Narkotyczna droga do prostytucji

Komentarze

Transkrypt

Narkotyczna droga do prostytucji
1 (2) 2009
od redakcji
Pierwszy numer wydawaliśmy z pewnym
niepokojem – jak zostaniemy przyjęci, czy
spełnimy oczekiwania, czy w ogóle warto...
Nasze obawy okazały się nieuzasadnione –
spotkaliśmy się z bardzo ciepłym i życzliwym
przyjęciem. Dziękujemy Wam za wszystkie
maile i telefony, za życzenia wytrwałości
i odwagi.
Zgodnie z Waszymi sugestiami, archiwalne
numery Strychówki można pobrać z naszej
strony www.narkomania.net.
Kolejny numer poświęcamy problemowi,
który nieodłącznie jest związany z używaniem
narkotyków – prostytucji, w tym także tej
przymuszonej, wynikającej z handlu ludźmi.
W numerze również wywiad z Ireną Dawid-
co, gdzie, kiedy
temat numeru
Narkotyczna droga do prostytucji
Kiedy przychodzi głód narkotyczny, trzeba zdobyć pieniądze. Za wszelką cenę. Po
okresie kradzieży z domu i okradaniu znajomych, dziewczęta zaczynają sprzedawać
siebie.
Konsekwencją stałego lub okresowego
używania narkotyków jest pogłębiająca
się niezdolność do wykonywania lub
podejmowania innych ról społecznych poza
rolą narkomana. W fazie zaawansowanej
narkomanii
cała
aktywność
życiowa
skierowana jest na zdobycie środka
odurzającego, z czym z kolei często wiążą
się zachowania aspołeczne.
http://www.sxc.hu/profile/lusi
Zdobyć za wszelką cenę
Chłopcy zwykle wkraczają na drogę
przestępczą – kradzieże, rozboje, fałszerstwa
recept. Dziewczęta natomiast bardzo często
zostają prostytutkami. W zależności od stażu
narkomańskiego, destrukcji życiowej, własnej
psychopatolgii,
środowiska,
w
którym
żyją,
różni się także
prostytucja wśród
nastolatek.
Najpewniejszy,
bo
w
miarę
stabilny,
jest
układ z dealerem
lub sponsorem:
seks za narkotyki
lub pieniądze, za
które można je
kupić.
Gdyby Tomek nie
„sypał” amfetaminą, nie spojrzałabym nawet
na niego – mówi Basia, siedemnastolatka,
która zakończyła właśnie terapię – Pół
roku byłam do jego dyspozycji w zamian
za narkotyki i alkohol – dodaje. – Później
zmieniłam sposób zdobywania narkotyków
www.narkomania.net
Olczyk z fundacji „La Strada“. Tradycyjnie
czekamy na Wasze opinie i sugestie.
Tak więc – KONTYNUUJEMY!
i alkoholu. Zaczęłam chodzić do pubów
i dyskotek. Wystarczyło sprowokować
mężczyzn ubiorem, makijażem, ruchami,
tańcem. Zwykle któryś stawiał kilka drinków.
Często mieli przy sobie narkotyki, a jeżeli
nie, wychodziliśmy i szliśmy do niego, nigdy
do mnie – wspomina Basia. – Ceną tak
zdobywanych środków jest towarzysząca mi
do dziś opina łatwej, puszczalskiej, czy po
prostu dziwki – podkreśla.
Prostytucja nie jest ostatecznością
– Przeważająca grupa narkomanek zarabia
pieniądze na ulicy, klubach lub dyskotekach.
Spora część z nich jest nosicielami WZW
i HIV – mówi Elżbieta Kalmus, terapeuta
systemowy,
specjalizująca
się w leczeniu
uzależnionej
młodzieży.
Jednocześnie coraz
częściej są to
młode dziewczyny i
bez długiego stażu
narkomańskiego,
podobnie, jak inna
grupa
młodych
narkomanek
–prostytutek,
które podejmują
regularną
pracę w agencjach towarzyskich, stają się
„dziewczynami na telefon” – dodaje.
