Diagnostyka mechatronicznego układu wirującego maszyny / Dorota Kozanecka.
Łódź : Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej ; Radom
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/160620
2863. Mikroekonomia eksploatacji i diagnostyki maszyn / Bogdan Żółtowski, Joanna
Wilczarska.
Radom ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/160621
2864. Modelowanie procesów eksploatacji / Bogdan Żółtowski, Stanisław Niziński.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/160624
2865. Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej /
Michał Bembenek, Marek Hryniewicz.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/160645
2866. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : laboratorium / Wiesław Frącz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/160642
2867. Innowacyjne procesy technologiczne / red. Antoni Świć.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160752
2868. Management and control of manufacturing processes / editors Antoni Świć, Jerzy
Lipski.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/160751
2869. Modelowanie wpływów eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu modeli
numerycznych / Marek Wesołowski [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011], 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/160696
2870. Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i
wymogów Unii Europejskiej / [red. nauk. Andrzej Graczyk].
Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/160667
2871. Metoda wyboru efektywnej strategii eksploatacji obiektów technicznych / Leszek
Knopik.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/160664
2872. Science report - Project PL-0007 : Computer-aided systems for the manufacture
and measurement of machine elements, CEEPUS / general eds.: Stanisław Adamczak,
Herbert Osanna ; Kielce University of Technology.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/160661
2873. Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych : studium
analityczno-literaturowe / Jerzy Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Dariusz Rudnik.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/160678
2874. Rozpoznawanie stanu maszyn / Henryk Tylicki, Bogdan Żółtowski.
Radom ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/160694
2875. Wypadki drogowe a kształcenie młodych kierowców / Jadwiga Bąk ; Instytut
Transportu Samochodowego.
Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160671
2876. Eksploatacja urządzeń technicznych : skrypt
inżynierskich. \n Cz. I i II / Feliks Chwarścianek.
Bydgoszcz : Bydgoska Szkoła Wyższa, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/160670
dla
studentów
kierunków
2877. Strukturalne uwarunkowania wybranych właściwości użytkowych stopów żelaza /
Krystyna Pietrzak.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/160690
2878. Dwukierunkowe metalowe sprzęgła podatne skrętnie / Krzysztof Filipowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/160688
2879. Waste management for the food industries / authored by Ioannis S.
Arvanitoyannis.
Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160727
2880. Natural groundwater quality / ed. by W. Mike Edmunds and Paul Shand.
Malden : Blackwell Publishing, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/160738
2881. New materials and IT technologies in production engineering / editors Antoni
Świć, Jerzy Lipski.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160753
2882. GHP i GMP w zakładzie gastronomicznym / Krzysztof Przystupa.
Lublin : Polska Akademia Nauk, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160237
2883. Lotnicze zespoły napędowe. \n Cz. 2 / Stefan Szczeciński [et al.].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/160606
2884. Blacharstwo i naprawy powypadkowe samochodów / Bogusław Raatz.
Ząbrowo : TROTON, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/160815
2885. Analiza żywności : zbiór ćwiczeń / pod red. Anny Gronowskiej-Senger.
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160804
2886. Podstawy biooceny żywności / Anna Gronowska-Senger.
Warszawa : Wydaw. SGGW, 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/160798
2887. Technologia walcowania gwintów zewnętrznych / Kazimierz Łyczko.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/160779
2888. WibroTech 2005 : XI Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki i VI
Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych, Warszawa, 3-4
listopada 2005 r. / Instytut Podstaw Budowy Maszyn. Politechnika Warszawska,
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
[Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/160850
2889.
Profesor
Józef
Szala
:
doktor
honoris
causa
Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Zmęczenie materiałów i zmęczeniowe pękanie konstrukcji / [oprac. wyd. Marcin
Olifirowicz, Joanna Fundowicz].
Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/160847
2890.
Kompatybilność
elektromagnetyczna
:
zakłócenia
w
urządzeniach
elektronicznych. \n 2, \p Uziemienia, masy, oprzewodowanie : zasady i porady
instalacyjne / Alain Charoy ; z fr. przeł. Bolesław Kuca.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/P-4975/II/2
2891. Strength optimization of machine and structural components / Bogdan
Wilczyński ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalńskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/160842
2892. Szacowanie gęstości opróbowania pokładów
Górnośląskiem Zagłębiu Węglowym / Marek Marcisz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2011].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/160840
węgla
kamiennego
w
2893. Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie
odkrywkowym : problemy techniczne, prawne i finansowe / Ryszard Uberman, Robert
Uberman ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii
Nauk.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/160839
2894. Nanotechnologie : aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne / Paweł
Szewczyk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/160883
2895. Programowanie robotów on-line : praca zbiorowa / pod red. Gabriela Kosta,
Jerzego Świdra ; oprac. Grzegorz Gołda [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/160931
2896. Wytrzymałość materiałów : teoria i przykłady. \n T. 1 / Zbigniew Walczyk ;
Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydaw. PG, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/129288/1
2897. Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej / Aleksander
Charczenko, Antoni Świć, Wiktor Taranenko.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/163993
2898. Elastyczne programowanie obrabiarek / Roman Stryczek, Bogusław Pytlak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/160961
2899. Mechanika płynów dwufazowych / Marek Dziubiński, Jerzy Prywer.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/160970
2900. Spawanie gazowe i cięcie tlenowe : podręcznik dla spawaczy i personelu
nadzoru spawalniczego / Jerzy Mizerski.
Warrszawa : Wydawnictwo REA : Związek Zakładów Doskonalenia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/160972
2901. Metody generowania i adaptacji siatek dla zagadnień brzegowych mechaniki /
Jan Kucwaj.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/160981
2902. Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza,
automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja / Ryszard Tadeusiewicz,
Jacek Śmietański.
Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/160990
2903. Wybrane zagadnienia z teorii i technologii ciągnienia drutów ze stali
wysokowęglowych / Zbigniew J. Muskalski.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/161023
2904. Wybrane zagadnienia sterowania obiektami latajacymi : praca zbiorowa / pod
red. Jana Gruszeckiego.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, dr. 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161022
2905. Zaawansowane systemy uzbrojenia lotniczego : budowa i zastosowanie / Norbert
Grzesik ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Katedra Uzbrojenia.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161018
2906. Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym : wybrane problemy / Krzysztof
Olejnik.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/161020
2907. Telematyka transportu drogowego : praca zbiorowa / pod red. Gabriela
Nowackiego.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transpotru Samochodowego, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/161098
2908. Teoria i eksperyment w analizie procesów wyciskania / Jan Piwnik.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/164604
2909. Asymetryczne walcowanie blach grubych w walcowni dwuklatkowej / Anna
Kawałek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i
Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/161652
2910. Mechanika lotu śmigłowców / Adam Krzyżanowski.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161003
2911. Termodynamika : laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Bieniasza ;
[zespół aut. w składzie Stanisław Olszański et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/160999
2912. Matematyczne modelowanie procesu azotowania gazowego / Jerzy Ratajski.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/161963
2913. Mechanika ogólna : statyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/173468
2914. Naprawy konstrukcji nośnej pojazdów samochodowych
metodami spawalniczymi / Tomasz Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161152
2915. Wielokryterialna optymalizacja produkcji układów
wzbogacalników grawitacyjnych / Joachim Pielot.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163138
różnotlenowymi
technologicznych
grup
2916. Przekładnie falowe / Wiesław Ostapski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/89/161157
2917. Procesy korozyjne materiałów magnetycznych typu Re-Fe-B otrzymanych
różnymi metodami / Grażyna Pawłowska ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/161668
2918. Kształtowanie właściwości tribologicznych kompozytów zwierających węgiel
szklisty / Jerzy Myalski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/161104
2919. Niekonwencjonalne niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe materiałów
metalicznych / Tadeusz Frączek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii
Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/161100
2920. Rola składu chemicznego i procesu wytwarzania w kształtowaniu właściwości
magnetycznych masywnych amorficznych i nanokrystalicznych stopów żelaza / Piotr
Pawlik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i
Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/161673
2921. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją / Bolesław Liwowski, Remigiusz
Kozłowski.
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/166223
2922. Materiały metaliczne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2009/2010 dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki / Jerzy Pacyna.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/161358
2923. Materiały metaliczne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2010/2011 dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki / Jerzy Pacyna.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/161356
2924. Wybrane zagadnienia aerodynamiki śmigieł / Piotr Strzelczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161068
2925. Podstawy automatyki : w ćwiczeniach i zadaniach / Michał Chłędowski, Jacek
Pieniążek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/161065
2926. Biomechanika / pod red. Romualda Będzińskiego ; [aut.: Romuald Będziński et
al.].
Warszawa : Komitet Mechaniki PAN. Instytut Podstawowych Problemó
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/161070
2927. Mechanika ogólna : teoria i zadania / Edmund Wittbrodt, Stefan Sawiak.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/161078
2928. Stale i stopy specjalne : notatki z wykładów wygłoszonych w roku akademickim
2010/2011 dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej / Jerzy
Pacyna.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/161112
2929. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych / Henryk Leda.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/161115
2930. Transport intermodalny : technologia i organizacja / Józef Stokłosa ; Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji.
Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Eko
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/161118
2931. Nieliniowa dynamika układów dyskretnych w obszarach rezonansów w ujęciu
asymptotycznym : wybrane zagadnienia / Roman Starosta.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/161214
2932. Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów samochodowych /
Agnieszka Merkisz-Guranowska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161212
2933. XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13 maja 2011 r. : [materiały konferencyjne]. \n
T. 1 / [Wojskowa Akademia Techniczna].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/161234
2934. Metoda wielokryterialnego projektowania bryły samolotu z uwzględnieniem misji
/ Stanisław Kachel.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161250
2935. Numeryczne badania rozkładów naprężeń własnych w powłokach gradientowych
/ Wiesław Szymczyk.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/161938
2936. Silniki Gazowe 2000 : konstrukcja, badania, eksploatacja : V Międzynarodowa
Konferencja Naukowa, Częstochowa - Vyšné Ružbachy, 8-12.05.2000 r. \n cz. 1 / pod
red. Adama Dużyńskiego.
Częstochowa : Wydaw. PCz, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/129700/1
2937. Wybrane zagadnienia awioniki : praca zbiorowa / pod red. Jana Gruszeckiego.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161380
2938. Statyka : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Leyki i Jana Szmeltera ; [aut.: Jerzy
Gluza et al.].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/137035
2939. Praktyczne podstawy eksploatacji obrabiarek CNC z wykorzystaniem
komputerowego systemu szkoleniowego MTS : w pytaniach i odpowiedziach / Mariusz
Brzęcki.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/161224
2940. Vademecum diagnosty : pytania i odpowiedzi / Zygfryd Gawlik [et al.].
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Poli
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161239
2941. Podstawy budowy pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych / red. nauk.
Wiesław Piekarski ; [zespół aut. Wiesław Piekarski, Krzysztof Plizga, Agnieszka Dudziak]
; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji.
Warszawa : Wieś Jutra, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161223
2942. Inżynieria wytwarzania : obróbka skrawaniem : ćwiczenia i laboratorium / Jacek
Francka, Edmund Weiss ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.
Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodow
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/161220
2943. XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 09-13 maja 2011 r. : [materiały konferencyjne]. \n
T. 2 / [Wojskowa Akademia Techniczna].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/161238
2944. Inżynieria eksploatacji maszyn / Bronisław Słowiński ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/161114
2945. Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonych / Zbigniew
Pater, Andrzej Gontarz, Janusz Tomczak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/161258
2946. Podstawy diagnozowania maszyn / Bogdan Żółtowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/161286
2947. Podręcznik kierowcy zawodowego. \n Cz. 1 / [oprac. Mariusz Muczyński, Rafała
Kupczewski pod kierunkiem Zdzisława Szczerbaciuka, Mieczysława Marosza] ; Polska
Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161393
2948. Podręcznik kierowcy zawodowego. \n Cz. 2 / [oprac. Mariusz Muczyński, Rafała
Kupczewski pod kierunkiem Zdzisława Szczerbaciuka, Mieczysława Marosza] ; Polska
Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji.
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161394
2949. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych : dla specjalności pomiary technologiczne i
biomedyczne / pod red. Ryszarda Sroki ; aut. Maciej Czapkiewicz [et al. ; Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/161259
2950. Zasilanie oraz sterowanie procesami roboczymi w silnikach spalinowych / Feliks
Rawski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/161340
2951. Mechanizmy rozdziału mocy w pojazdach : rozprawa habilitacyjna / Jan Dzida.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161342
2952. Procesy i techniki produkcyjne : skrypt dla studentów kierunków inżynierskich /
Feliks Chwarścianek.
Bydgoszcz : Bydgoska Szkoła Wyższa, 2011 .
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/161328
2953. Atlas of microstructures of solder alloys and solder/metal interfaces. \n Pt. 1, \p
Optical microscopy / N. Sobczak [et al.].
Cracow : Foundry Research Institute ; Warsaw :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/161386
2954. Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych / Andrzej Wojciechowski,
Jerzy Sobczak.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161387
2955. Tłoki kompozytowe do silników spalinowych / Dariusz Rudnik, Jerzy Sobczak.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/161390
2956. Podstawy procedur operacyjnych IFR : wprowadzenie / Robert Siwiński, Piotr
Górski.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ), 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/163185
2957. Jakość i bezpieczeństwo żywności : kształtowanie jakości żywieniowej w
procesach technologicznych / pod red. Doroty Nowak.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/161472
2958. Proteomika i metabolomika / red. nauk. Agnieszka Kraj, Anna Drabik, Jerzy
Silberring.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/161509
2959. Najlepsze samoloty świata : relacje pilotów / [red. James Bennett ; przekł. Leszek
Erenfeicht ; tekst Tom Bell et al.].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161532
2960. Odzysk i recykling materiałów polimerowych / redakcja naukowa Jacek Kijeński,
Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/161547
2961. Rachunek kosztów dla inżynierów / Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia
Krokosz-Krynke.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/169197
2962. Procesy transportu ciepła i masy / Stefan Jan Kowalski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/161939
2963. Konstrukcje i materiały kompozytowe : problemy i zadania. \n Cz. 1 / Aleksander
Muc, Piotr Kędziora, Marek Barski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wydział Mechaniczny.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/161657
2964. Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa stopów żelaza / Agata Dudek, Monika
Gwoździk.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/161671
2965. Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach / Andrzej Ambroziak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/161676
2966. Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa / aut. Abdelonahhab
Zaid [et al.] ; zespół tł. Iwona Bartkowiak-Broda [et al.].ynierii genetycznej.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/161712
2967. Bezpieczeństwo lotów / Edmund Klich ; [współpr. Jerzy Szczygieł].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Komunikacji,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161458
2968. Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy /
Andrzej Boboń [et al.].
Katowice : Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/161851
2969. Półprzepuszczalne membrany polisulfonowe : sposoby otrzymywania i
modyfikacje / Andrzej Chwojnowski ; Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/161843
2970. Podstawy nawigacji lotniczej / Tadeusz Compa, Jan Rajchel ; Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/161839
2971. Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych / Zygfryd Domachowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/161836
2972. Mechatronic systems and materials 2010 : selected papers / ed. Ewald Macha,
Roland Pawliczek.
Opole : Opole University of Technology, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/161974
2973. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów : PublicTrans
2010 : V Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana w ramach XXIV KTP :
Zakopane, 24-26 listopada 2010 r.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/161819
2974. Odlewnicze stopy kobaltu / Zbigniew Górny.
Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/161863
2975. Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności : struktura i właściwości : topienie i
odlewanie / Zbigniew Górny.
Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/161861
2976. Metody badania właściwości materiałów / Grzegorz Golański, Agata Dudek,
Zbigniew Bałaga ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/161942
2977. Obróbka ścierna : współczesne problemy / pod red. Adama Barylskiego ;
Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. Katedra Technologii Maszyn i
Automatyzacji Produkcji.
Gdańsk : Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. P
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/161943
2978. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii fermentacyjnych przemysłu spożywczego /
Paweł Filipkowski [et al.] ; pod red. Józefa Synowieckiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/161954
2979. Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie rozpędzania samochodu
osobowego / Jarosław Mamala.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/161955
2980. Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji / Jerzy J. Sobczak.
Kraków : Instytut Odlewnictwa, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/161864
2981. Opakowania produktów na rynku mleczarskim : studium empiryczne / Maria
Klonowska-Matynia.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/161964
2982. Volkswagen Transporter : od maja 2003 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162024
2983. Audi A4 : sedan od listopada 2000 do listopada 2007, Cabrio od października
2001 do grudnia 2005, Avant od października 2001 do marca 2008 / H. R. Etzold ; z j.
niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162025
2984. Dacia Logan : poradnik użytkownika / Dieter Korp ; z jęz. niem. tł. Andrzej
Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162026
2985. Poradnik blacharza samochodowego / Bogusław Raatz.
[Białe Błota] : Wydawnictwo RG MEDIA, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162028
2986. Poradnik lakiernika samochodowego / Bogusław Raatz.
Białe Błota : Wydawnictwo RG MEDIA, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162030
2987. Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych / Anton Herner,
Hans-Jürgen Riehl ; z jęz. niem. tł. Andrzej Wendrychowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162032
2988. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. \n 2, \p Układy hamulcowy i
kierowniczy, zawieszenie oraz nadwozie / Marek Gabryelewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166054
2989. Wybrane zagadnienia z teorii plastyczności : sprężysto-plastyczne i plastyczne
zginanie belek : sprężysto-plastyczne i plastyczne odkształcenia rur grubościennych /
Wojciech Waszewski.
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/162042
2990. Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie
żeliwa szarego / Jerzy Mendakiewicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/162089
2991. Kompleksowa ocena porowatości odlewów precyzyjnych z żarowytrzymałych
nadstopów niklu / Stanisław Roskosz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/162091
2992. Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn / Jerzy
Wodecki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/162116
2993. Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych : praca zbiorowa / pod
red. Krzysztofa Wilczyńskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/162137
2994. Zasady zapisu konstrukcji maszyn / Piotr Folęga, Grzegorz Wojnar, Piotr Czech.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/162141
2995. Zasady zapisu konstrukcji / Krzysztof Paprocki.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/162142
2996. Technologiczne aspekty przemian temperaturowych kwarcowej
piaskowej syntetycznej masy formierskiej z bentonitem / Jerzy S. Kowalski.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/162148
osnowy
2997. Rejestracja obrazu w nadzorowaniu procesu skrawania : podręcznik dla
studentów szkół wyższych / Wojciech Zębala, Bogdan Słodki ; Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/162149
2998. Bell P-39 Airacobra / Artur Juszczak, Robert Pęczkowski ; colour ill. by Artur
Juszczak.
Sandomierz : Stratus, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162162
2999. Gloster Grebe and Gamecock / Tim Kershaw ; colour ill. by Krzysztof W.
Wołowski.
Sandomierz : Stratus ; [Redbourn] :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162164
3000. The ANZACs / by Malcolm Laird Steve Mackenzie.
Wellington : Ventura Publications, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162170
3001. Narzędzia marketingowe w warsztacie samochodowym : podręcznik 2 / [pod red.
Macieja Matczaka].
Łódź : "Motomarketing.pl" Maciej Matczak, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/162189
3002. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie : [materiały dla studentów
kierunków: Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Bezpieczeństwo Narodowe] / Janusz
Karpowicz, Edmund Klich ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Wydział
Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.71020051926/162178
3003. Gloster Gladiator. \n Vol. 2, \p The survivors in detail / Alex Crawford.
Sandomierz : Stratus ; [Redbourn] : Mushroom Model Publication
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162176
3004. Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach / Gustaw Kotnis.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/162606
3005. Narzędzia tokarskie : toczenie ogólne, przecinanie i toczenie rowków, toczenie
gwintów, systemy narzędziowe / Sandvik Coromant.
[S.l.] : Sandvik Coromant, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/162203
3006. Narzędzia obrotowe : frezowanie, wiercenie, wytaczanie, systemy narzędziowe /
Sandvik Coromant.
[S.l.] : Sandvik Coromant, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/162204
3007. Charakterystyka chemiczna żywic i rozpuszczalników do farb oraz powłok
ochronnych / Witold Przychodzeń, Kazimierz Darowicki.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/162253
3008. Anatomia czynnościowa : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, fizjoterapii,
ratownictwa medycznego, analityki medycznej i dietetyki / red. nauk. Ryszard
Maciejewski, Kamil Torres ; [aut. Bogdan Ciszek et al.].
Lublin : Wydawnictwo Czelej, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/162283
3009. Nieuport-Delage Ni-D 29C1 Ni-D 62C1 family / José Fernandez.
Sandomierz : Wydawnictwo Stratus, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162177
3010. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : XII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa : praca zbiorowa = New technologies and
achievements in metalurgy and materials engineering : XII International Scientific
Conference . \n Cz. 2 / pod red. nauk. Henryka Dyi ; Politechnika Częstochowska.
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/162382
3011. Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : XII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa : praca zbiorowa = New technologies and
achievements in metalurgy and materials engineering : XII International Scientific
Conference . \n Cz. 1 / pod red. nauk. Henryka Dyi ; Politechnika Częstochowska.
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/162381
3012. Sztuka i rzemiosło : teksty wybrane. \n Cz. 2 / [red. Magdalena Anioł-Mirek.
Katowice : Wydawnictwo Elamed, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/162404
3013. Studium problemów zarządzania ciepłem odpadowym silnika w samochodach
osobowych / Zbigniew Kneba ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/162403
3014. Simulation of vehicle accidents using PC-Crash / Wojciech Wach ; [transl.
Elżbieta Han-Wiercińska].
Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162412
3015. Termomechanika ciał z pewną niejednorodną mikrostrukturą : technika
tolerancyjnej aproksymacji / Bohdan Michalak.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/162299
3016. Nowoczesne stale dla energetyki : charakterystyka / Grzegorz Golański, Joanna
Kępa ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/162398
3017. Przyrządy pokładowe samolotu F-16 Block 52+ / Dariusz Brożek ; Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych. Katedra Awioniki i Systemów Sterowania.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162393
3018. Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. \n T. 2 / pod red. Danuty
Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba
Spedycji i Logistyki.
Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/162395
3019. Podręcznik spedytora : transport, spedycja, logistyka. \n T. 1 / pod red. Danuty
Marciniak-Neider i Janusza Neidera ; [aut. Danuta Adamczyk et al.] ; Polska Izba
Spedycji i Logistyki.
Gdynia : Polish International Freight Forwarders Association,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/162394
3020. Chemia ogólna dla metalurgów / Mariola Saternus, Agnieszka Fornalczyk,
Jadwiga Dankmeyer-Łączny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/162396
3021. Spajanie węglików spiekanych ze stalą / Zbigniew Mirski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/162303
3022. Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów
mikrohydraulicznych : praca zbiorowa / pod. red. Wacława Kolleka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/162389
3023. Rozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii
materiałowej : XXXV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa / red. nauk. Grzegorz
Stradomski, Tomasz Garstka, Sebastian Mróz ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/162384
3024. Metodyka określania wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych
bezpieczeństwo ruchu wojskowych pojazdów kołowych / Przemysław Simiński.
Warszawa : BEL Studio, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162385
na
3025. Analiza wpływu ogumienia nowych konstrukcji na bezpieczeństwo samochodu w
ruchu krzywoliniowym / red. nauk. Witold Luty.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162356
3026. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów / Andrzej Zieliński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/162374
3027. Inżynieria produkcji : innowacje i technologie przyszłości = Production
engineering : innovations and technologies of the future / pod red. Edwarda Chlebusa ;
Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych. Instytut Technologii Maszyn i
Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej.
Wrocław : Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechni
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/162309
3028. Biomateriały / Adam Voelkel, Katarzyna Adamska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/162341
3029. MiG-29 : 1989-2009 : first 20 years in PAF. \n Part 2 / Adam Gołabek ; [transl.
Wojtek Matusiak].
Sandomierz : Wydawnictwo STRATUS, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162157
3030. Poradnik Diagnosty SKP .... : zbiór aktów prawnych obowiązujących i
wymaganych w stacji kontroli pojazdów / Regionalne Centrum Szkolenia Motoryzacji ;
Polski Związek Motorowy. Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej w Poznaniu ;
[red. Marcin Buczyński].
Poznań : ARP Promocja 21 sp. z o.o., 2005-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/165995
3031. Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji
przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza ; aut. Piotr
Augustyniak [et al.].
Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/162499
3032. Laboratorium pojazdów : analiza funkcjonalna i zagadnienia ruchu / pod red.
Konstantego Juziuczuka.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162522
3033. Mi-14 : 1981-2011 : first 30 years in Polish Navy / Mariusz Kalinowski; [transl.
Wojtek Matusiak].
Sandomierz : Wydawnictwo STRATUS, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162158
3034. Inżynieria materiałowa. \n T. 1 / Michael Ashby, Hugh Shercliff i David Cebon ;
[przekł. z j. ang. Krzysztof Jan Kurzydłowski et al.].
Łódź : Wydawnictwo Galaktyka, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170720
3035. Transport międzynarodowy / Janusz Neider.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171063
3036. Robot Structural Analysis : podstawy obliczeń : Autodesk® / Andrzej Ambroziak,
Paweł Kłosowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/163047
3037. Charakterystyka stali na odlewy / Jan Głownia [et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/162602
3038. Rysunek techniczny dla mechaników : [podręcznik] / Tadeusz Lewandowski.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/162598
3039. Analiza teoretyczno-eksperymentalna procesów ciągnienia nowej generacji
drutów ze stali TRIP / Sylwia Wiewiórowska ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/162596
3040. Produkcja i zarządzanie w przemyśle : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda
Budzika ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i
Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/162590
3041. Wpływ obciążenia zewnętrznego na siły międzyzębne w przekładniach zębatych
maszyn górniczych / Przemysław Grzesica.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/162588
3042. Techniki wytwarzania : toczenie / Piotr Bernat.
Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/163599
3043. Biomateriały, mechanika i eksperyment naukowy w stomatologii : monografia :
praca zbiorowa / pod red. Jacka Kasperskiego i Grzegorza Chladka ; aut.: Grzegorz
Chladek [et al.].
Zabrze : Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej ; Gliwice :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/162581
3044. Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie : XIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa QSET 2011, 15-17 czerwca 2011 r. Kraków - Niepołomice / org.:
Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej [et al.]. ; Politechnika
Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych.
Kraków : [s. n.], 2011 \e (Kraków : \f Dział Poligrafii Pol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163279
3045. Modelling and analysis of elastic systems in motion / Aleksandr I. Bokhonsky,
Sławomir J. Żółkiewski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62.5/162562
3046. Podstawy programowania komputerów dla inżynierów / Grzegorz Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/162710
3047. Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie mechanizmów śrubowych oraz
przekładni zębatych / Grzegorz Ponieważ, Leszek Kuśmierz.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/162721
3048. Obciskanie obrotowe wyrobów drążonych / Jarosław Magryta, Zbigniew Pater.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/162707
3049. Samochody ciężarowe i autobusy / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162642
3050. Doładowanie silników / Janusz Mysłowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/162638
3051. Podstawy budowy silników / Sławomir Luft.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/162635
3052. Skutery : francuskie, hiszpańskie, włoskie, niemieckie i japońskie : silniki
gaźnikowe od 50 do 250 cm3 i automatyczna skrzynka przekładniowa / Phil Mather ; tł.
z jęz. ang. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162653
3053. Volkswagen Golf VI, Golf Plus, Golf VI Variant : od października 2008 / H. R.
Etzold ; z j. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162654
3054. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. \n 1, \p
Wyposażenie elektryczne i elektromechaniczne / Krzysztof Pacholski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162656
3055. Obliczenia inżynierskie i naukowe : szybkie, skuteczne, efektowne / Piotr
Krzyżanowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/162665
3056. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej / Michał
Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/162672
E.
Niezgodziński,
Tadeusz
3057. Materiałoznawstwo. \n T. 2, \p Materiały do określonych zastosowań w różnych
dziedzinach techniki / Wiktor Kubiński.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/162703
3058. Szkolenie samolotowych pilotów doświadczalnych i inżynierów prób w locie /
Jerzy Zięborak.
Warszawa : Instytut Lotnictwa, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162701
3059. Budowa i pilotaż samolotów lekkich : przewodnik pilota instruktora / Lech
Szutowski.
Poznań : Avia-Test, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162699
3060. Pierwszeństwo przejazdu : samouczek dla kierowców / Ireneusz Frączek.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/162630
3061. Wybrane zagadnienia z historii techniki / Zbigniew Pater.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/162942
3062. Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali / Zbigniew Pater, Grzegorz
Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/163590
3063. Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie napędów mechanicznych / Leszek
Kuśmierz, Grzegorz Ponieważ.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163195
3064. Teoretyczno-doświadczalne studium układu element
odkształcalne / Jarosław Pytka.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162911
jezdny
-
podłoże
3065. Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) / Aneta
Tor-Świątek, Robert Sikora.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/162928
3066. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncepcje, instrumenty / Małgorzata
Wiśniewska, Ewa Malinowska.
Warszawa : Difin, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/162792
3067. Przepisy prawne i zagrożenia w górnictwie / Damian Macek.
Katowice : "Śląsk", 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/162815
3068. Wytrzymałość materiałów : badania doświadczalne : praca zbiorowa / koord.
przez Witolda Bodaszewskiego.
Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/162848
3069. Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym? : poznawcze uwarunkowania
dezorientacji przestrzennej / Hanna Bednarek.
