Parkingi a sprawa polska Nowy Actros: lider ekonomiczności 62

Komentarze

Transkrypt

Parkingi a sprawa polska Nowy Actros: lider ekonomiczności 62
www.przewoznik.zmpd.pl
www.przewoznik.zmpd.pl
październik/listopad
kwiecień/maj 2014
2015
numer
numer
2 (35)
5 (44)
MiLoG
6-15
26
Nowy Actros: lider ekonomiczności 62
Parkingi a sprawa polska poradnik
przewoźnik nr 44
Bezpieczne
przewozy pasz
poradnik
przewoźnik nr 44
UDZIAŁ BRANŻ CERTYFIKOWANYCH PRZEZ GMP+ FSA
[w proc., stan na sierpień 2015]
■
■
■
■
Transport drogowy - 64
Handel - 18
Żegluga śródlądowa - 7
Wynajęty transport drogowy - 4
Przedstawiciel stowarzyszenia certyfikującego produkcję i transport pasz
- GMP+ Feed Safety Assurance przekonuje, że polscy przewoźnicy powinni
nie tylko certyfikować swoje usługi, ale także brać udział w rozwoju systemu
certyfikacji.
■
■
■
■
LICZBA POLSKICH FIRM MAJĄCYCH
CERTYFIKAT GMP+ FSA
Producenci pasz - 4
Producenci mieszanek - 1
Wynajęta żegluga - 1
Wynajęty transport kolejowy - 1
Wynajęty transport
kolejowy - 1%
Producenci dodatków - 0%
Producenci premiksów - 0%
284
2010
350
2011
342
2012
427
674
2013
988
2014
Transport kolejowy - 0%
ŁAŃCUCH SPOŻYWCZY
I PASZOWY
2009
1 168
2015 sierpień
Kontroler
Systemy jakościowe
Systemy jakościowe
Detal
Uprawa
Zbiór i przechowywanie
Johan den Hartog
W
58
ostatnich piętnastu latach bezpieczeństwo
w przewozach żywności oraz pasz znajdowało się pod bacznym okiem Unii Europejskiej. Od 2004
roku podstawowym aktem prawnym
jest General Food Law.
W Holandii tradycja t worzenia prawnych standardów tego typu przewozów sięga 1992 roku, gdy
branża przygotowała zestaw dobrych
praktyk.
Inicjatywa wyszła od holenderskich hodowców zwierząt, którzy
eksportowali 60 proc. swojej produkcji. Każda wpadka z jakością nastrajała negatywnie opinię publiczną, odbijała się na sprzedaży i powodowała straty finansowe.
W ten sposób sprawa jakości żywności oraz pasz stała się międzynarodową kwestią.
Ważnym pytaniem pozostaje: w
jaki sposób producenci pasz mogą
przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa konsumentów?
Produkcja
Co oznacza GMP+
Standard GMP+ Feed Safety Assurance (System bezpieczeństwa pasz) rozpoczął funkcjonowanie w 1992 roku
jako spis dobrych praktyk. Lata funkcjonowania pozwoliły udoskonalić go
i w rezultacie stał się on systemem
certyfikowania, obejmującym cały
proces produkcji oraz dostaw pasz.
Praktyczne aspekty bezpieczeństwa
pasz, na które branża zwróciła uwagę po kilku wypadkach, zostały opracowane w systemie GMP+ Feed Safety Assurance.
Systemy zapobiegania nieprawidłowościom, jak podstawowy w tej branży HACCP, oraz system zapewnienia
jakości zarządzania, wykorzystują jako podstawę ISO 9001.
Dla zapewnienia czystości pasz
wprowadzono także limity niepożądanych substancji. Dodatkowe narzędzia służą do monitorowania procesu
oraz wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach. Ich celem jest ograniczenie strat, jeżeli już zdarzy się wypadek. Nieustanne wzbogacanie systemu certyfikacji o wnioski z różnych zdarzeń oraz wykorzystywanie
Transport
doświadczeń przedsiębiorstw i partnerów są podstawą dobrego funkcjonowania systemu GMP+ Feed Safety
Assurance.
Całościowe podejście
Mieszanki
przewozach drogowych, ale odsetek
dostawców pasz jest także stosunkowo wysoki. Te liczby odzwierciedlają
znaczenie polskiego sektora produkcji