Najczęstszym pytaniem pojawiającym się
ze strony osób dorosłych jest: „dlaczego
dziewczyny nie widzą nawet najprostszych
konsekwencji – ryzyka chorób, opinii w
W ROSJI uruchomiono sieć specyficznych
ośrodków odwykowych.
Odwyk trwa kilka miesięcy i przez ten
czas narkomani są przykuwani do łóżek.
Dostają jedynie niewielkie porcje jedzenia, a myć się mogą tylko raz w tygodniu.
Do toalety mogą chodzić najwyżej 3 razy
dziennie. Wszyscy narkomani leżą na jednej wielkiej sali. Terapia jest dla młodych
ludzi wstrząsająca i prawie 90% z nich nie
wraca już do nałogu.
•
W POLSCE jest około 120 tys. osób
uzależnionych od narkotyków. Z powodu
przedawkowania umiera rocznie około 250
osób – poinformowano w raporcie „Stan
problemu narkotykowego w Europie”.
W roku ubiegłym do lecznictwa stacjonarnego przyjęto ponad 13 tys. osób
uzależnionych. Około 1,5 tys. korzystało z
leczenia substytucyjnego. Mamy obecnie
85 placówek leczenia stacjonarnego, 305
placówek ambulatoryjnych, 16 programów
leczenia substytucyjnego.
•
W EUROPIE od opiatów (w tym heroiny)
uzależnionych jest od 1,3 do 1,7 mln osób.
Około 600 tys. osób korzysta z leczenia
substytucyjnego. Z danych Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii wynika, że po kokainę
przynajmniej raz sięgnęło co najmniej 12
mln osób w Unii, po amfetaminę – 11 mln,
a 9,5 mln – po ekstasy.
•
W OSTATNICH LATACH z powodu
przedawkowania narkotyków umiera rocznie w Europie od 6,5 do 8,5 tys. osób.
W ostatnich latach 80 proc. z nich z powodu przedawkowania kokainy. Zwykle są to
osoby około 35. roku życia, w wielu przypadkach osoby poniżej 25. roku życia.
środowisku?” – To właśnie jeden ze skutków
uzależnienia, że młody człowiek unika
myślenia o konsekwencjach – tłumaczy
Elżbieta Kalmus. – Czasem ocena sytuacji
u nastolatki wraca po kilku godzinach:
„Kiedy trzeźwiałam, czułam się jak szmata.
W łazience rano nie mogłam patrzeć sobie
w oczy. W gruncie rzeczy mam dla siebie
pogardę” – takie przebłyski zdarzają się
coraz rzadziej w trakcie postępującego
uzależnienia – podkreśla.
Paradoksalnie, dziewczyny kiedy już
są uzależnione, po fazie towarzyskiej,
eksperymentalnej, są mniej wyrachowane niż
w tzw. „galerianki”. Narkomanki prostytuują
się, bo muszą brać narkotyki, na które
potrzebne są pieniądze. Ich zachowanie
determinuje przymus, a nie decyzje, które są
w stanie podjąć same.
Zafałszowana rzeczywistość
Terapia jest zdecydowanie trudniejsza
i wymaga specyficznego prowadzenia
młodzieży, która popadła w nałóg bardzo
wcześnie – mówi Wojciech Miłek, terapeuta
psychodynamiczny.
– Leczenie w przypadku takich osób musi
zmierzać nie tylko do abstynencji, ale także
do odbudowania pozytywnego wizerunku
samego siebie, konstruktywnego przeżywania
takich emocji, jak: poczucie wstydu, krzywdy
i winy, odbudowaniu kontaktów interperso-
nalnych
i
więzi
emocjonalnej
z
innymi ludźmi. Wiele
dziewcząt
ujawnia
podczas terapii, że
próbowały popełnić
samobójstwo
jako
akt samoukarania i
bezsilności rozwiązania tej sytuacji
– podkreśla.
Prostytuujące
się
narkomanki
mają
wypaczony
obraz
mężczyzny. Według
nich
mężczyźni
(większość) zdradzają swoje partnerki
życiowe, które ich kochają i są im oddane.