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/162875
3070. Układy wtryskowe Unit Injector System i Unit Pump System / [z jęz. niem. tł.
Antoni Szulborski ; Konsult. Jacek Pochopień.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/162648
3071. Technika sprężonego powietrza : [poradnik] / [konsultacja naukowa wersji pol.
Marian Gieras].
Wilrijk : Atlas Copco Airpower NV, [ca 2011].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/162960
3072. Engineering mechanics. \n 1, \p Statics / Dietmar Gross [et al.].
Heidelberg : Springer, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/162896
3073. Podstawy technologii maszyn / Józef Zawora.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163044
3074. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym : podręcznik do
nauki w technikum i szkole policealnej / Stanisław Kowalczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/163042
3075. Maszynoznawstwo / Jan Kijewski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163031
3076. Mechanical engineering : reading in English made easy / Dorota Gawryła, Kamila
Wójcik.
Kraków : Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/166550
3077. Finite element method for transport applications / ed. by Aleksander Sładkowski.
Gliwice : Silesian University of Technology, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/165427
3078. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn : podręcznik konstruowania /
Leonid W. Kurmaz, Oleg L. Kurmaz.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163070
3079. Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych : walcownictwo i ciągarstwo :
ćwiczenia laboratoryjne / Krzysztof Żaba, Andrzej Mamala.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/163094
3080. Numeryczne modelowanie procesów obróbki cieplnej / Henryk Adrian.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/163092
3081. Analiza i ocena ryzyka zawodowego / Bogusław Chrószcz, Józef Hansel.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163090
3082. Elektrokardiografia dla informatyka - praktyka / Piotr Augustyniak.
Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/163006
3083. Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym / Tomasz
Kozieł, Zbigniew Kędzierski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/163149
3084. Analiza aminokwasowa w badaniach przeszczepów tkankowych sterylizowanych
radiacyjnie / [red. nauk. Jacek Michalik] ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
Warszawa : Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/163167
3085. Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu
górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową /
Violetta Sokoła-Szewioła.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163169
3086. Mechanika i wytrzymałość materiałów / Jerzy Bohdziewicz ; Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oś
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/163176
3087. Koncepcja endoprotezy stawu biodrowego z porowatą panewką / Małgorzata
Grądzka-Dahlke.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/163108
3088. "Metody Komputerowe - 2010" : Studencka Konferencja Naukowa, Gliwice, maj
2010 r. / [kom. red. Radosław Górski, Mirosław Dziewoński, Piotr Wysota] ; Katedra
Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Politechnika Śląska.
Gliwice : [s. n.], 2010 \e (Gliwice : \f Zakład Graficzny Pol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/163209
3089. Wybrane zagadnienia stateczności statycznej i dynamicznej
prętowych i powłokowych : monografia / Jan Misiak, Sławomir Stachura.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarząd
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.31/.6/163122
konstrukcji
3090. Engineering mechanics : dynamics / Robert W. Soutas-Little, Daniel J. Inman.
Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/163112
3091. Teoria maszyn i mechanizmów. \n Cz. 2, \p Przykłady i zadania / Józef Felis,
Hubert Jaworowski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163283
3092. Transport w turystyce. \n Cz. 1, \p Charakterystyka rynku transportowego /
Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163286
3093. Zagadnienia mechaniki stosowanej : praca zbiorowa. \n T. 3 / pod red. Jerzego
Sawickiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/163309
3094. Nowe rozwiązania w transporcie taśmowym : XVIII międzynarodowe sympozjum,
Zakopane 6-7 maja 2010 / Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.
Kraków : AWK "GEO", cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163276
3095. Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa. \n Cz. 2 / Kazimierz Rup ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/163271
3096. Procesy produkcyjne wytwarzania metali i wyrobów metalowych / Wilhelm
Gorecki ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/163275
3097. Wpływ sposobu mocowania sprężyn śrubowych naciskowych na ich wybrane
właściwości eksploatacyjne / Krzysztof Michalczyk, Józef Salwiński.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/163280
3098. Metody badania tworzyw metalicznych / Karol Przybyłowicz.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/163261
3099. Selected problems of modeling and control in mechanics / ed. by Stanisław
Adamczak, Leszek Radziszewski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/163264
3100. Projektowanie procesów kucia matrycowego odkuwek kołowo-symetrycznych na
młotach i prasach korbowych / Jarosław Pacanowski, Jacek Chałupczak.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/163233
3101. Elementy statystyki matematycznej i ich zastosowania w inżynierii górniczej i
robót ziemnych / Jacek M. Czaplicki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163244
3102. Aktualne trendy w rozwoju technologii materiałów polimerowych : seminarium
naukowe,
Szczecin-Międzyzdroje,
2011
/
Zachodniopomorski
Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie. Instytut Polimerów.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/163237
3103. Nowe rozwiązania w transporcie przenośnikami taśmowymi : materiały XV
międzynarodowego sympozjum, Zakopane 9-11 maja 2007 / Fabryka Taśm
Transporterowych STOMIL Wolbrom S.A.
Kraków : AWK "GEO" ; Wolbrom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163241
3104. Taśmy energooszczędne : XVII międzynarodowe sympozjum, Zakopane 6-8 maja
2009 / Fabryka Taśm Transporterowych STOMIL Wolbrom S.A.
Kraków : AWK "GEO" ; Wolbrom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163231
3105. Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych z metrologii warsztatowej / Mirosław Falkowski.
Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/163224
3106. Taśmy przenośnikowe i inne produkty gumowe : poradnik / Fabryka Taśm
Transporterowych Stomil Wolbrom S.A.
Wolbrom : Fabryka Taśm Transporterowych Stomil, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/163222
3107. Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical
problems : modelling of change in transportation subsystems / ed. by Ryszard Janecki,
Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163352
3108. 100 lat w służbie polskiego przemysłu wydobywczego : XVI międzynarodowe
sympozjum, Zakopane 7-9 maja 2008 / Fabryka Taśm Transportowych STOMIL
Wolbrom S.A.
Kraków : Geo, Agencja Wydawniczo-Konsultingowa ; Wolbrom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163341
3109. Techniczne i ekonomiczne aspekty transportu taśmowego (powierzchniowego i
podziemnego) : XIX międzynarodowe sympozjum, Zakopane 5-6 maja 2011 / Fabryka
Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.
Kraków : AWK "GEO", cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 662/163338
3110. Transactions on transport systems telematics safety / scientific ed. Jan Piecha,
Tomasz Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163353
3111. Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength /
Katarzyna Kowalczyk-Gajewska.
Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/163349
3112. Napędy w urządzeniach mechatronicznych. \n Cz. 1 / Wojciech Tarnowski,
Tomasz Kiczkowiak, Zenon Ociepa.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/163324
3113. Maszyny i urządzenia górnicze : podręcznik dla zawodu technik górnictwa
podziemnego. \n Cz. 2 / Stefan Wyciszczok.
Warszawa : Wydawnictwo REA s.j., cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163408
3114. Maszyny i urządzenia górnicze : podręcznik dla zawodu technik górnictwa
podziemnego. \n Cz. 1 / Stefan Wyciszczok.
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163407
3115. Encyklopedia samochodów terenowych / Jiří Fiala ; tł. Roman Zawadzki.
Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/163406
3116. Trolejbusy w Polsce / Jacek Pudło.
Łódź : Księży Młyn, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/163412
3117. Badania stanowiskowe i diagnostyka / Kazimierz Sitek, Stanisław Syta.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/163397
3118. Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę / Janusz Kaliński.
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163396
3119. Nieliniowe postacie drgań : układy dyskretne / Jerzy Warmiński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/163478
3120. Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów wirujących / Ewa Tuliszka-Sznitko.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/163504
3121. Podstawy konstrukcji maszyn. \n 2, \p Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo
/ [aut.: Piotr Boś et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/163531
3122. Ustawa o kierujących pojazdami 2012.
Warszawa : Wydawnictwo MZ, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/163453
3123. Węgiel kamienny energetyczny : perspektywy rozwoju w świetle priorytetów
środowiskowych = Steam coal : perspectives of development in the light of
environmental priorities / Lidia Gawlik ; Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej.
Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PA
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163634
3124. Powłoki PVD ze stali chromowo-niklowej modyfikowane dodatkami Al, Ir, Re i Ru
/ Barbara Kucharska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej,
Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/163316
3125. Sterowanie robotów kołowych i manipulacyjnych / Zenon Hendzel, Piotr Gierlak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/163637
3126. Geomatyka górnicza - praktyczne zastosowania : monografia : praca zbiorowa/
pod red. nauk. Artura Dyczko i Artura Krawczyka.
Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163664
3127. Laboratorium spalinowych napędów środków transportu / Hubert Kuszewski,
Adam Ustrzycki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/163648
3128. Carriage and securing of oversize cargo in transport = Przewóz i techniki
mocowania ładunków ponadnormatywnych w transporcie / ed. by Wiesław Galor ;
[auth. Wiesław Galor et al.].
Szczecin : Akademia Morska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163643
3129. Podstawy zarządzania parkiem maszyn w przedsiębiorstwie / Katarzyna Antosz,
Barbara Ciecińska.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/163639
3130. Podstawy teorii drgań układów mechanicznych z symulacją komputerową :
układy dyskretne o jednym stopniu swobody / Andrzej Buchacz, Jerzy Świder, Józef
Wojnarowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/163715
3131. Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych / Monika
Szkarłat.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/163741
3132. Metalurgia miedzi i jej stopów / Adam W. Bydałek, Andrzej Bydałek ; Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/163705
3133. Laboratorium systemów transportu bliskiego i urządzeń dźwigowych. \n Cz. 1, \p
Budowa i badania : [praca zbiorowa / red.] Wiesław Cichocki, Stanisław Michałowski ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/163683
3134. Podstawy bioinżynierii medycznej : dla specjalności inżynieria bioprocesów i
biomateriałów : materiały dydaktyczne / red. Ryszard Uklejewski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/163781
3135. Badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych na interkonektory
ogniw paliwowych typu PEMFC / Renata Włodarczyk ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165094
3136. Start samolotu komunikacyjnego z napędem turbinowym / Marcin Szpecht.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/163762
3137. Dynamika dla mechatroników / Józef Grygiel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/163756
3138. Płatowiec i silnik samolotu F-16 / Mieczysław Królik ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych. Katedra Płatowca i Silnika.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/163751
3139. Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod
szybkiego prototypowania / pod red. Grzegorza Budzika.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/163742
3140. Dynamics / J. L. Meriam, L. G. Kraige.
Hoboken : John Wiley Sons, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/163310
3141. Mechanika płynów / Krzysztof Kaczmarski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/163768
3142. Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji
złóż : monografia : praca zbiorowa / pod red. Artura Dyczko, Antoniego Wojaczka ;
Fundacja dla Akademii Górniniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ;
[organizatorzy Szkoły Eksploatacji Podziemnej Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego.
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej].
Kraków : Fundacja dla Akademii Górniniczo-Hutniczej im. Stanis
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165316
3143. Bezpieczeństwo ruchu w transporcie / Henryk Karbowiak, Sławomir Barański.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/163774
3144. Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla
kamiennego : International Mining Forum 2011, LW "Bogdanka", 24-26.11.2011 r. / pod
red. Artura Dyczko [et al.].
Kraków : Wydawnictwo Fundacji dla AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/163671
3145. Podstawy zapisu konstrukcji / Jerzy Bajkowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/163646
3146. VW Garbus i New Beetle / Reinhard Lintelmann ; [przekł. Krzysztof Żak].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/163797
3147. Leksykon - ciężarówki / [aut.: Hans G. Isenberg ; przekł. Marek Byczyński].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/163790
3148. Inżynieria biochemiczna / Stanisław Ledakowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/163787
3149. Badania silników spalinowych / red. nauk. Wojciech Serdecki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/163528
3150. Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych siluminów / Tomasz Lipiński ;
Komisja Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/163812
3151. Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie / Zdzisław
Dudziński.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/163851
3152. Polskie lotnictwo przed Prezydencją Polską w Unii Europejskiej : II Szczyt
Lotniczy pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka,
Wrocław, 19 -20 maja 2011 r. / [sceariusz, oprac. red. Bohdan Jancelewicz].
[Wrocław : s.n., 2011] \e (Starachowice : \f Druk PU COMPUS).
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/163593
3153. Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka / Wacław E. Szcześniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/163914
3154. Szkła metaliczne otrzymywane z jednorodnej fazy ciekłej oraz z zakresu
niemieszalności cieczy / Krzysztof Ziewiec.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/163952
3155. Modelowanie procesów rafinacji i wprowadzania
elektrotechnicznych / Dorota Kalisz.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/163986
azotu
w
stalach
3156. Hydrodynamiczne warunki usuwania wtrąceń niemetalicznych w kadzi
pośredniej urządzenia COS / Marek Warzecha ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/164131
3157. Zbiór zadań i testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodach elektryk, elektromechanik / Tadeusz Niczyporuk.
Warszawa : Wydawnictwo REA, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/163803
3158. Zwiększenie konkurencyjności niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce :
studium przypadku wykorzystania funduszy europejskich : praca zbiorowa / Michał
Karlikowski, Monika Karlikowska, Grzegorz Ireneusz Plezia.
Warszawa : FIRMA 2000 Sp. z o. o., 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/165324
3159. Spawalność materiałów konstrukcyjnych. \n T. 1, \p Spawalność stali / Edmund
Tasak, Aneta Ziewiec.
Kraków : Wydaw. JAK, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/164023
3160. Toyota Yaris : modele 1999-2005 / R. M. Jex ; tł. z jęz. ang. Włodzimierz Treter.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164058
3161. Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz 1971-1983 / Wojciech Połomski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164057
3162. Kucie swobodne i półswobodne / Piotr Skubisz [et al.].
Kraków : ARBOR FP, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/164054
3163. Energia zmagazynowana w procesach odkształceń plastycznych / Zdzisław
Śloderbach.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/164065
3164. Trwałość zmęczeniowa elementów maszyn w płaszczyźnie krytycznej
wyznaczonej przez ekstremum kowariancji naprężeń / Karolina Walat, Tadeusz Łagoda.
Opole : Politechnika Opolska Oficyna Wydawnicza, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/164062
3165. Zwrotność pojazdów / Przemysław Simiński.
Warszawa : BEL Studio, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164047
3166. Ćwiczenia laboratoryjne z biomateriałów : pomoc dydaktyczna / Aneta
Liber-Kneć, Sylwia Łagan.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/164070
3167. Przekładnie o ciągłej zmianie przełożenia (CVT) w układach napędowych
pojazdów / Witold Grzegożek.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164066
3168. Jeżdżę motorowerem Simson : technika jazdy, obsługa i dodatkowe wyposażenie
/ Erhard Werner ; tł. Zbigniew Kowalski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164026
3169. VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra : Sharan - od czerwca 1995, Galaxy od
czerwca 1995 do kwietnia 2006, Alhambra od kwietnia 1996 / H. R. Etzold ; z jęz. niem.
tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164073
3170. Inżynierska mechanika płynów / Janusz Walczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/164024
3171. Technika jazdy quadem : ilustrowany poradnik / René Degelmann ; z jęz. niem.
tł. Marek Chalecki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164142
3172. Advanced technologies for forming tool life improvement : conference
proceedings, Poznań-Opalenica, 6-8.02.2012 / ed. by Hanna Wiśniewska-Weinert.
Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/164130
3173. Krajowy transport drogowy : podręcznik przewoźnika drogowego w zakresie
certyfikatu kompetencji zawodowych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Starowicza ;
[aut. Mariusz Szałkowski et al.]].
Kraków : Wydawnictwo PiT 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/164190
3174. Studium teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa
polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym / Tomasz Klepka.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/164262
3175. Zastosowanie transmisji fal ultradźwiękowych do charakteryzowania
obrazowania struktury ośrodków biologicznych / Krzysztof J. Opieliński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/168417
i
3176. Driver occupational safety : exposing drivers to vibrations and noise :
monograph / eds. Grzegorz Dahlke, Wiesława Horst.
Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164199
3177. Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego / Grzegorz
Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/164265
3178. Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów
mechatronicznych : układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem
logicznym (PLC) : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Świdra ; aut.: Andrzej Baier [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/164284
3179. Poszanowanie energii w pojazdach samochodowych. \n Cz. 3, \p Optymalizacja
zużycia paliwa w samochodzie - akomodacja (a*v) / Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164271
3180. Komputerowy zapis konstrukcji w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem
programu AutoCAD / Grzegorz Wojnar, Piotr Czech, Piotr Folęga.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/164346
3181. Metodyczny zbiór zadań laboratoryjnych i projektowych ze sterowania procesami
technologicznymi : układy pneumatyczne i elektropneumatyczne ze sterowaniem
logicznym (PLC) / Jerzy Świder, Grzegorz Wszołek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/164352
3182. Podstawy konstrukcji maszyn : zasady projektowania i obliczeń inżynierskich /
Tadeusz Szopa.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/164408
3183. Podstawy konstrukcji maszyn : połączenia i przekładnie zębate : zbiór zadań /
Jerzy Iwaszko.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/164406
3184. Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów
polimerowych / Marek Macko.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/164267
3185. Wykłady z mechaniki ogólnej / Włodzimierz Kurnik.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/164454
3186. Podstawy konstrukcji elektromechanicznych / Stanisław Kulas.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/164449
3187. Szybkie motocykle / Jon Stroud ; [tł. Grzegorz Grątkowski].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Olesiejuk, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164444
3188. Audi 80 / red. Małgorzata Romańska, [tł. z jęz. niem.].
Warszawa : Wydawnistwo Auto, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164236
3189. NX GRIP - CAD / Cezary Grabowik, Witold Janik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/164512
3190. Sprawność informacyjna rynku produktów żywnościowych / red. nauk. Kazimierz
Meredyk, Elżbieta Zalesko ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/164535
3191. Przydatność sygnałów emitowanych przez elektryczny łuk spawalniczy do
diagnozowania procesu spawania MAG / Krzysztof Luksa.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/165329
3192. Poszanowanie energii w pojazdach samochodowych. \n Cz. 2, \p Dynamiczne
charakterystyki ogólne ge I ej w pojeździe / Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164523
3193. Poszanowanie energii w pojazdach samochodowych. \n Cz. 1, \p Obliczanie
zużycia paliwa w pojeździe w ruchu rzeczywistym / Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164520
3194. Wpływ regulacji na sektor pasażerskiego transportu lotniczego / Adam Hoszman.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/164544
3195. Generowanie wirów na krawędziach mikrosamolotów / pod red. nauk. Zdzisława
Gosiewskiego.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/164607
3196. Techniki wytwarzania w budowie maszyn : aktualne zagadnienia badawcze :
praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jóźwika [et al.].
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/164641
3197. Wybrane zagadnienia technologii i teorii prasowania obwiedniowego / Grzegorz
Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/164752
3198. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. \n Cz. 1 / Tomasz
Garbacz, Janusz W. Sikora.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/164802
3199. Optyka biomedyczna : wybrane zagadniena / red. Halina Podbielska.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/164668
3200. Identification, modelling and biotribology of human joints / Anna Maria
Ryniewicz.
Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/164665
3201. Obliczenia cieplne rekuperatorów metalowych i ceramicznych dla pieców
przemysłowych / Krzysztof Karczewski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/164663
3202. Nowoczesne stopy aluminium do przeróbki plastycznej / Stanisław Dymek.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/164662
3203. Podstawy magazynowania / Andrzej Wojcieszak.
Poznań : Wydawnictwo Rys, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/164685
3204. Dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe stali konstrukcyjnych i ich
eksperymentalna weryfikacja : zbiór monografii / pod red. Józefa Szali ; Grzegorz Szala,
Bogdan Ligaj.
Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i J
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/164694
3205. Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji :
praca zbiorowa / pod red. Jerzego Osińskiego ; [aut.: Jarosław Dyk et al.].
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/164849
3206. Zarys metrologii technicznej : techniki pomiarowe / Stanisław Kruś, Grzegorz
Pinkowski, Waldemar Szymański.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/164903
3207. Wpływ powłok na zmęczenie powierzchniowe smarowanych stalowych węzłów
tarcia / Witold Piekoszewski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/164848
3208. Podstawy efektywności działania systemów transportowych / Łukasz Muślewski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/164850
3209. Wybrane problemy eksploatacji maszyn / Stanisław Laber ; Uniwersytet
Zielonogórski.
Zielona Góra ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technolo
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/164844
3210. Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności / red.
nauk. Urszula Samotyja, Maria Małecka.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/164732
3211. Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa / pod
Dudzińskiego i Krzysztofa Widanki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/164891
red.
3212. Z dziejów mechaniki w Krakowie / Zbigniew Witold Engel.
Kraków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/164814
3213. Wybrane zagadnienia ze statyki / Jerzy Płosa, Andrzej Maczyński.
Włodzimierza
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/164815
3214. Metody syntezy strukturalnej mechanizmów / Krystyna Romaniak.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/164821
3215. Podstawy automatyki : wybrane zagadnienia / Mirosław Werszko, Radosław
Werszko.
Polkowice : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/164834
3216. Pomiary współrzędnościowe kół zębatych i odchyłek kształtu : monografia / red.
Mirosław Grzelka, Andrzej Kołodziej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/164824
3217. Struktura geometryczna powierzchni i właściwości wytrzymałościowe kół
zębatych : monografia / red. Mirosław Grzelka, Andrzej Kołodziej ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/164915
3218. Doskonalenie kompetencji kierowców zawodowych : monografia / pod kier.
Tomasza Kamińskiego ; [aut. Tomasz Kamiński et al. ; Instytut Transportu
Samochodowego].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/164843
3219. Poradnik motocyklisty / Rafał Dmowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171512
3220. Pojazdy i ciągniki rolnicze / Alojzy Skrobacki, Adam Ekielski.
Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164888
3221. Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym / Paulina Golińska,
Marek Fertsch.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164898
3222. Mechanika ogólna : dynamika / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/164899
3223. Projektowanie form wtryskowych do elastomerów / Jan Ziobro, Adam Marciniec.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/164906
3224. Problemy kompleksowego diagnozowania układu łożyskowania turbinowego
silnika śmigłowcowego / pod red. nauk. Henryka Borowczyka ; [aut. Henryk Borowczyk
et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/164910
3225. Mechanika ogólna : przykłady, pytania i zadania / Józef Giergiel, Mariusz Giergiel.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/164911
3226. Problemy dynamiki i sterowania obiektem latającym przy naprowadzaniu i ataku
na energetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia / Zbigniew Koruba, Janusz
Tuśnio.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/164916
3227. Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych : VIII Konferencja
Naukowo-Techniczna, Kielce 6 - 8 lutego 2012 r. / [red. Tomasz L. Stańczyk ; Katedra
Pojazdów Samochodowych i Transportu Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechniki Świętokrzyskiej [et al.].
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164919
3228. Modelowanie i analiza procesu pękania w stalach ferrytycznych / Ihor Dzioba.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/164921
3229. Magnez i jego stopy / Andrzej Dziadoń.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/164922
3230. Kompozycje smarów plastycznych i stałych w procesie tarcia stalowych węzłów
maszyn / Stanisław Krawiec.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/164925
3231. Mechatronika samochodu : układy bezpieczeństwa czynnego i biernego /
Grzegorz Boruta, Andrzej Piętak.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/164935
3232. Mieszanie cieczy wysokolepkich : podstawy procesowe / Czesław Kuncewicz.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/164943
3233. Relaksacje migracyjne w ciałach stałych / Grzegorz Haneczok.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/164944
3234. Podstawy robotyki : laboratorium / Mariusz Dąbkowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/164945
3235. Metodyka komputerowo wspomaganego projektowania maszyn przemysłu
rolno-spożywczego w małym zakładzie produkcyjnym / Andrzej Jaskulski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/164946
3236. Teoretyczno-doświadczalna analiza wpływu warunków wtryskiwania i
napełniaczy na odporność na pękanie wybranych kompozytów polimerowych / Dariusz
Kwiatkowski.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/164948
3237. XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 14-18 maja 2012 r. : [materiały konferencyjne]. \n
T. 2 / [Wojskowa Akademia Techniczna].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/164949
3238. Inżynieria materiałowa. \n T. 2 / Michael Ashby, Hugh Shercliff i David Cebon ;
[przekł. z j. ang. Krzysztof Jan Kurzydłowski et al.].
Łódź : Wydawnictwo Galaktyka, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170722
3239. Przedsiębiorstwo gastronomiczne / Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska.
Warszawa : Difin, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165037
3240. Oleje i smary w technice smarowania maszyn i pojazdów samochodowych /
Alfred Podniało.
Opole : Wydawnictwo RB, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/165062
3241. Biomechanika narządu ruchu człowieka : praca zbiorowa / pod red. Dagmary
Tejszerskiej, Eugeniusza Świtońskiego, Marka Gzika ; [aut. Agnieszka Głowacka et al.].
Gliwice : Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczno-Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165113
3242. Silikonowe kompozyty ceramizujace na osłony przewodów elektrycznych =
Ceramizable silicone rubber-based composites for electrical wires / pod red. Dariusza
M. Bielińskiego, Zbigniewa Pędzicha.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165102
3243. Bezkontaktowe metody monitorowania aktywności psychofizjologicznej : wybór
prac własnych / red. Łukasz Dziuda, Franciszek Skibniewski, Władysław Torbicz.
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165103
3244. Teoretyczne podstawy i technologia procesów wyciskania / Vitalij V. Devjatov,
Jacek Michalczyk, Jarosław Rajczyk.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.97/165093
3245. Odlewnicze powłoki ochronne Al-Cu na staliwie żarowytrzymałym / Jerzy Kubicki.
Szczecin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/130502
3246. Kontrola Maszyn i Urządzeń : przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów
UDT i PIP. \n T. 1 / publikacja pod red. Bolesława Kortylewskiego ; [aut. Remigiusz
Bazgier et al.].
Poznań : Wydawnictwo FORUM, 2005-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/165155
3247. Kontrola Maszyn i Urządzeń : przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów
UDT i PIP. \n T. 2 / publikacja pod red. Bolesława Kortylewskiego ; [aut. Remigiusz
Bazgier et al.].
Poznań : Wydawnictwo FORUM, 2005-.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/165156
3248. Materiałowo-technologiczne uwarunkowania jakości odlewów z metalowych
materiałów kompozytowych / Katarzyna Gawdzińska.
Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineeri
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165105
3249. Grafika inżynierska : komputerowy zapis konstrukcji na przykładzie AutoCAD-a /
Grzegorz Skorek.
Gdynia : Akademia Morska w Gdyni, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/165183
3250. Systemy pośredniego sterowania dla samolotów ogólnego przeznaczenia /
Andrzej Tomczyk, Paweł Rzucidło.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/165221
3251. Wprowadzenie do biotribologii / Eugeniusz Sajewicz.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165204
3252. Dylatometryczna metoda detekcji efektów termomechanicznych w systemach
podłoże-powłoka PVD / Piotr Myśliński.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165249
3253. Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych / Przemysław Kubiak, Marek
Zalewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/165237
3254. Polimerowe kompozyty konstrukcyjne / Wacław Królikowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/165236
3255. Kurs prawa jazdy kategorii A i A1 / Jacek Giszczak, Marek Tomaszewski, Michał
Krasnodębski.
Warszawa : Wydawnictwo RM, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/165231
3256. Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii
Europejskiej / Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha, Stanisław Radzimirski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/165227
3257. Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz ;
[aut. Piotr Bała et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/165263
3258. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury
powierzchniowej / Piotr Czaja.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165262
podziemnej
i
3259. Wykładziny kół i bębnów linowych / Józef Hansel.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165261
3260. Introduction to technological design in ceramics / Franciszek Nadachowski,
Stanisława Jonas, Wiesław Ptak ; [English transl. Krzysztof Pasierbiewicz].
Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/165260
3261. Zasilanie silników wysokoprężnych pojazdów pozadrogowych / pod red. Andrzeja
Bieńka.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/165258
3262. Kleje i klejenie : poradnik inżyniera i technika / pod red. Charles V. Cagle'a ; [tł. z
jęz. ang. : Zbigniew Dobkowski et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/181110
3263. Metrologia wielkości geometrycznych : zagadnienia wybrane / Józef Zawada ;
Politechnika Łódzka.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/165281
3264. Technologiczne kształtowanie cech funkcjonalnych warstwy powierzchniowej
tulei cylindrowych / Józef Gruszka.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/165288
3265. Analiza zagadnień odwrotowych przewodnictwa ciepła / Henryk Kamiński.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 165290
3266. Strategia taborowa polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego
transportu ładunków / Jarosław Brach.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczngo, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/165311
3267. Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical
problems : the transportation as the factor of the socio-economic development of the
regions / ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/165313
3268. Statics, dynamics and stability of structures. \n Vol. 1, \p Stability of thin-walled
plate structures / eds: Marian Królak, Radosław J. Mania ; [aut. Marian Królak et al.].
Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/165314
3269. Systemy dyspozytorskie kopalń podziemnych i ich integracja : wybrane
problemy / Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek, Piotr Wojtas.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2012].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165317
3270. Vibroacoustic diagnostic model of the vehicle drive system / Iwona Komorska.
Radom : Institute for Sustainable Technologies. National Research
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/165318
3271. Urządzenia radiolelektroniczne śmigłowca Mi-8 / Mirosław Bienias, Adam
Brzuzek, Roman Tuziak ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Katedra Awioniki i
Systemów Sterowania.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/165319
3272. Development of First-Principle Data-Driven Models for Design and Assessment of
Technical Systems / Piotr Czop.
