Lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu GEV

Komentarze

Transkrypt

Lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu GEV
www.conrad.pl Lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu GEV Vienna 70004 Instrukcja obsługi nr produktu: 577859 Sposób funkcjonowania/Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Gdy zapada zmrok lampa zewnętrzna z czujnikiem ruchu włącza oświetlenie podstawowe. Jasność oświetlenia można ustawić na poziomie 0% -­‐ 60%. W dzień lampa się wyłącza. Czas można ustawić za pomocą przełącznika przyciemniania. Jeśli w międzyczasie zintegrowany czujnik ruchu wykryje poruszające się źródła ciepła (oso-­‐
by, auta, zwierzęta), lampa przełącza się na 100% wydajności. Po upływie ustawionego czasu włącza się oświetlenie podstawowe. Spoczynkowe źródła ciepła nie uruchamiają oświetlenia. Wskazania bezpieczeństwa Montażu mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione przy zachowaniu obowiązujących przepisów. Prace na urządzeniu można wykonywać tylko po uprzednim wyłączeniu urzą-­‐
dzenia oraz obwodu. Proszę sprawdzić, czy przewód przyłączeniowy nie jest pod napięciem! Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi! Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie! Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe spowodowane nieod-­‐
powiednim posługiwaniem się lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja traci ważność. Z powodu bezpieczeństwa i certyfikatu zgodności zabrania się samodzielnej przebudowy i/lub zmiany oświetlenia domowego. Oświetlenie może się nagrzać. Zagrożenie poparzeniem! Przed wymianą ża-­‐
rówki lampę należy odstawić do ochłodzenia. Miejsce montażowe Najbezpieczniejsze jest mocowanie poprzeczne. Czujnik ruchu powinien być zawsze tak ustawiony, żeby nie poruszać się bezpośrednio w jego kierunku. Lampa nadaje się do montażu naściennego. Montaż/Instalacja Proszę otworzyć lampę jak na rys. 1-­‐3. Proszę usunąć wszystkie opakowania ochronne (folie i tektury). Aby uzyskać optymalny odstęp między kablem i mocowaniem lampy należy posłu-­‐
żyć się szablonem do wiercenia. Przyłączenie do gniazda następuje od tyłu rys. 4 lub z boku rys. 5. Uchwyt należy zamocować do ściany jak na rys. 6. Proszę przyłączyć przewód sieciowy zgodnie ze schematem z rys 7 i przymocować gniazdo do oświetlenia jak na rys. 8. Proszę przykręcić oświetlenie do uchwytu zgodnie z rys. 9 i założyć żarówkę. Uwaga: brak lamp oszczędnościowych lub lamp diodowych LED. Strona 1 z 3 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl www.conrad.pl Proszę zamontować wszystkie elementy usuwane na rys. 1-­‐2. Proszę włączyć zabezpieczenie obwodu elektrycznego. Jeśli domowe oświetlenie jest podłączone do oddzielnego przełącz-­‐
nika, należy go włączyć. Ustawienia (rys. 10) TIME Ustawienie czasu dodatkowego świecenia ok. 5 sek. -­‐ 5 min. LUX Przełącznik przyciemniania, nocny/dzienny tryb pracy. DIM Jasność oświetlenia podstawowego ustawiania na poziomie 0% -­‐ 60%. Gdy zapada zmierzch lampa zewnętrzna Vienna przechodzi do oświetlenia podstawowego. W razie roz-­‐
poznania dodatkowego ruchu, lampa przełącza się na 100% wydajności. Po upływie ustawio-­‐
nego czasu włącza się oświetlenie podstawowe. Utylizacja Urządzenie nie podlega utylizacji razem z niesortowanymi odpadami gospodar-­‐
stwa domowego. Prawo zobowiązuje właścicieli do odpowiedniej utylizacji urządzenia. Informacje na ten temat posiada administracja miejska i gmina. Analiza usterek -­‐ wskazania praktyczne Usterka Przyczyna Nie osiągnięto maks. zasięgu. • Czujnik ruchu został zamocowany za nisko. • Niewielka różnica temperatur otoczenia i źródła ciepła. Lampa cały czas się świeci./Lampa • Ciągły ruch ciepła: włącza się w dowolnym momencie. Monitoring obejmuje chodnik, ulicę, drzewa etc. Nieoczekiwana zmiana źródeł ciepła wy-­‐
wołana burzą, deszczem lub wentylatorami. Pośredni/bezpośredni wpływ promieni sło-­‐
necznych. Brak reakcji na pojazdy. • Pojazd nie jest ciepły. • Duża izolacja wokół silnika. Dane techniczne Zakres 90⁰ Zasięg ok. 5 m zależnie od wysokości montażowej i temperatury na zewnątrz Ustawienie czasu przedział ok. 5 sek. -­‐ 5 min. Przełącznik przyciemniania regulacja trybu nocnego i dziennego Przyłączenie sieciowe 230 V ~, 50 Hz Jasność maks. 60 W, E27. Tylko żarówki i halogeny, bez żarówek energooszczędnych czy diod LED. Klasa ochrony I Rodzaj ochrony IP 44 Rekomendowana wysokość montażowa 1,8 m Wymiary wys. 308 x szer. 183 x gł. 120 mm Strona 2 z 3 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl www.conrad.pl Producent zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian w stosowanej technologii i optyce. Conrad Electronic SE Klaus-­‐Conrad Straße 1 92240 Hirschau Strona 3 z 3 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. www.conrad.pl 

Podobne dokumenty