Lista laureatów konkursu na stypendia dla profesorów wizytujących

Komentarze

Transkrypt

Lista laureatów konkursu na stypendia dla profesorów wizytujących
Lista laureatów konkursu na stypendia dla profesorów wizytujących
w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla
doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”
Lp. Nazwisko i imię
Uczelnia
Jednostka przyjmująca
1.
dr Dusek Michal
Czeska Akademia Nauk Wydział Chemii
2.
prof. Giebułtowicz
Oregon State University Wydział Biologii
Jadwiga
3.
prof. Gresik Thomas
University of Notre
Wydział Nauk
Dame
Ekonomicznych
4.
prof. Kaplan Robert
University of Vermont
Wydział Zarządzania
5.
prof. Lasiecka Irena
University of Virginia
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki
6.
dr Segeda Serhij
Uniwersytet Kijowski
Wydział Lingwistyki
Stosowanej
7.
dr Sticha Frantisek
Czeska Akademia Nauk Wydział Polonistyki
8.
prof. Turowski Andrzej
Uniwersytet Burgundzki Wydział Historyczny
w Dijon
9.
dr Wallace Saro
University of Reading
Wydział Historyczny
Projekt „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów
i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podobne dokumenty