Kraków ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatac
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/165330
3273. Experimental tests of chosen fibre-metal laminates / ed. by Andrzej Buchacz,
Andrzej Baier, Jerzy Świder ; auth.: Andrzej Baier [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/165332
3274. Model strategicznej karty wyników dla spółki węglowej / Barbara Kowal.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165335
3275. Identyfikacja parametrów pracy złącza ciernego stosowanego w górniczej
obudowie podatnej wyrobisk korytarzowych / Jarosław Brodny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165336
3276. X International Technical Systems Degradation Conference : Liptowský Mikulaš,
27-30 April 2011 / [ed. in chief Jędrzej Mączak] ; Faculty of Automotive and
Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.].
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/165340
3277. XI International Technical Systems Degradation Conference : Liptowský Mikulaš,
11-14 April 2012 / [ed. in chief Jędrzej Mączak] ; Faculty of Automotive and
Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology [et al.].
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/165339
3278. Technologia wytwarzania i właściwości multiferroikowej ceramiki typu PFN /
Dariusz Bochenek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165294
3279.
Perspektywy
zastosowania
ciekłych
membran
w
procesach
hydrometalurgicznych / Jerzy Gęga ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii
Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/165356
3280. Wytwarzanie oraz właściwości stopów amorficznych i nanokrystalicznych na
bazie żelaza / Marcin Nabiałek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii
Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/165357
3281. Problems of maintenance of sustainable technological systems. \n T. 1 / Red.
nauk. - Leszek Powierża ; Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Sekcja
Podstaw Eksploatacji.
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/165367
3282. Metody homogenizacji inteligentnych ośrodków dwufazowych umacnianych
cząstkami / Marek Barski.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165377
3283. Proceedings of the twenty-third International Cryogenic Engineering Conference
and International Cryogenic Materials Conference 2010, ICEC 23 - ICMC 2010,
Wrocław, Poland, 2010 / ed. by Maciej Chorowski [et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165462
3284. Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy : materiały seminarium kół i
sekcji naukowo-technicznych, Bydgoszcz, [19] maj 2011 / [kom. nauk. Józef Flizikowski,
Michał Styp-Rekowski, Marek Macko] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich. Oddział w Bydgoszczy, Wydział Inżynieri Mechanicznej.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Bydgoszcz : SIMP, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/165455
3285. Wieloczynnikowa wycena złóż i ich zasobów na przykładzie przemysłu metali
nieżelaznych / Herbert Wirth.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/165426
3286. Engineering surface properties of nickel-titanium
osteointegration / Wojciech Chrzanowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165354
alloy
for
improved
3287. Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej /
Artur Popko.
Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165345
3288. Modelowanie pól naprężeń i temperatury w procesach uplastyczniania i
zagęszczania drewna zorientowane na potrzeby projektowania maszyn / Ireneusz
Malujda.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165349
3289. Identyfikacja parametrów cząstek stałych z silników spalinowych / Jacek
Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/165350
3290. Analiza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego
w latach 1995-2009 : badanie rentowności produkcji w polskich kopalniach węgla
kamiennego w latach 1995-2020 / Jolanta Bijańska.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165352
3291. Prognozowanie kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla
kamiennego w latach 2010-2020 : badanie rentowności produkcji w polskich
kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2020 / Jolanta Bijańska.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, [2012].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165353
3292. Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce : Krajowa konferencja
naukowa połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin Pana
Profesora Bogdana Burczyka : Wrocław, 19-21 października 2000 / [Instytut
Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu,
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/131526
3293. Automatyzacja produkcji 2000: wiedza - technika - postęp : [III Wrocławskie
Sympozjum Naukowo-Techniczne], Wrocław 2000. \n T. 2, \p Referaty sesyjne /
Politechnika Wrocławska. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/131525/2
3294. Modelowanie procesu skrawania / Wojciech Zębala ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/165501
3295. Wentylacja kopalń. \n T. 2 / Józef Wacławik.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165497
3296. Hamulce pojazdów szynowych / Tadeusz Piechowiak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/165489
3297. Tribologia : wprowadzenie do zagadnień tarcia, zużywania i smarowania /
Stanisław Nosal.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/165487
3298. The logistics system of Poland and transport co-modality : joint work / ed. by
Marianna Jacyna ; [auth. of chap.: Marianna Jacyna et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/165485
3299. Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych / Michał
Kleiber i Piotr Kowalczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów
Techniki.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/165478
3300. Vademecum diagnosty : pytania i odpowiedzi / Zygfryd Gawlik [et al.].
Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Poli
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/165477
3301. Modelling and optimization of physical systems / [red. Paweł Bachorz] ;
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki
Stosowanej.
Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/165474
3302. Drgania i dynamika maszyn / Henryk Holka.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/165473
3303. Zastosowanie środowiska projektowego Delphi i wybranych programów
narzędziowych do budowy elementów systemu wspomagania eksploatacji pojazdów /
Andrzej Sowa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/165518
3304. Wpływ wybranych parametrów na wydajność nowego rozwiązania układu do
samoczynnego smarowania przekładni z pionowo usytuowanymi wałami / Dariusz
Lepiarczyk, Józef Salwiński.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/165525
3305. Procesy ekstrakcyjne w hydrometalurgii / Mariusz B. Bogacki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/165527
3306. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAx / Dariusz Skibicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/167643
3307. Wentylacja kopalń. \n T. 1 / Józef Wacławik.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165496
3308. Eksploatacyjne problemy w projektowaniu i modernizacji statków powietrznych /
Jerzy Lewitowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/165382
3309. Podstawowe problemy doboru aparatury wtryskowej silników wysokoprężnych /
Stanisław Cygan, Jan Szymański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/137986
3310. Elektrochemicznie modyfikowana powierzchnia bionanomateriałów tytanowych /
Jarosław Jakubowicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165686
3311. Koszty w transporcie samochodowym / Krystyna Bentkowska-Senator, Zdziaław
Kordel, Jerzy Waśkiewicz.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/165563
3312. Wybrane aspekty projektowania membranowych instalacji filtracyjnych o
przepływie krzyżowym / Wojciech Piątkiewicz, [współaut. Maciej Szwast, Teresa
Suchecka].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/165623
3313. Systemy i urządzenia chłodnicze : podręcznik dla studentów szkół wyższych /
Wojciech Zalewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/165576
3314. Polerowanie elektrochemiczne stali w polu magnetycznym / Krzysztof Rokosz ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/165577
3315. Badania materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego / Jacek
Janiszewski.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165578
3316. Analiza przepływu płynu przez komorę nawrotną / Jarosław Bartoszewicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/165621
3317. Opory przepływu zawiesiny lodowej w elementach instalacji chłodniczej / Łukasz
Mika ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/166120
3318. Badania hemodynamiki mózgowej na podstawie analizy pulsacji ciśnienia
wewnątrzczaszkowego, ciśnienia tętniczego i przepływu krwi mózgowej / Magdalena
Kasprowicz.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165622
3319. Modelowanie krystalizacji kompozytu AZ91/SiC / Janusz Lelito.
Katowice : Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165799
3320. Model wytrzymałości samoutwardzalnych mas formierskich z żywicami
syntetycznymi w aspekcie zintegrowanego procesu recyklingu osnowy / Rafał Dańko.
Katowice : Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineeri
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/165793
3321. Eksploatacja maszyn. \n Cz. 1, \p Trwałość eksploatacyjna i regeneracja
elementów maszyn / Stanisław F. Ścieszka, Marcel Żołnierz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/165653
3322. Technologie laserowe : spawanie, napawanie, stopowanie, obróbka cieplna i
cięcie / Andrzej Klimpel.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/166512
3323. Niezawodność w zagadnieniach mechanizacji górnictwa i robót ziemnych / Jacek
M. Czaplicki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165696
3324. Zasady transportu ciepła. \n Cz. 1 / Tadeusz Bohdal, Henryk Charun ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/165701
3325. Metody badania materiałów metalowych / Karol
Przybyłowicz.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130886/7
Przybyłowicz,
Janusz
3326. Schemat nowej technologicznej klasyfikacji krajowego węgla brunatnego
zgodnej z zasadami międzynarodowymi / Barbara Bielowicz.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165786
3327. Techniki pomiarów optycznych w inżynierii odwrotnej / Roman Konieczny [et al.].
Poznań : A.R. Comprint, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/165788
3328. Wpływ parametrów procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności
spiekanych stali samohartujących / Katarzyna Faryj.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/165792
3329. European white book on fundamental research in materials science /
Max-Planck-Institut für Metallforschung ; [concept and text eds. M. Rühle et al.].
Stuttgart : Max-Planck-Gesellschaft, 2001.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/165778
3330. Advanced forming technologies and nanostructured materials : conference
proceedings, Poznań-Opalenica, 6-9.05.2012 / ed. by Jacek Borowski, Stanisław
Ziółkiewicz.
Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165794
3331. Badanie obiegu chłodniczego chłodziarki sprężarkowej / Antoni Ryniecki,
Stanisław Lehmann.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165808
3332. Złożony ruch ciepła w stanie nieustalonym w żywności o niejednorodnym
składzie / Antoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165807
3333. Termodynamika powietrza wilgotnego pod stałym ciśnieniem 1 bara w
temperaturze 0-100° C / Antoni Ryniecki.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165809
3334. Destylacja i rektyfikacja cieczy dwuskładnikowych : podstawy projektowania /
Antoni Ryniecki, Michał Zamiara.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165810
3335. Suszenie konwekcyjne - badanie kinetyki i bilansu masy / Antoni Ryniecki.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165811
3336. Suszenie konwekcyjne o działaniu ciągłym : ćwiczenia z podstaw projektowania /
Antoni Ryniecki.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/165812
3337. Stopy amorficzne i nanokrystaliczne na bazie
magnetoimpedancyjne / Piotr Kwapuliński.
Katowice : Uniwersytet Śląski : WW Oficyna Wydawnicza,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/165885
żelaza
jako
materiały
3338. Wspomaganie projektowania i zapisu konstrukcji / Dudziak Marian, Krawiec Piotr
; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu].
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/165884
3339. Zagrożenia i metody ochrony statków powietrznych przed zderzeniami z
ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotniska wojskowego w Dęblinie / Janusz
Ćwiklak.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/165872
3340. II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń /
edycja: Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka ; [Politechnika Poznańska, Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej].
Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, [2011].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165921
3341. Zasady ograniczania i eliminowania narażenia na zanieczyszczenia pyłowe
emitowane podczas obróbki skrawaniem / Tomasz Jankowski.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/165928
3342. Contemporary transportation systems : selected theoretical and practical
problems : new mobility culture / ed. by Ryszard Janecki, Grzegorz Sierpiński ; [transl.
by Przemysław Siuda].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/165936
3343. Logistyka produkcji : procesy, systemy, organizacja / redakcja naukowa Andrzej
Szymonik ; [aut.: Iwona Łapuńka et al.].
Warszawa : Difin, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170728
3344. Podstawy fizjologii : podręcznik dla studentów inżynierii biomedycznej / Teresa
Małecka-Massalska.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/165863
3345. AVL simulation tools : practical applications / ed. by Łukasz Grabowski, Konrad
Pietrykowski, Mirosław Wendeker.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/165856
3346. Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych / Zbigniew Pater, Janusz Tomczak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/77/165843
3347. Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym /
Józef Jonak, Jerzy Podgórski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/165847
3348. Podstawy mechatroniki / podręcznik oprac. pod kier. Mariusza Olszewskiego ;
[oprac. merytoryczne tekstu i tł.: Mariusz Olszewski et al.].
Warszawa : REA, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/165757
3349. Bugatti : samochody wyścigowe / Jerzy Sokołowski.
Radom ; Warszawa : Art Focus,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/124877
3350. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / pod red. Władysława Kędziora
; [aut. Zofia Cichoń et al.].
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/166011
3351. Chemia polimerów / Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński.
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/166015
3352. Opel Corsa : od pażdziernika 2006 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir
Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166070
3353. Podstawy teorii maszyn i mechanizmów z przykładami zadań / Dariusz Rozumek
; Politechnika Opolska.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/166118
3354. Modelowanie hartowania stali narzędziowych : zjawiska cieplne, przemiany
fazowe, zjawiska mechaniczne / Adam Bokota ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/166190
3355. Przyspieszenie / Keith Code ; przekł. Jan Halbersztat.
Zielonka : Buk Rower, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166216
3356. Zagadnienia lokalne w numerycznym modelowaniu łożysk tocznych wieńcowych
/ Ludwik Kania ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i
Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/166212
3357. Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Andrzej
Rogowski.
Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/166226
3358. Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Jerzy Łunarski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/166230
3359. Zarządzanie produkcją : produkt, technologia, organizacja / Edward Pająk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/166232
3360. Kolej dużych prędkości : uwarunkowania ekonomiczne / Bartłomiej Gorlewski.
Warszawa : Oficyna wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/166265
3361. Rafinacja ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych metodą filtracji / Krystian
Janiszewski.
Katowice : "Śląsk", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/166268
3362. Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie
tylko / Michał Wieczorowski, Andrzej Cellary, Jan Chajda.
Poznań : Politechnika Poznańska, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/165773
3363. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality. \n
T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak.
Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnyc
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/166344
3364. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality. \n
T. 2 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak.
Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnyc
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/166345
3365. Technika i technologia produkcji sztucznego lodu / Sergiy Filin.
Gdańsk : IPPU Masta, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/166427
3366. Problemy pomiaru i oceny geometrii powierzchni obrotowych części maszyn /
Dariusz Janecki.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/166441
3367. Selected problems of mechanical engineering and maintenance / ed. by Norbert
Radek.
Kielce : Samodzielna Sekcja "Wydawnictwo Politechniki Świętokrz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/167697
3368. Problems of maintenance of sustainable technological systems. \n Vol. 4, \p
Automotive engineering and vehicle safety engineering / Sc. Eds. - Štefan Liščák,
Andrzej Niewczas ; Polish Academy of Science. Committee on Machine Building.
Maintenance Fundamentals Section.
Kielce : University of Technology, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/166443
3369. Problems of maintenance of sustainable technological systems. \n Vol. 5, \p
Sustainable development of transport / Sc. Eds. Marek Pawełczyk, Zbigniew Skrobacki ;
Polish Academy of Science. Committee on Machine Building. Maintenance
Fundamentals Section.
Kielce : University of Technology, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/166444
3370. Teoria ruchu samochodów. \n Cz. 1 / Piotr Świder ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166448
3371. Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania w programie CAD/CAM
Keller : podrecznik dla studentów szkół wyższych / Wojciech Zębala, Łukasz Ślusarczyk
; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/166449
3372. Inteligentne podsystemy mechatroniczne w badaniach i sterowaniu pojazdów
szynowych / Stanisław Bocian.
Poznań : Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/167138
3373. Przewodnik do laboratorium komputerowego z mechaniki i biomechaniki płynów
/ Jan Adam Kołodziej, Magdalena Mierzwiczak, Roman Starosta.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/166461
3374. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert,
Zbigniew Skoczylas.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/166683
3375. Układy wieloczłonowe z więzami jednostronnymi w zastosowaniu do
modelowania złożonych układów mechanicznych / Krzysztof Lipiński ; Politechnika
Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/166507
3376. Ultradźwięki w medycynie : wprowadzenie do wspólczesnej ultrasonografii /
Andrzej Nowicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/166519
3377. Ultrasonografia / Günter Schmidt ; przy współpracy: B. Beuscher-Willems [et al.]
; red. nauk. pol. wyd. Ludomir Stefańczyk ; przekł. Tomasz Kuniej, Przemysław Jaźwiec.
Warszawa : MediPage, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/166521
3378. Technologie informatyczne w logistyce / Andrzej Szymonik.
Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170742
3379. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne / Barbara
Grzybowska.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/166568
3380. Przetwarzanie i analiza obrazów w wybranych badaniach defektoskopowych /
Piotr Lesiak, Piotr Bojarczak.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167130
3381. Wymiana ciepła / Jerzy Lewiński.
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Stasz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/165466
3382. Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego
na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin - Mosty - Brody / praca pod
red. Zbigniewa Kasztelewicza ; [aut. poszcz. rozdz.: Zbigniew Kasztelewicz et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/165795
3383. Analityczne modele nieustalonego nagrzewania tarciowego / Michał Kuciej.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/166753
3384. Pomiary współrzędnościowe i analiza odchyłek geometrycznych powierzchni
swobodnych / Małgorzata Poniatowska.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/166754
3385. Środki transportu bliskiego. \n T. 1 / Czesław Pypno.
Katowice ; Gliwice : J Leszek Żochowski,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/166758
3386. Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych /
Czesław Grabarczyk.
Kraków : Impuls, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 001/166746
3387. Teoretyczno-empiryczne studium modelowania impulsowego wtryskiwacza gazu
/ Jacek Czarnigowski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166799
3388. Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów : poradnik dla studentów / Wiesław
Bandyszewski.
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/166762
3389. Problemy doboru wtryskiwaczy silników o zapłonie samoczynnym zasilanych
paliwami alternatywnymi / Marek Izydor.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/166893
3390.
Problemy
tribologicznych
badań
właściwości
przeciwzatarciowych
samochodowych olejów przekładniowych / Waldemar Tuszyński.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/166892
3391. Zastosowanie niskich temperatur w biomedycynie / red. Halina Podbielska, Anna
Skrzek.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/166882
3392. Mechanika oddziaływań kontaktowych ciał sprężystych / Roman Kulczycki.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/166881
3393. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn / pod red. Jerzego Nachimowicza ;
[aut.: Jerzy Ickiewicz et al.].
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/166880
3394. Laboratorium mechaniki płynów / Artur Bartosik ; [Politechnika Świętokrzyska.
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego].
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/166879
3395. Zastosowanie metod analizy modalnej w badaniach doświadczalnych dynamiki
obrabiarek / Marcin Chodźko ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie.
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowsk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/166877
3396. Elementy autonomii lotu bezzałogowych aparatów / pod red. Zdzisława
Gosiewskiego.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/166876
3397. Mechatronika / red. Lucyna Leniowska.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/166896
3398. Projektowanie eksploatacji maszyn / Bogdan Żółtowski, Bogdan Landowski,
Bolesław Przybyliński.
Radom ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/166900
3399. Wybrane aspekty komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i
utrzymaniem ruchu systemów technicznych : monografia / Andrzej Loska.
Opole ; Zabrze : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/179795
3400. Badania dynamiki łopatek wirnikowych silników lotniczych w różnych warunkach
eksploatacji / Ryszard Szczepanik, Romuald Rządkowski.
Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/166905
3401. Wybrane zagadnienia numerycznego modelowania struktur biomechanicznych.
\n Cz. 1 / Antoni John.
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/166908
3402. Metrologia długości i kąta / Mariusz Jenek ; Uniwersytet Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/166913
3403. Dokładność pomiarów współrzędnościowych / Jerzy Sładek ; Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/166916
3404. Materiały polimerowe o obniżonej palności / pod red. Bolesława Jurkowskiego i
Henryka Rydarowskiego.
Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Panstwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/166919
3405. Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych / Marek Młyńczak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/166931
3406. Ocena wpływu biopaliw na wybrane właściwości eksploatacyjne silników o
zapłonie samoczynnym / Mieczysław S. Struś.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/166933
3407. Rozwój motoryzacji na przykładach opinii rzeczoznawczych : praca zbiorowa /
pod red. Wojciecha Ambroszki i Piotra A. Wrzecioniarza.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166878
3408. Biomateriały / Grzegorz Milewski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/166938
3409. Technologie pomiarów i obliczeń zużycia paliwa w pojazdach : zagadnienia
wybrane - zadania i projekty / Aleksander Ubysz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/166940
3410. Szerokopasmowe tłumiki drgań skrętnych / Wojciech Homik.
Rzeszów ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploata
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/166949
3411. Konstrukcje maszyn : historia i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod red.
Aleksandra Muca ; [zespół aut. M. Barski et al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/166950
3412. Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych : jubileusz 70-lecia urodzin Prof.
dr hab. inż. Stanisława Michałowskiego : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Muca ;
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/166951
3413. Genezowanie stanu maszyn / Henryk Tylicki, Bogdan Żółtowski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/166956
3414. Nadzorowanie procesów dynamicznych w układach mechanicznych / Krzysztof J.
Kaliński.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/166961
3415. Eksploatacja maszyn. \n Cz. 2, \p Budowa systemu i zarządzanie systemem
eksploatacji / Stanisław F. Ścieszka, Marcel Żołnierz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/166964
3416. Diagnostyka drganiowa maszyn / Bogdan Żółtowski, Marcin Łukasiewicz.
Bydgoszcz ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/166966
3417. Maszyny i urządzenia transportowe : ćwiczenia z transportu przenośnikowego /
Kazimierz Furmanik [et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/168084
3418. Pojazdy samochodowe : sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne /
Zbigniew Szydelski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1981.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138017
3419. Tłumienie pulsacji ciśnienia i hałasu w układach hydraulicznych w stanach
przejściowych i ustalonych / Zygmunt Kudźma.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/167074
3420. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn : praca zbiorowa. \n Cz. 2 / pod
red. Jana Banaszka.
Lublin : Wydaw. Uczeln. Polit. Lub., 1986.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/137961/2
3421. Automatyka procesów ciągłych / Danuta Holejko, Wieńczysław J. Kościelny.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/166895
3422. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Ewa Klimiuk, Małgorzata
Pawłowska, Tomasz Pokój.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/166996
3423. Metody odmetanowania pokładów węgla / Szlązak Nikodem [et al].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/167069
3424. Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe odkształcania metali :
teoria i praktyka / Mirosław Głowacki.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/167067
3425. Matematyczny model nawigacji statku powietrznego z użyciem wektora
położenia i prędkości oraz jego zastosowanie w odbiorniku GPS po predykcji pozycji w
trójwymiarowym układzie współrzędnych / Marek Grzegorzewski ; Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych.
Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167076
3426.
Podstawy
diagnostyki
energetycznej
systemów
mechanicznych
biomechanicznych / Marian Witalis Dobry.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/167043
i
3427. Pomiary parametrów ruchu drogowego / Janusz Gajda [et al. ; Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki,
Automatyki, Informatyki i Elektroniki]
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167097
3428. Inżynieria biomateriałów : zagadnienia wybrane / Jan Marciniak.
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/167098
3429. Materiały metalowe i ceramiczne : laboratorium : praca zbiorowa / pod red.
Mieczysława Kaczorowskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167099
3430. Schaum's Outline of Theory and Problems of Strenght of Materials / William A.
Nash.
Nev York [etc.] : McGraw-Hill Companies, 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/166990
3431. Przenoszenie pędu, ciepła i masy : notatki autoryzowane. \n Cz. 1 / Leon
Troniewski, Michał Palica, Krystian Czernek.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/167125
3432. Modelowanie i symulacja numeryczna zjawisk dynamicznych w elektrycznych
pojazdach szynowych / Sławomir Duda.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/167127
3433. Machine modeling and simulation / ed. Marian Dudziak, Ireneusz Malujda,
Konrad J. Waluś ; Politechnika Poznańska. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Rokosowo : Politechnika Poznańska. Katedra Podstaw Konstrukcji M
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/167129
3434. Laboratorium urządzeń automatyki i mechatroniki / Piotr Niklas, Grzegorz
Redlarski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/167313
3435. Studium bezpośredniego wieloczęściowego wtrysku i spalania benzyny /
Ireneusz Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167133
3436. Modele dyskretne w analizie dynamiki mięśni
ramię-przedramię / Wiktoria Wojnicz, Edmund Wittbrodt.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/167134
szkieletowych
układu
3437. Ocena trwałości struktury nośnej statków powietrznych na podstawie badań
doświadczalnych i analiz numerycznych / Andrzej Leski.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167136
3438. Metrologia organów roboczych górniczych maszyn urabiających / Piotr
Cheluszka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/167143
3439. Meteorologia dla pilota / Tadeusz Compa, Jan Rajchel ; Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167146
3440. Elektrotechnika samochodowa / Zdzisław Pomykalski.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1983.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/125482
3441. Ciągnienie drutu : podstawy teoretyczne i ćwiczenia laboratoryjne / Dariusz
Halaczek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/167200
3442. Opór cieplny warstwy przejściowej w procesie krzepnięcia / Zygmunt Lipnicki.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/167218
3443. Mechanika ogólna. \n Cz. 3, \p Dynamika / Zbigniew Powierza [!], Jerzy Świtek.
Gdynia : Akademia Morska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/167222
3444. Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania procesu toczenia z
wykorzystaniem informacji o cechach stereometrycznych obrobionej powierzchni /
Anna Zawada-Tomkiewicz.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167229
3445. Wysoko efektywne szlifowanie materiałów trudno skrawalnych : praca zbiorowa /
pod red. Jarosława Plichty [et al.] ; aut. rozdz.: Jan Baran [et al.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167230
3446. Właściwości tribologiczne smarowanych, wysokoobciążonych elementów maszyn
pokrytych cienkimi powłokami niskotarciowymi / Remigiusz Michalczewski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/167236
3447. Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor / Grzegorz Skorek.
Gdynia : Akademia Morska w Gdyni, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/167238
3448. Studium modelowania i optymalizacji współpracy silnika trakcyjnego o zapłonie
samoczynnym z turbosprężarkami pracującymi w układzie doładowania zakresowego /
Krzysztof Danilecki ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/167244
3449. Twardość a kruchość tworzyw ceramicznych / Andrzej R. Olszyna.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167245
3450. Monitorowanie redukcyjnego reaktora katalitycznego w aspekcie diagnostyki
pokładowej / Marcin Rychter.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167246
3451. Górnictwo węgla kamiennego : wybrane problemy funkcjonowania / red. Witold
Biały.
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/167249
3452. Modele strumienia powietrza w pneumatyce / Szymon Grymek ; Politechnika
Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/167251
3453. Physics and applications. \n 1, \p Quantum optics / ed. Wiesław Leoński ;
[contributors Zbigniew Ficek et al.].
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/167261
3454. Degradacja cieplna laminatów polimerowych / Andrzej Katunin.
Gliwice ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167263
3455. Wytrzymałość materiałów : zbiór zadań / Marian Ostwald.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167264
3456. Inteligentny system wspomagający proces odnawiania cech eksploatacyjnych w
złożonych obiektach technicznych / Stanisław Wojciech Duer.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/167265
3457. Statics, dynamics and stability of structures. \n Vol. 2, \p Statics, dynamics and
stability of structural elements and systems / eds: Zbigniew Kołakowski, Katarzyna
Kowal-Michalska ; [auth: I. V. Andrianov et al.].
Lodz : Technical University of Lodz Press, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167268
3458. New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering :
XIII International Scientific Conference : a collective monograph. \n Chap. 1 / ed. by
Henryk Dyja, Anna Kawałek ; Czestochova University of Technology Faculty of
Materials Processing, Technology and Applied Physics [etc.].
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/167269
3459. New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering :
XIII International Scientific Conference : a collective monograph. \n Chap. 2 / ed. by
Henryk Dyja, Anna Kawałek ; Czestochova University of Technology Faculty of
Materials Processing, Technology and Applied Physics [etc.].
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/167270
3460. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. \n Cz. 2 / Tomasz
Jachowicz, Tomasz Klepka.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167307
3461. Aktywne sterowanie drganiami konstrukcji mechanicznych : (wybrane
zagadnienia) : modelowanie, analiza, eksperyment, synteza / Zdzisław Gosiewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167309
3462. Dynamika silnika tłokowego : zagadnienia wybrane / Marian Jeż.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167311
3463. Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i) : teoria i praktyka / Andrzej
Szymonik.
Warszawa : Difin, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167312
3464. Turbinowy silnik odrzutowy : elementy symulacji, sterowania i monitorowania /
Wojciech I. Pawlak.
Warszawa : Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167314
3465. Ćwiczenia z biotechnologii przemysłowej : materiały dydaktyczne / pod red.
Włodzimierza Grajka.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/167340
3466. Odlewy ze stopów żarowytrzymałych w piecach do obróbki cieplnej / Bogdan
Piekarski.
Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Te
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/167339
3467. Podstawy budowy i eksploatacji modyfikowanych ściernic z ziarnami
mikrokrystalicznego korundu spiekanego w procesach szlifowania otworów / Krzysztof
Nadolny.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167332
3468. Living English structure : a practice book for foreign students / by W. Stannard
Allen.
London : Longman Group Ltd, 1990.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/149506
3469.
Teoretyczne
i
doświadczalne
podstawy
efektywnego
wytłaczania
ślimakowo-tarczowego w recyklingu materiałów i kompozytów polimerowych / Tomasz
Rydzkowski.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167326
3470. Podstawy nauki o materiałach / Leszek A. Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, dr. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167117
3471. Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali /
Marian Żenkiewicz [et al.].
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167395
3472. Hybrydowa metoda wyznaczania fukcji odkształcalności granicznej / Stanisław
Kut.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/167903
3473. Projektowanie procesów kształtowania objętościowego / Piotr Skubisz [et al.].
Kraków : ARBOR FP, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/167462
3474. Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe : technologia pracy :
[monografia] / Zbigniew Kasztelewicz ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze z siedzibą
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie.
Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Mariusz Sie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/167473
3475. Systemy i środki transportu samochodowego : wybrane zagadnienia = Systems
and means of motor transport : selected problems / pod red. nauk. Kazimierza Lejdy.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167912
3476. Rozważania nad fenomenem skrawania / Volodymir Liubymov.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167452
3477. Podstawy i zasady eksploatacji urządzeń technicznych : skrypt dla studentów
kierunków inżynierskich. \n Cz. I i II / Feliks Chwarścianek.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/167482
3478. Badanie procesu spalania zawiesinowych paliw węglowo-wodnych / Agnieszka
Kijo-Kleczkowska ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/167457
3479. Analiza przemian fazowych podczas hartowania izotermicznego stali łożyskowej
metodą emisji akustycznej / Tadeusz Z. Woźniak.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/167480
3480. Cienkie powłoki faz azotku chromu, otrzymane metodą katodowego
odparowania łukowego, na narzędzia do obróbki drewna / Bogdan Warcholiński ;
Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167477
3481. Materiały pomocnicze do laboratorium spawalnictwa. \n Cz. 2, \p Zgrzewanie,
lutowanie,
klejenie,
cięcie
termiczne
/
Stanisław
Karpiński,
Krzysztof
Radwan-Wiatrowski ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/167476
3482. Metody oceny defektów powierzchni z wykorzystaniem technik analizy i
rozpoznawania obrazów / Anna Bzymek ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologic
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/167474
3483. Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów mechanicznych
/ Tadeusz Dziubak.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/167498
3484. System sterowania grupą inspekcyjnych robotów mobilnych bazujący na
zachowaniach / Wawrzyniec Panfil ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologic
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/167528
3485. Ocena trwałości zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie
lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych / Andrzej Katunin ; Politechnika
Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167527
3486. Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych Cu i Al metodą ściskania z
oscylacyjnym skręcaniem / Kinga Rodak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/167526
3487. Podstawy transportu lotniczego / Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza.
Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167594
3488. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości,
przetwórstwo, zastosowanie. \n T. 3, \p Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie
polimerów / Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski.
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167617
3489. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości,
przetwórstwo, zastosowanie. \n T. 2, \p Polimery specjalne i inżynieryjne / Włodzimierz
Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski.
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167614
3490. Tworzywa sztuczne : chemia, technologia wytwarzania, właściwości,
przetwórstwo, zastosowanie. \n T. 1, \p Tworzywa ogólnego zastosowania /
Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski.
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/167611
3491. Towaroznawcza ocena opakowań żywności stosowanych
mikrofalowej / Krzysztof Melski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/167608
w
technice
3492. Aeroelastyczność płatowca : lot w podmuchach / Ludomir M. Laudański.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/167634
3493. Elementy zarządzania eksploatacją maszyn / Ludosław Drelichowski, Waldemar
Bojar, Mariusz Żółtowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/167636
3494. Metody inżynierii wirtualnej w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i
środowiska eksploatowanych maszyn / Bogdan Żółtowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/167638
3495. Techniki informatyczne w badaniach stanu maszyn / Bogdan Żółtowski, Marcin
Łukasiewicz, Tomasz Kałaczyński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/167641
3496. Technologia informacyjna / Dariusz Skibicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/167644
3497. Technologia wędzenia żywności / pod red. Edwarda Kołakowskiego ; [aut.: Jerzy
Balejko et al.].
Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/167683
3498. Układy technologiczne młynowni. \n Cz. 2 / Tadeusz Ciszek.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Magraf : na zlec. Tadeusza Ciszka,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/167689
3499. Wybrane problemy eksperymentalnego i numerycznego wyznaczania naprężeń
własnych w kołach pojazdów szynowych / Andrzej Skrzat.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/168857
3500. Systems supporting production engineering : [monograph] / eds. Witold Biały,
Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Publisher PKJS, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/181695
3501. Sprężystość i hipersprężystość : modelowanie i zastosowania : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Stanisława Jemioło.
Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/167919
3502. Przenośny system oceny przyczepności kół jezdnych pojazdu do nawierzchni
drogi w procesie opisu miejsca zdarzenia i rekonstrukcji wypadków drogowych / Witold
Luty.
Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167705
3503. Audi A3 : od czerwca 1996 do kwietnia 2003 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167719
3504. Audi A3 : od maja 2003 / H.R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167721
3505. Ford Sierra / tł. z jęz. fr. Wacław Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167722
3506. Opel Astra III i Zafira II : Astra III od marca 2004 Zafira II od lipca 2005 / H. R.
Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/167725
3507. Studium wykorzystania dodatków eksploatacyjnych do olejów smarowych w
systemach tribologicznych / Alicja Laber.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/167736
3508. Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności / Marek
Krawczuk [et al.].
Gdańsk : Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/170282
3509. Wybrane zagadnienia obliczeniowe inżynierii żywności / pod red. Doroty
Witrowej-Rajchert i Piotra Pawła Lewickiego.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/167794
3510. Transport kolejowy : analiza administracyjnoprawna / Rafał Stasikowski.
Warszawa : Difin, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171062
3511. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / aut. Paweł Hempowicz [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/167879
3512. Development of surface metrology / Paweł Pawlus (ed.) et al.
Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biała, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/167945
3513. Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas
obróbki mechanicznej / Tomasz Jankowski.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167901
3514. Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym : poradnik dla kierowców i
pracowników firm transportowych / Andrzej Najmiec, Anna Łuczak.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167929
3515. Sterowanie formacją robotów w nieznanym środowisku / Andrzej Burghardt.
Rzeszów ; [Kraków : Attyka],
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/167905
3516. Wprowadzenie do systemów transportowych / Marek Jaśkiewicz, Štefan Liščák.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167935
3517. Wprowadzenie do systemów transportowych : zadania / Marek Jaśkiewicz, Štefan
Liščák.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/167936
3518.
Obliczenia
projektowe
układów
nośnych
obrabiarek
metodą
elementów
skończonych / Daniel Jastrzębski.
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowsk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167938
3519. Odwrotne zadanie dyskretnych drgających układów mechatronicznych / Andrzej
Buchacz, Damian Gałęziowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/167940
3520. Wprowadzenie do elektromegnetycznej [!] diagnostyki degradacji stali /
Zbigniew Hilary Żurek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/167941
3521. Teoretyczne i doświadczalne podstawy mikrowygładzania powierzchni foliami
ściernymi / Ryszard Ściegienka ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/167943
3522. Actual problems of logistics / ed. by Aleksander Sładkowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/167955
3523. Magnetorheological shock absorbes - automotive context : monograph / Janusz
Gołdasz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168020
3524. Influence of multiple remelting of particulate reinforced cast aluminum
composites on their properties and structure / Adam Klasik [et al.].
Warszawa : Motor Transport Institute ; Kraków :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168017
3525. Symulacyjne i eksperymentalne badania pneumatycznych
hamulcowych pojazdów rolniczych / Zbigniew Kamiński.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168006
układów
3526. Aktywna redukcja hałasu w samochodzie osobowym / Bartosz Stankiewicz.
Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168003
3527. Układy rozrządu silników spalinowych / Tomasz Figlus.
Katowice ; Gliwice : [s.n.],
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/167999
3528. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich /
Leszek A. Dobrzański, Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168046
3529. Zrównoważony rozwój transportu na tle
społeczno-gospodarczych / Barbara Pawłowska.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171130
współczesnych
procesów
3530. Fracture mechanics and crack growth / Naman Recho.
London : ISTE Ltd ; Hoboken :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/178655
3531. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej. \n T. 5, \p Transport kołowo-drogowy / D. Starkowski, K. Bieńczak, W.
Zwierzycki.
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/168075
3532. Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo / Tomasz Chmielewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/168074
3533. Niepewność pomiarów / Jerzy Arendarski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/168069
3534. Biomimetyczne metody wytwarzania materiałów / Katarzyna Konopka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/168063
3535. Reologia zawiesin ceramicznych / Piotr Izak.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/169188
3536. Badania procesu skrawania tworzyw węglowych WPW / Krzysztof Zagórski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/168082
3537. Podstawy programowania maszyn CNC w systemie CAD/CAM Mastercam / Piotr
Niesłony.
Legionowo : Wydawnictwo BTC, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/168106
3538. Wybrane zagadnienia z opakowalnictwa żywności / Helena Panfil-Kuncewicz,
Andrzej Kuncewicz, Marek Juśkiewicz.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/168126
3539. Wybrane problemy projektowania i wytwarzania CAD/CAM w przemyśle
maszynowym / Włodzimierz Adamski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 182527
3540. Metody inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji
parametrów włóknistych kompozytów warstwowych / Witold Beluch.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168863
3541. Monitorowanie stanu układu dynamicznego pojazd szynowy - tor / red. Andrzej
Chudzikiewicz ; [aut. Roman Bogacz et al.].
Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/168856
3542. Parametryczny zapis uporządkowanych rodzin konstrukcji maszyn / Piotr
Gendarz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/168151
3543. Modelowanie procesu ciągłego odlewania stali : monografia / red. nauk. Jan
Falkus ; [aut. oprac.: Andrzej Buczek et al.].
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział inżynierii Metal
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/168153
3544. Pomiar charakterystyki zewnętrznej silnika i oporów ruchu pojazdu w warunkach
nieustalonych / Janusz Grzelka ; Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168156
3545. Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca : praca
zbiorowa / pod red. Marka Orkisza ; [zespół aut.: Marek Orkisz et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2002.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168194
3546. Wprowadzenie do wiedzy o śmigłowcach / Ryszard Witkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168206
3547. Modelowanie turbinowych silników odrzutowych / Mirosław Muszyński, Marek
Orkisz.
Warszawa : Instytut Lotnictwa, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168202
3548. Lotnicze silniki turbinowe : konstrukcja - eksploatacja - diagnostyka. \n Cz. 2 /
Włodzimierz Balicki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168201
3549. Lotnicze silniki turbinowe : konstrukcja - eksploatacja - diagnostyka. \n Cz. 1 /
Włodzimierz Balicki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168198
3550. Historia i perspektywy rozwoju napędów lotniczych / Włodzimierz Balicki [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2005.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168197
3551. Ujęcie systemowe dynamiki wielofunkcyjnego prądnico-rozrusznika silnika
spalinowego pojazdu samochodowego / Józef Tutaj ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168235
3552. Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady wlewków, wymogi
jakościowe : V międzynarodowa konferencja, Krynica, 8-10 czerwca 2011 : materiały
konferencyjne / [red. nacz. Paweł Drożdż] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal
Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny
Katowice, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie.
Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. W
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/168948
3553. Chaos w ujęciu teorii ergodycznej w modelu zaburzonej erytropoezy / Paweł J.
Mitkowski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/168241
3554. Bezpieczeństwo żywności i żywienia : komentarz / red. nauk. Agnieszka
Szymecka-Wesołowska ; [aut.] Andrzej Balicki [et al.].
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/168320
3555. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego
transportu ładunków / Jarosław Brach.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/168329
3556. Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska wzdłużne / Michał Wasilczuk.
[Gdańsk] : Politechnika Gdańska ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/168349
3557. Wybrane zagadnienia konstytuowania połączeń adhezyjnych jednorodnych i
hybrydowych / Anna Rudawska.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168310
3558. Mechanics of materials / James M. Gere, Barry J. Goodno.
Stamford : Cengage Learning, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168313
3559. Inżynieria biomedyczna : Wybrane obszary zastosowań : oprac. zbiorowe / pod
red. Ryszarda Maciejewskiego, Jarosława Zubrzyckiego.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/168301
3560. Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170716
3561. Zastosowanie warstw powierzchniowych z borem w smarowanych węzłach
ciernych silnika spalinowego / Janusz Lubas.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/168418
3562. Mikrospawanie laserowe w mechatronice / Jacek Zimny, Piotr Myjak ; red. Jacek
Zimny.
Kraków : Polska Geotermalna Asocjacja [etc.], 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/168357
3563. Laserowa obróbka mikrootworów / Jacek Zimny.
Kraków ; Warszawa : Polska Geotermalna Asocjacja [etc.],
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/168356
3564. CAD : AutoCAD 2D / Wiesław Ferens, Janusz Wach.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/168381
3565. Technologia przekładni ślimakowych / Tadeusz Marciniak.
Łódź : Politechnika Łódzka ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/168497
3566. Konferencja Smoleńska 22.10.2012 : materiały konferencyjne / [red. i skład
komputerowy Piotr Witakowski].
Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/168533
3567. Materiały polimerowe / Stanisław Kuciel, Paulina Kuźniar.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/168541
3568. Sprężarki przewoźne : poradnik dla operatora / Paweł Sosiński.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/168542
3569. Masa i wyważenie samolotów / Michał Zbrożek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168665
3570. Przeróbka mechaniczna surowców mineralnych : rozdrabnianie strumieniowe i
klasyfikacja pneumatyczna / Henryk Otwinowski ; Politechnika Częstochowska. Instytut
Maszyn Cieplnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168673
3571. Paliwa i materiały smarowe : badania i pomiary laboratoryjne podstawowych
własności fizykochemicznych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Olszewskiego ;
[poszcz. rozdz. oprac. Wiesław Olszewski et al.].
Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/168685
3572. Podstawy wiedzy o statkach powietrznych / Tadeusz Compa ; Wyższa Oficerska
Szkoła Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168687
3573. Wyposażenie specjalne statków powietrznych / Norbert Grzesik, Sławomir Picher
; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168698
3574. Właściwości mechaniczne polimerów / M. Bakar.
Radom : PTPS : Politechnika Radomska, Wydawnictwo,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/168702
3575. Efektywność wykorzystania maszyn roboczych i urządzeń w przemyśle :
eksploatacja-niezawodność-bezpieczeństwo : monografia / pod red. Adama
Idzikowskiego; [aut.: Adam Idzikowski et al.].
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/168704
3576. Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe / Piotr Liberski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168728
3577. Badania modelowe i doświadczalne procesów dynamicznych cięcia gilotynowego
pakietu blach poligraficznych / Damian Gąsiorek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/169321
3578. Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu / Teresa Pamuła,
Aleksander Król.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/168730
3579. Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii /
Karolina Cynk.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/168735
3580. Układy pompowe w przemyśle i infrastrukturze / Jarosław Frączek ; [kom. red.
Marek Reichel (przewodn.) et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Sączu.
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zaw
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/168766
3581. Technologia ogólna polimerów / Zygmunt Wirpsza.
Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/168689
3582. Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. \n T. 8 / pod
red. Jerzego Lewitowicza [et al.] ; [aut. Józef Błachnio et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168551
3583. Wydział Mechaniczny : 60 lat / [zespół red. Józef Kuczmaszewski et al.].
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/168723
3584. Jakość akustyczna maszyn / Dariusz Pleban.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/168842
3585. Zastosowanie metod teorii sterowania do wykrywania pęknięć wirujących wałów
/ Zbigniew Sławomir Kulesza.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168837
3586. Numeryczna analiza zjawisk lokalnych w połączeniach nitowych konstrukcji
lotniczych / Elżbieta Szymczyk.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168832
3587. Modelowanie procesu napawania z wykorzystaniem objętościowych źródeł ciepła
/ Jerzy Winczek.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/168876
3588. Odwrotne zagadnienia wymiany ciepła występujące w pomiarach nieustalonej
temperatury płynów / Magdalena Jaremkiewicz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/168873
3589. Optymalizacja wymiarowa wybranego mechanizmu wielowahaczowego
zawieszenia samochodu / Marek Stanisław Kowalski ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/168871
3590. Badanie sił aerodynamicznych na łopatach turbin
trójskładnikowej wagi aerodynamicznej / Marcin Augustyn.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168864
z
wykorzystaniem
3591. Wpływ lepkosprężystości klejów konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń
klejowych / Marek Rośkowicz.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168862
3592. Systemy łączności, radionawigacji i identyfikacji samolotu F-16 / Adam Brzuzek,
Mirosław Bienias ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168860
3593. Komputerowo wspomagane badania właściwości mechanicznych stali w stanie
półciekłym / Mirosław Głowacki, Marcin Hojny, Kuziak Roman.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/168884
3594. Modelowanie i badania numeryczne kompozytowych przekryć zbiorników
prostopadłościennych / Agnieszka Bondyra ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Wydawnictwo PK, dr. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168891
3595. Wybrane aspekty frezowania w warunkach HSM zahartowanych stali / Paweł
Twardowski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/168894
3596. Teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania statycznych właściwości
metrologicznych pneumatycznych przetworników długości / Czesław Janusz Jermak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/168895
3597. Akumulator hydropneumatyczny jako wtórne źródło energii w przekładni
hydrostatycznej / Piotr Kucybała ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Wydział Mechaniczny.
Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012 \g (2013)
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/168899
3598.
Rachunek
tensorowy
w
mechanice
ośrodków
ciągłych
/
Janina
Ostrowska-Maciejewska, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska ; Polska Akademia Nauk.
Instytut Podstawowych Problemów Techniki.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168903
3599. Energetyczna metoda analizy zmęczenia materiałów, elementów maszyn i
konstrukcji / Cyprian T. Lachowicz.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168887
3600. Laboratorium automatyki i robotyki / Wiktor Hudy, Kazimierz Jaracz.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/176072
3601. Zarządzanie informacjami lotniczymi / Tadeusz Compa; Wyższa Szkoła Oficerska
Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168932
3602. Kształtowanie mikrostruktury piankowych materiałów korundowych / Marek
Potoczek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/168929
3603. Trwałość zmęczeniowa i mikrostruktura staliwa GX12CrMoVNbN9-1 poddanego
niskocyklowemu zmęczeniu / Grzegorz Golański.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168936
3604. Technologiczne uwarunkowania właściwości użytkowych spieków ciężkich W-(Fe,
Ni, Re) / Tomasz Majewski.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/168943
3605. Elektrochemiczne metody wytwarzania mikroelementów / Sebastian Skoczypiec
; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/168952
3606. Algorytm optymalizacji topologicznej konstrukcji ciągłych z ograniczeniami
zmęczeniowymi. / Mirosław Mrzygłód ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168955
3607. Wybrane problemy obliczeniowe w opisie materiałów i konstrukcji
sprężysto-plastycznych / Jan Bielski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168957
3608. Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech
zdeterminowanych / Andrzej Sowa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/168958
3609. Analiza ośrodka Cosseratów na podstawie atomowej budowy materii / Marek
Sikoń ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/168959
3610. Laboratorium systemów transportu bliskiego i urządzeń dźwigowych. \n Cz. 2, \p
Eksploatacja : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Cichockiego i Stanisława
Michałowskiego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86./.87/168960
3611. Gas turbine propulsion systems / Bernie MacIsaac, Roy Langton.
Chichester : A John Wiley Sons, Ltd., Publication, cop. 2011
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168968
3612. Aerospace materials handbook / Sam Zhang, Dongliang Zhao.
Boca Raton [etc.] : CRC Press/Tylor Francis Group, cop. 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168967
3613. Design and development of aircraft systems / Ian Moir, Allan Seabridge.
Chichester : John Wiley Sons, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/168951
3614. S5/S7 Windows : programowanie i symulacja sterowników PLC firmy Siemens /
Artur Król, Joanna Moczko-Król.
Poznań : Wydawnictwo Nakom, 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/168971
3615. Technika chłodnicza dla praktyków : przechowalnictwo żywności : praca
zbiorowa / pod red. Bolesława Gazińskiego ; [aut.: Bolesław Gaziński et al.].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/168974
3616. Plany spawania : teoria i praktyka / Jacek Słania.
Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 168983
3617. Materiały kompozytowe umacniane preformami wytworzonymi w procesie
wysokotemperaturowej syntezy w polu mikrofalowym / Krzysztof Naplocha.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/169187
3618. Mechanika gazów : jednowymiarowe przepływy ustalone / Czesław Grabarczyk.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/169010
3619. Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk
Inventor / Paweł Płuciennik.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/169019
3620. Spawanie metodą MIG : nie tylko dla początkujących / Aleksander Sosiński.
Warszawa : Liwona, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/169021
3621. Rozwój bioaktywnych implantów porowatych na osnowie stopów tytanu / Sylwia
Sobieszczyk.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169031
3622. Analiza sygnałów biomedycznych wybranymi metodami dynamiki symbolicznej /
Robert A. Stępień ; Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja
Nałęcza Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169039
3623. Metoda wyznaczania obsady w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego / Marta
Sukiennik.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/169042
3624. Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013 : Międzyzdroje 4-7 czerwca 2013 /
pod red. Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/169048
3625. Implementation of coordinate metrology / Michał Wieczorowski (ed.) et al.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/169065
3626. Optimization of a two-component implantology system using genetic algorithm /
Krzysztof Szajek ; Poznań University of Technology. Faculty of Civil and Environmental
Engineering.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169111
3627. Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych / Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/169094
3628. Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych
zagadnienia teoretyczne z przykładami obliczeń / Michał Czech, Irena Sielamowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/169022
:
3629. Samochody osobowe krajów socjalistycznych / Zdzisław Podbielski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174522
3630. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie /
pod red. Nikodema Szlązaka.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/169105
3631. pMDI jako środek wiążący w przemyśle tworzyw drewnopochodnych / Dorota
Dziurka.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/169108
3632. Stochastyczne metody analizy procesu produkcyjnego realizowanego w
przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego / Ryszard Snopkowski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/169112
3633. Problemy wytrzymałościowe układu stomatognatycznego / Ryszard Grądzki.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169115
3634. Sterowanie procesami suszenia materiałów wrażliwych
skurczowe : symulacja komputerowa / Andrzej Rybicki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/169120
na
uszkodzenia
3635. Metaloznawstwo opisowe / Leszek A. Dobrzański.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/170367
3636. Termodynamiczna charakterystyka powstawania fazy niemetalicznej w ciekłej
stali / Dorota Kalisz ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Wydział Odlewnictwa.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/169133
3637. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych / Bogusław Śliwczyński,
Adam Koliński, Paweł Andrzejczyk.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/169572
3638. Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów : podręcznik dla studentów
kierunku zamawianego Inżynieria Materiałowa / Marek Hebda, Marek Nykiel, Aneta
Szewczyk-Nykiel ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział
Mechaniczny. Instytut Inżynierii Materiałowej.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/169182
3639. Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych
wielkogabarytowych elementów maszyn : na przykładzie wałów korbowych silników
okrętowych / Krzysztof Nozdrzykowski.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/169191
3640. Podstawy nauki o materiałach : podręcznik dla studentów kierunku
zamawianego Inżynieria Materiałowa do przedmiotów - Zjawiska strukturalne w
materiałach, Badania struktury materiałów, Badania własności materiałów : praca
zbiorowa / pod red. Stanisława M. Pytla ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Wydział Mechaniczny. Instytut Inżynierii Materiałowej.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/169190
3641. Modelowanie i badania nieliniowych właściwości stałych paliw rakietowych /
Jerzy Bajkowski [et al.].
Warszawa : Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawski
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/170294
3642. Przyrządy obróbkowe : podstawy teoretyczne i zasady projektowania / Jerzy
Porembski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/137977
3643. Wybrane aspekty oceny tribologicznej blach odkształcanych plastycznie /
Tomasz Trzepieciński.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/169180
3644. Computer aided production engineering / ed. by Antoni Swić, Jerzy Lipski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/169165
3645. Energy losses in the immersion compression refrigerator / Anna Warmińska.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/169146
3646. Problemy oblodzenia lotniczych silników tłokowych / Ryszard Chachurski ;
Wojskowa Akademia Techniczna.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/169208
3647. Wokół mechatroniki : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Leniowskiej i Waldemara
Furmanka.
[Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Techniki. Zakład M
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/169206
3648. Sprężarki wirnikowe : teoria, konstrukcja, eksploatacja / Andrzej Witkowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/169663
3649. Oddziaływanie wiązki laserowej z kompozytami silumin - cząstki SiC / Andrzej
Grabowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/169652
3650. Kształtowanie struktury i właściwości powłok ochronnych na stalowych
łopatkach sprężarek silników lotniczych / Bogusław Mendala.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/169954
3651. Inteligentne metody sterowania mechanizmami jazdy suwnic pomostowych /
Jarosław Smoczek.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170274
3652. Wytwarzanie, właściwości i zastosowanie elementów
kompozytowych / Jacek Władysław Kaczmar.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170167
z
materiałów
3653. Wpływ stymulacji mechanicznej na właściwości regeneratu kostnego / Jarosław
Filipiak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169268
3654. Protokoły komunikacyjne w pojazdach samochodowych / Tomasz Długosz,
Agnieszka Sikorska, Radosław Wróbel.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169266
3655. Modelowanie wybranych procesów mechaniki pękania i zmęczenia materiałów z
użyciem analizy wymiarowej / Mieczysław Szata.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/169261
3656. Słownik turecko-polski, polsko-turecki / Lucyna Antonowicz-Bauer, Aleksander
Dubiński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/169312
3657. Rozmówki tureckie : [ze słownikiem i gramatyką / oprac. przez zespół red.
Lingea].
Kraków : nakł. Wydawnictwa Lingea, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/169311
3658. Podstawy projektowania procesów technologicznych części maszyn i montażu /
Jerzy Wodecki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169876
3659. Metodyka integracji funkcji technicznego przygotowania produkcji / Cezary
Grabowik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/169870
3660. System projektowania i oceny ściernic supertwardych ze spoiwem żywicznym /
Mirosław Urbaniak.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170188
3661. Podstawy konstrukcji maszyn : wybrane zagadnienia / Wojciech Homik, Piotr
Połowniak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169298
3662. Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o
wysokiej granicy plastyczności / Jacek Górka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/169327
3663. Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce / Józef
Dwojak, Sławomir Szymaniec.
Opole : Politechnika Opolska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/169325
3664. Opel Astra I : od września 1991 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Krzysztof Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169341
3665. Metalurgia metali nieżelaznych / Tadeusz Karwan.
Kraków ; Bukowno : [s. n.],
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/169342
3666.
Rozproszony
system
komputerowego
projektowo-konstrukcyjnego / Sebastian Rzydzik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169340
wspomagania
procesu
3667. Drgania wymuszone ułopatkowanych tarcz wirnikowych turbin gazowych i
parowych / Romuald Rządkowski, Marcin Drewczuyński, Ryszard Szczepanik.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/169338
3668. Zaawansowane technologie kucia materiałów wysokotopliwych / red. nauk. Jan
Sińczak ; [aut. oprac.: Janusz Łuksza et al. ; Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej].
Kraków : ARBOR FP, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/169336
3669. Środki transportu. \n T. 1 / Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj.
Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/169335
3670. Wielkogabarytowe toczne węzły obrotowe : zagadnienia globalne i lokalne /
Tadeusz Smolnicki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169333
3671. Modelowanie i sterowanie formacją robotów / Andrzej Burghardt.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/169318
3672. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod
red. Tadeusza Uhla.
Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/169949
3673. Obciążenia dynamiczne w złożonych układach z przekładnią zębatą / Jarosław
Dyk.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169324
3674. Biocybernetyka : metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej /
Ryszard Tadeusiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169366
3675. Słownik polsko-turecki, turecko-polski / [red. tekstu Jacek Gordon].
[Czernica] : Level Trading, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/169306
3676. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne /
Mariusz Holtzer.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/169392
3677. Model symulacyjny tłumika hydraulicznego na potrzeby szybkiego
prototypowania : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Wszołka ; oprac. Piotr Czop [et
al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169651
3678. Procesy magnesowania i straty magnetyczne w amorficznych materiałach
magnetycznie miękkich na bazie żelaza / Zbigniew Stokłosa.
Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza Wacław W
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/169421
3679. Modelowanie mechanizmu platformowego aktywnego zawieszenia kabiny
maszyny roboczej / Grzegorz Tora.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169416
3680. Postęp w obszarze kształtowania właściwości ciernych materiałów gumowych /
Urszula Ostaszewska [et al.].
Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnik
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169405
3681. Dokładność geometryczna łopatek turbin silników lotniczych / Grzegorz Budzik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/169411
3682. Konstrukcje i materiały kompozytowe : problemy i zadania. \n Cz. 2 / Aleksander
Muc, Agnieszka Bondyra, Piotr Kędziora ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Politechnika Krakowska, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/169322
3683. Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/171056
3684. Układy mechatroniczne w pojazdach : przykłady : praca zbiorowa / pod red.
Wojciecha Ambroszki.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169456
3685. Alternatywne systemy napędowe w pojazdach samochodowych / Maciej
Pawłowski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169257
3686. Minimalizacja drgań mechatronicznych napędów maszyn roboczych / Paweł
Bachorz [et al.].
Gliwice ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169489
3687. SolidWorks 2013 : [konstrukcje spawane, arkusze blach, projektowanie w
kontekście złożenia] : podręcznik dla osób średniozaawansowanych / Paweł Kęska.
Warszawa : CADvantage, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/169488
3688. Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji :
praca zbiorowa / pod red. naukową Jacka Dybały, Stanisława Radkowskiego ; [aut.:
Jacek Dybała et al.].
Warszawa : Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki W
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/169487
3689. Przykłady analizy konstrukcji w systemie MES ANSYS-Workbench v.12.1 /
Stanisław Łaczek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/169496
3690. Wpływ tlenowego wzbogacania mieszanki na wskaźniki robocze i ekologiczne
silników o zapłonie iskrowym / Krzysztof Śliwiński ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/169495
3691. Środki transportu : [podręcznik]. \n Cz. 1 / Radosław Kacperczyk.
Warszawa : Difin, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171559
3692. Obsługa maszyn i urządzeń : podręcznik do nauki zawodu technik mechanik,
mechanik - monter maszyn i urządzeń : kwalifikacja M.17.2 / Stanisław Legutko.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/169519
3693. Ocena jakości wyrobów hutniczych / Jerzy Łabanowski.
Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/171886
3694. Identyfikacja sztywności statycznej obrabiarek
przemysłowych / Janusz Śliwka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/169477
ciężkich
w
warunkach
3695. Wprowadzenie do problematyki specjacji i analizy specjacyjnej w metalurgii oraz
inżynierii materiałowej / Andrzej Wyciślik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/169476
3696. Współczesne możliwości obróbki akustycznej ciekłej stali / Krzysztof Nowacki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/169475
3697. Podstawy budowy i eksploatacji maszyn / red. nauk. Wojciech Kacalak [et al.].
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej S
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/169473
3698. Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień mechaniki /
Artur Krowiak ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/169472
3699. Wokół mechatroniki : praca zbiorowa. \n 2 / pod red. Lucyny Leniowskiej i
Waldemara Furmanka.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Techniki. Zakład Mec
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/169470
3700. Studium projektowania zawieszeń samochodowych o zmiennym tłumieniu /
Grzegorz Ślaski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169469
3701.
