Koszenie rzeki Wierzycy od km 93+470 do 101+090 tj. 7620 mb

Komentarze

Transkrypt

Koszenie rzeki Wierzycy od km 93+470 do 101+090 tj. 7620 mb
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku część prac związanych z utrzymaniem
rzek wykonuje przy pomocy własnych pracowników, bez zatrudniania firm zewnętrznych.
Prowadzone prace mają m.in. na celu usunięcie zatorów na rzekach, przycięcie gałęzi
„wchodzących” w szlak Ŝeglowny, okoszenie koryta rzeki nadmiernie porośniętego
roślinnością w celu odzyskania przez niego droŜności.
Dla prowadzenia tych RZGW posiada 3 specjalistyczne jednostki - kosiarki melioracyjne,
dwie jednostki to amfibie TRUXOR, zaprojektowane po to, aby wykonać wszelkie prace w
miejscach, gdzie praktycznie tradycyjne maszyny nie są w stanie ani jeździć, ani pływać,
trzecia to kosiarka ESOX5.
Nowym sprzętem wykonano w 2013r między innymi:
Koszenie rzeki Wierzycy od km 93+470 do 101+090 tj. 7620 mb (okolice
miejscowości Jaroszewy)
Wykaszanie roślinności przy uŜyciu amfibii na Wierzycy
Wykaszanie roślinności przy uŜyciu amfibii na Wierzycy
Koszenie i wydobycie roślinności wodnej na rzece Brdzie – km 2+800 –
14+800 (miasto Bydgoszcz)
Praca przy pomocy kosiarki roślinności wodnej w Bydgoszczy
Koszenie roślinności na rzece Brdzie na odcinkach km 131+000 – 133+600
(m. Konigort), 165+000 – 170+000 (ujście do jeziora Charzykowskiego)
i 171+000 – 178+000 (m. Sąpolno) i Zbrzycy km 12+500 – 14+200 (m.
Laska), 15+000 – 19+800 (m. Widno) i 22+200 – 25+800 (m. Kaszuba
Leśna)
Praca przy uŜyciu kosiarki melioracyjnej na Brdzie
Aktualnie trwa wykaszanie roślinności w Somoninie na rzece Raduni.

Podobne dokumenty