Wyniki konkursu - Samorząd Województwa Opolskiego

Komentarze

Transkrypt

Wyniki konkursu - Samorząd Województwa Opolskiego
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 3955 / 09
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 6 października 2009
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA
Wyniki konkursu
„PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany
na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich informuje, Ŝe decyzją
Zarządu Województwa Opolskiego laureatami I etapu regionalnego konkursu
zostali:
I miejsce: Gmina Prudnik: Budowa wiejskiego centrum aktywizacji w Rudziczce
II miejsce: Gmina Rudniki: Zagospodarowanie centrum rekreacyjno – turystyczno
- sportowego we wsi Rudniki
III miejsce: Gmina Biała: Wiejskie centrum kultury i rekreacji w Chrzelicach
Laureaci otrzymują nagrody finansowe w wysokości odpowiednio:
I
II
III
miejsce
miejsce
miejsce
-
7 000 zł brutto
5 000 zł brutto
3 000 zł brutto
Jednocześnie informuje, Ŝe zdobywca I miejsca, zgodnie z regulaminem, jest
nominowany do etapu ogólnopolskim.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Kontakt:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
tel. (077) 44 82 100
fax. (077) 44 82 101
[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podobne dokumenty