Pomiar
i
wykorzystanie
teksturowo-naprężeniowej
mikrostruktury w diagnostyce materiałów / Jan Tadeusz Bonarski.
Kraków : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Ala
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/169466
charakterystyki
3702. Reprezentacja otoczenia robota mobilnego / Barbara Siemiątkowska [et al.].
Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/169464
3703. Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w inżynierii korozyjnej
/ Julian Kubisztal.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169541
3704. Napędy i sterowanie pneumatyczne / Tomasz Huścio, Zbigniew Kulesza, Tomasz
Kuźmierowski ; pod red. Franciszka Siemieniako.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/169543
3705. Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania
elementów konstrukcyjnych / Łukasz Derpieński [et al.].
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169544
3706. Wybrane zagadnienia kinematyki ładunku w cylindrze silnika spalinowego / Piotr
Piątkowski.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/169545
3707. Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej :
XXXVII studencka sesja naukowa, Częstochowa, 5 czerwiec 2013 : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Moniki Górskiej, Grzegorza Stradomskiego.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/169546
3708. Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki w
technikum i szkole policealnej / Marian Dąbrowski, Stanislaw Kowalczyk, Grzegorz
Trawiński.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169550
3709. Niskotemperaturowa obróbka powierzchniowa stali odpornej na korozję / Jolanta
Baranowska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/169567
3710. Analiza formowania strefy deformacji w procesie nagniatania / Andrzej Zaborski.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/169558
3711. Napędy mechatroniczne / Jan Kosmol.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/169535
3712. Statics, dynamics and stability of structures. \n Vol. 3, \p Review and Current
Trends in Stability of Structures : 50th anniversary of Stability of Structures Symposia /
eds: Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania ; [W. Barnat et al.].
Lodz : Technical University of Lodz Press, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/6/169593
3713. Nonconventional finishing technologies : collective work / ed. by Mieczysław
Korzynski.
Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/169590
3714. Analiza i modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej krzywoliniowych
powierzchni obrotowych / Jerzy Sawicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/169589
3715. Modyfikacja powierzchni stopów NiTi wykazujących pamięć kształtu / Józef
Lelątko, Tomasz Goryczka.
Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza WW,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/169612
3716. Tribokontaktnì zadačì dlâ cilìndričnih z'êdnan' z tehnologìčnoû nekruglìstû =
Zagadnienia kontaktu tribologicznego w układach cylindrycznych z niekołowością
technologiczną / Miron Černec'.
Lûblìn : Lûblìns'ka polìtehnika, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/169162
3717. Obliczenia parametrów użytkowych lotniczych silników turbinowych / Marian
Gieras.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/169773
3718. Wyznaczanie własności mechanicznych tkanek kostnych z zastosowaniem
cyfrowej korelacji obrazu, nanoindentacji oraz symulacji numerycznych / Grzegorz
Kokot.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169769
3719. Sztuczne systemy immunologiczne : wybrane zastosowania w zadaniach
diagnostycznych / Małgorzata Kuchta, Andrzej Sokołowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/169729
3720. Stenty w kardiologii interwencyjnej : wybrane zagadnienia / Zbigniew Paszenda.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/169727
3721. Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczne / Eugeniusz Hadasik, Zbigniew
Pater.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/169709
3722. Metoda diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem ocen chwilowych
zmian struktury częstotliwościowej sygnału drgań / Bogdan Wysogląd.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/169705
3723. Automatyzacja wytwarzania : zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce
obrabiarek i procesu skrawania / Andrzej Sokołowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/169694
3724. Aktywna i pasywna redukcja drgań układów mechanicznych metodami syntezy /
Andrzej Dymarek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/169692
3725. Ekonomika przedsiębiorstwa / Monika Żelichowska.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/169745
3726. Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw mechaniki
stosowanej / Jarosław Zalewski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/169751
3727. Metody pomiarów w elektrostatyce / Ryszard Kacprzyk.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/169754
3728. Biotechnologia żywności : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Bednarskiego,
Arnolda Repsa ; [aut.: Marek Adamczak et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/169820
3729. Silniki pojazdów samochodowych / Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch,
Grzegorz Trawiński.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169857
3730. Klimatyzacja samochodowa w praktyce warsztatowej : budowa, obsługa,
diagnostyka / Torsten Schmidt ; [tł. z jęz. niem. Marek Chalecki].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169893
3731. Mechatronika : komponenty, metody, przykłady / Bodo Heimann, Wilfried Gerth,
Karl Popp ; przekł. z jęz. niem. Marek Gawrysiak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170731
3732. Poradnik mechatronika / oprac. merytorycze wersji polskiej Joachim Potrykus ;
[aut. Gregor Häberle et al. ; tł. Joachim Potrykus et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/169927
3733. New technologies and achievements in metallurgy, materials engineering and
production engineering : XIV international scientific conference : a collective
monograph. \n Vol. 1 / ed. by A. Kawałek ; Częstochowa University of Technology.
Faculty of Materials Processing, Technology and Applied Physics [et al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/170044
3734. Polymer nanocomposites research / Akbar K. Haghi [et al.].
Torun : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170042
3735. Nonconventional finishing technologies : collective work / ed. by Mieczysław
Korzynski.
Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/170035
3736. Mielenie materiałów ziarnistych w jednokomorowym młynie kulowym / Tomasz
Piotr Olejnik.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170034
3737. Plasticity analysis in extrusion processes / Jan Piwnik.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170033
3738. New technologies and achievements in metallurgy, materials engineering and
production engineering : XIV international scientific conference : a collective
monograph. \n Vol. 2 / ed. by Agata Dudek ; Częstochowa University of Technology.
Faculty of Materials Processing, Technology and Applied Physics [et al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/170026
3739. Naprawa pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.18.2 /
Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170022
3740. Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie / Jan F. Rabek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/169996
3741. Samochody straży pożarnej / Marek Pisarek.
Łódź : Księży Młyn, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170000
3742. Legendarne włoskie samochody : klasyka stylu i designu / [fot.] Michel
Zumbrunn ; tekst Richard Heseltine ; [przekł.: Monika Wyrwas-Wiśniewska, Jerzy
Majszczyk].
Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169976
3743. Legendarne niemieckie samochody / [aut. Peter Ruch ; przekł. Grzegorz
Grądkowski].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/169975
3744. Diagnostyka procesów wytwarzania / Jerzy Lipski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/169778
3745. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych. \n 2, \p
Wyposażenie elektroniczne / Krzysztof Pacholski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170057
3746. Ford Fiesta : od marca 2002 do lipca 2008 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170079
3747. Opel Astra IV i Zafira III : Astra IV od grudnia 2009 Zafira III od stycznia 2012 / H.
R. Etzold ; z jęz. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170070
3748. BMW serii 3 : od marca 2005 do stycznia 2012 / H. R. Etzold ; z jęz. niem. tł.
Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170068
3749. Podstawy automatyki : wykład dla kierunku transport / Janusz Wawrzecki.
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/170085
3750. Podstawy informatyki z elementami telemedycyny : ćwiczenia dla studentów
medycyny / pod red. Joanny Martyniak.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170105
3751. Anatomia radiologiczna : Rtg, TK, MR, USG, SC / Bohdan Daniel, Bogdan
Pruszyński.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170104
3752. Metody obrazowania radiologicznego / Stephen Chapman, Richard Nakielny ; tł.
Paulina Marcinek.
Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170103
3753. Podstawy diagnostyki radiologicznej. \n T. 4 / red. William E. Brant, Clyde A.
Helms ; red. nauk. pol. wyd. Leszek Królicki, Andrzej Marciński, Marek Sąsiadek ;
[przekł. Renata Andrysiak et al.].
Warszawa : MediPage, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170102
3754. Podstawy diagnostyki radiologicznej. \n T. 3 / red. William E. Brant, Clyde A.
Helms ; red. nauk. pol. wyd. Andrzej Drop [et al. ; przekł. Monika
Bekiesińska-Figatowska et al.].
Warszawa : MediPage, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170101
3755. Podstawy diagnostyki radiologicznej. \n T. 2 / red. William E. Brant, Clyde A.
Helms ; [przekł. Karol Całka et al.].Wesołowska Ewa.
Warszawa : MediPage, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170100
3756. Podstawy diagnostyki radiologicznej. \n [T. 1] / red. William E. Brant, Clyde A.
Helms ; [przekł. Irena Batycka-Ugorska et al.].
Warszawa : MediPage, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170099
3757. Radiologia : diagnostyka obrazowa Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy / pod red.
Bogdana Pruszyńskiego ; aut. Bogusława Benendo-Kapuścińska [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170098
3758. Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych / pod
red. Ludmiły Borodulin-Nadziei ; [aut. Agnieszka Buldańczyk et al.].
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170097
3759. Fizjologia człowieka w zarysie / Władysław Z. Traczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170096
3760. Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych / Edward Bańkowski.
Wrocław : Elsevier Urban Partner, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170095
3761. Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. Feliks Jaroszyk ; [aut.: Beata
Czarnecka et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170094
3762. Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów medycyny / red. Stanisław J.
Konturek ; [aut. Tomasz Brzozowski et al.].
Wrocław : Elsevier Urban Partner, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170093
3763. SolidWorks® 2013 : modelowanie części, złożenia, rysunki : podręcznik dla osób
początkujących i średniozaawansowanych / Paweł Kęska.
Warszawa : CADvantage, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/170128
3764. Volkswagen Jetta VI, Touran II, Golf VI Variant, Golf VI Plus : Jetta VI od VII 2010,
Touran II od VIII 2010, Golf VI Variant od X 2009, Golf VI Plus od III 2009 / H. R. Etzold ;
z j. niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170074
3765. Mercedes-Benz E200D, E250D, E250TD, E300D, E300TD : od I 1985 do VI 1995 /
H. R. Etzold ; z niem. tł. Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170067
3766. Bezobsługowe łożyska ślizgowe z polimerów termoplastycznych / Wojciech
Wieleba.
Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/170131
3767. Badanie wpływu wybranych czynników na trwałość ceramicznych elementów
łożysk tocznych / Waldemar Karaszewski ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/170139
3768. Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej elementów
spalinowego na zużycie i tarcie par trących / Andrzej Kaźmierczak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/170140
silnika
3769. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń : [podręcznik] / Stanisław Legutko.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/171958
3770. Wpływ technologii wykonywania elementów metalowych na ich trwałość w
protezach szkieletowych / Janusz Borowicz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170151
3771. Podstawy procesów termodynamicznych w silnikach spalinowych / Anna Janicka,
Czesław Kolanek, Wojciech W. Walkowiak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/170153
3772. Evolution of symptoms in vibration-based turbomachinery diagnostics / Tomasz
Gałka.
Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Researc
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/170195
3773. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw górniczych / Jan Kudełko.
Wrocław : KGHM Cuprum - Centrum Badawczo-Rozwojowe, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/170198
3774. Subjective entropy of preferences : subjective analysis / Vladimir Kasianov ;
[transl. from the Russian lang. Krzysztof Szafran, Tadeusz Korsak].
Warsaw : Institute of Aviation Scientific Publications, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/170200
3775. Modelowanie zmian sejsmiczności indukowanej na podstawie szacowanych
stanów energetycznych górotworu / Piotr Bańka.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/170201
3776. Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów
ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego / Henryk Badura.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/170203
3777. Investigation of heat transfer in short minichannels / Joanna Wilk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej ; 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/170207
3778. Badanie i wnioskowanie diagnostyczne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
pod red. nauk. Tadeusza Dąbrowskiego.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170211
3779. Zasady oceny bezpieczeństwa szybów i ich odporność na oddziaływania
górnicze / Henryk Kleta.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/170213
3780. Wielokryterialne modele planowania i kontrolowania potrzeb materiałowych w
kopalni węgla kamiennego : praca zbiorowa / pod red. Jana Kałuskiego ; [aut.:]
Katarzyna Jakowska-Suwalska [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/170214
3781. Sterowanie mobilnymi maszynami inżynieryjnymi w układzie teleoperacji /
Andrzej Typiak.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170331
3782. Polski, krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla
obcokrajowców : poziom 1 / Iwona Stempek [et al.] ; Polish Language School Glossa.
Kraków : polish-courses.com, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170585
3783. Polski, krok po kroku : [seria podręczników do nauki języka polskiego dla
obcokrajowców] : zeszyt ćwiczeń : poziom 1 / Iwona Stempek, Małgorzata Grudzień ;
Polish Language School Glossa.
Kraków : polish-courses.com, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170592
3784. Polski, krok po kroku : seria podręczników do nauki języka polskiego dla
obcokrajowców : poziom 2 / Iwona Stempek, Anna Stelmach ; Polish Language School
Glossa.
Kraków : polish-courses.com, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170598
3785. Po polsku 1 : podręcznik studenta / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz.
Kraków : PROLOG Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170609
3786. Po polsku 1 : zeszyt ćwiczeń / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz.
Kraków : PROLOG Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170617
3787. Po polsku 2 : zeszyt ćwiczeń / Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska.
Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170624
3788. Po polsku 2 : podręcznik studenta / Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska.
Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170631
3789. Po polsku 3 : podręcznik studenta / Agnieszka Burkat [at al.].
Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170642
3790. Po polsku 3 : zeszyt ćwiczeń / Agnieszka Burkat [at al.].
Kraków : Prolog Szkoła Języków Obcych, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170649
3791. Słownik języka polskiego PWN / [oprac.: Lidia Drabik et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170656
3792. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / red. nauk.
oraz oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; oprac. haseł Ewa
Dereń et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170661
3793. Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN / pod red. Mirosława Bańko.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170666
3794. A co to takiego? : obrazkowy słownik języka polskiego : poziom podstawowy
A1-A2 / Anna Seretny ; słownik z il. Andrzeja Piątkowskiego.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Univer
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170673
3795. Gramatyka? dlaczego nie?! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1 / Joanna
Machowska.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univers
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170680
3796. "Gdybym znał dobrze język polski..." : (wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki
gramatyki polskiej dla cudzoziemców) / Marek Gołkowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170686
3797. Gramatyka? Ależ tak! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A2 / Joanna
Machowska ; Katedra Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univers
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/170695
3798. Mechatronic systems and materials IV / Ed. by Zdzislaw Gosiewski and Zbigniew
Kulesza.
Durnten-Zurich ; Enfield : Trans Tech Publications,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170253
3799. Mechatronic systems and materials V / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew
Kulesza.
Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170252
3800. Metallurgy 2013 : new technologies and achievements : a collective monograph
/ ed. by Anna Kawałek.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/170265
3801. Podstawy konstrukcji maszyn : wybrane problemy projektowania typowych
zespołów urządzeń mechanicznych / Tadeusz Szopa.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/170275
3802. Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych / Maciej Trojnacki.
Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170281
3803. Badania modelowe i doświadczalne chodu człowieka w aspekcie procesu jego
rehabilitacji / Robert Michnik.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170283
3804. Wybrane zagadnienia teorii tłokowych silników spalinowych w aspekcie zmian
objętości skokowej / Zbigniew J. Sroka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/170284
3805. Struktura i parametry fizyczne biopolimerów : badania z zastosowaniem metod
rozproszeniowych i modelowania komputerowego / Ewa Banachowicz.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170466
3806. Elementy zabezpieczenia logistycznego w lotnictwie / Tomasz Pabich.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/170360
3807. Integracja i spójność modeli w inżynierii odwrotnej : wybrane aspekty
technicznych i medycznych zastosowań reverse engineering / Bogdan Dybała.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170375
3808. Pigmenty i wypełniacze : wpływ upakowania fazy stałej na właściwości wyrobów
lakierowych / Małgorzata Zubielewicz, Elżbieta Kamińska-Tarnawska.
Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnik
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/170376
3809. Konwekcyjny przepływ ciepła : metody obliczeniowe / Ireneusz Szczygieł.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/170378
3810. Modelling of blood flows / Krzysztof S. Jóźwik.
Lodz : Technical University of Lodz Press, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170381
3811. Kształtowanie struktury odlewów z austenitycznego żeliwa Ni-Mn-Cu / Andrzej
Janus.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/170384
3812. Zastosowanie różnorodnych metod analitycznych do oceny procesów
naturalnego i przyspieszonego starzenia na przykładzie polimerowych mas
uszczelniających / Sławomir M. Kuberski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170385
3813. Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / red. tomu Ryszard Tadeusiewicz [et
al.] ; Polska Akademia Nauk.
[Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170390
3814. Podstawy badań obwodów elektrycznych i elektromagnetycznych
mechaników / Wacław Matulewicz, Dariusz Karkosiński, Marek Chomiakow.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/170412
dla
3815. Przetwarzanie ubocznych produktów z przemysłu mięsnego oraz modyfikacje
technologii ich przerobu w celu zapobiegania powstawania odorów / Marcin Banach.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/170428
3816. Kodeks cywilny : komentarz / Jerzy Ciszewski [et al.] ; pod red. Jerzego
Ciszewskiego.
Warszawa : LexisNexis, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/170433
3817. Infrastruktura logistyczna w transporcie. \n T. 3, cz. 1, \p Infrastruktura liniowa wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu : praca zbiorowa / pod red.
Sylwestra Markusika ; oprac. Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy Mikulski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/170885
3818. Laboratorium mikrobiologiczne : wybrane ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i
stosowanej / Aleksandra Ziembińska, Anna Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170445
3819. Łożyskowanie ślizgowe : podstawy teoretyczne, właściwości, uszkodzenia /
Aleksander Mazurkow.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/170446
3820. Materiałoznawstwo instalacyjne : ćwiczenia laboratoryjne / Galyna Kalda, Valeriy
Shevelya, Andrzej Trytek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/171475
3821. Ogólna technologia żywności / pod red. Elżbiety Dłużewskiej i Krzysztofa
Leszczyńskiego.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/170455
3822. Testy z zakresu obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz wytwarzania na
obrabiarkach CNC. \n [T. 1] / pod red. Wojciecha Zębali ; [zespół aut. M. Kowalczyk et
al.] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171828
3823. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ;
przy współpr. Hanny Tadeusiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/177088
3824. Metodyka wyznaczania poziomu hałasu na stanowisku pracy w przykładach /
Henryk Kasprzyk.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 331/170506
3825. Podstawy automatyki i robotyki / Wojciech J. Klimasara, Zbigniew Pilat.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170518
3826. Wybrane problemy szlifowania powierzchni płaskich z kinematyką docierania /
Mariusz Deja ; Politechnika Gdańska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170519
3827. Advanced nanopolymeric structures / Akbar K. Haghi, Ewa Kłodzińska.
Torun : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170530
3828. Dzieje polskiej motoryzacji / Stanisław Szelichowski.
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170537
3829. Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi
unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn.
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170547
3830. Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do
wyznaczania właściwości trakcyjnych samochodu osobowego / Sebastian Brol.
Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170505
3831. Start do sukcesu : niezbędnik absolwenta / Monika Jakubiak, Edyta Dyrka, Anna
Mazur-Sokół ; red. nauk. Monika Jakubiak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/169806
3832. Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne /
Tadeusz Hejwowski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/169798
3833. Modelowanie matematyczne procesów technicznych / red. Józef Jonak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/169783
3834. Podstawy technologii obróbki plastycznej metali / Zbigniew Pater, Grzegorz
Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/170698
3835. Modelowanie zmian osteoporotycznych i ocena ich skutków w kości miedniczej
człowieka / Antoni John.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/172361
3836. Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials
engineering / red. Mirosław Szala.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170573
3837. Biomechanika i estetyka w ortodoncji / Ravindra Nanda ; red. nauk. wyd. pol.
Maria Mielnik-Błaszczak ; [tł. Ewa Kułażyńska-Kamińska et al. ; współaut. Frank H.
Chang et al.]
Lublin : Wydawnictwo Czelej, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170711
3838. Biomechanika kliniczna : podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii /
Janusz Wiesław Błaszczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170712
3839. Biopaliwa : proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski,
Michał Ryms.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/170960
3840. Konkurencja na rynku usług transportowych / Grażyna Rosa.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/170723
3841. Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski,
Wacław Petryński.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170726
3842. Logistyka miejska : teoria i praktyka / Blanka Tundys.
Warszawa : Difin, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170727
3843. Systemy logistyczne : [praca zbiorowa]. \n Cz. 1 / Tomasz Nowakowski [et al. ;
pod red. T. Nowakowskiego].
Warszawa : Difin, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170739
3844. Systemy logistyczne : praca zbiorowa. \n Cz. 2 / pod red. Tomasza
Nowakowskiego.
Warszawa : Difin, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170740
3845. Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki / Anita
Fajczak-Kowalska.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170744
3846. Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki
cieplno-mechanicznej / Antoni Świć, Oleg Draczew, Wiktor Taranenko.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170565
3847. Postępy w naukach medycznych = progresses in medical sciences. \n 2 / red.
Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170561
3848. Postępy w naukach medycznych = progresses in medical sciences. \n 1 / red.
Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/170558
3849. Porowate łożyska ślizgowe nowej generacji - badania i prognozy : praca zbiorowa
/ pod red. nauk. Tadeusza Kałdońskiego.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/170819
3850. Obróbka powierzchni płaskich na docierarkach / Adam Barylski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170830
3851. Diagnostyka maszyn : wykład i ćwiczenia / Bogdan Żółtowski, Tomasz
Kałaczyński.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/170814
3852. Aspekty jakościowe odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si / Stanisław
Borkowski, Agnieszka Czajkowska.
Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedzerów Jako
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/170816
3853. Kombajny zbożowe : budowa, działanie, użytkowanie, obsługa / Zbigniew Sikora.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170807
3854. Technologia i eksploatacja ściernic z korundów spiekanych stosowanych w
procesach szlifowania płaszczyzn / Czesław Niżankowski ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170806
3855. Systems supporting production engineering / ed. Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydawnictwo P.A. Nova, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/171899
3856. Homogenizacja obliczeniowa z zastosowaniem adaptacyjnej metody elementów
skończonych / Witold Cecot ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/170801
3857. Tworzenie dokumentacji technicznej w programie EPLAN : przykłady praktyczne
/ Ireneusz Dominik.
Kraków : DELTA J.A. JAGŁA, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/170804
3858. Modele matematyczne rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła i ich
zastosowanie do regulacji temperatury wylotowej czynnika / Dawid Taler, Adam Sury.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/170803
3859. Inżynierskie zastosowanie MES w problemach mechaniki ciała stalego na
przykładzie programu Abaqus / Bogdan Szturomski ; Akademia Marynarki Wojennej im.
Bohaterów Westerplatte.
Gdynia : Wydawnictwo Akademickie AMW, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/170800
3860. Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez
odkształcenie w procesie walcowania : [monografia] / red. nauk. Andrzej Świątoniowski
; aut. oprac.: Jan Sińczak et al. ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie. Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki].
Kraków : ARBOR FP, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/170798
3861. Dynamical systems : applications : Łódź, December, 2-5, 2013, Poland / eds. Jan
Awrejcewicz [et al.].
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/170824
3862. Dynamical systems : theory : Łódź, December, 2-5, 2013, Poland / eds. Jan
Awrejcewicz [et al.].
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/170825
3863. Podręcznik spawalnictwa. \n T. 1, \p Technologie spawania i cięcia / Andrzej
Klimpel.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/171094
3864. Materiały poliuretanowe / red. nauk. Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna
Ryszkowska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170821
3865. Komputerowe modelowanie procesów wytwórczych / Ryszard Zdanowicz, Jerzy
Świder.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/170818
3866. Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych : laboratorium : praca
zbiorowa / pod red. Krzysztofa Wilczyńskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/170841
3867. Wprowadzenie do mechatroniki / Józef Wojnarowski.
Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zaw
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/170840
3868. Transport wewnętrzny : zagadnienia wybrane / Sławomir Halusiak, Jerzy Uciński.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/170836
3869. Studium projektowania cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
zębatych / Grzegorz Domek.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/170835
pasów
3870. Synthesis of active mechanical and mechatronical systems / Katarzyna Białas,
Andrzej Buchacz, Damian Gałęziowski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/170874
3871. Modelling and investigation of discrete-continuous vibrating mechatronic
systems with damping / Andrzej Buchacz [et. al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/170880
3872. Maszynoznawstwo / Jan Kijewski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/170886
3873. Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali : praca zbiorowa / pod
red. Artura Hutnego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej,
Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/170896
3874. Mechanika techniczna / Bogdan Rogowski, Marcin Kamiński.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/170883
3875. Kinematyka robotów przemysłowych / Tadeusz Szkodny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170900
3876. Machinery and equipment safety in industry : monograph / sci. ed. Adam
Idzikowski ; [aut.: Adam Duda [et al.] ; Czestochowa University of Technology. Faculty
of Management.
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/170912
3877. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn / Bogdan
Antoszewski, Wojciech Żórawski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/170931
3878. Konstrukcja pojazdów samochodowych / Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski,
Marcin Wieczorek.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170923
3879. Elastyczne aktuatory pneumatyczne / Ryszard Dindorf.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/170930
3880. XXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej : Gdańsk-Jurata, 6-8 września 2006 /
Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, Katedra Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji [Wy]Działu Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
[Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny, 2006].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170925
3881. Wybrane zagadnienia obróbki skrawaniem / Eugene Feldshtein ; Uniwersytet
Zielonogórski.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/170884
3882. Czujniki układu sterowania silnika w praktyce warsztatowej : budowa, działanie i
diagnozowanie za pomoca oscyloskopu / Gerald Schneehage ; tł. z jęz. niem. Krzysztof
Trzeciak.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łącznosci, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/170963
3883. Eurologistyka : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik.
Warszawa : Difin, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/170965
3884. Historia światowego transportu samochodowego / Robert Przybylski.
Warszawa : AutoPress, [2013].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/170969
3885. Termodynamika / Jan Szargut.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/170987
3886. Wszystko o rowerze : budowa, naprawa, konserwacja, regulacja / [aut.: Ulrich
Artmann et al. ; tł.: Joachim Potrykus, Józef Krzyżanowski ; red. prowadzący: Stanisław
Grzybek.
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/170993
3887. Modernizacja konstrukcji dróg szynowych : badania modelowe i eksploatacyjne /
Andrzej Surowiecki.
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generał
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/172283
3888. Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. \n Cz. 1 / red. Józef Jonak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/170856
3889. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego / Jerzy Wicher.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/178401
3890. Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. \n
Cz. 1, \p Transport / Radosław Kacperczyk.
Warszawa : Difin, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171060
3891. 333 lokomotywy / [aut. Klaus Eckert, Torsten Berndt ; tł. Magdalena Latecka,
Przemysław Hodyra].
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, [2008].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171042
3892. Biomateriały / Jan Marciniak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/171070
3893. Materiały niemetalowe / pod red. Elżbiety Bociągi i Tomasza Jarugi ; Politechnika
Częstochowska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/171087
3894. Mięso : podstawy nauki i technologii / pod red. Andrzeja Pisuli i Edwarda
Pospiecha ; [aut.: Leszek Adamczak et al.].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/171088
3895. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / Michał Matheja, Marek Bartoszek,
Jerzy Pilśniak, Piotr Szczepaniak.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, dr. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/171108
3896. CATIA - zagadnienia kinematyczne w przykładach / Krzysztof Sokół ; Politechnika
Częstochwoska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/171111
3897. Jakość żywności / Witold Nierzwicki.
Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/171115
3898. Mleczarstwo : technika i technologia / [pod red. Gösty Bylunda ; tł. Maria
Jurewicz-Poczynajło].
Warszawa : Tetra Pak, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/171122
3899. Bionika w kształceniu / Andrzej Samek.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/171140
3900. Materiałoznawstwo / Stanisław Prowans.
Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Nauk.,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/137997
3901. Inżynierskie zastosowania systemu MES / Jan Bielski.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/171131
3902. Inżynieria wytwarzania / Mieczysław Korzyński.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/171247
3903. Mechanika techniczna. \n Cz. 1 / Dominik Kozik.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/171287
3904. Modelowanie nagrzewnic indukcyjnych stosowanych
powierzchniowego wsadów cylindrycznych / Joanna Kolańska-Płuska.
Opole : Politechnika Opolska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/171267
do
hartowania
3905. Kontrola jakości wytwarzania części dokładnych z proszków metali / Hanna
Wiśniewska-Weinert.
Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/171255
3906. Studium projektowania obrabiarek przenośnych w ujęciu mechatronicznym na
przykładzie obrabiarki przenośnej do kołnierzy / Piotr Pawełko ; Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Szczecin : Wydawnictwo ZAPOL, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/171270
3907. Hydrodynamiczne aspekty projektowania aparatów cienkowarstewkowych dla
cieczy bardzo lepkich / Krystian Czernek.
Opole : Politechnika Opolska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/171271
3908. Modelowanie, identyfikacja modeli i badania dynamiki układów mechanicznych /
Dawid Cekus.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/171303
3909. Wytrzymałość materiałów dla mechaników : kurs inżynierski / Marian Klasztorny.
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/171286
3910. Konstrukcja narzędzi skrawających i technologia walcowych uzębień
zewnętrznych / Tadeusz Nieszporek ; Politechnika Czestochowska. Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171281
3911. Badania techniczne z diagnostyką pojazdów samochodowych / Piotr Gustof.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171356
3912. Diagnostyka układów napędowych z silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem
metod sztucznej inteligencji / Czesław T. Kowalski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/171359
3913.