Myślą, że kierują się wieczną potrzebą
seksu oraz potrzebą demonstrowania
swojej siły i przewagi nad kobietami.
Dziewczyny pesymistycznie postrzegają
swoją przyszłość, czują przed nią lęk. Mają
poczucie beznadziejności życia. Nie widzą
swojego miejsca w świecie, który uważają
za nieprzyjazny i przesiąknięty złem. Są one
pewne, że do końca swoich dni nie znajdą
mężczyzny, który je pokocha prawdziwą
miłością, „...bo kto by chciał dziwkę...”. To
sprawia im największe cierpienie – tłumaczy
Elżbieta Kalmus.
http://www.sxc.hu/profile/speedy2
2
Smutna prawda
Dopóki będzie narkomania, dopóty będzie
prostytucja z nią związana. Każdy, kto się
spotyka z dziewczyną uzależnioną musi mieć
świadomość, że w większości przypadków
jednym lub głównym sposobem pozyskiwania
alkoholu, używek, jest jakaś forma prostytucji.
Dla terapeutów oznacza to, że szczerość
w leczeniu przychodzi dopiero z czasem,
gdyż wstyd i skaza społeczne są zbyt duże.
Cierpliwość, delikatność i zaangażowanie
obu stron przynosi efekty i pokazuje, że
terapia jest jedynym skutecznym lekarstwem
na stracony czas okresu dojrzewania
młodego człowieka.
warto obejrzeć
Lilja 4-ever
Masz na imię Justine
Opowieść o dramacie dzieci niechcianych, zdanych na siebie, zmuszanych walczyć po prostu o przeżycie w realiach
współczesnej Rosji. Opowieść o narkomanii dziecięcej, o prostytucji i pedofilii. Opowieść o bezwzględności i braku wrażliwości
dorosłych. Opowieść, której oglądanie boli.
Na historię filmowej Marioli złożyły się losy sześciu dziewcząt.
Dwie z nich reżyser poznał osobiście, pozostałe tragedie
zaczerpnął z opowiadań i literatury. Wszystkie przeżyły podobny
dramat – uwiedzenie i wywiezienie do pracy w seksbiznesie. Film
nie-zwykle realny i przejmujący.
produkcja: Dania, Szwecja
produkcja: Luksemburg, Polska
gatunek: dramat
gatunek: dramat
reżyseria: Lukas Moodysson
reżyseria: Franco de Pena
występują:
Elina Benenson Lyubov Agapova Artyom Bogucharsky Oksana Akinshina Tomasz Neuman
Występują:
Anna Cieślak Rafał Maćkowiak Dominique Pinon Prasa o filmie:
Wszyscy wiemy, że Europa Wschodnia to zagłębie niewolniczej
prostytucji. Mam nadzieję, że ten film zobaczą klienci młodocianych
prostytutek i zrozumieją, za co są odpowiedzialni. Chicago Sun
Times
To hołd złożony poniżonym dzieciom i przestroga, by naszych nie
spotkało to samo. New York Observer
Emocjonalny roller-coaster, który przewiezie cię przez życie
w piekle. Variety
www.narkomania.net
Na portalach o filmie:
De Pena nie skupia się na analizie kondycji społecznej i przyczynach, które sprawiają, że młode kobiety znajdują się w takiej,
a nie innej sytuacji, a raczej na relacji kat – ofiara, pokazując proces prania mózgu, upokarzania i tortur, jakie musi przejść dziewczyna, zanim będzie gotowa „do pracy”. Filmweb
Kino niepokojące i głęboko poruszające. Taka filmowa zadra, którą
nosi się potem w sobie i nie sposób o niej zapomnieć, bo wywołuje
w człowieku i pozostawia w nim całe mnóstwo emocji, które,
niczym bumerang, powracają z jeszcze większą siłą. Stopklatka
3
okiem eksperta
Możemy otworzyć drzwi
O problemie prostytucji i narkomanii rozmawiamy z Ireną Dawid-Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi
Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.
Ponieważ w naszej części Europy największy
procent ofiar handlu ludźmi to kobiety – także
małoletnie – zmuszane do pracy w seksbiznesie.