pasz oraz przewozów międzynarodowych na międzynarodowym rynku.
GMP + Feed Safety Assurance pokrywa cały łańcuch - od produkcji po karmienie zwierząt. Certyfikacja obejmuje także transport. Całościowe podejście jest najbardziej efektywne, jeśli
chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa
żywności. Przez wczesne zapobieganie zanieczyszczeniu lub zatruciu paszy oraz rozprzestrzenianiu niebezpiecznego produktu można najefektywniej zminimalizować ryzyko.
Dlaczego certyfikacja jest
ważna?
Ważne dla polskich
przewoźników
Możliwości wzrostu
W marcu 2015 roku tysięczna polska
firma otrzymała certyfikat GMP+ Feed
Safety Assurance. W połowie sierpnia
br. ta liczba wzrosła do blisko 1 170
firm. Polska znajduje się na trzecim
miejscu pod względem liczby certyfikowanych firm. Większość z nich
jest aktywna w międzynarodowych
Hodowla
Otrzymanie certyfikatu pozwala na
dostawy pasz i usług z nimi związanych do odbiorców w Europie Północnej. Taki certyfikat otrzymało już 800
przewoźników z Polski, co stanowi 17
proc. ogólnej liczby firm transportowych mających certyfikat GMP+ Feed
Safety Assurance.
Ponad 14 tys. firm z siedemdziesięciu pięciu krajów posiada certyfikat
GMP+ Feed Safety Assurance. Na liście znajdują się firmy z większości
europejskich krajów, w tym z sąsiadujących z Polską: Niemiec, Czech, oraz
położonych nieopodal: Austrii, Danii
i Belgii. W rezultacie rosnącej popularności zwiększa się zapotrzebowa-
Przetwórstwo
nie na certyfikowany transport. Rośnie znaczenie certyfikowanych przewoźników, a konkurencja z nimi jest
coraz trudniejsza.
Chociaż w krajowym transporcie
certyfikaty GMP+ Feed Safety Assurance nie są na razie poszukiwane, sytuacja może zmienić się w przyszłości. Kilka spotykanych na żywności nalepek poświadczających bezpieczeństwo żywności obejmuje także
kontrolę bezpieczeństwa pasz dostarczanych do działających w Polsce gospodarstw.
Wspólna działalność
Systemem GMP+ Feed Safety Assurance zarządza GMP+ International. Jest
to międzynarodowa, niezależna organizacja, stanowiąca platformę dla
działań firm z branży producentów i
przewoźników pasz.
Aktywny udział podmiotów zajmujących się paszami (od nasion po
dostawy) jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju certyfikacji i standardów GMP+ Feed Safety Assurance.
Uczestnictwo przybiera formę partnerstwa stowarzyszeń branżowych
oraz firm zajmujących się żywnością.
Partnerzy nominują swoich przedstawicieli do International Expert Committee oraz do podgrup.
Wśród trzydziestu pięciu partnerów GMP+ International znajdują się
dwie międzynarodowe i 30 krajowych (z siedmiu państw) stowarzyszeń branżowych oraz 3 międzynarodowe koncerny spożywcze. Wśród
partnerów są: holenderskie stowarzyszenie przewoźników drogowych TLN,
niemieckie stowarzyszenie przewoźników kolejowych (VDV), reprezentujące
żeglugę śródlądową dwa stowarzyszenia holenderskie (BBU oraz CBRB) i z
tej samej gałęzi transportu partner z
Niemiec (DB).
Współpraca z GMP+ korzystna jest
także dla polskich przedsiębiorców. W
gronie partnerów GMP+ nie ma żadnego polskiego stowarzyszenia. Tymczasem posiadanie takiego krajowego
reprezentanta ma uzasadnienie z powodu rosnącej liczby certyfikatów zdobywanych przez polskich przedsiębiorców. Udział w procesie podejmowania
decyzji dotyczącej zakresu certyfikatów GMP+ Feed Safety Assurance będzie korzystny dla polskich firm.
■
59

Podobne dokumenty