Ocena
toksyczności
mikroatmosfery
środowiska
samochodowego / Anna Janicka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171376
wnętrza
pojazdu
3914. Żeliwo specjalne : rodzaje, odlewanie, obróbka cieplna, właściwości / V. M.
Kolokoltsev, Zbigniew Konopka, Elena V. Petrochenko.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/171446
3915. Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji : praca zbiorowa / pod red. Edyty
Kardas ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i
Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/171441
3916. Podstawy precyzyjnego szlifowania oraz minimalizacji niedokładności i
kompensacji zakłóceń w procesach precyzyjnego szlifowania / Wojciech Kacalak [et
al.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171439
3917. Wybrane problemy diagnozowania układów mechatronicznych pojazdów /
Andrzej Puchalski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PI
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/171450
3918. Efektywność konwersji energii w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym paliwami
gazowymi o obniżonym udziale węgla / Grzegorz Kubica.
Katowice ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państw
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/171464
3919. Chemical engineering calculations. \n Pt. 2, \p Thermal processes = Obliczenia w
inżynierii chemicznej. Cz. 2, Procesy cieplne / Włodzimierz Ciesielczyk, Krzysztof
Kupiec.
Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/171458
3920. Elementy teorii ruchu i racjonalizacja prowadzenia pociągu / Jerzy Kwaśnikowski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171452
3921. Identyfikacja i modelowanie optyczne systemów wizyjnej kontroli jakości
wytwarzania / Jacek Reiner.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171453
3922. Kształtowanie bezpieczeństwa systemów rozrządzania
Stanisław Janusz Cieślakowski.
Poznań ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technolpgii Ek
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171433
grawitacyjnego
/
3923. Wielokryterialna optymalizacja procesów w transporcie / Piotr Sawicki.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171466
3924. Zastosowanie systemu zapłonowego iskrowego i samoczynnego w silniku
spalinowym / Mariusz Cygnar.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/171465
3925. Metoda oceny bezpieczności systemu transportowego / Mirosław Szubartowski.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171451
3926. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej
ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna.
Radom : Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Techniczn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/171436
w
Polsce
:
3927. Podstawy syntezy charakterystyk młotów hydraulicznych / Marek Sokolski.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/171448
3928. Systemy i środki transportu samochodowego : wybrane zagadnienia = Systems
and means of motor transport : selected problems / pod. red. nauk. Kazimierza Lejdy.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 171460
3929. Teoria chaosu i badania mechaniczne / Grzegorz Garbacz.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/171455
3930. Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym /
Piotr Osiński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/171447
3931. Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych : praca zbiorowa / pod
red. nauk. Ewy Staniewskiej i Moniki Górskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział
Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Mate
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/171437
3932. Podstawy robotyki / Ryszard Leniowski.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/171479
3933. Podstawy nauki o materiałach - laboratorium / Stanisław Adamiak, Wojciech
Bochnowski, Andrzej Dziedzic.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/171478
3934. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / Gabriel Kost, Piotr
Łebkowski, Łukasz N. Węsierski.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/171476
3935. Dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym / Zdzisław Stelmasiak.
Bielsko-Biała ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/171480
3936. Zaawansowane metody automatyzacji pracy maszyn roboczych : praca zbiorowa
/ pod red. Jana Szlagowskiego ; [aut. Dariusz Dąbrowski et al.].
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/171468
3937. Gwintowniki wygniatające : konstrukcja, projektowanie, wykonanie / Kazimierz
Łyczko.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171409
3938. Emisja cząstek stałych ze źródeł motoryzacyjnych / Jerzy Merkisz, Jacek Pielecha.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171427
3939. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie w systemie CAD/CAM
CATIA V5 / Janusz Pobożniak.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 171516/621.9
3940. Motocykle bez tajemnic : 291 profesjonalnych porad / Mark Lindemann i
redaktorzy "Cycle World" ; [tł. Stanisław Rato, Grzegorz Sieczak].
Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171508
3941. Lakiernictwo samochodowe / Gerd Lausen [et al. ; tł. Justyna Mędak].
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171542
3942. Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud
/ Kazimierz Trybalski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/171590
3943. Środki transportu : [podręcznik]. \n Cz. 2 / Radosław Kacperczyk.
Warszawa : Difin, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171560
3944. Przykłady zadań z podstaw termodynamiki / Agnieszka Lechowska, Teresa
Styrylska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/171597
3945. Integracja modelowania 3D, kinematyki i wytrzymałości w programie Creo
Parametric / Edward Lisowski.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/171598
3946. Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów / Stanisław Kwaśniowski [et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171616
3947. Stal stosowana na narzędzia do przeróbki plastycznej metali : z klasyfikacją i
oznaczaniem stali według PN-EN / Jan Jaworski, Tomasz Trzepieciński.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/171627
3948. Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : dyplom : poradnik /
Radosław Zenderowski.
Warszawa : CeDeWu, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/171801
3949. Termodynamika : repetytorium / Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek
Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/171632
3950. Wprowadzenie do projektowania zakładów przemysłu spożywczego / Adam
Olszewski.
Łomża : Państwowa Wyższa Szkola Informatyki i Przedsiębiorcz
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/171634
3951. Technologiczne i ekonomiczne aspekty otrzymywania i aplikacji płynów
eksploatacyjnych nowej generacji : materiały konferencji Studenckich Kół Naukowych
"Nafta i Gaz 2009" : Radom, 7 maja 2009 / [red. Barbara Jaworska] ; ; Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i
Wzornictwa.
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/171696
3952. TransLogistics 2013 : zbiór prac uczestników IX Ogólnopolskiego Forum
Studentów Transportu i Logistyki / [red. Patrycja Garncarz et al.].
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, [201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/171697
3953. Analiza zjawisk nieliniowych w diagnozowaniu układów napędowych pojazdów /
Jacek Dziurdź.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171699
3954. Wpływ uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych na emisję spalin i
drgania mechaniczne : (propozycja metodyki diagnozowania) / Marcin Ślęzak.
Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Ekspolatacji - PIB,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/171712
3955. Materiały X Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału
Mechanicznego oraz VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni
Technicznych : XXXV Tydzień Kultury Studenckiej, 21-26 maj 2013 : praca zespołowa /
pod red. Marka Fligla, Leona Kukiełki, ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny
[et al.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/171711
3956. Unique properties and applications of some polymers and composites / ed. by
Gennady E. Zaikov [et al.].
Torun : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/171705
3957. Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T :
monografia / Jacek Brdulak, Piotr Pawlak, Cezary Krysiuk.
Warszawa : Instytut Transportu Samochodowego, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171704
3958. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów : VIII konferencja
naukowo-techniczna PublicTrans 2013, Zakopane, 23-25 października 2013 r.
Radom : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171702
3959. Optymalizacja cech dynamicznych nieliniowych procesów cięcia / Jarosław
Kaczmarczyk.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/171700
3960. Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from
machine building and exploitation / red. Leszek Gardyński, Mirosław Szala.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/171729
3961.
Analiza
dynamiczna
łopatek
wirnikowych
i
kierowniczych
silnika
jednoprzepływowego / Romuald Rządkowski, Ryszard Szczepanik, Marcin Drewczyński.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/171888
3962. Ćwiczenia z immunologii / pod red. Martyny Kandefer-Szerszeń, Barbary
Zdzisińskiej ; [aut. Teresa Kamińska at al.].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/171742
3963. Mikrobiom a zdrowie człowieka / Jan Fiedurek.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/171753
3964. Opakowania w gospodarce magazynowej : z dokumentacją i wzorcową instrukcją
gospodarki opakowaniami / Zdzisław Dudziński.
Gdańsk : ODDK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/171756
3965. Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji / Damian
Skupnik, Ryszard Markiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Nauka i Technika, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/171759
3966. Samoloty pasażerskie PZL 4, 27, 44 "Wicher" / Andrzej Glass.
Warszawa : Wydawnictwo ZP : Wydawnictwo Stratus,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/171797
3967. Łożyskowania ślizgowe z nietypową konstrukcją współpracujących elementów /
Jarosław Sęp.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/171822
3968. Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej materiału i jej wpływ na propagację
pęknięć zmęczeniowych w aspekcie mikrostrukturalnym / Anna Bień.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.81/.89/171827
3969. Metrologia w transporcie : laboratorium / Sławomir Judek, Jacek Skibicki.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171842
3970. Zagrożenia nanomateriałami w przemyśle tworzyw sztucznych : zalecenia do
oceny i ograniczania ryzyka zawodowego / Lidia Zapór.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/171848
3971. Formation of microstructure and service properties of cast iron castings by
surface improvement with electric arc plasma / Antoni Władysław Orłowicz, Andrzej
Trytek, Jozef Malik.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/171915
3972. Badania wysoko sprawnych wentylatorów promieniowych / Joachim Otte.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/172095
3973. Laboratorium mechatroniki samochodowej / Stanisław Duer ; Politechnika
Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/172119
3974. Mechanizm tarcia i zużywania wieloskładnikowych kompozytów na osnowie
polioksymetylenu / Dymitry Capanidis.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621/82/.89/171617
3975. Spawalnictwo : ćwiczenia laboratoryjne / Antoni Władysław Orłowicz [et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/172090
3976. Systemy wspomagania pasywnej i aktywnej redukcji drgań układów
mechanicznych metodami syntezy / Jan Adamczyk, Andrzej Dymarek, Tomasz
Dzitkowski.
Gliwice : J Leszek Żochowski, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/172091
3977. Modelowanie systemów odpylania spalin w elektrofiltrze / Ryszard Machnik.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/171857
3978. Progressive technologies and materials. \n 4 / ed. by Jacek Mucha.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/172092
3979. Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów
dyssypatywnych / Halina Egner ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/172111
3980. Tramwaje w Polsce / [red. Justyna Żurawicz].
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171869
3981. Kolej Kłodzko - Kudowa Zdrój / Przemysław Dominas.
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171870
3982. Kolej Skwierzyna - Stare Bielice : kolejowy modernizm w Polsce / Miron Urbaniak.
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/171871
3983. Badania modelowe mechanizmów podnoszenia suwnic / aut.: Jerzy Margielewicz
[et al.].
Katowice : Komisja Transportu. Polska Akademia Nauk. Oddział,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/172110
3984. Zagadnienia koncentracji naprężeń w płytach i powłokach : modelowanie i
optymalizacja / Bogdan Szybiński ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/172109
3985. Some actual issues of traffic and vehicle safety : monograph / ed. by Aleksander
Sładkowski.
Gliwice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/172115
3986. Chemistry and physics of polymers and composites : new frontiers / ed. by
Gennady Zaikov [et al.].
Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnik
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/171902
3987. Separation Sciences - Theory and Practice 2013 : proceedings of the IInd
International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, 9-13 June
2013, Świeradów Zdrój, Poland / [eds. Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej W.
Trochimczuk] ; Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/171903
3988. Application of modern joining methods in car production : processes, examples,
strength / L'uboš Kaščák [et al.].
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171910
3989. Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi
powierzchniowej metali / Wojciech Domański [et al.].
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/171920
podczas
obróbki
3990. Mechanika w lotnictwie : ML-XV 2012. \n T. 2 / pod red. Krzysztofa Sibilskiego ;
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowane
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/171924
3991. Mechanika w lotnictwie : ML-XIV 2010. \n T. 1 / red. Jerzego Maryniaka, Krzysztof
Sibilski ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowane
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/171922
3992. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy : kompendium wiedzy
praktycznej. \n T. 4, \p Przepisy w transporcie drogowym / D. Starkowski, K. Bieńczak,
W. Zwierzycki.
Poznań : Systherm D. Grazińska, 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/171959
3993. Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / M. Banasiak, K. Grossman, M.
Trombski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/178607
3994. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu:
technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych / Piotr
Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171987
3995. Renault Twingo : obsługa i naprawa / [tł. z jęz. niem. Krzysztof Trzeciak].
Warszawa : Wydawnictwo AUTO, cop. 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/171991
3996. Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn / Stanisław
Płonka.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/171993
3997. Współczesna wiedza o polimerach : wybrane zagadnienia / Jan F. Rabek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/171998
3998. Eksperymentalne zastosowania nanorurek węglowych w konstrukcji tłokowego
silnika spalinowego / Jarosław Kałużny.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/172023
3999. Wytrzymałość materiałów w zadaniach / Jacek Jaworski, Maria Wiśniewska.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/172060
4000. Wyznacznik zmienności cyklu obciążenia wieloźródłowego hydrostatycznego
układu napędowego / Krzysztof Kędzia.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/171638
4001. Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej stali średniowęglowych / Adam Kulawik ;
Politechnika Częstochowska.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/172103
4002. Zadania z wytrzymałości materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz
Niezgodziński.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/172004
4003. Poradnik inżyniera : spawalnictwo. \n 1 / pod red. Jana Pilarczyka ; aut.: Piotr
Adamiec [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/172218
4004. Spawanie metodą MAG : nie tylko dla początkujących / Aleksander Sosiński.
Warszawa : Liwona, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/172228
4005. Spawanie metodą TIG : nie tylko dla początkujących / Aleksander Sosiński.
Warszawa : Liwona, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791.795/172232
4006. Spawanie w osłonie gazów metodą TIG : podręcznik dla spawaczy i personelu
nadzoru spawalniczego / Jerzy Mizerski.
Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/795/172235
4007. Spawalnictwo / Kazimierz J. Ferenc.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/795/172225
4008. Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych : praca zbiorowa / pod red.
Jana Fiedurka ; poszczeg. rozdz. oprac. Jan Fiedurek [et al.].
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/172404
4009. Żurawie przeładunkowe typu HDS / Ryszard Tuchliński.
Warszawa : LIWONA, [2012].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 172413/030
4010. Podręcznik eksploatacji pomp w górnictwie / Grzegorz Pakuła, Marian
Strączyński.
Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/172754
4011. Górnictwo : perspektywy, zagrożenia : mechanizacja prac górniczych / red.
Witold Biały, Jarosław Brodny, Stefan Czerwiński.
Gliwice : Wydawnictwo P. A. Nova, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/173733
4012. Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG : podręcznik dla spawaczy i
personelu nadzoru spawalniczego / Jerzy Mizerski.
Warszawa : REA : ZDZ,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/795/172233
4013. Przetwórstwo tworzyw polimerowych : laboratorium / Wiesław Frącz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/173454
4014. Automotive Safety 2014 : IX International science-technical conference =
Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Rajecké Teplice - Slovakia,
8-10 April 2014 / [red. Tomasz L. Stańczyk ; [Organiz.: Department of Motor Vehicles
and Transport Faculty of Mechatronics and Machine Design, Kielce University of
Technology (Poland)et la.].
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/172590
4015. Mechanika ogólna. \n Cz. 2, \p Kinematyka / Zbigniew Powierza, Grzegorz
Skorek.
Gdynia : Akademia Morska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/173250
4016. Spawalnictwo : słownik polsko-niemiecki / Michał Warszawski.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/172735
4017. Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych / Kazimierz Buczek.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/172631
4018. Organizacja ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych
transporcie wewnątrzzakładowym : poradnik / Antoni Saulewicz.
Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/172615
czołowych
w
4019. Materiałoznawstwo / Małgorzata Trepczyńska-Łent.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/172618
4020. Wiertnice poziome i horyzontalne : budowa, eksploatacja, technologia robót /
Paweł Sosiński.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/172610
4021. Odlewnictwo : ćwiczenia laboratoryjne / Bogdan Piekarski, Andrzej Drotlew.
Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/172756
4022. Spajalnictwo / Jerzy Józwik, Paweł Lonkwic, Kamil Szydło.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/795/172604
4023. Wybrane zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji lotniczych /
Marek Dębski, Daniel Dębski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.7/172721
4024. Wytrzymałość i stateczność cienkościennych konstrukcji wagonów osobowych /
Krzysztof Magnucki, Włodzimierz Stawecki red. naukowa ; [aut. rozdz.: Marcin Kruś [et
al.].
Poznań : Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/172746
4025. Problematyka kształtowania sygnału sterującego wtryskiwaczem zasobnikowego
układu zasilania w paliwo / Tomasz Knefel ; Akademia Techniczno-Humanistyczna.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/172732
4026. Teoriâ i tehnologiâ himiko-termičeskoj obrabotki : laboratornyj praktikum / L. G.
Vorošnin, O. L. Mendeleeva, V. A. Smetkin.
Minsk : Belorusskij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 200
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/172649
4027. Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki / Romuald Puzyrewski, Jerzy Sawicki.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/172805
4028. Materiały magnetyczne SMART : budowa, wytwarzanie, badanie właściwości,
zastosowanie / Jerzy Kaleta.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/172683
4029. Polityka rozwoju transportu / Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/172688
4030. Postępowanie w stanach zagrożenia życia : poziom podstawowy / Małgorzata
Grześkowiak [et al.] ; red. Małgorzata Grześkowiak, Zbigniew Żaba.
Kraków : Wydawnictwo Fall, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/172690
4031. Technical world of aviation : English for aircraft ground of maintenance / by
Agata Leśniczek, Justyna Godela ; Jan Dlugosz University of Częstochowa.
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/172752
4032. Technologia budowy maszyn / Tadeusz Puff.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1977.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/138004
4033. Technical world of aviation : English for aircraft ground maintenance : answer
key / by Agata Leśniczek, Justyna Godela Jan Dlugosz University of Czestochowa.
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademi
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/172753
4034. Badania transportu ładunków przy wykorzystaniu
mechanizmów suwnic pomostowych / Andzej Kosucki.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/172841
4035.
Komputerowe
projektowanie
procesów
obróbki
Stańczyk-Wołowiec.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/172842
skojarzonych
cieplnej
/
ruchów
Emilia
4036. Elektrołukowa synteza nanorurek węglowych w warunkach lokalnej równowagi
termodynamicznej / Grzegorz Raniszewski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/172840
4037. Samochodowe silniki spalinowe / Franciszek Wardziński.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/172836
4038. Maszyny i nie tylko : zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia / Przemysław Ł. Siemiątkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2011.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/172770
4039. Maszyny kroczące : podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne /
Teresa Zielińska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/172772
4040. Programowanie obrabiarek CNC : frezowanie.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo RE
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/172787
4041. Programowanie obrabiarek CNC : toczenie.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Re
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173058
4042. Aparatura przemysłu spożywczego : maszyny i aparaty / Mieczysław Chwiej.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/138981
4043. Lublin rowerem : przewodnik miejskiego rowerzysty 2013 / zespół red.
Aleksander Wiącek, Krzysztof Gorczyca ; współprac. Michał Wolny, Krzysztof Kowalik.
Lublin : Towarzystwo dla Natury i Człowieka, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/172852
4044. Spawanie elementów pojazdów z wykorzystaniem chłodzenia mikro-jetowego /
Tomasz Węgrzyn.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/172881
4045. Chemia w pożywieniu : jak działają dodatki do żywności i dlaczego nam szkodzą
/ Hans-Ulrich Grimm ; [tł. Katarzyna Jurczak].
Białystok : Vital, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/172801
4046. Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1966-1970 / Andrzej Zieliński.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/172972
4047. Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych
sieci neuronowych / Jerzy Józwik, Jerzy Lipski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173039
4048. Ocena wytrzymałości połączeń punktowych w cienkościennych strukturach
energochłonnych / Paweł Kaczyński, Eugeniusz Rusiński.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/172942
4049. Podstawy obróbki CNC / [tł. Przemysław Wolski].
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Re
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173057
4050. Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne : właściwości,
modelowanie i zastosowania / Jerzy Bajkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, [2014].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/173133
budowa,
badania,
4051. 15 niezwykłych konstrukcji od mechaniki do elektroniki / Simon Monk ; [tł.
Konrad Matuk].
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/173121
4052. Mercedes-Benz : klasy A (seria W 169) od września 2004 do kwietnia 2012, klasy
B (seria W 245) od czerwca 2005 do czerwca 2011 / H. R. Etzold ; z jęz. niemieckiego
tłumaczył Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173187
4053. Poradnik tokarza / Karol Dudik, Eugeniusz Górski.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/174164
4054. Edgecam : wieloosiowe frezowanie CNC / Przemysław Kochan.
Gliwice : Helion, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173304
4055. Podstawy automatyki / Stefan Węgrzyn ; przy współpracy Zdzisława Pogody [et
al.] ; z przedmową J. C. Gille'a.
Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/138023
4056. Technologie transportowe / pod red. Leszka Mindura.
Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177991
4057. Zakup bezwypadkowy : jak kupić używany samochód i nie żałować / Jacek
Balkan.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173199
4058. Pompy-dobór do linii technologicznych i wyznaczanie charakterystyk / Stanisław
Lehmann, Jolanta Gawałek.
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/173398
4059. Diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych / [oprac.
Jarosław Kowalczyk, Tomasz Niedbała ; Inter-Team].
Warszawa : Inter-Team, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173397
4060. Zastosowania dynamiki systemowej w zagadnieniach transportowych / Krzysztof
Brzozowski.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173367
4061. Bazy danych w transporcie / Leonard Grinke.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173366
4062. Pożary pojazdów mechanicznych : analiza przypadków / [red. Tomasz Sawicki] ;
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173359
4063. Projektowanie systemów transportu wewnętrznego / Piotr Lubiński.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173347
4064. Studium doboru parametrów geometrycznych do oceny skuteczności połączeń w
budowie maszyn / Andrzej Kołodziej.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/173338
4065. Krystalizacja perytektyczna w stopach AlFeMnSi / Małgorzata Warmuzek.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/173336
4066. Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i
przepływów ciepła w programie ABAQUS / Andrzej Skrzat.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/173335
4067. Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref
zagrożonych tąpaniami / Dariusz Chlebowski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/181262
4068. Quantitative foundation in polymer and monomer sciences : new horizoons / ed.
by Gennady E. Zaikov, Oleg V. Stoyanov, Ewa Kłodzińska.
Toruń : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/173333
4069. Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach
węgla kamiennego / Zbigniew Niedbalski.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/181260
4070. Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej
stali szybkotnącej / Jan Jaworski, Tomasz Trzepieciński.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173471
4071. The basic of material science : collective work / under the supervision of
Stanislaw M. Pytel ; [ [co-auth. Rafal Bogucki et al.] ; The Cracow University of
Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Mechanical Engineering.
Cracow : Cracow University of Technology, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/173465
4072. Metallic sinters and composites engineering / Marek Hebda, Marek Nykiel, Aneta
Szewczyk-Nykiel.
Cracow : Cracow University of Technology, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/173463
4073. Diagnozowanie łożysk tocznych pojazdów samochodowych
wibroakustycznymi / Zbigniew Stanik.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173461
metodami
4074. Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = Methodical and
instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek [et al.].
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/173460
4075. Wytrzymałość materiałów : zadania / Czesław Szymczak [et al.].
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/173459
4076. Polymeric materials / Stanisław Kuciel, Paulina Kuźniar ; Cracow University of
Technology of Tadeusz Kościuszko. Department of Mechanical Engeneering. Materials
Engeneering Institute.
Cracow : Cracow University of Technology of Tadeusz Kościuszko,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/173457
4077. Sterowanie ruchem nadążnym robotów manipulacyjnych / Wiesław Żylski, Piotr
Gierlak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/173455
4078. Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod
red. Tadeusza Uhla.
Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/173451
4079. Wykorzystanie analizy charakterystyk wydzielania ciepła do oceny stanu
technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego / Kazimierz Witkowski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/173449
4080. Przewodnik do ćwiczeń z podstaw chemii drewna i wybranych polimerów / pod
red. Włodzimierza Prądzyńskiego ; [aut.]: Aleksander Dziurzyński [et al.].
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/173445
4081. Materiały na konferencję naukową poświęconą funkcjonowaniu drogowego
publicznego transportu zbiorowego, 2014-06-11 / oprac. przez: Wojciech Bąkowski [et
al.].
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173444
4082. Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej / Bogusław Molecki (red.).
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/173450
4083. Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i
przepływów ciepła w programie ANSYS Workbench / Andrzej Skrzat.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/174399
4084. Zbiór zadań z mechaniki i wytrzymałości materiałów / Tadeusz Gluba.
Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawo
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/173410
4085. Problemy modelowania i obliczania łożysk wieńcowych jako podatnych węzłów
obrotu maszyn i urządzeń / pod red. Eugeniusza Mazanka i Ludwika Kani ; [aut. rozdz.
Eugeniusz Mazanek et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2012
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/173406
4086. Obróbka skrawaniem. \n 7, \p Interakcja proces - obrabiarka / pod red. Pawła
Twardowskiego.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/173403
4087. Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych / Mariusz J. Giergiel,
Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/173507
4088. Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym :
INFRASZYN 2014 : [VII konferencja naukowo-techniczna], Zakopane, 9-11 kwietnia
2014 r. / PKP Polskie Linie Kolejowe [et al.].
Radom : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/173400
4089.
Wspomaganie
systemu
OBD
sztucznymi
sieciami
neuronowymi
wykorzystującymi sygnały wibroakustyczne jako metoda diagnozowania uszkodzeń
silników spalinowych w pojazdach / Piotr Czech.
Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - P
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/173741
4090. Teoriâ i praktika tehnologii pnevmotransporta = Theory and practice of
pneumatic conveying technology / S. A. Evtûkov, Â. Rajčyk, M. M. Moiseevič.
Čenstohova : Izdatel'stvo Čenstohovskogo Politehničeskogo Inst
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173278
4091. Prognozowanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych w wybranych metalach /
Tomasz Machniewicz.
Kraków : Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisław
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/173280
4092. Technika chłodnicza / Dariusz Butrymowicz, Piotr Baj, Kamil Śmierciew.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/173239
4093. Metale z pamięcią kształtu i ich zastosowanie / Henryk Morawiec.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/173795
4094. Wodór w aplikacjach do środków napędu w transporcie drogowym / Kazimierz
Lejda.
Rzeszów : Politechnika Rzeszowska : Wydawnictwo Koraw,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173578
4095. Spawanie : wiadomości podstawowe : podręcznik dla spawaczy i personelu
nadzoru spawalniczego / Jerzy Mizerski.
Warszawa : Wydawnictwo Rea : Związek Zakładów Doskonalenia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/173490
4096. Pilotaż samolotu : od podstaw / Edmund Mikołajczyk.
Katowice : STAPIS, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/173635
4097. Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w
Polsce / red. Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/173638
4098. Termodynamika : wykłady i zadania z rozwiązaniami / Jan Górzyński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/173650
4099. Zagadnienia mechaniki stosowanej : praca zbiorowa. \n T. 4 / pod red. Jerzego
Sawickiego.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/173658
4100. Legenda Land Cruisera : historia kultowego modelu Toyoty : od roku 1951 do
dziś / Alexander Wohlfarth ; [tł. ComplexPR].
Warszawa : Michał Horodeński Complex, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173743
4101. Zagadnienia termomechaniki ciał odkształcalnych dla małych odkształceń /
Zdzisław Śloderbach.
Opole : Politechnika Opolska Oficyna Wydawnicza, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/173724
4102. Wytwarzanie wyrobów z laminatów żywica utwardzalna - włókno na przykładzie
łopaty wentylatora przemysłowego / Mateusz Kozioł, Henryk Rydarowski.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/173704
4103. Mechanika płynów / Krzysztof Tesch.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/173731
4104. Regulacja automatyczna turbozespołów cieplnych / Zygfryd Domachowski.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/173719
4105. Identification problems in metal forming : a comprehensive study / Danuta
Szeliga.
Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/173714
4106.
Kształtowanie
charakterystyk
dynamicznych
zawieszeń
szybkobieżnych
pojazdów gąsienicowych / Sławomir Kciuk.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/173735
4107. NX9 tutorial : online instructor.
[S.l. : CreateSpace], cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/173631
4108. NX9 for beginners.
[Gurgaon] : CADFolks, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/173630
4109. Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn / Jerzy Napiórkowski [et al.] ;
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Olsztyn ; Włocławek : Expol, P. Rybiński, J. Dąbek,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/173891
4110. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : inżynieria systemów technicznych
: [monografia] / red. Elżbieta Milewska, Iwona Żabińska.
Gliwice : PA Nova, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/173906
4111. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : jakość i bezpieczeństwo :
[monografia] / red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak.
Gliwice : PA NOVA, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/173892
4112. Systems supporting production engineering : review of problems and solutions :
[monograph] / ed. Jan Kaźmierczak.
Gliwice : Wydawnictwo P.A. Nova, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/173893
4113. Selected dynamical problems in mechanical systems : theory and applications in
transport / eds.: Andrzej Chudzikiewicz, Roman Bogacz, Georg-Peter Ostermeyer.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/173901
4114. Trwałość zmęczeniowa zmechanizowanych obudów górniczych / Monika
Polak-Micewicz, Tadeusz Łagoda.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/173902
4115. Tablice matematyczne : [praca zbiorowa / pod red. Witolda Mizerskiego ; oprac.
Witold Mizerski et al.].
Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/173679
4116. Technika opakowań : podstawy, materiały, procesy wytwarzania : praca
zbiorowa / pod red. Anne Emblem i Henry'ego Emblem ; przekł. z jęz. ang. pod red.
nauk. Ryszarda Cierpiszewskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/173683
4117. Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne / Roman Niestrój ; Fundacja
Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005/123018
4118. Kinematyka i dynamika : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Leyki i Jana
Szmeltera ; [aut.: Mirosław Banasiak et al.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1984.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/136883/2
4119. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych / Leon Prochowski [et al.].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174695
4120. Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z analizy matematycznej : dla studentów
wydziałów technicznych. \n Semestr 1 / Radosław Grzymkowski [et al.].