Inne najczęściej spotykane formy handlu
to eksploatacja pracy, w tym praca niewolnicza, zmuszanie do żebrania, zmuszanie do
aktywności przestępczej (kradzieże), handel
dziećmi i handel narządami.
Czy prostytucja nierozerwalnie wiąże się
z uzależnieniami?
Decyzja o prostytuowaniu się powoduje
wiele napięć psychicznych z powodu klimatu
społecznego wokół tego zjawiska, a to prowadzi do nadużywania alkoholu, narkotyków,
a także innych substancji uzależniających.
Także klienci oczekujący „dobrej zabawy”
często oczekują, że kobiety prostytuujące się
będą towarzyszyć im w spożywaniu alkoholu
czy narkotyków. To powoduje, że wiele osób
z tego kręgu ma problemy z uzależnieniem.
Inną grupę stanowią kobiety uzależnione,
które zarabiają na swój nałóg prostytuując
się. W tym przypadku pierwotnym wyborem
jest uzależnienie, a prostytucja – drogą do
jego zaspokajania.
Jak najskuteczniej pomóc osobie, która
prawdopodobnie jest zmuszana do
prostytucji?
„Otworzyć drzwi” – poinformować ją o
możliwości pomocy, być z nią w kontakcie i dać jej rzeczywisty wybór. Nigdy nie
konfrontować się ze sprawcami. Odwołać
się do osób doświadczonych – np. naszej
Fundacji.
dzienne czynności. Jeżeli nie akceptowała
tego co się działo, potrzebuje psychoterapii, często długoletniej. Jeżeli była
uzależniona, to najpierw musi uporać się
z uzależnieniem, a dopiero potem z
pozostałym bagażem psychicznym. Często ma
zdezorganizowane
życie – brak dokumentów, mieszkania itp. To
też stanowi
problem.
Co jest największym problemem dla osoby, która wraca do normalnego życia po
historii prostytuowania się?
To zależy, czy było to dla niej traumatyczne
przeżycie, czy akceptowała tę sytuację i jaki
tryb życia prowadziła. Jeżeli była zamknięta
w agencji, musi nauczyć się żyć od nowa,
podejmować decyzje, organizować co-
kalendarz ANASTASIS
„Facelifting“
Czas zimy to pora działań remontowych.
Nie inaczej jest u nas. Odnawiamy Ośrodek,
przygotowując go na przychodzących
nowych pacjentów – malujemy, gipsujemy,
szpachlujemy, zmieniamy wystrój i odnawiamy wysłużone już niektóre meble oraz
sprzęty.
Goście, Goście!
W styczniu w Ośrodku gościliśmy biskupa
diecezjalnego Stefana Regmunta oraz
rektora
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej w Sulechowie Mariana Miłka.
I chociaż była to wizyta raczej kurtuazyjna,
liczymy na dalszą współpracę.
Karkonosze zimą
W lutym wyjechaliśmy na kilkudniowy obóz
wędrowny. Dla większości pacjentów było to
pierwsze takie doświadczenie w trzeźwym
życiu. Wypoczywaliśmy znosząc trudy górskich wędrówek, ciesząc oczy malowniczymi
widokami, ale także wspólnie uczyliśmy się
wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
pomagając sobie wzajemnie. Nie zabrakło
warsztatów z meteorologii, topografii i turystyki, a nawet szybownictwa – byliśmy
świadkami lotów szybowcowych. Zostały nie
tylko piękne wspomnienia, ale i poczucie,
że życie na trzeźwo może być naprawdę
ciekawe i piękne.
Wydawca: NZOZ Katolicki Ośrodek Terapeutyczny ANASTASIS Strychy 42, 66-340 Przytoczna. Redaguje: zespół redakcyjny,
redaktor naczelny: ks. Wojciech Miłek, sekretarz redakcji: Maciej Zimnicki. Kontakt: tel. 095 749 30 29, e-mail: [email protected]
http://www.sxc.hu/profile/glendali
Dlaczego współczesne niewolnictwo kojarzone jest zwłaszcza z seksbiznesem?

Podobne dokumenty