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/176850
4121. Walcowanie wyrobów długich, blach i taśm / Jerzy Herian.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/173875
4122. Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwa do silnika spalinowego /
Wojciech Błażejewski [et al.].
Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/173864
4123. Modelowanie struktury dendrytycznej i krzepnięcia stopu dwuskładnikowego /
Andrzej Zyska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/174224
4124. Projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programu HiCAD / Grzegorz Peruń.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/173874
4125. Metody diagnozowania, napraw i regenercji wybranych części pojazdów
mechanicznych. \n Cz. 1, \p Laboratorium / Mirosław Witaszek.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-2/173871
4126. XV international scientific conference New technologies and achievements in
metallurgy, material engineering and production engineering : a collective monograph
/ ed. by Monika Zajemska ; Czestochowa University of Technology. Faculty of
Production Engineering and Materials Technology [et al.].
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/173858
4127. Metaloplastyka : techniki formowania, kucia i spajania / José Antonio Ares ; [tł.
Agnieszka Dziarmaga].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2006.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.79/.77/173832
4128. Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / Piotr Gendarz, Szymon
Salamon, Piotr Chwastyk.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/173771
4129. Konferencja Smoleńska 21-22.10.2013 : materiały konferencyjne / [aut.: Wiesław
K. Binienda et al. ; red. i skład komputerowy Piotr Witakowski].
Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/173811
4130. Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów / Witold Biały.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/173776
4131. Atlas anatomiczny : ciało człowieka : budowa i funkcjonowanie / Peter Abrahams
; z ang. przeł. Maria Kaczorowska, Sławomir Kaczorowski.
Warszawa : Świat Książki, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/173932
4132. CATIA - Wykorzystanie metody elementów skończonych w obliczeniach
inżynierskich / Krzysztof Sokół.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/174187
4133. Przesyłanie sygnałów w organizmie człowieka i ich analiza : praca zbiorowa. \n
Cz. 1, \p Anatomia kliniczna układów związanych z przesyłaniem sygnałów / pod red.
Marka S. Kozienia i Jacka Lorkowskiego ; Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174022
4134. Tworzenie się i oddziaływanie kondensatu w układzie wylotowym silnika
spalinowego / Marek Brzeżański, Marek Rybarz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków: Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/174024
4135. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie : materiał dydaktyczny
/ Stefan Filary.
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174056
4136. Zbìrnik zadač z oporu materìalìv = Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów /
Ciprìân Komožìčkì, Miron Černeč.
Lûblìn : Lûblìns'ka Polìtehnìka, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/174085
4137. Transport i spedycja : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej. \n
Cz. 2, \p Spedycja / Radosław Kacperczyk.
Warszawa : Difin, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174037
4138. Świat druku 3D : przewodnik : kompendium wiedzy o druku 3D / Anna Kaziunas
France ; [tł. Zbigniew Waśko].
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/174201
4139. Spurwechsel auf britischen Befehl : der Wandel des Volkswagenwerks zum
Marktunternehmen 1945-1949 / Markus Lupa.
Wolfsburg : Volkswagen Aktiengesellschaft, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174210
4140. Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw
gastronomii / pod red. Mirosława Słowińskiego.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/174289
4141. Profesjonalne zarządzanie barwą / Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting ; [tł.
Wiesław Gęściak et al].
Gliwice : Helion, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/174308
4142. Motoryzacja w Polsce : historia / [tekst Stanisław Szelichowski].
Kluki : PH W Feniks, [2014].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174156
4143. Fizjologia człowieka w zarysie / Władysław Z. Traczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174314
4144. Destrukcja powłok polimerowych pod wpływem czynników eksploatacyjnych /
Danuta Kotnarowska.
Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Wydawnictwo,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/174319
4145. Marketing / Krzysztof Przybyłowski [et al. ; przeł.: Piotr Gumola et al.].
[Warszawa] : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1998.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/123652
4146. Vademecum obrabiarek skrawających / Karol Paderewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/138047
4147. Termodynamika techniczna / Stefan Wiśniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/126322
4148. Small fatigue cracks : mechanics, mechanisms and applications : proceedings of
the Third Engineering Foundation International Conference : Oahu, December 6-11,
1998 / ed. by K. S. Ravichandran, R. O. Ritchie, Y. Murakami.
Amsterdam : Elsevier, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/128129
4149. Toczenie i frezowanie / Ryszard Tuchliński
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/174398
4150. Kształtowanie właściwości fizycznych i chemicznych warstwy wierzchniej
implantów ze stopów tytanu dla traumatologii i ortopedii / Janusz Szewczenko.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174389
4151. SolidWorks 2014 : modelowanie powierzchniowe, narzędzia do form, rendering i
wizualizacje : podręcznik do nauki na poziomie zaawansowanym / Paweł Kęska.
Warszawa : CADvantage, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/174365
4152. Wytrzymałość materiałów : przykłady obliczeń - zadania / Jan Zwolak.
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/174383
4153. Metoda prądów wirowych do oceny konstrukcji lotniczych z uwzględnieniem
metod
modelowania
sygnałów
elektromagnetycznych
/
Justyna
Szlagowska-Spychalska, Dominik Kukla, Krzysztof Dragan.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/174378
4154. Mechanika ogólna : statyka / Zenon Hendzel, Wiesław Żylski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/174400
4155. Wokół mechatorniki. \n 3 / red. Lucyna Leniowska.
[Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Autom
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/174373
4156. Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych / Adam
Stawiarski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Mechaniczny.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/174394
4157. Podstawy działalności gospodarczej w branży
Jastrzębska.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174349
samochodowej
/
Urszula
4158. BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski.
Gdańsk : ODDK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/174978
4159. Napęd hydrostatyczny. \n T. 1, \p Elementy / Stefan Stryczek.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-8/123255/1
4160. Modelowanie i eksperymentalna ocena dokładności przestrzennego
pozycjonowania zespołów posuwowych obrabiarek sterowanych numerycznie / Paweł
Majda ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowsk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/174435
4161. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn /
Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/178415
4162. Podstawy materiałoznawstwa / pod red. Marii Głowackiej i Andrzeja Zielińskiego.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/174513
4163. Tomografia komputerowa : zastosowanie kliniczne / W. Richard Webb, William E.
Brant, Nancy M. Major ; [tł. z jęz. ang. Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych COGITO et
al.].
Wrocław : Elsevier Urban Partner, cop. 2007.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174519
4164. Prognozowanie hałasu samochodowego / Roman Gołębiewski.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175067
4165. Uniwersalne testery diagnostyczne w praktyce serwisowej / [oprac. Marcin
Stępniewski, Tomasz Niedbała ; Inter-Team].
Warszawa : Inter-Team, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174549
4166. Od Tarpana do Volkswagena / koncepcja i oprac. Zenon Bosacki.
Poznań : Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego : Wydaw
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174527
4167. Obróbka skrawaniem. \n 8, \p Synergia nauki z przemysłem / pod red. Mirosława
Pajora.
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowsk
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/174524
4168. Montaż maszyn i urządzeń z użyciem tworzywa EPY / Karol Grudziński [et al.].
Szczecin : PPH ZAPOL, Dmochowski, Sobczyk, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/174529
4169. Diagnostyka systemów Commom Rail w silnikach o zapłonie samoczynnym /
[oprac. Jarosław Kowalczyk, Tomasz Niedbała ; Inter-Team].
Warszawa : Inter-Team, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174550
4170. Badanie elementów instalacji samochodowej
oscyloskopu / [Inter-Team].
Warszawa : Inter-Team, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/174551
za
pomocą
multimeru
i
4171. Wprowadzenie do modelowania MES w programie ABAQUS : materiały
pomocnicze do laboratorium z Metody Elementów Skończonych / Jacek Chróścielewski
[et al.].
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/175819
4172. Metodyka eksperymentalnych badań trójwarstwowych płyt z cienkimi
okładzinami / Monika Chuda-Kowalska ; Politechnika Poznańska. Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska. Instytut Konstrukcji Budowlanych.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/174553
4173. Chosen aspects of drilling services : monograph / Danuta Bielewicz [et al.] ; ed.
Dariusz Knez.
Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/174556
4174. Obwody RLC w diagnostyce i eksploatacji maszyn / Zbigniew Hilary Żurek, Piotr
Duka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/174535
4175. Mechatronika - programowanie / Bohdan, Borowik, Szymon Wojtaluk, Barbara
Borowik.
Pszczyna : Oficyna Drukarska Zdzisław Spyra, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/174534
4176. Transport companies in the servicing of organised tourism in Poland / Zbigniew
Taylor, Ariel Ciechański.
Warszawa : PAN. IGiPZ, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174648
4177. Inżynieria procesów logistycznych / Jerzy Korczak.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/174644
4178. Biomechanika w analizie wypadków drogowych / Piotr Aleksandrowicz.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174643
4179. XIII International Technical Systems Degradation Conference : Liptowský
Mikuláš, 23-26 April 2014 / [ed. in chief Jędrzej Mączak] ; Faculty of Automotive and
Construction Machinery Engineering. Warsaw University of Technology, University of
Žilina, Armed Foces Academy of general M. R. Štefánik in Liptovský Mikuláš, Faculty of
Mechanical Engineering. Lublin University of Technology.
Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/174641
4180. Studium pasywnej regeneracji filtrów cząstek stałych w silnikach o zapłonie
samoczynnym / Paweł Fuć.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/174639
4181. Wpływ cech geometrycznych noży stożkowych na energochłonność urabiania
kombajnami chodnikowymi / Rajmund Mann.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/174637
4182. Zasady zapisu konstrukcji maszyn / Piotr Folęga, Grzegorz Wojnar, Piotr Czech.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 744/174627
4183. Zintegrowany transport wodny i lądowy / [Ludmiła Filina-Dawidowicz, Magdalena
Kaup, Anna Wiktorowska-Jasik] ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej i Transportu.
Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174633
4184. Środki transportu bliskiego i magazynowania / Ryszard Raczyk.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/174610
4185. Bioinżynieria w rehabilitacji narządu ruchu / Roman Paśniczek.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174621
4186. Pomiary kół zębatych : wybrane prace metrologiczne Zakładu Metrologii i
Systemów Pomiarowych : monografia / pod red. Mirosława Grzelki ; [Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu.
Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych].
Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodow
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/174667
4187. Techniczne i logistyczne aspekty transportu ładunków ponadnormatywnych /
Zofia Jóźwiak.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174665
4188. Wybrane problemy współczesnej robotyki / Cedro Leszek [et al.].
Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/174663
4189. Wybrane zagadnienia układów redukcji drgań i hałasu / Paweł Górski [et al.].
Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/174662
4190. Tribologia i inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia / Marcin Kot [et al.].
Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.81/.89/174661
4191. Wybrane zagadnienia analizy sygnałów, modelowania i sterowania w inżynierii
mechanicznej i biomedycznej / Andrzej Bąkowski [et al.].
Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174659
4192. Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji w układach drgających / Andrzej
Czerwiński [et al.].
Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów Akademia Górniczo-Hutn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/174660
4193. Zdarzenia drogowe w Polsce : aspekty społeczno-ekonomiczne : (przyczyny,
skutki, prewencja) / Lech Hyb.
Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174719
4194. Kształtowanie systemów w wybranych obszarach transportu i logistyki : praca
zbiorowa / pod red. Marianny Jacyny ; [aut.] Marianna Jacyna [et al.].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174720
4195. Bezpieczeństwo przewozów towarowych w transporcie lądowym / Andrzej
Surowiecki, Zenon Zamiar.
Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia gene
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174737
4196. Pieszy w ruchu drogowym : studium interdyscyplinarne : monografia : praca
zbiorowa / przygot. przez zespół aut. Marcin Bardzel [et al.] ; pod kier. nauk. Andrzeja
W. Mitasa.
Gliwice ; Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów ;
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174741
4197. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. \n T. 1 / pod red. Ryszarda
Knosali.
Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Pro
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/174745
4198. Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami / Andrzej Fellner,
Jarosław Kozuba, Marta Jackowska.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/174794
4199. Przewóz ładunków : A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1. Planowanie
realizacji procesów transportowych / Marta Wiszniewska.
Warszawa : Difin, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174802
4200. Projektowanie lotnisk i portów lotniczych / Piotr Nita.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/174883
4201. Sprężarki chłodnicze : budowa i zastosowanie : praca zbiorowa / pod red.
Bolesława Gazińskiego ; [aut.: Jan Górski et al.].
Poznań : Systherm D. Gazińska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/174892
4202. Pol's'ka mova za 4 tižnì : ìntensivnij kurs pol's'koï movi z kompakt-diskom =
Język polski w 4 tygodnie z płytą CD / Marzena Kowalska ; [tł. Bożena Antoniak].
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2004.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/174722
4203. Pol'skij âzyk za 4 nedeli = Język polski w 4 tygodnie z płytą CD : intensivnyj kurs
pol'skogo âzyka s kompakt-diskom / Marzena Kowalska ; [tł. Danuta Samek].
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2003.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/174721
4204. Teoria maszyn wirnikowych : zagadnienia wybrane / Andrzej Miller.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/174914
4205. Komputerowe wspomaganie projektowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych
: laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Wilczyńskiego.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/175109
4206. Konstrukcje nośne : laboratorium : praca zbiorowa / pod red. Hieronima
Jakubczaka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/174942
4207. Podstawy transportu i spedycji : A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu. 1.
Planowanie realizacji procesów transportowych / Eugeniusz Januła.
Warszawa : Difin, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/174950
4208. Technologia żywności i żywienia / pod redakcją naukową Marka Zina ; [autorzy
rozdziałów Marian Gil, Elżbieta Głodek, Mariusz Rudy, Renata Stanisławczyk, Marek
Zin].
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/174962
4209. Wybrane zagadnienia z laserowej modyfikacji materiałów / Arkadiusz J.
Antończak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/174964
4210. Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : statyka / Wacław E. Szcześniak.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/180626
4211. Modelowanie oraz nowoczesne metody inżynierskiego wspomagania leczenia
wad narządu ruchu człowieka / Marek Gzik.
Gliwice : Politechnika Śląska ; Radom :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174996
4212. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej : podręcznik dla
studentów stomatologii, lekarzy i techników dentystycznych / Stanisław Majewski,
Mariusz Pryliński.
Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/174997
4213. Samochody elektryczne / Bogumił Fic.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175000
4214. Manufacturing processes. \n 4, \p Forming / Fritz Klocke.
Heidelberg [etc.] : Springer, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175001
4215. Friction and the hot rolling of steel / Vladimir Panjkovic.
Boca Raton : CRC Press - Taylor Francis Group, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/175002
4216. Principles of metal casting / Mahi Sahoo, Sudhari (Sam) Sahu.
New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 668/175003
4217. Damage mechanics in metal forming : advanced modeling and numerical
simulation / Khemais Saanouni.
London : ISTE ; Hoboken :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/175004
4218. Vademecum stali nierdzewnej / Zbigniew Brytan.
Katowice : Stowarzyszenie Stal Nierdzewna, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.1/175010
4219. Podstawy MATLABa w inżynierii procesowej / Zdzisław Pakowski, Robert
Adamski.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/176232
4220. Zarys hydrostatyki i hydrodynamiki w teorii i obliczeniach / Ladislav Dzurenda,
Krzysztof J. Krajewski, Jacek Wilkowski.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/176101
4221. Obróbka na obrabiarkach CNC : programowanie warsztatowe : przykłady /
Wojciech Zębala, Grzegorz Struzikiewicz.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/175332
4222. Żaroodporność stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl / Janusz
Cebulski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/175095
4223. Vocabulary and practice in technical English / Iwona Seta-Dąbrowska, Bożena
Stefanowicz.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/175096
4224. Zasady projektowania wodnych węzłów ciepłowniczych / Ewa Zaborowska.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.22/175123
4225. Eksploatacja i bezpieczeństwo pojazdów : opracowanie monograficzne : praca
zbiorowa / pod redakcją Władysława Mitiańca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175140
4226. Badania pojazdów : opracowanie monograficzne : praca zbiorowa / pod redakcją
Władysława Mitiańca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175141
4227. Silniki spalinowe i ekologia : opracowanie monograficzne : praca zbiorowa / pod
redakcją Władysława Mitiańca ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/175142
4228. Inżynieria środków transportu przemysłowego : metodyka obliczeń i
projektowania mechanizmów napędowych dźwignic - wybrane zagadnienia / W.
Cichocki, S. Michałowski ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 005.51/175136
4229. Modelowanie i badania wpływu podciśnienia na właściwości mechaniczne
specjalnych struktur granulowanych / Robert Zalewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/175106
4230. Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych / Przemysław Kubiak, Marek
Zalewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175112
4231. Wprowadzenie do bionanomechaniki / Adam Gadomski.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175079
4232. Metrologia / Mateusz Wirwicki, Ryszard Wocianiec.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/175078
4233. Statyka i wytrzymałość materiałów / Henryk Holka, Tomasz Jarzyna.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/175077
4234. Podstawy konstrukcji urządzeń medycznych. \n Cz. 1, \p Podstawy rysunku
technicznego maszynowego, wytrzymałość zmęczeniowa, połączenia / Grzegorz Szala.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175075
4235. Hydraulika i pneumatyka. \n Cz. 1, \p Mechanika cieczy i gazów z elementami
mechaniki płynów biologicznych / Jerzy Sawicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175129
4236. Metoda planowania zapotrzebowania materiałowego w planowaniu produkcji i
sterowaniu jej przebiegiem / Marek Fertsch.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175473
4237. Wpływ wybranych parametrów obróbki cieplnej na jakość technologiczną części
maszyn odlewanych z siluminów / Jacek Pezda.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/175158
4238. Znaczenie topografii powierzchni w transformacji warstwy
walcowych par tocznych / Janusz Musiał.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Pr
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/175168
wierzchniej
4239. Pozycjonery obrotowe : teoria i praktyka / Roman Staniek.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/175181
4240. Energooszczędne przejazdy tramwajów ze sterowanymi wektorowo silnikami
indukcyjnymi w dynamicznym ruchu miejskim / Stanisław Rawicki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/175172
4241. Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn. \n Cz. 2 / red. nauk.
Leszek Skoczylas.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/175176
4242. Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn. \n Cz. 1 / red. nauk.
Stanisław Kut.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/175207
4243. Mechatronika gąsienicowych robotów inspekcyjnych / Józef Giergiel, Krzysztof
Kurc, Dariusz Szybicki.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/175202
4244. Mechanika techniczna i maszynoznawstwo / Grzegorz Poplewski, Marcin
Chutkowski.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/175399
4245. Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych
/ pod red. Roberta Smusza.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/175403
4246. Rozmyte systemy sterowania mobilnych robotów kołowych / Zenon Hendzel,
Magdalena Muszyńska, Celina Jagiełowicz-Ryznar.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/175199
4247. Elementy reologii w przetwórstwie tworzyw polimerowych / Mariusz Oleksy,
Maciej Heneczkowski, Beata Mossety-Leszczak.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/175194
4248. Systemy i środki transportu samochodowego : wybrane zagadnienia = Systems
and means of motor transport : selected problems / pod red. nauk. Kazimierza Lejdy.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175212
4249. Nowoczesne metody sterowania urządzeniami mechatronicznymi z napędami
elektrohydraulicznymi / pod red. Andrzeja Mileckiego.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/175192
4250. Metrologia z podstawami specyfikacji geometrii wyrobów (GPS) / Sławomir
Białas, Zbigniew Humienny, Krzysztof Kiszka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531.7/176076
4251. SolidWorks 2014 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady /
Jerzy Domański.
Gliwice : Helion, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/175036
4252. Modelowanie w protetyce dentystycznej / Andrzej Krocin, Dorota Dargiewicz,
Małgorzata Grodner.
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175230
4253. Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów
metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej / Mariusz Walczak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175152
4254. Studium procesu przepychania obrotowego = The study of rolling-extrusion
process / Jarosław Bartnicki.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/175157
4255. Podstawy sterowania ruchem kolejowym : funkcje, wymagania, zarys techniki /
Mirosława Dąbrowa-Bajon.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175406
4256. Innowacyjne, nieniszczące metody badań diagnostycznych / Janusz Juraszek ;
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/175407
4257. Maszyny sprężające : podstawowe wiadomości / pod red. Janusza Walczaka.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/175409
4258. Nanorurki węglowe : otrzymywanie, charakterystyka, zastosowania / Andrzej
Huczko, Magdalena Kurcz, Magdalena Popławska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/175408
4259. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym / [red. Jarosław
Wołejszo et al.] ; Akademia Obrony Narodowej.
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175429
4260. Promieniowe sprężarki, dmuchawy i wentylatory / Janusz Walczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/175419
4261. Inżynierska mechanika płynów : zbiór zadań / Janusz Walczak, Mateusz
Grzelczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/175441
4262. Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. \n T. 1, \p Materiały / pod red.
Jerzego J. Sobczaka ; [zespół aut.: Balcer Elżbieta et al.].
Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Pol
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/175339
4263. Montaż maszyn i urządzeń : kwalifikacja M.17.1 : podręcznik do nauki zawodów
technik mechanik, mechanik - monter maszyn i urządzeń / Józef Zawora.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/175338
4264. Kompozytowe struktury nośne pojazdów : uogólniona metoda obliczeń struktur
obciążonych anizotropowo / Władysław J. Papacz.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175442
4265. Robotics and manufacturing systems / ed. by Lucia Koukolová, Antoni Świć.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/175283
4266. Narzędzia skrawające : ćwiczenia laboratoryjne / Kazimierz Zaleski, Agnieszka
Skoczylas, Jakub Matuszak.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/175318
4267. Technologia Rapid Prototyping hybrydowych nanokompozytów polimerowych
stosowanych na koła zębate / Mariusz Oleksy.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/175461
4268. Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem /
Aleksandr Abakumow [et al.].
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/175253
4269. Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w
świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków / Paweł
Lesiak.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175490
4270. Hipersprężystoplastyczność / Stanisław Jemioło, Marcin Gajewski.
Warszawa : Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężys
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 529.3/.6/175491
4271. Termodynamika : zbiór zagadnień i zadań z rozwiązaniami / Zbigniew
Wrzesiński.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/175486
4272. Ford Fiesta : od października 2008 / H. R. Etzold ; z języka niemieckiego
tłumaczył Sławomir Polkowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175224
4273. Technological and design aspects extrusion and injection moulding of
thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. \n Vol. 3 /
edited by Janusz W. Sikora, František Greškovič, Oleh Suberlyak ; Lviv Politechnic
National University, Lublin University of Technology, Technical University of Košice,
University of Applied Sciences of Zwickau.
Lublin : Lublin University of Technology, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/176464
4274. Analiza wybranych zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów
przesyłowych / Piotr Szurgott ; [recenzenci Marian Dacko, Zbigniew Kołakowski].
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowski
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.6/176002
4275. Teoria sprężystości i plastyczności w przykładach i zadaniach / Michał Czech,
Dariusz M. Perkowski.
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/175745
4276. Analiza możliwości wykorzystania modelu fizycznego pojazdu do oceny
stateczności ruchu pojazdów wielkogabarytowych / Krzysztof Parczewski.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175774
4277. Teoretyczne aspekty internalizacji efektów zewnętrznych transportu / Sławomir
Droździecki.
Gdynia : Akademia Morska w Gdyni, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175758
4278. Naukowo-techniczne przygotowanie wyrobów i usług High-Technology / Ireneusz
Durlik.
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGM
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175740
4279. Przygotowanie innowacyjnych procesów biznesowych / Ireneusz Durlik.
Identyfikacja potrzeb klienta z uwzględnieniem obszaru usług : suplement / aut. Witold
Witkowski.
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGM
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175741
4280. Organizacyjne i inwestycyjne przygotowanie produkcji High-Technology /
Ireneusz Durlik.
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGM
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175742
4281. Wdrażanie projektów i uruchamianie produkcji : podejmowanie decyzji
projektowych / Ireneusz Durlik.
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGM
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/175743
4282. Opracowanie i zastosowanie numerycznego modelu procesu COS do
wyznaczania technologicznych parametrów odlewania stali S235 / Katarzyna
Miłkowska-Piszczek.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/175739
4283. Diagnostyka samochodowa : laboratorium : praca zbiorowa / pod redakcją
Zbigniewa Lozia ; [autorzy lub współautorzy poszczególnych rozdziałów: Radosław
Bogdański, Jacek Drobiszewski, Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Wiktor Mackiewicz,
Tomasz Rutkowski, Małgorzata Wardzińska, Andrzej Wolff, Piotr Zdanowicz].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175747
4284. Informatyka medyczna / pod red. Roberta Rudowskiego ; aut. Michał Dzierżak [et
al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175613
4285. Kamieniarstwo : współczesne spojrzenie na tradycję / R. Jundrovský ; redakcja i
uzupełnienia Erik Tichý ; tłumaczenie Jacek Gawlik.
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/175615
4286. Metrologia / Władysław Jakubiec, Sławomir Zator, Paweł Majda.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 631.7/175619
4287. Tworzywa polimerowe i ich przetwórstwo / Janusz W. Sikora ; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Chełmie.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/175754
4288. Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów
aluminium / Krzysztof Mroczka.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669.2/.8/175635
4289. Laboratorium z napędów mechatronicznych / Jan Kosmol, Krzysztof Lis.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 681.5:004:621.3/175642
4290. Nanostrukturalne powłoki z udziałem dwuborku tytanu
przeciwzużyciowych / Agnieszka Twardowska.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/179167
do
zastosowań
4291. Diagnostyka pojazdów samochodowych : podręcznik do nauki zawodu technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych : kwalifikacja M.18.1 /
Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175663
4292. Biomedyczne zastosowania termowizji / red. Halina Podbielska, Anna Skrzek.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175786
4293. Elektronarzędzia : wszechstronny poradnik majsterkowicza / Holger H. Schweizer
; [tł. z jęz. niem. Łukasz Szubiński, Aleksandra Rejman].
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/175830
4294. Studium wpływu komponentów tlenowych oleju napędowego na emisję
toksycznych składników spalin z silników o zapłonie samoczynnym / Miłosław Kozak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/175706
4295. Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów
szynowych / Adam Kadziński.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/175705
4296. Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu / Karol
Andrzejczak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/175714
4297. Estymacja punktu pracy w celu optymalizacji geometrii elementów palisady
sprężarkowej / Adam Kozakiewicz.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/175713
4298. Zagadnienia diagnostyki silników spalinowych
rezonansowych / Grzegorz Szymański.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/175712
z
wykorzystaniem
4299. Wpływ pionowych odkształceń nawierzchni i
bezstykowego / Włodzimierz Bednarek.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/175710
podtorza
na
pracę
drgań
toru
4300. Diagnostycznie zorientowane metody krótkoczasowego przetwarzania sygnałów
wibroakustycznych / Roman Barczewski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/175709
4301. Studium emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach
pozadrogowych / Piotr Lijewski.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/175707
4302. Prognozowanie trwałości łożysk tocznych / Michał Libera.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/175721
4303. Aspekty systemowe i procesowe w projektowaniu technicznym dla osób z
niepełnosprawnościami / Marek Zabłocki.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 0/175718
4304. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z lepko-sprężystymi
modelowanymi za pomocą pochodnych ułamkowych / Zdzisław Pawlak.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/175717
tłumikami
4305. Wybrane algorytmy do optymalizacji procesu chłodzenia łopatek turbin
gazowych / Agnieszka Wróblewska.
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/175716
4306. Modelowanie w programie Solid Edge : podstawy / Tomasz Gawroński.
Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2009.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/175904
4307. Operator spycharek w pytaniach i odpowiedziach / Aleksander Sosiński.
Warszawa : Wydawnictwo LIWONA, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/175850
4308. Pierwotna endoprotezoplastyka stawu kolanowego / Jacek Kowalczewski.
Otwock : Medisfera, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175932
4309. McCracken ruchome protezy częściowe / Alan B. Carr, David T. Brown ; [tł. z jęz.
ang.: Joanna Kobierska- Brzoza, Małgorzata Milewska].
Wrocław : Elsevier Urban Parner, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175933
4310. Ilustrowany atlas protez stałych / Yoshiyuki Hagiwara ; [przekł. z j. ang.: Biuro
Tłumaczeń Medycznych Meddea].
Warszawa : Wydawnictwo Kwintesencja ; Berlin :
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175934
4311. Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne / pod red. Krzysztofa Bieleckiego.
Lublin : Wydawnictwo Makmed, cop. 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/175935
4312. Podstawy obróbki CNC / [tł. Przemysław Wolski ; konsult. merytoryczna Andrzej
Brejnak].
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/176032
4313. Advances in manufacturing engineering : selected, peer reviewed papers from
the Conference on Future Engineering, September 25-26, 2014, Korytnica, Poland /
edited by Tomasz Giesko, Jerzy Smolik and Andrzej Zbrowski.
Pfaffikon : Trans Tech Publications, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/176025
4314. Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych : identyfikacja relacji, modele,
hardware i software systemu diagnostycznego / pod red. Ryszarda Michalskiego.
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/176016
4315. Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw mechaniki płynów / Tadeusz Bohdal [et al.] ;
pod red. K. Dutkowskiego ; Politechnika Koszalińska.
Koszalin : Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/176001
4316. Resistance of freight railway vehicles to roll-over in strong winds / Andrzej Flaga
; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Cracow : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/175998
4317. Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych
/ Ryszard Dindorf, Piotr Woś.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/175987
4318. Praca narzędziami wytwarzającymi drgania - zagrożenia / Danuta Roman-Liu,
Piotr Kowalski, Joanna Bugajska.
Warszawa : CIOP PIB, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/176051
4319. Bezpieczeństwo i higiena pracy : pytania i odpowiedzi / Maciej Ambroziewicz,
Kazimierz Kościukiewicz, Roman Majer, Krzysztof Zamajtys.
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/176061
4320. Organizacja i ekonomika transportu / Tomasz Rokicki.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176079
4321. Przewozy drogowe osób i rzeczy : podręcznik kierowcy zawodowego / [autorzy:
Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej, Jacek Kurcz].
Warszawa : Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176109
4322. BHP : bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie drogowym / [Bogusław
Madej et al. ].
Warszawa : Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176110
4323. Motocykl bez tajemnic : wszystko co powinieneś wiedzieć o motocyklach, ich
konserwacji i przyjemnościach z nimi związanych / Alan Seely ; tł. Magdalena Eljaszuk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2012.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/176136
4324. AutoCAD 2014 PL / Andrzej Pikoń.
Gliwice : Helion, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/176243
4325. Ćwiczenia z fizjologii człowieka / Danuta
Gromadzka-Ostrowska.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176245
Rosołowska-Huszcz,
Joanna
4326. Toksykologia żywności : przewodnik do ćwiczeń / pod red. Anny Brzozowskiej.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/176274
4327. Rowery : regulacja, naprawa, konserwacja / Mark Storey ; tłumaczenie Wiktor
Nowotka.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/176139
4328. Przewozy artykułów żywnosciowych / [Bogusław Madej et al.]
Warszawa : Akademia Transportu i Przedsiębiorczości, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/176114
4329. Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical
and application issues in materials science engineering / red. Mariusz Walczak,
Mirosław Szala.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/176452
4330. Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich =
Evaluation of selected processes, technology and engineering systems / red. Kazimierz
Drozd, Mirosław Szala.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/176451
4331. Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych : metoda elementów
skończonych / Ryszard Buczkowski, Michał Kleiber.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/176298
4332. Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej / Agnieszka Kaleta, Krzysztof
Górnicki ; [recenzenci Stanisław Peroń, Zbigniew Szwast ; redaktor Jan Kiryjow].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/176343
4333. Transport wodny śródlądowy : funkcjonowanie
Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176376
i
rozwój
/
Krystyna
4334. Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. \n 1 /
red. Kamil Maciąg, Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/176445
4335. Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects / red.
Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/176444
4336. Techniki wytwarzania / Zenon Opiekun, Władysław Orłowicz, Feliks Stachowicz.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/176431
4337. Transport wewnętrzny : zagadnienia wybrane / Sławomir Halusiak, Jerzy Uciński.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176507
4338. Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych / Marek Sobaś.
Poznań : Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/176517
4339. Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem : ćwiczenia laboratoryjne /
Radosław Maruda, Eugene Feldshtein.
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/176506
4340. Diagnosis of working mechanisms in machinery and equipment : modelling,
designing, assessment of the condition : monograph / sci. ed. Adam Idzikowski ; [aut.
Adam Idzikowski et al.] ; Czestochowa University of Technology. Faculty of
Management.
Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/176480
4341. Problematyka doboru parametrów geometrycznych sprzęgieł stosowanych w
układach napędowych lokomotyw / Tomasz Kuczek ; Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/176534
4342. Vademecum : co należy wiedzieć o zmianie systemu funkcjonowania drogowego
transportu zbiorowego od dnia 1 stycznia 2017 r. / [opracował Zdzisław Szczerbaciuk].
Warszawa : Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spe
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176530
4343. Dozorowanie stanu technicznego węzłów łożyskowych i wybranych elementów
transmisji zespołu napędowego / Andrzej Gębura.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/176542
4344. Sbirka zadań z fizyki : zbiór z rozwiązaniami : mechanika / Zdeňka Koupilová [et
al.].
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/176532
4345. Podstawy teoretyczne i metody pomiarowe reologii / Marek Dziubiński, Tomasz
Kiljański, Jerzy Sęk.
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/176540
4346. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec
roku 2013 z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków
na transeuropejskiej sieci transportowej / [pod kier. Agaty Jaździk-Osmólskiej ; Instytut
Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Ekonomiki].
Warszawa : Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju : Sekretariat
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176501
4347. Rubber powder and its application to elastomers / Dariusz M. Bieliński, Jan
Mężyński, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba
Toruń : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/176478
4348. Podstawy mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej materiałów /
Sylwester Kłysz.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/176491
4349. Pomoce projektowe : operacje jednostkowe : praca zbiorowa / pod redakcją
Jerzego Raczka ; opracowali Jerzy Raczek, Piotr Synowiec, Janusz Wójcik.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/176486
4350. Materiały XI Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału
Mechanicznego oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni
Technicznych : XXXVI Tydzień Kultury Studenckiej, 19-25 maj 2014 : praca zespołowa /
pod red. Marka Fligla, Leona Kukiełki ; Politechnika Koszalińska. Wydział Mechaniczny
[et al.].
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/176497
4351. Układy sterowania numerycznego XX wieku / Tadeusz Złoto, Andrzej Rygałło ;
Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2014
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/176473
4352. Maksymalna kontrola : techniki jazdy na motocyklach typu cruiser / Pat Hahn,
Steve Guderian i Mark Brown ; zdj. Darryl i Lori Cannon ; [tł. Gabriela Kuc-Stefaniuk].
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/176297
4353. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE : spawalnictwo / [pod
redakcją Janusz Mikuła ; zespół autorów Kamila Bachula, Jacek Habel, Janusz Mikuła,
Wojciech Wojciechowski] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydzia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/176488
4354. Practical optimization methods : with Mathematica applications / M. Asghar
Bhatti.
New York [etc.] : Springer-Verlag, cop. 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/131290
4355. Operacje cieplno-dyfuzyjne w inżynierii procesowej : laboratorium / Jerzy
Hapanowicz.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/130876
4356. Operacje mechaniczne w inżynierii procesowej
Hapanowicz.
Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/130815
:
laboratorium
/
Jerzy
4357. Preparatyka w badaniach metalograficznych / Kazimierz Bolanowski.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/130871
4358. Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. \n Cz. 1
/ Zbigniew Koruba, Jan W. Osiecki.
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/130885/1
4359. Technologia budowy maszyn / Mieczysław Feld.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/123202
4360. Podstawy konstrukcji maszyn : zbiór zadań : obciążenia,
wytrzymałościowe i sztywnościowe, połączenia, łożyska / Tadeusz Szopa.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/176626
obliczenia
4361. XI NKRM 2015, Sarbinowo : XI Konferencja "Nowe kierunki rozwoju mechaniki",
Koszalin-Sarbinowo, 18-20 marca 2015 r. / [redakcja Łukasz Bohdal, Piotr Zmuda
Trzebiatowski] ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział
Koszaliński i Zarząd Główny, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Wydział
Mechaniczny, Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/176651
4362. Mechanika z przykładami : statyka, płaska geometria mas / Witold Biały.
Warszawa : Wydawnictwo WNT, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/176696
4363. Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry
pary : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/176753
4364. Zapis konstrukcji : zbiór zadań dla mechaników. \n Cz. 1, \p Geometria
wykreślna / pod red. Zbigniewa Kudasiewicza ; [aut.] Paweł Droździel [et al.].
Lublin : Politechnika Lubelska, 2000.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 51/129853/1
4365. Słownik słowacko-polski. \n T. 2, \p P - Ž / Zofia Jurczak-Trojan [et al.].
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERS
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/130060/2
4366. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Stępniewski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 3/176793
/
Dariusz
4367. Kodeks drogowy z komentarzem 2015.
[Warszawa ] : Wydawnictwo Norma, [2015].
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 030/176811
4368. Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu drogowego rzeczy :
monografia : [praca zbiorowa / pod red. Izabelli Mitraszewskiej ; aut. Izabella
Mitraszewska et. al.].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176826
4369. Biuletyn wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska lata
2010-2014 / [opracowanie redakcyjne Tomasz Klepka, Tomasz Milczek, Maciej
Nowicki].
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/176788
4370. Porty lotnicze - infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie / Michał Kozłowski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/176759
4371. Nanopolymers and textiles / edited by Arezoo Afzali, Shima Maghsoodlou, Akbar
K. Haghi, Ewa Kłodzińska, Tomasz Baj, Marek Konop.
Torun : Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/176967
4372. Identyfikacja oddziaływania drgań i metody ich redukcji w wybranych zaworach
hydraulicznych / Michał Stosiak.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/176956
4373. Biomateriały / Beata Świeczko-Żurek, Andrzej Zieliński, Agnieszka Ossowska,
Sylwia Sobieszczyk.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176965
4374. Mechanika i wytrzymałość materiałów / Jarosław Górski, Jarosław Przewłócki,
Marek Skowronek, Karol Winkelmann.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/176962
4375. Systemy transportowe PRT / Włodzimierz Choromański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/176818
4376. Immunologia - fakty znane i nieznane / pod red. Wiesława Deptuły, Beaty
Tokarz-Deptuły, Ryszarda K. Pisarskiego.
Legnica ; Szczecin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176846
4377. Kształtowanie struktury i własności mechanicznych odkuwek
mikrostopowych w procesie obróbki cieplno-plastycznej / Marek Opiela.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/176872
ze
stali
4378. Żywność pochodzenia zwierzęcego : wybrane zagadnienia z przetwórstwa i
oceny jakościowej / pod red. Danuty Jaworskiej.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/176893
4379. Optymalizacja immunologiczna układów mechanicznych / Arkadiusz Poteralski.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176935
4380. Fundamentals of physics / Halliday, Resnick, Jearl Walker.
Hoboken : John Wiley Sons, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 53/176859
4381. Ekomobilność. \n T. 1, \p Innowacyjne i ekologiczne środki transportu / redaktor
naukowy Włodzimierz Choromański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176914
4382. Ekomobilność. \n T. 2, \p Innowacyjne rowiązania poprawy i przywracania
mobilności człowieka / redaktor naukowy Włodzimierz Choromański.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/176915
4383. Okrętowe turbiny parowe / Romuald Cwilewicz, Andrzej Perepeczko.
Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.1/.2/176954
4384. Numeryczna i eksperymentalna analiza procesu nagniatania z wykorzystaniem
teorii sprężystości i plastyczności / Tomasz Dyl.
Gdynia : Akademia Morska, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/176947
4385. Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emission : PhD
Dissertation / Łukasz J. Nowak ; supervisor: Mirosław Meissner, auxiliary supervisor:
Tomasz G. Zieliński.
Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research Polish A
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 534/176946
4386. Badania i modelowanie procesów zużywania ściernego i zmęczeniowego / pod
red. Jerzego Napiórkowskiego ; [aut. rozdz.: Jerzy Napiórkowski et al.].
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 539.3/.6/176944
4387. Numeryczne badania energochłonności materiałów pianowych z uwzględnieniem
ich mikrostruktury / Danuta Miedzińska.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/176943
4388. Optymalizacja konstrukcji i pilotażu statków powietrznych / Ryszard Vogt ;
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrzn
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/176950
4389. Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej : wybrane
wyniki badań / pod red. Romana Domańskiego.
Warszawa : Politechnika Warszawska, 2013.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/176952
4390. 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers
/ eds.: T. Łodygowski [et al].
Poznań : Institute of Structural Engineering. Poznan University
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/176979
4391. Inżynieria wytwarzania / red. Dariusz Kasprzak, Andrzej Mrowiec, Krzysztof
Talaśka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu. Wydział Politechniczny. Katedra Mechaniki i Budowy
Maszyn.
Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stani
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/176942
4392. Metody komputerowe w mechanice / Jerzy Warmiński, Jarosław Latalski, Rafał
Rusinek, Andrzej Mitura, Marek Borowiec.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/176992
4393. Propozycja metodyki modelowania sprzężonych drgań giętno-skrętnych w
stanach nieustalonych układów wirujących / Tomasz Matyja.
Katowice ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.82/.89/177216
4394. Obsługa i programowanie obrabiarek CNC : podręcznik operatora / Witold
Habrat.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/177201
4395. Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i
laminowania / Piotr Jasiulek.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/177260
4396. Samochody elektryczne / Bogumił Fic.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629/177267
4397. Przewóz towarów niebezpiecznych / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Transportowy Dozór Techniczny.
Radom : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzec
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177258
4398. Ważność elementów w strukturze złożonych systemów technicznych / Leszek
Chybowski.
Szczecin ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii E
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/177214
4399. Badanie spoin - badania nieniszczące / Krzysztof Ciechacki, Tomasz Giętka.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/177242
4400. Aircraft airframe / Ján Pil'a, Jarosław Kozuba, Grzegorz Peruń.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/177212
4401. Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce : Konferencja
Naukowo-Techniczna, Zakopane 11-13 marca 2015 r.
Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PI
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/177244
4402. O zastosowaniu neuronowych symulatorów przepływu przez kanały łopatkowe
turbin do wyznaczania stanu referencyjnego w diagnostyce cieplno-przepływowej / pod
red. Jerzego Głucha.
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.3/177247
4403.
Proces
cieplno-plastyczny
kształtowania
morfologii
składników
fazowych
mikrostruktury oraz plastyczności dwufazowych stopów tytanu / Maciej Motyka.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.78/177272
4404. Zjawiska zmęczeniowe w bimetalu stal-tytan / Aleksander Karolczuk, Mateusz
Kowalski.
Opole : Politechnika Opolska Oficyna Wydawnicza , 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177265
4405. Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw : poradnik operatora
/ Paweł Sosiński.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/177223
4406. Konserwacja ładowarek teleskopowych / Paweł Sosiński.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62.7/177222
4407. Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną
trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem / Marta Kurek.
Opole : Politechnika Opolska Oficyna Wydawnicza , 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177264
4408. Ślusarstwo ogólne / Ryszard Tuchliński
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/182231
4409. Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji w zastosowaniu do
planowania tymczasowej organizacji ruchu w sieci miejskiej / Renata Żochowska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177218
4410. Rozwój materiałów osnowy w narzędziowych spiekach metaliczno-diamentowych
/ Andrzej Romański.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/177190
4411. VI Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików : Łódź, 11
czerwca 2015 r. / [redakcja materiałów sesji Jakub M. Milczarek] ; Wydział
Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Oddział Łódzki Polskiego
Towarzystwa Chemicznego.
Łódź : [Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej], 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 54/177191
4412. Mechanika w lotnictwie : ML-XVI 2014. \n T. 2 / pod red. Krzysztofa Sibilskiego ;
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowane
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/177225
4413. Mechanika w lotnictwie : ML-XVI 2014. \n T. 1 / pod red. Krzysztofa Sibilskiego ;
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowane
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/177202
4414. Fizyczne właściwości surowców i ich wykorzystanie w procesach przetwórstwa
spożywczego / red. nauk. Paweł Sobczak, Beata Ślaska-Grzywna.
Lublin : Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/177196
4415. Wpraw to w ruch : proste mechanizmy dla wynalazców, majsterkowiczów i
artystów / Dustyn Roberts ; [tłumaczenie Krzysztof Sawka].
Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/177043
4416. Żywność ekologiczna : skrypt do ćwiczeń / pod red. Eweliny Hallmann ; [aut.
Ewelina Hallmann [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/177050
4417. Przewozy intermodalne / [aut.: Juliusz Engelhardt, Ireneusz Fechner, Marcin
Foltyński, Maria Matusiewicz, Piotr Frąckowiak, Marcin Hajdul, Michał Szlendak,
Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Henryk
Zielaskiewicz] ; Włodzimierz Rydzykowski (red.).
Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177059
4418. Obsługa układów kierowniczych hamulcowych i zawieszenia
samochodowych / Staton Abbey ; tł. z jęz. ang. Zdzisław Jakubowski.
Warszawa : Wydaw. Komunik. i Łącz., 1978.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/138048
pojazdów
4419.
Komputerowo
zintegrowane
projektowanie
elastycznych
systemów
produkcyjnych / Bogdan Palchevskyi, Antoni Świć, Volodymyr Pavlysh, Zbigniew
Banaszak, Arkadiusz Gola, Olena Krestianpol, Vasyl Lozynskyi.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/176987
4420. Mechanika płynów : laboratorium / Jerzy Sawicki.
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczeg
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/178380
4421. Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w
elementach tarciowych układów hamulcowych / pod redakcją Oleksandra Jewtuszenki
;[Współautorzy: Adam Adamowicz, Piotr Grześ, Olena Jewtuszenko, Michał Kuciej, Ewa
Och ; Redaktor naukowy: Andrzej Seweryn].
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/177293
4422. Zrozumieć samochód : samochód bez tajemnic / Cezary Szczepaniak.
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/177341
4423. Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy
materiałów polimerowych / Piotr Rytlewski.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/177330
wierzchniej
4424. Smarowanie powierzchni biologicznych i inżynieryjnych substancjami o budowie
warstwowej / Wiesław Urbaniak.
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/177327
4425. Przykłady obliczeń, zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn. \n T.
2, cz. 2, \p Ogólne zasady obliczeń sprzęgieł i hamulców / Antoni Skoć, Maciej Kwaśny.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/177726
4426. Jakość i bezpieczeństwo żywności : nowoczesne metody analityczne w
zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności / pod red. Doroty Witrowej-Rajchert i
Agaty Marzec.
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 664/177313
4427. Zarys praktyki transportu kopalnianego : ładowarki i pojazdy oponowe / Jacek M.
Czaplicki.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/177524
4428. Numerical modelling of mechanical systems / Jerzy Warmiński, Jarosław Latalski,
Rafał Rusinek, Andrzej Mitura, Marek Borowiec.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/177410
4429. Selected issues of machine design / Hubert Dębski, Jakub Gajewski, Józef Jonak,
Grzegorz Ponieważ.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/177400
4430. Issues of machine and device operation and maintenance / Grzegorz Koszałka,
Piotr Ignaciuk, Jacek Hunicz.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-7/177390
4431. Selected issues of metal forming / Zbigniew Pater, Grzegorz Samołyk.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/177380
4432. Modern issues of plasticizing plastics / Janusz W. Sikora.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/177425
4433. Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania : oprac. zbiorowe / pod
red. Ryszarda Maciejewskiego, Jarosława Zubrzyckiego.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/177415
4434. Inżynieria biomedyczna : telemedycyna : oprac. zbiorowe / pod red. Ryszarda
Maciejewskiego, Jarosława Zubrzyckiego.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 61/177430
4435. Manufacturing processes : actual problems - 2014. \n T. 3, \p Inżynieria
bezpieczeństwa w procesach wytwórczych = Safety engineering in manufacturing
processes / redaktorzy: Maksymilian Gajek, Oleksandr Hachkevych, Anida
Stanik-Besler / edited by: Maksymilian Gajek, Oleksandr Hachkevych, Anida
Stanik-Besler.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej , 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/177533
4436. Ocena bezpieczeństwa i modelowanie w systemach awaryjnego opuszczania
samolotu wojskowego / Stanisław Wojciech Szajnar.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/177568
4437. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie :
XXXIX Studencka Konferencja Naukowa, Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa /
pod redakcją naukową Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika
Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177551
4438. Masywne stopy amorficzne : metody wytwarzania, właściwości, zastosowanie /
Marcin Nabiałek.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/177530
4439. Notes and recommendations for the lecturers : materials made from renewable
sources / Paulina Kuźniar, Stanisław Kuciel.
Kraków : Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydzia
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177539
4440. Modelowanie molekularne : projektowanie materiałów metodami mechaniki
kwantowej / Anna Biedunkiewicz, Marta Krawczyk, Urszula Gabriel-Półrolniczak.
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersyte
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177528
4441. Wybrane zagadnienia technologii procesowych w przemyśle : praca zbiorowa /
redakcja naukowa Edyta Kardas, Marek Warzecha ; Politechnika Częstochowska.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/177722
4442. New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and
production engineering : XVI International Scientific Conference : a collective
monograph / edited by Henryk Radomiak, Jarosław Boryca ; Częstochowa University of
Technology. Faculty of Production Engineering and Materials Technology.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 669/177718
4443.
System
dopuszczeń
i
odbiorów
techniczno-jakościowych
sprzętu
wykorzystywanego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej / [aut. Krzysztof Bocian
et al.].
Józefów : Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeci
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/177717
4444. Laboratorium mechaniki technicznej 2 / Jerzy Płosa, Andrzej Maczyński.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 531/177724
4445. Termodynamika : przykłady i zadania / Franciszek Wolańczyk.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 536/177739
4446. Aerodynamika / Wiesław Sobieraj.
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 533/177715
4447. Wspomagane komputerowo konstruowanie wybranych elementów przekładni
zębatych / Piotr Folęga.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/177745
4448. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych
ICNOP'2015 / [redaktor Andrzej Grotowski] ; KGHM CUPRUM - Centrum
Badawczo-Rozwojowe. Instytut Metali Niezależnych.
Wrocław : KGHM Cuprum. Centrum Badawczo-Rozwojowe, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/177734
4449. Aircraft systems / Ján Pil'a, Jarosław Kozuba, Grzegorz Peruń.
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.7/177740
4450. Teoretyczno-technologiczne podstawy walcowania prętów bimetalowych w
wykrojach / Sebastian Mróz ; [redaktor naukowy Henryk Dyja] ; Politechnika
Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Tech
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.73/.77/177747
4451. Manufacturing processes : actual problems - 2014. \n T. 2, \p Modelirovanie i
optimalizaciâ proizvodstvennyh processov = Vol. 2, Modelling and optimization of
manufacturing processes = T. 2, Modelowanie i optymalizacja procesów wytwórczych /
naučnaâ redakciâ: Maksimilian Gaek, Aleksandr Gačkevič, Anida Stanik-Besler / edited
by: Maksimilian Gajek, Oleksandr Hackhevych, Anida Stanik-Besler.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/177728
4452. Technologia transportu kolejowego / Paweł Zalewski, Piotr Siedlecki, Arkadiusz
Drewnowski.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/178780
4453. Farby i lakiery proszkowe : otrzymywanie, formowanie, nanoszenie i ocena
właściwości / Barbara Pilch-Pitera.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/177662
4454. Metoda analizy bezpieczeństwa czynnego pojazdów kolejowych / Michał Opala.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177638
4455. Język angielski w branży samochodowej / Janina Jarocka.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 81/177633
4456.
Wybrane
zagadnienia
biologicznej
degradacji
polimerów
Żmihorska-Gotfryd.
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 504/177932
/
Anna
4457. Laboratorium mechaniki płynów / Dariusz Mika, Jerzy Józwik, Arkadiusz Tofil ;
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/177618
4458. Podstawy konstrukcji maszyn / [Autorzy: Piotr Boś, Dorota Chodorowska,
Romuald Fejkiel, Sławomir Sitarz, Zofia Wrzask].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/177701
4459. Manufacturing processes : actual problems - 2014. \n Vol. 1, \p Basic science
applications in manufacturing processes = T. 1, Aplikacje nauk podstawowych w
procesach wytwórczych / naučnaâ redakciâ: Maksimilian Gaek, Aleksandr Gačkevič,
Anida Stanik-Bèsler / edited by : Maksymilian Gajek, Oleksandr Hachkevych, Anida
Stanik-Besler.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/177730
4460. Kieszonkowy podręcznik obsługi roweru szosowego
[tłumaczenie Wiktor T. Nowotka].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.322/177151
/
Guy
Andrews
;
4461. Kieszonkowy podręcznik obsługi roweru górskiego / Mike Davis, Guy Andrews ;
[tłumaczenie Wiktor T. Nowotka].
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.322/177150
4462. Zawieszenie samochodu / R. W. Rotenberg ; [tł. z ros. Jerzy Kalicki].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1974.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/135320
4463. Samochodowe skrzynki biegów i układy napędowe : konstrukcja, działanie,
obsługa / William H. Crouse ; [tł. Władysław Szemioth].
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1974.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/137033
4464. Technika chłodnicza w klimatyzacji / Leon Kołodziejczyk, Marian Rubik.
Warszawa : Arkady, 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.5/136886
4465. Stanowisko laboratoryjne zintegrowanego systemu kontroli ruchu morskiego :
opis i instrukcja obsługi stanowiska laboratoryjnego / Adam Uljasz, Ryszard Wawruch.
Gdynia : Akademia Morska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177785
4466. Analiza wad odlewów : wybrane zagadnienia : laboratorium / Jerzy Zych.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.74/177800
4467. Aspects of internal combustion engines in machines / Mirosław Wendeker.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/177763
4468. Maszyny i procesy produkcyjne / redakcja Antoni Świć, Arkadiusz Gola.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62-5/177779
4469. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego / Aleksander Nieoczym, František
Brumerčik.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177764
4470. Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi / redakcja Antoni Świć, Jerzy
Stamirowski.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/177780
4471. Hydraulika siłowa : zbiór zadań z rozwiązaniami / Piotr Sobczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 532/177688
4472. Prawo transportu lądowego / Władysław Górski, Edward Mendyk.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 656/177888
4473. Nanomechanics : selected problems / edited by Aleksander Muc, Małgorzata
Chwał, Andrzej Garstecki and Gwidon Szefer ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177907
4474. Wybrane zagadnienia modelowania procesów urabiania, ładowania i odstawy w
kompleksach ścianowych / Piotr Gospodarczyk, Wojciech Czuba, Antoni Kalukiewicz,
Krzysztof Kotwica, Paweł Mendyka, Grzegorz Stopka.
Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 622/177904
4475. Tłokowe silniki spalinowe : ćwiczenia laboratoryjne / Jerzy Krefft.
Gdynia : Akademia Morska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/177900
4476. Solid Edge : zrozumieć technologię synchroniczną / Tomasz Luźniak.
Wrocław : GM System Integracja Systemów Inżynierskich, 2015
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/177896
4477. Spalanie ubogich i homogenicznych mieszanek benzynowo-powietrznych / Jerzy
Cisek ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/177929
4478. Mounting of machines and devices by using EPY resin compound / Karol
Grudziński, Wiesław Jaroszewicz, Jędrzej Ratajczak, Magdalena Urbaniak, Paweł
Grudziński ; [translation Eugeniusz Przemysław Wierzchowski].
Szczecin : PPH Zapol Sobczyk, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.3/177938
4479. Inżynieria odwrotna w projektowaniu, analizie i diagnostyce części maszyn /
Ireneusz Wróbel ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział
Budowy Maszyn i Informatyki. Katedra Podstaw Budowy Maszyn.
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/177937
4480. 16th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Complexes (MMC-16,
Wroclaw - Poland), August 10-14, 2015, Wroclaw, Poland : program and proceedings /
editors: Anna Jakubiak-Marcinkowska, Andrzej Trochimczuk.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 678/177944
4481. Inżynier XXI wieku: [IV Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Młodych
Naukowców] / [red. Jacek Rysiński ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki].
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanist
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 62/177939
4482. Mechanochemiczna aktywacja katalizatorów wanadowych / Valery A. Zazhigalov,
Krystyna Wieczorek-Ciurowa.
Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 66/177940
4483. Zestawy kołowe pojazdów szynowych : wybrane zagadnienia / Krzysztof
Karwala, Maciej Michnej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 629.4/177933
4484. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów (MAG/MIG) : podręcznik
dla spawaczy i instruktorów / Bolesław Kurpisz.
Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.791/.795/177921
4485. Morfologia powierzchni stali duplex po procesie toczenia na sucho i z
chłodzeniem / Grzegorz M. Królczyk.
Opole : Politechnika Opolska Oficyna Wydawnicza, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.9/177927
4486. Open knowledge-driven manufacturing logistics : the eScop approach / [edited
by Stanisław Strzelczak, Pavel Balda, Marco Garetti and Andrei Lobov].
Warsaw : Warsaw University of Technology Publishing House, 201
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/177948
4487. Direct and advanced modelling in Creo Parametric : modelling parts and
assemblies, stress analysis, kinematic analysis, API programming / Edward Lisowski,
Grzegorz Filo ; Cracow University of Technology.
Kraków : Wydawnictwo PK, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/177950
4488. Modelowanie 2D w systemie AutoCAD dla inżynierów produkcji / Sławomir
Herma, Dawid Kurczyk.
Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/177967
4489. Modelowanie 3D w systemie AutoCAD dla inżynierów produkcji / Sławomir
Herma, Dawid Kurczyk.
Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/177966
4490. Matlab w wybranych zagadnieniach mechaniki / Aleksander Karolczuk.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 004/177962
4491. Weryfikacja kryteriów wieloosiowego losowego zmęczenia / Tadeusz Łagoda,
Marta Kurek, Aleksander Karolczuk, Adam Niesłony, Ewelina Böhm, Anna Kulesa.
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 620.1/177959
4492. Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wysokoprężnych / Marian Zabłocki.
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1976.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.4/138035
4493. Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / redakcja Antonii Świć, Arkadiusz
Gola.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 658/178185
4494. Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów
maszyn i mechanizmów / pod redakcją Józefa Jonaka.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.01/178010
4495. Wózki widłowe : podręcznik operatora / Pre-press: Dominik Pojedyński.
Warszawa : Grupa IMAGE, 2015.
Biblioteka Wydziału Mechanicznego, Sygn: 621.86/.87/178100
4496. Podstawy anatomii człowieka : podręcznik dla studentów / Bogusław K. Gołąb.
Warszawa : Wydawnictwo Lekars